Molekulyar moddalarni kim birinchi to’g’ri ta’riflagan?


Download 33.26 Kb.
Sana01.11.2020
Hajmi33.26 Kb.
#139899
Bog'liq
迼± 9 ß¿¡õ
MALAKA ISHI NAMUNA(1), NAZORAT SAVOLLARI, elementar matematika , elementar matematika , ИЖАРА ШАРТНОМАСИ, wCo5BXKGp81 aw3vyifdUe7qvSWts5uZ, 1-laboratoriya ishi AB-225 Muminov Baxtiyor, 1 olchovli.massivlar, adabiyotlar roxati, 5 sinf aralash sonlarni qoshish va , personalni boshqarish, Samadov Jasur II M amaliy mat va informatika HFX 7-maruza boyicha topshiriq, Assignment 1, Assignment 1

9-sinf Kimyo I-Variant

 1. Molekulyar moddalarni kim birinchi to’g’ri ta’riflagan? (7 -sinf 21-bet)

A) A.Lavuazye B) K.Bertlo C) J.Dalton D) M.V.Lomonosov

 1. “Atomlar bo’linadigan zarralar bo’lib, ularning ichi bo’shliq va mayda zarralardan iborat bo’ladi” degan fikrni kim aytgan? (8 -sinf 44 -bet)

A) Ar-Roziy B) Levkip C) Abu Rayhon Beruniy D) Demokrit

 1. 3 mol tetrafosgor(P4) va 2 mol ozon(O3)dagi atomlar sonining nisbatini toping. (7 -sinf 34-bet)

 1. 1;2 ; B) 1;1,5 ; C) 1;1 ; D) 2;1

 1. Osmiyning zichligi litiyning zichligidan necha barobar yuqori? ( 9-sinf 52 -bet) A) 45 B) 25 C) 15 D) 5

 2. Gazsimon uglerodning qattiq holatga o’tkazilishi natijasida ikosaedrik shakldagi uglerod – uglerodning qaysi allatropik shakl ko’rinishikidir? ( 9-sinf 30-bet)

A) Karbin B) Grafit C) Olmos D) Fullerin

 1. Metallarning qaysi biri yuqori oksidni hosil qiladi? ( 7-sinf 103-bet)

A) Ru B) Fe C) Cr D) Mn

 1. Chumoli kislotasi nimalarda bo’ladi ? ( 7-sinf 69-bet) a)limon b) apelsin c) qichitqi o’t bargida s) olma d) anor g)chumoli qorin bo’shlig’ida f)asalari zahari h) qichitqi o’t ignachalari j) shovulbargida A) c-d –f B) c-g-f-h C)g-f-h D)a-b-s

 2. Odam tanasidagi suvning necha %ni yo’qotsa odam nobud bo’ladi? ( 7-sinf 83-bet) A) 20-24% B) 15-20% C)5-7% D) 10-12%

 3. Bir hajm suvda 700 hajm ammiak erishi mumkin bo’lsa shu eritmaning % konsentratsiyasini toping? (8 -sinf 164-bet) A)34,7% B) 70% C) 42,84% D) 28,37%

 4. Qaysi qotishmadan sanoatda tez kesar asboblar tayyorlashda ishlatiladi? ( 9-sinf 54 -bet) A) Xromli po’lat B) Qo’rg’oshinli babbit C) Qalayli babbit D) Volframli po’lat

 5. Qattiq jismlarni suyuqlik sirtida qalqib turishi nima deb ataladi? ( 8-sinf 142-bet) A) Adsorbsiya B)Flotatsiya C)Sublimatsiya D) Allatropiya

 6. Xlor molekulasi sovuq KOH eritmasi ustidan o’tkazilsa xlorning oksidlanish darajasi qanday o’zgaradi? ( 8-sinf 128-bet) A) 0 dan +1 va -1 oksidlanish darajalarini hosil qiladi B) 0 dan +5 va -1 oksidlanish darajalarini hosil qiladi C) 0 dan -1 oksidlanish darajasini hosil qiladi D) 0 dan +1 oksidlanish darajasini hosil qiladi

 7. Og’ir shisha hosil qilish uchun oddiy shisha suyuqlanmasiga qanday qo’shimchalar qo’shish kerak? ( 9-sinf 44-bet) A) Au2O3 B) Cu2O C) Potash D) Potash va PbO

 8. Quyidagi qaysi reaksiya malda bormaydi? ( 9-sinf 37 -bet) A) CaCO3=CaO+CO2 B) BaCO3=BaO+CO2 C) K2CO3=K2O+CO2 D) MnCO3=MnO+CO2

 9. Qaysi olim dastlab “Kimyoviy element eng oddiy, kimyoviy jihatdan bo’linmaydigan modda bo’lib, u murakkab moddalar tarkibiga kirishini” tushuntirdi? ( 8-sinf 39-bet) A)M.V.Lomonosov B) R.Boyl C) J.Dalton D) Y.Berselius

 10. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati qaysi kondan qazib olingan rudalar asosida ishlaydi? ( 9-sinf 53-bet) A) Oqtepa B)O’qjetpes C) Kosmanachi D) Qalmoqqir

 11. Qaysi yemirilishda massa o’zgarmasdan tartib raqam bir birlikka kamayadi? ( 8-sinf 67-bet) A) Pozitronli B) Elektronli C)Gamma yemirilishda D) Neytronli

 12. Qanday tuzlar to’liq gidrolizlanadi ( 8-sinf 112-bet)

 13. Quyidagi reaksiyani tugallab reaksiyaning chap tomoni bilan o’ng tomonining farqini yozing? ( 8-sinf 90-bet) P2S3 + HNO3 (kons) = NO2 + …

 14. Fullerin tarkibida uglerod atomlari qanday va nechtadan burchakli tuzilmalar hosil qilgan? ( 9-sinf 30-bet)

 15. Massasi 42,8 gr ammoniy xlorid tuzi tarkibidagi ammiakni to’liq eritmadan chiqarish uchun 10% li Ca(OH)2 eritmasidan necha gr kerak? ( 8-sinf 163-bet)

 16. Qaysi karbanatlar suvda erib gidrolizga uchraydi? ( 9-sinf 36-bet)

 17. Qadim zomonlarda ma’lum bo’lgan 7 ta metallning nomini toping? ( 9-sinf 50-bet)

 18. SiF4 ning oddiy sharoitdagi agregat holatini toping? ( 9-sinf 42-bet)

 19. Suyuq shisha tarkibida qanday silikatlar bor? ( 9-sinf 43-bet)

9-sinf Kimyo II-Variant

1. Rаdiоаktvlikni kim оchgаn?

А. K.Rеntgеn; B. А.Bеkkеrеl; C) Dj.Tоmsоn; D. D.Ivаnеnkо.

2. 1865-yilda elementlarning ekvivalentlariga asoslangan davriy qonun yaratgan olimni toping

А. Yu.L.Meyer BA.de-Shankurtua, C) J.Nyulends D. I.V.Deberneyer.

3. [E(OH)]3(PO4)2 birikmadagi noma’lum elementning birikmadagi elektron konfiguratsiyasi 1s22s22p63s1 egа bo’lsa nomalum elementning protonlar soni umumiy nuklonlar (e,p,n) yig’indisining necha %ni tashkil etadi? А. 33,34%, B. 32,5%, C) 35%, D. 36,66%, 4. Eng kuchli mеtаllik хоssаlаri qаysi elеmеntlаrdа nаmаyon bo’lаdi?

А. lаntаn; B. qo’rg’оshin; C) gаfniy; D. sеziy.

5. Elektron konfiguratsiyasi 3d104s2 bilan tugagan elementda nechta to’lgan pog’onachasi mavjud?

А. 7 ta; B. 6 ta; C) 4 ta; D. 5 ta.

6. Yadro reaksiyalarinio’rganishda ilmiy izlanishlarni qaysi O’zbek kimyogarlaridan kimlar boshlab berishgan? 1, A,A,Abduvahobov 2, Sh,T,Tolipov 3, U,O,Oripov 4, Q,A,Ahmedov 5, M,Mo’minov

А. 1 va 3; B. 2 va 4; C) 3 va 5; D. 1 va 4.


 1. Quyidagi elementlarning nisbiy elektromanfiyligi kamayib borish tartibida joylashtiring? 1, Ga 2, Ge 3, In 4, As 5, Sn 6,P

А. 6,4,5,2,1,3; B. 4,6,1,2,5,3; C) 3,5,2,1,6,4; D. 4,6,2,1,5,3.

 1. Quyidagi reaksiyani davom ettirilganda jami koeffitsientlar yig’indisi necha bo’ladi? Al+HNO3=N2O+…. А. 48 B. 64, C) 33, D. 75

 2. Inert gazlarning birikmalaridan qaysi birini dastlab sintez qilib olingan ? А. KrCl4, B. XeCl4, C) KrBr4, D. XeF4.

10 Yadrо mаssаsi o’zgаrmаy, yadrо zаryadi (n→p) bir birlikkа оrtsа, qаndаy yеmirilish hisоblаnаdi? А. α-; B. β-; C) γ-; D. σ-.

 1. 6 s electron pog’ona elektronlar bilan to’lgandan keyin qaysi electron pog’ona elektronlar bilan to’ladi A 6p B 5d S 4f D 5f

 2. Massasi 65,1 gr bo’lgan MeCO3 bo’gan birikmada 4,6655*10 23 dona C atomlari bo’lsa noma’lum metallni toping? А. Mg; B. Be; C) Ca; D. Na.

 3. Ma’lum massadagi Si ni ishqor eritmasining 420 gr 20% li eritmasida eritilganda n,sh,da o’lchangan 33,6 l gaz ajralgan bo’lsa, ishqorni toping? АNaOH; B.LiOH C) KOH D. Ca(OH)2.

 4. Qaysi metallning sulfatli tuzidan o’simlik zarakunandalariga qarshi kurashishda va turli bo’yoqlar tayyorlashda ishlatiladi: А. Natriyli B. Misli C) Ruxli, D. Temirli

 5. Suvga qaysi elementni ta’sir ettirsak suv alangalanib yonadi va erkin kislorod molekulasi ajralib chiqadi? А. K B. F2 C) Cl2; D. Bunday jarayon hech qachon sodir bo’lmaydi, chunki suvdan faqat erkin H2 molekulasi ajralib chiqa oladi

16. Temir (III) xloridga yetarlicha H2S ta’sir ettirilganda modda miqdori 0,75 M sariq rangli modda hosil bo’lgan bo’lsa reaksiyaga kirishgan FeCl3 ning massasini toping A 122 B 183 S 244 D)91,5

17. Elektromanfiy (metallmas) atomlarining proton orqali bog’lanish nima deb ataladi A Qutbli kovalent B Vodorod S Donor akseptor D Qutbsiz kovalent

18. Quyidagi reaksiyani davom ettiring H2S+Cl2= …

19. Reaksiya 30oC dan 70oC gacha oshirilsa reaksiya tezligi necha marta ortadi (y=3)

20. Azot beshinchi guruh elementi bo’lsa ham lekin V valentli bo’la olmasligiga sabab nima (qisqagina)?

21. Qaysi nitrat kislata tuzi parchalanganda erkin kislorod ajralib chiqmaydi

22. “Hayot va tafakkur elementi” bo’lgan elementning qaysi allatropik shakli sarimsoq hidini beradi?

23. Yuqori darajada toza molibden ajratib olish usulini yaratgan o’zbek olimini toping?

24, Qaysi tuzning teng miqdorda olib parchalanganda eng ko’p gaz ajraladi? 1. Cu(NO3)2 2, Fe(NO3)2 3, Ca(NO3)2 4, Hg(NO3)2

25, Massasi 47 gr bo’lgan Cu(NO3)2 parchalanganda ajralib chiqqan kislorod atomlar soniga teng bo’lgan ammiak molekulalarining n,sh,dagi hajmini toping?

9-sinf Kimyo Yozma ish I-Variant


 1. 34,8 gr mаgniy kаrbоnаt vа mаgniy аrаlаshmаsi оchiq hаvоdа qizdirilgаndа 55 l gаz аjrаldi, lekin qаttiq qоldiqning mаssаsi o’zgаrmаy qоldi. Reаksiyadаn keyin hоsil bo’lgаn оksid mаssаsini hisоblаng.

 2. Massasi 130 gr Hg(NO3)2 tuzi parchalanganda ajralib chiqqan gazlar aralashmasi 0,5 l suvda eritildi, Hosil bo’lgan eritmaning narmall kosentratsiyasini toping (p=1,12g\ml)

 3. Vоdоrоd vа is gаzidаn ibоrаt 120 ml аrаlаshmаgа 80 ml kislоrоd qo’shib pоrtlаtildi. Nаtijаdа аrаlаshmаning hаjmi 140 ml, suv bug’lari kondensatlanganda esa hajm 100 ml gacha kamaygan bo’lsa dastlabki aralashmadagi is gazining hajmiy ulushini toping

 4. Modda miqdorlari teng bo’lgan NaJ va NaBr aralashmasiga Cl2 gazi ta’sir ettilganda aralashma massasi 47 gr kamaygan bo’lsa, dastlabki aralashmaga AgNO3 ta’sir ettirilsa necha gr cho’kma(lar) hosil bo’ladi?

9-sinf Kimyo Yozma ish II-Variant 1. Is gazi va karbanat angidritdan iborat 80 ml aralashmaga 70 ml kislorod qo’shilganda hajm 120 ml gacha kamaygan bo’lsa, keyingi aralashmadagi jami kislorod atomlar sonini toping

 2. A+B=C+D sistemadagi moddalarning muvozanat holatdagi konsentratsiyalari 0,25:0,35: 0.2:0,2 mol\l bo’lgan sistema (k=1) dagi A moddaning dastabki konsentratsiyasini toping (V=5 l).

 3. Massa ulushi 49 % li 2 kg sulfat kislata eritmasini hosil qilish uchun tarkibida 10 % yot jismlar bo’lgan pirit (FeS2) dan qancha kerak?

 4. Tarkibida 8 % CuSO4 eritmasining 200 gr ga 40 gr li Fe plastinka tushurilganda plastinka massasi necha % ga ortadi?

9-sinf Kimyo Amaliy mashg’ulot I-Variant

Labaratoriyada quyidagi tuzlar tarkibidagi anionlarni aniqlashda qaysi reagentlardan foydalaniladi. Tegishli reaksiya tenglamalarini yozing


 1. NaCl B) K2SO4 C) Na2CO3

9-sinf Kimyo Amaliy mashg’ulot II-VariantLabaratoriyada tegishli quruq tuzlar mavjud: A)CH3COOK, B)CuSO4, C) NaCl . Shu tuzlardan har bittasini suvda eritildi. Shu tuzlarni gidrolizini tezlashtirish uchun nimalar qilish kerak?
Download 33.26 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling