Mundarija kirish I. Bob html hujjatlarda jadvallar Html tarixi Jadvallar haqida umumiy malumot


Download 0.74 Mb.
Sana05.02.2020
Hajmi0.74 Mb.
teglari orasida joylashtiriladi. Jadvallarda bundan tashqari ustunlar guruhini va teglari yordamlda aniqlash mumkin, hamda va teglar bilan mos ravlshda jadvalning yuqorigi va pastgl sarlavhalarlnl (shapkalarlni) tashkil qillsh mumkin. Satrlar guruhini esa tegl yordamida hosil qilamlz. Shunday qilib jadval asosan yuqorlda ko'rllgan teglardan tashkil topadi, qolgan boshqa jadval elementlari esa shu ob'ektlar ichida
joylashadi.


MUNDARIJA

KIRISH

I.BOB HTML hujjatlarda jadvallar1.Html tarixi

2.Jadvallar haqida umumiy malumot

3.Jadval tuzish

II.BOB Jadvallar bilan ishlash

4.Bir yacheykaga bir necha satirlarni birlashtirish

5.Bir necha ustunlarni bir yacheykaga birlashtirish va ro’yxat kirgizish

6.Jadvaldagi ranglar

XULOSA

Foydalanilgan adabiyotlar

KIRISH

Jadval tuzish-HATML bo’yicha o’quv qullanmadagi o’zlashtirish qiyin bo’lgan bo’limlaridan biri. Shu bois bu bo’limni jadval tuzishni eng sodda usullaridan boshlaymiz. Web sahifani mukammal darajada yaratishni hohlasangiz unda jadvl tuzishni chuqur o’rganib olishingiz kerak. Siz hozir o’qib turgan sahifa jadvallar yordamida aks ettirilgan. Jadval ichida kiritilgan matn qora rangda va jadval foni oq rangda ekran markaziga joylashtirilgan. Jadvalsiz ayni amallarni bajarish juda ham mushkil.Qisqa qilib aytganda jadvallar yordamida sahifani o’zingiz hohlagan tarzda boshqara olishingiz mumkin. Jadval ichiga nafaqat matn, balki tasvir va boshqa elementlarni tartibli joylashtirish mumkin. Jadval tuzishni urganish uchun das avval eng oddiy jadvalni tuzishni urganish lozim

I.BOB Html hujjatlarda jadvallar

1.Html tarixi

Ma’lumki, Web-sahifalarni yaratish uchun ko’plab har xil asbob vositalari mavjud. Dasturlar tuzishni osonlashtirish, internet sahifalarini samarali olib borish, shu bilan birga ularni doimiy ravishda korrektirovkalash va tahrirlash uchun yanada ko’proq dasturlar, utilitlar va HTML tahrirlagichlar ishlab chiqarilmoqda.

HTML (Hyper Text Markup Language) tahrirlagichlar oddiy ekranli, matnli va HTML fragmentlarini avtomatik usulda kiritishga va Web–sahifalarni tahrirlashga imkon yaratib beruvchi o’rnatilgan buyruq va funktsiyali eng oddiy
matn tahrirlagichini eslatadi.

HTML asoschilari2.Jadvallar haqida umumiy malumot

Jadvallar-bu Web sahifalarda ma'lumotlarni (vizual)


tashkil qilishning muhim vositalaridan biridir. Bizga
ma'lumki HTMLda, bezatish elementlarini aniq
koordinatalar bo’yicha joylashtirish vositalari mavjud
emas. Shuning uchun jadvallardan shu maqsadda
foydalanish maqsadga muvofiq. Jadvallarni Web
sahifaga joylashtirib, ularning kataklariga bezatish
elementlarini joylashtirish mumkin. Bundan tashqari
yana freymlar deb ataluvchi vositalaryordamida ham bu
ishlarni amalga oshirish mumkin. Lekin bu vosita oxirgi
vaqtlarda Web masterlar orasida o’z ommaviyligini
yo'qota boshladi. Biz freymlarga keyingi ma’ruzamizda
batafsil to'xtalamiz.

Jadvallardan to'laligicha foydalanish qoidalarini bilish


uchun ularning tuzilishini yaxshi bilish talab qilinadi.
Jadval tuzishda ishlatiladigan teglarni tasniflashdan
avval, oddiyjadval tuzish sxemasi bilan tanishib
chiqsak. Har qanday jadval quyidagi sxema bo’yicha
tuziladi:

Matn, tasvir yoki jadvalHar qanday jadvalda qatorlar va ustunlar mavjud bo'ladi. Jadvalning bo'lakchalarlda (yacheyka) esa axbvorot kiritilishi

mumkin. Yuqorlda keltirilgan mlsoldan ko'rlnlb turlbdikl, bitta ustun, bitta qator va bltta bo'lakchadan iborat jadvalni tuzlsh uchun jadval ochiladi va yoplladi. Agar bitta ustundan Iborat va bir necha qatorni o'z ¡chlga oigan jadvalni tuzish uchun,

jadval qatorini ochuvchi va yopuvchi teglar oraslga bir nechta jadval bo'lakchalarlnl ochuvchi va yopuvchi teglarini kiritish lozim.

Demak, HTML da jadvallar satrlardan tashkil topadi, satrlar esa o’z navbatlda yacheyka (katak)lardan tashkil topadi. Shunday ekan bu ob'ektlarning har blrining o’z parametrlari mavjud. Bu parametrlar yordamida ularning o’lchamlarini o’rnatish mumkin.

Agar biz jadvalning kengliglni oldindan aniqlab qo’ygan bo’lsak, masalan 100 piksel deb anlqlagan bo'laylik va har bir satrda 4 ta yacheyka joylashgan bo'lib bu yacheykalarnlng har birining uzunllgl 30 plkseldan Iborat bo'lsln, u holda jadval kengligl 100 piksel bo'lmasdan balki 120 piksel bo'ladi. Agar

blrorta yacheyka kengligl 30 pikseldan ko'p bo'lgan grafik tasvir joylashgan bo'lsa, u holda yacheykaning kengligi tasvir kengligiga mos ravlshda kengayadi, bunlng natljasida esa butun jadvalning kengligi oshadi. Bu imkoniyat shuning uchun yaratilgan, buning natijasida qar bir yacheykadagi ma'lumot
aniq va hech qanday yo’qotishlarsiz to’laligicha tasvirlanadi.

Shuni e'tiborga olish kerakki jadvalning ustunlarini oldindan aniqlash imkoniyati yo'q. Ustunlarni brauzerning o'zi jadval satrlarini tahlil qilib aniqlaydi va jadvalni to'laligicha tasvirlaydi.

Endi biz jadval teglari bilan tanishishni boshlaymiz. Jadval va uning tashkil etuvchi hamma elementlari

va
teglari oraslda sarlavhasi esa
va
tegida jadvalning barcha xususiyatlarini o’rnatish uchun etarli bo'lgan parametrlar mavjud. Jadvallarda balandlikni o'rnatish parametri yo'q, kengliknl esa width shart bo'lmagan parametr bilan o'rnatish mumkin. Jadvaldagi yacheykaning balandligi yacheykadagi ob'ektnlng o'lchamiga mos ravishda hisoblanadi. Jadval chegaralarining kengligini o'rnatish uchun border parametridan foydalanamiz. Bu parametrga manfiy bo'lmagan butun qiymat beriladi. Chunki u chegaradagi chiziqlarning kengligini (piksellarda) o’rnatadi. Agar biz bu parametrga "nol" qiymat o'rnatsak jadval chegaralari ko'rinmas holatga o'tadi. Bu esa bizga yacheykalarida Web sahifaning elementlari joyl ashgan ko'rinmas jadval tuzish imkoniyatini yaratadi. Yacheykalar o'rtasidagi masofani cellspacing parametri yordamida piksellarda o'rnatish mumkin. Xuddi shunga o'xshash cellpadding parametric yacheyka ichidagi ob’ekt bilan uning chegaralari orasidagi masofani piksellarda o'rnatadi. Shunday
qilib cellspacing yacheykalar o'rtasidagi ochiq (bo'sh) masofa, cellpadding esa yacheyka ichidagi bo'sh qoldirilgan joy.

3.Jadval tuzish

Jadval tuzish uchullarini o'rganishni, eng oddiy jadval yaratishdan boshlaymiz. Biz tuzmoqchi bo'lgan jadval uchta ustundan iborat bo'ladi va har bir ustunda 3 tadan yacheykalar o'rin oladi. Jadvalning birinchi ustunini "Mahsulot", ikkinchisini esa - "Rangi", uchunchisini- "Narhi" deb nomlaymiz. Biz tuzgan jadval mana bunday ko'rinishda bo'ladi:Endi ushbu jadvalni tuzishda qanday html


teglardan foydalanilganligini ko'rib chiqamiz.

Misol:


Mahsulot Rangi Narhi (co'm.)
Qalam Qora 100
Qalam ochgich Qora 500

Misol tasnifi:

Jadvalni ochuvchi teg

1 - qatorni ochuvchi teg

1- Jadval yacheykasini (bo'lagini) ochuvchi va

yopuvchi teg

2- Jadval yacheykasini (bo'lagini) ochuvchi va

yopuvchi teg

3- Jadval yacheykasini (bo'lagini) ochuvchi va

yopuvchi teg

1 - qatorni yopuvchi teg

Jadvalni yopuvchi teg

Misolda korinib turibdiki, jadvalni

va
teglari yordamida ochiladi va yopiladi. sarlavha ko'rinlshini oladi. Sarlavhani berish masalasi va yordamida ham bajarilishi mumkin;

• va bu teglar matnni satryoki ustun sarlavhasi

qilib, biroz qalin shriftda tasvirlaydi;

• va jadvalning har bir satrini aniqlaydi. tegi

zarur emas, biroq u sizning HTML kodingizni yanada to’la

tushunarli qiladi;

• va bu teglar juftligi jadvalning har bir yacheykas uchun matn ajratadi.

1. Sizning birinchi qadamingiz - ona teg

ni kiritish.

2. Jjadvalning har bir yacheykasi nozik chiziqlar bilan bo'linishi uchun

tegiga borders 1 kalit so'zini kiriting.
Agar bu bo'lmasa yacheykaning so'zlari avtomatik tarzda tekislanadi, ammo jadvalda to'r (ajratuvchi chiziqlar) bo'lmaydi.

3. Endi yacheykalarni birin-ketin yaratib boring.

Dastlab satrni bering.

4. Bundan so’ng ustunning sarlavhasi bo'ladigan yacheykani bering. Brauzerlar sarlavhani qolgan matnlarga nisbatan qalinroq shriftda tasvirlaydi.

yil model marka

5. Hozir sizning jadvalingiz ustunlarining sarlavhasi hisoblangan bitta satrdan iborat. Qolgan satrlarni ham kiritib boshlaymiz. Har bir satrda ustunlar soniga razm solib boring, hozirgi holatda 3 ta ustun mavjud.

Jadvalyil model marka
1986 toyota cozolla

1986 chazolet nova

1996 Plymouth neonWeb sahlfalarda juda ko'p satr va ustundan iborat jadvallaml ham yaratlsh mumkin. Quyidagi mlsolga e'tlbor bering:

Jadval Sarlavha

HREF="Karimov.htm">Karimov

NorovSalimov

Telefon

nomerlar ro'yxati

FamiliyasiTelefon nomeriAdresiAvazov


5-14-57 A Navoiy
3-16-49 Behbudiy 5
4-23-56 Temur Malik
Minarov 6-10-42 A Avloniy
3-56-56 F¡trat
Jalilov 2-74-50 Gulxaniy 10

Binoning birinchi qavatida bepul telefon Avtomat mavjud

Olimpiada

lsmiViloyatiEgallagan orinMusobaqa turiBo'yiDilshod Samarqand

1 100 metrga yugurish 194
Sarvar 2 Suzish 196
Javlon Termez 1 Tosh ko'tarish 194
Suxrob 1 Vilosiped poygasi 192
Nodir 3 Suzish 196
Ma'lumot

F.I.SH.ViloyatiTug'ilgan yiliZaripova Muqaddas Jumaniyozovna Samarqand 1972 yil 7 aprel
Yusupova Dilfuza Aminovna Farg'ona 1968 yil 7 may
Karimova Nodira Salimovna Termiz 1972 yil 14 mart


bordercolordark=blue bordercolorlight=greywidth=100%>

12bir ikki
BIR IKKI
11111
22222 33333Download 0.74 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling