Mijozlarning topshiriqlarini bajarganlik uchun


Download 492.83 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/5
Sana12.11.2017
Hajmi492.83 Kb.
1   2   3   4   5

toifali Maestro 

Jismoniy shaxs kartochkasi

 

1.81. 

"E" tavakkalchilik toifasdagi Maestro xalqaro plastik 

kartochkalarini chiqarish (emissiya qilish) (karta 3 yilga 

chiqariladi) 

har bir chiqarilgan karta uchun 30  Evro (O’zR

 MB ning 

to’lov

 kunidagi kursi 

bo’yicha

 

so’mda

 undiriladi

) 

1.82. 

Xalqaro plasik karta uchun ochilgan hisobvaraqqa 

xizmat 

ko’rsatish  

har bir kirim summasining 3%, minimum 5 AQSh 

dollari, maksimum 150 AQSh dollari   

 (komissiya 

so’mda

 

O’zR

 MV kursi 

bo’yicha

 karta 

hisobvarag’i

 bankning konversiya 

bo’limlari

 orqali har 

safar 

to’ldirilganda

 kirim qilignan summa miqdoridan 

undiriladi) 

1.83. 

Amal qilish muddati 

o’tgandan

 keyin, 


yo’qotilganda

ishdan chiqqanda va h.k. kartani qayta chiqarish. har bir chiqarilgan karta uchun 30  Evro (

O’zR

 MB ning 

to’lov

 kunidagi kursi 

bo’yicha

 

so’mda

 undiriladi

) 

1.84. 

Kartochkani 

yo’qotganlik

 yoki ishdan chiqarganlik uchun 

jarima  

10    Evro  (O’zR

  MB  ning 

to’lov

  kunidagi  kursi 

bo’yicha

 

so’mda

 undiriladi

) 

1.85. 

O’zbekiston

 Respublikasidan tashqaridagi bankomatlar 

tarmog’idan

 yoki kassalardan naqd pul 

mablag’larini

 

olish: 


echilayotgan summaning 5%, minimum 5 AQSh 

dollari 


 

1.86. 

Tovarlar  va  xizmatlar  uchun 

to’lov

 

bo’yicha  komission 

haq: 


  

 

a) O’zbekiston

 Respublikasidan tashqaridagi 

bankomatlar 

tarmog’ida

  

operatsiya summasining 0,70%, minimum 1 AQSh dollari (Ekvayer Bankining komission haqi hisbga 

olinmagan) 

 

b) hisobvaraqdagi minimal qoldiq 100 AQSh dollari 

1.87. 

 Kartani 

«

Asaka


» 

Bankining Stop-

varag’iga

 kiritish  

10 AQSh dollari 

 

(O’zR

 MB ning 

to’lov

 kunidagi kursi 

bo’yicha

 

so’mda

 

undiriladi.  Mijozning xohishiga 

ko’ra

 komission haq summasi 

 

 

MIJOZLARNING TOPSHIRIQLARINI BAJARGANLIK UCHUN KOMISSION HAQLARNI BELGILOVCHI TARIFLAR 2017yil 

 

 

12  E

” 

toifali Maestro 

Jismoniy shaxs kartochkasi

 

xorjiy valyuta hisobvarag’idan

 echib olinishi mumkin)

 

1.88. 

Kartochkani  bank  tomonidan  qamal  qilinishi  uchun 

jarima 


(PIN-kodning 

noto’g’ri

 

kiritilishi, ruxsatsiz 

foydalanishga  urinish,  amal  qilish muddati  tugaganidan 

keyin foydalanish) 

har safar olib 

qo’yilganda

 25 AQSh dollari  1.89. 

PIN-kodni tiklash  

10 AQSh dollari 

 

(

O’zR

 MB ning 

to’lov

 kunidagi kursi 

bo’yicha

 

so’mda

 

undiriladi.  Mijozning xohishiga 

ko’ra

 komission haq summasi 

xorjiy valyuta 

hisobvarag’idan

 echib olinishi mumkin)

 

 

JISMONIY SHAXSLAR UCHUN XORIJIY VALYUTADAGI LOKAL PLASTIK KARTOCHKALARNI 

CHIQARISH VA ULARGA XIZMAT 

KO’RSATIS

H  

1.90. 

Kartochkani chiqarish uchun 

to’lov

 

 20 AQSh dollari 

1.91. 

Yo’qotilganda

  yoki  ishdan  chiqqanda  kartochkani 

almashtirish 

 

20 AQSh dollari 1.92.  

Kartochkani 

yo’qotganlik

  yoki  ishdan  chiqarganlik 

uchun jarima 

 

8 AQSh dollari 1.93.  

Inkassatsiya 

qilingan 

tushumni 

savdo-servis 

korxonasining 

talab 

qilib 


olguncha 

depozit 


hisobvarag’iga

 

o’tkazib berish uchun komission haq 

 

inkassatsiya summasidan 0,25%  

 

MIJOZLARNING TOPSHIRIQLARINI BAJARGANLIK UCHUN KOMISSION HAQLARNI BELGILOVCHI TARIFLAR 2017yil 

 

 

13  

 

2.  

SO’MDAGI

 OPERATSIYALAR  

 

MIJOZLAR HISOBVARAQLARI 

BO’YIC

HA OPERATSIYALAR  

 

 2.1.

 

Mijozlar hisobvaraqlarini ochish, yuritish va yopish: 

 

  

- mijoz 


hisobvarag’ini

 ochish va yuritish 

 

bepul 

 

-  mijoz 

hisobvarag’ini

  qayta  hisobga  olish  va  qayta 

rasmiylashtirish

 

 

bepul 

 

xo’jalik  yurituvchi 

sub’ek


t  tugatilganda,  uning 

hsiobvarag’ini

 yopish

 

 

bepul 

 

boshqa bankka 

o’tkazish

 

uchun 


hujjatlarni 

tayyorlagan holda hisobvaraqni yopish 

 

bepul 

2.2. 

Mijoz 


hisobvarag’ini  debetlashtirish  bilan  bog’liq 

topshiriqlarni bajarish:  

 

  

 a) 

o’tkazmalar

 

bo’yicha


 

   

  -  "Asaka"  Banki  oldidagi  ssuda  qarzdorligini 

so’ndirish

 uchun 


 

bepul 


 

  -  "Asaka"  Banki  tizimidagi  hisobvaraqlar 

bo’yicha

 

konvertatsiya uchun  

bepul 


 

  -  "Asaka"  Bankidan  qimmatli 

qog’ozlar

  va  boshqa 

aktivlarni  sotib  olish  maqsadida  ochilgan  depozit 

hisobvaraqlar uchun  

 

bepul 


 

  -  hukumat  va  byudjet  hisobvaraqlari,  byudjetdan 

tashqari 

jamg’armalar

 va 

mablag’lar 

bo’yicha


 

 

bepul  

  -  kichik  tadbirkorlik 

sub’ektlari

  tomonidan 

o’z

 

hisobvaraqlari  orqali O’zbekiston

  Respublikasi  davlat 

byudjetiga  soliqlar  va  boshqa  majburiy 

to’lovlar

 

to’langanda 

 

bepul  

b) 


O’zbekiston

  Respublikasi  hududida  boshqa 

banklarga 

hamda 


"Asaka" 

Bankining 

boshqa 

filiallariga  quyidagi  summadagi  pul mablarg’lari

 

o’tkazilganda

 

 

 

- 5 mln. so’mgacha

 

  kamida summaning 0,6 %, minimum 1000 sum 

 

- 5 mln. dan yuqori 10 mln. so’mgacha

 

 kamida summaning 0,5 %  

 

 

MIJOZLARNING TOPSHIRIQLARINI BAJARGANLIK UCHUN KOMISSION HAQLARNI BELGILOVCHI TARIFLAR 2017yil 

 

 

14  

 

- 10 mln. dan  yuqori 50 mln. so’mgacha

 

  kamida summaning 0,4 %  

 

- 50 mln. dan yuqori 100 mln. so’mgacha

 

 kamida summaning 0,3 %  

 

- 100 mln. dan yuqori 200 mln. so’mgacha

  

 kamida summaning 0,2 %  

 

- 200 mln. so’mdan

 yuqori  

 

kamida summaning 0,1 %   

"Asaka"  Banki  kassalariga  oyiga 

o’rtacha

  50  mln. 

so’mdan

  kam 


bo’lmagan

  naqd  pul  tushumini 

topshirayotgan mijozlar uchun  

 

summaning  0,1  %,  har  bir to’lovning

 

miqdoridan  (summasidan) qat’iy

  nazar, 

minimum 500 

so’m


 

 

v)  "Asaka"  Bankining  bitta  filiali  ichida  bir  mijozning hisobvarag’idan

  boshqa  mijoz 

hisbvarag’iga

 

mablag’ 

o’tkazilganda

  

 

bepul  

g)  "Asaka"  Bankining  bitta  filiali  ichida  mijozning  bir 

hisobvarag’idan

  boshqa  hisob

varag’iga

 

mablag’ 

o’tkazilganda

 

 

bepul 2.3. 

Soliqlar  yoki  boshqa  majburiy 

to’lovlar

  summalarini 

byudjetga  yoxud  davlat  maqsadli 

jamg’armasiga

 

o’tkazish 

bo’yicha


 

inkasso 


topshiriqnomasi 

bajarilganda  

 

bepul 


2.4. 

Ijtimoiy 

to’lov

 

mablag’larini  fuqarolarning  omonatyoki 

plastik karta hisobvaraqlariga 

o’tkazish

 

 bepul 

2.5 

Mijozning 

to’lov

 

talabnomasini boshqa 

banka 


jo’natish

  

 bepul 

2.6 

So’mdani


 akkreditvlarni ochish:  

 

  

- qoplamali 

 

1 minimal ish haqi   

- qoplamasiz 

 

kelishuv asosida 2.7. 

Akkreditvlarni ijro etish (

to’lov Tariflarning 2.2.-bandiga muvofiq  

2.8. 

Hujjatlarni tekshirish 

 

summaning 0,2%  2.9. 

Akkreditiv shartlariga 

o’zgarish

 kirtish 

 

bepul 


2.10. 

Akkreditivni yopish  

 

bepul 


2.11. 

Kafolat 


chiqarilgan 

kundan 


e’tiboran

 

hisoblab yoziladigan  va  yoki  kafolatning 

o’sgan


  summasi 

hisobidan  qoplanishi  sharti  bilan  milliy  valyutadagi 

kafolatga  xizmat 

ko’rsatish

  (berish,  summasini 

ko’paytirish

  va amal qilish muddatini uzaytirish) 

 

yillik 3% 2.12. 

Kafolat 


chiqarilgan 

kundan 


e’tiboran

 

hisoblab yoziladigan  va  yoki  kafolatning 

o’sgan


  summasi 

hisobidan  qoplamaslik  sharti  bilan  milliy  valyutadagi 

kafolatga  xizmat 

ko’rsatish

  (berish,  summasini 

ko’paytirish

 va amal qilish muddatini uzaytirish): 

 

yillik 10%  

Kafolat  hodisasi  vujudga  kelganda 

to’lovni

  amalga 

oshirish 

 

haqiqatda qarzdorlik vujudga kelgan har bir kun uchun 

to’lov


 summasining 18% miqdorida 

 

 

MIJOZLARNING TOPSHIRIQLARINI BAJARGANLIK UCHUN KOMISSION HAQLARNI BELGILOVCHI TARIFLAR 2017yil 

 

 

15  

2.13. 

Kafolatlarning  shartini  summasini  va  kaflat muddatini 

o’zgartirmagan

 holda 


o’zgartirish

  

  har bir 

o’zgartirish

 uchun 10 ming 

so’m


  

2.14. 

Avizolash  yoki  kafolatga 

o’zgarishlarni

 Asaka

” 

Bankining moliyaviy majburiyatisiz o’tkazib

 berish  

 

har bir 


o’zgartirish

 uchun 10 ming 

so’m

  

 Eslatma: Kafolatlar 

bo’yicha


 komission haq har oyda hisoblab yoziladi. Ular 

bo’yicha


 

to’lov


 oyning oxirigacha amalga 

oshiriladi.

 

 

2.15. 180 kunlik muddatgacha kafolatnoma berish  

 

summaning 3%  2.16. 

180  kundan  ortiq  1  yilgacha 

bo’lgan

  muddatga kafolatnoma berish  

 

summaning 4%  2.17. 

Mijozning 

so’rovi

 asosida ko’chirma

 dublikatini berish 

 

1  dona 


ko’chirma

  uchun  2  AQSh  dollari 

(

to’lov

 

kuniga 

O’zR

 MB kursi 

bo’yicha

 

so’mda

 undiriladi)

 

2.18. 

Pul chek daftarchasini berish 

 

bepul 2.19. 

Blankalarni  berish  (naqd  pul  topshirish  uchun 

e’lonnoma

,  kirim  va  chiqim  orderlari  va  boshqa  pul 

hisob-kitob blankalari) 

 

bepul 2.20. 

Chek daftarchasini 

yo’qotganlik

 uchun jarima 

 

2 minimal ish haqi  2.21. 

Kassa xizmatlari: 

 

 

 - naqd pullarni qabul qilish va qayta sanash  

 

bepul  

- naqd pullarni berish:  

 

 

   yuridik  shaxslarga 

 

 

 «

Asaka» 

Banka  kassasiga  naqd  pul  shaklida 

kiritilgan mablag

   

bepul 


 

-  mijozning 

hisobvarag’iga

  naqdinasiz  shaklda 

kelib tushgan 

mablag’lar

 

  

a) ish haqi va unga tenglashtirilgan 

to’lovlar

 uchun  


 

bepul 


 

b)  byudjet  tashkilotlari  hisobvaraqlaridan 

(“

ish  haqi” 

toifasiga tenglashtirilmagan) 

mablag’lar

 

to’lovi 

 

bepul  

v) 


O’zR

  qonunchiligi  bilan  taqiqlanmagan  boshqa 

maqsadlar uchun:

 

  

 

- qishloq 

xo’jalik

 mahsulotlarini tayyorlash uchun  

 

summaning 6%   

(mijozda qG’x

  mahsulotlarini  hamda  ulardan  qayta  ishlangan  mahsulotlarni  etkazib  berishga  oid  eksport 

kontraktlari mavjud 

bo’lgan

 holda  -  summaning 3% miqdorida) 

(mijozda qG’x

  mahsulotlarini  hamda  ulardan  qayta  ishlangan  mahsulotlarni  etkazib  berishga  oid  eksport 

kontraktlari  mavjud 

bo’lgan

  holda 

O’zR

  MB  dan  kelib  tushgan  madad 

mablag’laridan

  -    summaning  0% 

miqdorida)  

-  jismoniy  shaxslarga  aktsiyadorlik  jamiyatlarining 

dividendlarini 

to’lash


  

 

summaning 6%   

-  jismoniy  shaxslarga  yuridik  shaxslarning  ustav   

summaning 6% 


 

 

MIJOZLARNING TOPSHIRIQLARINI BAJARGANLIK UCHUN KOMISSION HAQLARNI BELGILOVCHI TARIFLAR 2017yil 

 

 

16  

fondida  hissadorlik  asosidagi  ishtiroki 

bo’yicha

 

foydanining tegishli qismini to’lash

 (MChJ va b.)  

  Yurdik  shaxs  tashkil  etmagan  yakka  tartibdagi tabirkorlarga: 

 

  

«Asaka

» 

Banki kassalariga topshirilgan tushumlari doirasida  

 

bepul  

-  naqdinasiz  hisob-kitob  asosida  sotilgan  mahsulot 

va 

ko’rsatilgan  xizmatlar  uchun  kredit  aylanmasi 

doirasida  

 

summaning 4%  

(eksport qiluvchilar uchun eksport kontrakti mavjud bo’lsa

 -  summaning 2%) 

 

  jismoniy shaxslarga 

 

  

«Asaka

» 

Banki  kassasiga  topshirilgan  naqd shakldagi 

mablag’lar

  

 

bepul  

«Asaka

» 

Bankida  ochilgan  depozit hisobvarag’iga

 

(omonat) yuridik 

va 


jismoniy 

shaxslar 

hisob 

varaqlaridan (yoki omonatlaridan) naqdinasiz shaklda kelib tushgan: 

 

  

a) ish haqi va unga tenglashtirilgan 

to’lovlar

 

 bepul 

 

b)  byudjet  tashkilotlarining  hisobvaraqlaridan  kelib 

tushgan 

(“

ish  haqi” 

toifasiga  tenglashtirilmagan)  

mablag’lar

  

 bepul 

 

v) boshqa maqsadlar uchun kelib tushgan 

mablag’lar

:   


 

 

«Asaka

» 

Banki tomonidan aholiga uy-joy sotib olish uchun  iptoeka  krediti  taqdim  etilgan  holda  ssuda 

hisobvarag’idan

 omonat 

hisobvarag’iga

 kelib tushgan 

mablag’lar

 

 

summaning 6%  

jismoniy shaxslarga 

aktsiyadorlik 

jamiyatlari 

aktsiyalaridan  olingan  dividendlarni 

to’lash

  uchun 


kelib tushgan 

mablag’lar

 

 

summaning 6%  

-  yuridik  shaxslarning  (MChJ  va  b.)  ustav  fondida 

hissadorlik  asosidagi  ishtiroki 

bo’yicha


  foydanining 

tegishli qismini 

to’lash

 uchun tushgan mablag’lar

 

 summaning 6% 

 

-  yuridik  shaxslarga  qishloq 

xo’jalik

  mahsulotlarini 

sotishdan olingan 

mablag’lar

 

 

summaning 6%  

-  yuridik  shaxslarning  depozit 

Asaka


” 

Bankida 


ochilgan  hisobvaraqlaridan  yoki  boshqa  banklardan 

o’tkazib


  berish  orqali  jismoniy  shaxslarning 

Asaka” 

Bankida  ochilgan  omonat  hisobvaraqlariga  tushgan 

boshqa 

mablag’lar  (ish  haqi  va  unga  tenglashtirilgan 

to’lovlardan

 va byudjet 

mablag’laridan

 tashqari) 

 

summaning 6%  

-  jismoniy  shaxslarning 

Asaka


” 

Bankida  ochilgan 

omonat 

hisobvaraqlariga jismoniy 

shaxslarning 

boshqa  banklardagi  omonat  yoki  plastik  karta 

hisobvaraqlaridan tushgan boshqa 

mablag’lar

 

 summaning 6% 

 

 

MIJOZLARNING TOPSHIRIQLARINI BAJARGANLIK UCHUN KOMISSION HAQLARNI BELGILOVCHI TARIFLAR 2017yil 

 

 

17  

 

- inkassatsiya qilingan tushumni qayta sanash  

 

bepul 


2.22. 

Masofadan 

ko’rsatiladigan

  bank  xizmati  uchun  oylik 

abonent 

to’lovi


:  

 

  

a) 


«

Bank-mijoz

» 

dasturiy  majmuidan  foydalangan holda 

 

15 AQSh dollari QQS bilan (to’lov

 kuniga 

O’zR

 

MB kursi 

bo’yicha

 har oyda undiriladi)  

 

b) 


«SMS

-Bank


» 

tizimidan foydalangan holda: 

 

 

 yuridik shaxslar uchun 

 

10 AQSh dollari QQS bilan (to’lov

 kuniga 

O’zR

 

MB kursi 

bo’yicha

 har oyda undiriladi) 

 

jismoniy shaxslar uchun 

 

bepul 


 

v) 


«INTERNET  BAN

K

ING» tizimidan  foydalangan 

holda jismoniy shaxslar uchun: 

 

10 AQSh dollari QQS bilan (to’lov

 kuniga 

O’zR

 

MB kursi 

bo’yicha

 har oyda undiriladi) 

 

g) «

Onlayn-bank

» 

tizimidan  foydalangan  holda quyidagi xizmatlarni 

ko’rsatish

 uchun: 

 

  

  

Informatsionno’e

 uslugi (SMS-, E-MAIL,WEB-

xabar berish va IVR servisi) axborot xizmatlari* 

 

 

 Axborot xizmatlariga ulanish 

 

bepul  

Axborot  xizmatlaridan  foydalanganlik  uchun  oylik 

abonent 

to’lovi


 

  

jismoniy shaxslar uchun 

 

oyiga 800 so’m

  

 yakka tartibdagi tadbirkorlar, shu jumladan korporativ 

plastik karta foydalanuvchilari uchun 

 

oyiga 3 000 sum   

yuridik shaxslar, shu jumladan korporativ plastik karta 

foydalanuvchilari uchun 

 

oyiga 6 000 sum   

bank  terminalini 

o’rnatgan

  savdo-servis  korxonalari 

uchun 

 

oyiga 8 000 sum   

Kirim-chiqim 

operatsiyalari, 

shuningdek 

savdo 

kartalarining  inkassatsiyasi to’g’risida

,  shu  jumladan 

mijozning 

so’roviga

 

ko’ra


, bank tomonidan 

jo’natilgan

 

bitta SMS-xabar qiymati  

0,025 AQSh dollari hisob-fakturasidan 

ko’chirma

 olingan kundagi 

O’zR

 MB kursi 

bo’yicha

 

 
Download 492.83 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling