Med hammarby sjöstad nvp se Läs även: Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red


Download 0.56 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/7
Sana09.02.2017
Hajmi0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

MED HAMMARBY SJÖSTAD

NVP.se

Läs även:Besöksadress Värmdövägen 205,  Nacka 

Red 555 266 20, red@nvp.se Annons 555 266 10 

30 DECEMBER 2014

ÅRG 25, NR 1

NA

CKA


Färre brandmän ska 

jobba kvällar och helger

NACKA 

 Sju brandmän på kvällar och helger ska 

bli sex. Något som gör vissa insatser svåra att ut-

föra. Men trots kritik anser brandchefen att för-

ändringen är odramatisk. Istället handlar de nya 

buden om att förstärka organisationen, 

betonar han.    

    


 

                              7

I backspegeln – det hände under 2014

 

NACKA/VÄRMDÖ

 Vad minns du av 2014? NVP sammanfattar året då de grandiosa stadsplanerna av-

löste varandra – och då keramik från Gustavsberg lockade storpublik i Japan.                              12-17

 

Nattvandrare 

vill till Stavsnäs

VÄRMDÖ

 

Gustavsberg, Ingarö och Hemmesta är 

områden där nattvandrar-

na patrullerar. Nu vill de 

även besöka Stavsnäs på 

sina nattliga färder, och 

kanske kan starten ske re-

dan till våren. 

 

       ➤

10

MONTAGE: JENNY FREJING

SPORTEN

Graninge kan 

bli seniorboende

BOO

 

Kyrkans gamla stifts-gård i Graninge är ett steg 

närmare att omvandlas till 

ett seniorboende. Nya äga-

ren vill erbjuda såväl hyres- 

som bostadsrätter till de 

nya invånarna i och kring 

byggnaden.

 

         ➤

8

Fler anmäler 

skolan i Värmdö

VÄRMDÖ

 

Det senaste året har anmälningarna till 

Skolinspektionen tredubb-

lats i Värmdö – från 9 till 

27. Nästan alla skolor be-

rörs och flera av ärendena 

ligger på en övergripande 

kommunnivå. Men orsaken 

till ökningen finns det inga 

klara svar på. 

                ➤6

LEDARE

 

2

”PR-folket hotar journalistiken”

NYÅRSKRYSS

 

20

Korsord för rofyllda dagar

HAMMARBY SJÖSTAD

 

11

Pilarna räddade– slipper fällning

DEBATT

 

4

”Jag har inte förtroende för C”

NACKA/VÄRMDÖ

 FOTBOLL


I sju raka år har Värmdö IF 

vunnit klassikern Juldags-

cupen – men i år bröts svi-

ten när Nacka Juniors tog 

hem titeln.   

➤ 

22Juniors bröt 

Värmdösvit

Debatt 

4  

Nyheter


 6-8

Nacka 


11-13        

Värmdö 


10, 14-15

Kultur & Nöje 16-17         

Familjenytt 18-19        

Sport 


21-22

TV

 26-27INNEHÅLL

SIDAN TVÅ

2

 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 30 DECEMBER 2014

Bga Videoproduktion 

4

Bo Bra Mäklarna 32

Boo Församling 

20

Boo Församling 21

Brisak 9


Bygg-Ole  

17

Coop Extra Orminge 3

Dröse & Norberg Prod 

24

Elkedjan Sickla 5

Fiskars Sweden 

24

Fonus  


20

Friebergs Bil 

16

Gustavsb Församling 21

Gustavsbergs IF 

27

Gustavsbergsbadet 17Happies  

23

Kubo Sängar & Mattor 10

Liljas Begravningar 

20

Mio 11


Nacka Församling 

20

Nacka Församling 21

Nacka Kommun 

19

Nacka Kommun 23

Nacka Tandvårdsteam 

4

Nacka Värmdö Maskin 7

Ohlssons Tyger 

4

Onzo 4


Persienkajal Orientm 

12

Pizza Stugan 4

Värmdö Köpcentrum 

14

Rosenholtz 16Saltsjöb Församling 

14

Sealife 8Sickla IF 

23

Sickla Köpkvarter 13

Sickla Köpkvarter 

18

Skand Handelshuset 24

Skuru IK 

27

Skuru golv service 16

Statens Folkhälsoinst 

18

Strandvägskliniken 12Strömma Outlet 

4

Svenssons I Lammhult 10

Team Sportia Nacka 

15

Värmdö Församling 21

ANNONSÖRER DENNA VECKA

RUBRIK

ANNONSER

Arbetsmarknad 24

Bilar & Tillbehör 24

Bostadsmarknad  23-24

Företagens Marknad 24

Prylmarknad 24

Specialister  24

Tjänster & Service  24-25

Yrke & Hantverk  25

REDAKTIONEN TEL 555 266 20 FAX 555 266 41 MEJL RED@NVP.SE

D

et är ingen nyhet att 

PR-byråer hör av sig till 

redaktionen. Och det kan 

vara tacksamt att få tips om att en 

Värmdöfrisör har gått till SM-final 

eller att en ny restaurang öppnar 

i Nacka. Men på sistone tycker jag 

mig se en förändring.

Tilltalet har blivit ”personli-

gare”. En PR-kvinna avslutar ett 

massutskick med ”hoppas du får 

en fin dag!”. 

PR-byråerna verkar strunta i, 

eller inte känna till, att vi är en 

lokaltidning. Jag blev nyligen 

uppringd av en PR-man som tyck-

te att vi skulle komma till ett eve-

nemang på Skeppsholmen, helt 

utan koppling till vare sig Nacka 

eller Värmdö. 

Och så det mest anmärknings-

värda. En PR-kille som, efter att 

ha gett mig numret till den jag 

skulle telefonintervjua, bad om att 

få godkänna citaten. Det var alltså ingen från PR-by-

rån som jag hade intervjuat, utan 

från uppdragsgivaren. Jag svarade 

nej, det får du inte, eftersom du 

inte är med i artikeln. Då skrev 

han: ”Generellt när vi arbetar mot 

redaktioner/reportrar ber vi alltid 

om att få se citat, det har aldrig 

varit något problem tidigare.”

Om det sista är sant, så är det 

ganska skrämmande. Vilka report-

rar har han arbetat mot, egent-

ligen? Det kan vara svårt att stå 

emot PR-folket, och de kan vara 

till stor nytta för oss. Men om det 

tas för en självklarhet att utomstå-

ende ska godkänna våra texter, då 

är journalistkåren illa ute.

Skrämmande om vi ska 

godkännas av PR-folket

Skriv en insändare: Nacka Värmdö Posten, Box 735, 131 24 Nacka. Mejla till: 

red@nvp.se Du får vara anonym och underteckna 

med en signatur, men redaktionen behöver namn och kontaktuppgifter.Vi förbehåller oss rätten att korta texter.

Nackalistans krav på repre-

sentativ demokrati har ny-

ligen dragit igång en viktig 

debatt om hur blockpolitik 

och teknikaliteter kan sätta 

den kommunala demokra-

tin ur spel.  

I Nacka har en del väljare 

uttryckligen sagt nej till att 

ingå i något av de två poli-

tiska blocken.  I kommunva-

let har dessa väljare röstat 

på sakfrågor och personer, 

snarare än på politisk färg. 

Varje fråga kan då bedömas 

utifrån innehåll och vad 

som är för Nackabornas 

bästa, oavsett vilket poli-

tiskt parti förslagen kom-

mer från. 

Representation i politiska 

nämnder innebär att man 

får insyn, men när platserna 

i nämnderna skulle förde-

las, stötte de fristående par-

tierna på patrull. 

Normalt fördelas platser-

na i proportion till valre-

sultatet, men i Nacka ville 

oppositionsblocket stänga 

ute de fristående partierna, 

eftersom de har ”fel” åsik-

ter.  Oppositionsledaren 

Khashayar Farmanbar, S, 

räknade alla röster från de 

fristående partierna som 

”sina” och försökte fördela 

dem mellan S, MP och V

helt i strid med väljarnas 

önskan. Därför fick Nacka-

listan åberopa vallagen, 

för att få sin rättmätiga 

representation i nämnder-

na. Lagen finns till för att 

skydda mindre partier, när 

större partier missbrukar 

sin ställning. 

När sedan Mats Gerdau 

(M), i ett Tweet, förde ihop 

två, var för sig väsensskilda 

Nackapartier till ett ”brunt 

block”, tog många illa vid 

sig. Oavsett om ”brunt” 

anspelar på människors 

hudton, eller på nazismens 

brunskjortor, så kräver det 

naturligtvis en ursäkt till 

Nackalistans väljare. 

Åsiktsfriheten är en 

grundläggande fri- och rät-

tighet i en demokrati. Man 

kan ogilla andras åsikter, 

men man måste alltid res-

pektera människors rätt att 

uttrycka dem och att bilda 

opinion. Låt oss hoppas att 

debatten kan fortgå och 

hållas på en hög nivå. Utan 

demokratisk grundsyn kom-

mer vi aldrig i närheten av 

att nå visionen om ”öppen-

het och mångfald”. Catharina 

Ta på dig reflex!

INSÄNT  

Det här hände när jag var 

på väg hem från arbetet en 

mörk eftermiddag och vän-

tar på att svänga vänster i en 

korsning. I denna korsning, 

på väg upp mot rödljusen, 

finns ett övergångsställe och 

om jag ser någon komma så 

stannar jag naturligtvis.

Men om ni gångtrafikan-

ter är klädda helt i svart, det 

har regnat och det är kol-

svart ute, hur tror ni att jag 

ska kunna se er om ni inte 

har en reflex på er? Särskilt 

om ni kommer springande 

över övergångsstället. 

Jag var på väg att köra 

över tre trafikanter under 

min färd på 30 min – ingen 

hade reflex. Folk tittar inte 

ens om jag ser dem eller inte 

utan kliver rätt ut, vare sig 

det finns ett övergångsställe 

eller inte. Det finns ingen 

som helst självbevarelse-

drift. 


Jag måste säga att jag blir 

så arg på detta, för jag har 

ingen lust att köra på någon. 

Och bara för att du ser 

mig så betyder det inte att 

jag ser dig, särskilt inte om 

ljus reflekteras i asfalten när 

det är så mörkt. Marie

Respektera åsikts-

friheten, politiker! 

HANNA BACKMAN

hanna.backman@nvp.seVeckans överlägset 

mest kommenterade 

artikel var den om 

bullerklagomål på 

Boovallen

Ännu ett lågvatten-

märke i frågan om 

vad tjänstemän i of-

fentliga förvaltningar 

ska lägga ner tid på! 

Ändra genast miljö-

balken så det inte är 

gratis att överklaga i 

det oändliga.    Janne

Min kusin bor där. Sen 

långt innan Boovallen 

nått sin nuvarande 

storlek och ljudnivå. 

Man kan inte sitta på 

uteplatserna eller ens 

ha ett fönster öppet, 

så mycket låter det. 

Såklart ska miljöbal-

ken, som är en lag, 

gälla.  


Stackarn

Du har alltid möjlighet 

att flytta, men man 

flyttar inte idrottsplat-

sen.  

Lars

Kommentarer 

från 

NVP.se

Nacka Värmdö Posten är partipolitiskt obunden, utges av Nacka Värmdö Posten AB och distribueras 

av Posten AB till samtliga hushåll, kontor och postboxar i Nacka och Värmdö. Medlem av Tidnings-

utgivarna (TU) och GTF. NVPs innehåll publiceras elektroniskt samt lagras i elektroniska arkiv. Den 

som sänder material till tidningen anses medge sådan publicering och tillhandahållande. För insänt 

material ansvaras ej. Du får citera och referera materialet i NVP förutsatt att källan anges. Varje 

form av mångfaldigande utan utgivarens skriftliga godkännande är förbjudet. ISSN: 1654-4692

  

FAMILJE & RUBRIKANNONSER

Anders 

Milde

Chefred.


555 266 26

anders.milde

@nvp.se

Nadia

Enedahl

Foto


555 266 25 

nadia.enedahl

@nvp.se

Lena

Pettersson

Grafiker


555 266 15 

lena.pettersson

@nvp.se

Lars

Persson

Grafiker


555 266 16 

lars.persson

@nvp.se

Daniel

Höijer

IT

555 266 17 daniel.hoijer

@nvp.se


Kenneth

Parsmann

Annons-


konsulent

555 266 13 

kenneth.parsmann 

@nvp.se


Lena 

Lindh

Annons-


konsulent

555 266 14 

lena.lindh

@nvp.se


Ewa

Roséen

Annons-


konsulent

555 266 12 

ewa.roseen

@nvp.se


Lennart 

Spetz

Reporter 

Nacka

555 266 21 lennart.spetz

@nvp.se


Hanna 

Bäckman

tf 


Ansvarig 

utgivare


555 266 22

hanna.backman

@nvp.se

Charlotta

Westling

Reporter 

Värmdö 

555 266 23charlotta.westling

@nvp.se


Patrik 

Staflin

VD

555 266 35patrik.staflin

@nvp.se


Charlotte  

Pierre

Ekonomi-


chef

555 266 31

charlotte.pierre

@nvp.se


Grattis, Pryl, Bostad, Bil, Båt, Yrke & Hantverk

Maria Karlsson

555 266 36 maria.karlsson@nvp.se  FÖRETAGSANNONSER TEL 555 266 10 FAX 555 266 40 MEJL ANNONS@NVP.SE

  LEDNING & EKONOMI

NVPs tryckeri BOLD/DNEX i Akalla 

och våra distributörer Posten AB 

och Posten Express är miljö-

certifierade enligt ISO 14001.

BOLD/DNEX är även Svanenmärkt.Erik

Ljones

Webb-


ansvarig 

reporter


555 266 28

erik.ljones

@nvp.se

MIa

Wirström

Annons-


konsulent

555 266 18 

mia.wirstrom 

@nvp.se


Gustav  

Grändeby

Reporter 

 

555 266 24gustav.grandeby

@nvp.se


Jenny 

Frejing

Foto


555 266 25 

jenny.frejing

@nvp.se

70 753 

I UPPLAGA  

87 500 

LÄSARE

 

28 127 

UNIKA BESÖKARE PÅ NVP.SE  (v 25, 2014)

Ingemar 

Lundin

Sport- 


chef 

555 266 27

ingemar.lundin

@nvp.se


Jag vill ge 

VECKANS ROS

 

till den helt underbara och superproffsiga personalen 

på Operation Nacka på  

Närsjukhus för ett fantas-

tiskt omhändertagande 

från början till slut vid 

min operation den 16/12. 

Tusen Tack till Dr 

Jan Widman, Dr 

Staffan Nord-

in samt alla 

sjuksköterskor 

Mia, Claudia, 

Li, Berit, Eva och 

Peter. 


Kramar från Marie

          

”Jag vill dela ut VACKRA 

ROSOR

 till tjejer och killar 

som genom hyresgäst-

föreningens regi bjöd på 

jullunch på Sikgården här 

i Fisksätra. Vad gott det 

var! God jul till er alla från 

alla oss som var med.” Rauni och Sonja

Jag vill skänka en stor 

och 

JULRÖD ROS

 till alla 

människor som osjälviskt 

samlar in kläder, filtar 

och skor till alla som är 

i behov av omtanke så 

här års. I tider när hat, 

misstro och förakt för de 

svaga, för den fattige 

och de mindre lyckade är 

behovet av solidaritet 

och mänsklig 

värme större än 

på decennier. Jag 

hoppas alla som kan 

rotar igenom sina vin-

dar och källare i jakt på 

sådant de inte själva 

behöver eller vill ha 

och skänker de 

till någon som 

behöver. Någon som inte 

bryr sig om ifall en jacka 

har några år på nacken 

så länge den värmer. Gott 

nytt år!


Nystart 2015

Jag vill bara kommentera 

artikeln om 200 nya hyres-

rätter i Värmdö. Jag gick in 

på SKB:s hemsida och såg 

så att väntetiden låg mellan 

20 och 25 år för att få en 

lägenhet hos dem. 

Vilken nytta gör det för 

oss Värmdöbor idag? Jag 

fattar inte hur våra politiker 

tänker, inte heller hur man 

kan rösta på dessa partier. 

Man får väl hoppas att 

detta också drabbar er och 

era ungdomar en vacker 

dag.

Missnöjd kommuninvånare

Lång väntan 

på lägenhet

 

FOTO: JENNY FREJING

2 934 760

 

Så många sidvisningar 

hade NVP.se 2014. En ök-

ning med nästan 500 000 

jämfört med året innan.

Mer från

NVP.se


NVP DEBATT

4

 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 30 DECEMBER 2014

Debattredaktör: Anders Milde Tel: 555 266 26,  debatt@nvp.se 

NVP-Debatt, Box 735, 131 24 Nacka. Texter tas emot t o m 

onsdag kl 17. Skriv gärna kort, max 2500 tecken, och för repliker 1500.

TEL 718 12 90 • FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

Duvnäsvägen 2 (Ektorpsrondellen) Gratis parkering bakom huset

PIZZA • KEBAB • FALAFEL

SALLADER • HAMBURGARE

ALLTID FÄRSKA SVENSKA RÅVAROR

KOLGRILL

MED TURKISKA SPECIALITETER

PIZZA 

STUGAN


TORRT NYTT ÅR?

Önskan att sluta dricka är det enda kravet

för att vara med i Anonyma Alkoholister!

AA Gustavsberg – Tis/Fre 19.00, Sön 09.00

Vi är  många som stödjer varandra 

och är lika anonyma som du.

Värmdögatan 3, Gustavsberg 

Behöver Du hjälp? Tel: 08-720 38 42

Välkommen i vår gemenskap.

www.aa.se

R

www.party-land.se/sickla • Tel 08-694 83 00 • köpkvarteret i Sickla

SPRAKANDE 

NYÅR!


Rislykta/

Flygande lykta 

2-p

 79:-


Helt i naturliga material, 

vita eller färgade.

Dekorationer, För din dukning, Crackers, 

Confettikanoner, Ballonger med helium mm

Ögon-

masker 


från

 45:-


C för väljarna 

bakom ljuset

NVP den 9 dec kommen-

terar Hans Peters och Leif 

Holmberg situationen som 

de själva har skapat inom C 

i Nacka. Det finns flera de-

lar i detta som förtjänar att 

bemötas. 

För det första är det vik-

tigt ur demokratisk syn-

punkt att väljarna får reda 

på vilket inflytande deras 

personröster får i praktiken.

För det andra är det vik-

tigt för medlemmar i C i 

Nacka att få reda på fakta 

eftersom deras företrädare 

genom att presentera orikti-

ga uppgifter och egna åsik-

ter som om det vore fakta, 

för dem bakom ljuset.

Bägge dessa förhållanden 

är viktiga ur demokratisk 

synvinkel. Att väljarna stäl-

ler frågan om partiet står för 

öppenhet, transparens och 

demokrati i realiteten, eller 

om det är tomma ord fram-

står som självklart. Det är 

viktigt att det finns förtro-

ende för företrädare i kom-

munen.


Hans Peters uttrycker i 

NVP att flera, icke namngiv-

na, personer har uttryckt att 

jag skulle ge dem förmåner 

för att stödja mig – det är ett 

slags mutanklagelse. 

För tydlighets skull upp-

repar jag att jag absolut inte 

har utlovat vare sig position 

eller belöning till någon för 

att de ska stödja mig. Om 

personer som Hans Peters 

refererar till finns i verklig-

heten kan de träda fram.  

Vidare uttrycker Hans Pe-

ters i NVP att man vid sidan 

av personkryssen ska väga 

in erfarenhet och aktivitet 

under valrörelsen för infly-

telserika positioner samt att 

jag bara har ”fokuserat på 

en sak”. Han antyder där-

med att jag saknar erfaren-

het och inte har varit aktiv i 

valrörelsen. 

Fakta är att jag har erfa-

renhet från bland annat föl-

jande uppdrag i Nacka: Ar-

bets- och företagsnämnden, 

Fritidsnämnden, ersättare 

i kommunfullmäktige (nu-

mera ordinarie i kommun-

fullmäktige), styrelseleda-

mot i Nacka Energi AB och 

Nacka Energi Försäljning 

AB och nämndeman i Nacka 

tingsrätt. 

I Centerpartiets distrikts-

styrelse i Stockholm län har 

jag varit andre vice ordfö-

rande (och ledamot).

I landstinget har jag varit 

ersättare i fullmäktige och 

ledamot i Kulturnämnden. 

Nu är jag ordinarie ledamot 

i landstingsfullmäktige och 

vice ordförande i Bered-

ningen för utbyggd tunnel-

bana. 

Jag är ledamot i För-bundsstyrelsen för Center-

kvinnorna och ordförande 

för Klöverdam. Jag har tidi-

gare varit ledamot av CK di-

striktsstyrelse i Stockholms 

län.Download 0.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling