Mijozlarning topshiriqlarini bajarganlik uchun


Download 492.83 Kb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana12.11.2017
Hajmi492.83 Kb.
  1   2   3   4   5

 

 

MIJOZLARNING TOPSHIRIQLARINI BAJARGANLIK UCHUN KOMISSION HAQLARNI BELGILOVCHI TARIFLAR 2017yil 

 

 

 

 

  

Mijozlarning topshiriqlarini bajarganlik uchun olinadigan komission haqlarini belgilovchi 

T A R I F L A R  

Mijozlarning  topshiriqlarini  bajarganlik  uchun  komission  haqlarini  belgilovchi  Tariflar 

ASAKA


” 

Banki 


Aktivlar  va  passivlarni  boshqarish 

Qo’mitasi

  tomonidan  tasdiqlangan 

bo’lib


  (2017  yil  31  martdagi  38-sonli 

bayonnoma), 2017 yilning 1 may kunidan boshlab quyidagi shartlar asosida amalga kiritiladi: Umumiy qoidalar 

Tariflarning  stavkalari  faqat 

Asaka


  Banki  tomonidan  bajarilayotgan  standart  operatsiyalarga 

nisbatan 

qo’llanadi

. Komission haq har bir bank operatsiyasidan undiriladi.  

Bank  tomonidan  kredit,  faktoring,  lizing,  qimmatli 

qog’ozlar

  oldi-sotdisi 

bo’yicha

,  qimmatli  blankalar  

hisobvaraqlarini  yuritish va saqlash 

bo’yicha


 va boshqa xizmatlarni 

ko’rsatish

, shuningdek ular 

bo’yicha


 foiz 

va tarif stavkalarini belgilash alohida shartnoma orqali rasmiylashtiriladi. 

Mijozlarning 

mablag’larini

  muddatli  va  omonat  depozitlarga  joylashtirish  alohida  shartnoma  bilan 

rasmiylashtiriladi. 

O’tkazilayotgan

  operatsiya 

qo’shimcha

  ish  hajmi  bajarilishini  talab  etgan  yoki  nostandandart 

sharoitlarda  amalga  oshirilgan  holatlarda 

Asaka” 

Banki 


o’zaro

  kelishuv  asosida  maxsus  va 

qo’shimcha

 

komission haq undirish huquqini o’z

 zimmasida qoldiradi. 

Tariflar  mijoz  bilan  kelishmagan  holda 

o’zgartirilishi

  yoki 

to’ldirilishi  mumkin.  Tariflar  oshgani 

to’g’risida

 oldindan (bir oy oldin) xabardor qilinadi. 

Asaka” 

Bank  mijozlarning  xatolari,  noaniq  va 

noto’liq

  topshiriqlari  sababli  uning  bajarilishi  kechikib 

ketishi  yoki 

noto’g’ri

  bajarilishi  uchun,  shuningdek  boshqa  banklarning  kechiktirib  yuborishi,  xatosi  yoxud 

notug’ri


 xatti-harakatlari uchun javob bermaydi.   

Tariflarda  hisobga  olinmagan  soliqlar, 

yig’imlar

,  bojlar,  telekommunikatsiya  va  pochta  xarajatlari, 

vakillarning  komission  haqi  va  boshqa  turdagi 

ko’zda


  tuilmagan  xarajatlar,  agar  shunday  xarajatlar  qilingan 

bo’lsa


, belgilangan tariflardan tashqari undiriladi. 

Tariflarda 

ko’zda

  tutilgan  komission  mukofotlar,  vakillarning qo’shimcha

  komission  haqlari, 

shuningdek  telekommunikatsiya,  pochta  va  boshqa  xarajatlar 

O’zbekiston

  Respublikasi  amaldagi 

qonunchiligi bilan 

ko’zda

 tutilgan valyutada undiriladi.  Asaka


” 

Banki  tariflarda 

ko’zda

  tutilgan  komission  mukofotlarni  hukumat  va  byudjet hisobqaraqlaridan, byudjetdan tashqari 

jamg’a


rmalar va 

mablag’lardan

 undirmaydi. 

Kichik  biznes 

sub’ektlari

  tomonidan 

o’z

  hisobvaraqlaridan  soliqlar  va  boshqa  majburiy to’lovlarni

 

O’zbekiston  Respublikasi  Davlat  byudjetiga 

o’tkazilganda

 

«

Asaka» 

Banki 


ko’rsatilgan

  xizmatlar  uchun  haq 

undirmaydi. 

Aktivlar  va  passivlarni  boshqarish 

qo’mitasi

  ayrim  hollarda  vujudga  kelgan  sharoitga 

ko’ra

  alohida to’lov

  operatsiyalari  uchun  belgilangan  stavkalarni 

o’zgartirishi

  yoki  bekor  qilishi  yoxud  komission  haq 

undirishning maxsus tartibini 

o’rnatishi

 mumkin. 

Mijozlarning  hisobvaraqlari 

bo’yicha

 

so’mdagi  operatsiyalar 

bo’yicha


  debet  aylanmasi  uchun  tariflar 

markazlashgan  tartibda  Buxgalteriya  hisobi  va  moliyaviy  nazorat  Departamentining 

To’lov

  Markazi tomonidan belgilab 

qo’yiladi

Komission  haq,  agar  bank hisobvarag’i

  shartnomasida  boshqacha  qoida 

ko’zda

  tutilgan bo’lmasa

minimal stavkada undiriladi. Filiallar  Buxgalteriya  hisobi  va  moliyaviy  nazorat  Departamentini  yozma  ravishda  xabardor  etgan 

holda  bank  hisobvaraqlariga  oshirilgan  tarif  stavkalari  asosida  xizmat 

ko’rs

atishga  haqlidirlar.  Bunda  debet aylanmalari uchun maksimal tarif stavkasi summaning 1% dan oshib ketmasligi shart. 

 

 

MIJOZLARNING TOPSHIRIQLARINI BAJARGANLIK UCHUN KOMISSION HAQLARNI BELGILOVCHI TARIFLAR 2017yil 

 

 

2  

XORIJIY VALYUTALARDAGI OPERATSIYALAR  

 

INKASSO  VA  

O’TKAZMALAR

 

1.1. 

Import inkassosi 

bo’yicha

 

to’lov  

 

summaning 0,2%, minimum  50 AQSh dollari, 

maksimum 2 000 AQSh dollari 1.2. 

Hujjatli import inkassosini qabul qilish va avizolash  

 

30 AQSh dollari 1.3. 

Inkassoga 

qo’yilgan

ammo mijoz 

tomonidan 

to’lanmagan

 hujjatlarni vakil-bankka 

jo’natib

 yuborish 

yoki qaytarish  

 

30 AQSh dollari 1.4. 

Hujjatli eksportport inkassosi 

bo’yicha

 hujjatlari qabul 

qilish, tekshirish va 

jo’natib


 yuborish 

 

30 AQSh dollari 1.5. 

Inkasso  topshiriqnomasi  shartlarini 

o’zgartirish

  yoki 


bekor qilish  

 

20 AQSh dollari 1.6. 

O’zbekiston

 

Respublikasidan tashqarisha 

o’tkaz


malar: 

 

  

-  oddiy  (standart  muddati  - 

o’tkazmaga

  ariza 


topshirilgan sanadan keyin 2 kun) 

 

  

yuridik shaxslar uchun 

 

summaning 0,15 %, minimum   30 AQSh dollari,  

maksimum  2 000 AQSh dollari  

jismoniy shaxslar uchun 

 

summaning  0,15  %,  minimum    10  AQSh dollari 

 

  - tezkor 

 

 

  yuridik shaxslar uchun  

summaning 0,2 %,minimum   40 AQSh 

dollari, maksimum  5 000 AQSh dollari 

  jismoniy shaxslar uchun 

 

summaning 0,2 %, minimum  20 AQSh dollari  

 

1.7.  Oraliq  banklarning  komission  haqlarini 

jo’natuvchi

 

tomonidan  qoplanishi ko’rsatilgan

  holda 


o’tkazma

 

uchun qo’shimcha

 komission haq (OUR optsiyasi) 

 

40 AQSh dollari  1.8.  Oraliq  banklarning  komission  haqlari  qoplanishi 

ko’rsatilgan

  holda 

o’tkazma


  uchun 

qo’shimcha

 

komission haq (SHA optsiyasi) 

 

30 AQSh dollari 1.9.  Komission  haq 

mablag’larning

  benefitsiari  hisobidan 

to’lanishi

 

ko’rsatilgan holda 

 

bepul  

 

MIJOZLARNING TOPSHIRIQLARINI BAJARGANLIK UCHUN KOMISSION HAQLARNI BELGILOVCHI TARIFLAR 2017yil 

 

 

3  

(BEN optsiyasi) 

 

 

1.10. O’zbekiston

 Respublikasi hududida 

o’tkazmalar

  

 o’tkazma

 summasining 0,05%, minimum  10 

AQSh dollari, maksimum 500 AQSh dollari 

  

«

Asaka» 

Banki  tizimi  ichida  bir  mijozning 

hisobvarag’idagi

 

mablag’larni  boshqa  mijozning 

hisobvarag’iga

 

o’tkazishda 

 

5 AQSh dollari   

«

Asaka» 

Banki  bitta  mijozining  bir 

hisobvarag’idan

 

boshqa hisobvarag’iga

 

mablag’lar 

o’tkazilganda

 

 

bepul 1.11.  Ijro  etilgan 

to’l


ov 

bo’yicha


 

o’tkazma


  shartlarini 

o’zgartirish

  

 

35 AQSh dollari 1.12.  Ijro  etilgan 

to’lov


 

bo’yicha


 

o’tkazmani

  qaytarish, 

bekor qilish (komissiya summa qaytarilganidan keyin undiriladi) 

 

40 AQSh dollari  

*Eslatma: 

«

Inkasso va o’tkazmalar» bo’limi

 

bo’yicha barcha komission haqlar aloqa xizmati (SVIFT, Teleks va 

b.)  xarajatlarini  hisobga  olmasdan 

ko’rsatilgan

,  bu  xarajatlar  1.38  bandiga  muvofiq 

qo’shimcha

  tarzda 

undiriladi. 

   

 

 HUJJATLI  AKKREDITIVLAR 

BO’YIChA

 OPERATSIYALAR  

a)   Import operatsiyalari 

1.13.  Akkreditivni oldindan avizolash  

 

25 AQSh dollari 1.14.  Akkreditivni ochish, muddatini 

cho’zish


, summasini 

ko’paytirish

  

 

bepul 

1.15.  Akkreditivlarga quyidagi shartlar asosida hisob-kitob 

xizmatini 

ko’rsatish

  

a)  hukumat tomonidan kafolatlangan 

 

bepul 


b)  hukumat tomonidan kafolatlangan kreditlar doirasida 

ochilgan Boshqa akkreditvlarga  

 

bepul 


1.16.  Boshqa akkreditvlarga quyidagi shartlar asosida 

hisob-kitob xizmatini 

ko’rsatish

 Komission haq har oyning 5-sanasida 

undiriladi: 

a) 


to’liq

 qoplangan 

 

akkreditiv bo’yicha

 majburiyatlarning 

qoldig’idan

 yillik 1%   b)  qoplamasiz, 

«

Asaka» 

Bankida  joylashtirilgan  pul 

vositalari 

ko’rinishidagi

  garov 

ta’minoti

  mavjud 

bo’lgan


 

holda 


(talab 

qilib 


olguncha 

depozit, 

jamg’arma

  depozit,  muddatli  depozit,  konvertatsiya 

uchun 

blok-hisobvaraqdagi mablag’lar

depozit sertifikatlari, korporativ obligatsiyalar va b.)  

 

akkreditiv bo’yicha

 majburiyatlarning 

qoldig’idan

 yillik 3%   v)

 

qoplamasiz,  boshqa  banklarda  joylashtirilgan boshqa  aktivlar  va  pul  vositalari 

ko’rinish

idagi  garov 

ta’minoti

  mavjud 

bo’lgan


  holda  (talab  qilib  olguncha 

depozit, 

jamg’arma

  depozit,  muddatli  depozit, 

sertifikatlar, obligatsiyalar va b.) 

 

akkreditiv bo’yicha

 majburiyatlarning 

qoldig’idan

 yillik 6%   

 

MIJOZLARNING TOPSHIRIQLARINI BAJARGANLIK UCHUN KOMISSION HAQLARNI BELGILOVCHI TARIFLAR 2017yil 

 

 

4  

1.17.  Akkreditivni bekor qilish 

 

50 AQSh dollari 1.18.  Akkreditiv  shartlaridan  farqli  ravishda  taqdim  etilgan 

hujjatlar 

bo’yicha

 

o’tkazilayotgan 

to’lov


  summasidan 

komission haq 

 

har bir tafovut uchun 25 AQSh dollari 1.19.  Banklararo  qoplanishidan 

qat’iy


  nazar,  akrreditvlar 

bo’yicha


  ijro (

to’lovlar

)  

 

summaning 0,15 %, minimum  30 AQSh dollari, maksimum 2 000 AQSh dollari 

1.20.  Akkreditivlar 

bo’yicha


 

jo’natma


 hujjatlarni tekshirish  

 

  

jo’natma

 hujjatlari majmuining summasi ekvivalent 

bo’yicha

  

 

   - 1 mln. AQSh dollarigacha 

bo’lsa


  

 

hujjatlarning har bir majmui uchun summaning 0,1 %, minimum  50 AQSh 

dollari,  maksimum 1000 AQSh dollari    - 1 mln. AQSh dollaridan 

ko’p


 

bo’lsa


  

 

2 000 AQSh dollari  1.21. 

Akkreditiv shartlarini 

o’zgartirish

 har bir 

o’zgarish

 uchun 50 AQSh dollari 

b)   Eksport operatsiyalari 

1.22. 

Oldindan avizolash 

 

30 AQSh dollari  1.23. 

Qabul qilish, tekshirish va avizolash 

 

100 AQSh dollari  1.24. 

O’zgarishlarni

 avizolash, akkreditivni bekor qilish  

 

50 AQSh dollari  1.25. 

Akkreditivni tasdiqlash: 

 

 

 - qoplamasi bilan 

 

yillik 1%   

- qoplamasiz 

 

yillik 5%  1.26. 

Akkreditivlar 

bo’yicha

 

jo’natma hujjatlarni tekshirish    

 

 jo’natma

 hujjatlari majmuining summasi ekvivalent 

bo’yicha

  

 

   - 1 mln. AQSh dollarigacha 

bo’lsa


  

 

hujjatlarning har bir majmui uchun summaning 0,1 %, minimum  30 AQSh 

dollari   

- 1 mln. AQSh dollaridan 

ko’p

 

bo’lsa  

 

hujjatlarning har bir majmui uchun summaning 0,05 %, maksimum 1 500 AQSh 

dollari  1.27. 

Akkreditivlar 

bo’yicha

 

jo’natma 

hujjatlarni 

gegotsiatsiyalash 

 

yillik 10%  1.28.  

Xorijiy banklar q

o’ygan

 komission haqni to’lash

, yoki 


akkreditivlar 

bo’yicha


 

mablag’larni

 

qaytarish (benefitsiardan undiriladi) 

 

summaning  0,15%,  minimum  30  AQSh dollari, maksimum 2000 AQSh dollari 

 

KAFOLATLAR, ZAHIRA AKKREDITIVLAR,  QARShI KAFOLAT, KAFOLATNOMALAR  

1.29. 

Avizolash 

yoki 

kafolatni Asaka


” 

Bankining 

majburiyatisiz 

o’tkazib


 berish  

 

50 AQSh dollari 1.30. 

Kafolat  chiqarilgan  kundan 

e’tiboran

  hisoblab 

yoziladigan  va  yoki  kafolatning 

o’sgan


  summasi 

hisobidan  qoplanishi  sharti  bilan  kafolatga  xizmat 

 

yillik 1%  

 

MIJOZLARNING TOPSHIRIQLARINI BAJARGANLIK UCHUN KOMISSION HAQLARNI BELGILOVCHI TARIFLAR 2017yil 

 

 

5  

ko’rsatish

  (berish,  summasini 

ko’paytirish

    va  amal 

qilish muddatini uzaytirish) 1.31. 

Kafolat  chiqarilgan  kundan 

e’tiboran

  hisoblab 

yoziladigan  va  yoki  kafolatning 

o’sgan


  summasi 

hisobidan  millmy  valyutada  (

so’mda

)  qoplanishi sharti  bilan  kafolatga  xizmat 

ko’rsatish

  (berish, 

summasini 

ko’paytirish

    va  amal  qilish  muddatini 

uzaytirish) 

 

yillik 3%  1.32. 

Kafolat  chiqarilgan  kundan 

e’tiboran

  hisoblab 

yoziladigan  va  yoki  kafolatning 

o’sgan


  summasi 

hisobidan qoplanmaslik sharti bilan kafolatga xizmat 

ko’rsatis

h  (berish,  summasini 

ko’paytirish

    va  amal 

qilish muddatini uzaytirish) 

 

yillik 6%    Kafolat  hodisasi  vujudga  kelganda 

to’lovni


  amalga 

oshirish 

 

haqiqatda qarzdorlik vujudga kelgan har bir kun uchun 

to’lov


 summasining 9% miqdorida 

1.33. 

avizolangan  kafolatlar 

bo’yicha

  hujjatlarni  qabul 

qilish, tekshirish va 

jo’natish

  

 

summaning 0,1 %, har bir hujjat majmui uchun minimum  40 AQSh dollari 

1.34. 

Kafolatlarning shartini summasini va kaflat muddatini 

o’zgartirmagan

 holda 


o’zgartirish

  

  har bir 

o’zgartirish

 uchun 25 AQSh dollari  

1.35. 

Avizolash  yoki  kafolatga 

o’zgarishlarni

 Asaka

” 

Bankining majburiyatisiz o’tkazib

 berish  

 

20 AQSh dollari  

* Eslatma: Kafolatlar 

bo’yicha


 komission haq har oyda hisoblab yoziladi. Ular 

bo’yicha


 

to’lov


 oyning oxirigacha amalga 

oshiriladi. 

 

MIJOZLARNING JORIY VALYUTA HISOBVARAQLARINI YURITISH 

1.36. 

Hisobvaraq ochishga oid hujjatlarni rasmiylashtirish:   

 

 

   - yuridik shaxslarga  

bepul 


 

   - jismoniy shaxslarga 

 

bepul 1.37. 

Mijozning 

so’rovi

  asosida ko’chirma

  dublikatini 

berish 

 

1 dona ko’chirma

 uchun 2 AQSh dollari 

(

to’lov


 

kuniga 


O’zR

 MB kursi 

bo’yicha

 

so’mda undiriladi)

 

1.38. 

Aloqa  xizmatlari  uchun  komission  haq    (SVIFT, 

teleks va b.): 

 

 

 - yuridik shaxslar uchun 

 

aloqa kanalidan 

foydalanilgan 

har 

bir 


xabarnoma uchun 20 AQSh dollari 

 

- jismoniy shaxslar uchun 

 

aloqa kanalidan 

foydalanilgan 

har 

bir 


xabarnoma uchun 10 AQSh dollari  

 

NAQD XORIJIY VALYUTA BILAN OPERATSIYALAR   

1.39. 

Naqd  xorijiy  valyutani  mijozning 

hisobvarag’iga

 

qabul  qilish  (O’zR

  qonunchiligida  belgilangan 

holatlarda) 

 

bepul  

 

MIJOZLARNING TOPSHIRIQLARINI BAJARGANLIK UCHUN KOMISSION HAQLARNI BELGILOVCHI TARIFLAR 2017yil 

 

 

6  

1.40. 

Mijozning 

hisobvarag’idan

  naqd  xorijiy  valyutani 

berish: 

 

 

 

yuridik shaxslarga  

summaning 1 % miqdorida 

 

-  diplomatik  immunitetini  tasdiqlovchi  hujjatlarni taqdim etgan xorijiy va diplomatik vakolatxonalarga 

 

summaning 1 % miqdorida  

jismoniy shaxslarga

 

 

 a)  rezidentlarga: 

 

  

 - naqd shaklda kiritilganda  

 

komission haq olinmaydi  

- naqdinasiz shaklda kelib tushganda 

 

summaning 1 %, minimum  2 AQSh dollari  

b)  norezidentlarga 

 

summaning 1 %, minimum  2 AQSh dollari   

v)  omonat 

jamg’armalari

 

bo’yicha

 - rezidentlarga va 

norezidentlarga 

 

bepul 1.41. 

Xorijiy  davlatning 

to’lov

  pul  vositasini o’sha

  xorijiy 

davlatning 

o’lov


 pul vositasiga maydalab berish  

 

summaning 1 %,  minimum  1 AQSh dollari  1.42. 

Xorijiy davlatlarning haqiqiyligi shubha 

tug’dirgan

 pul 


vositalarini ekspertizaga qabtsl qilish  

 

summaning 2% miqdorida 1.43. 

Jismoniy  shaxslarga  xorijiy  valyutani  olibchiqishga 

ruxsatnoma berish:  

 

  

jamg’arma hisobvaraqlaridan echib olingan 

 

summaning 0,5 %, minimum 5 AQSh dollari  

korxonalarG’tashkilotlarning  xorijga  xizmat  safarga 

chiqayotgan xodimlariga  

 

bepul Download 492.83 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling