Med hammarby sjöstad nvp se Läs även: Besöksadress Värmdövägen 205, Nacka Red


Download 0.56 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/7
Sana09.02.2017
Hajmi0.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Två bostadsförmedlingar blir en

FEBRUARI

 Värmdös bostadsförmedling slås den 1 februari 

ihop med Stockholms. Förändringen väcker kritik, när det 

visar sig att den medför att intjänad kötid försvinner efter 

fem år i Stockholmskön. ”Många Värmdöbor har lång kö-

tid, så jag tror att de inom denna period kommer att erbju-

das en lägenhet”, säger Monica Pettersson, M.

Ja-sidan vinner folkomröstning

MAJ 

Den 25 maj får Värmdöborna folkomrösta om skolor-

ganisationen, efter massiva protester mot ett beslut från 

2012, som bland annat innebar att Kyrkskolan blev av med 

mellanstadiet. Av de 10 000 som röstar, säger 75 procent 

ja. Därmed inleder kommunen ett arbete för ett omtag – nu 

med målet att involvera de berörda redan från början.

Den stora fabriksomvandlingen har börjat

SEPTEMBER

 Omvandlingen av den gamla porslinsfabriken – Gustavsbergs 

flaggskepp – påbörjas på allvar. Här ska 240 lägenheter rymmas, och i hela 

fabriksområdet, numera kallat Porslinskvarteren, ska sammanlagt 1 400 

bostäder byggas. 

Tidigare i år, i juni, har det första spadtaget för Villeroy & Bochs nya anlägg-

ning på Ekobacken tagits. Därmed upphör sanitetsporslinstillverkningen i 

Gustavsberg. Den nya byggnaden ska istället vara en logistik- och monterings-

anläggning. 24 personer förlorar jobbet i samband med flytten. 

Polisen flyttar ut till Stavsnäs

MAJ

 Flera hör av sig till NVP och vädjar: Skriv om det som 

händer vid Stavsnäs gärde! Det har varit ovanligt stökigt, 

med misshandel, narkotikabrott och hot. Polisen tar allvar-

ligt på situationen, och inrättar ett lokalt högkvarter på plats. 

I augusti knivattackeras en 70-årig man i området. Två kvin-

nor åtalas för mordförsök, men döms för grov misshandel.

Räddas efter en natt i ett buskage

SEPTEMBER 

85-årige Sascha Scheierman ger sig ut på en 

kvällstur från Djuröhemmet med sin rullstol. Men olyckan 

är framme och han blir liggande i en buske. Som tur är rå-

kar Alexandra Fellbom passera nästa morgon. Hon hör ljud 

från buskaget, och räddar Sascha. Han är nedkyld, men 

efter omständigheterna välbehållen.

10 

nyhets-

händelser 

från 2014

FOTO: JENNY FRJEING

FOTO: NADIA ENEDAHL

FOTO: JENNY FREJING

FOTO: JENNY FREJING


VÄRMDÖ

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 30 DECEMBER 2014 

15

   de främmande farkosterna

Nej, Värmdös skolor är inte femte bäst i landetBättre förr? Skolan i Värmdö är inte vad 

den borde vara. Bilden är tagen i våras, 

när Ekedalsskolan firade 130 år och elev-

erna klätt sig i tidsenliga kläder.

FOTO: NADIA ENEDAHL

FOTO: JENNY FREJING

V

ärmdö skulle bli länets femte bästa skolkommun 

2014. I år sattes den nya skolorganisationen på prov. 

Hur blev det? Blev skolan i Värmdö bättre? Nja, siff-

rorna spretar.

Skolorna på Värmdö har genomgått ett stålbad de senaste 

tio åren och fått genomföra flera stora sparpaket. Den pres-

sade ekonomin har medfört skolsammanslagningar, mins-

kad personal och uppsägning av lokaler. 

Hösten 2012 beslutade politikerna att genomföra en stor 

omorganisation av skolan. Beskedet kom som en chock för 

många. Förändringen var stor, och tidplanen knapp. Be-

slutet forcerades fram, utan dialog med skolans personal, 

föräldrar och elever. Det ledde till omfattande protester och 

till en folkomröstning som hölls i maj i år.

Vad har då hänt sedan omorganisationen? Har det blivit 

bättre? Har man fått bukt med underskotten och överka-

paciteten på lokaler? Har man lockat fler Värmdöelever till 

kommunens skolor? Har resultaten förbättrats? Blev Värm-

dö länets femte bästa skolkommun som politikerna utlovat? 

På sista frågan kan vi säga nej. Så blev det inte. Men 

Värmdös nior presterar bättre. Det visade bland annat 

siffror på hur de klarade de nationella proven i våras. Även 

Värmdöelevernas genomsnittliga meritvärden har höjts. 

Och i SKL:s öppna jämförelser för grundskolan 2014 rankas 

Värmdö bland de 25 bästa kommunerna i landet. Nu är ju 

siffrorna i den från 2012/13, så vi kanske får avvakta till i 

vår och se hur resultatet ser ut då.

Däremot har man inte fått bukt med underskotten. Inte 

heller med överkapaciteten på lokaler. Samtidigt går finan-

sieringsnämn-

den, som håller i 

skolans pengar, 

med ett överskott 

för att antalet 

barn och elever 

minskat. Nu ska 

det hårt kritise-

rade dubbla styr-

systemet, med 

två skolnämnder, 

skrotas. Istäl-

let blir det en 

nämnd, men 

finansierings-

nämndens över-

skott kommer 

inte att gå till den 

nya utbildnings-

nämnden.


Har man lock-

at fler elever då? 

Nja, kommunen 

räknar visser-

ligen med att 

antalet elever 

i den kommu-

nala grundskolan kommer att öka med nästan 200 elever 

fram till 2017. Men det beror på befolkningsökningen. 26 

procent väljer fortfarande hellre att gå i grundskolor eller 

friskolor i andra kommuner eller i friskolor i Värmdö. Det 

fria skolvalet spökar. 

En annan sak som har märkts i år, är att antalet anmäl-

ningar mot skolan ökar. Ja, faktiskt har anmälningarna till 

Skolinspektionen tredubblats sedan den nya organisationen 

sjösattes. Och då är inte alla anmälningar som kommunen 

fått in medräknade. Det handlar inte bara om enskilda elev-

er som känner sig kränkta eller trakasserade, utan även om 

skolhälsovård, särskilt stöd, men också om ”huvudmannens 

organisation och styrning”. 

Nu kan varken Skolinspektionen eller kommunen riktigt 

svara på varför anmälningarna ökar. Om det är en trend, 

och beror på att föräldrar blivit mer ”anmälningsbenägna”, 

och att skolorna själva blivit bättre på att anmäla. Det kan ju 

vara en del av förklaringen. Men kanske inte hela. Det skul-

le vara intressant att få utrett.

Men har det då blivit bättre i skolan? Ja, det kan ju egent-

ligen bara skolans personal, elever och föräldrar svara på. 

Just nu pågår en medborgardialog om skolan. Den där 

som aldrig genomfördes för två år sedan. I vår får vi kanske 

svar på alla frågor om hur det står till i skolans värld på 

Värmdö. Jag hoppas för alla Värmdös elever att skolorna är 

bland de bästa i landet. Och om de inte är det, att politiker-

na vågar kavla upp ärmarna och se till så att de blir det. Och 

ge rektorer och lärare de resurser och det stöd de behöver!

Charlotta Westling

Ett förslag om tuffare regler för skolskjuts väcker kritik. Och redan nu märks en striktare 

hållning, tycker föräldrar i Torsby, vars barn inte längre får åka med bussen till Hemmesta-

skolan och därmed måste passera korsningen vid Hemmesta vägskäl till fots.

22-åriga Hanna Lidrell gör praktik hos Hönan och ägget, som drivs av Tillitsverket i Johan-

nesdal på Ingarö. ”Husmor” Fredrika Alberts, som bor i närheten, är förtjust i de idéer som 

ligger bakom det lilla bakeriet: Att unga personer ska få erfarenheter av att lyckas.

NVP följer i sommartemanumret med veteranmopedentusi-

asterna på en puttrig rundtur i Värmdö.

FOTO: JENNY FREJING

FOTO: JENNY FREJING

I den återställda våtmarken 

vid Hemmesta sjöäng skapas 

under våren ett slags gädd-

fabrik. Anläggningen ska öka be-

stånden av populära sportfiskar.

FOTO: JENNY FREJING


16

 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 30 DECEMBER 2014

KULTURÅRET 2014

Kulturredaktör: Lennart SpetzTel: 555 266 21  e-post: lennart.spetz@nvp.se

Malena Ernman gjorde Artipelag till en ny operascen 

under hösten. Händels “Xerxes”, i en egenfinansierad 

uppsättning med Loa Falkman och Kerstin Avemo 

var det som erbjöds operapubliken.

Bee Thalins, Hässelmara, bilder av fåglar visar vingpen-

nornas alla former och färger, i boken ”Beevingat”.

”Jag har själv blivit utnyttjad av 

män i maktpositioner och att 

nu få spela den rollen själv är 

enormt bra.”

”Jag vill se ett 

samhälle där 

vi inte lämnar 

folk efter oss, 

där vi inte 

sparkar ut tig-

gare och inte 

talar om för 

folk att de är 

värdelösa. Jag 

är emot rasis-

tiska martyrer 

i riksdagen.”

Jonas Gardell, Saltsjöba-

den, om musikalen “Li-

vet är en schlager” som 

spelas på Cirkus. Peter 

Jöback, Värmdö, och 

Helen Sjöholm, Sickla 

gör två av rollerna. Fred-

rik Kempe, Hammarby 

Sjöstad, står bakom 

musiken.

”Spöken ver-

kar vara snälla 

överlag.”

Amelie Ehrensvärd 

Cardell, Saltsjöbaden 

sammanställde under 

hösten boken ”Mystik 

på svenska slott”, med 

17 vittnesmål från per-

soner som upplevt saker 

de inte kunnat förklara 

– så som gestalter, ljud 

och känslor. Men några 

bevis för att spöken 

finns har inte presen-

terats.  

”Häxpop, men 

inte så mörkt 

att det blir 

deppigt. ”

Rebecka Rolfart, tidigare 

medlem i Nackabandet 

Thoose dancing days, 

beskriver hur det nya 

projektet ”The hanged 

man” låter.

I oktober släpptes Alex-

andra Dahlströms film 

”All we have is now” 

om bandet Vulkano, där 

också Lisa Pyk Wirström 

och Cecilia Efraimsson 

var medlemmar.

”Skillnaden är 

ungefär som 

mellan svens-

ka och tyska.”

Olle Kjonen, Boo, om 

hur stora skillnaderna 

är mellan lulesamiskan 

och nordsamiskan. I fe-

bruari gav han ut en bok 

om 101 verb i sitt lulesa-

miska modersmål.

Japansuccé, Ältavandring – 

”Det känns nästan som en dröm”

Ormingesonen Markoolio summerade sin karriär i NVP, på 

plats i Boo folkets hus.                     

FOTO: JESPER JÄGER ÄRLESTAD

Julia Peirone, till höger, var 

en av 21 konstnärer som 

fick representera svenskt 

samtida fotografi på Artipe-

lag under våren. På väggen 

syns två av bilderna ur se-

rien ”More than violet”. 

FOTO: ELISABETH UBBE

 

”Hon var en 

mycket engage-

rad lyssnare och 

var generös med 

beröm, inte bara 

till dirigenten”

Daam gick till final i talangtävlingen Scen1. Här syns 

hiphopduon på deltävlingen på Gurraberg. Vann allt-

sammans gjorde poppunkarna Seaside Youth.

FOTO: MAGNUS FÖRNBERG

Saltsjöbadens församlings 

vokalensemble Alicias led-

are, organisten Jenny Tjärn-

ström, om Alice Babs. Sång-

erskan avled den 11 februari 

i Saltsjöbaden. På bilden 

syns sångerskans staty.

F

O

T

O: NADIA ENED

AHL

KULTURÅRET 2014

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 30 DECEMBER 2014 

 

17

.se


TACK

 

  för 4225 röster!

 

7,1% av alla röster gav fyra, nästan fem, platser i Nackas kommunfullmäktige. Tack vare minoritetsskyddet i vallagen 

fick Nackalistans väljare rättvis representation i nästan alla 

nämnder. Den proportionella demokratin segrade.

 

Kommunfullmäktige Christina Ståldal, Bosse Ståldal, Efson Goitom och Mikael Carlsson.

Ersättare: Shahin Malak och Johan Kjellman

Kommunstyrelsen

  

  

Christina Ståldal, 

christina.staldal@nacka.se, 0725503475

Ersättare: Mikael Carlsson 

Arbets- och företagsnämnden

  

Efsom Goitom. efson.goitom@nacka.se, 0704432033 

Ersättare: Shahin Malak , 7478398

Fritidsnämnden

 

 Bosse Ståldal, 

bosse.staldal@nacka.se, 

0706991053

Kulturnämnden

 

 

Kerstin Barve, kerstin.barve@spray.se, 0707536541,

Ersättare: Bosse Ståldal, 0706991053 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Ann Lepp, 

ann.lepp@swipnet.se, 0736636000

Ersättare: Staffan Waerndt, 0722 51 56 22   

Natur- och trafiknämnden

 

 Ragnar Lindberg,

nl@ragnar.se, 0709248494

Ersättare: Christina Ståldal, 0725503475

Socialnämnden

 

 

 Mikael Carlsson, 

mikael.carlsson@nacka.se, 0730659786,

Ersättare: Shahin Malak, 7478398

Utbildningsnämnden

 

 

 Johan Kjellman

johan.kjellman@nacka.se, 0708507123, 

Ersättare: Meta Jonsson, meta_jonsson@yahoo.se

Vi fortsätter att arbeta för demokrati, rättvisa och hållbarhet. 

Vi prioriterar förebyggande arbete och en lugnare exploateringstakt 

med hänsyn till när infrastruktur som T-banan, vägar och Slussen är 

klara. För oss är medborgarnas åsikter om närmiljön och naturvär-

dena mycket viktiga när ”Nacka bygger stad”. Nacka  behöver inte 

hamna högst i befolkningstäthet! Allt måste gå rätt till med öppenhet, 

ödmjukhet och professionella konsekvens- och riskanalyser.

För mycket och för fort blir lätt fel och dyrt.

Vi får nya medlemmar hela tiden - Kom med och förbättra Nacka!

GOTT NYTT ÅR!

och lokal opera

”Genom att följa 

filmen går man 

in i verket och 

blir en del av det. 

Man är inte åskå-

dare utan själv 

spelplatsen,

eftersom man 

som besökare 

kommer att mö-

ta olika verkliga 

personer på sin 

promenad”

Det berättar konstnären Åsa 

Elieson, som gjorde en

videopromenad i Älta.

”Jag bestämde mig för att komma på en ny sak varje dag i 120 dagar”, berättade Anton Alva-

rez. Det ledde till att han utvecklade ett nytt hantverk. Det är bara lindade trådar som håller 

ihop det han skapar.

”Jag får fler idé-

er nu än när jag 

var ung. Jag kan 

nästan inte lägga 

mig ner utan att 

det dyker upp 

sånt jag vill göra” 

Lisa Larson, 83, slutar inte 

jobba. Och hennes verk blir 

bara mer eftertraktade. En 

utställning i Tokyo lockade 

över 70 000 besökare.

FOTO: JENNY FREJING

F

O

T

O: JENNY FREJING

F

O

T

O: NADIA ENED

AHL


FAMILJENYTT

18

 

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 30 DECEMBER 2014

VILL DU GRATULERA NÅGON som fyller år, har förlovat sig, gift sig, 

eller fått barn? Sänd in några rader till NVPs familjesida. Bara text (20 ord) 40:-, Bild + 20 ord 100:-, för varje extra ord +2 kr

Vi skickar räkning så bifoga namn och adress med beställningen.

Beställ enklast på www.nvp.se eller e-posta till familje@nvp.se 

Posta till Nacka Värmdö Posten, Box 735 131 24 Nacka. (Märk kuvertet 

“Familje”). Vi måste ha text och bild senast måndagen veckan före 

publicering. Publicering kan dock dröja pga utrymmesbrist.

Maria Karlsson familjeredaktör

555 266 36

familje@nvp.se

Djurö, Möja och Nämdö församling  

Onsdag 31/12 Nyårsafton Djuröhemmet

kl 14.00 Nyårsbön med Yvonne Hallin.                

Nämdö kyrka kl 14.00  Nyårsbön med Åsa 

Meurling. Orgelmusik och sång på årets 

sista dag. Nämdö kyrkokör medverkar.

Runmarö kapell kl 16.00 Nyårsbön med 

Yvonne Hallin. Djurö kyrka  kl 18.00 

Nyårsbön med Yvonne Hallin.                         

Möja kyrka kl 18.00 Nyårsbön med Åsa 

Meurling. Orgelmusik och sång på årets sis-

ta dag. Möja kyrkokör medverkar.

Torsdag 1/1 Nyårsdagen kl 14.00               

Sammanlyst till Värmdö församlings 

Friluftsmässa vid Sjöliden

Söndag 4/1 Söndagen efter nyår                        

Djurö kyrka kl 11.00  Söndagsmässa med 

Yvonne Hallin. Tisdag 6/1 Trettondedag 

jul Djurö kyrka kl 16.00 Temagudstjänst 

”Vi sjunger ut julen” med präst Yvonne Hal-

lin och kantor Sanna Räsänen.

Saltsjöbadens församling 

Nyårsafton 31/12, kl 16.00 Nyårsbön.

Nyårsdagen 1/1, kl 16.00 Festhögmässa 

med mingel. Söndag 4/1, kl 11.00 Mässa, 

Sjötäppan. Trettondagen 6/1, kl 16.00 

Mässa (OBS Fisksätra kyrka!). Därefter 

enkel orientalisk måltid. Onsdag 7/1, kl 

18.30 Kvällsmässa. www.merasaltis.nuSkärgårdskyrkan Värmdö

Söndag 4/1, kl 11.00 Gudstjänst Anethe 

Carlsson Musik Erik och Ulrica Liljeroos. 

Nattvard. Kyrkkaffe. 

www.skargardskyrkan.nu

  PREDIKOTURER  

e-post: predikoturer@nvp.se

Att kunna simma 

är en livförsäkring!

Ny kurs start vecka 3.

Ni kan redan nu anmäla er till vårterminens kurser.

Se kursstart och tider på vår hemsida

www.vattenhuset.com

08-798 50 88

VI FINNS I 

SALTSJÖ-BOO

& SICKLA

Andrès Zuniga & Emma Nyberg

08-570 344 27 • www.novabegravning.se    

Nacka - Paviljongvägen 2

Värmdö - Minos väg 4B

Nova Begravningsbyrå

En del i livet

VIGDA

Lördagen den 6 september fick Magnus Hammarström sin 

Linda Pahlfer i Värmdö kyrka. Middag gavs på Säby Säteri. 

Ett stort tack och lycka till från oss alla som fick dela denna 

glädjens dag med er. 

Björn och Gunnel Hammarström, Uffe och Eva Pahlfer.SILVERBRÖLLOP

 

    

  

Stort grattis till våra föräldrar som firar silverbröllop på 

Nyårsafton! Massor av kramar från Hanna, Emma och 

Andreas.


Följ oss på

Facebook!

87 500


Nacka- och Värmdöbor

läser 


Nacka Värmdö 

Posten 


varje vecka

REA!


50

%

 på alla höst- & vinterkläderTyra Lundgrens Väg 6, Gustavsbergs hamn 

Öppettider: Mån-Tors 11-18, Fre 11-17, Lör 11-15, Nyårsafton 11-14www.booforsamling.se   

tel. 08-747 66 00

JULMUSIK


KONSERT

MEDELTIDA trettondedagen tis 6 januari 

kl 16.00 i boo kyrka. fri entré.

En afton med sång, musik och dans 

i tidstypiska dräkter

BOO KAMMARKÖR 

DIRIGENT HELENA ENGARDT

Boo Cantabile blir Boo Kammarkör! 

Följ oss på bookammarkor.se eller på Facebook,  

facebook.com/bookammarkor

FAMILJENYTT

NACKA VÄRMDÖ POSTEN TISDAG 30 DECEMBER 2014 

19

FAMILJENYTT

VIGDA

 

    

  

Den 16 Augusti vigdes Marja-Lena Leppälahti och Staffan 

Matsson i Ingarö Kyrka, de har valt efternamnet Matsson. 

Bestman Sören Vohlin och Johan Matsson 

Tärnor Anna-Lena Åman och Sandra Matsson (även solist).

 

      

 

  

 

  

     


 

 

  

 

  

     


 

 

  

 

 www.booforsamling.se   

tel. 08-747 66 00

BOO FÖRSAMLINGNYÅR I 

nyårsafton - ons 31 dec16.00 nyårsbön

Andreas Nerelius. Sång: Kristina & 

Sara Sjöström. 

Boo kyrka

nyårsdagen - tors 1 jan16.00 fredsmässa

 

Sandra Signarsdotter.  Boo kyrka

sön 4 jan
Download 0.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling