Mol aluminiy gidrosulfat va mol aluminiy gidroksid reaksiyasi natijasida qanday tuz(lar) hosil


Download 51.18 Kb.
Sana18.06.2022
Hajmi51.18 Kb.
#763844
Bog'liq
Intellect group 1
tehnicheskoe opisanie gvc3202, test teacher , O\'zbekiston respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiya

 1. 1 mol aluminiy gidrosulfat va 1 mol aluminiy gidroksid reaksiyasi natijasida qanday tuz(lar) hosil bo’ladi?

  1. alyuminiy sulfat

  2. alyuminiy gidroksosulfat

  3. alyuminiy gidrosulfat

  4. alyuminiy gidroksosulfat va alyuminiy sulfat
 1. Miqdori 0,25 mol bo’lgan kalsiy oksidi massasini (g) hisoblang. А) 7 В) 14 С) 21 D) 28
 1. H2XO4 tarkibli moddaning 580 grammida 8 g vodorod atomlari mavjud bo’lsa, X ni aniqlang. A) S B) Mn C) Cr D) Se
 1. Temir (||) gidrofosfar molekulasidagi temir va fosfar atomlari soni qanday nisbatda bo’ladi

A) 3:1 B) 1:3 C) 1:1 D) 1:2 1. Quyidagi birikmalarning qaysi birida kislorod va oltingugurt atomlari soni o‘zaro 8:1 nisbatda bo‘ladi?

  1. aluminiy digidroksosulfat

  2. aluminiy gidrosulfat

  3. kalsiy gidrosulfit

  4. kalsiy gidroksosulfat
 1. Suv va suv bug’i uchun umumiylik

A) Hajmga ega emas B) Shaklga ega emas
C) Siqiluvchanlikga ega emas D) Oquvchanlikga ega emas 1. Qaysi modda ion kristall panjaraga ega?

  1. olmos B) temir

C) osh tuzi D) yod

 1. Teng massa nisbatda olingan neon va argon aralashmasining mol nisbatini aniqlang.

A) 1:1 B) 3:1
C) 2:1 D) 5:1

 1. 5d qobiqchadan keyin qaysi energetik qobiqcha elektron bilan to‘ladi? A) 4f B) 5p C) 6s D) 6p

 2. Tarkibida umumiy bog’lar soni 10 ga teng bo’lgan birikmani aniqlang.

  1. (Al(OH)2)2SO4

  2. AlOHSO4

  3. (AlOH)3(PO4)2

  4. (Al(OH)2)3PO4
 1. Temir (III) gidroksosulfat hosil bo’lishi uchun, tegishli asos va kislota o’zaro reaksiyaga kirishgan. Shu reaksiyadagi umumiy koeffitsiyentlar yig’indisini toping.

  1. 3 B) 5

C) 4 D) 6

 1. Amfoter oksidga oid bo’lmagan moddalarni ko’rsating.

  1. Cu2O, FeO B) Al2O3,PbO

 1. BeO, ZnO D) SnO2, MnO2
 1. 1 mol natriy digidrofosfat va 2 mol natriy gidroksid reaksiyasi natijasida qanday tuz(lar) hosil bo’ladi?

  1. natriy fosfat

  2. natriy fosfat va natriy gidrofosfat

  3. natriy fosfat va natriy gidroksofosfat

  4. natriy girofosfat va fosfat kislota
 1. . Berilgan yo'nalishda moddalar tarkibidagi elektron, proton va neytronlar yig'indisi qanday o'zgarishini aniqlang.

a) ortadi; b) kamayadi;
c) o'zgarmaydi;
2 1 →SiО2 2 →NO2 3 →N2O3 4 → SiH4 A) 1-a, 2-a, 3-c, 4-b
B) 1-b, 2-b, 3-a, 4-b
C) 1-b, 2-b, 3-c, 4-a
D) 1-c, 2-a, 3-b, 4-b

 1. Kimyoviy reaksiya vaqtida issiqlik chiqishi yoki yutilishiga qarab reaksiyalar qanday turlarga bo’linadi?

  1. Birikish, parchalanish

  2. Oksidlanish qaytarilish

  3. Ekzotermik, yonish

  4. Endotermik, ekzotermik
 1. 17. Kimyoviy elementlar davriy sistemasida 7 ta davr bor. Bundan qanday ma’nolar anglashiladi?

1- Elektron qobiqlar soni 7 tagacha bo’lishi 2- ishqoriy metallar soni 7 ta ekanligi

 1. tipik inert elementlar soni 7 ta ekanligi

 2. katta va kichik davrlarning umumiy soni 7 ta ekanligi A) 1, 2, 3, 4 B) 1, 2, 4

C) 3, 4 D) 1, 3, 4

 1. Quyidagilarning qaysilari fizik hodisa?

 1. mis idishning havoda qorayishi;

 2. suvning muzlashi;

 3. kislotaga asos ta`sir ettirish;

 4. qumni sement bilan aralashtirish;

 5. havoni sovutib kislorod olish;

 6. metallning havoda oksidlanishi; A) 1, 2, 3 B) 2, 4, 5

C) 4, 5, 6 D) 1, 3, 6 1. Uglerod elementi quyidagi qaysi moddalar tarkibiga kiradi.

1) kalsiy karbid; 2) ohaktosh;
3) osh tuzi; 4) chili selitrasi;
5) bertolle tuzi; 6) ichimlik sodasi;
A) 3, 4 B) 1, 2, 6
C) 3, 4, 5 D) 1, 2, 5 1. Tarkibida allotropik shakl o’zgarishlariga ega bo`lgan elementli moddalar qatorini belgilang.

 1. ammoniy gidroortofostat; (NH4)2HPO4

 2. ammoniy digidrofosfat; (NH4)H2PO4

 3. ammoniy xlorid; NH4Cl

 4. silvinit; KCl*NaCl

 5. fosfat kislota; H3PO4

 6. ammoniy sulfid; (NH4)2S

A) 1, 2, 5, 6 B) 1, 2, 3, 4
C) 1, 2, 3, 5 D) 3, 4, 5, 6

 1. Molekulasi tarkibidagi 3 ta vodorod atomining faqat bittasi negiz hisoblanuvchi kislotani ko`rsating.

А) metafosfat kislota В) gipofosfit kislota С) fosfit kislota

 1. fosfat kislota
 1. Alyuminiy ortofosfitni ko’rsating.

  1. Al2(PO4)3 B) Al2(HPO4)3 C) Al(H2PO2)3 D)Al2(HPO3)3
 1. Amfoter oksidga oid bo’lmagan moddalarni ko’rsating.

  1. Cu2O, FeO B) Al2O3,PbO

C) BeO, ZnO D) SnO2, MnO2 1. Qutbsiz kovalent bog’ga ega bo’lgan moddalarni aniqlang.

 1. metan;

 2. oltingugurt (IV) oksid;

 3. natriy ftorid;

 4. vodorod;

 5. vodorod xlorid;

 6. kislorod;

 7. ammiak;

 8. brom;

 9. ammoniy gidroksid

A) 1,3,9 B) 2,5,7
C) 3,7,8 D) 4,6,8 1. 𝐹𝑒3+ kationidagi toq elektronlar soni 𝐶𝑟3+ kationidagi toq elektronlar sonidan nechtaga ko’p?

  1. 1 B) 4

C) 2 D) 3 1. 18O, 17O, 16O izotoplari tarkibidagi neytron, proton va elektronlar sonlari yig‘indisini aniqlang.

A) 75 B) 81
C) 79 D) 78 1. Kovalent bog’lanishli moddalarni aniqlang. 1) CaO; 2) H2S; 3) F2; 4) PCl3; 5) K2S; 6) I2; 7) Cu; 8) P4; 9) Zn

A) 2;3;4;6;8 B) 2;5;7;9
C) 1;3;6;9 D) 3;6;7;8;9 1. 𝑁𝑎2O*6Si𝑂2 tarkibidagi neytronlar sonini toping . A) 240 B) 116 C) 226 D) 13

 2. Qaysi modda uch xil agregat holatida bo’lishi mumkin ?

  1. Mis(||) Nitrat B) Suv

C) Quruq muz D) Yod 1. Element atomida 45 ta neytron bo’lib , ular element atom massasining 56.25 % ni tashkil etadi . Bu elementdagi proton , electron , element tartib raqami va atom massasini toping .

A) 40; 40; 45; 85 B) 38;38;38;85
C)35;35;35;80 D) 35;36;30;70
E) 45;45;30;90

30 . Tarkibidagi elementlarning massasi nisbatlari (mos ravishda ) 2:1:2 ga teng bo’lgan tuzni aniqlang . 1. MgC𝑂3 B) MgS𝑂4 C) CaC𝑂3 D) CuS𝑂4

Download 51.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling