MT136 – Maktabgacha ta’lim muassasasining musiqa rahbarlari malaka oshirish kursi tinglovchilari uchun mutaxassislik fanlari bo’yicha test savollari


Download 0.57 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/3
Sana08.07.2018
Hajmi0.57 Mb.
  1   2   3

 

  

MT136 – Maktabgacha ta’lim muassasasining musiqa rahbarlari malaka oshirish kursi tinglovchilari uchun mutaxassislik fanlari bo’yicha test savollari 

“Bolajon” tayanch dasturining muqaddima qismida qanday 

maqsadlar yoritilgan? 

Ta’lim, tarbiya bola shaxsini 

jismonan rivojlanishi, nutq va 

tafakkurni o’stirish va ularni 

maktabga tayyorlash 

Mustaqil hayotga 

tayyorlash, jismonan 

sog’lom va baquvvat 

avlod qilib tarbiyalash, 

umumiy sog’lomlashtirish 

Davlat  talablari asosida 

ta’lim tarbiya berish, aqliy va 

jismonan sog’lomlashtirish 

Ularni  maktabga  tayyorlash, 

aqliy 


qobiliyatlarini 

rivojlantirish, 

 

nutq  


madaniyatini oshirish 

O’zbekistonda xor 

a’kapella 

musiqasi asoschisi nomini aniqlang? 

Mutal Burxonov 

Doni Zokirov 

 

Tolibjon Sodiqov  

Muxtor Ashrafiy 

 “V” qanday belgi? Musiqada nafas olish 

Tovush cho’zimi 

Musiqada pauza 

Baland ijro 

“Kasallikni oldini olish badan tarbiya va harakatli o’yinlar bilan 

shug’ullanuvchi kishi kasal 

bo’lishdan holidir” bu so’zlar qaysi 

allomaga tegishli. 

Abu Ali Ibn Sino 

A.Navoiy 

M.Behbudiy 

Ulug’bek 

“Musiqa – bu ham san’at, ham fan, ham til ham o’yin” deb kim aytgan? 

B.Asaf’yev 

Farobiy 

Ibn Sino 

Xorazmiy 

“Musiqa  madaniyati”  o’quv  fani qanday dars turiga kiradi?  

Kompleks (integral-aralash) 

Ko’rgazmali    

Amaliy   

 

Og’zaki 


“Musiqiy tarbiya bu-musiqachi 

emas, inson tarbiyasidir” deb kim 

aytgan? 


V.A.Suxomlinskiy 

I.A.Karimov 

Farobiy 

A.Navoiy 

«Bahor»  raqs  ansambli qaysi yilda tashkil topdi? 

1957 yil 

1960 yil 

1958 yil 

1961 yil 

«Bekar» belgisining vazifasi nima?  Ko’tarilgan yoki pasaytirilgan 

belgilarni bekor qilib tovushni o’z 

holiga keltirish  

Tovushlarni yarim ton 

pasaytirish  

Tovushni cho’zib turish  

Tovushlarni bir ton 

pasaytirish  

«Bemol’» belgisining vazifasi nima?   Tovushni yarim ton pasaytiradi Tovushni yarim ton 

ko’taradi 

Tovushni bir ton ko’taradi  

Tovushni bir ton pasaytiradi  

«Bulbulcha» xori qachon tashkil etilgan? 

1970 yil 

1976 yil 

1978 yil 

1980 yil 

«Diez» belgisining vazifasi nima? Tovushlarni  yarim ton ko’taradi 

Tovushlarni o’z holiga 

qaytaradi  

Tovushlarni yarim ton 

pasaytiradi  

Tovushni bir ton ko’taradi   

  

Bolalar marosim 

qo’shiqlarini 

aniqlang? 

Boychechak, Ramazon 

Binafsha, Chittigul 

 

Boychechak, Qizilgul  

Chittigul, Olatoy 

 «Dubl’ bemol» belgisining vazifasi nima?  

Tovushni bir ton pasaytiradi  

Tovushlarni o’zib – o’zib 

chalish  

To’xtab turish  

Tovushlarni cho’zib turish  

«Ushshoqi  Hoji» kim tomonidan yaratilgan?  

Hoji Abdulaziz Abdurasulov   

Domla Halim Ibodov   

Sodirxon hofiz 

Mulla To’ychi  

Toshmuhammedov   

«Bastakor»  qanday  so’zdan  olinib iste’molga kiritilgan? 

Forscha so’z 

Tojikcha so’z 

Arabcha so’z 

O’zbekcha so’z 

«Kompyuter  yordamida  fortepyano notalarini  o’rganish»  dasturi  bilan 

ishlash 


orqali 

o’rganuvchilarda 

qanday 

musiqiy 


bilimlar 

hosil 


qilinishi ko’zda tutilgan?  

Fortepiano 

cholg’u 

asbobining 

musiqiy 

tovushqatori, 

ularning 

oktavalarda  joylashishi,  yozilishi  va 

b.ni o’rgatadi 

Fortepianoda  ikki  qo’lda 

chalishni o’rgatadi 

Alteratsiya  belgilarini  to’g’ri 

joylashtirishni o’rgatadi 

Miksolidiy, 

frigiy 

ladlari 


haqida ma’lumot beradi 

«Kompyuter  yordamida  fortepyano notalarini  o’rganish»  dasturining 

afzallik tomonlari nimada? 

Musiqa ijrochiligining o’zagi bo’lgan 

notani  varaqdan  o’qish  malakasining 

hosil  qilinishiga  katta  yordam  beradi

 

 Musiqa 

asbobisiz 

ham 

asarlarni o’rganishga 

yordam beradi 

O’quvchining 

bilimini 

kompyuterning o’zi aniqlaydi 

Musiqa  o’qituvchisiga  hojat 

qolmaydi 

«Texnologiya» so’zining lugaviy ma’nosi?  

Texne – mahorat, san’at, logos – 

tushuncha, ta’limot 

Texnologiya 

–  ishlab 

chiqarish usuli 

Texne  –  texnika,  logos  - 

ta’limot 

Buyumni tayyorlash jarayoni 

«Texnologiya» tushunchasining ta’rifi?  

Texnologiya  –  tayyor  maxsulot  olish 

uchun  ishlab  chiqarish  jarayonlarida 

qo’llaniladigan  usul  va  metodlar 

majmui 

Texnologiya –  tayyor 

mahsulot olish jarayoni 

Texnologiya 

– 

buyumni tayyorlash metodlari majmui 

Texnologiya 

– 

ishlab 


chiqarish jarayoni 

«Xor»  so’zi  qanday  so’zdan  olinib, qanday ma’noni anglatadi? 

Grekcha 


«Xoros» 

dan 


olinib, 

yig’ilish degani 

Inglizchadan 

olinib, 


kuylayman degani 

Grekcha «Xoros» dan olinib, 

yig’ilish degani 

Arabchadan  olinib,  qo’shiq 

aytish degani 

1 oktava Do –dan 2 oktava mi –fa qaysi ovozlar diapozoniga xos? 

Bolalar 


Erkaklar 

Ayollar 


Bolalar va ayollar 

1 yil davomida bolalar nechta qo’shiq o’rganishlari lozim? 

10-12 ta 

8-10  ta  

12-14 ta 

6-8 ta Ovozning eng pastki va eng yuqorigi tovush oralig’i qanday nomlanadi? 

Diapozon 

 

Registr 


 

Tessitura 

 

Kulminatsiya  

1 ta butun nota nechta sakkiztalik notaga teng. 

4 ta 


6 ta 

8 ta 


2ta 

 

  

4 partiyadan iborat xor qanday xor? Aralash xor 

Kamer xori 

Bolalar xori 

Erkaklar xori 

6 va 7 yoshli bolalar ovoz diapazoni oralig’i? 

Re-do-re ikkinchi oktava 

Re-si 

Mi-re ikkinchi oktava Do- si 

Akkord so’zining ma`nosi? Bir vaqtda qo’shilib eshitilgan uch va 

undan ortiq tovushlar 

 

Bir vaqtda eshitilgan tovushlar 

Uch tovushlik 

Intervallar 

Al-Forobiy o’z davri musiqasini necha turga bo’ladi? 

3 turga 


2 turga 

4 turga 


5 turga 

Amaliy o’qitish metodlariga nimalar kiradi? 

Vokal-xor malakalari, musiqaning 

tuzilishi hamda ifoda vositalarini 

tahlil etish 

Darsliklarda o’yin 

elementlarini joriy 

etish 

Jamoa bo’lib kuylashda ovoz mashqlarining ahamiyatini 

tushuntirish 

O’zbek xalq cholg’u asboblarida 

asarlarni ijro eta olish 

malakasini rivojlantirish 

Bir ovoz 

partiyasining 

ikkiga 

bo’linishi qanday ataladi? Divisi 

 

Unison  

Sinkopa 


 

Markato 


 

A’kapella  ijrochiligi  xor  rahbari asarni  boshlash  tonini  qaysi  asbob 

yordamida aniqlaydi? 

Kamerton 

 

Rubob  

Fortepiano 

 

Doira 


Ansambl nima? 

 Hamma baravariga uyg’un kulash va 

chalish 


Musobaqa qilib kuylash 

Yakka-yakka chalish 

Navbatlashib chalish 

Aralash xorning asosiy partiyasi nechta? 

4 ta 


3 ta 

6 ta 


5 ta 

Ashulaning bir necha bor qaytariladigan qismi nima deyiladi? 

Naqorat 


 

Vol ta 


Pauza 

Akkord 


Asosiy pog’onalarni ko’taruvchi 

yoki pasaytiruvchi belgilar nima deb 

ataladi?  

Al’teratsiya  

Transpozitsiya  

Dinamika  

Balandlik 

Ayollarning pastki ovozi?  Al’t  

Soprano  

Tenor  

Bas  


Ayollarning yuqori ovozi?  

Soprano  

Al’t 


Bas  

Tenor 


Bas kalitining ikkinchi nomi?  

Fa kaliti  

Sol’ kaliti  

Tenor kaliti  

Do kaliti  

Bolalar ovozi musiqiy tilda qanday nomlanadi? 

Diskant 


Tenor 

Bas 


Bariton 

Kapella rahbarini qanday atashadi? Kapelmeystr 

 

Kontsertmeystr  

Dublyo’r 

 

Baletmeystr  

Bolalar ovozidagi o’zgarish musiqiy  Mutatsiya Soprano 

Rasta 


Klavir 

 

  

tilda nima deyiladi? 

Musiqada  ikki  tovush  oralig’i  nima deb ataladi? 

Interval 

 

Registr 


 

Divizi 


 

Akkord 


 

Dirijor  va  kompozitorlarni  hurmat bilan qanday atashgan? 

Maestro 


 

Kontsertmeystr 

 

Orkestr shefi  

Dirijor 


 

Bolalarning past ovozi qanday nomlanadi? 

Alt 


Diskant 

Soprano 


Tenor 

Bolalarning soprano ovozi qanday partiya? 

Eng yuqori ovoz 

O’rta ovoz 

Pastki ovoz 

Yug’on ovoz 

Botir Umidjonovning “O’zgancha” asari qanday xor uchun yozilgan? 

Jo’rsiz xor 

Aralash xor 

Bolalar xori 

Jo’rli xor 

C  o’lchovida  nechiga  dirijyorlik qilinadi?  

4 ga  


2 ga  

1 ga  


3 ga  

Cholg’u asboblarisiz 

ijro 


etiladigan janr –  

Katta ashula 

Lapar 

Akapellla Duet 

Chorak nota nechiga sanaladi?  1i ga  

4i ga  


2i ga 

1 yoki i ga  

Dasturda bolalarni rivojlantirish va maktabga tayyorlash davri shartli 

ravishda qanday bosqichlarga 

bo’linadi? 

Go’daklik (1yosh), Ilk yosh (1-2 

yosh) Ilk yosh(2-3 yosh), Kichik 

yosh (3-4 yosh), O’rta yosh (4-

5yosh), Katta yosh (5-6 yosh), 

Maktabga tayyorgarlik (6-7) 

Go’daklik (0-1yosh), Ilk 

yosh (1,5-2 yosh) Ilk yosh 

(2-3 yosh), Kichik yosh 

(2-4 yosh), O’rta yosh (3-

5 yosh), Katta yosh (4-5 

yosh), Maktabga 

tayyorgarlik (5-7) 

Go’daklik (1 -1,5yosh), Ilk 

yosh (2-2,5 yosh) Ilk yosh 

(3-3,5 yosh), Kichik yosh 

(3,5-4yosh), O’rta yosh (3,5-

4yosh), Katta yosh (4-

5yosh), Maktabga 

tayyorgarlik (6-7) 

Go’daklik (1yosh), Ilk yosh 

(1-3 yosh) Ilk yosh (3-3, 

5yosh), O’rta yosh (3,5-

5yosh), Katta yosh (5-6 

yosh), Maktabga tayyorgarlik 

(6-7) 


Davlat ta’lim standartlari qanday 

talablarni belgilaydi? 

Ta’lim mazmuniga hamda sifatiga 

qo’yiladigan minimal talablarni 

belgilaydi 

Fuqarolarning bilim 

olishdan iborat 

konstitusiyaviy huquqini 

ta’minlaydi 

Bilim va ko’nikmalarni 

chuqurlashtirish va 

yangilashni belgilaydi 

Ta’lim sifatiga qo’yiladigan 

maksimal talablarni 

belgilaydi 

Diapazon nima? Tovush hajmi 

Tovush kuchi 

Tovush balandligi 

Tembr 


Musiqa 


asarini 

aniq 


sur’atini 

belgilashda  qo’llaniladigan  maxsus 

asbob qanday nomlanadi? 

Metronom 

 

Pult 


 

Kamerton 

 

Dirijor tayoqchasi  

Diminuendo belgisi nima? Pasaya borish belgisi 

 

Kuchayish belgisi Tina boshlash belgisi 

Sekin asta tina boshlash  

  

3 

Do major (C dur) gammasida nechta 

kalit oldi belgi bor? 

Belgi yo’q  

Bitta  


Ikkita  

Uchta  


Erkaklarning pastki ovozi?  

Bas  

Baritone  Tenor 

Kontralto 

Erkaklarning yuqori ovozi?  Tenor  

Bas  


Al’t  

Bariton 


F  belgisining vazifasi? 

Baland ijro 

Past ijro 

Juda baland ijro 

Juda past ijro 

Fortepiano so’zining 

lug’aviy 

ma’nosi qanday?  

Baland past 

Past  

Mayin  


Qattiq  

H.A. Abdurasulov qaysi yillarda yashab ijod etgan? 

1854-1936 y 

1852-1938 y 

1883-1946 y 

1848-1923 y 

H.A.Abdurasulov nomidagi 

Samarqand  san’at  bilim  yurti  qaysi 

yilda tashkil etildi? 

1945-yil 

1943-yil 

1948- yil 

 

 

1944- yil Hozirgi zamon musiqa 

o’qituvchisiga qo’yilgan talablar 

O’qitishning ilg’or shakl va 

uslublarini bilishi 

   An’anaviy usulda dars 

o’tishi 

Aralash tarzda dars o’ta 

olishi 

    


Og’zaki usuldan foydalanib 

dars o’tishi 

 Home   klavishasi qanday ishni bajaradi? 

Kursorni satr boshiga o’tkazish 

uchun ishlatiladi 

Kursorni satr oxiriga 

o’tkazish uchun ishlatiladi 

Kursorni bir sahifa yuqoriga 

o’tkazish uchun ishlatiladi D 

Kursorni bir sahifa yuqoriga 

o’tkazish uchun ishlatiladi 

Ijro madaniyati deb nimani tushunamiz? 

Qo’shiqlarning so’z ma’nolarini 

jarangdor va ifodali kuylash 

Xalq va ustozona 

musiqani shakl va 

mazmuniga qarab ajratish 

Jiddiy va yengil musiqaning 

ifoda vositalarini ajratish 

Ta’sis etilgan ko’rik-

tanlovlarni farqini anglash 

Biror  musiqa  asarining  ilk  ijrosi qanday nomlanadi? 

Prem’era 

 

Kontsert  

    Uchrashuv kontsert 

 

Ijodiy kontsert  

Nota qo’yish uchun yasalgan maxsus moslama? 

Pult 


 

Fultlyar 

 

Stol 


 

Fortepiano 

 Ilk marotaba musiqa savodidan qanday bilim, ko’nikma va malakaga 

ega bo’lish ko’zda tutilgan? 

Etti tovush nomi, ketma-ketligi, nota 

chizig’ida joylashuvi 

 

Major va minor tonalliklarida 

uchtovushlikni kuylash 

Alterasiya belgilari (diez, 

bemol, bekar)ni bilish 

 

Asosiy uchtovushliklar va interval-larning aylanishini 

bilish 


 

Interval nima bilan aniqlanadi?  Son va sifat miqdori bilan  

Bir oktava oralig’ida hosil 

bo’lishi bilan  

Birin  ketin  yoki  bir  vaqtda 

eshitilishi bilan  

Eshitilishi bilan  

Interval nima?  Bir vaqtda yoki birin ketin eshitilgan 

ikki tovush oralig’idagi masofa 

Miqdori bosqichlar 

soni bilan ifodalanadi 

Sifat miqdorli oraliq 

Katta kichik sof pog’onalar  

Intonatsiya nima? Talaffuz qilish 

Tovush tusi 

Tovushni cho’zib ijro etish 

Ton berish  

  

Jamoa bo’lib kuylash faoliyati qay tarzda tashkil etiladi? 

Asar tinglanadi, qo’shiq mazmuni va 

muallifi haqida tushuncha beriladi, 

so’ng o’rganishga kirishiladi 

Asar sinf jamoasi 

ijrosida kuylanadi, 

qo’shiq mazmuni va 

muallifi haqida 

tushuncha beriladi 

   Qo’shiq o’rganiladi, so’ng 

kuy tavsiflari anglab olinadi 

Avval o’qituvchi ijrosida 

tinglanadi, so’ng raqs 

harakatlari orqali ijro etiladi 

Jim turish belgisi musiqada qanday ataladi? 

Pauza 


Piano 

Dinamika 

Temp Jo’rsiz  ijro  etiladigan  xor  asari qanday nomlanadi? 

Akapella 

 

Qo’shiq 


Pauza 

Lapar 


Kreshchendo belgisi nima? 

Kuchaytirish belgisi 

 

Tina boshlash Pasayaborish belgisi 

 

Pasaytirish belgisi Kuy qanday tarkiblarga bo’linadi? 

Tuzilma, sezura, davriya, jumla, 

kadensiya, ibora, mativ 

Davriya, motiv, tuzilma 

 

Kadentsiya, tuzilma, davriya T Sezura, jumla, ibora 

 Kuylash faoliyatini amalga oshirish 

chog’ida o’qituvchi tomonidan 

musiqa asarning tonalligini 

o’zgartirishiga sabab nima? 

O’quvchilarning ovoz imkoniyatlarini 

hisobga olgan holda 

O’quvchilarni  hohish 

istaklariga qarab 

o’zgartirish 

Tonallikni o’zgartirish 

mumkin emas 

Musiqa asboblarning ijrosiga 

qarab o’zgartirish mumkin 

Kuyni turlicha qisqa tovushlar bilan bezatuvchi belgilar nima deyiladi? 

Melizm 


 

Diksiya 


Kreshchendo 

 

Akkolado Maqom so’zining lug’aviy ma’nosi -

 “Joy”, “makon” “To’rtlik”, “beshlik” 

“Boshlanish”, “oila” 

“Bayon”, “rivoj” 

Maqomlardagi  avjlar  nomi  qanday ataladi?  

Zebopari, avji turk 

Mushkilot, nasr 

Saraxbor 

Talqin Metr hissasining 

ma’lum 


bir 

cho’zimda 

ifodalanishi 

nima 


deyiladi?  

O’lchov  

Dinamika 

Temp  


Liga  

MTM larda olib boriladigan tarbiyaviy ishlar qaerdan 

boshlanadi? 

Bog’chadan 

Uydan 


Maktabdan 

mahalladan 

MTMda musiqiy mashg’ulotlar qanday reja asosida tuziladi? 

Maxsus reja 

Yillik reja 

Taqvim reja 

Haftalik reja 

Musiqa asarining eng yuqori nuqtasi nima deyiladi? 

Kulminatsiya 

 

Vol ta 


 

Akkord 


 

Fermato 


 

  

Musiqa darsi boshqa qanday fanlar bilan aloqador?  

Pedagogika, psixologiya, tasviriy 

san’at, adabiyot, fizika 

Faqat matematika va 

geometriya bilan bog’liq 

Barcha fanlar bilan bog’liq 

Algebra, ximiya, astronomiya 

Musiqa darsi boshqa qaysi  fanlar bilan aloqador?  

Pedagogika, psixologiya, tasviriy 

san’at, adabiyot, fizika 

Faqat matematika va 

geometriya bilan 

bog’liq 


Barcha fanlar bilan bog’liq 

Algebra, ximiya, 

astronomiya,geografiya. 

Musiqa ijodkorligi faoliyati bolalarda nimani o’stiradi?  

Musiqiy tafakkur, izlanish va 

ijodkorlik malakasini o’stiradi 

Ritmik harakatlarni 

o’zlashtirishini 

o’stiradi 

Asar badiyatini ifodalash 

malakasini o’stiradi 

Musiqa shakllari va janrlari 

haqidagi tushunchasini 

o’stiradi 

Bir xil balandlikdagi ikki tovushning bir xil yangrashi qanday ataladi? 

Unison 


 

Duet 


 

Prima 


 

Ko’povozlik 

 Musiqa mashg’ulotini o’rganish va mahoratda qaysi qismga ko’proq 

e’tibor bergan ma’qul? 

Tashkiliy 

Asosiy qism 

Dars bayoni 

Yakuniy 


Soxta, yasama ovoz qanday ataladi? 

Falset 

 

Diskant  

Rechetativ 

Mutatsiya 

 

Musiqa  mashg’ulotlarining  asosiy negizi? 

 Xor bo’lib qo’shiq aytish 

Musiqa savodi 

 

Musiqa tinglash Katta qo’shiq aytish 

Musiqa o’qitish uslubiyatining didaktik tamoyillari qaysilar? 

Ilmiylik, onglilik, izchillik, 

ko’rgazmalilik, tizimlilik, jamoaviy 

birlik 


Ahillik, inoqlik, 

topkirlik va 

diqqatlilik 

Do’stlik, insonparvarlik, 

mehribonlilik 

Uslubiylik, 

nazariylik,amaliylik 

Musiqa ta’limining asosiy vazifasi qaysilar? 

 

Milliy musiqiy merosimizga vorislik qila oladigan, umumbashariy musiqa 

boyligini idrok eta oladigan 

madaniyatli insonni voyaga yetkazish 

Huquqiy bilimlarni puxta 

egallagan yoshlarni 

tarbiyalash 

Shoir va bastakorlarni asarini 

bir-biridan farqlay olishni 

 

Jahon kompozitorlarining yirik asarlarini chalish 

malakasiga ega bo’lish  

Musiqa to’garagi rahbari  kasbiy mahoratida eng muhim bo’g’in qaysi 

hisoblanadi? 

Amaliy, nazariy ish mahorati 

Ogzaki nutq sofligi 

Yozma nutq  adabiyotliligi 

Chizmachilik mahorati 

Musiqa to’garagi rahbari  pedagogik mahorati ko’proq nimalarda 

namoyon bo’ladi? 

Barchasida  

Bilimida 

Ko’nikmalarida 

Malakalarida, faoliyatida 

Musiqa yozuvi qanday nomlanadi? Nota 

 

Al teratsiya  

Lad 


 

Kalit 


 

Musiqaviy tovushning uch xil fizik Balandlik, qattiqlik, tembr 

Tebranish, cho’zim, tembr  Dinamika, cho’zim, 

Cho’zim, vibratsiya, 


 

  

xususiyatlarini aniqlang? 

vibratsiya 

balandlik 

Musiqiy kalitlarning hozirda asosiy turlari? 

Uchta: skripka, bas, do 

Ikkita: skripka, bas  

Bitta: skripka 

To’rtta: skripka, fa, sol, bas  

O’qituvchi  tomonidan  har bir  darsni yaxlit  holatda  ko’ra  bilish  va  uni 

tasavvur  etish  uchun  nima  qilish 

kerak?  

Dars  jarayonini  loyihalashtirib  olishi 

kerak 

O’quv  reja  asosida  dars o’tish kerak 

Taqvimiy 

reja 

tuzish 


kerak 

DTS asosida ishlash kerak 

O’zbekiston  Respublikаsi  tа’lim tizimining  milliy  modeli  tarkibiy 

qismlari?  

Shaxs,  davlat  va  jamiyat,  uzluksiz 

ta’lim, fan, ishlab chiqarish 

Jamiyat, 

xususiy 


tadbirkorlik, 

ishlab 


chiqarish, fan 

Shaxs, 


ishlab 

chiqarish, 

davlat  va  jamiyat,    uzluksiz 

ta’lim, fan 

Shaxs,  davlat  va  jamiyat, 

ishlab 


chiqarish, 

uzluksiz 

ta’lim, fan 

O’qitishda  izchillik?   

Mantiqiylik, 

o’zaro 

bog’liqlik, rejimlilik 

Dars 


qoldirmaslik, 

kechikmaslik 

Yangi  usul  asosida  dars 

o’tish 


Metodlardan 

keng 


foydalanish 

O’quv  jarayonini    amalga  oshirish texnologiyasi    qaysi  javobda  to’g’ri 

ko’rsatilgan?  

Metod, usul 

Forma 


Vosita   

Nazorat, Baholash 

Harakatlar  ketma-ketligini  to’g’ri tashkil  etishga,  mantiqiy  fikrlashga 

o’rgatadigan usulni aniklang 

”Tarmoqlar” usuli   

”3x4” usuli   

”Bumerang” 

“Blits-so’rov” usuli   

Ta’lim  oluvchilarni  faollashtirish  va jadallashtirishga 

asoslangan 

pedagogik texnologiya qaysi javobda 

ko’rsatilgan?  

Dasturli o’qitish 

Differentsiyali o’qitish 

Yakka xolatda o’qitish 

Perspektiv,  guruhli  axborot 

texnologiyali o’qitish 

Pedagogik  texnologiya  printsiplari deganda nima tushuniladi?  

O’quv-tarbiyaviy  jarayonda  yuqori 

natijalarga  erishish  uchun  rioya 

O’quv  fani  mazmuniga 

kiruvchi 

tushunchalar, 

Ta’lim  mazmuni,  o’qituvchi 

mahorati, o’quvchi qobiliyati 

Ta’lim  tarbiyaning  shakl  va 

usullari, 

qonuniyat 

va 


 

  

qilinadigan me’yoriy talablar 

qonunlar 

printsiplari 

Pedagogik  o’yin  jarayon  xarakteri jihatidan    yondashilgan  to’g’ri  

javobni toping 

Kommunikativ,  diagnostik,  kasbiy, 

tashviqiy, psixologik 

Texnikaviy, 

harakat 


usullari yordamida 

Andozaviy 

Musiqiy, teatr, adabiy 

Insonparvarlik va 

demokratiya 

pedagogik  munosabatga  asoslangan 

pedagogik texnologiya bu —? 

Shaxsiy munosabatni shakllantirish   

Yakka xoldagi yondashuv    Demokratik 

boshkaruv  

 

 Ochik 

insonparvarlikka 

yunaltirilgan mazmun 

 ”YUNESKO” 

ilg’or 


pedagogik 

texnologiya  xakida  kachon  o’z 

fikrini ilmiy asosladi?  

1996 yilda   

1997 yilda 

1999 yilda 

2000 yilda 

Pedagogik tizim nima?  Individni  shaxs,  mutaxassis  sifatida 

shakllantiruvchi  xarakatdagi  ijtimoiy 

pedagogik xodisa 

Ta’lim-tarbiya tizimi   

Bulaklardan  tuzilgan  ijtimoiy 

birlik 


Pedagogik  tizim  olti  qismdan 

iborat    

Innovatsiya  so’ziga  oid  ta’rif  qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan?  

Yangilik kiritish   

O’zgarishi    

Vositalar orqali yondashuv 

Metodlar xilma-xilligi    

Pedagogik  texnologiya  usulining ilmiy-metodik asoslari? 

  

Ta’lim-tarbiya konuniyatlari Bixevioristik ta’limot 

Ishlab chiqarish texnologiyasi  Pedagogik  tizim  nazariyasi, 

tizimli, texnologik yondashuv   

Nim chorak nota nechiga sanaladi?  1 yoki i ga  

1i ga  


4i ga  

2i ga  


Nota chizig’i nechta chiziqdan 

iborat? 

5 ta 


6 ta 

7 ta 


3ta 

Nota so’zining ma’nosi?  Belgi  

Ohang 


Kuchli  

Pog’ona  

Nota yo’lining boshlanish qismida besh chiziqni birlashtiruvchi vertical 

Boshlang’ich chiziq  

Qo’shimcha chiziq  

Takt  


Tutashtiruvchi qavs 

 

 

10  

chiziqqa nima deyiladi?  

O’qituvchining taqvimiy reja-dasturi qaysi hujjatga asoslanadi? 

DTS va o’quv dasturi 

O’tgan yilgi taqvimiy reja 

dasturi 


Davlat talablari 

 

Maktab ichki ish rejasiga. O’zaro  bog’lanib  izchil  lekgan 

tovushlar cho’zimi nima deyiladi?  

Ritm  


Kuy  

Liga 


O’lchov  

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimovning “Bolalar musiqa 

va san’at maktablarining moddiy-

texnik bazasini mustahkamlash va 

ularning faoliyatini yanada 

yaxshilash bo’yicha 2009-2014 

yillarga mo’ljallangan Davlat 

dasturini tayyorlash chora-tadbirlari 

to’g’risida”gi F-2908 sonli 

Farmoyishi qachon qabul qilindi? 

2008 yil 7-yanvar 

2008 yil 9-yanvar 

2009 yil 7-iyul 

2008 yil 16-yanvar 

O’zbekiston televidenie va radiosi qoshida 1961-yilda qanday jamoa 

tashkil topgan? 

Xor jamoasi 

Raqs jamoasi 

Dutorchi qizlar jamoasi 

Maqomchilar jamoasi 

Xor  asarini  o’rgatisgda  xor  jamoasi bilan  ishlovchi  xor  rahbari  qanday 

ataladi?Download 0.57 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling