Menurut M. A. J. Beg, sesebuah masyarakat yang bertamadun memiliki ciri-ciri berikut


Download 481 b.
Sana04.06.2018
Hajmi481 b.Menurut M.A.J.Beg, sesebuah masyarakat yang bertamadun memiliki ciri-ciri berikut:

 • Menurut M.A.J.Beg, sesebuah masyarakat yang bertamadun memiliki ciri-ciri berikut:

 • 1. Bentuk agama yang tinggi.

 • 2. Negara yang tersusun rapi.

 • 3. Terdapatnya sistem undang-undang.

 • 4. Kehidupan bandar.

 • 5. Sistem tulisan yang maju.

 • 6. Bentuk-bentuk kesenian dan senibina yang istimewa.

Perkara Penting dalam Penulisan

 • Perkara Penting dalam Penulisan

 • i. Pencarian ilmu

 • ii. Pengikatan perjanjian

 • iii. Peninggalan wasiat

 • iv. Pembahagian pusakaSyair-syair Arab amat kaya dengan informasi yang berkaitan dengan peradapan mereka.

 • Syair-syair Arab amat kaya dengan informasi yang berkaitan dengan peradapan mereka.

  • Contoh: setiap tahun di pasar Ukadh ada pertandingan baca syair . Tujuh syair terbaik akan ditulis dengan tinta emas dan digantungkan di Kaabah
 • Al_Qur’an mempunyai nilai bahasa yang amat tinggi

 • Tekankan penulisan: Para sahabat Nabi S.A.W seperti Zaid bin Tsabit, Ubay bin Kaab dan ramai lagi telah menulis wahyu di pelepah-pelepah kurma, belulang, kulit binatang dan lain-lain

 • Surah al-A’laq menyuruh membaca dan menulis Contoh, Tebusan Perang BadarKhalifah Abu Bakar telah menubuhkan jawatankuasa untuk membukukan al-Qur’an dalam bentuk mushaf yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit

 • Khalifah Abu Bakar telah menubuhkan jawatankuasa untuk membukukan al-Qur’an dalam bentuk mushaf yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit

 • Disempurnakan sewaktu Khalifah Uthman Bin Affan.

 • Pada Zaman Umar al-Khattab: banyak bandar-bandar baru di bina yang dilengkapi dengan prasarana seperti masjid, sekolah dan sebagainya bertujuan menyemarakkan lagi perkembangan ilmu pada ketika itu.

 • Usaha-usaha perkembangan ini diteruskan pula di Zaman Ali bin Abi TalibKerajaan Bani Umaiyyah berpusat di Damsyik.

 • Kerajaan Bani Umaiyyah berpusat di Damsyik.

 • Melaksanakan banyak berubahan serta perkembangan baru dalam Tamaddun Islam.

 • Contoh: perkembangan dari sudut kesenian, kesusasteraan, pentadbiran, sosial, ekonomi dan sebagainya.

 • Umat Islam telah membina institusi pengajian Islam seperti di masjid, kuttab, istana dan rumahZaman keemasan dalam bidang pengetahuan dan pendidikan.

 • Zaman keemasan dalam bidang pengetahuan dan pendidikan.

 • Di samping pusat pengembangan ilmu seperti di masjid, kuttab dan istana, kerajaan telah membina pusat pengajian yang dikenali sebagai madrasah mencakupi pengajian di peringkat rendah, menengah dan tinggi.

 • Kurikulum bagi institusi ini meliputi aqidah, syariah, matematik, sejarah, fizik, kimia, astronomi seni bina dll

 • Ini membuktikan dunia Islam telah mendahului dunia barat dalam pelbagai bidang ilmu.

 • Kota Bagdad: Pusat ilmu. Dibina sebuah perpustakaan yang lengkap (Baitul hikmah).Perkembangan ilmu terus memuncak dengan sokongan pemerintah.

 • Perkembangan ilmu terus memuncak dengan sokongan pemerintah.

 • Hasilnya: cabang ilmu pengetahuan seperti kesusasteraan, geografi, kesenian, tekstil dan sebagainya telah berjaya membuka mata benua Eropah pada ketika itu yang masih dalam kegelapan.Tokoh agung Islam lampau terkenal dengan pelbagai ilmu dan kepakaran.

 • Tokoh agung Islam lampau terkenal dengan pelbagai ilmu dan kepakaran.

 • Mereka menghasilkan banyak tulisan sehingga menjadi rujukan dunia, termasuk dunia barat hari ini.

 • Ramai sarjana Islam telah lahir kesan daripada kepesatan ilmu pengetahuan:

 • Al-Khawarizmi (Algorism), Ibn Sina (Avicenna), Jabir Ibn Haiyan (Geber), al-Kind (Alkindus), Thabit ibn Qurrah (Thebit), al-Battani (Albategnius), al-Farghani (Alfraganus), al-Razi (Rhazes), Ibn al-Hanitham (Alhazen) dllIbnu Sina

 • Ibnu Sina

 • Abu Ali al-Hussein bin Abdullah bin Sina (Avicenna) lahir 370H (980) di Iran.

 • Tokoh perubatan agung Islam, menajdi doktor ketika berusia 17 tahun, selain kuasai fekah, biologi, falsafah, kimia, fizik, politik, kesusasteraan dan muzik.

 • Menggunakan library Raja Noah setelah berjaya pulihkan sakit ganjil baginda.

 • Sering mengembara untuk menuntut ilmu, selalu dipenjarakan.Menghasilkan al-Qanun fi al-Tibb (peraturan perubatan) dalam 14 jilid dan telah menjadi rujukan Islam dan barat.

 • Menghasilkan al-Qanun fi al-Tibb (peraturan perubatan) dalam 14 jilid dan telah menjadi rujukan Islam dan barat.

 • Menjadi penasihat sains dan kesusasteraan serta menyertai gerakan ketenteraan di Isfahan. Di sini beliau menghasilkan kebanyakan karya pentingnya.

 • Beliau dianggap sebagai ‘bapa kedoktoran moden dunia’.

 • Karya beliau yang lain : Puisi Arab tentang kemasukan roh dalam jasad, kitab al-Shifa’ (ensiklopedia), menghasilkan alatan sains dalam kitaran falak dan muzik memberi kesan fizikal dan psikologi pesakit.Sarjana Islam dan Penulisan

 • Sarjana Islam dan Penulisan

 • Al-Ghazali

 • Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, dilahirkan pada 450H-505H di Thusia, Khurasan.

 • Beliau telah diserahkan kepada seorang ahli tasawwuf setelah ayahnya meninggal (sahabat ayahnya)

 • Belajar feqah dan bahasa Arab, seterusnya berguru dengan Imam Haramain.

 • Sangat alim dan digelar Imam al-Syafi’I ke 2

 • Bijaksana dan hebat berdebat dengan tokoh dan sarjana Islam di Baghdad, di hadapan wazir Nizhamul-Mulk. Pernah dilantik menjadi guru besar di pusat pengajian.Al-Ghazali

 • Al-Ghazali

 • Menulis beberapa kitab dalam masa 4 tahun. Banyak menulis tentang feqah, usul, feqah, akhlak, tasawwuf, teori pemerintahan, tafsir al-Quran, aqidah dsb.

 • Hasilkan lebih 70 buah kitab seperti al-Basit, al-Wasit, Ihya Ulumuddin dan sebagainya.

 • Al-Ghazali menggalakkan perkembangan bidang seni yanga tidak bertentangan dengan Islam. “Syair yang baik adalah baik, syair yang buruk adalah buruk.”Nama       : Abdul Rahman Abu Zaid Waliyuddin b. Khaldun Al-Maliki al-Khadrami T/Lahir    : 733H @ 1332M di Naisabur M/Dunia   : 808H @ 1406M Umur       : 74 tahun

 • Nama       : Abdul Rahman Abu Zaid Waliyuddin b. Khaldun Al-Maliki al-Khadrami T/Lahir    : 733H @ 1332M di Naisabur M/Dunia   : 808H @ 1406M Umur       : 74 tahun

 • KETOKOHAN

 • - Pakar Sejarah - Pakar dalam iImu Siosologi (Kemasyarakatan) - Ahli Falsafah  

 • PENGIKTIRAFAN

 • IBNU KHALDUN CHAIR OF ISLAMIC STUDIES

 • UNIVERSITI IBNU KHALDUNPENDIDIKAN

 • PENDIDIKAN

 • Pendidikan awal daripada bapanya tentang asas-asas agama seperti al-Quran, Feqh, Hadith dan Tauhid.

 • Hafaz al-Quran sejak kecil.

 • Dewasa: belajar Lingustik Bahasa Arab (spt Nahu dan Saraf), Usuluddin dan Kesusasteraan. Belajar Mantiq, Sains, Falsafah, Matematik dan Sejarah daripada beberapa ulamak terkemuka pada masa itu.

 • Guru utama: ialah Muhammad b. Abdul Muhaimin dan Abu Abdullah Muhammad b. Ibrahim Al-Abla (Siosologi, politik dan Pendidikan).Sumbangan;

 • Sumbangan;

 • 1. Mempelopori Ilmu sosiologi (orang pertama membicarakan pembangunan mental, akal, dan fizikal manusia)

 • 2. Bidang ekonomi. Pendapat:

 • i. rezeki perlu dinikmati bersama (dikongsi sama rata) dan dibelanjakan untuk perkara-perkara baik bagi kesejahteraan umat sejagat.

 • ii. Kemajuan negara bergantung kepada kekuatan ekonomi

 • 3. Mahir dalam ilmu sejarah: pengasas filosof sejarah (melalui kitab al-Ibar)

 • 4. Bidang politik

 • Berpendapat: asas untuk membina peribadi dan negara adalah agama Islam.

 • Kemukakan teori yang mempengaruhi  karya pemikir politik (melalui kitab al-Ibar)

 • 5. Bidang sosiologi: Pengasas dan guru terkemuka dalam bidang sosiologi

 • Kitab yang dihasilkan:

 • i. al-Muqaddimah

 • ii. kitab al-Ibar (ekonomi dan sejarah)

 • iii. Al-Ta'rif (ekonomi)

 •  Nama: Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi.

 • Nama: Abu Nasr Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al Farabi.

 • Lahir pada 874M (260H) di Transoxia yang terletak dalam Wilayah Wasij di Turki.

 • Bapanya seorang anggota tentera yang miskin tetapi dia mendapat pendidikan di Baghdad.

 • Beliau telah mempelajari bahasa Arab di bawah pimpinan Ali Abu Bakr Muhammad ibn al-Sariy.

 • Madinah al-Fadhilah: mengandungi pemikiran, idea, dan pandangan Al-Farabi mengenai falsafah politik.

 • Al-Musiqa: pengajaran dan teori muzik Islam menjadi

 • buku yang terpenting dalam bidang itu.

 • Al-Madinah al-Fadilah dan al-Siasah al-Madaniyyah: membincangkan mengenai kerajaan yang ideal (buku yang terkenal).Sejarah kesusasteraan China bermula seawal kurun ke 14 SM

 • Sejarah kesusasteraan China bermula seawal kurun ke 14 SM

 • Berterusan lebih daripada 3,000 tahun di mana perkembangan kesusasteraan China ini tidak pernah menerima gangguan atau sekatan.

 • Sifat ini khasnya disebabkan bahasa pengantar bagi sastera China ialah bahasa Cina telah mengekalkan identitinya dari segi lisan dan tulisan walaupun China pernah diperintah oleh orang asing seperti Mongol dan Manchu.Dalam abad-abad di antara 500-100 S.M. merupakan zaman kegiatan intelektual dan kesusasteraan yang hebat di negara China apabila terbentuknya pemikiran klasik Cina.

 • Dalam abad-abad di antara 500-100 S.M. merupakan zaman kegiatan intelektual dan kesusasteraan yang hebat di negara China apabila terbentuknya pemikiran klasik Cina.

 • Semenjak zaman Han, orang Cina sendiri banyak menumpukan perhatian kepada pengkajian dan penulisan sejarah dan menyimpan rekod kronologi yang tepat. Selama tradisi kesusasteraan Cina, bentuk bahasa yang digunakan adalah Cina Klasik (wenyen)Dinasti Sung banyak karya sastera baik yang ditulis dalam bahasa vernakular seperti  Water Margin, Journey to the West, Dream of Red Mansion dan lain-lain karya sastera.

 • Dinasti Sung banyak karya sastera baik yang ditulis dalam bahasa vernakular seperti  Water Margin, Journey to the West, Dream of Red Mansion dan lain-lain karya sastera.

 • Kesemua karya ini merupakan khazanah sastera China tetapi tidak diterima oleh golongan konservatif yang mengagungkan bahasa Cina klasik.

 • 1918, muncul seorang reformis sastera Cina klasik Lu Xun yang memulakan revolusi sastera dalam penulisan cerpen dengan cerpennya yang pertama dalam koleksi The Diary of a Madman yang bertujuan mengkritik sistem feudal Cina.

 • Cerpen Blessings pula memberi perhatian kepada kaum wanita dengan sistem perkahwinan tradisi yang begitu mengongkong.Konfusius, seorang tokoh falsafah China yang agung, menegaskan bahawa perkara yang membawa kepada kejatuhan seorang pemerintah ialah apabila menyeleweng dalam tanggungjawab dan tingkahlakunya.

 • Konfusius, seorang tokoh falsafah China yang agung, menegaskan bahawa perkara yang membawa kepada kejatuhan seorang pemerintah ialah apabila menyeleweng dalam tanggungjawab dan tingkahlakunya.

  • Antara karya penting karangannya ialah:
   • Shu Ching
   • Catatan Musim Bunga & Musim Luruh (Spring and Autumn Annals)
   • Buku Tentang Perubahan (Book of Change)


Tiga Dinasti China iaitu Dinasti Tang, Dinasti Sung dan terutamanya Dinasti Yuan melahirkan ramai tokoh Islam terkenal yang mengamalkan budaya China dan kesetiaan terhadap negeri China tanpa berbelah bahagi.

 • Tiga Dinasti China iaitu Dinasti Tang, Dinasti Sung dan terutamanya Dinasti Yuan melahirkan ramai tokoh Islam terkenal yang mengamalkan budaya China dan kesetiaan terhadap negeri China tanpa berbelah bahagi.

 • Profesor Muhammad Pai Shao Yi dalam bukunya A Short History of Islam In China menulis tentang kedudukan orang-orang Islam di negeri China sebelum tahun 1950Masyarakat Islam berjaya menubuhkan institusi pengajian agama di masjid-masjid dan akhirnya pendidikan agama dilakukan di sekolah-sekolah.

 • Masyarakat Islam berjaya menubuhkan institusi pengajian agama di masjid-masjid dan akhirnya pendidikan agama dilakukan di sekolah-sekolah.

 • Contohnya, Imam Wang Kuan (Wang Hao Tan) mendirikan sebuah sekolah agama yang moden di Bei Jing (Peking) dan menggalakkan pembelajaran bahasa Mandarin dan juga al-Quran.Dinasti Manchu, terdapat beberapa orang ahli falsafah Islam Cina yang terkenal. Antara mereka ialah Ma Ming Loong dan Sheikh Wang Tai Yu.

 • Dinasti Manchu, terdapat beberapa orang ahli falsafah Islam Cina yang terkenal. Antara mereka ialah Ma Ming Loong dan Sheikh Wang Tai Yu.

 • P’u Sung Ling menulis cerita bernama ‘Liao Ch’ai’ yang bermaksud ‘rumah yang tidak dikehendaki’ atau ‘rumah perbualan’, sebuah novel berkenaan bidadari, musang dan hantu

 • Cerita yang ditulis oleh P’u Sung Ling dianggap setaraf dengan cerita Arab iaitu Seribu Satu MalamTamadun India banyak meninggalkan kesan khususnya yang berkaitan dengan perkembangan penulisan sehingga kini.

 • Tamadun India banyak meninggalkan kesan khususnya yang berkaitan dengan perkembangan penulisan sehingga kini.

 • Banyak karya dan kitab suci dihasilkan menunjukkan bahawa penulisan dalam Tamadun India berkembang majuHasil kesusasteraan yang dicipta dan dihasilkan dalam bahasa Sanskrit menjadi karya sastera yang paling berjaya lagi menonjol pada zaman Klasik.

 • Hasil kesusasteraan yang dicipta dan dihasilkan dalam bahasa Sanskrit menjadi karya sastera yang paling berjaya lagi menonjol pada zaman Klasik.

 • Sebagai contoh, terdapat beberapa kitab suci yang dihasilkan iaitu Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda dan Atharva VedaBagi Epik Mahabhrata pula ia dihasilkan oleh Vyasa antara tahun 400SM dan 400M.

 • Bagi Epik Mahabhrata pula ia dihasilkan oleh Vyasa antara tahun 400SM dan 400M.

 • Karya ini mengandungi lebih kurang 100,000 seloka dan merupakan karya puisi yang terbesar di dunia. Ia berkisar tentang peristiwa benar mengenai sesuatu peperangan antara dua pihak yang menuntut tahta kerajaan.

 • Epik Ramayana pula dihasilkan oleh Valmiki antara tahun 200SM hingga 200M. Epik ini mengandungi 24,000 seloka. Ia menceritakan mengenai Rama seorang pendukung kewajipan, ideal pengorbanan diri, manusia yang penuh dengan kasih sayang serta pelindung kepada kebaikan.

 • Rama digambarkan sebagai anak yang setia, suami yang bertanggungjawab, abang yang dihormati, rakan yang setia, penegak keadilan dan sebagainya.Amir Khusraw (1253-1325) merupakan seorang Indo-Muslim terulung dalam bidang persajakan dan sastera. Karya beliau yang berjudul Nuh Siphr (The Nine Skies) menggambarkan corak kehidupan masyarakat India, iklim, bunga-bungaan, binatang, agama serta bahasa-bahasa di India. Beliau dianggap salah seorang ahli persajakan Hindi yang agung

 • Amir Khusraw (1253-1325) merupakan seorang Indo-Muslim terulung dalam bidang persajakan dan sastera. Karya beliau yang berjudul Nuh Siphr (The Nine Skies) menggambarkan corak kehidupan masyarakat India, iklim, bunga-bungaan, binatang, agama serta bahasa-bahasa di India. Beliau dianggap salah seorang ahli persajakan Hindi yang agung

 • Dalam bidang sejarah, karya-karya penting pada zaman pemerintahan Islam di India adalah seperti berikut:

 • i) Tarikh-i-Muzaftarim karya Muhammad Ali Ansari.

 • ii) Ibrat-Nama karya Khairuddin.

 • iii) Sair-ul-Mutakherin karya Ghulam Husain.

 • iv) Imad-ur-Saadat oleh Ghulam Ali Naqvi.Kedatangan Islam membawa ilmu dan tulisan yang dikenali sebagai tulisan Jawi.

 • Kedatangan Islam membawa ilmu dan tulisan yang dikenali sebagai tulisan Jawi.

 • Pada Zaman Melaka: kegiatan keilmuan terdapat di masjid-masjid dan istana.

 • Sultan Melaka telah mengalakkan Ulamak Islam datang ke Melaka dan menyebarkan Islam ke seluruh kepulauan Melayu

 • Tuhfat al-Nafis menyebut: hampir tiap malam Yam tuan Muda Riau mengadakan majlis bercorak keagamaan di istana dan baginda sentiasa mengumpulkan lebai , guru agama dan tuan sayyid untuk bertukar-tukar pendapat .Perkembangan Ilmu dan Sarjana Di Alam Melayu

 • Perkembangan Ilmu dan Sarjana Di Alam Melayu

 • Raja Ahmad bin Raja Haji: Syair Ungku Puteri dan Tuhfat-al Nafis,

 • Raja Ali bin Raja Jaafar: menulis Syair Nasihat

 • Raja Ali Kelana bin Raja Muhammad Yusof: Percakapan Si Bakhil

 • Raja Ali Haji bin Raja Ahmad: Kitab Pengetahuan Bahasa.

 • Penulis wanita daripada kerabat yang sama:

 • Raja Safiah bin Raja Ali: menulis Syair Kumbang Mengindera,

 • Raja Kalthum: Syair Saudagar Bodoh

 • Raja Aisyah: Hikayat Syamsul AnwarTokoh lain: Samsudin al-Raniri, Abdul Rauf al- Singkil, Sheikh Sham-sud al- Din, Sheykh Ibrahim dll.

 • Tokoh lain: Samsudin al-Raniri, Abdul Rauf al- Singkil, Sheikh Sham-sud al- Din, Sheykh Ibrahim dll.

 • Golongan bangsawan dan para ulama telah menghasilkan kitab agama dan penulisan berbentuk kesusasteraan yang sangat tidak ternilai harganya yang ditinggalkan sebagai khazanah penting bangsa Melayu.

 • Contoh hasil penulisan:

 • Hikayat Raja-raja Pasai

 • Hikayat Acheh

 • Raja Indera Purba

 • Kadi al Malik al Adil

 • Bustanus al- Salatin

 • Mir al-Tullab

 • Fath al-Mubin

 • Saif al- Rijal dllPerkembangan Ilmu dan Sarjana Di Alam Melayu

 • Perkembangan Ilmu dan Sarjana Di Alam Melayu

 • ZA’BA

 • Nama: Zainal Abidin Ahmad

 • Penerima Gelaran PENDITA pertama (1956) dalam Majlis Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu dI JOHOR BAHRU.

 • Satu-satunya anak Melayu yang meletakkan asas yang kukuh dalam tatabahsa Melayu.

 • Hasilkan:

 • i. ILMU MENGARANG MELAYU(1934)

 • ii. PELITA BAHASA MELAYU I,II DAN III (1958)

 • iii. JOURNALISM IN MALAYA (Penggunaan BM dalam akhbar Melayu dari tahun 1900 – 1941).

 • iv. RENCANA mengenai agama, ekonomi dan sosial masyarakat melayu dalam Majalah Guru dan AL-IkhwanPerkembangan Ilmu dan Sarjana Di Alam Melayu

 • Perkembangan Ilmu dan Sarjana Di Alam Melayu

 • Tokoh-tokoh lain (Melayu & Islam):

   • Hamzah Fansuri,
   • Abdul Rauf Sengkel
   • Daud Fatani
   • Munsyi Abdullah
   • Tun Seri Lanang
   • Al Farabi
   • Yusof Qardawi


Di dalam Legacy of Islam, Carra de Vaux: aritmetik dan algebra turut berkembang bersama-sama astronomi. Inilah era al-Khawarizmi yang tersohor, yang mana namanya telah dirosakkan oleh penulis Latin di Barat sehingga dipercayai memberikan kita istilah algoritma.

 • Di dalam Legacy of Islam, Carra de Vaux: aritmetik dan algebra turut berkembang bersama-sama astronomi. Inilah era al-Khawarizmi yang tersohor, yang mana namanya telah dirosakkan oleh penulis Latin di Barat sehingga dipercayai memberikan kita istilah algoritma.

 • Pandangan ini dipersetujui oleh F.G. Alfalo di dalam Rebuilding the Crescent.

 • Banyak nama tokoh-tokoh sains Islam telah ditukar kepada nama-nama Latin menyebabkan ramai yang tidak sedar bahawa mereka ini adalah orang Islam.

 • Di antaranya ialah al-Khawarizmi (Algorism), Ibn Sina (Avicenna), Jabir Ibn Haiyan (Geber), al-Kind (Alkindus), Thabit ibn Qurrah (Thebit), al-Battani (Albategnius), al-Farghani (Alfraganus), al-Razi (Rhazes), Ibn al-Hanitham (Alhazen) dan ramai lagi.Download 481 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling