Mavzu: Ildiz va ildiz tizimi


Download 0.56 Mb.
bet2/17
Sana11.06.2022
Hajmi0.56 Mb.
#750602
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Bog'liq
Ildiz va ildiz tizimi
test-, test-, test-, Ижрежа, 1-dars, Документ Microsoft Office Word, 9-SINF Algebra, 10-SINF Geometriya, 8al 22m, 3-amaliy mashg'ulot, 2-maruza programmalash 3 kurs, magistr ingliz tili , Logit & probit модели, Цифровые инструменты и сервисы в работе педагога -2020 - Панюкова С.В., Цифровые инструменты и сервисы в работе педагога -2020 - Панюкова С.В.
Ishning amaliy ahamiyati. Qishloq xo’jaligi zarur mineral o’g’itlar o’simliklarni himoya qilish vositalari bilan ta’minlashni nafaqat tubdan o’zgartirish, balki agrokimyo qoidalariga qat’iy amal qilishga talabchanlikni oshirish, ularni qo’llash madaniyatini yuksaltirish
Mineral elementlar bilan oziqlanishning ekologik ahamiyati. Barcha o‘simliklar ham ildizi orqali tuproqdan o‘zlashtiradigan mineral tuzlarga nisbatan ma’lum darajada ehtiyoj sezadi. Agar ularning ana shu ehtiyoji qondirilmasa, unda u yoki bu tur elementga nisba­tan ochlik belgilari namoyon bo‘ladi va odatda, ular bunday sharoitda o‘sa olmaydi yoki boshqa turlar bilan raqobatlashadi. Asosiy mineral elementlarga, ya’ni makroelementlarga N, R, K, S, Sa, Mg va boshqalar kiradi. Mikroelementlardan Fe, M, Zn, Si, Mo, V, S1 lar ) ham ma’lum darajada ahamiyatga ega bo‘lib, ular o‘simliklarga juda kam miqdorda zarur bo‘ladi. Tabiiy sharoitda o‘simliklarning ayrim elementlarga talabi ham har xil bo‘ladi va hatto bir turdagi o‘simlikning o‘zida ham ontogenez davomida o‘zgarib turadi. Shunga ko‘ra, makroelementlar bilan mikroelementlar orasidagi keskin farqni ko‘rish qiyin.
Kurs ishning hajmi. Ildiz va ildiz tizimi mavzusidagi kurs ishi 53 betdan iborat bo`lib , 2 ta rasm, 1 ta jadval, 18 ta adabiyot va 7 ta electron sayt dan iborat shundan 2 tasi chet el adabiyoti
Mavzuning o’rganilganlik darajasi.Tirik o'simlikda sodir bo'ladigan jarayonlar haqidagi ma'lumotlar botanikaning rivojlanishi bilan to'plangan. O‘simliklar fiziologiyasining fan sifatida rivojlanishi kimyo, fizikaning yangi, ilg‘or usullarini qo‘llash va qishloq xo‘jaligi ehtiyojlari bilan belgilandi.

Oʻsimliklar fiziologiyasi 17—18-asrlarda vujudga kelgan. Oʻsimliklar fiziologiyasining fan sifatida boshlanishi J.B.Van Helmontning oʻsimliklarni suv bilan oziqlanishiga oid tajribalari (1634) bilan asos solgan.


I BOB Adabiyotlar sharxi

Oʻsimliklar fiziologiyasi 17—18-asrlarda vujudga kelgan. Oʻsimliklar fiziologiyasining fan sifatida boshlanishi J.B.Van Helmontning oʻsimliklarni suv bilan oziqlanishiga oid tajribalari (1634) bilan asos solgan.


Suv va ozuqa moddalarining tushuvchi va koʻtariluvchi oqimlari mavjudligini, oʻsimliklarning havo bilan oziqlanishini isbotlovchi bir qator fiziologik tajribalar natijalari italyan biologi va shifokori M.Malpigining “Oʻsimliklar anatomiyasi” (1675-1679) klassik asarlarida bayon etilgan. va ingliz botanik va shifokori S. Gales "Statik o'simliklar "(1727). 1771 yilda ingliz olimi D. Pristli fotosintez jarayonini - o'simliklarning havo bilan oziqlanishini kashf etdi va tavsifladi. 1800 yilda J. Senebier besh jilddan iborat "Physiologie vegetale" risolasini nashr etdi, unda o'sha davrga ma'lum bo'lgan barcha ma'lumotlar to'plangan, qayta ishlangan va tushunilgan, "o'simliklar fiziologiyasi" atamasi taklif qilingan, vazifalar belgilangan, o'rganish usullari. o'simliklar fiziologiyasi, karbonat angidrid fotosintezda uglerod manbai ekanligini eksperimental ravishda isbotlab, fotokimyoga asos soldi.
19-20-asrlarda oʻsimliklar fiziologiyasi sohasida bir qator kashfiyotlar qilindi:
1806-yil — T.A.Knight geotropizm hodisasini tasvirlab berdi va eksperimental oʻrgandi;
1817-yil — P.J.Peltier va J.Kavantu barglardan yashil pigment ajratib olib, uni xlorofill deb atadi;
1826 yil - G. Dutrochet osmos hodisasini kashf etdi;
1838-1839 yillar - T. Shvann va M. Ya. Shleyden o'simliklar va hayvonlar tuzilishining hujayra nazariyasini asosladilar;
1840-yil — J.Libig oʻsimliklarning mineral oziqlanishi nazariyasini yaratdi;
1851 yil - V.Hofmeister yuqori o'simliklarda avlodlarning almashinishini kashf etdi;
1859-yil — C.Darvin oʻsimliklarning evolyutsion fiziologiyasi, gul fiziologiyasi, geterotrof oziqlanishi, oʻsimliklar harakati va qoʻzgʻaluvchanligiga asos soldi;
1862 yil - J. Saks kraxmal fotosintez mahsuloti ekanligini ko'rsatdi;
1865 - 1875 yillar - K.A.Timiryazev fotosintez jarayonlarida qizil nurning rolini o'rgandi, yashil o'simliklarning kosmik roli haqida g'oyani ishlab chiqdi;
1877-yil — V.Pfeffer osmos qonunlarini kashf etdi;
1878-1880 yillar - G. Gelrigel va J. B. Boussengo dukkaklilarda atmosfera azotining tugun bakteriyalari bilan simbiozda fiksatsiyasini ko'rsatdi;
1897 yil M. Nentskiy va L. Marxlevskiy xlorofillning tuzilishini kashf etdilar;
1903 yil - G. Klebs o'simliklarning o'sishi va rivojlanishiga atrof-muhit omillarining ta'siri to'g'risidagi ta'limotni ishlab chiqdi;
1912 yil - V.I.Palladin nafas olishning anaerob va aerob bosqichlari g'oyasini ilgari surdi;
1920-yil — V. V. Garner va G. A. Allard fotoperiodizm hodisasini kashf qilishdi;
1937 yil - G.A.Krebs tsiklni tasvirlab berdi limon kislotasi;
1937 yil - M.X.Chaylaxyan o'simliklar rivojlanishining gormonal nazariyasini ilgari surdi;
1937-1939 yillar – G.Kalkar va V.A.Blitser oksidlovchi fosforlanishni kashf etdilar;
1946 - 1956 yillar - M. Kalvin va hamkasblari fotosintezda uglerodning asosiy yo'lini dekodlashdi;
1943-1957 yillar – R. Emerson ikkita fototizim mavjudligini eksperimental tarzda isbotladi;
1954 yil - D.I.Arnon va boshqalar. kashf etilgan fotofosforillanish;
1961-1966 yillar - P. Mitchell oksidlanish va fosforlanishni bog'lashning kimyosmotik nazariyasini ishlab chiqdi.
O'simliklar fiziologiyasining fan sifatida rivojlanishini belgilab bergan boshqa kashfiyotlar kabi.
19-asrda o'simliklar fiziologiyasining asosiy bo'limlari ajratilgan - bular:

1. fotosintez fiziologiyasi


2. o'simliklarning suv rejimining fiziologiyasi
3. mineral oziqlanish fiziologiyasi
4. o'sish va rivojlanish fiziologiyasi
5. qarshilik fiziologiyasi
6. ko'payish fiziologiyasi
7. nafas olish fiziologiyasi.
Ammo o'simlikdagi har qanday hodisani faqat bitta bo'lim doirasida tushunish mumkin emas. Shuning uchun XX asrning ikkinchi yarmida. o'simliklar fiziologiyasida bir butun biokimyo va molekulyar biologiya, biofizika va biologik modellashtirish, o'simliklarning sitologiyasi, anatomiyasi va genetikasi bilan birlashish tendentsiyasi mavjud.

Zamonaviy o'simliklar fiziologiyasi fundamental fan bo'lib, uning asosiy vazifasi o'simliklar hayotining qonuniyatlarini o'rganishdir. Ammo bu katta amaliy ahamiyatga ega, shuning uchun uning ikkinchi vazifasi qishloq xo'jaligi, texnik va dorivor o'simliklardan maksimal hosil olishning nazariy asoslarini ishlab chiqishdir. O'simliklar fiziologiyasi kelajak haqidagi fan bo'lib, uning uchinchi, hali hal etilmagan vazifasi sun'iy sharoitda fotosintez jarayonlarini amalga oshirish uchun qurilmalarni ishlab chiqishdir.


Zamonaviy o'simliklar fiziologiyasi bugungi kunda mavjud bo'lgan ilmiy usullarning barcha arsenalidan foydalanadi. Bular mikroskopik, biokimyoviy, immunologik, xromatografik, radioizotop va boshqalar.


O'simlikdagi fiziologik jarayonlarni o'rganishda keng qo'llaniladigan instrumental tadqiqot usullarini ko'rib chiqaylik. Biologik ob'ektlar bilan ishlashning instrumental usullari har qanday mezonga qarab guruhlarga bo'linadi:


1. Qurilmaning sezgir elementlari qayerda joylashganligiga qarab (zavodda yoki yo'q): aloqa va masofaviy;


2. Olingan qiymatning tabiati bo'yicha: sifat, yarim miqdoriy va miqdoriy. Sifatli - tadqiqotchi faqat modda yoki jarayonning mavjudligi yoki yo'qligi haqida ma'lumot oladi. Yarim miqdoriy - tadqiqotchi bir ob'ektning imkoniyatlarini jarayonning intensivligi bo'yicha, moddalarning tarkibi bo'yicha (agar u raqamli shaklda ifodalanmagan bo'lsa, lekin, masalan, shkala). Miqdoriy - tadqiqotchi moddalarning har qanday jarayoni yoki tarkibini tavsiflovchi raqamli ko'rsatkichlarni oladi.
3. To'g'ridan-to'g'ri va bilvosita. To'g'ridan-to'g'ri usullardan foydalanganda tadqiqotchi o'rganilayotgan jarayon haqida ma'lumot oladi. Bilvosita usullar o'rganilayotgan bilan bog'liq bo'lgan har qanday hamrohlik miqdorini o'lchashga asoslangan.
4. Tajriba o`tkazish shartlariga ko`ra usullarga bo`linadi laboratoriya va maydon.
O'simlik ob'ektlarida tadqiqot olib borishda quyidagi o'lchov turlarini amalga oshirish mumkin:
1. Morfometriya (turli xil morfologik koʻrsatkichlar va ularning dinamikasini oʻlchash (masalan, barg yuzasi maydoni, yer usti va yer osti organlari maydonlarining nisbati va boshqalar).
2. Og'irlik o'lchovlari. Masalan, vegetativ massa to'planishining kunlik dinamikasini aniqlash
3. Eritma konsentratsiyasini, namunalarning kimyoviy tarkibini o'lchash va boshqalar. konduktometrik, potentsiometrik va boshqa usullar yordamida.
4. Gaz almashinuvini o'rganish (fotosintez va gaz almashinuvi intensivligini o'rganishda)
Morfometrik ko'rsatkichlarni vizual hisoblash, o'lchagich, grafik qog'oz va boshqalar bilan o'lchash orqali aniqlash mumkin. Ba'zi ko'rsatkichlarni aniqlash uchun, masalan, ildiz tizimining umumiy hajmi, maxsus qurilmalar - gradusli kapillyarli idish ishlatiladi. Ildiz tizimining hajmi ko'chirilgan suv hajmi bilan belgilanadi.
Har qanday jarayonni o'rganishda turli usullar qo'llaniladi. Masalan, transpiratsiya darajasini aniqlash uchun quyidagilardan foydalaning:
1. Og'irlik usullari (dastlabki varaqning og'irligi va biroz vaqtdan keyin uning og'irligi);
2. Harorat (maxsus iqlim kameralaridan foydalaning);
3. Porometrlar yordamida sinov qurilmasi joylashtirilgan kameraning namligi aniqlanadi.
Sotib olingan dorivor mahsulotning haqiqiyligiga shubha qilyapsizmi? Odatiy dori-darmonlar to'satdan yordam berishni to'xtatdi va samaradorligini yo'qotdi? Shunday qilib, ularning to'liq tahlilini o'tkazishga arziydi - farmatsevtika ekspertizasi. Bu haqiqatni aniqlashga va eng qisqa vaqt ichida soxtani aniqlashga yordam beradi.
Ammo bunday muhim tadqiqotni qaerdan buyurtma qilish kerak? Shtat laboratoriyalarida tahlillarning to'liq spektri haftalar yoki hatto oylar davom etishi mumkin va ular manba fayllarini yig'ishga shoshilishmaydi. Qanday bo'lish kerak? ANO "Kimyoviy ekspertiza markazi" bilan bog'lanishga arziydi. Bu litsenziyaga ega bo'lish orqali o'z malakasini tasdiqlay oladigan mutaxassislarni birlashtirgan tashkilot.
O`simliklarning oziqlanishi ikki shakldan iborat bo`lib, havodan va tuproqdan oziqlanish jarayonlarini o`z ichiga oladi. Bu ikki jarayon-fotosintez va mineral elementlarni tuproqdan yutish bilan birgalikda o`simliklarning avtotroflik xususiyatlarini belgilaydi. Mana shu uzviy bog`liqlik natijasida o`simliklarning organik asosga ega to`qimalari, organlari va umumiy tanasi hosil bo`ladi. Ularning o`sishi va rivojlanishini to`la ta`minlash uchun tuproqdan juda ko`p mineral elementlar yutiladi. Shuning uchun ham bunga o`simliklarning ildiz orqali oziqlanishi deyiladi.
O'simliklarning ildiz orqali oziqlanishida tuproq xususiyatlari va unumdorligi, ayniqsa tuproqning suv o'tkazuvchanlik , havo o'tkazuvchanlik xossalari, tarkibidagi organik moddalar va o'simliklar uchun muhim oziq elementlarni to'plash qobiliyati katta ahamiyatga ega.
O’g’itlar tuproq unumdorligini ko’tarishda, hosilni oshirishda juda kuchli omil hisoblanadi. Chunki o’g’itlar yordamida, eng avvalo, tuproq gumus, azot va boshqa kul elementlar bilan boyiydi. Buning natijasida qishloq xo’jalik ekinlari hosili ko’payib, sifati yaxshilanib boradi. Ekinlardan olinadigan hosilning qariyb yarmi (ba’zi hollarda 60—70% i) mineral o’g’itlar hisobiga olinadi. Aksariyat ekinlarda o’g’it qo’llash bilan bog’liq sarf – xarajat hosil bilan kamida 2—3 barobar bo’lib qaytadi.

Hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda kishi boshiga 145 kg, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa atigi 23 kg mineral o’g’it to’g’ri keladi. O’zbekistonda azotli o’g’it unga bo’lgan talabga ko’ra 70%, fosforli o’g’it 40% ishlab chiqiladi, kaliyli o’g’itlar esa xomashyo yo’qligi sababli umuman tayyorlanmaydi.


Yashil o’simliklarning oziqlanishi bir paytning o’zida ikki sferada sodir bo’ladi. Ularning ildizlari bilan tuproqdan suv va unda erigan mineral tuzlarni olsa, poya va barglari yordamida atmosferadan CO2 gazini o’zlashtiradi. O’simliklarda bir butun oziqlanish jarayonining ikki tomoni bo’lgan havodan oziqlanish (fotosintez) va ildizdan (mineral) oziqlanish farqlanadi.


J. Pristli (1771) o’sitmliklar nafas olish binobarida ifloslangan havoni tozalashini, Ya. Ingengauz (1779) bujarayon faqat yorug’lik ishtirokida sodir bo’lishini isbotladi. J. Senebe va T. Sossyurlar tomonidan yashil o’simliklar karbonat angidrid gazi va suvdan organik modda hosil qilish va bunda havoga erkin kislorod ajralib chiqishini ko’rsatib berdi.
O’simliklarning yashash sharoitini yaxshilash orqali fotosintez jarayonida hosil bo’ladigan mahsulotlar miqdori va tarkibini boshqarish mumkin. Barg tarkibidagi azot va magniyning 75, temirning 80, ruxning 70, kalsiyning 60, kaliy va misning 50% i xloroplastlar tanasida jamlanadi. Bu raqamlar mazkur elementlarning fotosintezida katta ahamiyatga ega ekanligini ko’rsatadi.
Bir kg barg tarkibida 1—3 g atrofida xlorofill bo’ladi yoki boshqacha aytganda, har 25 sim2 barg yuzasiga 1 mg xlorofill to’g’ri keladi. Bitta bargdagi xlorofill donalarining umumiy yuzasi shu barg plastinkasi yuzasidan qariyib 200 marta kattadir. Yoz faslida bir mg xlorofill bir soat davomida 5 mg karbonat angidridni assimilyatsiyalashda ishtirok etadi. Atmosfera havosidagi karbonat angidrid 0,03% dan 0,01% ga tushib qolsa, fotosintez to’xtaydi. Karbonat angidrid miqdori 30 marta va undan harn ko’proq oshirilsa (sun’iy sharoitlarda), fotosintezning samarasi harn shunga mos ravishda ortib boradi. Barg 12 mol karbonat angidridni o’zlashtirib, 112 kkal energiya to’playdi. Birga maydondagi kartoshka yoki qand lavlagi bir kecha kunduz 1 t ga yaqin karbonat angidridni o’zlashtirib, 500 kg ga yaqin organik moddalarni sintezlaydi.
O’simliklar bargi orqali atmosferadan kamroq oltingugurtni shuningdek, ildizdan tashqari oziqlantirishda azot, fosfor va ayrim mikroelementlarni o’zlashtirishi mumkin. Lekin tabiiy sharoitda barglar orqali uglerod o’zlashtirilsa suv, azot va boshqa moddalarning asosiy qismi ildiz orqali yutiladi.

Download 0.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling