Mavzu: Moliyaviy natijalar hisobi Test savollari -20 « moliyaviy natijalami shakllantirish tartibi to‘g ‘risida»


Download 16.29 Kb.
Sana16.05.2020
Hajmi16.29 Kb.

Mavzu: Moliyaviy natijalar hisobi Test savollari -20 1. «... moliyaviy natijalami shakllantirish tartibi to‘g ‘risida»gi Nizomning qabul qilish sanasi A. 1999-y. B. 2010-y. C. 2005-y. D. 2015-y. 2. Korxonaning umumiy moliyaviy natijasini aniqlash hisobvaraqlar rejasining qaysi bo ‘limi hisobvaraqlari та ’lumotlari asosida amalga oshiriladi. A. II bo‘lim — tovar moddiy zaxiralar. B. VI bo‘lim — joriy majburiyatlar. C. IX bo‘lim — daromad va xarajatlar. D. V III bo‘lim — kapital, taqsim lanm agan foyda va rezervlar. 3. Xo‘jalikning yakuniy moliyaviy natijasi qaysi hisobvaraqda aniqlanadi? A. 8710. B. 8720. C. 9010. D. 9910. 4. «Moliyaviy natijalar — xojalik yurituvchi subyektning foyda yoki zarar shaklida ifodalangan faoliyatining pirovard iqtisodiy yakunidir» jumlasi qaysi m e’yoriy hujjatga tegishli? A. BHMA — 1, 31-modda. B. BHMA - 2, 12-modda. C. BHMA - 3, 7-modda. D. Konseptual asos, 38.7-modda. 5. STF — UF + FP — FZ formulasi foydaning qaysi ko‘rsatkichini aniqlashga tegishli? A. Umumxo‘jalik faoliyatidagi foyda. B. Yalpi foyda. C. Soliq to ‘languncha foyda. D. Sof foyda.

ST -60 RO’ZIMATOV XISLATBEK

6. M a’muriy boshqaruv xarajatlari hisobiga qaysi hisobvaraq mo ‘Ijallangan ? A. 9420. B. 9440. C. 2510. D. 6520 7. Sotish jarayonida xizmat qiluvchi asosiy vositalarga amortizatsiya hisoblanganda qaysi hisobvaraqdan fo y d a ­ laniladi? A. DT 9410 KT 0200. B. DT 0500 KT 9420. C. DT 9410 KT 6520. D. DT 9910 KT 9410. 8. Bank va auditorlik xizmatlariga to ‘lovlar hisoblanganda qaysi hisobvaraqdan foydalaniladi? A. DT 9430 KT 9220. B. DT 9430 KT 6990. C. DT 9430 KT 5910. D. DT 6410 KT 9430. 9. Asosiy (operatsion) faoliyatdan daromadlar hisobi qaysi BHMA asosida tashkil etiladi? A. BHMA-2. B. BHMA-3. C. BHMA-14. D. BHMA-8. 10.Asosiy vositalarning sotilishi va turli chiqimidan foyda olinganda qaysi hisobvaraqdan foydalaniladi? A. DT 9220 KT 9320. B. DT 4010 KT 9310. C. DT 4820 KT 9340. D. DT 9210 KT 9310. 11. Dividendlar ko‘rinishida daromad olinganda qaysi hisobvaraqdan foydalaniladi? A. DT 4840 KT 9530. B. DT 4840 KT 9520. C. DT 0610 KT 9560. D. DT 9510 KT 9590. 12. Hisobot davri oxirida moliyaviy faoliyat bo ‘yicha xarajatlar hisobvarag‘i yopilganda qaysi hisobvaraqdan foydalaniladi? A. DT 9690 KT 0610. B. DT 9630 KT 5110. C. DT 9900 KT 9610. D. DT 9620 KT 5210.

13. DT 9910 KT 8710 provodkasi mazmuni jihatidan qaysi muomalaga tuziladi? A. Xo‘jalikka qoplanmagan zarar o ‘tkazilganda. B. Jami daromad turlaridan foyda o'tkazilganda. C. Xo‘jalikka sof foyda o‘tkazilganda. D. Jami daromaddan ko‘rilgan zarar o‘tkazilganda. 14.Moliyaviy hisobotga kiritiladi


A. Hisobot yilidan keyingi 10 yanvarda yuz bergan yong‘indan ko‘rilgan zarar
B. 10 yanvarda oldingi yil dekabr oyi uchun olingan suv to‘lovi schyoti
C. 10 yanvarda qimmatli qog‘ozlarni qayta baholashda hisoblangan foyda
D. 10 yanvarda sud ajrimi uchun hisoblangan 15. 9810 hisobvarag‘ining nomi ... . A. Foydadan hisoblangan boshqa soliqlar va yig‘malar bo'yicha xarajatlar. B. Daromad (foyda) solig‘i bo‘yicha xarajatlar. C. Hisobot davridagi taqsimlanmagan foyda (qoplanmagam zarar). D. Budjetga to ‘lovlar bo‘yicha qarz (turlari bo‘yicha). 16. Hisobot davrida ko'rilgan zararlar rezerv kapitali hisobidan qoplanganda qaysi hisobvaraqdan foydalaniladi? A. DT 8710 KT 8720. B. DT 8520 KT 8710. C. DT 8710 KT 6420. D. DT 8520 KT 8710.

17.Moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobot?


A. Balansdan tashqari schyotlar ma’lumotlari asosida to‘ldiriladi

B. Tranzit schyotlar ma’lumotlari asosida to‘ldiriladi


C. Doimiy schyotlar ma’lumotlari asosida to‘ldiriladi
D. Barcha schyotlar ma’lumotlari asosida to‘ldirilad 18. ……… Mahsulotlarni sotish bahosi o ‘z ichiga sotishdan keyingi xizmatlar uchun ma’lum summani olganda ushbu summa kelgusi davrga o‘tkaziladi va xizmatlar ko‘rsatilgan davrda daromad sifatida tan olinadi» deyilgan? A. BHMA — 1, 31-modda. B. BHMA - 2, 11-modda. C. BHMA - 3, 7-modda. D. Konseptual asos, 38.7-modda 19.UF = AFF + MD - MX, A. Umumxo‘jalik faoliyatidagi foyda. B. Yalpi foyda. C. Soliq to ‘languncha foyda. D. Sof foyda 20. Qishloq xo‘jalik korxonalarida yetishtirilgan mahsulot (bajarilgan ish, ko‘rsatilgan xizmat)larni sotishdan olingan daromadlarning hisobi qo‘llanmaning …… qaysi bobida to’laroq keltirilgan? A. 8-bobi 2-bolim B. 4-bobi 2- bolim C. 8- bobi 4-bolim. D. 5-bobi 8- bolim

Download 16.29 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling