Musiqa i-sinf Yil mavzusi: «Biz musiqani sevamiz» Dars soati Mavzu Ajratilgan soat


Download 94.96 Kb.
Pdf ko'rish
Sana28.03.2017
Hajmi94.96 Kb.

 

 

MUSIQA I-sinf 

Yil mavzusi: «Biz musiqani sevamiz» 

 

Dars soati 

Mavzu 

Ajratilgan  soat I–chorak.  

Mavzu: «Biz yoqtirgan kuy va qo`shiqlar». 

9 soat 

1 - 2 


«Biz yoqtirgan kuylar» 

3 - 4 «Milliy cholgular bilan tanishamiz» 

5 - 6 «Tinglaymiz, o`rganamiz» 

7 - 9 «Biz yoqtirgan qo`shiqlar» II-chorak           Mavzu: «Musiqali ritmik o`yinlar va qo`shiqlar» 

7 soat 

10 – 11 


«Musiqali o`yinlar» 

12 «Tinglaymiz, raqsga tushamiz» 

13-14 «Musiqaning sehrli olami» 

15-16 «Musiqali o`yinlar va qo`shiqlar»    III- chorak Mavzu: «Musiqa olamiga sayohat ». 

 

9 soat 

17-18 


«Qo`shiq bizni qayerga olib boradi?» 

19-20 «Raqs bizni qayerga olib boradi» 

21-22 «Musiqa bizning hayotimizda» 

23-24 «Biz sevgan cholg`ular» 

24 Nazorat ishi - 1 

25 «Xushnavo cholg`ularimiz» IV-chorak Mavzu: «Xushnavo milliy cholg`ularimiz» 

 

8 soat 

26-27 


« Musiqa tovushlari » 

28-29 «Musiqaning sehrli olami» 

30-31 «Bastakorlar - bolalarga»    

32 Nazorat ishi - 2  

33 «Xushnavo cholg`ularimiz»    II-sinf 

 

Yil mavzusi: Ijrochilik turlari, musiqaning ifoda vositalari. 

 

Dars soati 

Mavzu 

Ajratilgan  soat I-chorak:  

Mavzu: «Yakkanavozlik, jo`rnavozlik va jo`rsozlik». 

9 soat 


1-2 

«Yakkanavozlik» 

3-4 «Jo`rnavozlik»  

 5-6 


«Yakkanavozlik va jo`rnavozlik»   «Jo`rsozlik» Nazorat ishi - 1 «Yakkanavozlik, jo`rnavozlik va jo`rsozlik». II –chorak Mavzu:     «Yakkanavozlik va yakkaxonlik. Cholg`uchilar va 

xonandalar dastalari». 

 

7 soat 10-11 

«Yakkanavozlik va yakkaxonlik» 

12-13 


«Cholg`uchilar dastalari» 

14 Xonandalar dastalari   

15 Nazorat ishi - 2 Xonandalar dastalari 

16 «Yakkanavozlik va yakkaxonlik. Cholg`uchilar va 

xonandalar dastalari». III- chorak 

Mavzu: «Ansambl va uning turlari. Kuy nima? Kuyda 

nimalar ifodalanadi?» 

10 


17 

«Ansambl haqida tushuncha» 

18 


«Ansambl turlari» 

19-20 «Sh.Yormatov hayoti va ijodi» 

21 «Kuy haqida tushuncha»   

22 «Kuyda nimalar ifodalanadi?» 

23-24 N.Norho`jayev hayoti va ijodi 

25 Nazorat ishi - 3 

26 O`tilgan mavzularni mustahkamlash          IV-chorak Mavzu: «Musiqaning ifoda vositalari» 

 

27 «Musiqaning ifoda vositalari» 

28-29 «A.Mansurov hayoti va ijodi» 

30-31 «D.Omonullayeva hayoti va ijodi»   

32 «P.Chaykovskiy  ijodi» 

33 Nazorat ishi - 4 

34 Yil davomida o`tilganlarni takrorlash   

III-sinf 

Yil mavzusi: «Musiqaning ifoda vositalari» 

Dars soati 

Mavzu 

Ajratilgan  soat I chorak 

Mavzu: «Musiqaning ifoda vositalari» (Musiqa nutqi) 

9 soat 

1-2 


«R.Abdullayev hayoti va ijodi» «Raqs haqida tushuncha»  

 «Dirijyorlik o`lchovi. 3G’4» «Musiqaning ifoda vositalari. Pauza» «Musiqaning ifoda vositalari. O`lchov va usul».    

«Musiqaning sadolanish kuchi».  

«Sur’at». Nazorat ishi – 1  

«Musiqaning ifoda vositalari.»  

II chorak 

Mavzu: «Xor va orkestr» 

7 

10-11 


«F.Alimov hayoti va ijodi» 

12-13 «Xor haqida tushuncha». «A`kapella»   

14 «O`zbek xalq cholg`u asboblari. Orkestr haqida 

tushuncha» 

15 


Nazorat ishi - 2 

16 «Xor va orkestr» III-chorak Mavzu: «Musiqaning tuzilishi» 

10 

17 


«Lad.  Uch tovushlik» 

18 «Nuqtali nota» 

19 «X.Rahimov hayoti va ijodi» 

20 «Ton va yarim ton» 

21 «Alteratsiya belgilari» 

22 «Musiqaning tuzilishi»   

23 «Dinamik belgilar» 

24 Nazorat ishi – 3 

25 «O`zbek xalq kuy va qo`shiqlari» IV-chorak Mavzu: «Oddiy musiqa shakllari. Band va naqorat» 

8 soat 

27 


«L.Mujdabayeva hayoti va ijodi» 

28 «O`zbek xalq cholg`u asboblari. Registr va tembr» 

29 «Musiqa asarining o`zgarmas qaytarilishi. Repriza. 

Musiqa asarining o`zgaruvchan qaytarilishi». 

30 


Oddiy musiqa shakllari 

31-32 «P.I.Chaykovskiy hayoti va ijodi» 

33 Nazorat ishi - 4 

34 Yil davomida o`tilganlarni takrorlash IY-sinf Yil mavzusi: «O`zbek xalq musiqa ijodi» 

Dars soati 

Mavzu 

Ajratilgan  soat I-chorak 

Mavzu: «Xalq aytimlari va cholg`ulari» 

9 soat 

1-2 


«Mehnat aytimlari»  

 «Qo`shiq» «Lapar» «Yalla» 6-7 


«O`zbek xalq cholg`ulari» «Damli va zarbli cholg`ular» Nazorat ishi -1 «Damli va zarbli cholg`ular» II-chorak Mavzu: «Bayram va marosim qo`shiqlari» 

7 soat 

10 


«Bayram 

va 


marosim 

qo`shiqlari 

haqida 

tushuncha» 11-12 


«Alla aytimlari». 

13-14 «To`y marosimi qo`shiqlari». 

15 Nazorat ishi - 2 

16 «Xalq tomoshalari musiqasi».     III-chorak.    Mavzu: «Mavsum qo’shiqlari» 

10 

17-18 


«Mavsum qo`shiqlari» haqida tushuncha 

19-20 «Qish fasli qo`shiqlari» 

21 «Ramazon marosim aytimlari» 

22 «Bahor fasli qo`shiqlari» 

23 «Navro`z» bayrami qo’shiqlari 

24 «Mavsumiy marosim qo`shiqlari».   

25 Nazorat ishi - 3 26 

O`tilgan mavzular bo`yicha o`quvchilarning 

bilimini mustahkamlash IV-chorak.   Mavzu: «Bahor fasli qo`shiqlari» 

8 soat 

27 


«Bahor fasli qo`shiqlari» 

 

28-29 «Bahor elchilari, tabiat haqidagi qo`shiqlar» 

   30 «Lola sayli» qo`shiqlari 

      31-32 «Navro`z haqidagi qo`shiqlar». 

33 Nazorat ishi - 4 

34 O`quvchilarning yil davomida olgan bilimlarini 

mustahkamlash  

V-sinf  

Yil mavzusi: «Kompozitorlik musiqa janri» 

Dars soati 

Mavzu 

Ajratilgan  soat i-chorak  

Mavzu: «O`zbek xalq cholg`ulari orkestri». «Xor san`ati» 

9 soat 


«Orkestr  turlari  haqida.  O`zbek  xalq  cholg`ulari  

 orkestri va uning damli cholg`ular guruhi» «O`zbek  xalq  cholg`ulari  orkestrining  torli-

urma va mezrobli cholg`ular guruhi» «O`zbek xalq cholg`ulari orkestrining zarbli va 

torli-kamonli cholg`ular guruhi» «Xor san`ati» «Xor 

ijrosi 

uchun 

xalq 

qo`shiqlarini 

moslashtirish» «Xor uchun professional janrlarda ijod qilish» «Xor jamoalarining tuzilishi va turlari» Nazorat ishi -1 Dars-konsert    II-Chorak Mavzu: «Simfonik orkestr».  «Musiqada vokal - simfonik 

janrlar» 

7 soat 


10 

«Simfonik 

orkestr 

va 


uning 

torli-kamonli 

cholg`ular guruhi» 

 

11 «Simfonik  orkestrning  yog`och  va  mis  damli 

cholg’ular guruhi» 

 

12 


«Simfonik orkestrning zarbli cholg’ular guruhi»    

 

13 «Musiqada vokal-simfonik janrlar» 

 

14 «Qasida janri. Kantata va oratoriyalar»   

 

15 Nazorat ishi -2 

 

16 Dars-konsert. O`tilganlarni mustahkamlash 

 

III chorak Mavzu: «Sahnaviy musiqa asarlari – balet va raqs san`ati, 

musiqali drama va komediya, bolalar uchun musiqali ertak-

tomoshalar» 

10 soat 


17 

«Sahnaviy musiqa asarlari» 

18 


«Balet san`ati» 

19 «O`zbek baletlari» 

20 «O`zbek raqs san`ati»   

21 «Musiqali drama» 

22 «To`xtasin Jalilovning «Tohir va Zuhra» musiqali 

dramasi va uning o`zbek san`atida tutgan o`rni va 

ahamiyati» 

23 «Musiqali komediya»     

24 «O`zbek  bastakorlari  –  I.Akbarov,  S.Jalil, 

M.Bafoyev,  F.Alimov  va  boshqalar  ijodida 

musiqali drama va komediyalarning o`rni» 

25 Nazorat ishi -3 

26 Respublika  teatrlarida  bolalar  uchun  yaratilgan  

 Musiqali ertak-tomoshalar     IV-chorak 

Mavzu: «Opera san`ati va o`zbek musiqasida opera 

janri» 

27 «Opera san`ati» 

28 «Jahon  opera  san`atida  J.Verdi  ijodining  o`rni  va 

ahamiyati» 

29 


«V.Motsart,  J.Bize,  P.Chaykovskiy,  N.Rimskiy-

Korsakov  kabi  dunyo  tan  olgan  bastakorlarning 

operalari» 

30 «O`zbek 

musiqasida 

opera 

janri»«Muxtor Ashrafiyning o`zbek musiqasi rivojidagi o`rni» 

31  «Sulaymon  Yudakovning  «Maysaraning  ishi» 

operasi, 

uning 

yaratilish tarixi, 

o`rni 


va 

ahamiyati»    

32 


«Bolalar uchun operalar» 

33 «Zamonaviy  bastakorlik  ijodiyotining  madaniy 

rivojlanishimizdagi ahamiyati» Nazorat ishi - 4 

34 


Takrorlash  YI-sinf 

Yil mavzusi: «Mumtoz musiqa». 

Dars soati 

Mavzu 

Ajratilgan  

soat 

I-chorak. Mavzu: «Mumtoz musiqa haqida tushuncha». 

9 soat 


«Mumtoz musiqa» 

2-3 


«Mumtoz kuylar». «Mumtoz ashula» «Shashmaqom-mumtoz musiqamiz asosi» «Farg`ona-Toshkent vohasining mumtoz musiqasi».   Xorazm vohasining mumtoz musiqasi» Surxondaryo - Qashqadaryo mumtoz musiqasi Nazorat ishi – 1 Mumtoz musiqaning madaniyatimizdagi o`rni II-Chorak. Mavzu: « Zamonaviy musiqa va uning asosiy xususiyatlari» 

7 soat 

10 


O`zbek zamonaviy musiqasi 

11 Zamonaviy musiqaning turlari 

12-13 Folklor musiqasi   

14 Estrada musiqasi. Botir Zokirov 

15 «Yalla» guruhi.  Nazorat ishi – 2 

16 Musiqa 

san`ati 


bo`yicha 

ko`rik-tanlov 

va  

 festivallarning o`tkazilishi 

 

III chorak 

Mavzu:  «Sharq xalqlari mumtoz musiqasi»    

 

17 Sharq taronalari   

18-19 Turk,  ozarbayjon  va  turkman  xalqlarining  mumtoz 

musiqasi. 

20 


Eron xalq mumtoz musiqasi   

21 Arab xalqlari mumtoz musiqasi 

22 Xitoy va uyg`ur xalq mumtoz musiqalari 

23 Yapon  xalq  mumtoz  musiqasi.  Xind  xalq  mumtoz 

musiqasi 

24 


Qozoq va qirg`iz xalqlarining mumtoz musiqasi 

25 Nazorat ishi -3 

26 Sharq xalqlari kasbiy musiqasining o`xshashligi IV-chorak Mavzu: «Yevropa mumtoz musiqasi haqida tushuncha» 

27 Yevropa  mumtoz musiqasi 

28 Volfgang Amadey Motsart 

29 Simfoniya 

30 Lyudvig  Van Betxoven 

31 Friderik Shopen 

32 Mixail Ivanovich Glinka hayoti va ijodi 

33 Nazorat ishi - 4 

34 Yevropa  musiqasining  jahon  xalqlari  orasida 

ommalashishi  

VII-sinf 

Dars soati 

Mavzu 

Ajratilgan  

soat 

I-chorak. Mavzu:  

9 soat 


«Mumtoz  musiqa»«O`zbek  musiqa  madaniyatida 

an`anaviylik va zamonaviylik». «Surxondaryo-Qashqadaryo    musiqa    uslubi  haqida 

tushuncha» «Surxondaryo-Qashqadaryo  dostonchilik  an`anlari» «Buxoro-Samarqand  

musiqa 


uslubi 

haqida 


tushuncha»«Sozandachilik san`ati» «Farg`ona-Toshkent 

 

musiqa uslubi 

haqida 


tushuncha». «Xalq ashulalari» Katta ashula «Yallachilik san`ati».  

 «Xorazm musiqa uslubi haqida tushuncha»«Xorazm ashulachilik san`ati» MSNI – 1 O`tilganlarni mustahkamlash 

 II-chorak. 

 

 Mavzu: «Maqomlar haqida umumiy tushuncha». 

10 «Maqom haqida tushuncha»«Shashmaqom». 

11 «Shashmaqom cholg`u (mushkilot) kuylari» 

 

12 «Shashmaqom aytim (nasr) yo`llari» 

 

13 «Xorazm 

maqomlari».«Xorazm 

maqomlarning 

chertim yo`li»   

 

14 


«Xorazm maqomlarining aytim yo`li» 

 

15 «Farg`ona-Toshkent maqom yo`llari». NI – 2 

16 «Farg`ona-Toshkent 

maqom 


cholg`u 

yo`llari» 

Farg`ona-Toshkent maqom ashula yo`llari». III-chorak.        Mavzu: Jaxon musiqa madaniyati tarixidan lavxalar 

10 


17 

Musiqa madaniyati haqida umumiy tushuncha 

18 


Sharq allomalari musiqa haqida 

19 Jaxon 

musiqa 


madaniyati 

rivojining 

asosiy 

bosqichlari   20 


Vena klassik maktabi namoyandalari 

21 XIX-XX asrlar musiqa madaniyati 

22 Hoji Abdulaziz Rasulov.Yunus Rajabiy 

23 O’zbek  musiqasida  kompozitorlik  ijodiyoti  .  V.  A. 

Uspenskiy 

24 


Mirsodiq  Tojiyev  ijodida  o`zbek  simfoniyasining 

yuksalishi 

25 


NI – 3. 

26 Matniyoz Yusupov IV-Chorak.       Mavzu: O’zbekistonning zamonaviy musiqa madaniyati 

 

27 Umumiy tushuncha 

28-29 Atoqli o’zbek san’atkorlari va musiqiy jamoalari 

30 Teatr san’ati va konsert ijrochilik faoliyati 

31 Televideniya va kinoning musiqa rivojiga ta’siri1 

32 O’zbek musiqa san’atining janon sahnasiga chqishi 

33 NI – 4 

34 O`tilganlarni mustahkamlash   


Download 94.96 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling