Mavzu №1: Kirish. Fiziologiya fani, provizorlar uchun ahamiyati. Fiziologiya fanini o’rganishni zamonaviy laboratoriya usullari


Download 0.99 Mb.
bet9/10
Sana21.09.2020
Hajmi0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

17-mavzu: Analizatorlar fiziologiyasi


Analizatorlar funktsiyasini oʼrganishda qoʼllaniladigan usul:

Psixofiziologik

Ekstirpatsiya

Morfologik

Mikroelektrodlar oʼrnatish
Analizatorlarning eng yuqori poʼstloq markazlarini funktsiyasi:

Signallarni analiz va sintezi

Signallarni rasshifrovkasi

Taʼsirotga javob berish

Qaytar informatsiyaniish

yi

Xemoretseptorlarga kiradi:

Taʼm bilish

Introretseptorlar

Taktil retseptorlar

OsmoretseptorlarQorachiqning kengfyishi:

Ogʼriq taʼsir etganda

Kuchli yorugʼda

Tinch turganda

Yaqin buyumlarga qaragandaYaqindan koʼrishni xarakteristikasi:

Nurlar shishasimon tanada yigʼiladi

Nurlar toʼrpardani oldiga tushadi

Quzning nur sindirish kuchi oshadi

Nurlar toʼrpardada toʼplanadiSkotopik koʼrishning xarakteristikasi:

Yoritilganlik darajasi past boʼlgandagi koʼrish

Yuqori darajadagi yorugʼlikda koʼrish

Kolbachalartaʼminlaydi

Kunduzgi xayvon va qushlarda namoyon boʼladi
Koʼr dogʼni xarakteristikasi:

Koʼz olmasiga koʼruv nervining kiradigan joyi

Yorugʼlikni eng yaxshi oʼtkazadigan joy

Faqat kolbachalar joylashgan

Yorugʼlikka sezuvchanlik katta emasEshituv yoʼllarining biridan-ikkinchisiga oʼtkazadigan tuzilma:

Talamus

Deyters yadrosi

Pastki oliva

Lateral tizzasimon tana
Vestibulyar apparatni tashkil qiladigan 5 ta tuzilma:

Sferik xaltacha

Chigʼanoq

Nogʼora narvon

Kortiev aʼzosi
Analizatorlar funktsiyasini oʼrganishda qoʼllaniladigan usul:

Elektrofiziologik

Taʼsirlash

Ekstirpatsiya

Morfologik
Analizatorlarning funktsiyasi:

Sezgini hosil qilish

Signallarni analiz va sintezi

Signallarni rasshifrovkasi

Kodlashtirish
Xemoretseptorlarning turi:

Hid bilish

Baroretseptorla

Introretseptorlar

Taktilretseptorlar
Qorachiqning oʼzgarishini akkomodatsiyasi toʼgʼri berilgan javobni koʼrsating:

Ogʼriq taʼsir etganda kengayadi

Ogʼriqda torayadi

Kuchliyorugʼda kengayadi

Gipoksiya vaqorongʼulikdaAnalizator nima?

Ta`surotni elector impulsiga aylantiruvchi tuzilma

Qabul qiluvchi retseptorlar

O‘tkazuvchi retseptorlar

Ma’lumotni tahlil qiluvchi retseptorQaysi muskullar qorachig‘ni toraytiradi va kengaytiradi?

Radial kengaytiradi, halqa toraytiradi.

Radial toraytiradi, halqali kengaytiradi

Ingichka muskullar toraytiradi, qalin muskullar kengaytiradi

Skelet mushaklari toraytiradi, silliq mushaklar kengaytiradi.
Ko‘r dog‘ nima?

to‘r pardaning pigmentsiz qismi

kolbacha va tayoqchalar mavjud bo‘lgan to‘r pardaning bir qismi

Ko‘ruv diski joylashgan joy

tayoqchalar va kolbachalar bo‘lmagan joyda
Sariq dog‘ nima?

Ko‘zning eng yaxshi ko‘ra oladigan qismi

Ko‘zning rangni ko‘ra olmaydigan bir qismi

Faqat sariq rangni ajratadigan bir qismi

Ko‘zning aniq ko‘rmaydigan bir qismi
Eshitish a’zolarida yig‘uvchi vazifani bajaradi?

quloq suprasi

ichki quloq

o‘rta quloq

tashqi quloq
O‘rta quloq qanday bo‘shliqlar bilan birikadi?

tashqi quloq bilan oval teshik, evstaxiev nayi orqali halqum bilan

burun bo‘shlig‘i bilan evstaxiev nayi orqali

ichki quloq bilan nog‘ora parda orqali

eshitish membranasi orqali halqum bilan
Vestibulyar apparati sezgir odamni kuchli tebratilsa qanday xolat vujudga keladi?

dengiz kasali

anemiya

diabet

gipertoniya
Teri orqali nimalar seziladi?

Taktil, issiq, sovuq, og‘riq

mexanik, termik va og‘riqli

jismoniy va kimyoviy ta’sirlar

mexanik va jismoniy ta’sirlar
Qorachig‘ning o‘zgarishini to‘g‘ri ko‘satilgan javobni toping?

og‘riq ta’sir etganda kengayadi

gipoksiyada torayadi

qorongilikda kengayadi

og‘riqda torayadi
Qorachig‘ning kengayishini ta’sir etuvchi modda?

atropin

noradrenalin

nikatin

novokain
Gipermetropiyani kompensatsiyalanadi:

kipriksimon muskullarning taranglashishi bilan

gavxarning qabariqligini kamayishi bilan

botiq oyna (linzlar)bilan

atropin tomizish bilan
Astigmatizmni 3 ta xarakteristikasi:

meridian bo‘yicha ko‘zda nurlarning bir xilda sinmasligi

ko‘zning optik sistemasi yaxshi rivojlanganligidan

silindrik linzalar oynalar yordamida to‘g‘rilanmaydi

bitiq linzalar oynalar yordamida to‘g‘rilanmaydiAnalizatorlar funksiyasini o‘rganishda qo‘llaniladigan usul:

shartli refleks hosil qilish

ekstirpatsiya

morfologik

mikroelektrodlar o‘rnatish
Retseptor potensialini xususiyati:

ta’sirot kuchiga bog‘liq

ta’sirot kuchiga bog‘liq emas

mahalliy tarqaladi

jamlanmaydiBaroretseptorlarning turi:

mexano retseptor

ta’m bilish

ko‘rish

xid bilish
Qorachig‘ning funksiyasi:

faqat markaziy nurlarni o‘tkazadi

etishiga ko‘maklashadi

faqat markaziy nurlarni o‘tkazmaydi

sferik abberatsiyani xosil qiladi

18 mavzu. Oliy asab fizialogiyasi

  1. Asab markazlari uchun xos:

  1. qo‘zg‘alishnibirtomonlamao‘tkazilishi;

  1. qo‘zg‘aluvchanligini yuqoriligi;

labillikni yuqoriligi;

nisbiycharchamaslik;
  1. Shartsiz reflekslar:

adekvat ta’sirlovchilarga ega;

miya po‘stlog‘ida birikadi;

individual;

tug‘ilgandan keyin darrov namoyon bo‘ladi.  1. EEGda psixik faoliyatni aktivlanishi...ritm orqali baxolaniadi:

beta

delta;

tetta;

Gamm
Shartli Shartli tormozlanishga ....... kirmaydi.

o‘chuvchi tormozlanish

kechiktirilgan tormozlanish

farqlovchi tormozlanish

shartli tormozlanish
So‘nuvchi tormozlanish reflekslar:

Istagan ta’sirlovchilarga ishlanadilar;

miya stvoli darajasida birikadilar;

ma’lum retseptor maydondan chaqiriladi;

nasldan naslga o‘tadilar.  1. Differensirovka ta’sirlovchisining musbat reaksiya ber parabiozni qaysi davriga to‘g‘ri keladi:

ultraparadoksal;

paradoksal;

tormozlanish.

qo‘zg‘alish
Ko‘rishmaydoninormada:

Fazo chukurligini kabul kilish uchun axamiyati bor;

Xar xil ranglar uchun bir xil;

ikki ko‘z uchun ideal mos keladi;

rangsiz buyumlar uchun kurish maydoni eng kam;
Manfiy induksiya natijasida kelib chiqadigan tormozlanish

tashqi orientirovka tormozlanishi

chegaradan chiqqan tormozlanish

so‘nuvchi tormozlanish

farqlovchi tormozlanish
Shartsiz himoya (yo‘tal, aksirish) reflekslar markazi joylashgan

uzunchoqmiyada

orqa miyada

varoliev ko‘prigida

gipotalamusdaUzunchoq miya reflekslariga kirmaydi.

yorug‘ga ko‘z qorachig‘i reaksiyasi

qusish

so‘rish

yo‘talishQo‘zg‘algan dominant o‘chog‘ida kuzatilmaydi.

tormozlanishga moyillik

inertlik

summatsiyaga moyillik

turg‘unlikEmotsional zo‘riqishda organizmda ro‘y bermaydi.

parasimpatik vegetativ asab sistemasi qo‘zg‘alishi

yurak faoliyati kuchayaishi

qonda adrenalin ko‘paishi

arterial qon bosimi oshadi
Shartsiz tormozlanish degan…shartli reflekslarni tormozlanishi:

Chegaradan tashkari;

sunuvchi;

shartli tormoz;

differensirovkali;
Ta’sirlovchini birinchi kullashdaek xosil bo‘ladigan shartli refleksni tormozlanishi:

tashqi tormozlanish;

kechiktirilgan;

shartli tormozlanish;

differensirovk


ONF tipita’riflanadi:

Xammasi tug‘ri;

Ishlangan shartli reflekslarni mustaxkamligi bilan;

Asab protsesslarini kuchi bilan.

Asab protsesslarini xarakatchanligi bilan.

Download 0.99 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling