Мавзу: Узбек адабий тили тарихи


Download 70 Kb.
bet1/3
Sana30.04.2022
Hajmi70 Kb.
#661997
  1   2   3
Bog'liq
Uzbek adabiy tili tarixi
2007-narbekov-dinshunoslik-lot, 000000000000000, Java dasturlash tili bo moodle, lev tolstoy hojimurod ziyouz com, management essay, Документ (1) (5), Dushamova. 8-mavzu. TT .., шах, AKTL kurs loyiha, quvvati 63 mva bolgan ikki chulgamli transformatorning releli himoyasi (1), avtomoyka biznes reja, Mustaqil ish, 10- mavzu, sanoat korxonalarida mahsulot ishlab chiqarish tannarxi tahlili-1, 2-mavzu amaliyot

Мавзу: Узбек адабий тили тарихи.
Режа:
1.Тил тарихининг халк тарихи билан богликлиги.
2.Узбек адабий тили тарихи курсининг максади ва вазифаси.
3.Адабий тил умумхалк тилининг олий формасидир.
4.Ёзма ва огзаки адабий тил.
5.Адабий тил нормаллаштирилган тилдир.
6.Умумий хулосалар.

Тилнинг халк тарихи билан богликлиги хакидаги маълумот адабий тил тарихи курсининг асоси эканлиги табиийдир.


Миллий тилларнинг шаклланиши, унинг состави, функицияси буладиган узгаришлар жамиятнинг иктисодий ва сиёсий турмушига богликдир.
Тилнинг жамият тараккиёти билан богликлиги, иктисодий, сиёсий факторларга тил тараккиётига таъсири масаласи хакида суз борганда куйидаги мулохазаларга дуч келамиз… тузум канчалик куп демократик булса, капитализим шунчалик купрок ва кенгрок ривожланади, иктисодий оборт эхтиётлари турли мамлакатларнинг умумий савдо алокаси учун энг кулай булган тилни урганиш шунчалик каттик мажбур килади.
Халкнинг маданий алокаси, энг олдин тарихий социал шароитига богликдир, чунки бу шароит кенг халк оммасининг адабий тилини актив узлаштириш учун реал замин тайёрлайди. Адабий тил халк оммасини табиялашнинг энг кучли куроли. У халк маданияти ва техника прпофессининг кимматбахо нарсаларини кушади, улар тегишли адабий тилнинг асарларида уз ифодасини топади.
Узбек адабий тили тарихи хакл тарихининг турли даврларида турли хил сузлар пайдо булишини курсатади. Масалан Урта Осиё Россия томонидан босиб олинганидан кейин узбек тилининг лугат составига куплаб русча ва интернационал сузлар кириб келди.Расход, зиход, обстракт, полиция, вокзал ва бошкалар.
Адабий тил тарихи урганадиган мухим мисоллар куйидагилар:

  1. Эрамиздаги хар кандай узгариш тилда уз аксини топиши табиийдир. Бу хол адабий янги сузлар ва терминлар билан бойиб боришини хамда, ижтимоий тургун сузларнинг янги маъно нозикликларини касб этишини тилнинг морфологик ва синтактик курилишдаги такомиллаштиришни аниклашни такозо этади.

  2. Алока куроли булган тилнинг фан маданияти, адабиёт ва санъат тараккиётига булган таъсирини урганиш.

  3. Адабий тил тараккиётида ижтимойи ривожланиш конунларини акс эттиришни хамда тил тараккиётининг узитга хос хусусиятларини урганиш.

  4. Узбек тили ва унинг тарихий илдизлари масаласи, кадимги туркий адабий тил, узбек халкининг тилива унинг тараккиёти масаласи.

  5. Узбек адабий тилининг XIIасрдан кейинги тараккиёти А. Навоийва узбек адабий тили масаласи, XVII аср ва XIX асрнинг ярмида узбек адабий тили масаласи.

  6. XIX асрнинг иккинчи ярми ва 1905-1907 йиллардаги даврда узбек адабий тили.


Download 70 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling