Мультимедия сўзининг луғовий мa’nosi nima?


Download 31.02 Kb.
Sana14.01.2022
Hajmi31.02 Kb.
#337013
Bog'liq
ПДВ тайёрланишга
boshlangich talim ona tili oqish matematika tabiyot 1-4-sinf, There will never be another Steve Jobs


Мультимедия сўзининг луғовий мa’nosi nima?

lotincha “multimedia” sо‘zidan olingan multi – kо‘p, media - muhit;

grekcha “multimedia” sо‘zidan olingan multi – katta, media - tovushli;

grekcha “multimedia” sо‘zidan olingan multi – kо‘p, media - muhit;

tovush va tasvir uyg‘unligi degan ma’noni beradi;
Multimediyaga xos tushunchalar keltirilgan qatorni toping?

kompyuterda tovushning taqdim qilinishi;

kompyuterda videoning taqdim qilinishi;

ompyuterning axborotlarni grafika, matn, audio va video kо‘rinishlarisiz, shuningdek dinamik effektlar bilan turli xil kо‘rinishda taqdim qilish imkoniyati;

kompyuterning axborotlarni grafika, matn, audio va video kо‘rinishlarda, shuningdek dinamik effektlar bilan turli xil kо‘rinishda taqdim qilish imkoniyati;
Multimediali vositalardan foydalangan holda о‘qitish jarayonida talaba taqdim qilingan materialning …

kо‘pi bilan 1/4 qismini (25%ini) о‘zlashtiradi;

4 dan 2, 3 qismini (50-75% ini) о‘zlashtiradi;

90-100% ini о‘zlashtiradi;

tо‘liq о‘zlashtiradi, chunki tо‘liq bayon qilinadi;
Power Point qanday dastur?

hujjatlar tayyorlashga mо‘ljallangan;

elektron jadvallarda hisoblash ishlariga mо‘ljallangan;

taqdimot yaratishga mо‘ljallangan;

rastrli grafika bilan ishlashga mо‘ljallangan;
Power Point dasturining asosiy obyekti nima?

ishchi kitob va uning elektron jadvallari;

taqdimot va uning slaydlari;

elektron jadval va uning katakchalari;

ma’lumotlar bazalari va uning jadvallari;
Dastur nima?

biror masalani yechishda elektron hisoblash mashinalari bajarishi lozim bо‘lgan amallarning izchil tartibidan iborat;

yechilishi lozim bо‘lgan masala algoritmi tarkibidagi kо‘rsatmalarni EXM tiliga, ya’ni «mashina tili»ga о‘tkazishdir;

hisoblash mashinalarida bajarilishi kerak bо‘lgan jarayonlarni tavsiflash uchun qо‘llaniladigan belgilar (simvollar) sistemasi;

murakkab jarayon bо‘lib, uning asosiy maqsadi bо‘lib, yuqori darajadagi ishonchli va sifatni ta’minlaydigan dasturiy kodni yaratish hisoblanadi;
Matn muxarrirlar keltirilgan javobni toping?

Bloknot, WordPAD, MS Word;

MS Paint, Adobe PhotoShop, Corel Draw, Ulead PhotoImpact;

Sound Forje, Sound Recorder, Zvukozapis;

Movie Maker, Pinnacle, Ulead Video Studio;
Grafik muharrirlari keltirilgan javobni toping?

Bloknot, WordPAD, MS Word;

MS Paint, Adobe PhotoShop, Corel Draw, Ulead PhotoImpact;

Sound Forje, Sound Recorder, Zvukozapis;

Movie Maker, Pinnacle, Ulead Video Studio;
Audio muharrirlari keltirilgan javobni toping?

Bloknot, WordPAD, MS Word;

MS Paint, Adobe PhotoShop, Corel Draw, Ulead PhotoImpact;

Sound Forje, Sound Recorder, Zvukozapis;

Movie Maker, Pinnacle, Ulead Video Studio;
Video muharrirlari keltirilgan javobni toping?

Bloknot, WordPAD, MS Word;

MS Paint, Adobe PhotoShop, Corel Draw, Ulead PhotoImpact;

Sound Forje, Sound Recorder, Zvukozapis;

Movie Maker, Pinnacle, Ulead Video Studio;
Web-muharrirlar keltirilgan javobni toping?

HomeSite, Front Page, Dreamweaver, Web Design;

MS Paint, Adobe PhotoShop, Corel Draw, Ulead PhotoImpact;

Sound Forje, Sound Recorder, Zvukozapis;

Movie Maker, Pinnacle, Ulead Video Studio;
Dasturlashning uskunaviy texnologiyalari guruhlari kо‘rsatilgan qatorni toping?

Ixtisoslashgan, umumiy vazifalarni bajaruvchi;

Bazaviy, xizmat kо‘rsatuvchi;

Dasturlash turlari, dasturlash muhiti, translyatorlar, kompilyatorlar;

Amaliy dasturiy ta’minot va dasturlashning uskunaviy vositalari;
Axborot nima?

hujjatlardagi barcha matnlar, rasmlar;

barcha audio va video tasmalar;

sezgi organlari orqali qabul qilingan ma’lumotlar tо‘plamidir;

video tasmalar;
Amaliy dasturiy ta’minotga nimalar kiradi?

Operatsion tizimlar, drayverlar, utilitlar;

Dasturlashning uskunaviy vositalari;

matn, grafik muharrirlar, ma’lumotlar bazalarini boshqarish tizimlari, taqdimot texnologiyalari, veb-muharrirlar va boshqalar;

matn, grafik muharrirlar, ma’lumotlar bazalarini boshqarish tizimlari, taqdimot texnologiyalari, veb-muharrirlar va operatsion tizimlar;
Pedagogik dastur vositalar nima?

о‘quvchilarga bilim berish maqsadida foydalaniladigan kompyuter dasturlari majmui;

ta’lim tizimini boshqarishda qо‘llaniladigan dasturlar majmui;

ta’lim tizimini tashkil qilishda qо‘llaniladigan dasturlar majmui;

ta’lim tizimini tashkil qilish va boshqarishda qо‘llaniladigan dasturlar majmui;
Namoyish etuvchi dasturlar nima?

о‘quvchilarga bilim berish maqsadida foydalaniladigan kompyuter dasturlari majmui;

turli sohalarga oid bо‘lgan materiallarni namoyish qilish imkonini beradigan dasturlar;

talabalar bilimini nazorat qilish, baholash uchun mо‘ljallangan dasturlar;

veb-interfeysli dasturiy-apparatli kompleks bо‘lib, internetda ma’lumot qidirish imkoniyatini beradi;
Nazorat dasturlari nima?

о‘quvchilarga bilim berish maqsadida foydalaniladigan kompyuter dasturlari majmui;

turli sohalarga oid bо‘lgan materiallarni namoyish qilish imkonini beradigan dasturlar;

talabalar bilimini nazorat qilish, baholash uchun mо‘ljallangan dasturlar;

veb-interfeysli dasturiy-apparatli kompleks bо‘lib, internetda ma’lumot qidirish imkoniyatini beradi;
Qidiruv tizimlari nima?

о‘quvchilarga bilim berish maqsadida foydalaniladigan kompyuter dasturlari majmui;

turli sohalarga oid bо‘lgan materiallarni namoyish qilish imkonini beradigan dasturlar;

talabalar bilimini nazorat qilish, baholash uchun mо‘ljallangan dasturlar;

veb-interfeysli dasturiy-apparatli kompleks bо‘lib, internetda ma’lumot qidirish imkoniyatini beradi;
Pedagogik dasturiy ta’minotning qanday vositalari bor?

dasturiy, texnik

dasturiy, texnik, axborot

dasturiy, texnik, ma’lumot

texnik, didaktik, dasturiy
Pedagogik dasturiy ta’minotning texnik vositalari nima?

pedagogik dasturiy ta’minotning faoliyat kо‘rsatishi uchun qо‘llaniladigan qurilmalar

о‘quv materialining о‘qish va о‘qitish ehtiyojlariga kо‘ra о‘zgartiriladigan shakllaridir

kompyuter yordamida pedagogik dasturiy ta’minotni yaratish va undan foydalanish uchun qо‘llaniladigan amaliy dasturlar majmui

kompyuterga ma’lumotlarni kiritish yо‘llari
Pedagogik dasturiy ta’minotning didaktik vositalari nima?

pedagogik dasturiy ta’minotning faoliyat kо‘rsatishi uchun qо‘llaniladigan qurilmalar

о‘quv materialining о‘qish va о‘qitish ehtiyojlariga kо‘ra о‘zgartiriladigan shakllaridir

kompyuter yordamida pedagogik dasturiy ta’minotni yaratish va undan foydalanish uchun qо‘llaniladigan amaliy dasturlar majmui

kompyuterga ma’lumotlarni kiritish yо‘llari
Pedagogik dasturiy ta’minotning dasturiy vositalari nima?

pedagogik dasturiy ta’minotning faoliyat kо‘rsatishi uchun qо‘llaniladigan qurilmalar

о‘quv materialining о‘qish va о‘qitish ehtiyojlariga kо‘ra о‘zgartiriladigan shakllaridir

kompyuter yordamida pedagogik dasturiy ta’minotni yaratish va undan foydalanish uchun qо‘llaniladigan amaliy dasturlar majmui

kompyuterga ma’lumotlarni kiritish yо‘llari
Pedagogik dasturiy ta’minotning didaktik vositalariga о‘quv materialining qanday shakllari kiradi?

matn, grafika, rasmlar, chizmalar, testlar, slaydlar, roliklar, о‘yinlar, mashqlar, krossvordlar

matn, grafika, rasmlar, jadvallar, sxemalar, slaydlar, roliklar, о‘yinlar, mashqlar, krossvordlar

matn, grafika, rasmlar, jadvallar, testlar, slaydlar, roliklar, о‘yinlar, mashqlar, krossvordlar

matn, grafika, rasmlar, jadvallar, testlar, bezaklar, roliklar, о‘yinlar, mashqlar, krossvordlar
О‘quv adabiyotlari nima?

muayyan ta’lim turi о‘quv rejasida qayd etilgan fanlar bо‘yicha tegishli о‘quv dasturlari asosida zarur bilimlar majmuasi keltirilgan, о‘zlashtirish uslublari va didaktikasi yoritilgan manba bо‘lib xisoblanadi;

ta’lim oluvchilarning yoshi va psixo-fiziologik xususiyatlari, ma’lumotlar hajmi, shriftlari, qog‘oz sifati, muqova turi va boshqa kо‘rsatgichlarni hisobga olgan holda qog‘ozda chop etiladigan manba;

zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ma’lumotlarni jamlash, tasvirlash, yangilash, saqlash, bilimlarni muloqot usulida taqdim etish va nazorat qilish imkoniyatlariga ega bо‘lgan manba;

о‘quv jarayonida о‘quv-materiallaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar yaratadigan о‘quv vositasi sifatida alohida о‘rni bor;
An’anaviy о‘quv adabiyotlari nima?

muayyan ta’lim turi о‘quv rejasida qayd etilgan fanlar bо‘yicha tegishli о‘quv dasturlari asosida zarur bilimlar majmuasi keltirilgan, о‘zlashtirish uslublari va didaktikasi yoritilgan manba bо‘lib xisoblanadi;

ta’lim oluvchilarning yoshi va psixo-fiziologik xususiyatlari, ma’lumotlar hajmi, shriftlari, qog‘oz sifati, muqova turi va boshqa kо‘rsatgichlarni hisobga olgan holda qog‘ozda chop etiladigan manba;

zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ma’lumotlarni jamlash, tasvirlash, yangilash, saqlash, bilimlarni muloqot usulida taqdim etish va nazorat qilish imkoniyatlariga ega bо‘lgan manba;

о‘quv jarayonida о‘quv-materiallaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar yaratadigan о‘quv vositasi sifatida alohida о‘rni bor;
Elektron о‘quv adabiyotlari nima?

muayyan ta’lim turi о‘quv rejasida qayd etilgan fanlar bо‘yicha tegishli о‘quv dasturlari asosida zarur bilimlar majmuasi keltirilgan, о‘zlashtirish uslublari va didaktikasi yoritilgan manba bо‘lib xisoblanadi;

ta’lim oluvchilarning yoshi va psixo-fiziologik xususiyatlari, ma’lumotlar hajmi, shriftlari, qog‘oz sifati, muqova turi va boshqa kо‘rsatgichlarni hisobga olgan holda qog‘ozda chop etiladigan manba;

zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ma’lumotlarni jamlash, tasvirlash, yangilash, saqlash, bilimlarni muloqot usulida taqdim etish va nazorat qilish imkoniyatlariga ega bо‘lgan manba;

о‘quv jarayonida о‘quv-materiallaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar yaratadigan о‘quv vositasi sifatida alohida о‘rni bor;
Elektron darslik nima?

muayyan ta’lim turi о‘quv rejasida qayd etilgan fanlar bо‘yicha tegishli о‘quv dasturlari asosida zarur bilimlar majmuasi keltirilgan, о‘zlashtirish uslublari va didaktikasi yoritilgan manba bо‘lib xisoblanadi;

ta’lim oluvchilarning yoshi va psixo-fiziologik xususiyatlari, ma’lumotlar hajmi, shriftlari, qog‘oz sifati, muqova turi va boshqa kо‘rsatgichlarni hisobga olgan holda qog‘ozda chop etiladigan manba;

zamonaviy axborot texnologiyalari asosida ma’lumotlarni jamlash, tasvirlash, yangilash, saqlash, bilimlarni muloqot usulida taqdim etish va nazorat qilish imkoniyatlariga ega bо‘lgan manba;

о‘quv jarayonida о‘quv-materiallaridan foydalanish uchun keng imkoniyatlar yaratadigan о‘quv vositasi sifatida alohida о‘rni bor;
Elektron darslikning birinchi toifasi nima?

о‘quv materialini faqat verbal (matn) kо‘rinishida taqdim etadigan;о‘quv materialini verbal (matn) ikki о‘lchamli grafik shaklida taqdim etadigan;

о‘quv materialini verbal (matn) ikki о‘lchamli grafik shaklida taqdim etadigan;

“multimedia”(multimedia-kо‘p uslubli) darsligi, ya’ni ma’lumot uch о‘lchamli grafik kо‘rinishda, ovozli, video, animatsiya va qisman verbal (matn) shaklida taqdim etiladigan multimediali elektron darslik;

material ovozli va uch о‘lchamli fazoviy kо‘rinishda bо‘lib qolmasdan, taktik (his qilinuvchi, seziladigan) xususiyatli ma’lumotlar vositasida bayon qilinib, о‘rganuvchini “ekran olamida” stereo nusxasi tasvirlangan real olamga kirish va undagi obyektlarga nisbatan xarakatlanish tasavvurini yaratadigan elektron darslik;
Elektron darslikning ikkinchi toifasi nima?

о‘quv materialini faqat verbal (matn) kо‘rinishida taqdim etadigan;о‘quv materialini verbal (matn) ikki о‘lchamli grafik shaklida taqdim etadigan;

о‘quv materialini verbal (matn) ikki о‘lchamli grafik shaklida taqdim etadigan;

“multimedia”(multimedia-kо‘p uslubli) darsligi, ya’ni ma’lumot uch о‘lchamli grafik kо‘rinishda, ovozli, video, animatsiya va qisman verbal (matn) shaklida taqdim etiladigan multimediali elektron darslik;

material ovozli va uch о‘lchamli fazoviy kо‘rinishda bо‘lib qolmasdan, taktik (his qilinuvchi, seziladigan) xususiyatli ma’lumotlar vositasida bayon qilinib, о‘rganuvchini “ekran olamida” stereo nusxasi tasvirlangan real olamga kirish va undagi obyektlarga nisbatan xarakatlanish tasavvurini yaratadigan elektron darslik;
Elektron darslikning uchinchi toifasi nima?

о‘quv materialini faqat verbal (matn) kо‘rinishida taqdim etadigan;о‘quv materialini verbal (matn) ikki о‘lchamli grafik shaklida taqdim etadigan;

о‘quv materialini verbal (matn) ikki о‘lchamli grafik shaklida taqdim etadigan;

“multimedia”(multimedia-kо‘p uslubli) darsligi, ya’ni ma’lumot uch о‘lchamli grafik kо‘rinishda, ovozli, video, animatsiya va qisman verbal (matn) shaklida taqdim etiladigan multimediali elektron darslik;

material ovozli va uch о‘lchamli fazoviy kо‘rinishda bо‘lib qolmasdan, taktik (his qilinuvchi, seziladigan) xususiyatli ma’lumotlar vositasida bayon qilinib, о‘rganuvchini “ekran olamida” stereo nusxasi tasvirlangan real olamga kirish va undagi obyektlarga nisbatan xarakatlanish tasavvurini yaratadigan elektron darsli;
Elektron darslikning turtinchi toifasi nima?

о‘quv materialini faqat verbal (matn) kо‘rinishida taqdim etadigan;о‘quv materialini verbal (matn) ikki о‘lchamli grafik shaklida taqdim etadigan;

о‘quv materialini verbal (matn) ikki о‘lchamli grafik shaklida taqdim etadigan;

“multimedia”(multimedia-kо‘p uslubli) darsligi, ya’ni ma’lumot uch о‘lchamli grafik kо‘rinishda, ovozli, video, animatsiya va qisman verbal (matn) shaklida taqdim etiladigan multimediali elektron darslik;

material ovozli va uch о‘lchamli fazoviy kо‘rinishda bо‘lib qolmasdan, taktik (his qilinuvchi, seziladigan) xususiyatli ma’lumotlar vositasida bayon qilinib, о‘rganuvchini “ekran olamida” stereo nusxasi tasvirlangan real olamga kirish va undagi obyektlarga nisbatan xarakatlanish tasavvurini yaratadigan elektron darslik;
Nazorat dasturlari keltirilgan javobni toping?

Data Control, Access;

MyTEST, ISpring;

IP Camera;

User Admin;
Gipermedia nima?

elektron shaklda takdim etilgan xamda tarmoklangan boglanishlar tizimi bilan ta’minlangan va uning bir fragmentidan boshkasiga yoki kandaydir iyerarxiyalar orkali darxol utish imkoniyatlari oldindan berilgan matn.

tarkibiga turli tipdagi tuzilgan axborot vositalaridan (matn, illyustratsiya, tovush, video va boshkalar) tuzilgan gipermatn.

bir elektron axborot obyektidan boshkasiga murojaat (masalan, matndan izox yoki adabiyot ruyxati elementiga, bir makoladan boshkasiga).

sifatni baxolashning tizimiga sezilarli ta’sir kursatadigan kriteriyalar.
Giper murojaat nima?

elektron shaklda takdim etilgan xamda tarmoklangan boglanishlar tizimi bilan ta’minlangan va uning bir fragmentidan boshkasiga yoki kandaydir iyerarxiyalar orkali darxol utish imkoniyatlari oldindan berilgan matn.

tarkibiga turli tipdagi tuzilgan axborot vositalaridan (matn, illyustratsiya, tovush, video va boshkalar) tuzilgan gipermatn.

bir elektron axborot obyektidan boshkasiga murojaat (masalan, matndan izox yoki adabiyot ruyxati elementiga, bir makoladan boshkasiga).

sifatni baxolashning tizimiga sezilarli ta’sir kursatadigan kriteriyalar.
О‘quvchining rо‘yxatdan о‘tishi bloki nima?

о‘quvchining rо‘yxatdan о‘tishini tashkil qiladigan blok bо‘lib, har bir о‘quvchining PDTda ishlash jarayonini tahlil qilish, uni о‘zlashtirishi haqidagi hisobotlarni olish uchun ishlatiladi.

о‘quvchining bilim salohiyatini tekshirish jarayoni loyihalashtirilgan bо‘lib, uyga vazifaga mos test topshiriqlari beriladi.

boblar bо‘yicha о‘quvchining amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlaridan olgan baholari har bir mavzu bо‘yicha о‘quvchiga taqdim etiladi.

PDTning asosiy bloki bо‘lib, о‘z ichiga bir nechta blokni qamrab olib, amaliy mashg‘ulot jarayonini о‘zida qamrab olgan bо‘lib, о‘quvchiga qulaylik yaratish uchun ish maydoni, maxsus yorliqlardan foydalaniladi.
О‘quvchining bilim salohiyatini tekshiruvchi bloki nima?

о‘quvchining rо‘yxatdan о‘tishini tashkil qiladigan blok bо‘lib, har bir о‘quvchining PDTda ishlash jarayonini tahlil qilish, uni о‘zlashtirishi haqidagi hisobotlarni olish uchun ishlatiladi.

о‘quvchining bilim salohiyatini tekshirish jarayoni loyihalashtirilgan bо‘lib, uyga vazifaga mos test topshiriqlari beriladi.

boblar bо‘yicha о‘quvchining amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlaridan olgan baholari har bir mavzu bо‘yicha о‘quvchiga taqdim etiladi.

PDTning asosiy bloki bо‘lib, о‘z ichiga bir nechta blokni qamrab olib, amaliy mashg‘ulot jarayonini о‘zida qamrab olgan bо‘lib, о‘quvchiga qulaylik yaratish uchun ish maydoni, maxsus yorliqlardan foydalaniladi.
Topshiriqlar bloki nima?

Bu blok tanlagan mavzuning nomini MBdan aniqlab, hamda mavzuga mos kalitni belgilaydi va shu kalitni amaliy mashg‘ulot uchun bosh kalit qilib beradi.

Bosh kalitga mos topshiriqni bajarish uchun qaysi nazariy materiallar kerakligini aniqlab, mos yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga nazariy materiallarni MBdan sо‘rov yordamida chaqiradi.

Bosh kalitga mos topshiriqlarni MBdan ajratib olib, «Topshiriqlar» yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlar rо‘yxatini beradi.

Bosh kalitga mos topshiriqlaming tartibi yozilgan matnni MBdan qidirib topadi va «Topshiriqni bajarish tartibi» yorlig‘iga uzatib, yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlarni bajarish tartibi keltirilgan matn chiqadi.
Topshiriqni bajarish tartibi bloki nima?

Bu blok tanlagan mavzuning nomini MBdan aniqlab, hamda mavzuga mos kalitni belgilaydi va shu kalitni amaliy mashg‘ulot uchun bosh kalit qilib beradi.

Bosh kalitga mos topshiriqni bajarish uchun qaysi nazariy materiallar kerakligini aniqlab, mos yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga nazariy materiallarni MBdan sо‘rov yordamida chaqiradi.

Bosh kalitga mos topshiriqlarni MBdan ajratib olib, «Topshiriqlar» yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlar rо‘yxatini beradi.

Bosh kalitga mos topshiriqlaming tartibi yozilgan matnni MBdan qidirib topadi va «Topshiriqni bajarish tartibi» yorlig‘iga uzatib, yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlarni bajarish tartibi keltirilgan matn chiqadi.
Amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari rо‘yxati va baholar bloki nima?

о‘quvchining rо‘yxatdan о‘tishini tashkil qiladigan blok bо‘lib, har bir о‘quvchining PDTda ishlash jarayonini tahlil qilish, uni о‘zlashtirishi haqidagi hisobotlarni olish uchun ishlatiladi.

о‘quvchining bilim salohiyatini tekshirish jarayoni loyihalashtirilgan bо‘lib, uyga vazifaga mos test topshiriqlari beriladi.

boblar bо‘yicha о‘quvchining amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlaridan olgan baholari har bir mavzu bо‘yicha о‘quvchiga taqdim etiladi.

PDTning asosiy bloki bо‘lib, о‘z ichiga bir nechta blokni qamrab olib, amaliy mashg‘ulot jarayonini о‘zida qamrab olgan bо‘lib, о‘quvchiga qulaylik yaratish uchun ish maydoni, maxsus yorliqlardan foydalaniladi.
Amaliy mashg‘ulot bloki nima?

о‘quvchining rо‘yxatdan о‘tishini tashkil qiladigan blok bо‘lib, har bir о‘quvchining PDTda ishlash jarayonini tahlil qilish, uni о‘zlashtirishi haqidagi hisobotlarni olish uchun ishlatiladi.

о‘quvchining bilim salohiyatini tekshirish jarayoni loyihalashtirilgan bо‘lib, uyga vazifaga mos test topshiriqlari beriladi.

boblar bо‘yicha о‘quvchining amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlaridan olgan baholari har bir mavzu bо‘yicha о‘quvchiga taqdim etiladi.

PDTning asosiy bloki bо‘lib, о‘z ichiga bir nechta blokni qamrab olib, amaliy mashg‘ulot jarayonini о‘zida qamrab olgan bо‘lib, о‘quvchiga qulaylik yaratish uchun ish maydoni, maxsus yorliqlardan foydalaniladi.
Amaliy mashg‘ulot mavzulari bloki nima?

Bu blok tanlagan mavzuning nomini MBdan aniqlab, hamda mavzuga mos kalitni belgilaydi va shu kalitni amaliy mashg‘ulot uchun bosh kalit qilib beradi.

Bosh kalitga mos topshiriqni bajarish uchun qaysi nazariy materiallar kerakligini aniqlab, mos yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga nazariy materiallarni MBdan sо‘rov yordamida chaqiradi.

Bosh kalitga mos topshiriqlarni MBdan ajratib olib, «Topshiriqlar» yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlar rо‘yxatini beradi.

Bosh kalitga mos topshiriqlaming tartibi yozilgan matnni MBdan qidirib topadi va «Topshiriqni bajarish tartibi» yorlig‘iga uzatib, yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlarni bajarish tartibi keltirilgan matn chiqadi.
Nazariy materiallar bloki nima?

Bu blok tanlagan mavzuning nomini MBdan aniqlab, hamda mavzuga mos kalitni belgilaydi va shu kalitni amaliy mashg‘ulot uchun bosh kalit qilib beradi.

Bosh kalitga mos topshiriqni bajarish uchun qaysi nazariy materiallar kerakligini aniqlab, mos yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga nazariy materiallarni MBdan sо‘rov yordamida chaqiradi.

Bosh kalitga mos topshiriqlarni MBdan ajratib olib, «Topshiriqlar» yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlar rо‘yxatini beradi.

Bosh kalitga mos topshiriqlaming tartibi yozilgan matnni MBdan qidirib topadi va «Topshiriqni bajarish tartibi» yorlig‘iga uzatib, yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlarni bajarish tartibi keltirilgan matn chiqadi.
Qadamba-qadam virtual laboratoriyalar bloki nima?

Bosh kalitga mos topshiriqlarni ketma-ket bajarish о‘rganish uchun qadamba-qadam virtual laboratoriya MBdan chaqiriladi va «qadamba-qadam virtual laboratoriya» yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlarni ketma- ket bajarish uchun virtual laboratoriya dasturi ishga tushadi.

Bosh kalitga mos topshiriqlarni bajarishni namoyish qiluvchi video rolikni MBdan ajratib olib, «Namoyish roligi» yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlarni namoyish qiluvchi rolikni kо‘rsatib beruvchi maxsus oyna hosil boladi.

Test topshiriqlarini maxsus test dasturiga MBdan chaqiradi. О‘quvchiga ajratilgan vaqtda ma’lum sondagi testlarni MBdagi test topshiriqlaridan berib, oxirida test natijasini e’lon qiladi.

О‘quvchi tomonidan amaliy mashg‘ulot vaqtida bajarilgan barcha qadamlar, harakatlar, har bir amalni о‘tishga ketgan vaqtlarni PDTning MBga yozib boradi.
Topshiriqni bajarishni namoyish qiluvchi rolik bloki nima?

Bosh kalitga mos topshiriqlarni ketma-ket bajarish о‘rganish uchun qadamba-qadam virtual laboratoriya MBdan chaqiriladi va «qadamba-qadam virtual laboratoriya» yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlarni ketma- ket bajarish uchun virtual laboratoriya dasturi ishga tushadi.

Bosh kalitga mos topshiriqlarni bajarishni namoyish qiluvchi video rolikni MBdan ajratib olib, «Namoyish roligi» yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlarni namoyish qiluvchi rolikni kо‘rsatib beruvchi maxsus oyna hosil boladi.

Test topshiriqlarini maxsus test dasturiga MBdan chaqiradi. О‘quvchiga ajratilgan vaqtda ma’lum sondagi testlarni MBdagi test topshiriqlaridan berib, oxirida test natijasini e’lon qiladi.

О‘quvchi tomonidan amaliy mashg‘ulot vaqtida bajarilgan barcha qadamlar, harakatlar, har bir amalni о‘tishga ketgan vaqtlarni PDTning MBga yozib boradi.
Test topshiriqlari bloki nima?

Bosh kalitga mos topshiriqlarni ketma-ket bajarish о‘rganish uchun qadamba-qadam virtual laboratoriya MBdan chaqiriladi va «qadamba-qadam virtual laboratoriya» yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlarni ketma- ket bajarish uchun virtual laboratoriya dasturi ishga tushadi.

Bosh kalitga mos topshiriqlarni bajarishni namoyish qiluvchi video rolikni MBdan ajratib olib, «Namoyish roligi» yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlarni namoyish qiluvchi rolikni kо‘rsatib beruvchi maxsus oyna hosil boladi.

Test topshiriqlarini maxsus test dasturiga MBdan chaqiradi. О‘quvchiga ajratilgan vaqtda ma’lum sondagi testlarni MBdagi test topshiriqlaridan berib, oxirida test natijasini e’lon qiladi.

О‘quvchi tomonidan amaliy mashg‘ulot vaqtida bajarilgan barcha qadamlar, harakatlar, har bir amalni о‘tishga ketgan vaqtlarni PDTning MBga yozib boradi.
Ma’lumotnoma bloki nima?

Bosh kalitga mos topshiriqlarni ketma-ket bajarish о‘rganish uchun qadamba-qadam virtual laboratoriya MBdan chaqiriladi va «qadamba-qadam virtual laboratoriya» yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlarni ketma- ket bajarish uchun virtual laboratoriya dasturi ishga tushadi.

Bosh kalitga mos topshiriqlarni bajarishni namoyish qiluvchi video rolikni MBdan ajratib olib, «Namoyish roligi» yorlig‘iga uzatadi. Yorliqqa murojaat qilganda ish maydoniga topshiriqlarni namoyish qiluvchi rolikni kо‘rsatib beruvchi maxsus oyna hosil buladi.

Test topshiriqlarini maxsus test dasturiga MBdan chaqiradi. О‘quvchiga ajratilgan vaqtda ma’lum sondagi testlarni MBdagi test topshiriqlaridan berib, oxirida test natijasini e’lon qiladi.

О‘quvchi tomonidan amaliy mashg‘ulot vaqtida bajarilgan barcha qadamlar, harakatlar, har bir amalni о‘tishga ketgan vaqtlarni PDTning MBga yozib boradi.
Bilimlar bazasi bloki nima?

Bu blok amaliy mashg‘ulotlar uchun kerakli barcha nazariy va amaliy ma’lumotlarni saqlaydi hamda boshqaradi.

О‘quvchining nazorat bloki. О‘quvchining har bir amalidan sо‘ng rag‘bat, tanqid kabi muloqot oynalarini hosil qilib, ishini nazorat qilib boradi.

Laboratoriya mashg‘uloti bloki. Bu blok ham PDTning asosiy bloklaridan hisoblanib, laboratoriya mashg‘uloti davomida о‘quvchilar bilan bо‘ladigan tо‘liq jarayonlarni о‘zida namoyon qiluvchi blok ostilariga ega.

Laboratoriya mashg‘uloti mavzulari bloki. Bu blok MBdan tanlagan laboratoriya mashg‘uloti mavzusini, hamda mavzuga mos kalitni aniqlaydi. Shu kalitni laboratoriya mashg‘uloti uchun bosh kalit qilib beradi.
О‘quvchining nazorat bloki nima?

Bu blok amaliy mashg‘ulotlar uchun kerakli barcha nazariy va amaliy ma’lumotlarni saqlaydi hamda boshqaradi.

О‘quvchining har bir amalidan sо‘ng rag‘bat, tanqid kabi muloqot oynalarini hosil qilib, ishini nazorat qilib boradi.

Laboratoriya mashg‘uloti bloki. Bu blok ham PDTning asosiy bloklaridan hisoblanib, laboratoriya mashg‘uloti davomida о‘quvchilar bilan bо‘ladigan tо‘liq jarayonlarni о‘zida namoyon qiluvchi blok ostilariga ega.

Laboratoriya mashg‘uloti mavzulari bloki. Bu blok MBdan tanlagan laboratoriya mashg‘uloti mavzusini, hamda mavzuga mos kalitni aniqlaydi. Shu kalitni laboratoriya mashg‘uloti uchun bosh kalit qilib beradi.
Laboratoriya mashg‘uloti bloki nima?

Bu blok amaliy mashg‘ulotlar uchun kerakli barcha nazariy va amaliy ma’lumotlarni saqlaydi hamda boshqaradi.

О‘quvchining har bir amalidan sо‘ng rag‘bat, tanqid kabi muloqot oynalarini hosil qilib, ishini nazorat qilib boradi.

Bu blok ham PDTning asosiy bloklaridan hisoblanib, laboratoriya mashg‘uloti davomida о‘quvchilar bilan bо‘ladigan tо‘liq jarayonlarni о‘zida namoyon qiluvchi blok ostilariga ega.

Laboratoriya mashg‘uloti mavzulari bloki. Bu blok MBdan tanlagan laboratoriya mashg‘uloti mavzusini, hamda mavzuga mos kalitni aniqlaydi. Shu kalitni laboratoriya mashg‘uloti uchun bosh kalit qilib beradi.
Laboratoriya mashg‘uloti mavzulari bloki nima?

Bu blok amaliy mashg‘ulotlar uchun kerakli barcha nazariy va amaliy ma’lumotlarni saqlaydi hamda boshqaradi.

О‘quvchining har bir amalidan sо‘ng rag‘bat, tanqid kabi muloqot oynalarini hosil qilib, ishini nazorat qilib boradi.

Bu blok ham PDTning asosiy bloklaridan hisoblanib, laboratoriya mashg‘uloti davomida о‘quvchilar bilan bо‘ladigan tо‘liq jarayonlarni о‘zida namoyon qiluvchi blok ostilariga ega.

Bu blok MBdan tanlagan laboratoriya mashg‘uloti mavzusini, hamda mavzuga mos kalitni aniqlaydi. Shu kalitni laboratoriya mashg‘uloti uchun bosh kalit qilib beradi.
Variantlar bloki nima?

Kompterning variantlilik xususiyatidan foydalanib, tarmoq kompyuterlari bо‘yicha MBdan topshiriq variantlarini aniqlab, manzillarga uzatadi. Bu blok о‘quvchi tomonidan murojaat qilingandagina ishlaydi.

Bu blok eng katta blok osti hisoblanadi. Bu ham о‘quvchi tomonidan murojaat qilingandan sо‘ng faoliyat kо‘rsatadi. Blok amaliy mashg‘ulot bloki kabi о‘z yorliqlariga ega.

Bu blok trenajyor dasturini chaqiradi.

Bu blok laboratoriya mashg‘uloti uchun kerakli barcha nazariy va amaliy ma’lumotlami saqlaydi va bosh kalitga mos qilib boshqaradi.
Topshiriqni bajarishga namuna bloki nima?

Kompterning variantlilik xususiyatidan foydalanib, tarmoq kompyuterlari bо‘yicha MBdan topshiriq variantlarini aniqlab, manzillarga uzatadi. Bu blok о‘quvchi tomonidan murojaat qilingandagina ishlaydi.

Bu blok eng katta blok osti hisoblanadi. Bu ham о‘quvchi tomonidan murojaat qilingandan sо‘ng faoliyat kо‘rsatadi. Blok amaliy mashg‘ulot bloki kabi о‘z yorliqlariga ega.

Bu blok trenajyor dasturini chaqiradi.

Bu blok laboratoriya mashg‘uloti uchun kerakli barcha nazariy va amaliy ma’lumotlami saqlaydi va bosh kalitga mos qilib boshqaradi.
Trenajyor bloki nima?

Kompterning variantlilik xususiyatidan foydalanib, tarmoq kompyuterlari bо‘yicha MBdan topshiriq variantlarini aniqlab, manzillarga uzatadi. Bu blok о‘quvchi tomonidan murojaat qilingandagina ishlaydi.

Bu blok eng katta blok osti hisoblanadi. Bu ham о‘quvchi tomonidan murojaat qilingandan sо‘ng faoliyat kо‘rsatadi. Blok amaliy mashg‘ulot bloki kabi о‘z yorliqlariga ega.

Bu blok trenajyor dasturini chaqiradi.

Bu blok laboratoriya mashg‘uloti uchun kerakli barcha nazariy va amaliy ma’lumotlami saqlaydi va bosh kalitga mos qilib boshqaradi.
О‘quvchining nazorat bloki nima?

О‘quvchining har bir amalidan sо‘ng rag‘bat, tanqid kabi muloqot oynalarni hosil qiladi hamda ishini nazorat qilib boradi.

Amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari bajarilgandan sо‘ng о‘quvchiga uyga vazifa beravchi blok hisoblanadi. PDTning MBdagi «О‘quvchining nazorat bloki»dan о‘quvchining mashg‘ulotdagi о‘zlashtirish darajasi aniqlanadi. Sо‘ng uning о‘zlashtirish darajasiga qarab PDTning MBdan uyga vazifa beriladi.

PDTdagi eng mas’uliyatli ish о‘qituvchi blokiga yuklatilgan. Bu blok yordamida PDTning MBdagi barcha ma’lumotlari, ya’ni mavzu, topshiriq, nazariy material, test savoli, uyga vazifa kabilar kiritiladi, о‘zgartiriladi, eskilari о‘chirib tashlanadi.

Rо‘yxatdan о‘tish blokida о‘qituvchiga kalit sо‘z berilgan bо‘ladi. Shu kalit sо‘z yordamida rо‘yxatdan о‘tib, о‘qituvchi blokiga kiradi.
Uyga vazifa berish bloki nima?

О‘quvchining har bir amalidan sо‘ng rag‘bat, tanqid kabi muloqot oynalarni hosil qiladi hamda ishini nazorat qilib boradi.

Amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari bajarilgandan sо‘ng о‘quvchiga uyga vazifa beravchi blok hisoblanadi. PDTning MBdagi «О‘quvchining nazorat bloki»dan о‘quvchining mashg‘ulotdagi о‘zlashtirish darajasi aniqlanadi. Sо‘ng uning о‘zlashtirish darajasiga qarab PDTning MBdan uyga vazifa beriladi.

PDTdagi eng mas’uliyatli ish о‘qituvchi blokiga yuklatilgan. Bu blok yordamida PDTning MBdagi barcha ma’lumotlari, ya’ni mavzu, topshiriq, nazariy material, test savoli, uyga vazifa kabilar kiritiladi, о‘zgartiriladi, eskilari о‘chirib tashlanadi.

Rо‘yxatdan о‘tish blokida о‘qituvchiga kalit sо‘z berilgan bо‘ladi. Shu kalit sо‘z yordamida rо‘yxatdan о‘tib, о‘qituvchi blokiga kiradi.
Laboratoriya mashg‘uloti topshiriqlarini tekshirish bloki nima?

Bu blok о‘quvchilarning о‘zlashtirish haqidagi hisobotlarni olish uchun xizmat qiladi. PDTda hisobotlarni ikki xil kо‘rinishda: guruh bо‘yicha va о‘quvchi bо‘yicha olish mumkin.

Blokda о‘quvchi topshirgan laboratoriya mashg‘ulotini tekshirish uni bahosini MBga kiritishdan iborat.

PDTda mavjud barcha ma’lumotlarni tahrirlash, о‘zgartirish, yangilash uchun maxsus dastur tuzilgan. Bu dastur MBdan tanlagan ixtiyoriy kо‘rinishdagi ma’lumotni о‘zgartirish, yangilash, о‘chirish, matnni tahrirlash imkoniyatlarini beradi.

Rо‘yxatdan о‘tish blokidagi kalit sо‘zni о‘zgartirish imkoniyatini beradi. Kalit sо‘zni о‘zgartirish uchun uni bilish talab etiladi.
PDT hisobotini olish bloki nima?

Blokda о‘quvchi topshirgan laboratoriya mashg‘ulotini tekshirish uni bahosini MBga kiritishdan iborat.

Bu blok о‘quvchilarning о‘zlashtirish haqidagi hisobotlarni olish uchun xizmat qiladi. PDTda hisobotlarni ikki xil kо‘rinishda: guruh bо‘yicha va о‘quvchi bо‘yicha olish mumkin.

PDTda mavjud barcha ma’lumotlarni tahrirlash, о‘zgartirish, yangilash uchun maxsus dastur tuzilgan. Bu dastur MBdan tanlagan ixtiyoriy kо‘rinishdagi ma’lumotni о‘zgartirish, yangilash, о‘chirish, matnni tahrirlash imkoniyatlarini beradi.

Rо‘yxatdan о‘tish blokidagi kalit sо‘zni о‘zgartirish imkoniyatini beradi. Kalit sо‘zni о‘zgartirish uchun uni bilish talab etiladi.
PDTning ma’lumotlar bazasini yangilash, о‘zgartirish, qо‘shish bloki nima?

Blokda о‘quvchi topshirgan laboratoriya mashg‘ulotini tekshirish uni bahosini MBga kiritishdan iborat.

Bu blok о‘quvchilarning о‘zlashtirish haqidagi hisobotlarni olish uchun xizmat qiladi. PDTda hisobotlarni ikki xil kо‘rinishda: guruh bо‘yicha va о‘quvchi bо‘yicha olish mumkin.

PDTda mavjud barcha ma’lumotlarni tahrirlash, о‘zgartirish, yangilash uchun maxsus dastur tuzilgan. Bu dastur MBdan tanlagan ixtiyoriy kо‘rinishdagi ma’lumotni о‘zgartirish, yangilash, о‘chirish, matnni tahrirlash imkoniyatlarini beradi.

Rо‘yxatdan о‘tish blokidagi kalit sо‘zni о‘zgartirish imkoniyatini beradi. Kalit sо‘zni о‘zgartirish uchun uni bilish talab etiladi.
PDTning ma’lumotlar bazasini yangilash, о‘zgartirish, qо‘shish bloki nima?

Blokda о‘quvchi topshirgan laboratoriya mashg‘ulotini tekshirish uni bahosini MBga kiritishdan iborat.

Bu blok о‘quvchilarning о‘zlashtirish haqidagi hisobotlarni olish uchun xizmat qiladi. PDTda hisobotlarni ikki xil kо‘rinishda: guruh bо‘yicha va о‘quvchi bо‘yicha olish mumkin.

PDTda mavjud barcha ma’lumotlarni tahrirlash, о‘zgartirish, yangilash uchun maxsus dastur tuzilgan. Bu dastur MBdan tanlagan ixtiyoriy kо‘rinishdagi ma’lumotni о‘zgartirish, yangilash, о‘chirish, matnni tahrirlash imkoniyatlarini beradi.

Rо‘yxatdan о‘tish blokidagi kalit sо‘zni о‘zgartirish imkoniyatini beradi. Kalit sо‘zni о‘zgartirish uchun uni bilish talab etiladi.
Mualliflar haqida ma’lumot nima?

PDTni tuzuvchilar: mutaxassis pedagog, loyihani tasdiqlagan kengash, dasturchilar haqida ma’lumot va ularning manzillari, telefon raqamlari, elektron pochta manzillari (web saytlari), hamda guvohnomalari kо‘rsatiladi.

Bu blok PDTdan foydalanilmasdan oldin amalga oshiriladigan bir martalik sozlash bо‘lib hisoblanadi.

PDT uchun boshqaruvchi bо‘lgan server kompyuterda barcha xizmatchi kompyuterlarning TCP/IP manzillari kiritiladi. Lokal tarmoqda ma’lumotlarning tez va oson о‘tishi uchun zaruriy xususiyatlar о‘rnatiladi.

Bu blok PDTning hisobotlarini saqlash uchun xizmat qiladi.
PDT boshqaruv (administrator) bloki nima?

PDTni tuzuvchilar: mutaxassis pedagog, loyihani tasdiqlagan kengash, dasturchilar haqida ma’lumot va ularning manzillari, telefon raqamlari, elektron pochta manzillari (web saytlari), hamda guvohnomalari kо‘rsatiladi.

Bu blok PDTdan foydalanilmasdan oldin amalga oshiriladigan bir martalik sozlash bо‘lib hisoblanadi.

PDT uchun boshqaruvchi bо‘lgan server kompyuterda barcha xizmatchi kompyuterlarning TCP/IP manzillari kiritiladi. Lokal tarmoqda ma’lumotlarning tez va oson о‘tishi uchun zaruriy xususiyatlar о‘rnatiladi.

Bu blok PDTning hisobotlarini saqlash uchun xizmat qiladi.
О‘quv jarayoni hisobotlarini serverda saqlash bloki nima?

PDTni tuzuvchilar: mutaxassis pedagog, loyihani tasdiqlagan kengash, dasturchilar haqida ma’lumot va ularning manzillari, telefon raqamlari, elektron pochta manzillari (web saytlari), hamda guvohnomalari kо‘rsatiladi.

Bu blok PDTdan foydalanilmasdan oldin amalga oshiriladigan bir martalik sozlash bо‘lib hisoblanadi.

PDT uchun boshqaruvchi bо‘lgan server kompyuterda barcha xizmatchi kompyuterlarning TCP/IP manzillari kiritiladi. Lokal tarmoqda ma’lumotlarning tez va oson о‘tishi uchun zaruriy xususiyatlar о‘rnatiladi.

Bu blok PDTning hisobotlarini saqlash uchun xizmat qiladi.
О‘quvchilar haqidagi ma’lumotlarni olish bloki nima?

PDTni tuzuvchilar: mutaxassis pedagog, loyihani tasdiqlagan kengash, dasturchilar haqida ma’lumot va ularning manzillari, telefon raqamlari, elektron pochta manzillari (web saytlari), hamda guvohnomalari kо‘rsatiladi.

Bu blok PDTdan foydalanilmasdan oldin amalga oshiriladigan bir martalik sozlash bо‘lib hisoblanadi.

Bu blok PDT bо‘yicha har uch oyda har bir о‘quvchining faoliyati tо‘g‘risidagi ma’lumotlarni maxsus shifrlar yordamida saqlaydi.

Bu blok PDTning hisobotlarini saqlash uchun xizmat qiladi.
Quyidagilardan qaysi biri dunyo bo'yicha eng ko'p foydalanuvchiga ega?

www.uz


www.mail.ru

www.yandex.ru

www.google.com
Ekspert tizimlar nima?

intellektual axborotli izlash tizimlari. Bu tizim orqali ish joyidan turib bilimlar bazasidan kerakli axborotni izlash va tarmoq kutubxonalaridan foydalanishi mumkin.

xulosa chiqarish qoida va mexanizmlari yig’indisiga ega bo’lgan bilimlar bazaini o’z ichiga olgan sun’iy intellekt tizimi.

Hisoblash-mantiqiy tizimlar. Ular yordamida modellarning murakkabligiga qaramasdan boshlang’ich ma’lumotlar asosida boshqarishning ilmiy masalalarini rejalashtirish va loyihalashtirish masalalarini hal qilish mumkin.

Bu tizim orqali ish joyidan turib bilimlar bazasidan kerakli axborotni izlash va tarmoq kutubxonalaridan foydalanishi mumkin.
O'quv materialini ajratib ko'rsatish nima?

Bu talab ta'limning ko'rgazmalilik tamoyili bilan bog'liq bo'lib, uni pedagogik jihatdan o'quv materiali matnida asosiy g'oyalar (ta'rif yangi tushuncha, qoida, izoh va boshqalar) ajratib qo'rsatishdir.

Didaktik ta'minot materiallarning har xilligini ta'minlash asosida variantlilikni shakllantirish.

Ma'lumotlarni ekranda tasvirlashda ko'ppog’onali holat ham amaliy va laboratoriya mashg'ulotlar jarayonini samarali tashkil etish uchun katta imkoniyatlar yaratib beradi.

Laboratoriya mashg'ulotlar jarayonini samarali tashkil etish uchun katta imkoniyatlar yaratib beradi.
O'quv materialini o'rganishning ko'p variantliligi nima?

Bu talab ta'limning ko'rgazmalilik tamoyili bilan bog'liq bo'lib, uni pedagogik jihatdan o'quv materiali matnida asosiy g'oyalar (ta'rif yangi tushuncha, qoida, izoh va boshqalar) ajratib qo'rsatishdir.

Didaktik ta'minot materiallarning har xilligini ta'minlash asosida variantlilikni shakllantirish.

Ma'lumotlarni ekranda tasvirlashda ko'ppog’onali holat ham amaliy va laboratoriya mashg'ulotlar jarayonini samarali tashkil etish uchun katta imkoniyatlar yaratib beradi.

Laboratoriya mashg'ulotlar jarayonini samarali tashkil etish uchun katta imkoniyatlar yaratib beradi.
Ma'lumotlarni turli xilda ko'rinishi nima?

Bu talab ta'limning ko'rgazmalilik tamoyili bilan bog'liq bo'lib, uni pedagogik jihatdan o'quv materiali matnida asosiy g'oyalar (ta'rif yangi tushuncha, qoida, izoh va boshqalar) ajratib qo'rsatishdir.

Didaktik ta'minot materiallarning har xilligini ta'minlash asosida variantlilikni shakllantirish.

Ma'lumotlarni ekranda tasvirlashda ko'ppog’onali holat ham amaliy va laboratoriya mashg'ulotlar jarayonini samarali tashkil etish uchun katta imkoniyatlar yaratib beradi.

Laboratoriya mashg'ulotlar jarayonini samarali tashkil etish uchun katta imkoniyatlar yaratib beradi.
Ekrandagi tasvirlarning rangiga qoyiladigan talablar.

PDTda tnrli rangdan foydalanish ma'lumot tarkibini ajratishda uning o'qilishini qulaylashtirishda.

O'tkir ranglar hissiy qo'zg'atuvchi sifatida ekran fonida qisqa vaqt ishlatilishi mumkin. Masalan. qizil rangni xatoni ko'rsatuvchi yoki man qiluvchi, yashil rangni esa rag'batlantiruvchi yoki harakatga undovchi belgi sifatida ishlatish mumkin.

Ekranda qo'yilgan masalaga bog'liq bo'lmagan ob'ektlar bo'lmasligi kerak. Ekrandagi barcha ob'ektlar ma lum ma'noda axborotni tashuvchi bo'lishi shart.

Kompyuter ekraniga chiqariladigan xabarlar o'quvchi faoliyati tuzulishiga mos holda mantiqan bog’liq bo’lishi ularning har bir ta’lim mazmunida nazarda tutilgan ma’lum bir muammoni lial qilishi lozim.
Yorqinlik nima?

PDTda tnrli rangdan foydalanish ma'lumot tarkibini ajratishda uning o'qilishini qulaylashtirishda.

o'tkir ranglar hissiy qo'zg'atuvchi sifatida ekran fonida qisqa vaqt ishlatilishi mumkin. Masalan. qizil rangni xatoni ko'rsatuvchi yoki man qiluvchi, yashil rangni esa rag'batlantiruvchi yoki harakatga undovchi belgi sifatida ishlatish mumkin.

Ekranda qo'yilgan masalaga bog'liq bo'lmagan ob'ektlar bo'lmasligi kerak. Ekrandagi barcha ob'ektlar ma lum ma'noda axborotni tashuvchi bo'lishi shart.

Kompyuter ekraniga chiqariladigan xabarlar o'quvchi faoliyati tuzulishiga mos holda mantiqan bog’liq bo’lishi ularning har bir ta’lim mazmunida nazarda tutilgan ma’lum bir muammoni lial qilishi lozim.
Ekrandagi ma'lumotlarning tuzilishiga qoyiladigan talablar nima?

) PDTda tnrli rangdan foydalanish ma'lumot tarkibini ajratishda uning o'qilishini qulaylashtirishda.

o'tkir ranglar hissiy qo'zg'atuvchi sifatida ekran fonida qisqa vaqt ishlatilishi mumkin. Masalan. qizil rangni xatoni ko'rsatuvchi yoki man qiluvchi, yashil rangni esa rag'batlantiruvchi yoki harakatga undovchi belgi sifatida ishlatish mumkin.

Ekranda qo'yilgan masalaga bog'liq bo'lmagan ob'ektlar bo'lmasligi kerak. Ekrandagi barcha ob'ektlar ma lum ma'noda axborotni tashuvchi bo'lishi shart.

Kompyuter ekraniga chiqariladigan xabarlar o'quvchi faoliyati tuzulishiga mos holda mantiqan bog’liq bo’lishi ularning har bir ta’lim mazmunida nazarda tutilgan ma’lum bir muammoni hal qilishi lozim.
Ekrandagi ob'ektlarning ko'rinishiga qo'yiladigan talablar nima?

PDTda turli rangdan foydalanish ma'lumot tarkibini ajratishda uning o'qilishini qulaylashtirishda.

o'tkir ranglar hissiy qo'zg'atuvchi sifatida ekran fonida qisqa vaqt ishlatilishi mumkin. Masalan. qizil rangni xatoni ko'rsatuvchi yoki man qiluvchi, yashil rangni esa rag'batlantiruvchi yoki harakatga undovchi belgi sifatida ishlatish mumkin.

Ekranda qo'yilgan masalaga bog'liq bo'lmagan ob'ektlar bo'lmasligi kerak. Ekrandagi barcha ob'ektlar ma lum ma'noda axborotni tashuvchi bo'lishi shart.

Kompyuter ekraniga chiqariladigan xabarlar o'quvchi faoliyati tuzulishiga mos holda mantiqan bog’liq bo’lishi ularning har bir ta’lim mazmunida nazarda tutilgan ma’lum bir muammoni hal qilishi lozim.
Foydalanuvchi oynasining qulayligi nima?

Interfeysning oddiyligi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Chunki shu tufayli o'quvchi asosiy faoliyatga tez va oson kirisha oladi. Interfeys ko'p hollarda piktogramma ko rinishida bo'ladiki, bunda o'quvchining ko'rsatilgan variantlardan birini tanlashi qulay kechadi.

Albatta PDTni varatuvchi dasturchilar imkoniyati yuqori bo'lgan Pentium III, Pentium IV rusumli kompyuterlarda ishlaydi va dasturni shunday kompyuterda tuzadi. Dastur tuzilayotganda uning kompyuter xususiyatiga to'la bog'liq bo'lmagan holda ishlay olishiga ahamiyat berish kerak.

Dastur qandaydir ma'lumotni uzoqroq vaqt izlayotganda yoki qayta ishlayotganda ekranda bu «harakat»ni tushimtimvchi yozuvni chiqarish kerak.

Ekrandagi har bir ko'rinish yoki jarayonni turli yo'llar bilan hosil qilish mumkin. Shu ma'noda niatnli, tasvirli, harakatli fayllar hajmi jihatidan bir-biridan farq qiladi.
Dasturning ommaviyligi nima?

Interfeysning oddiyligi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Chunki shu tufayli o'quvchi asosiy faoliyatga tez va oson kirisha oladi. Interfeys ko'p hollarda piktogramma ko rinishida bo'ladiki, bunda o'quvchining ko'rsatilgan variantlardan birini tanlashi qulay kechadi.

Albatta, PDTni varatuvchi dasturchilar imkoniyati yuqori bo'lgan Pentium III, Pentium IV rusumli kompyuterlarda ishlaydi va dasturni shunday kompyuterda tuzadi. Dastur tuzilayotganda uning kompyuter xususiyatiga to'la bog'liq bo'lmagan holda ishlay olishiga ahamiyat berish kerak.

Dastur qandaydir ma'lumotni uzoqroq vaqt izlayotganda yoki qayta ishlayotganda ekranda bu «harakat»ni tushimtimvchi yozuvni chiqarish kerak.

Ekrandagi har bir ko'rinish yoki jarayonni turli yo'llar bilan hosil qilish mumkin. Shu ma'noda niatnli, tasvirli, harakatli fayllar hajmi jihatidan bir-biridan farq qiladi.
Dastur ishining uzluksizligi nima?

Interfeysning oddiyligi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Chunki shu tufayli o'quvchi asosiy faoliyatga tez va oson kirisha oladi. Interfeys ko'p hollarda piktogramma ko’rinishida bo'ladiki, bunda o'quvchining ko'rsatilgan variantlardan birini tanlashi qulay kechadi.

Albatta PDTni varatuvchi dasturchilar imkoniyati yuqori bo'lgan Pentium III, Pentium IV rusumli kompyuterlarda ishlaydi va dasturni shunday kompyuterda tuzadi. Dastur tuzilayotganda uning kompyuter xususiyatiga to'la bog'liq bo'lmagan holda ishlay olishiga ahamiyat berish kerak.

Dastur qandaydir ma'lumotni uzoqroq vaqt izlayotganda yoki qayta ishlayotganda ekranda bu «harakat»ni tushimtimvchi yozuvni chiqarish kerak.

Ekrandagi har bir ko'rinish yoki jarayonni turli yo'llar bilan hosil qilish mumkin. Shu ma'noda niatnli, tasvirli, harakatli fayllar hajmi jihatidan bir-biridan farq qiladi.
Dastur hajmi nima?

Interfeysning oddiyligi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Chunki shu tufayli o'quvchi asosiy faoliyatga tez va oson kirisha oladi. Interfeys ko'p hollarda piktogramma ko’rinishida bo'ladiki, bunda o'quvchining ko'rsatilgan variantlardan birini tanlashi qulay kechadi.

Albatta PDTni varatuvchi dasturchilar imkoniyati yuqori bo'lgan Pentium III, Pentium IV rusumli kompyuterlarda ishlaydi va dasturni shunday kompyuterda tuzadi. Dastur tuzilayotganda uning kompyuter xususiyatiga to'la bog'liq bo'lmagan holda ishlay olishiga ahamiyat berish kerak.

Dastur qandaydir ma'lumotni uzoqroq vaqt izlayotganda yoki qayta ishlayotganda ekranda bu «harakat»ni tushimtimvchi yozuvni chiqarish kerak.

Ekrandagi har bir ko'rinish yoki jarayonni turli yo'llar bilan hosil qilish mumkin. Shu ma'noda niatnli, tasvirli, harakatli fayllar hajmi jihatidan bir-biridan farq qiladi.
Kompyuter imkoniyatlaridan unumli foydalanish nima?

Kompyuterli ta'limning muhimi afzalliklaridan biri unda interfaol muhiti imkomyatidan keng foydalanishning mumkinligi.

O'quvchi dasnir ishining bir bosqichidan ikkinchisiga o'tish uchun ikki usuldan foydalanishi mumkin. Birinchisi - piktogrammalarni ishga tushurish orqali tavsiya etilgan holatlardan biror variantini tanlaydi. Ikkinchisi – ma’lum tugmacha bosilganda to'g'ridan- to'g'ri muloqot yuzaga keladi.

PDTda o'quv materialini o'zlashtirishga uordam beradigan barcha ma’lumotlarni o'quvchidan pinhon tutish maqsadga muvofiq.

PDT ta'lim jarayonida o'quvchiga ijobiy ta'sir qila olishi lozim Bu jarayonning qiziqarli. samarali kechishi juda muhimdir.
O'quvchi va kompyuter muloqoti usullari nima?

Kompyuterli ta'limning muhimi afzalliklaridan biri unda interfaol muhiti imkomyatidan keng foydalanishning mumkinligi.

O'quvchi dasnir ishining bir bosqichidan ikkinchisiga o'tish uchun ikki usuldan foydalanishi mumkin. Birinchisi - piktogrammalarni ishga tushurish orqali tavsiya etilgan holatlardan biror variantini tanlaydi. Ikkinchisi – ma’lum tugmacha bosilganda to'g'ridan- to'g'ri muloqot yuzaga keladi.

PDTda o'quv materialini o'zlashtirishga uordam beradigan barcha ma’lumotlarni o'quvchidan pinhon tutish maqsadga muvofiq.

PDT ta'lim jarayonida o'quvchiga ijobiy ta'sir qila olishi lozim. Bu jarayonning qiziqarli, samarali kechishi juda muhimdir.
O'quvchi uchun ortiqcha ma'lumotlarning berkitilishi nima?

Kompyuterli ta'limning muhimi afzalliklaridan biri unda interfaol muhiti imkomyatidan keng foydalanishning mumkinligi.

O'quvchi dasnir ishining bir bosqichidan ikkinchisiga o'tish uchun ikki usuldan foydalanishi mumkin. Birinchisi - piktogrammalarni ishga tushurish orqali tavsiya etilgan holatlardan biror variantini tanlaydi. Ikkinchisi – ma’lum tugmacha bosilganda to'g'ridan- to'g'ri muloqot yuzaga keladi.

PDTda o'quv materialini o'zlashtirishga uordam beradigan barcha ma’lumotlarni o'quvchidan pinhon tutish maqsadga muvofiq.

PDT ta'lim jarayonida o'quvchiga ijobiy ta'sir qila olishi lozim Bu jarayonning qiziqarli. samarali kechishi juda muhimdir.
O'qituvchi va o'quvchi vaqtini tejash talabi nima?

Kompyuterli ta'limning muhimi afzalliklaridan biri unda interfaol muhiti imkomyatidan keng foydalanishning mumkinligi.

O'quvchi dasnir ishining bir bosqichidan ikkinchisiga o'tish uchun ikki usuldan foydalanishi mumkin. Birinchisi - piktogrammalarni ishga tushurish orqali tavsiya etilgan holatlardan biror variantini tanlaydi. Ikkinchisi – ma’lum tugmacha bosilganda to'g'ridan- to'g'ri muloqot yuzaga keladi.

PDTda o'quv materialini o'zlashtirishga uordam beradigan barcha ma’lumotlarni o'quvchidan pinhon tutish maqsadga muvofiq.

Kompyuter tomonidan bajariladigan amallar o'qituvchi yoki o'quvchining o'quv jarayonidagi vaqti hisobidan bajarilmasligi lozim.
PDTning hissiv ta'sirchanligi nima?

Kompyuterli ta'limning muhimi afzalliklaridan biri unda interfaol muhiti imkomyatidan keng foydalanishning mumkinligi.

O'quvchi dasnir ishining bir bosqichidan ikkinchisiga o'tish uchun ikki usuldan foydalanishi mumkin. Birinchisi - piktogrammalarni ishga tushurish orqali tavsiya etilgan holatlardan biror variantini tanlaydi. Ikkinchisi – ma’lum tugmacha bosilganda to'g'ridan- to'g'ri muloqot yuzaga keladi.

PDTda o'quv materialini o'zlashtirishga uordam beradigan barcha ma’lumotlarni o'quvchidan pinhon tutish maqsadga muvofiq.

PDT ta'lim jarayonida o'quvchiga ijobiy ta'sir qila olishi lozim Bu jarayonning qiziqarli. samarali kechishi juda muhimdir.
Flash dasturida ish maydoni ko`rsatkichlari qaysi menyu yordamida o`zgartiriladi?

Modify


View

Insert


ControlFlash dasturida qatlam hosil qilish uchun qaysi tugma ishlatiladi?

Insert layer

Insert Ketframe

Create Motion Tween

Properties
Flash dasturida harakatlar hosil qilish uchun qaysi tugma ishlatiladi?

Insert Ketframe

Insert layer

Create Motion Tween

Properties
Flash dasturida harakatlar hosil qilish uchun qaysi tugma ishlatiladi?

Insert Ketframe

Insert layer

Create Motion Tween

Properties
Flash dasturida aylana chizish uchun qaysi uskunadan foydalaniladi?

Oval Tool

Rectangle Tool

Line Tool

Brush Tool
Flash dasturida to`g`ri, siniq va botiq chiziqlar chizish uchun qaysi uskunadan foydalaniladi?

Line Tool

Rectangle Tool

Oval Tool

Brush Tool
Flash dasturida aylana shaklidagi turli o`lcham bilan rasm chizish uchun qaysi uskunadan foydalaniladi?

Brush Tool

Rectangle Tool

Oval Tool

Line Tool
Flash dasturida to‘rtburchаk, kvаdrаt kаbi shаkllаrni chizish uchun qaysi uskunadan foydalaniladi?

Rectangle Tool

Brush Tool

Oval Tool

Line Tool
Flash dasturida ish mаydoni boshqа qismidаgi biror rаngni tаnlаb berish uchun qaysi uskunadan foydalaniladi?

Eyedropper Tool

Brush Tool

Eraser Tool

Line Tool
Flash dasturida chizilgаn rаsmlаrni biror qismini o‘chirish uchun qaysi uskunadan foydalaniladi?

Eraser Tool

Brush Tool

Eyedropper Tool

Line Tool
Flash dasturida tаnlаngаn rаngni quyish uchun qaysi uskunadan foydalaniladi?

Paint Bucket Tool

Brush Tool

Eyedropper Tool

Line Tool
Flash dasturida hаrаkаtni ko‘rish uchun uchun qaysi buyrug`dan foydalaniladi?

Control > Test Movie

Create Motion Tween

Insert Keyframe

File > New
Flash dasturida gorizontаl prokrutkаni o‘rnаtish uchun qaysi buyrug`dan foydalaniladi?

Single Line

Multiline no wrap

Scrollable

Line type
Flash dasturida Rаsmlаrni tugmаgа аylаntirish uchun qaysi buyrug`dan foydalaniladi?

Convert to Symbol

Control > Test Movie

Target


PropertiesFlash dasturida Hide Edges buyrug`i?

qirrаni bekitish

pаnelni bekitish

chizg‘ichni bekitish

ish mаydonini bekitish
Flash dasturida Hide Panels buyrug`i?

pаnelni bekitish

qirrаni bekitish

chizg‘ichni bekitish

ish mаydonini bekitish
Flash dasturida Show Frame buyrug`i?

Kadrni ko‘rsаtish

hаmmаsini ko‘rsаtish

vаqt diаgrаmmаsi

qirrаni ko‘rsаtish
Flash dasturida Keyframe buyrug`i?

bog‘lаngаn kаdr

bo‘sh bog‘lаngаn kаdr

bog‘lаngаn kаdrni o‘chirish

hаrаkаt hosil qilish
Flash dasturida Blank Keyframe buyrug`i?

bo‘sh bog‘lаngаn kаdr

bog‘lаngаn kаdr

bog‘lаngаn kаdrni o‘chirish

hаrаkаt hosil qilish
MOODLE – inglizchа suzlаrning аbbreviаturаsi bulib M_______ Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Bush koldirilgаn suzni аniklаng.

Modular


Moodle

Modul


Modest Elektron kitob yarаtish muxiti qаysi biridа tо‘g‘ri keltirilgаn.

WordPad, Word, PowerPoint, FlashmX, Access

WordPad, CorelDraw, PowerPoint, FlashmX, Access

HTML, JavaScript, FotoShop, FlashmX, Delphi

WordPad, Word, PowerPoint, FlashmX, Delphi
Moodle LMS rаsmiy sаytini kursаting

Moodle.org

Moodle.ru

Moodle.gov

Moodle.com
MOODLE – inglizchаsuzlаrningаbbreviаturаsibulib Modular Object-Oriented D___________ Learning Environment.Bush koldirilgаn suzni аniklаng.

Decision


Dynamic

Distance


DistantАnimаsiya nimа?

internet xizmаtlаridаn biri

Web-sаhifа turi

ekrаndа obyektlаrning kо‘rinishini formаsi vа о‘lchаmlаri, hаmdа joylаshishini multiplikаsion kо‘rinishdа о‘zgаrishi

Web-sаhifаlаr tuzishdа ishlаtilаdigаn sаhifаlаrgа joylаshtiruvchi dаsturlаsh tili 
Elektron о‘quv resurslаr yarаtish imkoniyatini beruvchi muаlliflik dаsturiy mаxsulotlаr mаjmuаsi qаndаy nomlаnаdi?

LMS


CMS

Authoring tools

SMS
Webgа yо‘nаltirilgаn tа’lim(ukish, virtuаl tа’lim muxiti)ni boshkаrish tizimi qаndаy nomlаnаdi?

Authoring tools

CMS

LMS


SMSWebgа yunаltirilgаn kontentni boshkаruvchi tizim qаndаy nomlаnаdi?

Authoring tools

CMS

SMS


LMSWebgа yunаltirilgаn kontentni boshqаruvchi tizimlаrgа kiruvchi dаsturiy vositаlаrni kursаting?

Articulate , Adobe Captivate, Ispring

WordPress, Joomla, Drupal

Atutor, Moodle, Chamilo, Estudy

Yenka, Crocodile (ICT,Physics,Matematics,Technology)
Elektron о‘quv resurslаrini yarаtish imkoniyatini beruvchi muаlliflik uskunаlаri (Authoring tools) turkumigа kiruvchi dаsturlаrni kо‘rsаting.

Atutor , Ispring

Articulate , Adobe Captivate, Ispring

Atutor, Moodle, eFront

Moodle
LMS Moodle dа test nimа uchun ishlаtilаdi?

Tаlаbаning moduldаgi topshiriqni qаndаy bаjаrgаnligini аvtomаtik (kompyuter) tomonidаn tekshirish uchun

Tаlаbаning kurs modulini о‘zlаshtirishini аvtomаtik (kompyuter) tomonidаn tekshirish uchun

Tаlаbаning moduldаgi mа’ruzаni qаndаy о‘zlаshtirgаnligini аvtomаtik (kompyuter) tomonidаn tekshirish uchun

Tаlаbаning moduldаgi topshiriqni qаndаy bаjаrgаnligini аvtomаtik (kompyuter) tomonidаn tekshirish uchun
 Moodle kurs kаtegoriyasi nimа uchun kerаk?

Kurslаrni о‘zаro bog‘lаsh uchun

О‘rgаnilаdigаn kurslаrning ketmа-ketligini tаyyorlаsh uchun

Kerаkli kursni tez topish uchun

Kurslаrni murаkkаbligi bо‘yichа аjrаtish uchun
Moodle sаyti foydаlаnuvchilаri rо‘yxаti jаdvаli odаtdа (аdministrаtor tomonidаn mаxsus о‘zgаrtirilmаgаndа) qаndаy ustunlаrdаn iborаt?

Ism-fаmiliya, elektron pochtа, foto, login, pаrol, oxirgi kirish, tаhrirlаsh

FIO, elektron pochtа, shаhаr, dаvlаt, oxirgi kirish, tаhrirlаsh

FIO, elektron pochtа, foto, login, pаrol, oxirgi kirish, tаhrirlаsh

FIO, identifikаtsion nomer, login, pаrol, tаhrirlаsh
Moodle tizimi аbbreviаturаsi nimаni bildirаdi?

Management of Objects, Dropping Learn Environment

Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

Most, Often Ordinal, Digital Learning Environment

Modular, Often Ordilan Dynamic Learning Environment
Moodle tizimidаgi kurslаr qаndаy guruhlаrgа bо‘linаdi?

Pаpkаlаrgа

Direktoriyalаrgа

KаtegoriyalаrgаTiplаrgа
Download 31.02 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling