Muhammad yusuf s s s s s s iymon qo’shig I


Download 1.7 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/30
Sana03.10.2022
Hajmi1.7 Mb.
#829865
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Bog'liq
muammmad yusuf iymon kushigiMuhammad YUSUF
s s s s s s s s s s s
IYMON QO’SHIG I
She'rlar
" A N D I J O N N A S H R 1 Y O T - M A T B A A "
o c h i q a k s iy a d o r lik j a m i y a t i
2004


У ( Г У ) 6 - 3
M u q o v a n i 0 ‘zb e k isto n x a l q ra sso m i 
N iz o m itd in X O L IQ O V b ezag an .
Yusuf, M uham m ad.
lym on q o'shig'i. (She'rlar) - A., «Andijon nashriyot-matbaa» OAJ, 
2004 yil. 80 bet.
XX asr o'zbek she'riyalining yorqin yulduzlaridan biri Muhammad 
Yusuf qisqa umri davomida otashin, qalbga yaqin she’r-dostonlari bilan 
xalq mehr-muhabbatiga sazovor bo'la oldi. lining eng yaxshi she'rlari- 
dan saralab tuzilgan ushbu kitob shoir tavalludining 50 yilligini ni- 
shonlayotgan elimizga o'ziga xos tuhfadir.
Andijon viloyati 
© «ANDIJON
Z. M. Bobur nomli 
NASHRIYOT-MATBAA»
kutubxonasi. 
OAJ - 2004
84 (5 узб)


XALQ BO'L, ELIM
Q ad im y u rtg a q ay tsin q a d im n av o larim ,
Q u m la r b o sib q u rim a sin d ary o larim . 
A lp o m ish g a alia ay tg an m o m o la rim
R u h in i sh o d etay d esa n g - x a lq b o 'l, elim !..
D u n y o g a b o q , q a d d i se n d e k k im b o r у ana
D o v ru g 'i h a m d a rd i sen d ek kim b o r y ana.
X a lq b o 'lis h g a h ad d i sendek kim b o r yana, 
M o ziy n i y o d e ta y d e sa n g - xalq bo'l, elim .
S en te b ra tg a n b esh ig in i S o h ib q iro n ,
S e n in g b o lan g y u ld u z la rg a q o 'y g a n narvon.
B ir m a y iz n i q irq q a b o 'lg an b ir tan u jo n - 
K u n la rin g g a q ay tay d esa n g - x a lq bo'l elim .
D a ry o b o 'lib jo 's h g in en d i zav q i ulug', 
B a y ra m in g d a se v in c h k o 'z y o sh in g g a q u llu q , 
Y u rtim d eg a n ja s u r Y u rtb o sh in g g a q u llu q ,
U n g a q a n o t b o 'la y d esan g - xalq b o 'l, elim .
B o 'la r e ln in g b o la la ri b ir-b irin der,
B o 'lm as eln in g b o lalari b ir-b irin yer.
B ir b o ’l en d i, q a d ri balan d q ad d in g n i ker,
X alq b o 'l, e lim , x a lq bo'l, e lim , xalq b o 'l, elim !
VATANIM
M en d u n y o n i n im a q ild im ,
 z in g y o ru g ' ja h o n im ,
O 'z im hoqon,
O 'zim su lto n .
S en tax ti S u lay m o n im ,
Y o lg 'iz im ,

Download 1.7 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling