Mavzu: Hayvonlarga atab qo'yilgan nomlarning bosh harf bilan yozilishi. 112-114-mashqlar


Download 21.37 Kb.
Sana26.09.2020
Hajmi21.37 Kb.

Sana: 1.04

Fan:ona tili

Mavzu: Hayvonlarga atab qo'yilgan nomlarning bosh harf bilan yozilishi.112-114-mashqlar.

Tezis: 1- sinf ona tili fanidan yangi mavzu ko’rgazmali vositalar yordamida to’liq yoritib berildi.mashqlar ustida ishlandi.Uga vazifa qilib 114- mashq berildi.Sana: 2.04

Fan: matematika

Mavzu: Tarkibli masalalar.129-b

Tezis: “Sonli ifodalar”. 1,2,3,4,5-misollar topshiriq qilib berildi. O’quvchilarga barcha misol va masalarni tushuntirib berdim.Masalalarga qisqa yozuv tuzishda yordamlashdim.Sana: 1.04

Fan: matematika

Mavzu: Sonli ifodalar, 10-15 misol,masala,128-b

Tezis: 1- sinf matematika fanidan 124-betdagi 5- misol tekshirildi, keyin 25+3, 25-3sonli ifodalar deyilishi uqtirildi.
Sana: 2.04

Fan: atrofimizdagi olam

Mavzu: Bizning bog’

Tezis: 1-sinf atrofimizdagi olam fanidan bog’ haqida uning yaratilishi haqida tushuncha berildi.Mevali daraxtlar va ularni parvarishlashni aytib o’tdi.Sana: 2.04

Fan:ona tili

Mavzu: Shaxs va narsaning harakatini bildirgan so'zlar. 115,116,117-mashqlar.

Ach Qisqacha tezis: Ona tili fanidan “Shahs va narsaning harakatini bildirgan so’zlar’’.

mavzusida TV darsda tushuntirib berishdi.Men audio dars orqali o’quvchilarga topshiriq berdim. mashlar topshiriq qilib berildi.Sana: 3.04

Fan: matematika

Mavzu: Tarkibli masalalar ,6-11-misol, masala 130-b

Qisqacha tezis: 1- sinf matematika fanidan 129-betdagi 5- misol tekshirildi, keyin soda va tarkibli masalalar haqida ma’lumot berildi.Sana: 3.04

Fan: o’qish

Mavzu: Sher va sichqon

Tezis: 1- sinf o’qish fanidan o’tilgan mavzular yuzasidan savol topshiriqlar bajarildi.Ijobiy fazilatlar o’rganildi.Matn ifodali qilib o’qib tushuntirildi.Sana: 4.04

Fan: texnologiya

Mavzu: Ipdan yumshoq o’yinchoq yasash

Tezis: Ip turlari aqida ma’lumot berilib, o’yinchoq yasashni o’rgatildiSana: 4.04

Fan: tasviriy san’at

Mavzu: “O’lkamizda bahor” mavzusida rasm ishlash

Tezis: “O’lkamizda bahor” mavzusida rasm ishlash

mavzusida TV darsda tushuntirib berishdi.Men audio dars orqali o’quvchilarga topshiriq berdim.Rasmlarni ko’rgazma qilib tashladim.Bahor fasli haqida ma’lumot berdim.

Sana: 6.04

Fan:ona tili

Mavzu: Shaxs va narsaning harakatini bildirgan so'zlar.118-121-mashqlar.

Tezis: 1- sinf ona tili fanidan mavzu tabiatdagi narsalarning harakatini kuzatish orqali yoritib berildi. She’rlardan foydalanildi. Uyga vazifa qilib 121- mashq berildi.Sana: 6.04

Fan: odobnoma

Mavzu: Bizning bog’

Tezis: 1- sinf atrofimizdagi olam fanidan bog’ haqida uning yaratilishi haqida tushuncha berildi.Mevali daraxtlar va ularni parvarishlashni aytib o’tdi.Sana: 6.04

Fan: matematika

Mavzu: Tarkibli masalalar ,12-16-misol, masala 131-b

Tezis: 1- sinf matematika fanidan 130-betdagi 11- misol tekshirildi, “Tarkibli masalalar”12,13,14,15,16-misol va masalalar topshiriq qilib berildi. O’quvchilarga barcha misol va masalarni tushuntirib berdim.Masalalarga qisqa yozuv tuzishda yordamlashdim.Sana: 6.04

Fan: o’qish

Mavzu: Maymun bilan duradgor

Tezis: 1- sinf o’qish fanidan o’tilgan mavzular yuzasidan savol topshiriqlar bajarildi.Ijobiy fazilatlar o’rganildi.Matn ifodali qilib o’qib tushuntirildi.Sana: 7.04

Fan:ona tili

Mavzu: Shaxs va narsaning belgisini bildirgan so'zlar.126-129-mashqlar.

Tezis: 1- sinf ona tili fanidan mavzu ko’rgazmalar, she’rlar va topishmoqlar yordamida tushuntirildi. So’z o’yinidan foydalanildi. Uyga vazifa qilib 129- mashq berildi.Sana: 7.04

Fan: matematika

Mavzu: Qismlardan butunni, butundan bo’laklarni hosil qilish, 1-4-m, 132-b

Tezis: 1- sinf matematika fanidan 131-betdagi 16- misol tekshirildi, keyin mavzu “Qismdan butunni ,butundan bo’laklarni hosil qilish”. 5,6,7,8,9-misollar topshiriq qilib berildi.Mavzuni audio tarzida tushuntirib berdim. O’quvchilarga barcha masalarga qisqa yozuv tuzishda yordamlashdim.Uyga vazifa qilib 132- betdagi, 4- miso berildi.Sana: 7.04

Fan: o’qish

Mavzu: Shamol va quyosh

Tezis: 1- sinf o’qish fanidan o’tilgan mavzular yuzasidan savol topshiriqlar bajarildi.Tabiat va undagi unsurlar haqida suhbat bordi.Matn ifodali qilib o’qib tushuntirildi.
Sana: 8.04

Fan:ona tili

Mavzu: Shaxs va narsaning belgisini bildirgan so'zlar.130-132-mashqlar.

Tezis: 1- sinf ona tili fanidan mavzu ko’rgazmalar, gullar va mevalar yordamida tushuntirildi. She’rlardan foydalanildi. Uyga vazifa qilib

132- mashq berildi.
Sana: 8.04

Fan: matematika

Mavzu: Tarkibli masalalar ,10-15-misol, masala 134-b

Tezis: 1- sinf matematika fanidan 133-betdagi 9- misol tekshirildi, keyin soda va tarkibli masalalar haqidagi bilimlari savollar yordamida tekshirildi.


Sana: 8.04

Fan: atrofimizdagi olam

Mavzu: Biz va tabiat

Tezis: 1- sinf atrofimizdagi olam fanidan tabiatdagi dorivor o’simliklar haqida tushuncha berildi. 54-55- betdagi rasmlardan chizish, savollarga javob berish uyga vazifa qilib berildi.


Sana: 9.04

Fan:ona tili

Mavzu: Shaxs va narsaning belgisini bildirgan so'zlar.133-136-mashqlar.

Tezis: 1- sinf ona tili fanidan mavzu “Bog’da bahor” rasmli ko’rgazma yordamida tushuntirildi. Tabiat haqida suhbat o’tkazildi.Uyga vazifa qilib 136- mashq berildi.


Sana: 9.04

Fan: matematika

Mavzu: Jadval. Sodda jadvallarni qo’shish 135-b, 1-5- misollar

Tezis: 1- sinf matematika fanidan 134-betdagi 5- misol tekshirildi, jadvallar haqida ma’lumot berilib soda jadval tushuntirildi.


Sana: 9.04

Fan: o’qish

Mavzu: Rostgo’y bola

Tezis: 1- sinf o’qish fanidan o’tilgan mavzular yuzasidan savol topshiriqlar bajarildi.Yangi mavzu hayotiy misollar orqali yoritib berildi.Ijobiy fazilatlar o’rganildi..Matn ifodali qilib o’qib tushuntirildi.


Sana: 10.04

Fan: matematika

Mavzu: Jadval. Sodda jadvallarni qo’shish 136-b, 6-11- misollar

Tezis: 1- sinf matematika fanidan 134-betdagi 5- misol tekshirildi, jadvallar haqida ma’lumot berilib soda jadval tushuntirildi.

Sana: 10.04

Fan: o’qish

Mavzu: Aqlli qarg’a

Tezis: 1- sinf o’qish fanidan o’tilgan mavzular yuzasidan savol topshiriqlar bajarildi.A. Avloniy haqida tushuncha berildi.Ko’rgazmalar yordamida tabiatdagi tosh, suv haqida suhbat o’tkazildi..Matn ifodali qilib o’qib tushuntirildi.Sana: 11.04

Fan: Tasviriy san’at

Mavzu: “O’lkamizda bahor” mavzusida rasm ishlash

Tezis: “O’lkamizda bahor” mavzusida rasm ishlash mavzusida TV darsda tushuntirib berishdi.Men audio dars orqali o’quvchilarga topshiriq berdim.Rasmlarni ko’rgazma qilib tashladim.Bahor fasli haqida ma’lumot berdim.Sana: 11.04

Fan: Texnologiya

Mavzu: Geometrik shakldagi qog’ozlardan mashina qurish –yasash.

Tezis: 1- sinf Texnologiya fanidan Rangli qog’ozdan bir dona olib, uni kichik to’g’ri tortburchak shaklida, O’quvchilar ham mustaqil o’zlari tayyorlaydilar.

Ish qurollaridan foydalanish va ehtikoyotkorlik choralari aytib o’tiladi.

Sana: 13.04

Fan: matematika

Mavzu: Berilgan ma’lumotlar asosida jadval to’ldirish 137-b, 1-5- m

Tezis: 1- sinf matematika fanidan 136-betdagi 5- misol tekshirildi, berilgan ma’lumotlar asosida jadval to’ldirish o’rgatildi.(anor van ok mevalaridan foydalanildi)
Sana: 13.04

Fan: o’qish

Mavzu: Shirin uyqu

Tezis: 1- sinf o’qish fanidan o’tilgan mavzular yuzasidan savol topshiriqlar bajarildi. Yangi mavzu hikmatli so’zlar bilan tarbiyaviy tomoni ochib berildi.Ijobiy fazilatlar o’rganildi.Matn ifodali qilib o’qib tushuntirildi.

Sana: 13.04

Fan: odobnoma

Mavzu: Ziyorat qilish odobi

Tezis: 1- sinf odobnoma fanidan ziyoratgohlar haqida uning yaratilishi haqida tushuncha berildi.Yurtimizdagi buyuq qadamjolar sanab o’tildi
Sana: 14.04

Fan: o’qish

Mavzu: Maqtanchoq xo’roz

Tezis: 1- sinf o’qish fanidan o’tilgan mavzular yuzasidan savol topshiriqlar bajarildi. Yangi mavzu dunyodagi xo’rozlar haqida suhbat bilan boshlandi.Ijobiy fazilatlar o’rganildi.Matn ifodali qilib o’qib tushuntirildi.

Sana: 14.04

Fan:ona tili

Mavzu: Shaxs va narsaning miqdor va tartibini bildirgan so'zlar.140-143-mashqlar.

Tezis: 1- sinf ona tili fanidan mavzu matematik raqamlar yordamida miqdorni mustaqil aniqlash, tartibini o’rganildi. Uyga vazifa qilib 143- mashq berildi.Sana: 14.04

Fan: matematika

Mavzu: Ikki xonali sonlar ustida amallar. 1-5-m, 138-b

Tezis: 1- sinf matematika fanidan 137-betdagi 5- misol tekshirildi, ikki xonali sonlar ustida amallar 1- misol orqali tushuntirildi.Sana: 15.04

Fan:ona tili

Mavzu: Shaxs va narsaning miqdor va tartibini bildirgan so'zlar.144-146-mashqlar.

Tezis: 1- sinf ona tili fanidan mavzu she’rlar va topishmoqlar orqali tushuntirildi. So’z o’yinidan foydalanildi. Uyga vazifa qilib 146- mashq berildi.
Sana: 15.04

Fan: matematika

Mavzu: 100 sonidan bir xonali sonni ayirish 1-4-m, 139-b

Tezis: 1- sinf matematika fanidan 138-betdagi 5- misol tekshirildi, 100 sonidan bir xonali sonni ayirish. Uyga vazifa qilib 139-betdagi 4-misol berildi

Sana: 15.04

Fan: o’qish

Mavzu: Kim aqlli?

Tezis: 1- sinf o’qish fanidan o’tilgan mavzular yuzasidan savol topshiriqlar bajarildi. Yangi mavzu maqollar bilan tarbiyaviy tomoni ochib berildi.Ijobiy fazilatlar o’rganildi.Matn ifodali qilib o’qib tushuntirildi.Sana: 16.04

Fan:ona tili

Mavzu: Shaxs va narsaning harakatini bildirgan so'zlar.147-149-mashqlar.

Tezis: 1- sinf ona tili fanidan mavzu ko’rgazmali vositalar, she’rlar va topishmoqlar orqali orqali yoritib berildi. Ajratilgan so’zlarga so’roq berildi. Uyga vazifa qilib 149- mashq berildi.Sana: 16.04

Fan: matematika

Mavzu: 100 sonidan ikki xonali sonni ayirish 1-4-m, 140-b

Tezis: 1- sinf matematika fanidan 139-betdagi 4- misol tekshirildi, 100 sonidan ikki xonali sonni ayirish. Uyga vazifa qilib 140-betdagi 4-misol berildiSana: 17.04

Fan:ona tili

Mavzu: Og’zaki va yozma nutq. 150-152-mashqlar.

Tezis: 1- sinf ona tili fanidan mavzu duradgorlik, rassomlik kasblari haqida suhbat bilan boshlandi. Qaysi biri ortiqcha o'yini o'tkazildi. Ustoz va shogird haqida hikoya tuzildi.Uyga vazifa 152-mashq berildi.Sana: 17.04

Fan: matematika

Mavzu: Uchinchi qo’shiluvchini toppish, 1-5-m, 141-b

Tezis: Matematika darsini Dilorom Abdurahmonova o‘tdilar.Darslarda o‘tilgan mavzu hamda vazifalar mustahkamlandi.Yangi mavzu tushuntirib berildi.Darslar qiziqarli tashkillangan.Sana: 17.04

Fan: atrofimizdagi olam

Mavzu: Bizning bog’

Tezis: at. olam darsini Dilorom Abdurahmonova o‘tdilar.Darslarda o‘tilgan mavzu hamda vazifalar mustahkamlandi.Yangi mavzu tushuntirib berildi.Darslar qiziqarli tashkillangan.Atrofimizdagi olam darsida " Tabiatni asrash"mavzusi juda ta‘sirli, hayotiy misollar, ko‘rgazmalar orqali efirga uzatildi.Sana: 18.04

Fan:Tasviriy san’at

Mavzu: “O’lkamizda bahor” mavzusida rasm ishlash.

Tezis: “O’lkamizda bahor” mavzusida rasm ishlash mavzusida TV darsda tushuntirib berishdi.Men audio dars orqali o’quvchilarga topshiriq berdim.Rasmlarni ko’rgazma qilib tashladim.Bahor fasli haqida ma’lumot berdim.Sana: 18.04

Fan: Texnologiya

Mavzu: Geometrik shakllardagi qog’ozdan mashina qurish-yasash.Mehnatning mahsuli-mahsulot va uning turlari.

Tezis: Mashina yasash bosqichlarini ko’rsatib berish.

Mashina yasashda qaysi geometrik shakllardan foydalanilganini aytib berish.Sana: 18.04

Fan: o’qish

Mavzu: Qafasdagi qushcha va ko’rshapalak

Tezis: 1- sinf o’qish fanidan o’tilgan mavzular yuzasidan savol topshiriqlar bajarildi.Ijobiy fazilatlar o’rganildi.Qushlar haqida ma’lumot berildi.Matn ifodali qilib o’qib tushuntirildi.
Sana: 20.04

Fan:ona tili

Mavzu: Og’zaki va yozma nutq. Gap 153-155-mashqlar.

Tezis: 1- sinf ona tili fanidan Ona tili va o'qish darslarini Dilorom Abdurahmonova olib bordi.Ona tili darsida 153-154 mashqlar bajarildi.Mehmon mehmon o'yniga izoh berib o'tildi.Yordamlashdi so'ziga ma'nodosh so'zlar topib aytildi.Uyga vazifasini 155-mashqlar berildi.


Sana: 20.04

Fan: matematika

Mavzu: Uchinchi qo’shiluvchini toppish, 6-8-m, 142-b

Tezis: 1- sinf matematika fanidan 141 -betdagi 5- misol tekshirildi, 6,7,8- misollarni tushuntirish bilan mavzuni boshladi.Uyga vazifa qilib 9- misol berildi.


Sana: 20.04

Fan: o’qish

Mavzu: Xalq og’zaki ijodi. “Oq terakmi, ko’k terak “ she’ri.

Tezis: 1- sinf o’qish fanidan o’tilgan mavzular yuzasidan savol topshiriqlar bajarildi. O'qish darsidan oq terakmi? Ko'k terak qo'shig'i o'rganildi.Xalq og'zaki ijodi va ularni turlari haqida tushuncha berib o'tildi.Uyga vazifa qo'shiqni yod olish.She’r ifodali qilib o’qib tushuntirildi.


Sana: 21.04

Fan:ona tili

Mavzu: Gap.156-158-mashqlar.

Tezis: 1- sinf ona tili fanidan mavzu tushintirib berildi.Husnixat daqiqasi o‘tkazildi.156-157-mashqlar bajarildi.Quddus Muhammadiy haqida tushuncha berib o‘tildi.Akvarum haqida ham tushuncha berib o‘tildi.Uyga vazifa 158-mashq berildi.O‘quvchiga estalik she‘ri bilan dars yakunlandi.


Sana: 21.04

Fan: matematika

Mavzu: Mustahkamlash 143-betb, 10-14-m

Tezis: Matematika va at. olam darslarini Dilorom Abdurahmonova o‘tdilar.Darslarda o‘tilgan mavzu hamda vazifalar mustahkamlandi.Yangi mavzu tushuntirib berildi.Darslar qiziqarli tashkillangan.uyga 14-misol berildi.

Sana: 21.04

Fan: o’qish

Mavzu: Maqol

Tezis: 1- sinf o’qish darsini Zebo Ergashova olib bordi.O‘qish darsi juda qiziqarli bo‘ldi.Maqol mavzusini tushuntirib berdi.Aql charxi o‘yni o‘tkazildi.Uyga vazifa maqollar yod olish.

Sana: 22.04

Fan:ona tili

Mavzu: Gap mavzusini mustahkamlash 159-161-mashqlar.

Tezis: 1- sinf ona tili fanidan mavzu uyga berilgan vazifani tekshirish bilan boshlandi. “Kichik bog’bon “mavzusida matn tuzib darsni davom ettirdi. “Ur to’qmoq ”ertagini davomi ham aytib berildi. Uyga vazifa qilib 161- mashq berildi.

Sana: 22.04

Fan: matematika

Mavzu: Ketma –ketlikni davom ettirish

144-bet, 1-5-mTezis: 1- sinf matematika fanidan 143-betdagi 14- misol tekshirildi, ketma –ketlikni davom ettirish mavzusi 1- misol orqali tushuntirildi.Uyga vazifa qilib 144- betdagi, 5- misol berildi

Sana: 22.04

Fan: o’qish

Mavzu: Topishmoqlar

Tezis: 1- sinf o’qish fanidan Topishmoqlar mavzusi qulay usulda tushuntirib berildi.Topishmoq va maqol janri bir biridan farqlandi. Uyga vazifa topishmoqlar yod olish.Sana:

Fan:ona tili

Mavzu: Gap mavzusini mustahkamlash 159-161-mashqlar.

Tezis: 1- sinf ona tili fanidan mavzu uyga berilgan vazifani tekshirish bilan boshlandi. “Kichik bog’bon “mavzusida matn tuzib darsni davom ettirdi. “Ur to’qmoq ”ertagini davomi ham aytib berildi. Uyga vazifa qilib 161- mashq berildi.

Sana: 22.04

Fan: matematika

Mavzu: Ketma –ketlikni davom ettirish

144-bet, 1-5-mTezis: 1- sinf matematika fanidan 143-betdagi 14- misol tekshirildi, ketma –ketlikni davom ettirish mavzusi 1- misol orqali tushuntirildi.Uyga vazifa qilib 144- betdagi, 5- misol berildi

Sana: 22.04

Fan: o’qish

Mavzu: Topishmoqlar

Tezis: 1- sinf o’qish fanidan Topishmoqlar mavzusi qulay usulda tushuntirib berildi.Topishmoq va maqol janri bir biridan farqlandi. Uyga vazifa topishmoqlar yod olish.Download 21.37 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling