Mavzu: Aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili. Aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligini tahlil qilish


Download 49.22 Kb.
bet1/2
Sana03.04.2023
Hajmi49.22 Kb.
#1322621
  1   2
Bog'liq
Aylanma mablag\'lardan foydalanish tahlili. Aylanma mablag\'lardan


Mavzu: Aylanma mablag'lardan foydalanish tahlili. Aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligini tahlil qilish
KIRISH
I KORXONANING Joriy vositalaridan foydalanish samaradorligini tahlil qilish.
1.1 Aylanma mablag'lar tushunchasi, mazmuni va tasnifi
II. "2 -sonli shahar novvoyxonasi" YoAJ shirkatining joriy pul mablag'laridan foydalanishni tahlil qilish.
2.1 Korxonaning aylanma mablag'larini tahlil qilish
2.2 Kompaniyaning joriy aktivlaridan foydalanish samaradorligini baholash
III. KOMPANIYANING Joriy mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish chora -tadbirlarini ishlab chiqish.
3.1 Aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligini oshirish chora -tadbirlari
XULOSA
BIBLOGRAFIYA.
Ilova A - Buxgalteriya balansi.
B ilovasi - Moliyaviy natijalar haqida hisobot.

KIRISH
Korxona faoliyatining ajralmas sharti - aylanma mablag'larning mavjudligi. Aylanma mablag'larning etishmasligi korxona faoliyatini falaj qiladi va uning moliyaviy ahvoli yomonlashishiga olib keladi.


Bozor turli tovar ishlab chiqaruvchilar o'rtasida raqobat kurashini nazarda tutadi va ishlab chiqarishning barcha moddiy omillaridan, shu jumladan aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun doimiy ravishda zaxiralarni izlashga undaydi. Bu zaxiralarni iqtisodiy tahlil yordamida aniqlash va amalda qo'llash mumkin. Aylanma mablag'larning holati va ulardan foydalanish tahliliy ishning eng muhim jihatlaridan biridir. Korxonaning aylanma mablag'laridan yanada to'liq va oqilona foydalanish uning barcha texnik -iqtisodiy ko'rsatkichlarining yaxshilanishiga yordam beradi: mehnat unumdorligining oshishi, ishlab chiqarish hajmining oshishi, tannarxining pasayishi va maksimal foyda. Aylanma mablag'larni prognoz qilish va rejalashtirishga bo'lgan ehtiyoj korxonaning iqtisodiy faoliyati uchun ushbu iqtisodiy toifaning alohida ahamiyati bilan belgilanadi. Aylanma aktivlarning ilg'or xususiyati, iqtisodiy samaraga erishilmaguncha ularga xarajatlarni kiritish zarurati ularni real investitsiyalar bilan bir qatorga qo'yadi.
Iqtisodiy inqiroz va xalqaro hamjamiyat tomonidan Rossiyaga qarshi sanksiyalar sharoitida, birinchi navbatda, likvidlikning jiddiy tanqisligi bilan tavsiflanadi, aylanma mablag'larni boshqarish masalalari korxona aktivlarining eng yirik savdo qismidagi kabi alohida ahamiyat kasb etdi. .
Bundan tashqari, aylanma mablag'larni tahlil qilishning mavjud usullari kamchiliklardan xoli emas. Ko'rib chiqilayotgan masala bo'yicha iqtisodiy adabiyotlarni o'rganish, tahlil metodologiyasini takomillashtirishga asosan nazariy va amaliy xarakterdagi muammolar to'sqinlik qiladi, degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Hozirgacha olimlar va amaliyotchilarning aylanma mablag'larning tabiati haqidagi qarashlarining bir xilligi yo'q. Tahlil jarayonida ishlatiladigan koeffitsientlar har doim ham aylanma mablag'lardan foydalanish natijalarini ishonchli aniqlashga imkon bermaydi, shuning uchun bunday koeffitsientlardan foydalanishga asoslangan usullar samaradorlikni shakllantirish va oshirishga qaratilgan boshqaruv qarorlarini to'g'ri qabul qilishdir. ulardan foydalanish haqida. Bundan tashqari, an'anaviy tarzda tahlil qilish uchun ishlatiladigan axborot bazasi, moliyaviy hisobot ma'lumotlariga asoslanib, bunday tahlil uchun muhim cheklovlarni o'z ichiga oladi.
Bu muammolar aylanma mablag'larning iqtisodiy tahlil sifatini yaxshilash yo'llarini topish uchun chuqur o'rganishni talab qiladi.
Bu ishning maqsadi kompaniyaning aylanma mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish choralarini ishlab chiqishdir.
Bitiruvda belgilangan maqsadga muvofiq malakaviy ish quyidagi vazifalar belgilandi:
1. Aylanma mablag'larning kontseptsiyalari va iqtisodiy mazmunini ko'rib chiqing.
2. Aylanma mablag'larning tasnifini o'rganish.
3. Kompaniyaning aylanma mablag'laridan foydalanish ko'rsatkichlarini aniqlang.
4. "2-sonli shahar novvoyxonasi" nodavlat aktsiyadorlik jamiyati (NAO) korxonasining aylanma mablag'larining tuzilishi va dinamikasini tahlil qilish. (Sobiq ZAO - yopiq aksiyadorlik jamiyati)
5. Kompaniyaning joriy aktivlaridan foydalanish samaradorligini baholash.
6. Aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligini oshirish choralarini ishlab chiqish.
7. Taklif etilgan chora -tadbirlar samaradorligini hisoblang.
Tadqiqot ob'ekti - "2 -sonli shahar nonvoyxonasi" NJJ.
Tadqiqot mavzusi - aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligini oshirish.
Tadqiqotning nazariy va uslubiy asoslari. Tadqiqotning nazariy va uslubiy asosini mahalliy va xorijiy olimlarning iqtisodiyot va tashkilotlarning faoliyatini tahlil qilish, qonunchilik va qoidalar Rossiya Federatsiyasi haqida iqtisodiy rivojlanish va buxgalteriya hisobi tizimini tashkil etish.
Tadqiqot jarayonida iqtisodiy va statistik usul, guruhlash, kompleks tahlil, qiyosiy va faktorli tahlil usullari, shuningdek, ilmiy tadqiqotning boshqa usullari ishlatilgan.

1. KORXONANING Joriy vositalaridan foydalanish samaradorligini tahlil qilish.


(NAZARIY XUSUSIYAT)

1.1 Aylanma mablag'lar tushunchasi, mazmuni va tasnifi


Aylanma mablag ' ishlab chiqarish aktivlari va aylanma fondlarining pul ko'rinishidagi majmuasidir. Aylanma aktivlarning bu tarkibiy qismlari takror ishlab chiqarish jarayoniga har xil xizmat qiladi: birinchisi ishlab chiqarish sohasida, ikkinchisi esa muomala sohasida.

Tovarlarni chiqarish va sotish shartlari omborlarda bo'lishini talab qiladi ishlab chiqarish korxonasi ishlab chiqarish jarayonida iste'mol qilinadigan moddiy boyliklar zaxiralari, shuningdek tayyor mahsulotlar doimo mavjud bo'lgan. Shu bilan birga, uzluksiz ishlashni ta'minlash uchun tugallanmagan mahsulotlarning ma'lum zaxiralari do'konlarda joylashgan bo'lishi zarur. Va nihoyat, kompaniyaning qo'lida, bank hisoblarida, hisob -kitoblarda ma'lum mablag'lari bo'lishi kerak.


Xo'jalik faoliyati natijasida o'z qiymatini yakuniy tayyor mahsulotga to'liq o'tkazadigan, ishlab chiqarish jarayonida bir marotaba ishtirok etadigan, tabiiy-moddiy shaklini o'zgartiradigan yoki yo'qotadigan tashkilot aktivlari aylanma aktivlar deb ataladi. .
Aylanma mablag'larning xususiyatlarini sanab o'tamiz:
- bir ishlab chiqarish tsikli davomida to'liq xarajatlar va yangi ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qiymatni to'liq o'tkazish;
- doimiy muomalada bo'lishi;
- bir aylanishda aylanma aktivlar o'z shaklini naqddan tovarga, tovardan naqdga o'zgartiradi, sotib olish, iste'mol qilish, sotish bosqichlaridan o'tadi.
Aylanma mablag'lar tarkibi, tuzilishi va foydalanish samaradorligi nuqtai nazaridan o'rganiladi.
Aylanma mablag'larning tuzilishini o'rganayotganda siz ularning tasnifini hisobga olishingiz kerak:
1. Ishlab chiqarish jarayonidagi funktsional roliga ko'ra, aylanma aktivlar (OS) quyidagilarga bo'linadi.
- aylanma ishlab chiqarish aktivlari (ishlab chiqarishdagi zaxiralar va asosiy vositalar);
- muomaladagi aylanma mablag'lar (tayyor mahsulotlar, pul mablag'lari va hisob -kitoblar).
2. Likvidlik darajasiga ko'ra ular quyidagilarga bo'linadi.
- mutlaq likvid (naqd va qisqa muddatli moliyaviy investitsiyalar);
- tez sotiladigan joriy aktivlar (oddiy debitorlik qarzlari);
- sekin harakatlanuvchi aktivlar (zaxiralar, tayyor mahsulotlar, tovarlar).
3. Aylanma aktivlar tavakkalchilik darajasiga ko'ra bo'linadi:
- tavakkalchilikning minimal darajasi (naqd va qisqa muddatli moliyaviy investitsiyalar);
- past darajadagi tavakkalchilik (debitorlik qarzlari, shubhali, tayyor mahsulotlardan tashqari);
- o'rtacha tavakkalchilik (tayyor mahsulotni hisobga olmaganda, QQS bilan inventarizatsiya);
- yuqori darajadagi tavakkalchilik (shubhali debitorlik qarzlari, talab qilinmaydigan tayyor mahsulotlar, bekor qilingan buyurtma uchun qurilish ishlari)
- Aylanma aktivlarning tarkibi aylanma ishlab chiqarish aktivlari va aylanma fondlarni tashkil etuvchi elementlar majmui sifatida tushuniladi.
- aylanma mablag'larning elementlari: xomashyo; asosiy materiallar va sotib olingan yarim tayyor mahsulotlar; yordamchi materiallar; yoqilg'i va yoqilg'i; konteyner va konteyner materiallari; ta'mirlash uchun ehtiyot qismlar; asboblar; uy xo'jaliklarini inventarizatsiya qilish va boshqa MBElar; tugallanmagan ishlab chiqarish va o'z-o'zidan ishlab chiqarilgan yarim tayyor mahsulotlar; kelajakdagi xarajatlar; tayyor mahsulotlar; jo'natilgan tovarlar; pul mablag'lari; qarzdorlar; boshqalar
1.1 -rasmda aylanma mablag'larning elementar tarkibi ko'rsatilgan.
1.1-rasm- Aylanma mablag'larning elementar tarkibi
Aylanma fondlarga quyidagilar kiradi: tayyor mahsulotlar, pul va hisob -kitob fondlari.
Aylanma mablag'lar va aylanma mablag'lar doimiy harakatda bo'lib, mablag'larning uzluksiz aylanishini ta'minlaydi. Korxona mablag'larining aylanmasi xom ashyo, materiallar, yoqilg'i va boshqa ishlab chiqarish vositalarini sotib olish uchun naqd qiymatni oldindan to'lashdan boshlanadi - aylanmaning birinchi bosqichi. Natijada, pul muomaladan, ishlab chiqarish sohasiga o'tishni ifodalovchi zaxiralar shaklini oladi. Bularning barchasi bilan xarajatlar sarflanmaydi, balki oldinga siljiydi, chunki davr tugagandan so'ng u qaytariladi. Aylanmaning ikkinchi bosqichi ishlab chiqarish jarayonida ro'y beradi, bunda ishchi kuchi ishlab chiqarish vositalarini ishlab chiqarishni iste'mol qilishni amalga oshiradi, yangi mahsulotni yaratadi va yangi o'tkazilgan qiymatni tashiydi. Ilg'or qiymat yana shaklini o'zgartiradi - ishlab chiqarishdan tovarga o'tadi. Aylanmaning uchinchi bosqichi - tayyor mahsulotlarni (ishlarni, xizmatlarni) sotish va pul mablag'larini qabul qilish. Bu bosqichda aylanma aktivlar yana ishlab chiqarish sohasidan muomala sohasiga o'tkaziladi. Tovarlarning uzluksiz aylanishi tiklanadi va tovar shaklidagi qiymat pulga o'tadi. Mahsulotlarni (ishlarni, xizmatlarni) ishlab chiqarish va sotishga sarflangan pul miqdori bilan ishlab chiqarilgan mahsulotni (ishni, xizmatni) sotishdan tushgan mablag 'o'rtasidagi farq kompaniyaning pul mablag'larini tejashidir.
Xom ashyo - qazib olish sanoatining mahsulotlari
1. Materiallar - bu allaqachon ma'lum ishlovdan o'tgan mahsulotlar. Materiallar asosiy va yordamchi materiallarga bo'linadi.
Asosiysi, ishlab chiqariladigan mahsulotning (metall, mato) to'g'ridan -to'g'ri qismi bo'lgan materiallar.
Yordamchi moddalar - bu normal ishlab chiqarish jarayonini ta'minlash uchun zarur bo'lgan materiallar. Ularning o'zi tayyor mahsulotga kiritilmagan (moylash materiallari, reagentlar).
Yarimfabrikatlar - bir ishlov berish birligida qayta ishlangan va boshqa ishlov berish birligiga qayta ishlashga topshirilgan mahsulotlar. Yarim tayyor mahsulotni o'z-o'zidan sotib olish mumkin. Agar yarim tayyor mahsulotlar o'z korxonamizda ishlab chiqarilmasa, lekin boshqa korxonadan sotib olinsa, ular sotib olingan deb tasniflanadi va ishlab chiqarish zaxiralariga kiritiladi.
2. Tugallanmagan ishlab chiqarish - bu texnologik jarayonda nazarda tutilgan barcha bosqichlarni (bosqichlarni, qayta taqsimlashni) o'tmagan mahsulot (ish), shuningdek, sinov va texnik qabuldan o'tmagan to'liq bo'lmagan mahsulotlar.
3. Kechiktirilgan xarajatlar - bu keyingi davrlarning xarajatlari hisobidan qaytarilishi kerak bo'lgan ma'lum davr xarajatlari.
4. Tayyor mahsulotlar-korxona omboriga qabul qilingan to'liq tayyor mahsulotlar yoki yarim tayyor mahsulotlar.
5. Debitorlik qarzlari - jismoniy yoki yuridik shaxslarning tovarlar, xizmatlar yoki xom ashyo etkazib berish uchun qarzdor bo'lgan pullari.
6. Naqd pul deganda korxona kassasida, bank hisoblarida va hisob -kitoblarda naqd pul tushuniladi.
Aylanma aktivlarning elementar tarkibi asosida siz ularning tuzilishini hisoblashingiz mumkin, bu aylanma aktivlarning alohida elementlari qiymatining umumiy qiymatidagi ulushidir.
Ta'lim manbalariga ko'ra, asosiy vositalar o'z va qarzga olingan (qarzga olingan) bo'linadi.
O'z asosiy fondlari kompaniyaning o'z kapitali (ustav kapitali, zaxira kapitali, to'plangan foyda va boshqalar) hisobidan shakllanadi.
Qarz aylanma mablag'lari tarkibiga bank ssudalari, shuningdek kreditorlik qarzlari kiradi. Ular korxonaga vaqtincha foydalanish uchun beriladi. Bir qismi to'lanadi (qarzlar va qarzlar), ikkinchisi bepul (kreditorlik qarzlari).
Boshqarish qobiliyati darajasiga ko'ra, OS standartlashtirilgan va standart bo'lmaganlarga bo'linadi. Standartlashtirilgan tizimlarga ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlaydigan va resurslardan samarali foydalanishni ta'minlaydigan operatsion tizimlar kiradi. Bu ishlab chiqarish zaxiralari, oldindan to'langan xarajatlar, tugallanmagan ishlab chiqarish, zaxiradagi tayyor mahsulotlar. Naqd pul, jo'natilgan mahsulotlar, debitorlik qarzlari standart bo'lmagan aylanma mablag'lar toifasiga kiradi. Normalarning yo'qligi, bu mablag'lar hajmini o'zboshimchalik bilan o'zgartirish mumkin degani emas. Korxonalar o'rtasida hisob-kitoblarni amalga oshirishning amaldagi tartibi to'lanmagan to'lovlarning o'sishiga qarshi sanktsiyalar tizimini nazarda tutadi.
Standartlashtirilgan asosiy vositalar korxona tomonidan rejalashtiriladi, standartlashtirilmagan asosiy vositalar esa rejalashtirish ob'ekti emas.
Rejalashtirish, buxgalteriya hisobi va tahlil amaliyotida aylanma mablag'lar quyidagi mezonlar bo'yicha guruhlanadi:
- ishlab chiqarish jarayonidagi funktsional roliga qarab - aylanma ishlab chiqarish aktivlari (fondlari) va aylanma fondlari;
- nazorat qilish, rejalashtirish va boshqarish amaliyotiga qarab - standartlashtirilgan OS va standartlashtirilmagan OS;
- aylanma mablag'larning shakllanish manbalariga qarab - o'z aylanma mablag'lari va qarz mablag'lari;
- likvidlikka qarab (naqd pulga aylanish tezligi) - mutlaqo likvidli mablag'lar, tezda asosiy vositalar bilan sotiladi, asosiy vositalar bilan sekin sotiladi;
- kapital qo'yilmalar xavfi darajasiga qarab - minimal investitsiyaviy tavakkalchilikka ega bo'lgan aylanma mablag'lar, investitsiya xavfi past bo'lgan aylanma mablag'lar, o'rtacha investitsiyaviy tavakkalchilikka ega bo'lgan aylanma mablag'lar, investitsiya xavfi yuqori bo'lgan aylanma mablag'lar;
- buxgalteriya hisobi standartlariga va korxona balansida aks ettirishiga qarab - aktsiyalardagi asosiy vositalar, debitorlik qarzlari, qisqa muddatli moliyaviy investitsiyalar, pul mablag'lari, boshqa joriy aktivlar;
- moddiy tarkibiga qarab - mehnat ob'ektlari, tayyor mahsulotlar va tovarlar, hisob -kitoblarda pul va mablag '.
Aylanma mablag'larning tuzilishi deganda, aylanma mablag'larning umumiy miqdoridagi elementlar orasidagi nisbat tushuniladi.
Aylanma mablag'larning tarkibi va tuzilishi iqtisodiyotning turli tarmoqlari va kichik tarmoqlarida bir xil emas. Ular ko'plab ishlab chiqarish omillari, iqtisodiy va tashkiliy xususiyatlar bilan belgilanadi.
Shunday qilib, asosiy vositalar aylanma ishlab chiqarish mablag'lari va aylanma mablag'larini rejalashtirilgan shakllanishi va ishlatilishi uchun zarur bo'lgan minimal miqdordagi pul ko'rinishidagi avans qiymatini ifodalaydi, bu korxonaning ishlab chiqarish dasturining bajarilishini va hisob -kitoblarning o'z vaqtida bajarilishini ta'minlaydi. Asosiy fondlar moddiy va pul resurslarini o'z ichiga olganligi uchun nafaqat moddiy ishlab chiqarish jarayoni, balki korxonaning moliyaviy barqarorligi ham ularning tashkil etilishi va foydalanish samaradorligiga bog'liq.

1.2 Korxonaning aylanma mablag'laridan foydalanishni boshqarish siyosati


Inflyatsiya, to'lovlar va boshqa inqiroz hodisalari korxonalarni aylanma mablag'larga nisbatan siyosatini o'zgartirishga, yangi to'ldirish manbalarini izlashga, ulardan foydalanish samaradorligi muammosini o'rganishga majbur qilmoqda. Ishlab chiqarishning moddiy asosini mehnat vositalari shaklidagi ishlab chiqarish aktivlari tashkil etadi. Ishlash jarayonida mehnat vositalari va mehnat ob'ektlari har xil va har xil darajada o'z qiymatini ishlab chiqarilgan mahsulot qiymatiga o'tkazadi. Bu ishlab chiqarish aktivlarini asosiy va aylanma fondlarga bo'lishining sababidir. Aylanadigan ishlab chiqarish aktivlari ishlab chiqarish sohasiga xizmat qiladi va ularning qiymatini tayyor mahsulot tannarxiga to'liq o'tkazadi, bitta ishlab chiqarish tsikli davomida asl shaklini o'zgartiradi. Aylanma aktivlar doimiy ravishda pul, ishlab chiqarish va tovar shakllarini oladi, bu ularning ishlab chiqarish aktivlari va aylanma fondlariga bo'linishiga mos keladi.
Aylanma mablag'larni tashkil etish ularning samaradorligini oshirish muammolarining umumiy majmuasida asosiy hisoblanadi. Aylanma mablag'larni tashkil qilish quyidagilarni o'z ichiga oladi.
- aylanma mablag'larning tarkibi va tuzilishini aniqlash;
- korxonaning aylanma aktivlarga bo'lgan ehtiyojini aniqlash;
- aylanma mablag'larni shakllantirish manbalarini aniqlash;
- aylanma aktivlarni utilizatsiya qilish va manevr qilish;
- aylanma mablag'lardan foydalanish xavfsizligi va samaradorligi uchun javobgarlik.
Sanoat korxonalari uchun o'ziga xos xususiyat shundaki, ularning aylanma mablag'larining katta qismi tovar -moddiy zaxiralar va debitorlik qarzlari bilan banddir.
Aylanma mablag'larni tashkil etishning asosiy tamoyillaridan biri bu me'yorlashtirishdir. Bu tamoyilning amalga oshirilishi o'z aylanma mablag'larining zarur hajmini iqtisodiy jihatdan asoslab berishga va shu orqali ularning ishlab chiqarish va to'lov -hisob -kitob funktsiyalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun sharoit yaratishga imkon beradi. Aylanma mablag'larni standartlashtirishdan bosh tortgan bizning davrimizning noto'g'ri amaliyoti to'lov va hisob -kitob intizomidagi inqirozning sabablaridan biridir.
Aylanma mablag'larni to'g'ri tashkil etishning eng muhim printsipi - bu ularni maqsadli ishlatishdir. Bu tamoyilning buzilishi ishlab chiqarishdan zararni, noto'g'ri boshqaruv oqibatida yo'qotishlarni, qarzlar bo'yicha bank foizlarini ortiqcha to'lash, byudjetga soliq to'lovlarini to'lash uchun ishlab chiqarishdan ajratib, to'lov va hisob -kitob intizomining inqiroziga olib keldi. xom ashyo etkazib beruvchilar va tayyor mahsulotlar, ishchilar va xizmatchilar uchun ish haqi bo'yicha qarzlar, soliq to'lovlari byudjeti.
Aylanma mablag'larni tashkil qilishning muhim printsipi - ularning xavfsizligini ta'minlash, ulardan oqilona foydalanish va aylanmani tezlashtirish. Korxonalarning aylanma mablag'larini tashkil qilish, albatta, statistik ma'lumotlarga, operatsion va buxgalteriya hisobotlariga asoslangan audit va so'rovlar orqali foydalanish xavfsizligi va samaradorligi ustidan tizimli nazoratni o'z ichiga oladi.
Ko'p korxonalarda aylanma mablag'lar etishmasligining muhim sabablaridan biri xomashyo bilan barqaror ta'minlanmaganligidir. Bu shuni anglatadiki, ba'zida xom ashyoning kunlik iste'molidan 30-50 barobar ko'p sotib olinadi. Biz ish haqi to'laymiz, shuning uchun katta aylanma mablag 'kerak.
To'lanmaslik muammosi kreditorlarni kechiktirilgan kreditorlik qarzlari shartlariga va kimga hozir to'lash kerakligiga, kim kutishi mumkin va umuman to'lash mumkin emasligiga qarab tasniflashni talab qiladi. Bu navbatda birinchi o'rinlar tijorat banklariga kreditlar va foizlar bo'yicha to'lovlar va federal byudjetga soliqlardir. Bu erda kechiktirilgan to'lovlar shuncha miqdorda jarimaga aylanadi, ular kompaniyani osonlikcha bankrotlikka olib kelishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, Rossiya iqtisodiy amaliyotida bu tahdid odatiy holdir. Hozirgi vaqtda bankrotlik ehtimoli korxona hajmiga teskari proportsionaldir, sobiq davlat korxonalari uchun bu teskari munosabatlar yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi.
Xom ashyo va ishchi kuchi uchun haq to'lash, ishlab chiqarish bilan bog'liq xarajatlarni qoplash uchun etarlicha aylanma mablag'larni ta'minlash savdo faoliyati, amalda, bir nechta o'ta murakkab muammolarni hal qilish zaruriyatidan kelib chiqadi.
Ulardan birinchisi, uning echimi korxonaning aylanma mablag'larini sezilarli darajada to'ldirishi mumkin - bu zaxiralarni boshqarish. G'arb moliyaviy menejmenti bo'yicha darsliklarga ko'ra, aylanma mablag'larning etarliligi nuqtai nazaridan, hech qanday omil zaxiralarning aylanish tezligi kabi muhim emas.
Ammo bu omilning rus haqiqatiga ta'sirini aniqlash uchun siz zaxiralarning mavjudligi to'g'risida kamida aniq ma'lumotga ega bo'lishingiz va ulardan foydalanish standartlarini hisoblashingiz kerak. Ya'ni, hammasi buxgalteriya masalalaridan boshlanadi. Korxonalar omborlaridagi buxgalteriya hisobi tizimini takomillashtirishni talab qilishi shubhasizdir.
Axir, kompaniya ko'pincha bir xil xom ashyoni har xil narxda sotib oladi. Saqlovchilarda har xil kartochkalarga yozib qo'yilgan barcha xom ashyolar bor (chunki ularning narxi har xil). Buxgalteriya bo'limi bu xom ashyoni ma'lum narxda hisobdan chiqarishi kerak, lekin u har xil kartochkalardan hisobdan chiqarilganligi sababli, hisobdan chiqarishning yangi usuli - tasodifan, omborchining kartasi kabi olinadi. Tabiiyki, bunday ma'lumotlarga asoslanib moliyani boshqarish mumkin emas. Hozirgacha mamlakatimizda eng keng tarqalgan usul - bu sotib olishning haqiqiy qiymati bo'yicha zaxiralarni baholash usuli edi. Shu bilan birga, u ko'plab korxonalar uchun xos bo'lgan zaxiralarni uzoq muddatli saqlash sharoitida ishlatilganda, birinchidan, ishlab chiqarish tannarxi kam baholanadi, ikkinchidan, qoldiq materiallarning tannarxi sezilarli darajada kam baholanadi. ularning aylanmasi sun'iy ravishda ortiqcha baholanadi.
Oxirgi xaridlar qiymati bo'yicha materiallarni baholash usulini qo'llash, moddiy qoldiqlarning miqdorini ularning kamayishi yo'nalishi bo'yicha buzilishiga va natijada, aylanma koeffitsientining ortiqcha baholanishiga olib keladi. Tovar -moddiy zaxiralarni birinchi xaridlar bahosida baholash, sotilgan mahsulot tannarxi materiallarning eng past bahosi asosida shakllanishiga olib keladi va ularning qoldiqlari maksimal xarajat bilan baholanadi. Shunday qilib, bu holda aylanma aktivlarning aylanmasi zaxiralarni baholashning ilgari ko'rib chiqilgan usullarini qo'llaganidan ko'ra ob'ektiv ravishda past bo'ladi. Yechish oddiy - omborda va buxgalteriya bo'limida Moliya vazirligining ko'rsatmasida nazarda tutilgan o'rtacha narxda amalga oshirish.
Aylanma mablag'larni ko'paytirish muammosining ikkinchi tomoni hisob -kitob tizimini takomillashtirishdir. Hisob -kitoblarni tezlashtirish uchun, birinchi navbatda, barcha to'lovchilarni bilishingiz kerak - sizga to'lovlarni qabul qilish bilan bog'liq shartnoma summalari, muddatlari va boshqa parametrlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan reestr kerak. Shu bilan birga, to'lovlarni kim va qancha kechiktirishini, kim to'lamasligini ko'rib chiqish kerak.
Bozor iqtisodiyotiga o'tish sharoitida ko'pchilik korxonalar uchun aylanma mablag'larning holati nafaqat mahalliy, balki umumiy sabablarga ko'ra jiddiy yomonlashdi: yagona iqtisodiy makonning vayron bo'lishi, ishlab chiqarish darajasining pasayishi. narxlarning ko'tarilishi va boshqalar. Aylanma mablag'larni boshqarishning yangi modellari korxonalar tomonidan sinovdan o'tkazilishi va ixtiyoriy ravishda qabul qilinishi kerak. Bu yo'nalishdagi ishlar allaqachon olib borilmoqda.

1. Xom ashyo, materiallar, yoqilg'ining o'ziga xos sarfini kamaytirish katta iqtisodiy foyda ishlab chiqarishni ta'minlaydi. Birinchidan, bu ma'lum miqdordagi moddiy resurslardan ko'proq tayyor mahsulot ishlab chiqarishga imkon beradi va shuning uchun ishlab chiqarish hajmini oshirishning jiddiy shartlaridan biri bo'lib xizmat qiladi.


2. Moddiy resurslarni tejash, yangi, yanada tejamkor materiallarni ishlab chiqarishga joriy etish jarayonida alohida tarmoqlar o'rtasida yanada progressiv nisbatlarni ishlab chiqarish, sanoat ishlab chiqarishining yanada mukammal tarmoq tuzilishiga erishishga yordam beradi.
3. Moddiy resurslarni tejash istagi yangi texnologiyani joriy etishga va texnologik jarayonlarni takomillashtirishga undaydi.
4. Moddiy resurslarni sarflashdagi tejamkorlik ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanishni yaxshilashga va ijtimoiy mahsuldorlikni oshirishga yordam beradi. O'z -o'zidan, o'tmishdagi birlik xarajatlarining kamayishi, qayta ishlangan mehnat ijtimoiy mehnat unumdorligining oshishini anglatadi. Ammo gap faqat bunda emas - moddiy resurslarni tejash tirik mehnat xarajatlarini tejashga olib keladi: materiallarni tashish, jo'natish va tushirish va saqlash uchun ishchi kuchining nisbiy sarflanishi.
5. Moddiy resurslarni tejash sanoat mahsulotlari tannarxini pasaytirishga katta yordam beradi.
6. Ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga, moddiy resurslarni tejashga sezilarli ta'sir ko'rsatishi korxonaning moliyaviy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Aylanma mablag'larni samarali boshqarish quyidagi sabablarga ko'ra kompaniya uchun zarurdir:


1. Aksariyat kompaniyalarning aylanma mablag'lari miqdori uning barcha aktivlarining yarmidan ko'pini tashkil qiladi.
2. Aylanma mablag'lar bilan bog'liq muammolarni hal qilish doimiy jarayon bo'lib, moliyaviy direktor faoliyatining boshqa sohalaridan farqli o'laroq, ko'proq vaqt talab etiladi. Joriy aktivlarning har bir pozitsiyasiga qo'yilgan mablag 'har kuni o'zgarishi mumkin va mablag'lardan unumli foydalanilishini ta'minlash uchun ularni diqqat bilan kuzatib borish kerak.
3. Aylanma mablag'larni optimal boshqarish daromadlarning oshishiga olib keladi va korxona mablag'lari etishmasligi xavfini kamaytiradi.
4. Aylanma mablag'larni to'g'ri boshqarish daromadlilik tezligini maksimal darajada oshiradi va sizning likvidligingiz va tijorat xavfingizni kamaytiradi.
Boshqaruv jarayonini va joriy aktivlardan foydalanishni optimallashtirishda, debitorlik qarzlari va ishlab chiqarish zaxiralariga alohida e'tibor qaratish lozim.
Debitorlik qarzlari - bu firmaning qarzlari, lekin u hali qabul qilmagan mablag'lar. Joriy aktivlarning tarkibi bir yildan oshmagan debitorlik qarzlarini aks ettiradi.
Debitorlik qarzlari quyidagi moddalar bilan ifodalanishi mumkin: asosiy faoliyat turlaridan va boshqa operatsiyalardan olinadigan qarzlar.
Boshqa operatsiyalar bo'yicha debitorlik qarzlari xodimlar uchun avanslar, filiallarga avanslar, qarz kafolati kabi depozitlar, moliyaviy operatsiyalar bo'yicha (dividendlar va foizlar bo'yicha debitorlik qarzlari) va boshqalarni o'z ichiga oladi.
Debitorlik qarzlarini boshqarish, birinchi navbatda, hisob -kitoblarda pul mablag'larining aylanishini nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Ayirboshlashning tezlashishi korxonaning iqtisodiy faoliyatidagi ijobiy tendentsiyadir.
Ayirboshlashni tezlashtirishga potentsial xaridorlarni tanlash, to'lov shartlarini belgilash, debitorlik qarzlarining muddatini nazorat qilish va qarzdorlarga ta'sir ko'rsatish orqali erishish mumkin.
Qabul qiluvchilarni tanlash ularning o'tgan davrdagi to'lov intizomiga rioya qilish tahlili, hozirgi to'lov qobiliyatining tahlili, moliyaviy barqarorlik darajasini tahlil qilish va kompaniyaning moliyaviy holatini tavsiflovchi boshqa moliyaviy ko'rsatkichlar yordamida amalga oshiriladi. xaridor.
Qabul qiluvchilar tomonidan tovarlar uchun to'lov shartlarining ta'rifi shundan iboratki, xaridor tovarlar uchun to'lov shartlarining chegaralarini belgilaydi: ilgari to'langan - tovar uchun to'lov chegirmasini olgan, o'z vaqtida to'langan - taqdim etilgan chegirmani yo'qotgan, keyin to'langan - to'lash jarima.
Debitorlik qarzlarini to'lash muddatini nazorat qilish, debitorlik qarzlarining paydo bo'lish vaqtiga qarab tartiblashni o'z ichiga oladi. Eng keng tarqalgan tasniflash kunlar bo'yicha debitorlik qarzlarini quyidagi guruhlarga ajratishni nazarda tutadi: 30 kungacha, 30 dan 60 kungacha, 60 dan 90 kungacha, 90 dan 120 kungacha, 120 kundan ortiq.
Qarzlarni to'lash uchun qarzdorlarga ta'sir ko'rsatishning eng keng tarqalgan usullari - bu xatlarni yuborish, telefon qo'ng'iroqlari, shaxsiy tashriflar va qarzlarni maxsus tashkilotlarga sotish.
Debitorlik qarzlarini boshqarish, shuningdek, kreditorlik qarzlari miqdori bilan majburiy qiyosiy tahlilni nazarda tutadi. Debitorlik qarzlari kreditorlik qarzidan oshmasligi kompaniyaning moliyaviy holati uchun juda muhimdir.
Debitorlik qarzlarini boshqarish siyosati joriy aktivlarni boshqarish siyosatining ajralmas qismi bo'lib, mahsulot sotish hajmini kengaytirish, bu qarz miqdorini optimallashtirish va o'z vaqtida undirilishini ta'minlashga qaratilgan.
Zaxiralarni boshqarish siyosati korxonaning joriy aktivlarini boshqarishning umumiy siyosatining bir qismi bo'lib, zaxiralarning umumiy hajmi va tuzilishini optimallashtirish, ularni saqlash xarajatlarini minimallashtirish va ularning harakati ustidan samarali nazoratni ta'minlashdan iborat.
Aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyojni aniqlashda, birinchi navbatda, ularning hisobidan, ishlab chiqarish xarajatlari korxonalar va ularning etishmasligi ishlab chiqarish jarayonining uzilishiga olib kelishi mumkin. Ikkinchidan, tushumlarning tushishi ko'pincha mahsulotni jo'natish vaqti va yangi ishlab chiqarish tsiklining boshlanishi, ya'ni moddiy resurslarni sarflash vaqtiga to'g'ri kelmaydi. Bunday sharoitda korxona avvalgisining tugashini kutmasdan yangi sxemani ishga tushirishga imkon beradigan aylanma mablag'lar hajmini ta'minlashi kerak. Bundan tashqari, uzluksiz ishlashi uchun korxona nafaqat aylanma mablag'larni shakllantirish va ishlab chiqarish, tijorat va ma'muriy xarajatlarni amalga oshirish uchun, balki tashkilotning barcha xizmat ko'rsatuvchi xo'jaliklari faoliyatini moliyalashtirish uchun ham etarli aylanma aktivlarga ega bo'lishi kerak.
Shunday qilib, ishlab chiqarishning birinchi tsikli boshida aylanma mablag'lar shu qadar to'planishi kerakki, aylanma mablag'lar unga aylanmaguncha va daromad ko'rinishida qaytarilmaguncha korxona tegishli xarajatlarni bajara oladi. ham ishlab chiqarish, ham tarqatish faoliyati, ham ma'muriy ishlar bilan.
Bozor iqtisodiyoti sharoitida aylanma mablag'larning shakllanishi amalga oshiriladigan barcha moliyaviy resurslar o'z qiymatiga ega, shuning uchun aylanma mablag 'manbalarini tahlil qilish muhim rol o'ynaydi.
1.3 Aylanma mablag'larni tahlil qilish metodologiyasi
Tadqiq qilinayotgan mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, korxonalar faoliyati samaradorligi va moliyaviy barqarorligi ko'p jihatdan aylanma aktivlar bilan ta'minlanishiga, ularning tuzilishi va foydalanish darajasiga bog'liq. Shunday qilib, joriy aktivlarni boshqarish tizimi rejalashtirish, me'yorlashtirish va buxgalteriya hisobi bilan bir qatorda, ularning tarkibini, dinamikasini, joriy ishlab chiqarish va xo'jalik faoliyati ehtiyojlariga muvofiqligini muntazam tahlil qilishni o'z ichiga oladi, buning natijasida aylanma mablag'lardan foydalanish yaxshilanishi mumkin. aniqlanadi, moliyaviy tsikl davomiyligi qisqaradi, ishlab chiqarish jarayoni uzluksiz va moliyaviy resurslari kam bo'lgan mahsulotlarni sotish. Aylanma aktivlarning tahlili izchillik, maqsadga muvofiqlik va samaradorlik, baholarning xolisligi, xulosalar va takliflarning asosliligi bilan tavsiflanishi kerak.
Tashkilotning moliyaviy holati to'g'ridan -to'g'ri joriy aktivlarga qo'yilgan mablag'lar qanchalik tez real pulga aylanishiga bog'liq. Shunday qilib, to'lanmagan to'lovlarning o'sishi tashkilot faoliyatining ritmini murakkablashtiradi va debitorlik qarzlarining ko'payishiga olib keladi; ishlab chiqarish zaxiralariga, tugallanmagan ishlab chiqarishlarga, tayyor mahsulotlarga mablag'larning haddan tashqari aylanishi aylanma mablag'larning samarasiz ishlatilishiga olib keladi.
Aylanma aktivlarni boshqarishning asosiy vazifasi - kerakli hajmni shakllantirish, tarkibini optimallashtirish va kompaniyaning aylanma aktivlaridan samarali foydalanishni ta'minlash.
Joriy aktivlarning tahlili korxonaning moliyaviy holatini tahlil qilishda muhim o'rin tutadi, chunki uning xo'jalik faoliyati bilan bog'liq holda ular xizmat vazifasini bajaradi, ya'ni. aylanma aktivlarning muomalasi jarayonida sotishdan tushadigan foyda hosil bo'ladi, bu ko'p jihatdan tijorat tashkilotining muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlaydigan asosiy mablag 'manbai hisoblanadi.
Aylanma mablag'larni tahlil qilish quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi.
- korxonaning aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyojini aniqlash;
- aylanma mablag'larni moliyalashtirish manbalarini aniqlash;
- aylanma aktivlar holatining likvidlikka ta'sirini tahlil qilish;
- ulardan foydalanish samaradorligini aniqlash uchun aylanma aktivlarning aylanish tezligini hisoblash;
- aylanma mablag'lardan foydalanish natijasida olingan foydani tahlil qilish.
Umumiy qabul qilingan tahlil usullari, qoida tariqasida, buxgalteriya hisobi va analitik ma'lumotlar bazasi sifatida faqat tashkilotning moliyaviy hisobot ma'lumotlaridan foydalangan holda, yuqoridagi bosqichlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, moliyaviy hisobotlar davlat tomonidan belgilangan qoidalarga muvofiq tuziladi va ular korxona rahbariyatining axborot ehtiyojlarini to'liq hisobga olmaydi. Shu munosabat bilan, iqtisodchilarning ishlarida, moliyaviy hisobot shakllari kabi iqtisodiy faoliyatning bir xil tomonlarini aks ettiruvchi, aylanma mablag'larni tahlil qilish uchun boshqaruv hisobi ma'lumotlari asosida byudjetlar va ularning bajarilishi to'g'risidagi hisobotlardan foydalanish taklif etiladi. birinchisining axborot tarkibi ikkinchisining axborot mazmunidan farq qiladi. Korxona misolida aylanma mablag'larni tahlil qilish katta ahamiyatga ega. Birinchisi, tahliliyroq, ular nafaqat moliyaviy, balki moliyaviy bo'lmagan ko'rsatkichlarni ham o'z ichiga oladi va korxona aktivlarini kamida ikkita ko'rsatkich bo'yicha emas - boshlang'ich tannarx va bozor bahosi bo'yicha, balki ularning har biri bo'yicha baholash imkonini beradi. Bu nafaqat aylanma mablag'larni keyinchalik tahlil qilish uchun batafsil ma'lumot olish, balki analitik ko'rsatkichlarni hisoblashning yangi, to'g'ri usullarini ishlab chiqish imkonini beradi.
Quyidagi rasmda korxonaning aylanma mablag'larini tahlil qilish bosqichlari ko'rsatilgan.
1.2-rasm- Aylanma mablag'larni tahlil qilish bosqichlari
1 -bosqich - kapital tarkibini tahlil qilish
Aylanma mablag'larning tuzilishi deganda, aylanma mablag'larning umumiy miqdoridagi elementlar orasidagi nisbat tushuniladi. Aylanma aktivlarning tuzilishiga aniq ishlab chiqarish, etkazib berish xususiyatlari, xaridor va xaridorlar bilan hisob -kitob qilishning qabul qilingan tartibi ta'sir ko'rsatadi. Strukturani o'rganish aylanma mablag'lar tarkibidagi kelajakdagi o'zgarishlarni bashorat qilish uchun asosdir.
Kompaniyaning joriy aktivlari tarkibi, birinchi navbatda, kompaniyaning operatsion, moliyaviy tsiklining xususiyatlarini aks ettiradi. Aylanma aktivlarning tarkibi va tarkibi ishlab chiqarish tsikliga bog'liq (masalan, ishlab chiqarish tsikli ancha uzun bo'lgan mashinasozlikda, katta qismi tugallanmagan ish, oziq -ovqat, katta qismi xomashyo va materiallar). shuningdek, iqtisodiy va tashkiliy omillar.
Aylanma mablag'larning tarkibi va tuzilishi quyidagilarga qarab ko'rib chiqilishi kerak.
- ishlab chiqarish jarayonidagi funktsional roli (aylanma ishlab chiqarish aktivlari va muomala vositalari);
- likvidlik, ya'ni naqd pulga aylanish tezligi;
- kapital qo'yilmalar xavfi darajasi.
Ba'zi mualliflarning fikricha, joriy aktivlarning tarkibi va tuzilishini tahlil qilishda ularning ishlab chiqarish, tashkiliy va iqtisodiy xarakterdagi ko'plab omillarga bog'liqligini hisobga olish kerak, masalan:
- ishlab chiqarishning tarmoq xususiyatlari va faoliyatining xarakteri;
- ishlab chiqarish tsiklining murakkabligi va uning davomiyligi;
- aktsiyalar qiymati, ularni etkazib berish shartlari va uning ritmi;
- hisob -kitob qilish tartibi va hisob -kitob va to'lov intizomi;
- o'zaro shartnoma majburiyatlarini bajarish
Aylanma aktivlarning tuzilishini tahlil qilish uchun aylanma aktivlarning tarkibiy elementlarining umumiy qiymatidagi ulushi vertikal tahlil yordamida aniqlanadi.
Vertikal (tizimli) tahlil yakuniy moliyaviy ko'rsatkichlarning tuzilishini aniqlash maqsadida o'tkaziladi, ya'ni. umumiy yakuniy indikatorda individual hisobot elementlarining ulushini aniqlash (har bir pozitsiyaning natijaga umuman ta'sirini aniqlash).
Bu usul sizga aylanma mablag'lar elementlarining nisbatlarini aniqlash imkonini beradi:
Di = obsi / obs (1.1)
Bu erda Di - aylanma mablag 'komponentining ulushi;
Obsi - aylanma mablag'lar komponentining qiymati;
Obs - korxonaning aylanma mablag'lari natijasi.
Har bir asosiy komponentning joriy aktivlardagi ulushini bilib, kompaniyadagi resurslarni boshqarish sifati to'g'risida ma'lum xulosalar chiqarish mumkin. Masalan, debitorlik qarzlarining katta qismi xaridorlar va mijozlar bilan samarasiz ish olib borayotganidan dalolat beradi, zaxiralarning katta qismi quyidagilar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
1. asosiy turdagi xom ashyo narxlarining oshishi yoki xaridlarni boshqarishning samarasiz tizimi hisobiga xomashyo va materiallar sotib olish hajmining oshishi;
2. ishlab chiqarish hajmining oshishi, bu esa o'z navbatida zaxiralarning ko'payishiga olib keladi;
3. sifatsiz rejalashtirish, sotib olish va ishlab chiqarish faoliyati o'rtasida aniq aloqaning yo'qligi va boshqalar.
Tuzilish dinamikasini baholash uchun gorizontal usul qo'llaniladi, bu quyidagilarni aniqlashga imkon beradi.
1. Tuzilishning mutlaq o'zgarishi: Di ​​= Di1 - Di0
2. Nisbiy o'zgarish: Tpr (Di) = Di / Di0 * 100%
Keyingi bosqich - aylanma mablag'larning rentabelligini tahlil qilish.
2 -bosqich - joriy aktivlarning likvidligini tahlil qilish.
Likvidlik tahlili doirasida quyidagi nisbatlar hisoblab chiqiladi
Umumiy likvidlik koeffitsienti kompaniyada qisqa muddatli majburiyatlarni to'lash uchun etarli mablag 'borligini ko'rsatadi. Bu kompaniyaning joriy aktivlarining 1 rubli joriy majburiyatlarga qancha rubl tushishini aks ettiradi. Tavsiya etilgan qiymatlar kamida 1-2. Koeffitsient quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
Generalga. suyuqlik = OA / KO (1,2)
Bu erda K keng tarqalgan. suyuqlik - umumiy likvidlik koeffitsienti
OA - joriy aktivlar;
Keling, tezkor nisbatni ko'rib chiqaylik.
Shoshilinch likvidlik deganda tashkilot tugatilgan taqdirda majburiyatlarni to'lash qobiliyati tushuniladi. Korxona katta yoki kichik darajada likvidli bo'lishi mumkin, chunki uning joriy aktivlari turli xil aylanma aktivlarni o'z ichiga oladi, ular orasida tashqi qarzni to'lash uchun sotish qiyin bo'lgan va sotish qiyin bo'lgan narsalar mavjud.
Koeffitsient quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
Shoshilinch ravishda suyuqlik = (DS + KFV + DZ) / KO, (1.3)
Qaerda shoshilinch. suyuqlik - tez likvidlik darajasi
DS - naqd pul;
KFV - qisqa muddatli moliyaviy investitsiyalar;
DZ - debitorlik qarzlari
KO - qisqa muddatli majburiyatlar.
Tez likvidlilik koeffitsienti, agar joriy majburiyatlarning hammasi yoki bir qismini to'lashi darhol kelib qolsa va qanday likvidli qism - aktsiyalarni sotish mumkin bo'lmasa, qanday mablag'lardan foydalanish mumkinligini ko'rsatadi. Tavsiya etilgan qiymat 1dan oshadi.
Keyinchalik, mutlaq likvidlik koeffitsientini ko'rib chiqing.
Mutlaq likvidlik koeffitsienti qisqa muddatli qarz majburiyatlarining qaysi qismini amalda mutlaq likvidli aktivlar bilan qoplash mumkinligini ko'rsatadi. Mutlaq likvidlik darajasi quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi (1.4):
Abs. suyuqlik = DS / KO, (1.4)
Qaerda DS - naqd pul;
KO - qisqa muddatli majburiyatlar.
Ko'rsatkichni hisoblashda - mutlaq likvidlik koeffitsienti - likvid mablag 'sifatida faqat kassadagi, bank hisoblaridagi pul mablag'lari, shuningdek fond birjasida sotilishi mumkin bo'lgan qimmatli qog'ozlar olinadi. Maqsad-qisqa muddatli majburiyatlar. Ko'rsatkichning maqbul qiymati (0,2-0,7) korxona yaqin kelajakda naqd pul va qisqa muddatli moliyaviy sarmoyalar hisobidan qisqa muddatli qarzning qaysi qismini qaytarishi mumkinligini ko'rsatadi.
3 -bosqich: aylanma mablag'larning aylanishini tahlil qilish.
Uchinchi bosqichda aylanma tezligi (inqilob va kunlarda), shuningdek yuk koeffitsienti hisoblab chiqiladi.
Aktivlarning aylanma nisbati quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
Bu erda: Cob.a - aktivlar aylanmasi koeffitsienti;
VR - sotishdan tushgan tushum;
Aktivlar o'rtacha - joriy aktivlarning o'rtacha yillik qiymati.
Hisoblangan indikatorga asoslanib, biz fiksatsiya koeffitsientini hisoblaymiz (aylanma mablag'larning yuklanishi, fiksatsiya koeffitsienti).
Bu erda Kz - aylanma mablag'larning asosiy fondlari koeffitsienti;
K About - aylanma aktivlarning aylanish koeffitsienti;
Aylanma mablag'larning aylanma nisbati kunlar bo'yicha quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi.
Dob = Dp / Cob (1.7)
Bu erda DP - bu davr davomiyligi;
Cob - bu aylanmaning nisbati.
4 -bosqich: aylanma mablag'larning rentabelligini tahlil qilish.
Joriy aktivlarning rentabelligi (RCA) - kompaniyaning ishlatilgan aylanma mablag'lariga nisbatan etarli miqdorda foyda olish imkoniyatini ko'rsatadi. Bu koeffitsient qanchalik katta bo'lsa, aylanma aktivlar shunchalik samarali ishlatiladi. Formula bo'yicha hisoblab chiqilgan:
Ra = PP / OA joriy aktivlarni samarali boshqarish va joriy faoliyatni rejalashtirishda boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun rentabellik o'sishiga asosiy omillarning ta'sirini baholash muhim ahamiyatga ega. Balans ma'lumotlari yordamida omillarni tahlil qilish metodologiyasini ko'rib chiqing.
Dastlabki ma'lumotlar:
- aylanma aktivlar (shakl 1. 290 -bet);
- Balans foydasi (shakl 2. 140 -bet)%
Faktorlarni tahlil qilish algoritmi:
1. joriy aktivlarning rentabelligi qiymatlari;
2. joriy aktivlarning umumiy rentabelligining o'zgarishi:
Mutlaq:
BPb = Pb1 - Pb0 (1,9)
BRb (BPR) = (BPR1 - BPR0) / OBS0 (1.10)
Keling, joriy aktivlarning o'zgarishi rentabellikning oshishiga ta'sirini aniqlaylik:
B Rb (OBS) = BPR1 / OBS1 - BPR1 / OBS0 (1.11)
Yuqoridagilarga asoslanib, biz kompaniyaning joriy aktivlarini tahlil qilish algoritmini ishlab chiqamiz, unga muvofiq hisob -kitob ishning ikkinchi bobida amalga oshiriladi.
1.1 -jadval
Aylanma mablag'larni tahlil qilish algoritmi
Bosqich Sahna nomi Tarkib
1 Joriy aktivlarning tuzilishi va dinamikasini tahlil qilish Gorizontal tahlil, vertikal tahlil
2 Likvidlik tahlili Umumiy likvidlik Shoshilinch likvidlik Mutlaq likvidlik
3 Daromadlilik tahlili Aylanma mablag'larning rentabelligi
4 Pul aylanmasini tahlil qilish Ayirboshlash va kunlardagi aylanma nisbati,
5 Faktor tahlili
Shunday qilib, aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligi iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimi bilan tavsiflanadi, ulardan biri ularni ishlab chiqarish va muomala sohasiga joylashtirish nisbati. Qancha ko'p aylanma aktivlar ishlab chiqarish sohasiga xizmat qilsa, ikkinchisida - ishlab chiqarish tsikli (albatta, ortiqcha zaxiralar bo'lmaganda), ulardan oqilona foydalaniladi.
Korxonaning aylanma mablag'larini shakllantirishda aktivlarning paydo bo'layotgan tuzilmasining likvidligiga e'tibor qaratish lozim. Ishlab chiqarish va tijorat faoliyatini amalga oshirish moddiy va pul oqimlarining harakati bilan bog'liq. Bir tomondan, ishlab chiqarish dasturini bajarish uchun zarur bo'lgan manbalar oqimi mablag'larning chiqib ketishiga olib keladi. Boshqa tomondan, ishlab chiqarilgan mahsulotlarni sotish mablag'larning kirib kelishiga olib keladi. Shunday qilib, hisobot sanasida ishlab chiqarish va tijorat tsiklida aylanma mablag'lardan foydalanish natijasida korxona o'z faoliyatini amalga oshirish uchun shakllangan aylanma mablag'larning ma'lum bir tuzilmasini va ularga zid bo'lgan majburiyatlarni ishlab chiqadi.
Likvidlikni tahlil qilishning an'anaviy usuli balans aktivlari va passivlarini quyidagi printsip bo'yicha to'rt guruhga taqqoslashdan iborat: aktivlar - mulkning likvidligi pasayish darajasiga ko'ra, passivlar - uzaytirish darajasiga ko'ra. majburiyatlarning muddati. Shu bilan birga, buxgalteriya balansining likvidligi to'g'risida xulosa chiqarish uchun aktivlarning dastlabki uchta guruhining har biri tegishli passiv guruhlaridan kam bo'lmasligi kerak.
Yuqoridagi yondashuvning ahamiyatini kamaytirmay turib, shuni ta'kidlaymizki, bu har doim ham boshqaruv qarorlarini qabul qilishga imkon bermaydi, chunki kompaniyaning hozirgi sharoitlari tashqi moliyaviy hisobotda aks ettirilmagan. Masalan, qo'shimcha ma'lumot manbalarini ishlatmasdan, shubhali debitorlik qarzining ulushini va kreditorlik qarzni to'lamaslik oqibatlarini aniqlash mumkin emas. Ko'pgina iqtisodchilarning yozishmalarida, mustaqil kontragentlar bilan munosabatlarda (uchinchi tomon qarzi) va tahlil qilinayotgan korxona (tuzilmaviy qarz) bilan bir mulkdorga tegishli bo'lgan kontragentlar bilan munosabatlarda shakllangan debitorlik va kreditorlik qarzlarni ajratish zarurligi asoslanadi. Qisqa muddatda, tizimli kreditorlik qarzlari o'z manbalariga, va tizimli debitorlik qarzlari - eng katta melividli aktivlarga tegishli bo'lishi mumkin. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, tashkilotning aktivlari va passivlarini guruhlash usuli taklif qilinadi, bu boshqaruv hisoboti ma'lumotlaridan foydalanishni o'z ichiga oladi (2.1 -jadval).
1.2 -jadval
Boshqaruv hisoboti ma'lumotlari asosida likvidlikni tahlil qilish maqsadida aktivlarni guruhlash
Aktivlar Passiv
1 2 3 4 5 6
Guruh nomi Belgilash Mulk maqolasi Guruh nomi Belgilash Javobgarlik to'g'risidagi band
Eng likvid aktivlar A 1 Naqd pul, qisqa muddatli moliyaviy investitsiyalar, tuzilgan debitorlik qarzlari, veksellar Eng shoshilinch majburiyatlar P 1 Kreditorlik qarzlari tizimli, olingan avanslar va boshqa qisqa muddatli majburiyatlarni hisobga olmaganda
Tez sotiladigan aktivlar A 2 Qisqa muddatli debitorlik qarzlari, tuzilmaviy, shubhali va debitorlik qarzlari, tayyor mahsulotlar va boshqa aktivlarning normativ qoldiqlari. Qisqa muddatli majburiyatlar P 2 Qisqa muddatli kreditlar va qarzlar, olingan avanslar, kechiktirilgan soliq majburiyatlari
Sekin sotiladigan aktivlar A 3 Tayyor mahsulotlar va likvid bo'lmagan aktivlarning standart qoldiqlari, sotib olingan qiymatlar bo'yicha QQS minus Uzoq muddatli majburiyatlar P 3 Uzoq muddatli kreditlar va qarzlar
Sotilishi qiyin bo'lgan aktivlar A 4 Uzoq muddatli aktivlar, uzoq muddatli debitorlik qarzlari, tarkibiy tuzilmalar, shubhali debitorlik qarzlari va likvid bo'lmagan aktivlar Doimiy majburiyatlar P 4 Kapital, tuzilgan kreditorlik qarzlari
Jadvalda ko'rib turganingizdek. 1.2, boshqaruv balansining moddalarini batafsil bayon qilish, aylanma mablag'larni keyinchalik tahlil qilish uchun tashkilotning aktivlari va majburiyatlarini ma'lum bir korxonaning xo'jalik faoliyati shartlariga muvofiqroq guruhlash imkonini beradi.
Iqtisodchilarning asarlarida tahlil qilish uchun xom ashyo, materiallar va tayyor mahsulot zaxiralari ularning mumkin bo'lgan sotish bahosi bo'yicha baholanishi kerak, deb bahs yuritiladi, chunki bu miqdorni tavsiflovchi xarajatlar emas, balki aynan mana shu. kreditorlarni to'lashga imkon beradigan daromad. Tovar -moddiy zaxiralar va asosiy vositalar qiymatining o'zgarishi natijasida korxona aktivlari va passivlari o'rtasida farq bor, ularni iqtisodchilarning yozuvlarida o'z kapitaliga kiritish taklif qilingan.
Mutaxassislarning amaliy tajribasi shuni ko'rsatadiki, boshqaruv hisoboti ma'lumotlaridan foydalangan holda korxona aktivlarining likvidligini tahlil qilish tahlilchilarga aktivlarni sotib olishni rejalashtirish va to'lovlarni amalga oshirish maqsadida yanada muvaffaqiyatli tadqiqotlar o'tkazishga imkon beradi. kompaniyaning moliyaviy oqimlarini boshqarish bo'yicha eng to'g'ri qarorlarni qabul qilish.
Aylanma mablag'larning korxona natijalariga ta'sir qilishining eng muhim omili aylanma mablag'larning aylanishi hisoblanadi.
Shu bilan birga, an'anaviy ishlatilgan aylanma ko'rsatkichlari (aylanma mablag'larning aylanish koeffitsienti, aylanma davomiyligi va pul mablag'larini shartli chiqarish yoki jalb qilish) qiymatining asosiy omili bu olingan daromad miqdori emas, balki aylanma mablag'larning aylanish tezligi, balki tushumga kiritilgan foyda bo'yicha. Tovar aylanmasini hisoblashning umumiy qabul qilingan amaliyotida bu fakt aks ettirilmagan, bu esa tashkilotning moliyaviy natijalarini har tomonlama tahlil qilishga imkon bermaydi.
2. "2 -sonli shahar novvoyxonasi" YoAJ kompaniyasining joriy mablag'larini ishlatishni tahlil qilish.
2.1 Korxonaning aylanma mablag'larini tahlil qilish
"2 -sonli shahar novvoyxonasi" NJKning asosiy faoliyati:
- non pishirish;
- non;
Qonun hujjatlarida litsenziyalangan deb tasniflangan faoliyatni amalga oshirishdan oldin kompaniya belgilangan tartibda tegishli litsenziyani oladi.
"2 -sonli shahar novvoyxonasi" NJKning asosiy faoliyati uchta navli un, arpa yormasi, inju arpa, aralash ozuqa, irmik ishlab chiqarishdir.
Korxona hududida ma'muriy bino, xomashyo qabul qilish uchun tortish punkti, unni maydalash sexi, don mahsulotlari, un va oziq-ovqat mahsulotlari ustaxonasi, mahsulotlarni saqlash va sotish omborlari, garaj, chilangarlar, oshxona, sog'liqni saqlash markazi, xavfsizlik.
Keling, kompaniyaning aylanma mablag'laridan foydalanishni tahlil qilaylik. Qo'shimcha A kompaniyaning balansini ko'rsatadi.
2.1 -jadvalda kompaniyaning joriy aktivlaridagi o'zgarishlarning gorizontal tahlili ko'rsatilgan.
2.1 -jadval
Joriy aktivlarning o'zgarishini gorizontal tahlil qilish
Joriy aktivlar Yil Absol. o'zgartirish, ming rubl Aloqador. o'lchov,%
2012 2013 2014 2013 2014 2013 2014
ming rubl. ming rubl. ming rubl. ming rubl. ming rubl. % %
Qimmatli qog'ozlar, shu jumladan. 9 580 9 876 10 078 296 202 3% 2%
QQS 694 723 745 29 22 4% 3%
Debitor qarzdorlik 6 476 6 817 7 176 341 359 5%
30 30 30 - - 0% 0%
Pul mablag'lari 143 147 151 4 4 3% 3%
Boshqa joriy aktivlar - - - - -
Bo'lim uchun jami 16 923 17 593 18 180 670 587 4% 3%
Keling, olingan natijalarni tahlil qilaylik.
2.1 -rasmda kompaniyaning joriy aktivlarining o'zgarishi dinamikasi ko'rsatilgan.
2012 2013 2014
2.1-rasm- Kompaniyaning joriy aktivlarining o'zgarishi dinamikasi, ming rubl
Rasmdan ko'rinib turibdiki, ko'rib chiqilayotgan butun davr mobaynida kompaniyaning aylanma mablag'lari ko'paygan. Shu bilan birga, 2013 yilda o'sish 4% yoki 670 ming rublni, 2014 yilda esa 3% yoki 587 ming rublni tashkil etdi. Hammasi bo'lib, kompaniyaning joriy aktivlari 2014 yil oxirida 18 180 ming rublni tashkil etdi.
Keyinchalik, biz joriy aktivlarning tuzilishini tahlil qilamiz (2.2 -jadval).
2.2 –jadval
Joriy aktivlarning tarkibi
2012 2013 2014
Qimmatli qog'ozlar 57% 56% 55%
QQS 4% 4% 4%
Debitor qarzdorlik 38% 39% 39%
Qisqa muddatli fin. investitsiyalar 0% 0% 0%
Pul mablag'lari 1% 1% 1%
Boshqa joriy aktivlar 0% 0% 0%
2.2-rasm- Kompaniyaning joriy aktivlari tarkibi, ming rubl
Rasmdan ko'rinib turibdiki, ko'rib chiqilayotgan butun davr mobaynida joriy aktivlarning umumiy qiymatidagi asosiy ulushni zaxiralar egallaydi - 2012 yilda 57%, 2013 yilda 56% va 2014 yilda 55%. Bundan tashqari, debitorlik qarzlari katta ulushga ega bo'lib, 2012 yildagi 38% dan 2014 yilda 39% gacha o'sdi.
Aylanma aktivlarning alohida tarkibiy qismlarining o'zgarishini tahlil qilaylik.
2.3-rasm- Joriy aktivlarning elementlari, ming rubl
Keling, individual komponentlarning dinamikasini tahlil qilaylik
2.4-rasm- Zaxiralar dinamikasi, ming rubl
"Zaxiralar" kichik bo'limida sotish uchun mahsulot ishlab chiqarishda xom ashyo, materiallar sifatida ishlatiladigan aktivlar qoldiqlari aks ettirilgan; sotish uchun mo'ljallangan (tayyor mahsulotlar, tovarlar, jo'natilgan tovarlar); tashkilotning boshqaruv ehtiyojlari uchun ishlatiladi (PBU 5/01). Rasmdan ko'rinib turibdiki, ko'rib chiqilayotgan davrda kompaniyaning zaxiralari 296 ming rublga oshgan. 2013 yil uchun va 202 ming rubl. 2014 yil uchun. Haddan tashqari zaxiralar pul mablag'larini iqtisodiy muomaladan asossiz ayirboshlashga olib keladi, bu esa oxir -oqibat kreditorlik qarzlarining o'sishiga ta'sir qiladi va beqaror moliyaviy ahvolning sabablaridan biridir. Tovar -moddiy zaxiralar ulushining kamayishi (ilgari aniqlanganidek - 57% dan 55% gacha) quyidagilarni ko'rsatishi mumkin: tashkilotning ishlab chiqarish salohiyatining pasayishi; tanlangan iqtisodiy strategiyaning ratsionalligi, buning natijasida joriy aktivlarning katta qismi past bo'lishi mumkin bo'lgan zaxiralarda immobilizatsiya qilinadi. Tovarlarning etishmasligi ishlab chiqarishning kamayishiga va foyda miqdorining kamayishiga olib kelishi mumkin, bu ham korxonaning moliyaviy holatining yomonlashishiga ta'sir qiladi. Shuni hisobga olgan holda, aktsiyalar optimal bo'lishi kerak. Qimmatli qog'ozlar miqdorining kamayishi korxonaning ishlab chiqarish salohiyatining pasayishini, tanlangan iqtisodiy strategiyaning ratsionalligini ko'rsatadi.
Keling, naqd pul kabi joriy aktsiyalarni tahlil qilaylik.
2.5 -rasmda kompaniyaning naqd pul mablag'lari dinamikasi ko'rsatilgan, ming rubl.
2.5-rasm- Kompaniya naqd pullarining dinamikasi, ming rubl.
Naqd pul-standart bo'lmagan aylanma mablag'larning muhim qismi. Muomala jarayonida aylanma aktivlar muqarrar ravishda funktsional shaklini o'zgartiradi, buning natijasida tayyor tayyor mahsulot pulga aylanadi. Pul mablag'lari asosan korxonaning bankdagi hisob-kitob hisobvarag'ida saqlanadi, chunki xo'jalik yurituvchi sub'ektlar o'rtasidagi hisob-kitoblarning ko'p qismi naqd pulsiz amalga oshiriladi. Kichik miqdordagi mablag 'korxonaning kassasida bo'ladi. Bundan tashqari, xaridorlarning mablag'lari oxirigacha akkreditivlarda va boshqa hisob -kitoblarda bo'lishi mumkin. Muayyan miqdordagi pul har doim standart bo'lmagan aylanma mablag'larda bo'lishi kerak, aks holda kompaniya to'lovga layoqatsiz deb e'lon qilinadi.
Rasmdan ko'rinib turibdiki, mablag 'har yili 3% yoki 4 ming rublga oshadi.
Keling, debitorlik qarzlarining o'zgarishini tahlil qilaylik.
Debitorlik qarz mablag'lari ma'lum bir korxonaning aylanmasidan mablag'larning vaqtincha ayirilishini ko'rsatadi, bu resurslarga qo'shimcha talabni keltirib chiqaradi va og'ir moliyaviy holatga olib kelishi mumkin. Debitorlik qarzlari tegishli bo'lishi mumkin, ya'ni. hisob -kitoblarning joriy tizimi tufayli va qabul qilinmaydi, bu moliyaviy -xo'jalik faoliyatidagi kamchiliklarni ko'rsatadi. Yo'qotishlarning oldini olish va korxonani to'lovga layoqatsiz deb e'lon qilish uchun har bir xo'jalik yurituvchi sub'ekt debitorlik qarzini har tomonlama kamaytirishga intilishi kerak.
2.6 -rasmda debitorlik qarzlari dinamikasi ko'rsatilgan.
2.6-rasm. Debitorlik qarzlari dinamikasi
Rasm shuni ko'rsatadiki, debitorlik qarzining o'sishi kuzatilmoqda - 341 ming rublga. 2013 yil uchun va 359 ming rubl. 2014 yil uchun.
2.2 Kompaniyaning joriy aktivlaridan foydalanish samaradorligini baholash
Keling, bir aylanmaning davomiyligini kunlar bo'yicha hisoblaylik.
2.3 -jadvalda bitta aylanishning davomiyligini hisoblash uchun ma'lumotlar keltirilgan.
2.3 -jadval
Bir aylanishning davomiyligini hisoblash
2012 2013 2014
Co, ming rubl 16 923 17 593 18 180
T, ming rubl 40 173 43 197 45 470
D, ming rubl 360 360 360
Oh kunlar 152 147 145
2.7 -rasmda bitta aylanishning davomiyligi ko'rsatilgan
2.7-rasm- Bir inqilobning davomiyligi
Rasmdan ko'rinib turibdiki, ko'rib chiqilayotgan davr mobaynida tovar ayirboshlash davomiyligi qisqarishi kuzatilmoqda, bu kompaniya faoliyatining ijobiy omili hisoblanadi. Ayirboshlashning sekinlashishi bilan pul mablag'larini aylanishga qo'shimcha jalb qilish zarurati tug'iladi.
Keyinchalik, 1.2 formulasidan foydalanib, aktivlarning aylanma koeffitsientini hisoblaymiz. Ayirboshlash koeffitsienti aylanma mablag'lar tomonidan yil (yarim yil, chorak) uchun qilingan inqiloblar sonini ko'rsatadi va quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:
2.4 -jadvalda kompaniyaning aylanma aktivlarining aylanish koeffitsientini hisoblash uchun ma'lumotlar keltirilgan.
2.4 -jadval
Ayirboshlash koeffitsientini hisoblash
2012 2013 2014
T 16 923 17 593 18 180
Bilan 40 173 43 197 45 470
NS 2,37 2,46 2,5

2.8 -rasmda aylanma aktivlarning aylanma nisbati dinamikasi ko'rsatilgan.


2.8-rasm- Ayirboshlash nisbati dinamikasi
Rasmdan ko'rinib turibdiki, ko'rib chiqilayotgan butun davr mobaynida tovar ayirboshlash koeffitsientining pasayishi kuzatilmoqda. 2014 yilda oborot koeffitsienti 2,5 ni tashkil etdi, ya'ni aylanma mablag'lar yiliga 2,5 ta aylanmani tashkil etdi. Shu bilan birga, bu ko'rsatkich har bir rubl aylanma mablag 'uchun 2,5 rubl bo'lganligini bildiradi. sotilgan mahsulotlar. Shu bilan birga, bu ko'rsatkichning o'sishini dinamikada kuzatish mumkin.
Keyinchalik, 1.3 formulasi bo'yicha aylanma mablag'larning yuklanish koeffitsientini hisoblaymiz.
2.5 -jadvalda aylanma mablag'larning yuklanish koeffitsientini hisoblash uchun ma'lumotlar keltirilgan.
2.5 -jadval
Aylanma mablag'larning yuk koeffitsientini hisoblash
2012 yil 2013 yil 2014 yil
Bilan 40 173 43 197 45 470
T 16 923 17 593 18 180
Kz 0,42 0,41 0,40
2.9 -rasmda aylanma mablag'lardan foydalanish koeffitsientining dinamikasi ko'rsatilgan.
2.9-rasm- Aylanma mablag'lardan foydalanish omilining dinamikasi
Rasmdan ko'rinib turibdiki, ko'rib chiqilayotgan davrda aylanma mablag'lardan foydalanish koeffitsientining 2012 yildagi 0,42 dan 2014 yilda 0,4 gacha kamaygani kuzatilmoqda. Shunday qilib, sotilgan 1 rubl mahsulot uchun 0,4 rubl. aylanma mablag '. Bu ko'rsatkich aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligining oshganligini ko'rsatadi.
Keyinchalik, likvidlik ko'rsatkichlarini hisoblaylik.
Likvidlik koeffitsientini hisoblaylik:
K ol 2012 = 16 923/14 986 = 1.129
K ol 2013 = 17 593/15 534 = 1,133
K ol 2014 = 18 180/16 079 = 1,131
Rasmda jami likvidlik koeffitsienti dinamikasi ko'rsatilgan.
2.10-rasm- Umumiy likvidlik koeffitsientining dinamikasi
Rasmdan ko'rinib turibdiki, ko'rib chiqilayotgan davrda hisoblangan indikator o'zgarib turadi. 2014 yildagi indikatorning biroz pasayishi kompaniyaning qisqa muddatli majburiyatlarni to'lash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan mablag'lari kamayganligini ko'rsatadi. Shu bilan birga, joriy majburiyatlarning 1 rubliga kompaniyaning joriy aktivlari qiymatining pasayishi kuzatilgan degan xulosaga kelish mumkin.
Keling, tez nisbatni hisoblaylik:
K sl 2012 = (143 + 30+ 6 476) / 14 986 = 0,44
K sl 2013 = (147 + 30 + 6 817) / 15 534 = 0,45
K sl 2014 = (151 + 30 + 7 176) / 16 079 = 0,46
2.11-rasm- Tez likvidlik koeffitsienti dinamikasi
Tez likvidlilik koeffitsienti, agar joriy majburiyatlarning hammasi yoki bir qismini to'lashi darhol kelib qolsa va qanday likvidli qism - aktsiyalarni sotish mumkin bo'lmasa, qanday mablag'lardan foydalanish mumkinligini ko'rsatadi. Tavsiya etilgan qiymat 1dan oshadi. Rasmdan ko'rinib turibdiki, bu nisbat standart qiymatga mos kelmaydi, shu bilan birga, ko'rib chiqilayotgan davr mobaynida indikator o'sib bormoqda, bu esa kompaniyada mavjud mablag'lar ko'payganligini, shuningdek, katta miqdorni ko'rsatadi. qisqa muddatli majburiyatlar.
Keling, mutlaq likvidlik koeffitsientini hisoblaylik:
Keling, koeffitsient qiymatini hisoblaymiz:
K sl 2012 = 143/14 986 = 0,01
K sl 2013 = 147/15 534 = 0,01
K sl 2014 = 151/16 079 = 0,01
Rasmda mutlaq likvidlik koeffitsienti dinamikasi ko'rsatilgan.
2.12-rasm- Mutlaq likvidlik koeffitsienti dinamikasi

Hisob-kitoblardan ko'rinib turibdiki, indikatorning qiymati juda past, bu qisqa muddatli qarz majburiyatlarining juda past ulushini mutlaq likvid aktivlar, ya'ni naqd pul hisobidan qoplash imkoniyatini bildiradi. Shu bilan birga, indikatorning qiymati standart qiymatdan ancha past. Keyin biz joriy aktivlarning rentabelligini hisoblaymiz:


Ra 2012 = 162/18 180 x 100% = 9,7
Ra 2013 = 2 077/32 971 x 100% = 6.3
Ra 2014 = 4 715/38 644 x 100% = 12.2
2.13-rasm- Joriy aktivlarning rentabellik dinamikasi
Joriy aktivlarning rentabelligi (RCA) - kompaniyaning ishlatilgan aylanma mablag'larga nisbatan etarli miqdorda foyda olish qobiliyatini ko'rsatadi. Ko'rsatkichning 2012 yildagi 9,7% dan 2014 yilda 12,2% gacha o'sishi aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligi oshganidan dalolat beradi.
Keyinchalik, biz omillar tahlilini o'tkazamiz.
Joriy aktivlar:
OBS 2013 = 32,971 ming rubl.
OBS 2014 = 38 644 ming rubl.
BS OBS = 5673 ming rubl.
Balans foydasi (shakl 2. 140 -bet):
BP 2013 = 3472 ming rubl.
BP 2014 = 4256 ming rubl.
Δ BP = 784 ming rubl.
Joriy aktivlarning rentabellik qiymatlari:
Pb0 = 3472/32 971 = 0.105 (10.5%)
Pb1 = 4256/38 644 = 0,11 (11%)
Joriy aktivlarning umumiy rentabelligi o'zgarishi:
Mutlaq:
ΔPb = Pb1 - Pb0 = 0.105 - 0.11 = -0.005
Balans foydasidagi o'zgarishlarning joriy aktivlarning rentabelligini oshirishga ta'sirini aniqlaylik:
BRb (BPR) = 5673/32 971 = 0.17
Balans foydasini 5673 ming rublga oshirish orqali. joriy aktivlar 0,17 punktga oshdi, hisobot davrida aylanma aktivlarning har bir rubli uchun balans foydasi 17 tiyinga ko'p bo'ldi.
Keling, joriy aktivlarning o'zgarishi rentabellikning oshishiga ta'sirini aniqlaylik:
B Rb (OBS) = 4256/38 644- 4256/32 971 = 0,11 - 0,13 = - 0,02
Joriy aktivlarning 5673 ming rublga ko'payishi. aylanma aktivlarning umumiy rentabelligi 0,02 punktga pasayishiga olib keldi, aylanma aktivlarning har bir rubli uchun balans foydasi 2 tiyinga kam bo'ldi.
Hisob -kitoblar aylanma aktivlarni boshqarish darajasini oshirish zarurligini aniq ko'rsatib turibdi, kelajak uchun rejalashtirishda aylanma aktivlar tuzilmasini shakllantirish yanada oqilona bo'ladi.
Ikkinchi bob bo'yicha xulosalar
3. KOMPANIYANING Joriy mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish chora -tadbirlarini ishlab chiqish.
3.1 Aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligini oshirish choralari
Aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyoj ko'plab omillarga bog'liq: ishlab chiqarish va sotish hajmi; korxona faoliyatining mohiyati; ishlab chiqarish tsiklining davomiyligi; iste'mol qilinadigan xom ashyoning turlari va tuzilishi; ishlab chiqarish hajmining o'sish sur'atlari va boshqalar.
Korxonaning aylanma aktivlarga bo'lgan ehtiyojini aniq hisoblash aylanma aktivlarning ishlab chiqarish va muomala sohasida qolish vaqtini hisoblashga asoslangan bo'lishi kerak.
Aylanma aktivlarning ishlab chiqarish sohasida qolish muddati aylanma aktivlar zaxiralar holatida va tugallanmagan ishlab chiqarish shaklidagi davrni o'z ichiga oladi.
Aylanma aktivlarning muomalada bo'lish muddati ularning sotilmagan mahsulot qoldiqlari, jo'natilgan, lekin hali to'lanmagan mahsulotlar, debitorlik qarzlari, kassadagi mablag 'shaklida bo'lish muddatini o'z ichiga oladi. korxona, bank hisoblarida.
Tovar ayirboshlash tezligi (ishlab chiqarish va muomalaga sarflangan umumiy vaqt) qanchalik yuqori bo'lsa, aylanma aktivlarga bo'lgan ehtiyoj shunchalik kamayadi. Kompaniya aylanma mablag'lari hajmini kamaytirishdan manfaatdor. Ammo bu kamaytirish oqilona chegaralarga ega bo'lishi kerak, chunki aylanma mablag 'uning normal ishlash rejimini ta'minlashi kerak.
Aylanma mablag'larga optimal ehtiyojni aniqlashda ishlab chiqarish zaxiralarini yaratish, tugallanmagan ishlarning ortda qolishi va omborda tayyor mahsulotlarning to'planishi uchun zarur bo'lgan pul miqdori hisoblab chiqiladi. Buning uchun uchta usul qo'llaniladi: analitik, koeffitsient va to'g'ridan -to'g'ri hisoblash.
Analitik yoki eksperimental-statistik usulning mohiyati shundan iboratki, mavjud zaxiralarni tahlil qilishda ularning haqiqiy zaxiralari to'g'rilanadi va keraksiz va keraksiz qiymatlar chiqarib tashlanadi.
Koeffitsient usuli yordamida ishlab chiqarish hajmining rejalashtirilgan o'zgarishi va tovar aylanmasini tezlashtirish uchun o'tgan davr standartiga o'zgartirishlar kiritiladi.
Analitik va koeffitsientli usullarni bir yildan ortiq faoliyat yuritayotgan, ishlab chiqarish dasturini tuzgan va ishlab chiqarish jarayonini tashkil qilgan, o'tgan yillar uchun statistik ma'lumotlarga ega bo'lgan va batafsil malakali mutaxassislar etarli bo'lmagan korxonalarda qo'llash mumkin. aylanma mablag'larni rejalashtirish sohasidagi ishlar.
To'g'ridan -to'g'ri hisob usuli aylanma mablag'larning har bir elementi uchun zaxiralarni hisoblashni nazarda tutadi. Bu usul yangi korxonani tashkil qilishda va mavjud korxonaning aylanma mablag'lariga bo'lgan ehtiyojni vaqti -vaqti bilan yangilab turishda qo'llaniladi.
O'zining aylanma aktivlari uchun umumiy standartlar xom ashyo, materiallar, yoqilg'i, tugallanmagan ishlab chiqarish, kechiktirilgan xarajatlar, tayyor mahsulotlar zaxiralarini shakllantirishga qo'yiladigan minimal talablari miqdorida belgilanadi.

Aylanma mablag'larning tuzilishiga bir qator omillar ta'sir qiladi: ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning tabiati, moddiy -texnik ta'minlanish xususiyatlari, iste'mol stavkalarining progressivligi, zaxiralar va tugallanmagan ishlab chiqarish standartlari, ishlab chiqarish tsiklining davomiyligi va boshqalar. .


Korxonaning asosiy vazifalaridan biri zamonaviy sharoitlar- resurslarni tejash tamoyiliga qat'iy rioya qilgan holda ishlab chiqarishni jadallashtirish.
Saqlash rejimini ta'minlash bo'yicha umumiy chora -tadbirlar tizimida asosiy o'rinni mehnat ob'ektlarini tejash egallaydi, bu odatda ishlab chiqarish birligiga xomashyo, materiallar, yoqilg'i narxining pasayishini anglatadi. , mahsulot sifatiga, ishonchliligiga va mustahkamligiga hech qanday zarar etkazmasdan.
Aylanma mablag'lardan oqilona foydalanishning iqtisodiy ahamiyati quyidagicha ifodalanadi.
- Xom ashyo, materiallar, yoqilg'ining o'ziga xos sarfini kamaytirish katta iqtisodiy foyda keltirishni ta'minlaydi. Birinchidan, bu ma'lum miqdordagi moddiy resurslardan ko'proq tayyor mahsulot ishlab chiqarishga imkon beradi va shuning uchun ishlab chiqarish hajmini oshirishning jiddiy shartlaridan biri bo'lib xizmat qiladi.
- Moddiy resurslarni tejash, yangi, yanada tejamkor materiallarni ishlab chiqarishga kiritish ishlab chiqarishning alohida tarmoqlari o'rtasida yanada progressiv nisbatlarni o'rnatish, sanoat ishlab chiqarishining yanada mukammal tarmoqli tuzilishiga erishishga yordam beradi.
- moddiy resurslarni tejash istagi yangi texnologiyani joriy etishga va texnologik jarayonlarni takomillashtirishga undaydi.
- moddiy resurslar sarfini tejash ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanishni yaxshilash va ijtimoiy ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga yordam beradi. O'z -o'zidan, o'tmishdagi birlik xarajatlarining kamayishi, qayta ishlangan mehnat ijtimoiy mehnat unumdorligining oshishini anglatadi. Ammo gap faqat bunda emas - moddiy resurslarni tejash tirik mehnat xarajatlarini tejashga olib keladi: materiallarni tashish, jo'natish va tushirish va saqlash uchun ishchi kuchining nisbiy sarflanishi.
- Moddiy resurslarni tejash sanoat mahsulotlari tannarxini pasaytirishga katta yordam beradi.
- ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga, moddiy resurslarni tejashga sezilarli ta'sir ko'rsatishi korxonaning moliyaviy holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
Shunday qilib, aylanma mablag'lardan foydalanish va tejashni yaxshilashning iqtisodiy samaradorligining qiymati juda yuqori, chunki ular korxonaning ishlab chiqarish -xo'jalik faoliyatining barcha jabhalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
3.1 -jadval
Asosiy muammolar va ularni hal qilish yo'llari
Shunday qilib, "2 -sonli shahar novvoyxonasi" NKJ moliyaviy oqimini boshqarish samaradorligini oshirish maqsadida biz faktoring sxemasini qo'llash bo'yicha chora -tadbirlar ishlab chiqamiz.
Diagrammani grafik tarzda tasvirlaylik.
3.1 -rasm - Faktoring sxemasi
1. Xaridorga (qarzdorga) mahsulot jo'natadigan yoki xizmat ko'rsatadigan etkazib beruvchi (kreditor).
2. Tovarlar (xizmatlar) uchun qisman to'lovni amalga oshiradigan xaridor, odatda kamida 10%.
3. Faktoring kompaniyasi (faktor yoki agent deb ataladi), etkazib beruvchiga xaridor uchun qolganini to'laydi va ikkinchisiga endi to'lovning qolgan qismini to'lash bo'yicha talablar huquqlari o'tkazilganligini xabar qiladi.
Qoida tariqasida, faktoring kompaniyasi debitorlik qarzlarini boshqarish ishlarini o'z zimmasiga oladi: buxgalteriya hisobi, qarzdorlarning moliyaviy holati va to'lov qobiliyatini kuzatish va boshqa faoliyat. Shu bilan birga, qarzdorning to'lov qobiliyatiga nisbatan ishonch hosil qilish uchun faqat kompaniya bilan uzoq muddatli shartnomaviy munosabatlar o'rnatgan kontragentlar, etkazib berish va to'lovlar statistikasi etarli. Ko'pincha, to'lovni to'lamaslik xavfini kamaytirish uchun faktoring kompaniyalari qarzdorlarning moliyaviy holatini moliyaviy hisobotlariga ko'ra tahlil qiladilar (biz faktoringni qayta ishlash uchun hujjatlar haqida ilgari yozgan edik), lekin hamma ham xaridorlar bunday ma'lumotlarni kompaniyaga berishni xohlamaydilar. uchinchi tomon.
Faktoring xizmatlarining to'liq spektriga debitorlik qarzlarini boshqarish, bir qator tavakkalchiliklarni qoplash (likvidlikning yo'qolishi, kredit, inflyatsiya, valyuta), axborot -tahliliy xizmatlar (pul oqimini nazorat qilish imkonini beradigan maxsus dasturlar, hozirgi holat) kiradi. debitorlik qarzlari, xaridorlarning to'lov intizomi, kompaniyalarning kundalik moliyaviy oqimlarini rejalashtirish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun tahliliy hisobotlarni tuzish).
Yetkazib beruvchi, xaridor va faktoring kompaniyasi o'rtasidagi munosabatlarga qarab, faktoringning quyidagi asosiy turlari ajratiladi (bu turlar yuridik jihatdan belgilanmagan, ular terminologik xarakterga ega): regress bilan yoki murojaat qilmasdan.
Resursli faktoring - bu faktoringning bir turi, bunda xaridor (qarzdor) to'lov majburiyatlarini (faktorga etkazib berish va to'lash uchun) to'liq bajarmagan taqdirda, etkazib beruvchi mablag'ni faktoring kompaniyasiga qaytarishga majburdir. shartnomada ko'rsatilgan.
Bir tomondan, retsessor faktoring etkazib beruvchilar uchun unchalik qiziq emas: qarzdor (xaridor) to'lovga layoqatsiz bo'lgan taqdirda, zararni kreditor to'lashi kerak bo'ladi. Boshqa tomondan, moliyalashtirishning bunday turiga ega bo'lgan omilning komissiyasi ancha past bo'ladi, bundan tashqari, ishlab chiqaruvchi o'z ishlab chiqarish jarayonlari uchun muhim bo'lgan o'z mablag'larini muomaladan chiqarmaydi.
Qaytarilmaydigan faktoring-bu faktoring kompaniyasi qarzdorlarning to'lovga layoqatsizligi bilan bog'liq barcha xavflarni o'z zimmasiga oladigan omil. Albatta, bu holda faktoring xizmatlarining narxi yuqori bo'ladi (bu omil xarajatlarga to'lanmaslik xavfini o'z ichiga oladi) va moliyalashtirilgan iste'molchilarga qo'yiladigan talablar yanada qattiqroq bo'ladi.
Keling, faktoringning afzalliklarini keltiraylik.
Faktoring, mohiyatiga ko'ra, ma'lum bir xaridorga ma'lum bir etkazib berish uchun kredit berishning bir turi bo'lib, garovsiz qarzdorlik bilan, qarzdorlarning to'lanmaganligi sababli mumkin bo'lgan yo'qotishlarni qoplash xavfi qaytariladi ". Agar biror narsa yuz bersa ", etkazib beruvchiga qayting.
Albatta, etkazib beruvchiga yoki ishlab chiqaruvchiga iste'molchi mahsulot yoki xizmatni olgandan so'ng darhol pul olishi qulaydir. Bunday holda, kim to'lashi muhim emas: mijoz yoki omil. Shunday qilib, aylanma mablag'larni oqizish yo'q, pul bo'shliqlari xavfi minimallashtiriladi. Faktoring sxemalaridan foydalanish etkazib beruvchiga qo'shimcha raqobatbardoshlik beradi: u, aslida, tovar krediti beradi (quduq, yoki bo'lib -bo'lib to'lash bilan etkazib berish).
Xuddi shunday, bu xaridlar hajmini oshirishi va qo'shimcha marjinal daromad olishi mumkin bo'lgan xaridor uchun qulaydir. Bu omillarning kombinatsiyasi sotish va ishlab chiqarish hajmining oshishiga olib keladi. Bunday holda, ushbu sxemaning asosi: "faktoring kompaniyasi taqdim etgan resurslar uchun kim to'laydi?" Va bu erda savol faqat etkazib beruvchi va iste'molchilar o'rtasidagi kelishuvlarda bo'ladi: qoida tariqasida, to'lov rejasi qancha uzoq bo'lsa, faktoring kompaniyasi pullaridan foydalanish darajasi shuncha yuqori bo'ladi. Odatda, amalda, komissiyaning bir qismi etkazib beruvchi tomonidan to'lanadi (va bu chegirmalar darajasida tartibga solinadi), bir qismi esa xaridor tomonidan (yakuniy to'lov muddatlarini kechiktirmaslik uchun rag'bat paydo bo'lishi uchun).
Sxema faktoring kompaniyasi, etkazib beruvchi va iste'molchi o'rtasida uch tomonlama shartnoma imzolash zarurati bilan murakkablashadi (qoida tariqasida, huquqiy hujjatlarni imzolashda qancha ko'p ishtirokchi bo'lsa, shuncha ko'p vaqt talab etiladi).

Debitorlik qarzining o'sish tendentsiyasi hisob -kitoblar ustidan ichki nazoratning qoniqarsiz holatidan dalolat beradi.


Naqd pulsiz hisob-kitoblarda tovarlarni jo'natish va to'lash vaqtiga to'g'ri kelmaydi. Bu debitorlik yoki kreditorlik qarzlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Bu qarzning bir qismi iqtisodiy jarayonda moliyaviy faoliyat muqarrar, masalan, avans va xavfsizlik to'lovlari bilan. Ammo to'lov va hisob -kitob intizomining buzilishi ham mumkin. Moliyaviy menejer uchun kompaniyaning qarzini boshqarish eng murakkab operatsion vazifalardan biridir.
Debitorlik qarzlari to'lovlarning kechikishi, tanqisligi, isrofgarchilik va o'zlashtirish, qimmatbaho buyumlarning shikastlanishi natijasida yuzaga kelishi mumkin. So'nggi paytlarda jo'natilgan mahsulotlar, bajarilgan ishlar va ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovlarni kech to'lash keskin oshdi. Bu ishlab chiqaruvchilarning ma'lum miqdordagi muomaladagi aktivlarni noma'lum muddatga olib qo'yishiga olib keladi. Shu munosabat bilan balans foydasi hisobiga shakllantirilgan shubhali qarzlar zaxiralari katta ahamiyat kasb etdi. Oldindan shubhali deb topilgan talab qilinmagan qarzlarni korxona balansidan hisobdan chiqarishda, qarzdorlar bilan hisob -kitoblar hisobiga mos ravishda yaratilgan zaxira miqdori kamayadi. Shubhali qarzlar bo'yicha sarflanmagan zaxiralar ular yaratilgan yildan keyingi yilning foydasiga qo'shilganda, zaxiralar miqdori kamayadi va soliqqa tortiladigan foyda miqdori oshadi.
Debitorlik qarzlarni tahlil qilish va boshqarish jarayonida firma prognoz sifatida mahsulotni oldindan to'lashni (to'liq yoki qisman), vaqtinchalik hisob -fakturani yoki moslashuvchan narxlarni belgilashni ta'minlaydigan shunday moslashuvchan shartnomalar tizimini ishlab chiqishi kerak. inflyatsiya indeksiga bog'liq. Keyin kompaniya ushbu choralarning moliyaviy natijalarga ta'sirini baholashi kerak.
Quyidagi jadvalda faktoring sxemasini amalga oshirish rejasi ko'rsatilgan.
3.2 -jadval
Faktoring sxemasini amalga oshirish rejasi
Bosqich Davomiyligi, kunlar Davr Mas'ul shaxs
Potentsial sherik - faktoring kompaniyasini qidiring 15 10.05.2013-25.05.2013 Direktor
Potentsial sherikni tanlash - faktoring kompaniyasi va shartnoma tuzish 3 25.05.2013-28.05.2013 Direktor
Sxemadan foydalanishni boshlash - 01.06.2013 O'rinbosari Iqtisodiyot bo'yicha direktorlar
Ishlash natijalarini baholash - 31.12.2013 Direktor
O'rinbosari Iqtisodiyot bo'yicha direktorlar
Keyinchalik, biz taklif qilingan choraning iqtisodiy samaradorligini hisoblaymiz.
3.2 Taklif etilgan chora -tadbirlar samaradorligini hisoblash
Kompaniya ekspertlarining fikricha, faktoring sxemasini qo'llash, debitorlik qarzlari darajasini pasaytirish bo'yicha taklif qilingan chora -tadbirlar hisobot sanasidan keyin 12 oydan ko'proq vaqt mobaynida to'lanishi kutilayotgan qarzdorlikni ikki yil ichida 20 foizga kamaytiradi.
3.3 -jadvalda faktoring sxemasini qo'llash samaradorligini hisoblash ko'rsatilgan.
3.3 -jadval
Faktoring debitorlik qarzlarining samaradorligini hisoblash
Indeks Birliklar Ma'nosi
Kutilgan tushim silamoq 7 176 231
Bir fakturaning miqdori silamoq 6 135
Imtiyozli kunlar soni kunlar 30
Bitta etkazib berishni moliyalashtirish uchun komissiya miqdori silamoq 181
Hisob -fakturalar soni dona 1 198
Faktoring xarajatlari silamoq 216 838
Debitorlik qarzlarining kamayishi silamoq 717 623
Saqlanmoqda silamoq 500 785


XULOSA
Ushbu kurs ishini o'rganish ob'ekti "2 -sonli shahar nonvoyxonasi" NKJning aylanma mablag'lari edi.
"2 -sonli shahar novvoyxonasi" NJKning asosiy faoliyati:
- don mahsulotlari, ozuqa aralashmalari va boshqa iste'mol tovarlari ishlab chiqarish;
- donni sotib olish, quritish, saqlash va qayta ishlash;
- savdo -sotiq faoliyati;
- tovarlar, xom ashyoni sotib olish va sotish va almashtirish bo'yicha vositachilik xizmatlari;
- non pishirish;
- ulgurji va chakana savdo.
Asosiy ishlab chiqarilgan mahsulotlar:
- non;
- non va qandolat mahsulotlari;
Ko'rib chiqilayotgan davr mobaynida kompaniyaning aylanma mablag'lari ko'paygan. Shu bilan birga, 2013 yilda o'sish 4% yoki 670 ming rublni, 2014 yilda esa 3% yoki 587 ming rublni tashkil etdi. Hammasi bo'lib, kompaniyaning joriy aktivlari 2014 yil oxirida 18 180 ming rublni tashkil etdi. Butun davr mobaynida joriy aktivlarning umumiy qiymatidagi asosiy ulushni zaxiralar egallaydi - 2012 yilda 57%, 2013 yilda 56% va 2014 yilda 55%. Bundan tashqari, debitorlik qarzlari katta ulushga ega bo'lib, 2012 yildagi 38% dan 2014 yilda 39% gacha o'sdi.
Ko'rib chiqilayotgan davrda kompaniya zaxiralari 296 ming rublga oshdi. 2013 yil uchun va 202 ming rubl. 2014 yil uchun. Haddan tashqari zaxiralar pul mablag'larini iqtisodiy muomaladan asossiz ayirboshlashga olib keladi, bu esa oxir -oqibat kreditorlik qarzlarining o'sishiga ta'sir qiladi va beqaror moliyaviy ahvolning sabablaridan biridir. Tovar -moddiy zaxiralar ulushining kamayishi (ilgari aniqlanganidek - 57% dan 55% gacha) quyidagilarni ko'rsatishi mumkin: tashkilotning ishlab chiqarish salohiyatining pasayishi; tanlangan iqtisodiy strategiyaning ratsionalligi, buning natijasida joriy aktivlarning katta qismi past bo'lishi mumkin bo'lgan zaxiralarda immobilizatsiya qilinadi. Debitorlik qarzining o'sishi kuzatilmoqda - 341 ming rublga. 2013 yil uchun va 359 ming rubl. 2014 yil uchun.
Ko'rib chiqilayotgan davr mobaynida tovar ayirboshlash davomiyligining pasayishi kuzatilmoqda, bu kompaniya faoliyatining ijobiy omilidir. Ayirboshlashning sekinlashishi bilan pul mablag'larini aylanishga qo'shimcha jalb qilish zarurati tug'iladi.
Ko'rib chiqilayotgan butun davr mobaynida aylanma koeffitsientining pasayishi kuzatilmoqda. 2014 yilda oborot koeffitsienti 2,5 ni tashkil etdi, ya'ni aylanma mablag'lar yiliga 2,5 ta aylanmani tashkil etdi. Shu bilan birga, bu ko'rsatkich har bir rubl aylanma mablag 'uchun 2,5 rubl bo'lganligini bildiradi. sotilgan mahsulotlar. Shu bilan birga, bu ko'rsatkichning o'sishini dinamikada kuzatish mumkin.
Ko'rib chiqilayotgan davrda aylanma mablag'lardan foydalanish koeffitsientining 2012 yildagi 0,42 dan 2014 yilda 0,4 gacha kamayishi kuzatilmoqda. Shunday qilib, sotilgan 1 rubl mahsulot uchun 0,4 rubl. aylanma mablag '. Bu ko'rsatkich aylanma mablag'lardan foydalanish samaradorligining oshganligini ko'rsatadi.
Aylanma mablag'lardan samarali foydalanish ko'p jihatdan aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyojni to'g'ri aniqlashga bog'liq. Aylanma mablag'lar qiymatining past baholanishi moliyaviy ahvolning beqarorligiga, ishlab chiqarish jarayonining uzilishiga, ishlab chiqarish hajmi va foydaning pasayishiga olib keladi.
Aylanma mablag'lardan samarali foydalanish ko'p jihatdan aylanma mablag'larga bo'lgan ehtiyojni to'g'ri aniqlashga bog'liq. Aylanma mablag'lar qiymatining past baholanishi moliyaviy ahvolning beqarorligiga, ishlab chiqarish jarayonining uzilishiga, ishlab chiqarish hajmi va foydaning pasayishiga olib keladi.
Korxonaning samarali ishlashi - eng kam xarajat bilan maksimal natijalarga erishish. Xarajatlarni minimallashtirishga, birinchi navbatda, aylanma mablag'larni shakllantirish manbalarining tuzilishini optimallashtirish orqali erishiladi, ya'ni. o'z, kredit va qarz resurslarining oqilona kombinatsiyasi.
"2 -sonli shahar novvoyxonasi" NJJ moliyaviy oqimlarini boshqarish samaradorligini oshirish uchun biz faktoring sxemasini qo'llash bo'yicha chora -tadbirlar ishlab chiqamiz.
Faktoring, eng oddiy ma'noda, debitorlik qarzlarini sotish, aniqrog'i agentlik funktsiyalarini uchinchi shaxsga berishdir. Darhol shuni ta'kidlaylikki, faktoring shartnoma (tsessiya) bo'yicha talab qilish huquqini berishdan tubdan farq qiladi. Tan olish jarayonida da'vo huquqlari butunlay yangi tomonga o'tadi, shartnomaning kontragenti o'zgartiriladi. Topshiriqda da'vo huquqlarining o'tkazilishi (qoida tariqasida, sotish) bir tomonlama sodir bo'ladi, ya'ni kreditor oddiy holatda talab huquqlarini (pul, moddiy va boshqa aktivlar) uchinchi shaxsga sotadi. bu qarzdorning (qarzdorning) roziligi talab qilinmaydi. Faktoringda, qoida tariqasida, etkazib beruvchi, xaridor va faktoring kompaniyasi o'rtasida uch tomonlama shartnoma tuziladi.
Faktoring sxemasining asosiy sub'ektlari:
- mahsulot etkazib beradigan yoki xaridorga (qarzdorga) xizmat ko'rsatuvchi etkazib beruvchi (kreditor).
- tovarlar (xizmatlar) uchun qisman, odatda kamida 10%to'laydigan xaridor.
- faktoring kompaniyasi (faktor yoki agent deb ataladi), u etkazib beruvchiga xaridor uchun qolganini to'laydi va ikkinchisiga endi to'lovning qolgan qismini to'lash bo'yicha talablar huquqlari o'tkazilganligini xabar qiladi.
Muayyan vaqtdan so'ng, xaridor faktoring kompaniyasiga to'lovning qolgan qismini, shuningdek, amalda taqdim etilgan to'lovlar uchun haq to'laydi.
Korxona uchun faktoring tizimidan foydalanishning samaradorligi shundaki, ma'lum bir korxona mahsulotni xaridorga jo'natganda, u xaridor bilan hisob -kitob qilish muddatini kutmasdan, jo'natilgan tovarlar uchun to'lovni darhol olishi mumkin. Pul oqimining uzoq muddatli bo'shliqlarini oldini olish bilan bir qatorda, bu xaridorlarga ishonchli kafolat ostida tovarlarni to'lashning imtiyozli shartlari (kechiktirilishi) bilan savdo va raqobatbardoshlikni oshirish imkonini beradi. Faktoringdan foydalanish sizga etkazib berilayotgan tovarlar qiymatining 90% gacha moliyalashtirish imkonini beradi.
Kompaniya ekspertlarining fikricha, faktoring sxemasini qo'llash, debitorlik qarzdorlik darajasini pasaytirish bo'yicha taklif qilingan chora -tadbirlar, debitorlik qarzlarni kamaytiradi, ularning to'lovlari hisobot sanasidan keyin 12 oydan ko'proq vaqt davomida ikki yil ichida 20% ga kamayadi.
Shunday qilib, taklif qilingan chora -tadbirlarning amalga oshirilishi "2 -sonli shahar nonvoyxonasi" NJK tashkilotiga debitorlik qarzlarini kamaytirish imkonini beradi. Jamg'arma 500 785 rublni tashkil qiladi.


Download 49.22 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling