Med hammarby sjöstad nvp se Läs även: Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red


Download 0.56 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/7
Sana09.02.2017
Hajmi0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

”Det är ett slags 

mutanklagelse”

Under valrörelsen 2014 

har jag delat ut valmaterial 

och kampanjat, debatterat 

och skrivit flera publicerade 

artiklar.

Inför riksdagsvalet har 

jag kampanjat vid Ica Maxi 

den 3 september och Nacka 

Forum 10 september, vid 

Nacka strand vid två tillfäl-

len, den 5 och den 12 sep-

tember. 

 Jag har varit och är fri-

tidspolitiker. Det innebär 

att jag sköter mina politiska 

uppdrag på fritid och för-

sörjer mig genom annat hel-

tidsarbete. Jag är jur. kand. 

och har arbetat många år i 

domstolar och med förenk-

lingar för företag. Nu driver 

jag ett eget företag.  Huruvi-

da min erfarenhet och mitt 

politiska engagemang har 

varit och är tillräckligt stort 

för uppdrag för partiet får 

andra gärna bedöma, men 

då med riktiga fakta som 

underlag.

Leif Holmberg, avgåen-

de gruppledare, uttrycker i 

NVP att det är ”ganska na-

turligt” att följa upp perso-

ner på det här sättet och att 

de tidigare har gjort samma 

sak. Han syftar på den så 

kallade närvarokontrollen. 

Leif Holmberg har dock 

inte uppgiften att fördela 

förtroendeuppdrag. Han 

ingår varken i nya kom-

munfullmäktigegruppen, i 

nomineringskommittén el-

ler valberedningen och han 

har inte fått uppdraget att 

utföra närvarokontroll av 

styrelsen. 

Den så kallade närvaro-

kontroll som har utförts. 

har baserats på felaktiga 

uppgifter. Sanningen är att 

jag har varit närvarande på 

Fritidsnämndens samtliga 

sammanträden 2014, ut-

om ett, eftersom jag vid det 

tillfället spelade in närra-

dio tillsammans med Hans 

Peters och Christine Lorne 

som en del av valrörelsen. 

Jag har dessutom varit 

närvarande vid Alliansens 

förmöte samma eftermid-

dag innan radioinspelning-

en och vid sammanträdets 

avslutande efter radioin-

spelningen. 

Konsekvensen av denna 

oriktiga redovisning av fak-

ta är inte bara att jag har 

framställts som klandervärd 

inför gruppen och Nacka/

Vämdös invånare samt att 

mitt engagemang och arbe-

te under mandatperioden 

har ifrågasätts. Frågan är 

om väljarna har fortsatt för-

troende för dessa personer i 

C i Nacka – jag har det inte.

Mia Wallgren


GRATIS RAKET

 

VID KÖP AV FYRVERK-

ERIER FÖR ÖVER 500:- 

FRÅN EXTREME FIREWORKS 

VÄRDE 99:-

 

(Så långt lagret räcker, en styck per kund)FYRVERKERI FRÅN 3 OLIKA LEVERANTÖRER!

Hammargrens, Extreme Fireworks och Festival. 

Besök gärna leverantörernas egna hemsidor 

för mer information och för att se filmer 

på uppskjutning och effekter 

av fyrverkeriernaÖPPETTIDER:

Annandag Jul 26/12 ...10.00-17.00

 

Lördag 27/12 ...............9.00-17.00

Söndag 28/12 ...........10.00-17.00

Måndag 29/12 ...........9.00-20.00

Tisdag 30/12 ................9.00-20.00

Nyårsafton 31/12 .....9.00-17.00

Nyårsdagen ........................ STÄNGT

ELDORADO Extreme Fireworks

Vinklad värsting med varierande effekter.

 Allt från silver fish, falling leaves, 

guldglitter, willow och ett 

pampigt avslut med ett 

cracking inferno. 

60 skott med en stighöjd

på 50-60 meter. 

Effekttid: 55 sekunder

GOLD EXPLOSION TRÄLÅDA

Extreme Fireworks

Kraftfulla krevader i guldregn och glittrande 

stjärnor. Flygande guldormar dansar vackert 

och ljudlöst på himlen. Tempot ökar och stora 

stötar med bomber som exploderar med kraftiga 

knallar med glittrande krevader. 

Fyrverkeriet avslutas med att fylla 

himlen med blinkande stjärnor och 

ett smattrande stjärnregn. 

111 st skot med en stighöjd på 

20-60 meter. Effekttid: 90 sekunder. 

Kaliber 20-50 mmVENUS 

Extreme Fireworks

Universums mest kompletta raketsats! 27st 

grymma raketer i en och samma förpackning. 

Stighöjd: 40-60 meter. 

Kaliber 28-42mm

FLOWER POWER

Extreme 

Fireworks

En spejsad megahit i 

olika kalibrar. 50 stora 

effekter i olika färger och 

effekter. Maxkaliber 45 mm

DEEP IMPACT

Hammargrens

Ett 30-skottsbatteri där kraftiga 

stjärnbomber på hög höjd 

kompletteras med 

eldbägare. I den fantastiska

finalen skapas en vägg av 

glittrande fyrverkerier. 

Stighöjd: 80 meter. 

Effekttid: 50 sekunder

V-44

Hammargrens

44 kraftfulla fyrverkerieffekter. Ett seriekopp-

lat fyrverkeri med varierad höjd, fart och färg. 

Stighöjd: 50 meter. Effekttid: 60 sekunderTURBO V 

Hammargrens

Välkomponerat, varierat vinkelbatteri. Hela 54 

effekter och superladdad final i blått och guld. 

Stighöjd: 60 meter. Brinntid: 30 sekunderJUPITER

Extreme Fireworks

Tar dig och nyårsnatten till nya höjder! 

7st raketer med en stighöjd på 80-90 meter.

önskar God Jul 

och Gott Nytt År


Man höggs med 

kniv i ryggen 

HAMMARBY SJÖSTAD 

En 


man i en lägenhet i Ham-

marby sjöstad knivhöggs 

två gånger i ryggen på 

söndagsmorgonen. En miss-

tänkt gärningsman ska vid 

sex-tiden ha tagit sig upp 

till bostaden via en stege 

och in via balkongen, enligt 

Söderortspolisen. En per-

son anhölls i sin frånvaro 

under söndagen.

Man genom isen 

vid plogning

BOO

 Ett sexhjuligt fordon, 

som Badsjöföreningen Kar-

parna använde för att ploga 

en skridskobana på Bagar-

sjön i Boo, gick genom isen 

i lördags förmiddag. Isen, 

som överlag var 10 centime-

ter tjock på sjön, visade sig 

vara tunn på ett ställe där 

det förmodligen runnit ut 

dagvatten. Föraren hamna-

de i vattnet men klarade sig 

utan fysiska skador. Sexhjul-

ingen kunde senare bärgas.

Många inbrott  

i julhelgen

NACKA 

På juldagen upp-

täckte en familj på Patrullvä-

gen i Boo att deras villa haft 

inbrott. Bland annat tros 

smycken ha stulits. Ytterli-

gare två inbrott anmäldes 

under juldagen, på Trollsjö-

vägen och på Djurgårdsvå-

gen i Boo. På annandagen 

anmäldes  inbrott på Kap-

tensstigen och på Blåmesvä-

gen i Boo, och i båda fallen 

misstänker polisen att tjuvar 

använt stege för att gå in på 

ovanvåningen av villorna. 

Ytterligare ett inbrott anmäl-

des på Solvägen i Älta.Polis jagade bil 

till Fisksätra

FISKSÄTRA 

En rutinkon-

troll av en bil i Enskede 

på annandagen ledde till 

en polisjakt som slutade i 

Fisksätra. Helikopter bistod 

i sökandet efter två män, 

som flydde från bilen. Män-

nen greps senare och är 

misstänkta för drograttfyl-

la, vårdslöshet i trafik och 

för narkotikainnehav.Soprum brann  

i Björknäs

BJÖRKNÄS 

Restaurang 

Herrgårn i Björknäs drab-

bades av en brand i ett so-

prum på lördagen. Branden 

upptäcktes lite före klockan 

halv åtta på kvällen i an-

slutning till restaurangen, 

enligt Nackapolisen. Rädd-

ningstjänsten kunde släcka 

elden utan att den orsakade 

skador på själva restaurang-

en. Ingen person ska ha 

skadas fysiskt. 

NVP

NYHETER

6

 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 30 DECEMBER 2014

NOTERAT

Allt fler skolor anmäls

En elev blev utsatt för krän-

kande behandling, först på 

Djurö skola och sedan på 

Hemmestaskolan. 

Eleven fick dessutom inte 

det stöd hen hade rätt att 

få. När föräldrarna fråga-

de efter särskilt stöd och en 

resurs till barnet fick de till 

svar att det ”inte fanns peng-

ar”. Till slut mådde eleven 

så dåligt att hen slutade gå 

till skolan. 

Det är en i raden av an-

mälningar från Värmdö 

som Skolinspektionen tagit 

emot i år. De handlar om 

kränkande behandling mel-

lan elever, om särskilt stöd 

och skolhälsovård. En stor 

mängd handlar också om 

huvudmannens organisa-

tion och styrning. 

Nästan alla Värmdös sko-

lor berörs, och flera av ären-

dena ligger på en övergri-

pande kommunnivå.Kraftig ökning

Antalet nya anmälningar 

mot skolan i Värmdö har 

ökat kraftigt, från nio-tio 

per år de senaste åren, till 

27 i år. Många ärenden är 

inte färdigutredda, andra 

hänskjuts till kommunen 

för utredning. I två fall har 

man fått kritik med krav på 

åtgärder och i ett fall även 

ett föreläggande. 

– Värmdö ökar mycket 

kraftigare än riket i år, säger 

Mattias Svantesson, utreda-

re på analys- och statistiken-

heten på Skolinspektionen.

Inspektionen kan inte 

svara på varför antalet an-

mälningar tredubblats i 

Värmdö.

Anmälningarna har ge-nerellt ökat kraftigt i riket, 

sedan man införde möjlig-

heten att anmäla via nätet 

2011. Men eftersom det är 

flera år sedan så tror man 

inte att det är hela förkla-

ringen i Värmdös fall.

– Vi ser en generell ök-

ning av anmälningar sedan 

myndigheten tagit över an-

svaret och blivit mer känd, 

men inte så här kraftigt och 

i en enskild kommun, säger 

Björn Ljung på Skolinspek-

tionens statistikenhet.

Tillsyn nästa år

Ökningen behöver inte 

nödvändigtvis spegla fak-

tiska missförhållanden i 

skolan, poängterar Skolin-

spektionen, men myndig-

hetens Stockholmsavdel-

ning kommer att göra en 

tillsyn i Värmdö under 

2015.


– Varje anmälan är en vik-

tig signal för oss och vi utre-

der alla anmälningar, säger 

Maria Caryll, enhetschef på 

avdelningen.

Hemmestaskolan är en 

av de skolor som det riktats 

anmälningar mot. Rektor 

Kaj Majuri säger att han inte 

kunnat se att anmälningar-

na ökat under den tid han 

arbetat i kommunen.

– Men jag tycker det är 

bra att föräldrar använder 

möjligheten att Skolinspek-

tionen prövar om skolan gör 

rätt. Samtidigt är det tråkigt 

att det måste gå så långt. 

Jag hade helst sett att hem 

och skola kunde lösa pro-

blemen. 

              CHARLOTTA WESTLING

Värmdö kommun får, i lik-

het med Skolinspektionen, 

in anmälningar som utreds. 

Skolorna måste nämli-

gen göra anmälningar om 

exempelvis trakasserier till 

huvudmannen, alltså utbild-

ningsstyrelsen. De går inte 

automatiskt vidare till Skol-

inspektionen, om inte kom-

munens utredning och beslut 

överklagas. 

NVP har begärt att få ta del 

av dessa anmälningar. 

Vi har fått se anmälningar 

om trakasserier eller krän-

kande behandling. Och det 

är en dramatisk utveckling:  

2011 gjordes en anmälan, 

förra året hela 101.

Nytt anmälningssystem 

Varje månad får de två poli-

tiskt ansvariga nämnderna 

information om inkomna 

anmälningar och beslut. 

I augusti fick utbildnings-

styrelsen in 26 nya ärenden. 

Men några beslut om att 

utreda orsaken till den stora 

mängden finns inte.

– Anmälningar om krän-

kande behandling har varit 

ett fokusområde och en del 

i ett utvecklingsarbete för 

att förenkla anmälan och 

utredning för skolorna. Det 

har lett till ett ökat antal an-

mälningar till kommunen, 

säger Anna Boman, biträ-

dande produktionschef. 

Från 1 oktober använder 

grundskolorna ett särskilt 

system för anmälan och ut-

redning, vilket automatise-

rar anmälan till rektor och 

huvudman. 

Skolinspektionen har i år 

haft flera ärenden där för-

äldrar eller skolorna inte 

gjort en anmälan till kom-

munen. I något fall har sko-

lan först utrett och sedan 

anmält till kommunen, inte 

tvärtom. Ingen analys gjord

Någon analys av siffrorna 

som NVP fått fram har inte 

gjorts. De flesta anmälning-

arna kommer in via kom-

munens synpunkts- och 

klago målssystem.

– Så är det upplagt och så 

vill vi ha det. Vi till och med 

uppmuntrar föräldrar att 

komma med synpunkter. Vi 

har också en skyldighet att 

ha ett system och att utreda. 

Men jag vill inte säga att det 

är den enda anledningen till 

siffrorna. Då behöver vi göra 

en analys och se vad det rör 

sig om för frågor, säger Pia 

Andersen, enhetschef på 

ProVarmdo.

U t b i l d n i n g s s t y r e l s e n 

kommer att ha med krän-

kande behandling i sin in-

ternkontroll för 2014, som 

redovisas i samband med 

bokslut nästa år. 

Om andra anmälnings-

grunder kommer att finnas 

med är oklart.

– En rapport och analys 

är under upprättande. Jag 

vill ogärna föregå den mer 

djupgående analysen, säger 

Anna Boman.CHARLOTTA WESTLING

VÄRMDÖ 

2014 har antalet 

anmälningar från 

Värmdö till Skol-

inspektionen tre-

dubblats. Men in-

spektionen kan inte 

svara på varför.

-

--

-

--

-

 Skolan måste anmäla missförhållanden 

VÄRMDÖ

Skolinspektionens 

statistik ger inte en 

helhetsbild av läget i 

Värmdöskolorna. An-

mälningarna till kom-

munen om kränkande 

behandling i skolan 

har nämligen ökat 

dramatiskt – från ett 

fall 2011 till 101 i år.

Antalet anmälningar till Skolinspektionen mot Värmdöskolor ökade mer än anmälningarna i resten av landet i år.    

 

 

 ILLUSTRATION: TT

”Föräldrars synpunkter uppmuntras” VÄRMDÖ 2014

  9


»Skolorna på Värmdö har gått igenom ett stålbad« 

NACKA

Nackas brandstyrka 

blir mindre på kvällar 

och helger från och 

med 2015. Något som 

får en källa med in-

syn att se rött:

– De allvarliga brän-

derna sker ofta när 

folk är hemma.

Södertörns brandförsvar 

har beslutat att omfördela 

personalen på Nacka brand-

station från första kvartalet 

av nästa år. Konkret blir det 

en högre bemanning på var-

dagar under kontorstid, och 

färre kvällar och helger.

– Det är ett sätt för oss att 

förstärka organisationen. Vi 

vill täcka upp morgon- och 

kvällsrusningen då folk är 

vakna och rör på sig. Det 

är också då det är störst 

volymer av händelser, sä-

ger Lars-Göran Uddholm, 

brandchef på Södertörns 

brandförsvarsförbund.

I dag är personalen på 

Nackas brandstation alltid 

sju till antalet – ett befäl 

och sex brandmän. Nästa år 

minskar den totala perso-

nalstyrkan till sex personer 

på den fasta stationen.

Däremot kommer en am-

bulerande bil, med mellan 

tre och sju brandmän, med 

Nacka som primärområde att 

förstärka stationen på varda-

gar mellan 07.30 och 17.30.Har gjorts tidigare

Modellen har under de se-

naste åren genomförts i 

jämnstora kommuner, som 

Huddinge, Botkyrka och 

Haninge, och har, enligt 

Lars-Göran Uddholm, varit 

lyckosam.

– Det innebär en extra ut-

ryckningsbil, den är lite min-

dre och har inte samma kapa-

citet som de stora, men klarar 

ändå 70 procent av uppdra-

gen. Vi har genomfört det 

här under tio år, till en början 

möttes det med ifrågasättan-

den, men har i dag blivit ett 

populärt komplement.

Men för Nacka brandsta-

tion innebär en person min-

dre på stationen att man in-

te längre kan göra rökdyk-

ningar samtidigt med släck-

ningsarbete från höjdbilen. 

Enligt Arbetsmiljöverket 

kräver rökdykning minst 

fem personer, och släck-

ningsarbete från stegfordon 

minst två personer. Båda 

fordonen kan vara nödvän-

diga vid stora insatser.

– När de måste välja vil-

ken bil de ska ta är det inte 

säkert att de kan göra den 

livräddande insatsen. Höjd-

fordonet behöver du om 

branden är i hus på över tre 

våningar, tankbilen behö-

ver du om vattnet tar slut 

och det inte finns näralig-

gande brandposter. Det är 

ett problem, säger NVP:s 

uppgiftslämnare, som job-

bat i brandförsvaret.

Dessutom anser han att det 

är under kvällar och nätter 

som styrkan om minst sju 

personer behövs. 

– Det är mer larm dagtid 

då folk kommer åt larm-

knappar på olika ställen. 

Men de allvarliga bränder-

na sker ofta när folk är hem-

ma, säger han.En mindre nattetid

Lars-Göran Uddholm tycker 

inte att omorganiseringen 

är drastisk, snarare omför-

delar man resurserna dit de 

behövs, menar han:

– Vi ökar antalet anställda 

och omfördelar vår perso-

nal. Det innebär endast en 

person mindre nattetid. Det 

är på dagtid som sannolik-

heten att vi ska drabbas av 

resursbrist är störst.

Är det inte på kvällar det 

brinner mest?

– Den stora volymen av 

händelser är på dagtid, och 

det är också då det är svå-

rast för våra bilar att kom-

ma fram på grund av mest 

störningar i trafiken. På 

kvällstid kan en andra styr-

ka från någon annan station 

vara snabbare på plats om 

det behövs.

Är det inte en stor skillnad 

mot tidigare, att bara kun-

na bemanna en typ av bil 

fullt ut?

– Vi prioriterar alltid 

höjdbilen vid brandlarm i 

högre byggnader, och till 

trafikolyckor är det tankbil 

som gäller. När vi har all-

varligare händelser är det 

en brandstation till som 

hjälper till.

Kan bli fördröjningar

Ytterligare en person med 

erfarenhet inom brandkå-

ren uppskattar att fördröj-

ningen på förstärkning kan 

bli uppemot fem – tio mi-

nuter vid en brand, om de 

närmaste brandstationerna 

i Katarina, Södermalm, och 

Värmdö är upptagna.

– Vid en brand nyligen i 

Nacka fick någon för sig att 

använda Tyresö och Hud-

dinge som förstärkning is-

tället. Gör man inte det som 

förväntas av en blir det ett 

väsentligt tidstapp. Det är 

vid uppstartsskedet som det 

är mest kritiskt.

Nacka gick in i Söder-

törns brandförsvarsförbund 

2010. Innan var beman-

ningen på stationen åtta 

personer. GUSTAV GRÄNDEBY

NYHETER

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 30 DECEMBER 2014 

7

Helgarbetande brandmän blir färre

Nacka brandkårs helg- och kvällsbemanning blir mindre nästa år. 

FOTO: JENNY FREJING

Antal brandinsatser 

i bostäder mellan 

1998 och 2013 i Nacka. 

Totalt rör det sig om 623 

släcknings insatser.

Bränder fördelat på dag, 

kväll och natt:

00-07: 111 bränder

07-17: 268 bränder

17-00: 244 bränder

Tidpunkter då det brinner 

som mest:

1. Klockan 16-17: 49 bränder

2. Klockan 17-18: 46 bränder

3. Klockan 18-19: 42 bränder

KÄLLA: MYNDIGHETEN FÖR 

SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP


30 000 kronor 

hittade hem 

NACKA

 På fredagen före jul 

hittade en privatperson ett 

kuvert innehållande 30 000 

kronor på parkeringen ut-

anför Ica Maxi i Nacka. Pri-

vatpersonen lämnade över 

kuvertet till polisen. Under 

lördagen ringde en kvinna 

in till polisen och berättade 

att hennes man hade tappat 

ett kuvert med pengar i. 

– Glädjen blev stor när vi 

kunde berätta att pengarna 

fanns i tryggt förvar hos 

oss, säger Robert Heurgren, 

vid Nackapolisen.

NYHETER

8

 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 30 DECEMBER 2014

NOTERAT

Mest läst på  

NVP.se (xx/x-xx/x)

1.Download 0.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling