Muhammad yusuf s s s s s s iymon qo’shig I


YAXSHI Xurshid DA VRONga


Download 1.7 Mb.
Pdf ko'rish
bet9/30
Sana03.10.2022
Hajmi1.7 Mb.
#829865
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30
Bog'liq
muammmad yusuf iymon kushigi

YAXSHI
Xurshid DA VRONga
E y d o 'stlarim , d u n y o d a 
O rtd a q o lg an iz y ax sh i,
B u lb u li y o 'q b a h o rd an
Q u m ri to 'la k u z yaxshi.
M in n a t to 'la h alv o d an
A y v o n d ag i m u z y ax sh i,
O 'p ic h k o 'rg an p arid an
S e p k il to sh g a n y u z y ax sh i, 
Ich m a sa n g h am q im iz zo'r, 
Q u c h m a sa n g ham q iz yaxshi.
Ey d o 'stlarim , d u n y o d a 
O rtd a q o lg an y o d y ax sh i, 
T o 'q lig in g d a y o 'q lag an
Q a rin d o sh d a n y o t y ax sh i,
O 'n ta n o m ard d o 'stin g d an
B itta c h o 'lo q ot yaxshi.
O lisd a g i o ltin d an
Q u c h o q d a g i g ard y ax sh i,
V a fo si y o 'q xotindan 
D a v o si y o 'q d ard yaxshi,
G 'a la m is b erg an g'aznadan 
B u rd a arp a non yaxshi,
Q irq ta c h a la m u llad an
B itta m u su lm o n yaxshi.
CHIM ILDIQ
G arch i ip ak d ev o rin g ,
H ech kim sen i q u rg an yo'q.
A m m o ikki duny o d a 
S e n d a n b alan d q o 'rg 'o n yo'q.
Q o 'sh y u ra k la r yog'dusi 
O 'zin g b e sh a k chim ildiq.
B o 'y q iz la rn in g orzusi 
S hohi to 'sh ak chim ildiq.
22


K u y o v k u tg an o rziq ib
H a y o t se n d a n b o sh lan ar.
K elay o tg an allayu 
B ay o t se n d a n b o sh lan ar.
T ila g im shu b o y lan sin
Jon rish ta si jo n in g g a .
Y o 'lam asin h ech b ir qiz 
R o zi b o 'lm a y yoningga.
UNUTISH
O tam o 'g itla rin u n u tm o q d am an , 
U n u ty a p m a n sek in , o 'zim n i oqlab.
S en k im n in g o 'g 'lisa n ? K im n in g o 'g 'lisa n ?
O rtim d a im o n im y u ra r so 'ro q lab ...
M en k im n i ald a d im ? Ilk y o lg 'o n larim , 
S o x ta ta b a ssu m im k im g a atald i?
M en g a sh u h ra t tu tg a n x u sh o m ad larim
O tam n in g q a b rig a tig 'd ay qadaldi.
O tam o 'g itla rin u n u tm o q d am an , 
U n u ty a p m a n o z g 'in y uz, qo 'llarin i.
T e r h idi an q ig an b e q a sa m chopon, 
K etm o n i, y ak tag i y am o q larin i.
T o le id a n m a m n u n ju fti h alo lim ,
T illa tish la rin i k o 'rsa tib kular.
M e n in g k o 'n g lim b ilan ishi yo'q sira, 
S u ratim n i izlab k ito b titkilar.
M en e sa o ta m n i u n u tm o q d am an ...

Download 1.7 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling