Mavzulashtirilgan testlar to’plami 8-sinf O’zbekiston tarixi bo’yicha


Download 311.18 Kb.
bet1/9
Sana31.10.2020
Hajmi311.18 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

8 jahon tarixi “ELITE EDUCATION” XONIMQULOV PO’LATJON ABDUVAHOBOVICHMavzulashtirilgan

testlar to’plami


8-sinf O’zbekiston tarixi bo’yicha(2019-yilgi darslik asosida)


KIRISH

1 .«Buyuk tarixda kech narsa izsiz ketmaydi.U xalqlarning qonida, tarixiy xotirasida saqlanadi.»

Ushbu so’zlar kimga tegishli?

A)Alisher Navoiy B)Shavkat Mirziyoyev

C)Islom Karimov D)Amir Temur
2.8-sinf o`zbekiston tarixi darsligi nechanchi asrlarni o’z ichiga oladi?

A)XVI asrdan XIX asr o’rtalarigacha

B) XIX asrning 70-yillaridan 1918-yilgacha

C) XVI—XIX asrning 60-yillari

D) XIX asming ikkinchi yarmi va XX asr boshlari
3.XVI asrdan XIX asr o’rtalarigacha bo’lgan davr qanday nomlanadi?

A)O’rta asrlar tarixi

B)Uch xonlik davri

C)So’ngi o’rta asrlar

D) B va C
4.Shayboniylar davrida oily hukmdor xon davlat hududlarini sulola xonadoni a’zolariga qanday tarzda bo’lib bergan?

A)Jogir B)Udel

C)Yurt D) B va C
5.Nechanchi asrda Buxoro xonligi ikkiga bo’lininb ketdi?

A)XVII asrda B)XVIII asrda

C)XIX asrda D) XVI asrda
6.Siyosiy tarqoqlik va markaziy hokimiyatning nihoyatda zaiflashuvi natijasida Buxoroda qaysi sulolalar hukmronligi tugadi?

A)Shayboniylar B)Arabshohiylar

C)Ashtarxoniylar D) A va C
7.Siyosiy tarqoqlik va markaziy hokimiyatning nihoyatda zaiflashuvi natijasida Xiva xonligida qaysi sulola hukmronligi tugadi?

A)Shayboniylar B)Arabshohiylar

C)Ashtarxoniylar D) A va C
8.Xonliklarda urug’-qabila sulolalari hukmronligi qaror topishi bir tomondan……..(1) ikkinchi tomondan(2)…….. olib keldi.

a)Bir xalqning uch davlatga bo’linib yashashiga olib keldi

b)Markazdan qochuvchi mahalliy hukmdorlarning qarshiligini sindirib markaziy hokimiyatni kuchaytirichga imkon berdi

c) Markazdan qochuvchi mahalliy hukmdorlarning hokimiyatni kuchaytirichga imkon berdi

A)1-a, 2-b B)1-b,2-a

C)1-c,2-b D)1-a,2-c


I BOB. XV ASR OXIRI—XVI ASR BOSHLARIDA XUROSON VA MOVAROUNNAHRDAGI SIYOSIY VAZIYAT
1-§. Dashti Qipchoqdagi siyosiy vaziyat

1 . Qachondan boshlab arab va fors manbalarida «Dashti Qipchoq» dеb ataluvchi geografik hudud tilga olinadi?

A) X asr B) XI asr C)XII asr D) XIII asr


2. Qanday manbalarda XI asrdan boshlab «Dashti Qipchoq» dеb ataluvchi geografik hudud tilga olinadi?

A) arab va fors B) arab va turk

C) turk va uyg`ur D) fors va arman
3 . Dashti Qipchoqning gеоgrafik hududini aniqlang?

A) Sirdaryoning yuqori oqimi va Tyanshanning g`arbiy yonbag`irlaridan Don daryosining quyi oqimiga qadar

B) Sirdaryoning o`rta oqimi va Tyanshanning shimoliy yonbag`irlaridan Dnepr daryosining quyi oqimiga qadar

B) Sirdaryoning quyi oqimi va Tyanshanning g`arbiy yonbag`irlaridan Dunay daryosining o`rta oqimiga qadar

D) Sirdaryoning yuqori oqimi va Tyanshanning g`arbiy yonbag`irlaridan Dnepr daryosining quyi oqimiga qadar
4. Qaysi daryo Dashti Qipchoqni sharqiy va g`arbiy qismlarga ajratib turgan?

A) Ural B) Itil C) Don D) Dunay


5. Yoyiq daryo Dashti Qipchoqni qaysi qismlarga ajratib turgan?

A) shimoliy va janubiy B) sharqiy va g`arbiy

C) janubiy va g`arbiy D) sharqiy va shimoliy
6. Dashti Qipchoq aholisi rus manbalarida qanday nomda atalgan?

A) kumanlar B) pоlоvеslar

C) qipchoqlar D) qora bo`rk
7. Dashti Qipchoq aholisi Vizantiya manbalarida qanday nomda atalgan?

A) kumanlar B) pоlоvеslar

C) qipchoqlar D) qora bo`rk
8. Dashti Qipchoq aholisi sharq manbalarida qanday nomda atalgan?

A) kumanlar B) pоlоvеslar

C) qipchoqlar D) qora bo`rk
9. Dashti Qipchoqning ………qismi aholisi o`zbeklar deb atalgan.

A) shimoliy B) sharqiy

C) g`arbiy D) janubiy
10 . Dashti Qipchoqning sharqiy qismi aholisi……deb atalgan.

A) kumanlar B) pоlоvеslar

C) qipchoqlar D) o`zbeklar
11.Qachon Abulxayrxon Sharqiy Dashti Qipchoqni egallab alohida davlatga asos soladi?

A) 1428-yilda B) 1431-yil

C) 1435-yilda D) 1439-yilda
12.Botuxon qachon Oltin O’rda xonligiga asos soldi?

A)1240-yilda B)1237-yilda

C)1236-yilda D)1243-yilda
13.Oltin O’rda xonligi quyidagi qaysi hududlarni o’z ichiga olgan?

1)Xorazm; 2)Eron; 3)Vo’lgabo’yi bulg’orlari yurti; 4)Shimoliy Xitoy; 5) Dashti Qipchoq; 6)Yettisuv; 7)G’arbiy Sibir; 8)Shimoliy Kavkaz; 9)Qrim;

A)1,3,5,7,8,9 B)1,2,5,7,8,9

C)2,3,5,7,8,9 D)1,3,5,6,8,9


14.Oltin O’rda Jo’ji o’g’illari orasida taqsimlanishi natijasi Dashti qipchoqning sharqiy qismi kimga tegdi?

A)Jo’jining birinchi o’g’li Botuxonga

B) Jo’jining ikkinchi o’g’li Shaybonga

C) Jo’jining beshinchi o’g’li Shaybonga

D) Jo’jining uchinchi o’g’li Berkaxonga
15.Shaybon naslidan bo’lgan Davlatshayx nechanchi yilda vafot etdi?

A)1414-yilda B)1424-yilda

C)1428-yilda D)1447-yilda
16.. Abulxayrxon asos solgan davlat tarixiy manbalarda qanday ataladi?

A) «Qipchoqlar ulusi» B) «Kumanlar ulusi»

C) «Poleveslar ulusi» D) «O`zbeklar ulusi»

17. Abulxayrxon 1446-yilda bosib olgan hududlar to`g`ri bеrilgan javobni aniqlang.

1. Sig`noq 2 . Оqqo`rg`оn 3.Arquq

4.O`zgan 5.Suzoq 6.Xo`jand

A) 1,2,4,6 B) 1,2,3,5 C) 1,2,3,4,5 D) 1,2,3,5,6


18. Abulxayrxon davlatining dastlabki poytaxti qaysi shahar edi?

A) Oqqo`rg`on B) Suzoq C)Sig`noq D) Tura


19. Abulxayrxon davlatining dastlabki poytaxti qayerda joylashgan edi?

A)Janubi-g’arbiy Sibirda

B) Janubi-sharqiy Sibirda

C) Shimoli-g’arbiy Sibirda

D) Shimoli-Sharqiy Sibirda
20.1446-yilda Abulxayrxon o`z davlatining poytaxtini qayеrga ko`chirdi?

A) Oqqo`rg`on B) Suzoq C)Sig`noq D) Tura


21 . Abulxayrxonning xotini Robiya Sulton bеgim kimning qizi edi?

A) Sulton Abu Said B) Husayn Boyqaro

C) Mirzo Ulug`bеk D) Muzaffar Mirzo
22. 1451-yilda Abulxayrxon qaysi tеmuriyzodaning Samarqand taxtini egallashiga yordam bеrish bahonasida Movarounnahrga yurish qiladi?

A) Sulton Ali Mirzo B) Sulton Ahmad

C) Abu Said Mirzo D) Sulton Mahmudxon
23. Abu Said Mirzo Abulxayrxonga minnatdorchlik tariqasida Ulug`bekning qizi……………ni Abulxayronga xotinlikka beradi.

A) Qutlug`nigorxonim B) Saroymulkixonim

C) Qo`zibegim D) Robiya Sultonbegim
24. Abulxayrxon qachon vafot etdi?

A) 1460-yilda B) 1465-yilda

C) 1468-yilda D) 1470-yilda
25. Qachon Abulxayrxon tuzgan davlat parchalanib ketdi?

A) 1460-yilda B) 1465-yilda

C) 1468-yilda D) 1470-yilda
26.Abulxayrxon vofot etgach uniq qarindoshlari qirg’in qilingangda kimlar omon qoldi?

A)Muhammad Shayboniy va Mahmud Sulton

B)Ko’kunchixon va Suyunchxo’ja

C)Shohbudog’ va Xo’ja Mahmud

D) A va B
27. Muhammad Shayboniyxon kimning o`g`li edi?

A) Abulxayrxon B) Shohbudog` Sulton

C) Mahmud Sulton D) Muhammad Mazid tarxon
28 . Shohbudog` Sultonning o`g`illari to`g`ri berilgan javobni aniqlang.

A) Mahmud Sulton va Xalil Sulton

B) Shayboniyxon va Mahmud Sulton

C) Mahmud Sulton va Abu Said Mirzo

D) Boysung`ur Mirzo va Shayboniyxon
29. Muhammad Shayboniyxon qachon tug`ilgan?

A) 1451-yilda B) 1455-yilda

C) 1456-yilda D) 1458-yilda
30. Ota-onasidan yoshligida yetim qolgan Muhammad Shayboniyxon kimning qo`lida tarbiyalanadi?

A) Boyshayx

B) Muhammad Mazid Tarxon

C) Hojiqozi

D) Qorachabek
31.Shayboniyxonga otaliq qilgan Boyshayx qaysi urug’dan?

A)Qirg’iz B)Uyg’ur

C)Qozoq D)Tojik
32.Muhammad Shayboniyxon va ukasi qochqinlik davrida qayerdan boshpana topdilar?

A) Toshkent B) Samarqand

C) Buxoro D) Turkiston
33. Muhammad Shayboniyxon ukasi bilan qayerda yashab, ilm o`rganadilar, she`riyat va ilm-fanga oshno bo`ladilar?

A) Toshkent B) Samarqand

C) Buxoro D) Turkiston
34 . Muhammad Shayboniyxon xizmatidan qaysi xududlarning hukmdorlari o`zlarining qo`shinlariga hamda ichki raqiblariga qarshi kurashda foydalanganlar?

1. Movarounnahr 2. Xuroson 3. Mo`g`uliston 4.Eron 5.Afg`oniston

A) 1,2,5 B) 1,2,3 C) 1,4,5 D) 1,2,3,4,5
35 . Shayboniyxon bobosi Abulxayrxonning davlatini qachon qayta tikladi?

A) XV asrning 60-yillari B) XV asrning 70-yillari C) XV asrning 80-yillari D) XV asrning 90-yillari


36. Muhammad Shayboniyxon vaqt o`tib…………bo`ylaridagi qo`rg`onlarni ham egallaydi. Bu qo`rg`onlar kelgusida unga Movarounnahrni istilo qilish uchun tayanch vazifani o`tadi .

A) Sirdaryo B) Amudaryo

C) Zarafshon daryosi D) Itil daryosi
2-§. Movarounnahr va Xurosondagi siyosiy vaziyat

1. Ma`lumki, Mirzo Ulug`bek vafotidan keyin Movarounnahrda toju-taxt uchun kurash kuchayib ketadi. Bu kurashda kim g`alaba qozonib, Movarounnahr taxtini egallaydi?

A) Xalil Sulton B) Sulton Ahmad

C) Abu Said D) Boysung`ur Mirzo
2.Abu Said ibn sulton Muhammad Amir Temurning uchinchi o`g`li………….. ning nabirasi edi.

A) Jahongir B) Umarshayx

C) Mironshoh D) Shohrux
3.Mirzo Ulug’bek o’limidan keyin Movarounnahrda boshlangan kurashda Abu Said nechanchi yilda g’alaba qozondi?

A) 1451-yilda B) 1455-yilda

C) 1456-yilda D) 1458-yilda
4.Abu Said qachon Xurosonni Movarounnahrga qo’shib oldi?

A) 1451-yilda B) 1455-yilda

C) 1456-yilda D) 1458-yilda
5.1469-yilda Abu Said kimlar bilan bo’lgan jangda halok bo’ldi?

A)Qora qo’yunlilar B)Oq qo’yunlilar

C)Muzaffariylar D)Jaloyiriylar
6.Movarounnahr Abu Said vafot etgach necha qismga bo’linib ketdi?

A)ikki B)uch

C)to’rt D)bo’linmadi
7.Abu Saidning o’gli Sulton Ahmad otasi vafot etgach qayerda hukmronlik qildi?

A)Samarqandda

B)Farg’onada

C)Kobulada

D)Xisor va Xuttalonda
8.Abu Saidning o’gli Umarshayx Mirzo otasi vafot etgach qayerda hukmronlik qildi?

A)Samarqandda

B)Farg’onada

C)Kobulada

D)Xisor va Xuttalonda
9.Abu Saidning o’gli Sulton Mahmud otasi vafot etgach qayerda hukmronlik qildi?

1)Samarqandda 2)Farg’onada 3)Badaxshon 4)Kobulada 5)Xisor 6)Xuttalonda

A)2,3 B)1,3,4

C)3,5,6 D)1,3


10.Qachon Sulton Mahmud Mirzoning o’g’li Bosung’ur Movarounnahr taxtini egalladi?

A)1469-yilda B)1494-yilda

C)1495-yilda D)1498-yilda
11.Qachon Bobur Boysung’urni Samarqandda qamalda yashirinishga majbur etdi?

A)1469-yilda B)1494-yilda

C)1495-yilda D)1498-yilda
12.Qamalda qolgan Boysung’ur Shayboniyxonni yordamga chaqirganida u qayerda turgan edi?

A)Turkiston B)Yassi

C)Dashti Qipchoq D) A va B
13.Bobur Mirzo Samarqandga ikkinchi marta yurish qilganida Samarqand hukmdori Boysung`ur Mirzo askarlari orasida nima sababdan parokandachilik yuz berdi?

A) o`lat tarqalganligi tufayli

B) oziq-ovqat tanqisligi yuz berganligi tufayli

C) qamal uzoq davom etgannligi tufayli

D) A va B
14.Bobur Mirzo Samarqand taxtini necha oylik qamaldan so’ng egalladi?

A) 6 B) 7 C) 9 D) 10


15.1497-yilda Bobur Mirzo Samarqandni egallagandan keyin, nima sababdan uni tark etishga majbur bo`ldi?

A) Andijondagi dushmanlari til biriktirib ukasi Jahongir Mirzoni Andijon taxtiga o`tqazishga erishishga muvaffaq bo`lgani uchun

B) Hirot hukmdori Sulton Husyan Boyqaro Andijonga yurish boshlagani uchun

C) Toshkent hukmdori Sulton Mahmudxon Andijonga yurish boshlagani uchun

D) Dashti Qipchoq hukmdori Shayboniyxon Andijonga yurish boshlagani uchun
16.Bobur Mirzo bilan ukasi Jahongir Mirzo o`rtasida qachon sulh tuziladi?

A) 1498-yilda B) 1499-yilda

C) 1500-yilda D) 1501-yilda
17.Bobur Mirzo Samarqandni tark etganidan keyin Samarqand taxtini kim(1) va qachon(2) egalladi?

A) 1)Sulton Mahmudxon, 2)1494-yil

B) 1)Boysung`ur Mirzo, 2)1495-yil

C) 1)Sulton Ali Mirzo, 2)1498-yil

D) 1)Sulton Husayn Boyqaro 2)1469-yil
18.Bobur va Jahongir Mirzolar o`rtasidagi sulhga ko`ra, Jahongir Mirzoga qaysi hududlar bеrildi?

A) Amudaryoning g`arbiy tomoni Balx shahri bilan birga

B) Sirdaryoning janubiy tomoni Andijon shahri bilan birga

C) Zarafshon daryosining sharqiy tomoni Buxoro shahri bilan birga

D) Sirdaryoning shimoliy tarafi Axsi shahri bilan birga
19.Bobur va Jahongir Mirzolar o`rtasidagi sulhga ko`ra, Bobur Mirzoga qaysi hududlar bеrildi?

A) Amudaryoning g`arbiy tomoni Balx shahri bilan birga

B) Sirdaryoning janubiy tomoni Andijon shahri bilan birga

C) Zarafshon daryosining sharqiy tomoni Buxoro shahri bilan birga

D) Sirdaryoning shimoliy tarafi Axsi shahri bilan birga
20.Хurоsоn hukmdоri Shоhrux Mirzo qachоn vafоt etdi?

A) 1445-yilda B) 1446-yilda

C) 1447-yilda D) 1448-yilda
21.Shоhrux Mirzo vafоt etgach Xuroson davlati necha qismga bo’linib ketadi?

A)ikki B)uch

C)o’n bir D)to’rt
22.Qachon Sulton Husayn Boyqaro Xuroson taxtini egalladi?

A) 1461-yilda B) 1465-yilda

C) 1467-yilda D) 1469-yilda
23.Sulton Husayn Boyqaro Amir Temurning ikkinchi o`g`li………….. ning nabirasi edi

A) Jahongir B) Umarshayx

C) Mironshoh D) Shohrux
24.Sulton Husayn Boyqaro Xurosonda salkam necha yil hukmronlik qildi?

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40


25.Sulton Husayn Boyqaro va uning o’g’li Badiuzzamon o’rtasida urush keltirib chiqargan sababni aniqlang.

1)Husayn Boyqaroning Muzaffar Husayn Mirzoga yon bosishi;

2)Badiuzzamonning og’li Mo’min Mizrzoning qatl etilishi;

3)taxtga Boysung’urni emas, o’gay ukasi Muzaffar Husaynni o’tqazmoqchiligi;

A)1,3 B)1,2

C)2,3 D) 1,2,3


26. Xuroson hukmdori Sulton Husayn Boyqaro qachon vafot etdi?

A)1506-yilda B)1509-yilda

C)1511-yilda D)1513-yilda
27. Xuroson hukmdori Sulton Husayn Boyqaro vafot etgandan keyin bir vaqtning o`zida hukmdor deb e`lon qilingan Sulton Husayn Boyqaroning o`g`illari to`g`ri berilgan javobni aniqlang.

A) Boysung’ur va Muzaffar Husayn

B) Muzaffar Husayn va Sulton Muhammad

C) Badiuzzamon va Mo’min Mirzo

D) Badiuzzamon va Muzaffar Husayn
28.Alisher Navoiy kimga chuqur e`tiqod qo’ygan

A) Boysung’ur

B) Mo’min Mirzo

C) Husayn Boyqaro

D)Abdurahmon Jome
29.Abu Said ibn sulton Muhammadning Movarounnahrda hukmronlik yillarini aniqlang.

A) 1447-1465-yillar B) 1449-1469-yillar

C) 1448-1471-yillar D) 1451-1469-yillar
30.1469-yilda Abu Said ibn sulton Muhammad vafot etganidan keyin Movarounnahrda hukmronlik qilgan hukmdorlar ketma-ketlikda tog`ri joylashtirilgan javob variantini aniqlang.

1.Sulton Ali Mirzo 2.Sulton Ahmad 3.Boysung`ur Mirzo 4.Sulton Mahmud

A) 1,3,2,4 B) 3,2,4,1 C) 2,4,3,1 D) 4,2,1,3

3-§. Zahiriddin Muhammad Bobur va Muhammad Shayboniyxon munosabatlari

1. XVI asr bo`sag`asida Tеmuriylar davlati taxti uchun kurash maydoniga kim chiqdi?

A) Xalil Sulton Muhammad

B) Abu Said ibn Sulton Muhammad

C) Zahiriddin Muhammad Bobur

D) Sulton Husayn Boyqaro
2.Bobur Mirzo Amir Temurning uchinchi o`g`li………….. ning chevarasi edi

A) Jahongir B) Umarshayx

C) Mironshoh D) Shohrux
3.Bobur Mirzo qachon tug`ilgan?

A) 1469-yil 22-fevralda B) 1471-yil 16-martda

C) 1483-yil 14-fevralda D) 1489-yil 30-dekabr
4.Bobur Mirzo qayerda tug`ilgan?

A) Axsi B) O`sh C) Andijon D) Samarqand


5. Bobur Mirzoning yoshlik yillari qaysi shaharlarda o`tgan.

A) O`sh va Toshkent B) Axsi va Namangan

C) Andijon va Axsi D) Andijon va Samarqand
6. Boburning otasi Umarshayx Mirzo Abu Said Mirzo hukmronligi davrida dastlab qaysi viloyatiga hukmdor etib tayinlangan?

A) Kobul B) Tоshkеnt C) Farg`ona D) Sayram


7. Boburning otasi Umarshayx Mirzo Abu Said Mirzo hukmronligi davrida dastlab Kobul viloyatiga so`ngra qayerga hukmdor etib tayinlangan?

A) O `ratepa B) Tоshkеnt C) Farg`ona D) Sayram


8. Boburning otasi Umarshayx Mirzoga akasi Sulton Ahmad hukmronligi davrida qaysi hududlar bеrildi?

A) Qobul va Xo`jand B) Farg`ona va Qobul

C) Tоshkеnt va Sayram D) Sayram va Axsi
9.Bobur Mirzoning otasi Umarshayx Mirzoning yashagan yillarini aniqlang

A) 1455-1494-yillar B) 1445-1494-yillar

C) 1447-1498-yillar D) 1432-1491-yillar
10. O`zarо ichki kurashlar natijasida Umarshayx Mirzo qo`l ostida faqat qayerlar qolgan?

A) Namangan, Jizzax , Farg`ona

B) Jizzax , Namangan, Tоshkеnt

C) Farg`ona, Tоshkеnt, Хo`jand

D) Farg`ona, Хo`jand, O`ratеpa
11 .Umarshayx Mirzo halok bo`lgach, hokimiyat ….. yoshli Bobur Mirzo qo`liga o`tdi

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13


12. Bobur yosh bo`lgani uchun davlat ishlarini kimlar yordamida boshqargan?

A) Ishonchli beklaridan Hojiqozi va onasi Qutlug` Nigorxonim

B) Ishonchli beklaridan Uzun Hasan va onasi Qutlug` Nigorxonim

C) Ishonchli beklaridan Ahmda Tanbal va onasi Robiya Sultonbegim

D) Onasi Robiya Sultonbegim va ishonchli beklaridan Hojiqozi
13.Bobur Mirzo siyosiy kurash maydoniga chiqqan paytda Hirotda kim hukmronlik qilar edi?

A) Boysung`ur Mirzo B) Sulton Husayn Boyqaro

C) Sulton Maxmudxon D) Sulton Ali Mirzo
14.Qachon Muhammad Shayboniyxon dastlab qisqa muddatga bo`lsada Samarqandni egallaydi?

A) 1499-yil B) 1500-yil C) 1501-yil D) 1503-yil


15. Muhammad Shayboniyxon qachon yangi o`zbek davlati-shayboniylar davlatiga asos soladi?

A) 1499-yil B) 1500-yil C) 1501-yil D) 1503-yil


16.Muhammad Shayboniyxon qayerni egallagandan keyin yangi o`zbek davlati-shayboniylar davlatiga asos soladi?

A) Buxoro B) Toshkent

C) Samarqand D) Farg`ona
17.Boburni Samarqand taxtini ikkinchi marta egallashga da`vat qilgan shaxulislomni aniqlang.

A)Muhammad Islom B)Abu Bakr Sad

C)Abdulmakorim D)Abdulla Sabroniy
18.Qachon Bobur Mirzo Samarqand taxtini ikkinchi marta egallaydi?

A) 1500-yil B) 1501-yil C) 1502-yil D) 1503-yil


19.Bobur Samarqandni ikkinchi marta egallaganda Shayboniyxon qayerda turgan edi?

A)Konigilda B)Turkistonda

C)Dashti Qipchoqda D)Yassida
20.Bobur Shayboniyxon bilan janga tayyorgarlik ko’rish maqsadida qayerlarga yordam so’rab elchi yubordi?

1)Toshkent 2)Qashqar 3)Andijon 4)Hisor 5)Hirot

A)1,2,4,5 B)1,3,4,5

C)2,3,4,5 D)1,2,3,4


21.1501-yilda Muhammad Shayboniyxon necha oylik qamaldan so’ng Bobur Mirzoga sulh taklif etadi?

A)bir B)besh

C)yetti D)olti
22.Boburning qizi Gulbadanbegim yashagan yillarni aniqlang.

A)1523—1603-yillar

B)1533—1598-yillar

C)1547—1616-yillar

D)1534—1584-yillar
23.“Xudoga tavakkal qilib Badaxshomot va Kobulga yuzlandilar” Bobur haqidagi ushbu so’zlar qaysi asardan olingan?

A) “Boburnoma” B) “Humoyunnoma”

C) “Mubayyin” D) “Turkiy Devon”
24.Qachon Bobur Kobulda hokimiyatini o’rnatdi?

A)1504-yilda B)1510-yilda

C)1526-yilda D)1503-yilda
25.Bobur Kobuldagi qaysi qal`ani o’z qarorgohiga aylantirdi?

A)Som B)Bolo Hisor

C)Xo’jand D) A va B
26.Kobuldagi Bobur barpo qilgan bog’ni aniqlang.

A)Bog’i Bobur B)Bog’i Dilkusho

C)Bog’i Orom D)Kaykovus
27.Nima sababdan temuriylar shayboniylarga qarshi ittifoq tuz olmadilar?

A)Husayn Boyqaroning to’satdan vafot etishi sabab

B)O’zaro nizolari kuchliligi tufayli

C)Movarounnahr aholisi Shayboniyxonni qo’llagani sabali

D)A va B

4-§. Movarounnahr va Xurosonda Shayboniylar hukmronligining o’rnatilishi

1. Movarounnahr va Dashti qipchoq aholisi nima sabadan Muhammad Shayboniyxonni qo`llab-quvvatlagan?

1. Dashti Qipchoq qabilalarining rahnamolari Abulxayrxon vafotidan keyin boshlangan o`zaro qirg`inlarning yana takrorlanishini aslo istamas edi. Shu tufayli ular Muhammad Shayboniyxon timsolia bunday qirg`inga yo`l qo`ymaydigan qodir shaxs sifatida ko`rdilar

2. Dashti Qipchoq qabilalari ko`pdan buyon o`troq hayot tarzida yashashni orzu qilib keldilar.

Dashti Qipchoq rahnamolari Muhammad Shayboniyxonni o`z orzularini ro`yobga chiqarishga qodir birdan bir shaxs deb hisoblardilar.

3. Movarounnahr aholisi temuriyzodalarning toj-taxt uchun kurashlaridan charchagan edi

Movarounnahr zodagonlari, ruhoniylari va hatto oddiy aholining ma`lum qismi Muhammad Shayboniyxon timsolida Movarounnahr timsolida tinchlik o`rtnatishga qodir yagona shaxsni ko`rganlar 4.Shayboniyxon tomonidan ko`plab Movarounnahr zodagonlariga ko`plab yer-mulk va sovg`a-salom berilganligi

A) 1,2,4 B) 1,3,4 C) 1,2,3,4 D) 1,2,3

2.Muhammad Shayboniyxonning Movarounnahrga yurishini tezlatib yuborishiga sabab nima bo’ldi?

A)Boburning Samarqandni egallashi

B)Temuriylar o’rtasidagi o’zaro kurashlar

C)Rossiya chegarasini sharqqa tomon kengaytirishi

D)Dashti qipchoq aholisining qo’llab-quvvatlashi
3.Qachon Muhammad Shayboniyxon dastlab qisqa muddatga bo`lsada Samarqandni egallaydi?

A) 1499-yil B) 1500-yil C) 1501-yil D) 1503-yil


4.Qachon Muhammad Shayboniyxon Samarqandni uzil-kesil bo`ysundirdi?

A) 1499-yil B) 1500-yil C) 1501-yil D) 1503-yil


5.Quyidagi qaysi shahar bosib olingandan keyin Muhammad Shayboniyxon butun Movarounnahrni bosib olishga kirishdi?

A) Buxoro B) Toshkent

C) Samarqand D) Farg`ona
6.Muhammad Shayboniyxon qachon Tоshkеnt va Shohruxiya shaharlarini egalladi?

A) 1499-yil B) 1500-yil C) 1501-yil D) 1503-yil


7.Shayboniyxon Movarounnahrni bosib olishda qaysi jang usulidan foydalangan?

A) pistirma qo`yish usuli

B) kamondan o`qqa tutish usuli

C) tolg`ama usuli

D) A va B
8.Muhammad Shayboniyxon Toshkent va Shohruxiya shaharlarini egallagandan keyin kimni Turkistonga hokim qilib qo`yadi?

A) Ko`chkunchi Sulton

B) Sulton Ali Mirzo

C) Jonibek Sulton

D) Suyunchxo`ja Sulton
9.Muhammad Shayboniyxon Toshkent va Shohruxiya shaharlarini egallagandan keyin kimni Toshkentga hokim qilib qo`yadi?

A) Ko`chkunchi Sulton

B) Sulton Ali Mirzo

C) Jonibek Sulton

D) Suyunchxo`ja Sulton


Download 311.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling