Mavzu: Bolalarni diologik nutqqa o’rgatish


Download 0.95 Mb.
bet1/4
Sana20.01.2022
Hajmi0.95 Mb.
#419630
  1   2   3   4
Bog'liq
Mavzu Bolalarni diologik nutqqa o’rgatish
Mavzu Bolalarni diologik nutqqa o’rgatish, Mavzu Bolalarni diologik nutqqa o’rgatish, 05.Fonetika sinov, 03.Fonetika 145 ta, 1 Lab tayyor, davlat mustaqil 20 Ma’lumot-axborot hujjatlarining vazifasi, turlari., 7-мавзу Олимлар-2, sesiya 1 fan, komiatorika yordamida misollar ishlash, Binomal taqsimot, воспитательные часы 6 класс, Hayotxon

Mavzu:Bolalarni diologik nutqqa o’rgatish
Nutqinsongaturlitovushlar, so‘zlarvabosh­qatilelementlariyordamidamuloqotqilishimkoniniberadi. Nutqmadaniyatiesavaziyatgamosravishdafikrnianiq, ravshan, to‘g‘rivata’sir­chanqilibyetkazishdir. Nutqrivojlanishiningengfaoldavrimaktabgachavamaktabyo­shidakechadi. Chunonchi, bolalardanutqningasosiypoydevorimaktabgachayoshidashakllanarekan, demakbevositakichkintoylarnutqinirivojlantirishmetodikasidamazkurholatniinobatgaolganholda, asosiydiqqat-e’tiboraynanshuyoshdagibolalarnutqinirivojlantirishvakorreksiyaqilishgaqaratilishilozim.
Tadqiqotmavzusibo‘yicha Toshkent shahriningturlitumanlaridajoylashganbirqatormaxsusmaktabgachata’limmuassasalaridakuzatish, tajribao‘rganishvatadqiqotishlarinio‘tkazishdavomidashungaaminbo‘ldikki, hozirgikundashahrimizlogopedlarivadefektologlarinutqidanuqsonibo‘lganbolalarbilankorreksionishlarniolibborishlariuchunyagona, talabdarajasidagihamdabolalarnutqinihartomonlamarivojlantirishniko‘zdatutuvchiqo‘llanmayaratilishigaehtiyojsezishmoqda. Shuninguchun ham biz aynannutqito‘liqrivojlanmagan 6–7 yoshlibolalarbilannutqo‘stirish, nutqmadaniyati, savod­gao‘rgatishjarayonidafoydalanishmumkinbo‘lganmashg‘ulotlarnamunasiniishlabchiqdik.
Mashg‘ulotlarkombinatsiyalashganxaraktergaegabo‘lib, faqatginabolalarlug‘atboyliginioshirishniemas, balkinutqninggrammatiktuzilishinikorreksiyalash, tovushlarnitahlilqilish, nutqapparatimotorikasinirivojlantirish, ruhiyjarayonlarnifaollashtirishni ham nazardatutadi.
Maqoladan joy olganmateriallarko‘pqirralibo‘lib, o‘yinvamashqlarsoddadanmurakkabgaqarabjoylashtirilgan. Ularbolalarningfonematikidroki, talaffuzmalakalari, e­shituvdiqqati, verbal xotirasini, artikulyatsionmotorikasinirivojlantirishgayo‘naltirilgan.


Download 0.95 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling