Moddiyva issiqlik hisob


Download 58.3 Kb.
bet1/3
Sana14.11.2019
Hajmi58.3 Kb.
  1   2   3

Moddiyva issiqlik hisob.

Dastlabki ma’lumotlar:


1

Unumdorlik

550000

T/yil

2

Ishchi bosim

300

Atm

3

O’rtacha harorat

500

0C

4

Kolonnadagi katalizator hajmi

3.5

m3

5

Ikkilamchi kondensatsiya harorati

-2

0C

6

Birlamchi kondesatsiya harorati

28

0C

7

Kolonnadagi Arv a CH4 ni umumiy konsentratsiyasi

7

%

8

Toza gaz aralashmasi tarkibi % da


Azot

24.75

%
Vodorod

74.29

%
Argon

0.38

%
Metan

0.58

%

9

8000 nm3 quruq gaz tarkibida 1 kg suv bo’ladSintez kalonnasiga kelayotgan gaz:

 1. Agregat unumdorligi 550000*1000/335*24=68408 kg/soat

 2. 1 soatda 1 m3 katalizatorni foydali unumdorligi. 1. Kirishdagi gazlarni sarfi 1 m3 katalizatorga 24000 nm3/soat, chiqishdagi gazlarni sarfi taxminan 21000 nm3/soat 1m3 katalizatorga deb qabul qilamiz. 500 ℃va 300 atm. Bosimda ammiakning gazdagi ulushi 21.5%.

 2. Ikkilamchi kondensatsiyada gaz tarkibidagi ammiak konsetratsiyasini topamiz. Ikkilamchi kondensatsiyada -2 ℃va 280 atm bosim bo’lganda ammiak konsentratsiyasini topamiz.

 1. Effektiv bosim.

Bu yerda: - argan va metanni gazdagi umumiy ulushi. 1. 300 atm va 500 ℃ da ammiakni konsetratsiyasi 26.44% ga teng, 252 atm bosimda esa 22.64 % ga teng.

 2. Effektiv bosimni pasayishidagi tuzatish koeffitsenti. 1. Tuzatish koeffitsenti bilan kolonnadan chiqishdagi ammiak konsentrasiyasi. 1. 1 m3 katalizator unumdorligi. 1. 68408 kg/soat ammiak olish uchun gaz aralashmasi miqdori. 1. Gaz aralashmasi tarkibida 7 % Arv a CH4 tutadi unga ko’ra.

CAr=3.07 % va Cmetan=3.93 % Cammiak=3.08%

Azot va vodorod yig’indisi quydagiga teng bo’ladi. 1. 100-(3.07+3.93+3.08)=89.92 %

Kolonnaga kirishda azot va vodorodni nibatlari 1:3 ga teng bo’lishi k/k.

Shunga ko’ra 1. Azot konsentratsiyasi:


Vodorod konsentratsiyasi:

 1. Gaz tarkibidagi barcha agregatlarni kons. xisoblab topamiz.

Ammiak:

Vodorod:

Azot:

Argon:

Metan:

Umumiy gaz massasi: 308274 kg

Sintez kolonnadan keyin gaz aralashmasi shartka ko’ra 68408 kg/soat yoki 90137.6 nm3 ammiak xosil bo’lishi k/k. quyidagi reaksiyaga ko’ra

N256336 kg yoki 45068.8 nm3

H212072 kg yoki 135206.4 nm3 sarflanishi k/k

Kolonnadan chiqayotgan gaz aralashmasi tarkibida

Ammiak: 1599+ 68408=70007 kg.2107+90137.6 = 92244.6 nm3

H2: 41482-12072=29410 kg. 464603-135206.4=329396.6 nm3

N2: 193584-56336=137248 kg. 154867-45068.8=109798.2 nm3

Ar: 37767 kg .yoki 21149 nm3

CH4: 19338 kg yoki 27074 nm3

Gazlarni umumiy miqdori: 293770 kg yoki 579673.4 nm3Kondetsatlangan ammiak miqdori. Ammiakdan tashqari gazlar hajmi.

 1. 579673.4-92244.6=487428.8 nm3

 2. Gaz hajmidagi ammiak hajmi.

 3. 92244.6-40434=51810.6 nm3 yoki 39320 kg ammiak kondensatlangan.

 4. Kondensatlanmagan gazlarni umumiy hajmi: 487428.6+40434=527862.6 nm3

 5. 28℃ da topilgan bosimlar 1000 kg suyuq ammiakda 19.08 nm3 H2, 6.7 nm3 N2 , 1.86 nm3 Ar, va 5.7 nm3 CH4 eriydi.

Uxolda 39320 kg ammiakda:

H2: 750 nm3

N2: 263 nm3

Ar: 73 nm3

CH4: 224 nm3 eriydi.


 1. Gaz holida qoladi.

H2: 329396,6-750=328646,6 nm3

N2: 109789,2-263 =109526,2 nm3

Ar: 21149-73 =21076 nm3

CH4: 27074-224=26850 nm3Gazlarni umumiy xajmi: 486098,8 nm3

 1. Bu erda gaz hajmidagi ammiak hajmi:

Kondensatlangan ammiak miqdori:

92244,6-40324=51920,6 nm3 yoki 39404 kg

Gazlarni umumiy hajmi: 486098,8+40324=526422,8 nm3

komponent

Suyuq

GazKg

nm3

Kg

nm3

%

1

Ammiak

39320

51809

30603

40324

7.66

2

Vodorod

67

750

29343

328646.6

62.44

3

Azot

328,75

263

136907.75

109526.2

20.81

4

Argon

130,3

73

37635

21076

4

5

Metan

160

224

19178.5

26850

5.09

6

Jami:

40006.5

53119

253667.25

526422.8

100

68408 – 39404=29004 kg ammiakdan 92.5% sistemadan suyuq xolda chiqadi deb faraz qilamiz.

U xolda: 29004*0.925=26828.7 kg ammiak suyuq xolda chiqadi.

Ammiakning miqdorida taxminan 200 nm3 H2; 70 nm3 N2; 20 nm3 Ar; 40 nm3 CH4 eriydi.

Haydalgan gaz miqdori (11) da ko’rsatilganidek 84380 kg ammiak olish uchunN2 56336 kg yoki 45068.8 nm3 H212072 kg yoki 135206.4 nm3 yani 180275.2 nm3 gaz aralashmasi yoki

Zaxiraviy hajimni x bilan belgilaymiz :

U xolda: AVA hajmi 182022.6+x bo’ladi.

Bu hajimda:H2:

N2: 45050.6+x*0.2475

Ar: 691.6+x*0.0038

CH4: 1055.4+x*0.0058

Jami: 182022.6+x

Bu miqdordan ammiak sinteziga sarflanadi va erigan gazlar bilan hisoblanadi.H2:135206.4+750+200=136156.4nm3

N2: 45068.8+263+80=45411.8 nm3

Ar: 73+30=103 nm3

CH4: 224+40=464 nm3

Demak xaydashda:( nm3)

H2:135224.5+x0.7429-136156.4=x0.7429-931.9

N2: 45050.6+x*0.2475-45411.8=x0.2475-361.2

Ar: 691.6+x*0.0038-103=x0.0038+588.6

CH4: 1055.4+x*0.0058-464=x0.0058+591.4

Xaydalgan gaz hajmini y bilan belgilaymiz:

NH3: y*0.0766

H2: y*0.6244N2: y*0.2081

Ar: y*0.04

CH4 : y*0.0509

TenlashtiramizH2:0.7429x-931.9=0.6244y

N2: 0.2475x-361.2=0.2081y

Ar: 0.0038x+588.6=0.04y

CH4 : 0.0058x+591.=0.0509y

Bundan ikkita sistemaga ega bo’lamiz.X1=14804; X2=12433; Y1=16121; Y2=13051.3

Bundan; xo’rt=13618.5 ; yo’rt=14586.15 bu hajmda:

NH3: 14586.15*0.0766=1117.3 nm3 yoki 848 kg

H2: 14586.15*0.6244=9107.6 nm3 yoki 813.17kg

N2: 14586.15*0.2081=3035.37 nm3 yoki 3794.21 kg

Ar: 14586.15*0.04= 583.44 nm3 yoki 1041.85 kg

CH4: 14586.15*0.0509=742.4 nm3 yoki 530.3 kg

Aylanuvchi gazlar miqdori.

NH3: 40324-1117.3= 39206.7 nm3 yoki 30603-848=29755 kg

H2: 328646.6-9107.6=319539 nm3 yoki 29343-813.17=28529.83 kg

N2: 109526.2-3035.3=106491 nm3 yoki 136907.75-3794.21=133113.54 kg

Ar: 21076-583.44=20482.56 nm3 yoki 37635-1041.85=36593.15 kg

CH4: 26850-742.4=26107.6 nm3 yoki 19178.5-530.5=18648 kg

Sintezga berilayotgan AVA miqdori. (14)da asosan toza AVA umumiy hajmi:

180275.2+13618.5=193893.7 nm3.

Bu hajmdan:

H2:193893.7*0.7429=144043.6 nm3 yoki 12861 kg

N2: 193893.7*0.2475= 47988.7 nm3 yoki 59985.8 kg

Ar: 193893.7*0.0038=736.8 nm3 yoki 1315.7 kg

CH4: 193893.7*0.0058=1124.6 nm3 yoki 803.2 kg

Bundan tashqari har 8000 nm3 quruq gaz tarkibida 1kg suv bug’I bor.

Demak: 193893.7 nm3 hajmda 24 kg yoki 30 nm3 suv bugi bor.

Aylanuvchi va toza gazlar aralashgandan keyingi AVA miqdori.

NH3: 39206.7 nm3 yoki 29755 kg

H2: 319539 +144043.6=463582.6 yoki 28529.83 +12861=41390.83 kg

N2: 106491 +47988.7 =154479.7 nm3 yoki 133113.54+59985.8=193099.34 kg

Ar: 20482.56+ 736.8=21219.36 nm3 yoki 36593.15+1315.7 =37908.85 kg

CH4: 26107.6+1124.6= 27232.2 nm3 yoki 18648+803.2 =19451.2 kg
Download 58.3 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling