Maxsus ta’lim vazirligi “ Kbkktron tijorat” ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha tanishuv amaliyoti


Download 272.61 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/9
Sana09.09.2022
Hajmi272.61 Kb.
#803047
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Bog'liq
Аmaliyoti dasturi 1-курс 2020
O’ZBKKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA 
MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
“ KbKKTRON TIJORAT” TA’LIM YO‘NALISHI BO‘YICHA
TANISHUV AMALIYOTI 
DASTURI
OLIY TA’LIMNING 
Itiliin sohasi: 
200000 - Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq
Ta’llin so ha si: 
230000 - Iqtisod
IVIiin yo'nalishi: 
5232800 - Elektron tijorat
Toshkent-202^


TANISHUV AMALIYOTI DASTURI 
5232800-“Elektron tijorat” ta’lim yo‘nalishi uchun
Mazkur dasturtakomillashgan Davlat ta’lim standarti, bakalavriat ta'lim
y o ‘nalishining malaka talablari va o ’quv rejasiga muvofiq ishlab chiqilgan.
T u zu vch ilar: 
Yakubov U.
Jum aniyazova M.
T a q riz c h ila r: 
A lim ov R.
Kenjabaev A.
- “ F.lektron 
tijorat 
va 
kufcdrusi mudiri v.v.b.,
t yrhldan),
- "Klcktron 
I i joral 
vu 
kal'eilmsl kitlln o'liittivchisi.
raqamli 
iqtisodiyot”
i.f.n., dots, (tayanch
raqamli 
iqtisodiyot” 
(layiinch OTMdan).
-Toshkcnl 
Dnvlal 
Iqlbodiyot 
univcrsiteti 
prolVc.isori, i I d (lurtlm h OTMilnn),
-
T o ih k tn t mollya 
" I
tltutl 

lektron lijorat va 
raqamli iqlisndiynl 
I nil tint I prolcssori, i.f.d. 
(laytm cli O l 'Mdan)
T A N I S H U V A M A L I Y O I I D A M O K I 
5232800-“Elektron tijonil” (h’Ihii уо'шНЫН ш linn
M azkur dastur kafedraning 
2 0 2 (7
yil " '
t(
• l^i^i / (  -sonli
m ajlisida muhokamadan o'tgan va fakultcl k n ip r.liiilii I....... . i lili)i.h uchun tavsiya
yetilgan. 
.
Kafedra mudiri: 
- I-'
 
(l>nl»ul>ov
202 
0
 vil 
0Г 
^ C
T A N I S I I I J V A M A I I Y O I I D A M I M I
5232800-“ Elektron tijoml" tn'liin vn'nnllslil 
i h
I
i i i i i
M azku£dastur Budjct hisobi vu g ’ a/nachillk r.ln hit iilictl К > пса .Mining 
202
__ yil

d o c /' 
Q '
dagi //-so n li niajlisitju imiliokamii rttllli 
uniilui ()‘ quv-uslubiy 
Kengashida ko ‘ rib chiqishga tavsiya uitjngnn
Fakultet dekani 
/ /Л f 1
 
и smilnv
202^ 
J
T A N I S H U V A M A U V O 11 D A S I U K I
5232800-“Elektron tijorat” tu’lhn yo,'M!ihshl in liun
M a z k u r
d a s t u r i
i n s t i t u t
O ' q u v / ^ f l l w y y ■■ к
i “ i: <
I'n.m 
yil
f l j
_______dagi У -sonli majlisida л $ п № а т п cliJiliXntHjtKil Kengashida ko‘rib
chiqishga tavsiya qilingan. 
/ 5
Kengash kotibi: 
лХЗИЙйА' 
r)
3/phorlyev
202^2. yil 
“11” Pd
“KEL1
v* 
''/'ДЭ "^p i \ w '
O’quv ishlari bo’yicha prorektor / , 
\
 
Д. I uVchiyev
202/yii 
ТЧ П
t

I


KIRISH
Oliy ta ’limning davlat ta’lim standartlarida bakalavriat ta ’lim yo‘nalishlari 
talabalarining amaliyot o‘tashiga alohida e’tibor qaratilgan. Amaliyot nazariya va 
amaliyot uyg‘unligini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. 0 ‘z navbatida, 
yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashning asosiy omillaridan biri bo‘lib, 
keyinchalik talabalaming nazariy olgan bilimlarini amaliyot bilan bogiaydi.
Mazkur tanishuv amaliyotining dasturi “Elektron tijorat” ta’lim yo‘nalishi 
uchun tayyorlangan bo‘lib, mutaxassislik fanlaridan nazariy bilimlarni bevosita 
mustahkamlash uchun va mehnatni tashkil etish ko‘nikmalarini hosil qilish 
bo‘yicha 0 ‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g ‘risida”gi Qonuni, Kadrlar 
tayyorlash milliy dasturi, O ’R Prezidentining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta ’lim 
tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-2909-son Qarori, 
O ’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi “Oliy ma’lumotli 
mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining 
ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to’g ’risida”gi PQ-3151-son Qarori, 
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi “O ’zbekiston 
respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konseptsiyasini 
tasdiqlash to ’g’risida”gi PF-5847-sonli Farmoni, O ’zbekiston Respublikasi 
Prezidentining 2020 yil 2 martdagi “2017-2021 yillarda O ’zbekiston Respublikasini 
rivojlantirishning beshta ustuvor yo’nalishi bo’yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, 
ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat 
dasturi to ’g ’risida”gi PF-5953-sonli Farmoni; 0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy va 
o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 1998 yil 30 oktabrdagi 305-sonli buyrug‘i bilan 
tasdiqlangan “0 ‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim muassasalari talabalarining 
malakaviy amaliyoti haqida”gi Nizom, “Toshkent Moliya institutini 2017-2030 
yillarda rivojlantirish dasturi” hamda Toshkent moliya institutining “Institut 
talabalarining malakaviy amaliyotini o‘tkazish shakllari, tashkil etish tartibi va 
uslublari to‘g‘risida” talablari asosida koronavirus pandemiyasi sharoitini inobatga 
olgan holda ishlab chiqilgan.
Dasturda tanishuv amaliyotini o’tashga oid umumiy qoidalar, amaliyotning 
maqsadi, samarali tashkil etish masalalari, amaliyot rahbari va amaliyotchining 
vazifalari 
hamda 
ulaming 
majburiyatlari, 
amaliyot 
o ’tash 
natijalarini 
rasmiylashtirish tartibi aniq ko’rsatib o’tilgan.
5232800 - “Elektron tijorat” ta ’lim yo’nalishi Davlat ta’lim standard, o’quv va 
ishchi o’quv rejasiga muvofiq ishlab chiqarish amaliyotini o’tash 1-kursining 
II semestrida 4 hafta qilib belgilangan.

Download 272.61 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling