Мехнат шартномаси (контракт)


Download 30.68 Kb.
bet1/3
Sana17.08.2022
Hajmi30.68 Kb.
#794197
  1   2   3
Bog'liq
ШартномаМЕХНАТ


______ сонли МЕХНАТ ШАРТНОМАСИ (КОНТРАКТ)

Кизилтепа тумани «____»____________2021 йил


Кизилтепа туманида жойлашган «_______________________________» маъсулияти чекланланган жамияти томонидан Низом асосида фаолият кўрсатувчи жамият директори М.Рахимов . (кейинги уринларда «Иш берувчи» деб аталади) ва Узбекистон Республикаси фукораси-________________________________________________ (кейинги уринларда «Ходим» деб аталади) билан мазкур шартнома куйидагилар хакида тузилди:


2.Ходим___________________________________________________________________ «Темурбек капитал сервис»МЧЖига_______________________
__________________________________ вазифасига) лавозимига ишга кабул килинди.
1. Ходимнинг иш жойи «Темурбек капитал сервис»МЧЖ
2. Шартнома_________________________хисобланади.
3. Шартнома муддати_________________ тузилди.
4. Шартнома буйича ишлаш:
5. Бошланиши _______________________
6. Тамом булиши______________________
7. Синов муддати:___________________________________________________________
________________________________________________________________
7.Ходимнинг мажбуриятлари:
а)Конунлар ва бошка меъёрий хужжатлар талабларига риоя этиш,
б)Мехнат ва технология интизоми (ички мехнат тартиби коидалари, техника хавфсизлиги устав ва интизом тугрисидаги коидалар)га риоя килиш,
в)Жамоат шартномаси шартларига риоя килиш, иш вактидан тугри ва унумли фойдаланиш,
г)Иш берувчининг конуний фармойишлари ва бошка турдаги курсатмаларини уз вактида тугри ва аник бажариш,
д)Мехнатни мухофаза килиш,хавфсизлик техникаси ва ишлаб чикариш санитарияси талабларига риоя килиш,
Е)Лавозимлик йурикномаларига риоя килиш,
ж)Малака мажбуриятларига риоя килиш ва лавозим бурчларини халол ва виждонан бажариш.
з)Ходим томонидан кабул килинадиган бошка мажбуриятлар.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8.Иш берувчининг мажбуриятлари:
а)Ходимнинг мехнатини тугри ташкил этиш, лавозим мажбуриятлари,жамоа шартномаси ва бошка норматив хамда локал хужжатлар билан таништириш,
б) Мехнат ва ишлаб чиккариш интизомини таъминлаш,
г) Иш жойини мехнатни мухофаза килиш ва хавфсизлик техникаси коидаларига мувофик жихозлаш,
д)Иш хакини белгиланган муддатларда бериб бориш,
е) Ходимларнинг малакасини ва билимларини ошириб бориш,
ж) Ходимларининг эхтиёжлари ва талабларига эътибор билан караш, уларнинг мехнат ва турмуш шароитларини яхшилаб бориш,
з) Жамоа шартномаси шартларига риоя килиш,
и) Иш берувчи томонидан кабул килинадиган бошка мажбуриятлар:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9.ИШ БЕРУВЧИ - ХОДИМни уй-жой билан таъминлаш мажбуриятини уз зиммасига олмайди.
10.Иш хафтасининг тури ва иш вакти режими: 6(олти) кунлик иш хафтаси:
11.Ходим ишчи ва хизматчиларнинг ойлик маошлари келгуси ойнинг 10-санасигача тулаб берилади.
12. ХОДИМГА:
а) асосий таътил( мехнат таътили)______________ иш кунидан.
б) кушимча таътил ___________________________иш кунидан иборат белган хак туланадиган йиллик таътил белгиланади.
13. Мехнат ютукларига эришган Ходим Узбекистон Республикаси Мехнат конунлиги ва ички мехнат тартиби коидаларига биноан рагбатлантирилади.
14. Шартнома мажбуриятларини бажармаганлик учун жавобгарлик,
а) Иш берувчи ва ходим шартнома мажбуриятларини бажармаганлик учун Узбе кистон Республикаси амалдаги конун хужжатлари ва ички мехнат тартиби коидаларига асосан жавобгар буладилар.
б) ходим уз мехнати фаолияти давомида узининг ножуя хатти-харакати натижамсиба корхонага нисбатан етказилган зарар буйича амалдаги конун хужжатлари тулик моддий жавобгар хисоланади.
15.Тула моддий жавобгарлик тугрисидаги шартнома тузиладиган шахслар руйхатида курсатилган лавозимга ёки ишга кабул килинаётган ходим билан тулик моддий жавобгарлик тугрисидаги шартнома тузилади.
16.Мехнат шартномасини бекор килиш.
- Мехнат шартномаси Узбекистон Республикаси мехнат конунчилигида белгиланган тартибда бекор килинади.
17.Мехнат шартномаси бир хил юридик кучга эга булиб икки нусхада тузилади.Биринчи нусхаси Иш берувчида сакланади,иккинчи нусхаси Ходимга сакланади.
Томонларнинг манзиллари ва имзолари:

Download 30.68 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling