Mavzu: Amallar va sodda ifodalarni hisoblash. Katakka murojaat: nisbiy, absolyut va aralash murojaat


Download 63.5 Kb.
Sana28.09.2020
Hajmi63.5 Kb.

Mavzu: Amallar va sodda ifodalarni hisoblash. Katakka murojaat: nisbiy, absolyut va aralash murojaat.

O’quv mashg’ulotining o’qitish texnologiyasi modeli

Vaqt: 80 daqiqa

Ta’lim oluvchilar soni

o’quv mashg’uloti shakli va turi

Amaliy

O’quv mashg’uloti rejasi
O’quv mashg’ulotining maqsadi: Microsoft Excel dasturida amallar va soda ifodalarni hisoblash, katakka murojaatlar to’g’risidagi bilim(ko’nikma)larni shakllantirish(mustahkamlash).

O’qitish natijasi

O’quvchilar bu mavzuda matematik va boshqa amallarni bilan ishlash va katakka murojaat qilish ko’nikmalarini shakllantiradilar. Ularni amaliyotda qo’llay olish ko’nikmasiga ega bo’ladilar.

Pedagogik vazifalar:

1. O’quvchilarni Excel dasturida formulalar bilan ishlash bilan tanishtirish.

2. Formulalar satri va uning xususiy hollari tasnifini berish.

3. Katakka murojaat turlari va vazifasiga ko’ra farqini tushuntirish.

4. Mavzuni amaliy tarzda misollar orqali ochib berish.

O’quv faoliyat natijalari:

1. O’quvchilar Excel dasturida formulalar satriga qanday tartibda formula kiritishni ko’rsatadilar.

2. Formulalar satri va uning xususiy hollarini tasniflaydilar.

3. Katakka murojaat turlari va vazifasiga ko’ra farqini aytib beradi.

4. O’quvchilar mavzuni amaliy tartibda izohlab beradilar.

O’qitish metodlari

Ko’rsatish, tushuntirish

O’qitish vositalari

Kompyuter, slaydlar, namunalar

O’quv faoliyatini tashkil etish shakli

Guruhli

O’qitish sharoiti

Kompyuter bialn jihozlangan xona

Qayta aloqaning usul va vositalari

Tezkor – so’rov, mashqlar, bajarilgan o’quv topshiriqlarni baholash.


O’quv mashg’ulotining texnologik xaritasi

Ish bosqichlari va vaqti

Faoliyat mazmuni

O’qituvchi

Ta’lim oluvchi

1-bosqich

O’quv mashg’ulotiga kirish (5 daq)Tashkiliy qism:

 1. O’quvchilarni mashg’ulotga tayyorligini va davomatini tekshiradi.

Mashg’ulotga tayyorlanadilar

2-bosqich.

Asosiy qism

(65 daq.)


Tayanch bilimlarni faollashtirish:

 1. Uyga berilgan vazifani nazorat qiladi hamda o’tlgan mavzu bo’yicha o’quvchilarga savollar beradi, ularni baholaydi.

Maqsad va vazifalarni belgilanishi:

 1. Mashg’ulotning nomi, rejasi, maqsad va o’qitish natijalar bilan tanishtiradi.

 2. Mustaqil ishlash uchun adabiyotlar bilan tanishtirish.

 3. O’quv mashg’ulotida o’quv ishlarni baholash mezoni va ko’rsatkichlari bilan tanishtiradi (1-ilova).

Ta’lim oluvchilar bilimini faollashtirish:

 1. Blits-so’rov texnikasi orqali bilimlarni faollashtiradi (2-ilova)

Yangi o’quv material bayoni:

 1. Amaliy mashg’ulotning rejasi va tuzilishiga muvofiq, o’qitish jarayonini tashkil etish bo’yicha harakatlar tartibini bayon etadi.

Yangi materialini mustahkamlash:

 1. Mustahkamlash uchun savollar beradi (3-ilova). Jarayon kichik guruhlarda davom etishini ma’lum qiladi.

 2. Kichik guruhlarga bo’ladi, kichik guruhda ishlash qoidasi bilan tanishtiradi (4-ilova) har bir guruhga topshiriq beradi (5-ilova).

 3. Guruhlarda ishlashni boshlashga ruxsat beradi. Kichik guruhlar ishtirokchisi vazifani tushunganligini aniqlash maqsadida qaytar aloqa o’tkazadi.

 4. Ishga ajratilgan vaqt tugaganini ma’lum qiladi, guruhlar taqdimotini tashkil etadi.

Guruh a’zolariga diqqat bilan eshitishlarini va savollar berishlarini, shu bilan birga o’zaro bir-birlarini baholashlarini eslatadi. Javoblarni to’ldiradi va qisqach xulosalar qiladi.

 1. Guruhlar ishini o’zaro baholashni o’tkazadi, mavzuning har bir qismi bo’yicha xulosalar qiladi, eng asosiylariga e’tibor qaratadi, berilayotgan ma’lumotlarni daftarga qayd etidhlarini eslatadi. Mavzuning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati bilan bog’lab mazvuni yakunlaydi.

Uy vazifasini taqdim etadilar. Savollarga javob beradilar. Mavzu nomi va rejasini yozib oladilar.

Diqqat qiladilar.

Savollarga javob beradilar.

Yozib oladilar.

Diqqat qiladilar.

Savollarga javob beradilar.

Topshiriqni bajaradilar.

Kichik guruhlarga bo’linadilar.

Kichik guruhda ishlash qoidasi bilan tanishadilar.

Har bir guruh o’z topshiriq varaqlari bo’yicha faoliyatini boshlaydi.

Har bir guruh sardorlari chiqib o’z ishlarini taqdim qilishlarini aytadi. Berilgan qo’shimcha savollarga javob beradilar.

Guruh ish natijalarini o’zaro baholaydilar.

Ma’lumotlarni daftarga qayd qiladilar.


3-bosqich

Yakuniy qism

(10 daqiqa)


Mashg’ulot yakuni:

 1. Faol ishtirok etgan o’quvchilarni javoblarini izohlab baholaydi va rag’batlantiradi.

Uyga vazifani berilishi:

 1. Kelgusi mashg’ulotga vazifa va uni bajarish yuzasidan yo’riqnoma beradi (6-ilova).

Baholari bilan tanishadilar.

Topshriqni yozib oladilar.
1-ilova

O’quvchilarni baholash mezonlari ko’rsatkichlari

Guruh

Baho

Baholash ko’rsatkichlari va mezonlari

O’tilgan mavzuni to’liq biladi

Faollik

Misollar keltira oldi

Jami
Ball

3

1

1

5

1
2
3

Guruhlarga qo’yilgan ballar ko’rsatkichlari

Guruh

1

2

3

Umumiy ball

Baho

1
2
3
5 ball – a’lo 4 ball – yaxshi 3 ball – qoniqarli
2-ilova

Blits-so’rov
3-ilova

Mustahkamlash uchun savollar. 1. MS Excel jadvallarida ma’lumotning qanday turlari mavjud?

 2. A2D:H9 yozuvida qanday xatolik bor?

 3. Katakka absolut va nisbiy murojaatlarning farqini tushuntiring.

 4. MS Excell 2010 elektron jadvallarini xotirada saqlash uchun qanday yangi texnologiya qo’llaniladi?

 5. MS Excell 2010 elektron jadvali yordamida sinfingizda fanlardan o’zlashtirish monitoringini olib borish uchun ma’lumotnoma tayyorlang.

 6. Berilgan uchta sonning yig’indisini hisoblang.

4-ilova

Kichik guruhlarda ishlash qoidasi.5-ilova

Kichik guruhlarga berilgan topshiriqlar.6-ilova

Uyga vazifa.
Download 63.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling