Microsoft Word bilan ishlashingizni osonlashtirish maqsadida siz bilan ushbu klavishalar kombinatsiyalari haqida bo‘lishadi: Hujjatlar bilan ishlash (Работа с документами) Hujjatlar bilan bajariladigan asosiy operatsiyalar: Ctrl+N


Download 20.41 Kb.
Sana21.04.2020
Hajmi20.41 Kb.

Kompyuterda ishlash tezligini oshirish va qimmatli vaqtimizni tejash uchun “qaynoq” klavishalar yordam beradi. Shunday kombinatsiyalar borki, ular tez-tez ishlatiladi, ayniqsa ular matnni tahrirlagan paytimizda zarur hisoblanadi.

@itspecuz kanali Microsoft Word bilan ishlashingizni osonlashtirish maqsadida siz bilan ushbu klavishalar kombinatsiyalari haqida bo‘lishadi:

Hujjatlar bilan ishlash (Работа с документами)

Hujjatlar bilan bajariladigan asosiy operatsiyalar:

Ctrl+N – Yangi hujjat yaratish yoki dasturning yangi oynasini ochish (New Document);

Ctrl+O (Ctrl+F12) – Hujjatni ochish (Open Document);

Ctrl+S (Shift+F12) – Hujjatni saqlash (Save Document);

F12 – Hujjatni Сохранить как (Save as) funksiyasi yordamida saqlash;

Ctrl+P – Hujjatni chop etish (Print Document);

Ctrl+F4 (Ctrl+W) – Ko‘p hujjatli dasturlarda (Office va boshq.) hujjatni yopish (dasturning o‘zini emas, balki aynan joriy hujjatni yopish).

Hujjatlar va panellar o‘rtasida o‘tish (Переключение между документами и панелями):

Ctrl+F6, Ctrl+Shift+F6, Alt+F6, Alt+Shift+F6 – Bir dastur doirasida hujjatlar o‘rtasida o‘tish;

F6 – Office panellari o‘rtasida o‘tish (hujjat sxemasi, vazifalar tasmasi (лента задач) va h.k.z.);

Ctrl+F1 - Office vazifalar tasmasi (лента задач)ni paydo qilish/berkitish.

Hujjatlarning ko‘rinish rejimlari (Режимы отображения документов):

Ctrl+Alt+P – Разметка страницы rejimiga o‘tish (Print Layout);

Ctrl+Alt+NЧерновик (Обычный) rejimiga o‘tish (Normal Layout);

Ctrl+Alt+OСтруктура rejimiga o‘tish;

Ctrl+F2Word hujjatini chop etishdan oldin dastlabki ko‘rib chiqish (Word 2003, 2007 dasturlarida ishlatiladi, 2010, 2013, 2016 versiyalarida Ctrl+P bilan bir xil funksiyani bajaradi, chunki bu versiyalardan boshlab Dastlabki ko‘rib chiqish va Chop etish sozlamalari oynalari birlashtirilgan).

Navigatsiya (Навигация)

Belgilash va ko‘chish (siljish) (Выделение и перемещение):

← → – Chapga/O‘ngga qarab alohida simvollar, obyektlar va h.k.z.larga o‘tish;Shift+ , Shift+ – Chapga/O‘ngga qarab alohida simvollar, obyektlar va h.k.z.larni belgilagan holatda o‘tish;

↑ ↓ – Tepaga/Pastga qarab alohida simvollar, obyektlar va h.k.z.larga o‘tish;Shift+ , Shift+ – Tepaga/Pastga qarab alohida simvollar, obyektlar va h.k.z.larni belgilagan holatda o‘tish;

Ctrl+ , Ctrl+ – Chapga/O‘ngga qarab so‘zlar bo‘yicha o‘tish;

Ctrl+Shift+ , Ctrl+Shift+ – Chapga/O‘ngga qarab so‘zlarni belgilagan holatda o‘tish;

Ctrl+ , Ctrl+ – Tepaga/Pastga qarab alohida abzatslar bo‘yicha o‘tish;

Ctrl+Shift+ , Ctrl+Shift+ – Tepaga/Pastga qarab abzatslarni belgilagan holatda o‘tish;

Page Up (Pg Up), Page Down (Pg Dn) – Katta qadam bilan (bir ekranga) tepaga/pastga qarab o‘tish;

Shift+Page Up (Pg Up), Shift+Page Down (Pg Dn) – Katta qadam bilan (bir ekranga) tepaga/pastga qarab belgilagan holatda o‘tish;

Home, End – Satrning (Word, Excel va h.k.z.), sahifaning (Проводник oynasi, Brauzer dasturlari va h.k.z.) boshiga/oxiriga o‘tish;

Shift+Home, Shift+End – Satrning (Word, Excel va h.k.z.), sahifaning (Проводник oynasi, Brauzer dasturlari va h.k.z.) boshigacha/oxirigacha belgilash;

Ctrl+Home, Ctrl+End – Hujjatning boshiga/oxiriga o‘tish;

Ctrl+Shift+Home, Ctrl+Shift+End – Kursorning joriy holatidan turib hujjatning boshigacha/oxirigacha belgilash (hujjatni belgilashdagi ancha samarali usul);

Ctrl+Page Up (Pg Up), Ctrl+Page Down (Pg Dn) – Oldingi/Keyingi sahifaga (Word), лист’ga (Excel) tezkor o‘tish (bu ham ancha samarali usul hisoblanadi);

Alt+Page Up (Pg Up), Alt+Page Down (Pg Dn) – Jadvalning boshiga/oxiriga o‘tish;

Shift+F5 – Kursorning avvalgi joylashgan joyiga qaytish (ketma-ket bosganda oxirgi 4ta harakatni qaytaradi, ayniqsa hujjatda havola (ссылка)lar bo‘yicha o‘tishda samarali hisoblanadi).

Ctrl+A – Barcha obyektlarni belgilash (to‘liq matnni, barcha fayllarni, butun sahifani va h.k.z.) (Select All).

Tahrirlash (Редактирование)

O‘chirish (Удаление):

Delete – Belgilangan obyektlarni o‘chirish (masalan, fayllarni, matnni);

Clrl+Delete – Kursordan o‘ng tomonda joylashgan so‘zni o‘chirish;

Clrl+Backspace – Kursordan chap tomonda joylashgan so‘zni o‘chirish.

Almashinish buferi (Буфер обмена):

Ctrl+C, Ctrl+Insert – Obyektni Windows buferiga nusxalash (matn, fayl va boshq.);

Ctrl+V, Shift+Insert – Windows almashinish buferi tarkibidagi obyektni (matn, rasm, jadval va boshq.) qo‘llash (Вставка);

Ctrl+X, Shift+Delete – Obyektni (matnni) Windows buferiga to‘liq ko‘chirish (перемещение).

Operatsiyalarni bekor qilish va qaytarish (Отмена и повтор операций):

Ctrl+Z – Oxirgi amalga oshirilgan operatsiyani bekor qilish (Undo);

Ctrl+Y – Oxirgi bekor qilingan yoki amalga oshirilgan operatsiyani qaytarish (Redo).

Boshqalar (Прочее):

F4 – So‘nggi amalga oshirilgan harakatni qaytarish (tavsiya etamiz, qulay funksiya);

F8 – Kursorning turgan joyiga qarab ketma-ket bosilganida so‘zni, abzatsni, sahifalardagi matnni to‘liq belgilaydi (Escape tugmasi yordamida bekor qilinadi);

Shift+F2 - Ajratilgan matnning nusxasini olish va kerakli joyga Enter tugmasi yordamida qo‘yish (bir martalik jarayon);

Shift+F10 – Kontekst menyusini ochish;

Ctrl+F3 – Ajratilgan matnni butunlay o‘chirish;

Alt+F4 – Dasturni yopish;

Alt+F5 – Dasturning barcha to‘liq ekranni qamrab turgan holdagi oynalarini “Oynali rejim”ga o‘tkazadi (Oynali rejimdan qaytish uchun Ctrl+F10 ishlatiladi, lekin har bir oyna uchun alohida bajariladi);

Ctrl+Alt+A – Izoh qo‘shish (Add Annotation);

Shift+Alt+D – Joriy sanani kiritish (Вставка) (Date);

Shift+Alt+T – Joriy vaqtni kiritish (Вставка) (Time).

Qidirish, almashtirish va o‘tish (Поиск, замена и переход):

Ctrl+F – Hujjatda matn izlash (Find);

Ctrl+G (F5) – Hujjatning ma’lum bir joyi (sahifasi, rasmi, jadvali va boshq.)ga o‘tish;

Ctrl+H – Hujjatda matnni izlash va almashtirish;

Shift+F4, Ctrl+Alt+Y – Keyingi natijani izlash uchun Перейти yoki Найти buyruqlarini qayta bajarish.

Matnni formatlash (Форматирование текста)

Simvollarni formatlash (Форматирование символов):

Ctrl+B – Matnga Полужирный shaklini qo‘llash (Bold);

Ctrl+I – Matnga Курсив shaklini qo‘llash (Italic);

Ctrl+U – Matnga Подчеркнутый shaklini qo‘llash (Underline);

Shift+F3 – Belgilangan matn fragmentidagi harflar registrini o‘zgartirish (masalan: matn, Matn, MATN);

Ctrl+Shift+F – Shriftni tanlash uchun Шрифт oynasining Шрифт: maydoniga o‘tish;

Ctrl+Shift+P – Shriftning o‘lchamini tanlash uchun Шрифт oynasining Размер: maydoniga o‘tish;

Ctrl+Shift+S – Stil tanlash uchun Стиль maydoniga o‘tish;

Ctrl+[, Ctrl+] – Shrift o‘lchamini bittaga kattalashtirish/kichraytirish (matnni belgilagan holda shrift o‘lchamini o‘zgartirish uchun qulay kombinatsiya);

Ctrl+D – Simvollarni formatlash parametrlarini tanlash uchun Шрифт oynasiga o‘tish;

Ctrl+Space (Пробел) – Belgilangan matn fragmenti simvollarida qo‘llangan formatlarni o‘chirish.

Abzatslarni formatlash (Форматирование абзацев):

Ctrl+E – Abzatsni o‘rtaga tekislash (Center);

Ctrl+J – Abzatsni sahifa kengligi bo‘yicha tekislash (Justify);

Ctrl+L – Abzatsni sahifaning chap chetiga tekislash (Left);

Ctrl+R – Abzatsni sahifaning o‘ng chetiga tekislash (Right);

Ctrl+M, Ctrl+Shift+M – Abzats joy tashlab yozilishi (отступ)ni kattalashtirish/kichraytirish (Margin);

Ctrl+1Birlamchi (1) satrlararo intervalini o‘rnatish;

Ctrl+5 – Bir yarimtalik (1,5) satrlararo intervalini o‘rnarish;

Ctrl+2 – Ikkilik (2) satrlararo intervalini o‘rnatish;

Alt+Shift+, Alt+Shift+ – Matnga sarlavha (Заголовок) stillarini qo‘llash;

Ctrl+Q – Belgilangan matn fragmenti qatnashgan abzatsda qo‘llangan formatlarni o‘chirish;

Ctrk+Alt+D – Matnga “сноска” qo‘shish (sahifaning ostki qismida biror bir matnga izoh qo‘shish uchun ishlatiladi);

Ctrl+Alt+G – Hujjat statistikasini ekranga chaqirish;

Ctrl+Alt+L – Numeratsiya qo‘llash;

Ctrl+Shift+J – Matnni sahifa o‘rtasidan turib sahifa kengligi bo‘yicha kiritish/yoki mavjud matn uchun qo‘llash;

Ctrl+Shift+L – Markerlarni qo‘llash;

Ctrl+Shift+N – Линейка ikki chetidagi отступlarini dastlabki joyiga qaytarish;

Ctrl+Alt+1 – Abzatsga Заголовок 1 stilini qo‘llash;

Ctrl+Alt+2 – Abzatsga Заголовок 2 stilini qo‘llash;

Ctrl+Alt+3 – Abzatsga Заголовок 3 stilini qo‘llash;

Ctrl+Shift+1Matn shriftini Размеры bo‘limidagi o‘lchamlarga mos tarzda kattalashtirish.

Namunaga qarab formatlash (Форматирование по образцу):

Ctrl+Shift+C – Belgilangan matn fragmenti formatini nusxalash – Формат по образцу funksiyasi (Format Painter);

Ctrl+Shift+V – Belgilangan matn fragmentiga nisbatan ilgari nusxalab olingan formatni qo‘llash – Формат по образцу funksiyasi (Format Painter).

Bu nima? (Что это такое?):

Shift+F1 – Obyektlar (interfeys elementlari, hujjat fragmentlari, formatlash haqida va h.k.z.) haqida ma’lumot olish rejimiga o‘tish.

Xizmat ko‘rsatuvchi simvollar (Служебные символы):

Ctrl+Shift+Space (Пробел) – Arjatmaydigan (неразрывный) probel kiritish (ushbu ko‘rinishdagi probel masalan: 12 va sm o‘rtasida kiritilsa 12 sm ifodasi birgalikda keyingi satrga o‘tadi);

Ctrl+Shift+“-” – Arjatmaydigan (неразрывный) tire kiritish (ushbu ko‘rinishdagi probel masalan: al va Xorazmiy o‘rtasida kiritilsa al‑Xorazmiy so‘zi birgalikda keyingi satrga o‘tadi, boshqa misollar: qarama‑qarshi, bosqichma‑bosqich);

Ctrl+“-” – keyingi satrga “yumshoq” o‘tkazish (мягкий перенос) (lozim bo‘lganida so‘z o‘sha joyidan bo‘linib keyingi satrda davom etadi);

Ctrl+Tab – Jadvalning yacheykasida tabulyatsiya simvolini kiritish;

Ctrl+Enter – Sahifani biridan ikkinchisini ajratish (Разрыв страницы) simvolini kiritish (tavsiya etamiz, juda qulay funksiya);

Shift+Enter – Satrni biridan ikkinchisini ajratish (Разрыв строки) simvolini kiritish.

Chop etilmaydigan belgilar (Непечатаемые знаки):

Ctrl+Shift+8 (Ctrl+“*”) – Chop etilmaydigan belgilarni ko‘rsatish/berkitish.

Imlo (Орфография):

F7 – Imloni tekshirish rejimiga o‘tish;

Alt+F7 – Keyingi imloviy xatolikni izlash.

Maslaxatimiz ushbu maqolamizda keltirilgan klavishalar kombinatsiyalarini alohida o‘zingiz uchun chop etib oling va Microsoft Word dasturida ishlagan paytingizda muntazam ravishda ko‘rib, qo‘llab boring, borib-borib siz uchun bu odat tusiga aylanadi va klaviaturada matn kiritib turgan paytingizda sichqonchaga kamroq chalg‘iysiz.

        
Download 20.41 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling