Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi


Download 17.45 Kb.
Sana27.01.2022
Hajmi17.45 Kb.
#503108
Bog'liq
MAXSUS FANLARNI O 03.12.2021
1- amaliy mashgulot, 2, business school essay, Loyihaviy moliyalashtirish, Loyihaviy moliyalashtirish, Functions of Management, Нурафшон саломатлик маркази, Functions of Management, Ташкилотлар малумот, 009 Onatili 1 kurs 9 mavzu

MAXSUS FANLARNI O‘QITISH METODIKASI” FANINIDAN NAZORAT SAVOLLARI


1-БИЛЕТ
1. Mamlakatimizda kadrlar tayyorlashning milliy modeli va konseptual asosi nimalardan iboratligini aytib bera olasizmi?
2. Nima sababdan global miqyosda ta’limga diqqat-e’tibor qaratilmoqda?
3. Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi fani nimani o‘rganadi? Fanning maqsadi va vazifalarini ko‘rsating. Iqtisodiy fanlarni o‘qitish metodikasi qanday o‘rin tutadi?
2-БИЛЕТ

1. Metodika deganda nimani tushunamiz? Metodlarning obyektiv va subyektiv jihatlarini ta’riflang.


2. Metodlarga turli jihatdan yondashish nuqtai nazaridan ularni qanday guruhlarga bo‘lish mumkin?
3. O‘quv jarayonini tashkil etishning asosiy shakllari qaysilari, ular qaysi jihatlari bilan farqlanadi?
3-БИЛЕТ

1. Ta’lim strategiyasi deganda nimani tushunasiz? U dars o‘tish metodlari bilan qanday bog‘liq?


2. Didaktikaning asosiy tamoyillari nimalar?
3. O‘qitish jarayonining obyektiv va subyektiv jihatlarini ko‘rsating.
4-БИЛЕТ

1. Dars jarayonida o‘qituvchining roli, iqtisodiy fanlardan dars beradigan o‘qituvchilariga qo‘yiladigan talablarni gapirib bering. Sizningcha, o‘qituvchiga yana qanday talablar qo‘yilishi kerak?


2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi PQ -2909 qarori va boshqa me’yoriy hujjatlarda oliy ta’limga qanday talablar qo‘yilgan?
3. Qabul qilingan me’yoriy hujjatlarni fanni o‘rganishning amaliy asoslari deya olamizmi?
5-БИЛЕТ

1. Davlat ta’lim standartlari deganda nimani tushunasiz? Ularni ishlab chiqish zaruriyati nimada?


2. Davlat ta’lim standartlarining maqsadi va vazifalarini aytib bering.
3. Nima sababdan mutaxassis kadrlar tayyorlashni miqdor va sifat jihatdan bozor talablariga moslashtirish zarur, deb o‘ylaysiz


6-БИЛЕТ
1. O‘quv reja deganda qanday reja tushuniladi? 1
2. Ishchi o‘quv dasturi nima? U namunaviy o‘quv dasturidan qaysi jihatlari bilan farqlanadi?
3. Shaxsiy ish reja qanday tuziladi? Siz mustaqil ravishda uni tuza olasizmi?
7-БИЛЕТ

1. O‘quv-uslubiy majmua nima va uning tarkibiga nimalar kiradi?


2. Dars ishlanmasi nima? Uning tarkibini aytib bera olasizmi?
3. Dars o‘tishda ko‘rgazmali qurollar qanday o‘rin tutadi?
8-БИЛЕТ

1. Ko‘rgazmali qurollarni qanday turlarini bilasiz?


2. Ko‘rgazmali qurollarni tanlaganda nimalarga ahamiyat berish kerak?
3. Ko‘rgazmali qurollardan foydalanish qanday afzalliklarga ega.
9-БИЛЕТ

1. Dars jarayonida tarqatma materiallardan foydalanish haqida nima deya olasiz?


2. Tarqatma materiallar tayyorlaganda qanday qoidalarga rioya qilish kerak?
3. Texnik vositalardan dars jarayonida foydalanish qanday ahamiyatga ega?
10-БИЛЕТ
1. Ta’lim vositalariga nimalar kiradi?
2. Sizningcha, albatta har bir mavzu bo‘yicha ko‘rgazmali qurol yoki texnik vositalardan foydalanish shartmi?
3. Multimedia nima va undan keng foydalaish sababi nimada?
11-БИЛЕТ
1. O‘quv jarayonida ma’ruza qanday o‘rin tutadi?
2. Ma’ruzaga qanday talablar qo‘yiladi?
3. Ma’ruzaning asosiy funksiyalarini ko‘rsating.
12-БИЛЕТ
1. Ma’ruzaga qanday talablar qo‘yiladi?
2. Ma’ruzani bayon qilish metodlari qanday va ular nimalari bilan farqlanadi?
3. Ma’ruzada real faktlar, ma’lumotlarning o‘rnini aytib bera olasizmi?
13-БИЛЕТ
1. Qanday ma’ruza muammoli ma’ruza deyiladi?
2. Ma’ruza turlari qaysi jihatlari bilan sizni diqqatingizni tortdi? Ularning kamchiligi, yutuqlari nimada?
3. Ma’ruza darsi o‘tish uchun metodlarini tanlash osonmi?
14-БИЛЕТ
1. Amaliy mashg‘ulotlarini o‘quv jarayonini tashkil etishda qanday o‘rin tutishi va ahamiyatini ko‘rsata olasizmi?
2. Seminar darsi amaliy mashg‘ulotdan qaysi jihatlari bilan farqlanadi?
3. Seminar darsi qanday funksiyalarni bajaradi?
15-БИЛЕТ
1. Nima sababdan olingan bilimni vaqti-vaqti bilan takrorlab turish lozim?
2. Ma’ruza va amaliy, seminar mashg‘ulotlarining o‘ziga xos jihatlarini ko‘rsating.
3. Seminar darsiga tayyorlanishda adabiyotlar va boshqa ma’lumotlar qanday tanlanadi?
16-БИЛЕТ
1. Amaliy mashg‘ulot va seminar darslari. Seminarning o‘quv jarayonida tutgan o‘rni, asosiy funksiyalari va turlari
2. Seminar darslarining bilim zaxirasiga ta’siri va o‘ziga xos jihatlari
3. Seminar darsini texnologik yondashuv asosida tashkil etish.


17-БИЛЕТ
1.Iqtisodiy fanlarning fanlar tizimida tutgan o‘rni, umumiy хususiyatlari va bir-biridan farqlanuvchi jihatlari
2.Iqtisodiy fanlarning o‘zaro bog‘liqligi, o‘ziga xos xususiyatlari vа ularni mеtоdlаrni tаnlаshdа hisоbgа оlish
3. Tanlangan mеtоdlаrni o‘rganilayotgan fan, mavzularga moslashtirish, yangi vаriаntlаrini yaratish
Download 17.45 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling