Mazkur ishchi o`quv fan dasturi bakalavriat yo’nalishi 5330200


Download 0.65 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana16.02.2018
Hajmi0.65 Mb.
  1   2   3   4   5

 

I. 

Kirish 

Mazkur  ishchi  o`quv  fan  dasturi  bakalavriat  yo’nalishi  5330200  – 

Informatika  va  axborot  texnologiyalari  yo’nalishida  taxlil  olayotgan  talabalarning  

o’zlashtirishi lozim bo’lgan bilimlari va unga qoyiladigan talablar asosida tuzilgan 

bo’lib,  bo’lajak  fan  o’qituvchisi  egallashi  kerak  bo’lgan  quyidagi  bilim  va 

ko’nikmalar majmuini o’z ichiga oladi: 

 

 yarim  o’tkazgichli  mikroelektronikaning  fizik  asoslari,  integral  sxemalar haqida  tushuncha,  ChiPlar,  mikroelektron  priborlar  va  qurilmalarning  tuzilish 

prinsipi,  tezkor  va  doimiy  hotira  qurilmalarini  tashkil  etish  va  ishlatish  asoslari, 

mikroprosessorlar,  mikroprosessorlar  zamonaviy  kompyuterlarning  mikroelektron 

asosi  sifatida,  mikroprosessorlarning  ishlash  va  faoliyat  kursatish  tamoyilari, 

kompyuter  texnikasi  va  uni  rivojlanish    tarixi,  EHM  avlodlari  va  ularning 

klassifikasiyasi,  kompyuterning  arxitekturasi  va  ishlash  prinsiplari,  mashina  tili 

tushunchasi, 

kompyuterning 

asosiy 

va 


atrof 

qurilmalari 

va 

ularning xarakteristikalari,  kanalli  va  shinali  sistemotexnika,  mikroprosessor  va  kompyuter 

xotirasi, uzishlar tizimi, registrlar va xotiraga murojaat etish modeli, prosessorning 

ish  rejimlari,  shaxsiy  kompyuterning  tashqi  qurilmalarini    boshqarish  tamoyillari, 

ma’lumotlarni  kiritish-chiqarishning  bazaviy  tizimi,  mashinaga  mo’ljallangan 

dasturlash 

tili, 


kompyuter 

arxitekturasini 

rivojlanishining 

 

zamonaviy tendensiyalari;    

  kompyuterning  dasturiy  ta`minoti,  dasturiy  ta`minot  turlari,  sistemali 

dasturlash  va uning asosiy vazifalari, kompyuter resurslari, operatsion sistemalar, 

operatsion  sistemalarning    rivojlanishi  va  asosiy  funksiyalari,  operatsion    sistema 

tarkibi,  operatsion  sistema  buyruqlari.  tarmoq  operatsion  sistemalari,    zamonaviy 

operatsion  sistemalar,  amaliy  dasturiy  ta`minot,  Matnlar,  grafik  va  tovushli 

axblorotlar  bilan  ishlash  sistemalari,  zamonaviy  ma`lumotlar  bazasini  boshqarish 

sitemalari, 

jadval 


prosessorlar, 

integrallashgan 

dasturiy 

vositalar, 

foydalanuvchining  amaliy  dasturiy  ta`minoti,  muayyan  fanlarning  masalalarini 

yechishda  qo’llaniladigan  amaliy  instrumental  paketlar(MatCad,  MatLab,  Mapl5, 

Statistika, AutoCad va boshqalar).   

 

1.1. 

Fanning maqsadi va vazifalari 

“Mikroprosessor  va  kompyuter  texnikasi  asoslari”  fanini  o’qitishdan maqsad  –  informatika  o’qituvchisining  kasbiy  sohasida  egallashi  lozim  bo’lgan 

bilimlar  va  amalda  qo’llash  uchun  ko’nikma  va  makalalarni  shaklantirish  va 

rivojlantirishdan  iborat.  Unda  har  bir  kasb  egasining  faoliyatida  kerak  bo’ladigan 

tayanch nazariy  va amaliy ma’lumotlarni o’z ichiga oladi.  

Mikroprosessor va kompyuter texnikasi asoslari fanining vazifasi

- kompyuter texnikasi, arxitekturasi tushunchasi, ishlash prinsiplari, asosiy 

texnik vositalari, kompyuterning dasturiy ta`minoti, dasturiy ta`minot turlari bilan 

tanishish; 

- mikroprosessorlar, ularning turlari, fazifalari, imkoniyatlari, ahamiyati, 

tizimli va amaliy dasturiy ta’minot hamda ulardan foydalanishni o’zlashtirish.  

- Chiplar, mikroelektron priborlar va qurilmalarning tuzilish prinsipi, tezkor va  doimiy  hotira  qurilmalarini  tashkil  etish  va  ishlatish  asoslarini,    zamonaviy 

operatsion  sistemalar,  matnlar,  grafik  va  tovushli  axblorotlar  bilan  ishlash 

sistemalari,  zamonaviy  ma`lumotlar  bazasini  boshqarish  sitemalari,  jadval 

prosessorlar, integrallashgan dasturiy vositalar va ularni ishlatishni bilish.  

1.2.

 

Fanni o’zlashtirishga qoyiladigan talablar 

«Mikroprosessor va kompyuter texnikasi asoslari» o’quv fanini o’zlashtirish 

jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr: 

Mikroprosessorlarni, 

mikroprosessorlar 

zamonaviy 

kompyuterlarning 

mikroelektron asosi sifatida, kompyuter xotirasi, uzishlar tizimi, registrlar va xotiraga 

murojaat  etish  modeli,  prosessorning  ish  rejimlari,  shaxsiy  kompyuterning  tashqi 

qurilmalarini    boshqarish  tamoyillarini,    kompyuterning  dasturiy  ta`minoti,  dasturiy 

ta`minot  turlarini,  tizimli  va  amaliy  dasturiy  ta’minotning  vazifalari  va  turlarini 

bilishlari kerak;.   

ma’lumotlarni kiritish-chiqarishning 

bazaviy 


tizimi, 

mashinaga 

mo’ljallangan 

dasturlash 

tili, 

kompyuter arxitekturasini 

rivojlanishining  

zamonaviy  tendensiyalarini  mustaqil  bajara  olishi,  mikroprosessorlarning  ishlash 

va  faoliyat  ko’rsatish  tamoyilarini,  ularning  turlarini  ajrata  bilishni,  ularni 

ekspluatasiya  qilish,  operatsion  tizimlar  va  amaliy  dasturiy  ta’minotlarda  ishlay 

olish ko’nikmalariga ega bo’lishlari kerak;  

Kasbiy  sohasida  uchraydiga  kompyuter  bilan  bog’liq  turli  hil  texnik 

muammolarni hal qila olishi, ularning turini farqlay olishi, ularning imkoniyatlarini 

aniqlashi,  baholay  bilishi,  texnik  qurilmani  tanish,  almashtirish,  tuzatish,  texnik 

nosozligiga  to’g’ri  tashhis  qoya  olish,  operatsion  tizimlar  va  amaliy  dasturiy 

ta’minotlarni  farqlay  olish,  ularni  o’rnatish  va  sozlay  olish,  ish  jarayonida  hosil 

bo’ladigan muammolarga yechim topa olish malakalariga ega bo’lishlari kerak

 

1.3.

 

Fanning boshqa fanlar bilan bog’liqligi 

“Mikroprosessor  va  kompyuter  texnikasi  asoslari”  fani  asosiy    kasbiy 

fanlaridan biri  hisoblananib,  1,2,3 va 4 - semestrlarda o’qitiladi. Dasturni amalga 

oshirish 

o’quv 

rejasidagi rejalashtirilgan 

nazariy 


informatika, 

axborot 


texnologiyalari va ularni boshqarish tizimlari fanlaridan olingan  nazariy va amaliy  

bilimlarga tayanadi. 

Mikroprosessor  va  kompyuter  texnikasi  asoslari  fanidan  olingan  bilim, 

ko’nikma    va  malakalar  umuta’lim  maktablari,  akademik  lisey  va  kasb-hunar 

kollejlaridagi  kasbiy  faoliyatida  muhim  o’rin  tutib,  yoshlarga  bilim  berishda  va 

mutaxassis  tayyorlashda  alohida  ahamiyat  kasb  etadi.  Umumta’lim  maktablari, 

akademik  lisey  va  kasb  –  hunar  kollejlarda  «Informatika»  yo’nalishidagi  fanlarni 

o’qitish uchun kadrlarni tayyorlarab beradi.  

 

 

 

 

1.4. 

Fanning hajmi 

№ 

Mashg’ulot turi 

Ajratilgan soat 

Semestr  

Nazariy (ma’ruza) 30+10+10+10 

1,2,3,4 


Amaliy 


20+10+10+10 

1,2,3,4 


Tajriba ishi 

32+16+16+16 

1,2,3,4 


Mustaqil ish 

38+20+20+20 

1,2,3,4 


Kurs ishi  Jami: 

120+56+56+56 

1,2,3,4 

  

II. Asosiy qism 2.1. Nazariy mashg’ulotlarning mavzulari, maqsadi va ularga ajratilgan 

soat 

 

III semestr  (10 soat) № 

Mavzular mazmuni 

Mashg’ulotlar maqsadi 

Ajratilgan 

soat 

Kompyuterning dasturiy ta`minoti 

1.

   Dasturiy  ta`minot  haqida 

tushuncha, 

dasturiy 

ta`minotning  turkumlanishi. 

Shaxsiy 

kompyuterdan 

foydalanishda 

dasturiy 

vositalarning axamiyati. 

Dasturiy  ta`minot  haqida  tushuncha,  dasturiy 

ta`minotning 

turkumlanishi. 

Shaxsiy 

kompyuterdan 

foydalanishda 

dasturiy 

vositalarning  axamiyati  haqida  talabalarda 

tushunchalar hosil qilish. 

2.

   Dasturiy ta`minotning tur-

lari: tizimli, amaliy va 

boshqalar. 

Dasturiy ta`minotning turlari: tizimli, amaliy va 

boshqalar haqida talabalarda tushunchalar hosil 

qilish. 
Tizimli dasturiy ta’minot 

3.

   Tizimli  dasturiy  ta`minot-

ning  vazifalari,  turlari  va 

tarkibiy  qismlari.  Kompyu-

ter  resurslari.  Operatsion 

tizimlar. 

Operatsion 

tizimlarning    rivojlanishi  va 

asosiy funksiyalari.  

Tizimli  dasturiy  ta`minotning  vazifalari,  turlari 

va  tarkibiy  qismlari,  Kompyuter  resurslari, 

operatsion  tizimlar,  ularning    rivojlanishi  va 

asosiy 


funksiyalari 

haqida 


talabalarda 

tushunchalar hosil qilish.  

4.

   Operatsion    tizim  tarkibi: 

ichki(o’rnatilgan)  va  tashqi 

(utilit–dasturlar).  Operatsion 

tizim buyruqlari. 

Operatsion    tizim  tarkibi:  ichki(o’rnatilgan)  va 

tashqi(utilit–dasturlar), 

 

operatsion tizim 

buyruqlari  haqida  talabalarda  tushunchalar 

hosil qilish. 

5. 

  Tarmoq operatsion tizimlari. 

Zamonaviy 

operatsion 

tizim-lar. 

Tarmoq  operatsion  tizimlari  va    zamonaviy 

operatsion 

tizimlar 

haqida 

talabalarda tushunchalar hosil qilish. jami: 

10 

 

IV semestr  (10 soat) № 

Mavzular mazmuni 

Mashg’ulotlar maqsadi 

Ajratilgan 

soat 

Amaliy dasturit ta’minot 

1.

   Amaliy  dasturiy  ta`minot-

Amaliy dasturiy ta`minotning vazifalari, turlari,  

ning vazifalari, 

turlari. 

Amaliy  dasturlar  to’plami 

(paketi). 

amaliy  dasturlar  to’plami  (paketi)  haqida 

talabalarda tushunchalar hosil qilish. 

2.

 

  Matnlar,  grafik  va  tovushli axborotlar 

bilan 


ishlash 

tizimlari. 

Zamonaviy 

ma`lumotlar 

bazasini 

boshqarish sitemalari. 

Matnlar,  grafik  va  tovushli  axborotlar  bilan 

ishlash tizimlari hamda zamonaviy ma`lumotlar 

bazasini 

boshqarish 

sitemalari 

haqida 


talabalarda tushunchalar hosil qilish. 

3. 

  Jadval 

prosessorlar. 

Integrallashgan 

dasturiy 

vositalar. 

Foydalanuvchi-

ning 


amaliy 

dasturiy 

ta`minoti. 

Jadval prosessorlar, integrallashgan dasturiy 

vositalar va foydalanuvchining amaliy dasturiy 

ta`minoti haqida talabalarda tushunchalar hosil 

qilish. Amaliy instrumental paketlar 

4.

 

  Muayyan fanlarning 

masalalarini 

yechishda 

qo’llaniladigan 

amaliy 

instrumental paketlar 

(MatCad va MatLab). 

Muayyan  fanlarning  masalalarini  yechishda 

qo’llaniladigan 

amaliy 

instrumental paketlar(MatCad 

va 


MatLab) 

haqida 


talabalarda tushunchalar hosil qilish. 

5. 

  Mapl5,  Statistika,  AutoCad 

va  boshqa  amaliy  instru-

mental paketlar 

Mapl5,  Statistika,  AutoCad  va  boshqa  amaliy 

instrumental 

paketlar 

haqida 


talabalarda 

tushunchalar hosil qilish. jami:  

10 

 

2.2. Amaliy mashg’ulotlarning mavzulari, maqsadi va ularga ajratilgan 

soat 

III semestr (10 soat) 

№ 

Amaliy  mashg’ulotlar 

mavzusi 

Amaliy mashg’ulotlar maqsadi 

Ajratil-

gan soat 

1.

  

Tizimli dasturiy 

ta`minotning vazifalari, 

turlari va tarkibiy qismlari. 

Talabalarda 

tizimli 


dasturiy 

ta`minotning 

vazifalari, turlari va tarkibiy qismlarilariga doir 

bilimlarni shakllantirish 

2.

  

Operatsion tizimlar, 

ularning rivojlanishi va 

asosiy funksiyalari. 

Talabalarda 

operatsion 

tizimlar, 

ularning 

rivojlanishi  va  asosiy  funksiyalarilariga  doir 

bilimlarni shakllantirish 

3.

  

Operatsion  tizim tarkibi: 

ichki(o’rnatilgan) va 

tashqi(utilit–dasturlar). 

Talabalarda  operatsion    tizim  tarkibi:  ichki 

(o’rnatilgan)  va  tashqi  (utilit–dasturlar)lariga 

doir bilimlarni shakllantirish 

4. 

 

Tarmoq operatsion tizimlari (Windows NT, Windows 

server).  

Talabalarda 

tarmoq 


operatsion 

tizimlari 

(Windows  NT,  Windows  server)lariga  doir 

bilimlarni shakllantirish 

5.

  

Zamonaviy operatsion 

tizimlar (Windows 8). 

Talabalarda  Zamonaviy  operatsion  tizimlar 

(Windows 

8)lariga 

doir 

bilimlarni shakllantirish jami: 

10 


 

IV semestr  (10 soat) 

№ 

Amaliy  mashg’ulotlar 

mavzusi 

Amaliy mashg’ulotlar maqsadi 

Ajratil-

gan soat 

 

1. 

 

Amaliy dasturiy 

ta`minotning 

vazifalari, 

turlari. 

Amaliy 

dasturlar to’plami (Microsoft Office). 

Talabalarda  amaliy  dasturiy  ta`minotning 

vazifalari,  turlari.  Amaliy  dasturlar  to’plami 

(Microsoft 

Office)lariga 

doir 


bilimlarni 

shakllantirish 

2.

  

Matnlar,  grafik  va  tovushli 

axborotlar 

bilan 


ishlash 

tizimlari. 

Talabalarda  matnlar,  grafik  va  tovushli 

axborotlar  bilan  ishlash  tizimlarilariga  doir 

bilimlarni shakllantirish 

3. 

 

Zamonaviy ma`lumotlar 

bazasini 

boshqarish 

sitemalari. 

Talabalarda  zamonaviy  ma`lumotlar  bazasini 

boshqarish  sitemalarilariga  doir  bilimlarni 

shakllantirish 

4. 

 

Jadval prosessorlar 

(Microsoft Excel).  

Integrallashgan 

dasturiy 

vositalar. 

Talabalarda  jadval  prosessorlar  (Microsoft 

Excel) 

va 


integrallashgan 

dasturiy 

vositalarlariga doir bilimlarni shakllantirish 

5. 

 

MatCad,  MatLab,  Mapl5, Statistika, 

AutoCad 


va 

boshqa  amaliy  instrumental 

paketlar 

Talabalarda 

MatCad, 

MatLab, 


Mapl5, 

Statistika, 

AutoCad 

va 


boshqa 

amaliy 


instrumental  paketlarlariga  doir  bilimlarni 

shakllantirish jami: 

10 

 

2.3. Laboratoriya mashg’ulotlarning mavzulari, maqsadi va ularga ajratilgan soat 

III semestr (16 soat) 

 

№ 

Laboratoriya

  

mashg’ulotlari 

mavzusi 

Laboratoriya mashg’ulotlari maqsadi 

Ajratil-

gan soat 

1.

  

Windows 


operatsion 

tizimini o’rnatish  

Talabalarga  Windows  operatsion  tizimini 

o’rnatishni o’rgatish 

2.

  

Operatsion  tizimda  kerakli 

dasturlar  va  drayverlarni 

o’rnatish 

Talabalarga operatsion tizimda kerakli dasturlar 

va  drayverlarni  aniqlashni  va  o’rnatishni 

o’rgatish. 

3. 

 

Windows operatsion 

tizimining 

standart 

xizmatchi 

dasturlari 

va 


ulardan foydalanish 

Talabalarga  Windows  operatsion  tizimining 

standart  xizmatchi  dasturlaridan  foydalanishni 

o’rgatish 

4.

  

Windows operatsion 

tizimining boshqaruv paneli 

bo’limlari bilan tanishish. 

Talabalarga  Windows  operatsion  tizimining 

boshqaruv paneli bo’limlari bilan tanistirish. jami:

 

16 


 

IV semestr  (16 soat) 

 

№ 

Tajriba  

mashg’ulotlari mavzusi 

Amaliy mashg’ulotlar maqsadi 

Ajratil-

gan soat 

1.

  

Amaliy dasturlar to’plami 

(office)ni o’rnatish va ularni 

sozlash 


Talabalarga 

amaliy 


dasturlar 

to’plami 

(office)ni 

o’rnatish 

va 

ularni 


sozlashni 

o’rgatish. 

2.

  

Grafik 


 

va 


tovushli  Talabalarga grafik  va tovushli axborotlar bilan  

axborotlar bilan 

ishlash 


dasturlarini 

o’rnatish 

va 

ularni sozlash ishlash dasturlarini o’rnatishni va ularni 

sozlashni o’rgatish 

3.

 

 Muayyan 

fanlarning 

masalalarini 

yechishda 

qo’llaniladigan 

amaliy 


instrumental 

paketlar 

(MatCad,  MatLab,  Mapl5, 

Statistika, 

AutoCad 

va 


boshqalar)  ni  o’rnatish  va 

ularni sozlash 

Muayyan  fanlarning  masalalarini  yechishda 

qo’llaniladigan 

amaliy 

instrumental paketlar(MatCad,  MatLab,  Mapl5,  Statistika, 

AutoCad  va  boshqalar)  haqida  talabalarda 

tushunchalar hosil qilish. jami: 16 

 

 

Kurs ishi (loyihasi) tarkibi, ularga qoyiladigan talablar 

O’quv rejasida mazkur fandan kurs ishi yozish rejalashtirilmagan.  

2.5. Mustaqil ta’lim topshiriqlari bo’yicha qisqacha ma’lumot. 

Talaba mustaqil ishni tayyorlashda  fanning xususiyatlarini hisobga olgan holda 

quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi: 

-darslik va o’quv qo’llanmalar boyicha fan boblari va mavzularini o’rganish; 

-tarqatma materiallar boyicha ma’ruzalar qismini o’zlashtirish; 

- avtomatlashtirilgan o’rgatuvchi va nazorat qiluvchi dasturlar bilan ishlash; 

-maxsus adabiyotlar boyicha fanlar bo’limlari yoki mavzulari ustida ishlash; 

-talabaning  o’quv-ilmiy-tadqiqot  ishlarini  bajarish  bilan  bog’liq  bo’lgan  fanlar 

bo’limlari va mavzularni chuqur o’rganish; 

- zamonaviy dasturlash muhitidan foylanishga mustaqil o’rganishlari;   

 

 

2.6. Fanni o’qitish jarayonini tashkil etish va o’tkazish boyicha tavsiyalar 

“Mikroprosessor  va  kompyuter  texnikasi  asoslari”  fanini  o’rganish 

davomida mashg’ulotlar paytida axborot (taqdimot, multimedia texnologiyalari) va 

ta’limning zamonaviy texnologiyalari (rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyalari, fanni 

to’liq  o’zlashtirishga  yo’naltirilgan  texnologiyalar,  shaxsga  yo’naltirilgan  ta’lim 

texnologiyalari)  hamda  interfaol  metodlar  (“Aqliy  hujum”,”BBB”,    “Venn 

diagrammasi”,  “T-chizma”,  “Insert”,  “Bir-biridan  so’rash”)  qo’llaniladi.  Bundan 

tashqari 

darsliklar, 

o’quv 


qo’llanmalari, 

ma’lumotnomalar, 

pedagogik 

entsiklopediyalar  va  lug’atlar,  ma’ruza  matnlari,  tarqatma  materiallaridan 

foydalaniladi. 

 

  

2.7. Taqvim mavzuiy reja   № 

Mavzular 

S

o

a

ti

 

M

a

sh

g

’u

loo

’t

il

a

d

ig

a

n

 h

a

ft

a

 

M

a

sh

g

’u

lotu

ri

 

F

a

n

la

ra

ro


Download 0.65 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling