Musiqa o’qitish nazariyasi va metodikasi


Download 0.96 Mb.
bet1/10
Sana27.09.2020
Hajmi0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Musiqa o’qitish nazariyasi va metodikasi


Qiyinlik darajasi

Tеst tоpshirig’i

To’g’ri javоb

Muqоbil javоb

Muqоbil javоb

Muqоbil javоb

1

1.Damli cholg`ular guruhiga qaysi cholg`ular kiradi?

*Nay,qo`sh nay, sunray,karnay

Dutor, karnay,sunray,g`ijjak


Nay, sunray,qo`sh nay, chang

sunray,karnay qo`sh nay, chang

1

4. Torli – uzma cholg`ular guruhiga qaysi cholg`ular kiradi?

*I – II changlar

G`ijjak, rubob, dutor

Chang, qobuz, doira

G`ijjak Chang

1

3.Rubob,dutor cholg`u asboblari qaysi cholg`ular guruhiga kiradi?

Zarbli cholg`ular guruhiga

Damli cholg`ular guruhiga

Mezrobli cholg`ular guruhiga

Torli chog’g’ular guruhiga

2

2.Orkestк turlari qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

*Duxovoy orkestr, simfonik orkestr, torli orkestr, estrada orkestri, o`zbek xalq cholg`ulari orkestri

Simfonik orkestr, aralash orkestr

Rubobchilar, doirachilar, dutorchilar

Barcha javob to’g’ri

1

Major uch tovushliligini toping?

* Do, Mi, Sol

Re, Fa, Lya

Fa, Lya, Do

Mi, Lya, Do

1

Major sekst akkordini toping ?

* Mi, Sol, Do

Mi, Lya, Do diez

Sol, Si, Re

Si, Re, Fa

1

Minor kvartsekstakkordini toping ?

* Fa diez, Si, Re

Me bemol, Lya bemol, Do

Do, Me bemol, Sol

Re, Fa, Lya

2

Dominant septakkordni toping ?

* Fa, Lya, Do, Me bemol

Fa, Sol, Si, Re

Fa, Lya, Si, Re

Re, Fa, Lya, Do

2

Kichaytirilgan septakkordni toping ?

* Re, Fa, Lya bemol, Do

Si, Re, Fa, Lya bemol

Sol, Si, Lya, Fa

Fa, Lya, Do, Mi

2

Major kvartsekstakkordini toping ?

* Mi, Lya, Do

Re, Fa, Do

Sol, Do, Mi

Fa, Lya, Re

2

Bola bahshi qancha dastonni yoddan bilgan ?

* 30

16

40

e) 22

2

Tomaris baletining muallifi kim ?

* Tojiyev

X. Raximov

R. Abdullayev

U. Musayev

2

O‘ttiz ikkitalik no‘ta nechtaga sanaladi?

* 2 ta bir I ga

4 tasi bir I ga

6tasi bir I ga

8tasi bir I ga

3

“Layli va Majnun” operasida qaysi maqomlardan qaysi kuylar qo‘llanilgan?

* Ali qambar

Feruz

Chorgoh, segoh, bayot, chapandoz

Gulyor, Qalandar

2

“Sadoqat” operasini kim yozgan ?

* U. Musayev

M. Yusupov

Sh. Ramozonov

M. Burxonov

2

O‘n oltitalik povza nechtaga sanaladi?

* 2 ta bir I ga

4 tasi bir I ga

6tasi bir I ga

8tasi bir I ga

3

Xorazmda birinchi bo‘lib tambur chizig’ini kim yaratgan ?

* A. Otar

Nurjon Ota

K. Xorazmiy

M. Xorrot

2

MM = 58 iborasida qancha vaqtda 58 ta choraklik nota chalinishi kerak ?

* 30 sekundda

2 minutda

5 minutda

1 minutda

2

“Feruz” kim ?

* Abdurahmon Jomiy

Pahlovon Maxmud

Muxammad Raximxon

Xudayorxon

2

Temp deb nimaga aytiladi ?

* Tovushlarning qattiq yumshoqliligiga

Musiqada xarakat tezligiga

Musiqaning o‘lchoviga

Musiqa asbobining soz va nosozligiga

2

“Feruz” musiqali dramasining mualliflari kim?

* Erkin Samandarov, Abdusharip Otojonov

Erkin Vohidov, Rustam Obdullayev

Komil Avaz, Ozot Ibroximov

Abdulla Oripov, Mutal Burxonov,

2

Kichik septema intervalining aylanmasini ayting ?

* Kichik Tersiya

Ortirilgan Kvarta

Katta Sekunda

Sof Prima

3

Kattalar xori uchun yozilgan asarni bolalar xori uchun mos tonlikga ko‘chirishga nima deyiladi?

* Tranpazitsiya

Razrabotka

Ekspozissiya

Qulminatsiya

3

O‘quvchilarning musiqiy iqtidorini qanday aniqlash mumkin ?

* Eshitish, yodda saqlash va usuliga qarab

Saxnada o‘zini tutabilishiga qarab

Shoirlarning ijodini yaxshi bilishiga qarab

Monologlarni ifodali oqishiga qarab

1

Bolalar ovozi parteturasining ikkiga bo‘linishiga nima deyiladi?

* Spikado

Unison

Akkolado

Dvezi

2

Birinchilar bo‘lib xalq qo‘shiqlarini qayta ishlagan o‘zbek bastakori kim?

* Monas Liviyev

Sayfi Jalil

Mustafa Vofoyev

Mutal Burxonov

2

Tonlik qanday aniqlanadi?

* Alteryasi belgilariga qarab

Kalitga qarab

Dinamik Belgilarga qarab

O‘lchoviga qarab

3

Allero Moderato qaysi xildagitemp turiga kiradi?

* Juda tez

Og’ir

Juda og’ir

Ortacha tez

2

Xalq cholg’u asboblari orkestorida qaysi cholg’ular transpazisiya qiladi?

* Nay pinkola, qashqar rubobi,

Nay, qush nay, bulomon g’ijjak

Surnay, chang, doira nog’ora

Chang bas, rubob, prima, dutori bas, prima

2

O‘zbekiston teleradio xor jamoasida ko‘p yillar samarali mexnat qilgan xormestr kim?

* B. Umidjonov

M. Vofoyev

D. Eskirov

F. Shansiddinov

2

Sonata deb nimaga aytiladi?

* Uch yoki to‘rt qisimli yakka cholg’u uchunyozilgan asarga

Bir qisimli voqzal asariga

Uch qisimli simfonik asarga

Murakkab bir qisimli asarga

2

Balet deb nimaga aytiladi?

* Raqs orqali ifodalanadigan yirik musiqiy dramatik

Ovoz uchun yozilgan dramatik asarga

Saxna uchun yozilgan musiqiy drama asariga

Cholg’u asbob uchun yozilgan varianttsiyaga

2

“Gamlet” kinofilmiga musiqani kim yozgan?

* Shostakovich

Sviridov

Petrov

Xochoturyan

2

Sozsiz ovoz uchun yozilgan musiqa asarining nomini ayting?

* Vakaliz

Kantata

Aratorya

Sinfonya

2

Xorazm maqomlarining qisimlari nechta?

* Olti yarim

Olti

Yetti

Besh

2

Musiqa risolasi yozgan xorazm olimini ayting ?

* Abdulla Xorazmiy

Beruniy

Masixiy

Muxammad Ibn Iroq

3

Abdulativ obrazi qaysi operada yaratilgan?

* Ulug’bek

Buron

Farxod va Shirin

Gulsara

2

Qaysi operaning xorida Samarkand “Ushshog’i” qo‘llaniladi?

* Ulug’bek

Sadoqat

Maysaraning ishi

Xorazm qo‘shig’i

3

Yoril tosh o‘perasining muallifi kim?

* S. Boboyev

S. Yudakov

M. Burxonov

R. Abdullayev

2

Toshbolta oshiq musiqali dramasining muallifi kim ?

* M. Leviyev

T. Jalilov

Muxammedov

D. Zokirov

3

O‘zbek cholg’u orkestrini kim tashkil qilgan ?

* Ashon Petrasyan

T. Jalilov

N. Miranov

Didenko

2

Baxor raqs ansambilini kim tashkil ilgan?

* Tamaraxonim

Gavxar Raximova

M. Turgunbayeva

Gavxar Matyaqubova

2

Qaysi qompazitorning kvartetida Xorazm qo‘shig’i “Ganji korabog’” qo‘llanilgan?

* Mushel

M. Burxonov

Tojiyev

B. Tienka

3

A – dor da qancha al’teratsiya belgisi bor?

* 5 dioz

3 dioz

6 bemol

3 bemol

2

Sof kvinta qancha tonga ega?

* 3,5 tonga

4,5 tonga

2 tonga

5 tonga

2

Birinchilardan bo‘lib xalq qo‘shiqlarini (akapella uchun) qayta ishlagan o‘zbek bastakori kim

* Monnos Leviyev

Sayfi Jalil

Mustafa Vofoyev

Iqrom Akparov

2

Tanalik qanday aniqlaniladi?

* Alterasiya belgilari

Palitikaga qarab

Dinamik belgilariga qarab

boshlanish va tugallanilishiga qarab.

2

Bola Baxshiningismi sharifi kim ?

* Qurbonnazar Abdullayev

Odomboy Jumaboyev

Sa’idulla Ortiqov

Jumaboy Sotiboldiyev

3

Mutal Burxonov qanday o‘peraning muallifi?

* Maysaraning ishi

Ulug’bek

Xorazm qo‘shig’i

Alisher Navoiy

2

Buxoro Mamaqomlarining cholg’u qismi qanday qism bilan yuritiladi?

* Ufor

Gardun

Mushkulot

Saraxbar

2

Buxoro maqomlarining ashulla yo‘li qanday nom bilan yuritiladi?

* Navo

Nosir

Zangula

Raxoziy

2

Mi bemol mojorida qancha al’terasiya belgilari bor?

* 3 bemol

5 bemol

6 bemol

2 diyez

3

Shoir Zulfiyaning xayoti va ijodiga bag’ishlagan operaning nomi nima?

* Sadoqat

Boronli yillar

Mangulik

Duel

3

Tambur chizigida yozilgan tovushlar majmuyini xorazmda birinchi bo‘lib kim taxlil qilgan va ijro qilgan?

* M. Yusupov

A. Matyoqubov

K. Raximov

D. Bobojonov

2

Fortopianono musiqasi ijrochiligida o‘ng va chap qo‘llar no‘ta yo‘llarini birlashtiruvchi nima deyiladi?

* Akkalada

Grupirovka

Stakato

Liga

2

Xorazm qo‘shig’ining muallifi kim ?

* A. Atojonov

M. Yusupov

S. Xaytbayev

D. Zokirov

1

Bolalarda ovoz o‘zgarish qaysi yoshlarga to‘g’ri keladi?

* 13-17 yoshda

6-7 yoshda

8-11 yoshda

12-16 yoshda

1

Bolalar xorini saxnada joylashtirish tartibi bo‘ladi?

* saprana – tenor alt – bas

Diskant-1 diskant-2 Saprana+alt

Tenor-bas alt-saprano

Saprana 1 saprana 2 alt

1

Birinchi o’zbek operasining nomini ayting?

* Buron

Gulsara

Xalima

layli va majnun

2

Kontrabas simfonik arkestrining qaysi gurixiga kiradi?

* Kamon torli

Zarb beruvchi

Fuflab chalinadigan

Tirnab chalinadigan

1

48 tonlikda fortapianino uchun prelyudiya va fuga yozgan XVII – XVIII yashab ijod qilgan kanpazitorning nomi?

* Bax

Gendel

Shubert

Ramo

1

Motam Marshi yozilgan Si bimol sanatasini qaysi kampazitorning dafinada ijro qilingan ?

* List

Mosart

Shopen

Betxoven

1

Otello operasining muallifi kim ?

* Berdi

List

Shopen

Shubert

2

Mangulik operasining muallifi kim ?

* Ulug’bek Musayev

Rustam Abdullayev

Avaz Mansurov

Mirsodiq Tojiyev

2

Tempo I so‘zi nimani boldiradi ?

* Tempni sekinlashtirish

Asli xoliga qaytish

Qayta chalish Bir ton pasaytirib chalish

“Aida” operasining muallifi kim ?

2

* L. Betxoven

F. Gendel

E. Grip

R. Vangner

f) D. J. Verdi

2

O‘zbekistonda birinchi simfonyani yozgan konpazitorning nomi kim ?

* M.Ashrafiy

M.Bur[anov

Farobiy

B.Zeyidman

2

”Patma kampir lotareyyasi”musiqali komediyasiga kim musiqa bastalagan?

* U.Musayev

S. Boboyev

M.Ashrafiy

R.Abdullayev

2

Sh.Rashidovning “Kashmir qo‘shg’i”asariga ikkita kompozitor balet yaratgan ular kim?

* Mushel va U.Musayev

S.Yudaqov, M.Burxanov

Gliyer va Sadoqov

S.Boboyev va I. Akbarov

3

Alisher Navoiyning “Sabbayi sayyor” dostoni asosida qanday opera yozilgan?

* Dilorov

Gulsara

Bo’ron

Xalima

2

Quydagi ritmlarning qaysisi myrakkab?

* 6/8

3/4

2/4

3/8

2

Chang orkestrning qauysi guruxiga kiradi?

* Urub chalinadigan

Uflab chalinadigan

Kamolli torli

Eleqtrli

3

Chang va sinfonik orkestr uchun kansert yozgan Xorazmlik kompozitorning ismi

* A. Atajonov

R. Abdullayev

M Yusupov

Sh. Ramozonov

2

Xorazmda simfonik orkestrni tashkil qilgan musiqa rabobining nomi?

* Pak. L. N

A. Matyoqubov

I. Quronboyev

Q. Musayev

2

Mirzacho’l qantatasining muallifi kim ?

* S. Yudakov

S. Boboyev

Gienko

Zeidman

2

Bolalar uchun xor asarlari yozib Respublika telekrani orqali xo’ri bilan chiqadigan musiqa arbobining ismi?

* Sh. Yormatov

D. Omonullayev

R. Abdullayev

U. Musayev

2

Ansambil deb nimaga aytiladi?

* 2 yoki undan ortiq ijrochi birga chalganda

10 ta ijrochi birga chalganda

Aralash ijrochilar bo’lishi

Forto piono va boshqa musiqa asboblari

2

“Lazgi” ansambilini kim tashkil qilgan ?

* G. Raximova

O. Atojonov

K. Atoniyozov

Tamarahonim

3

Do - majorda qancha alteratsiya belgisi bor ?

* 0

3 ta

5 ta

4 ta

3

Musiqa madaniyati fanidan DTS qachon joriy qilindi?

*1999yil avgust

1998 yil avgust

1999yil may

1999 yil sentabr

1

Musiqa madaniyati fanidan takomillashtirilgan DTS qachon joriy qilindi?

*2009 yil avgust

.2009 yil iyun

2009 yil may

2009 yil sentabr

2

Damli cholg`ular guruhiga qaysi cholg`ular kiradi?

*Nay,qo`sh nay, sunray,karnay

Dutor, karnay,sunray,g`ijjak


Nay, sunray,qo`sh nay, chang

Karnay,dutor.g’ijjak

2

Orkestk turlari qaysi qatorda to`g`ri ko`rsatilgan?

*Duxovoy orkestr, simfonik orkestr, torli orkestr, estrada orkestri, o`zbek xalq cholg`ulari orkestri

Simfonik orkestr, aralash orkestr


Rubobchilar, doirachilar, dutorchilar.

Aralash,simfonik,doirachilar

3

Eron kasbiy musiqasining asosiy janrlari nima deb ataladi va necha turkumdan iborat?

*.“Muqom” deb nomlanadi, 7 turkumdan iborat.

“Maqom” deb nomlanadi, 6 turkumdan iborat.


“Dastgoh” deb nomlanadi, 7 turkumdan iborat.

.“Mug’om” deb nomlanadi, 5 turkumdan iborat

2

Uyg`ur xalq musiqa san’ati asosan necha yo`nalishda shakllangan?

*Uchta

Beshta

Ukkita

To’rtta

2

Yapon musiqasida keng qo`llanilgan milliy cholg`ular qaysi?

*Siasisen va kato

No va kabuki

Kogaku ashula va raqs

To’g’ri javob yo’q

2

.“Raga” bu …

*Hind xalq mumtoz musiqa janri

Arab xalq mumtoz musiqa janri


Eron xalq mumtoz musiqa janri

Uyg’ur xalq mumtoz musiqa janri

2

Qozoq va Qirg`iz xalq musiqasining o`xshashligi nimada

*Ijrochiligida

Kasbiy janrida

Madaniyatida

To’g’ri javob yo’q

2

Surxondaryo – Qashqadaryo musiqa uslubi deganda nimani tushinasiz?


*Viloyatlar hududida asrlar davomida shakllangan musiqiy badiy an’ana

Musiqa an’analarining o`xshashligi va mosligi

Mumtoz musiqa merosi


Barcha javob to‘g’ri


2

Qaysi qatorda Surxondaryo – Qashqadaryo an’anaviy musiqa cholg`ulari to‘g’ri ko`rsatilgan?

*Cho`pon nay, changqobuz, doira, qobiz, do`mbra

Chang, sunray, karnay, skripka, doira

Doira, dutor, g`ijjak, tambur, viyalencher

qobiz, do`mbra skripka, dutor, g`ijjak

2

Farg`ona – Toshkent musiqa uslubi, Surxondaryo – Qashqadaryo musiqa uslubidan nima bilan farq qiladi?

*Katta ashula kabi musiqa an’analari bilan

Qo`shiqchilik kabi an’analari bilan

Baxshichilik kabi musiqa an’analari bilan

Barcha javob to‘g’ri

2

.“Katta ashula” qaysi voha musiqa uslubiga kiradi?

*Farg`ona – Toshkent

Surxondaryo – Qashqadaryo


Buxoro – Samarqatv

Farg`ona –Samarqatv

3

Xorazm musiqa uslubi o`zining qaysi cholg`usi bilan boshqa vohalardan ajralib turadi?

*Bulamon damli, puflama cholg`usi bilan

Surnay, karnay, nay cholg`usi bilan

Tor, surnay, nog`ora, cholg`usi bilan

Surnay, nog`ora, cholg`usi bilan

2

Tanalik qanday aniqlaniladi?

*Alterasiya belgilari

Palitikaga qarab

Dinamik belgilariga qarab

boshlanish va tugallanilishiga qarab.

3

Buxoro maqomlarining ashulla yo‘li qanday nom bilan yuritiladi?

*Navo

Nosir

Zangula

Raxoziy

2

Mi bemol mojorida qancha al’terasiya belgilari bor?

*3 bemol

2diyez

6 bemol

5 bemol

3

Bolalarda ovoz o‘zgarish qaysi yoshlarga to‘g’ri keladi?

*13-17 yoshda

6-7 yoshda

8-11 yoshda

12-16 yoshda

2

Bolalar xorini saxnada joylashtirish tartibi bo‘ladi?

*Diskant-1 diskant-2 Saprana+alt

Tenor-bas alt-saprano

saprana – tenor alt – bas

Saprana 1 saprana 2 alt

2

Tempo I so‘zi nimani boldiradi ?

*Tempni sekinlashtirish

Asli xoliga qaytish

Qayta chalish

Bir ton pasaytirib chalish

3

“Aida” operasining muallifi kim ?

*E. Grip

L. Betxoven

F. Gendel

R. Vangner

2

Alisher Navoiyning “Sabbayi sayyor” dostoni asosida qanday opera yozilgan?

*Dilorom

Gulsara

Bo’ron

Xalima

2

O`zbеkistоn хalk chоlgu оrkеstri kachоn tashkil etilgan?

*1937 yilda

1922 yilda

1929 yilda

1938yilda

2

Birinchi хalk chоlgu оrkеstriga dastlab kim raхbarlik kilgan?

*Yu.Rajabiy

T.Jalilоv

.Zоkirоv

Sh.YOrmatоv

2

Оpеra san’atining kеlib chikishi?

*Italiya

Angliya

Frantsiya

Ispaniya

3

Оpеra san’ati kachоn tashkil etilgan?

*XVI asr

XIV asr

XII asr

ХV asr

2

O‘zbеk davlat musikali drama va kоmеdiya tеatri kachоn tashkil tоpgan?

*1929 yilda

1936 yilda

1939 yilda

1932 yilda

2

Birinchi o`zbеk оpеrasining nоmini tоping?

*“Bo`rоn”

“Asli va Karim”

“Sayyor”

“Layli va Majnun

2

.“Maftuningman” kinоfilmining musikasi kim tоmоnidan bastalangan?

*Burхоnоv, Lеviеv

Nоrхo`jaеv, Kоdirоv

Gliеr, Sоdikоv

Gliеr, Lеviеv

3

Хоrazm makоmining kеsimlari kanday kеtma-kеtlikda jоylashgan?

*Rоst. Buzruk. Navо. Dugох. Sеgох. Irоk

) Buzruk. Rоst, Navо, Dugох. Sеgох. Irоk

Navо. Rоst. Buzruk. Dugох. Sеgох. Irоk

Navо. Buzruk. Dugох. Rоst. Sеgох. Irоk

3

P.I.Chaykоvskiy yaratgan balеtlari?

*«Spyaщaya krasavitsa», «Lеbеdinыy оzеra», «Щеlkunchik»

«Spyaщaya krasavitsa», «Zоlushka», «Щеlkunchik»

«Spyaщaya krasavitsa», «Lеbеdinыy оzеra», «Оlоvyannыy sоldatik»

«Lеbеdinыy оzеra», «Zоlushka», «Щеlkunchik»

2

.“Uvеrtyura” so`zi kanday ma’nоni anglatadi?

*Bоshlanishi

Final

Оchilishi

Kulminatsiya

2

Kirgiz musikasida ashula janri nima dеb ataladi?

*Jыr

Ir

Ashu

Ashir

1

.“Gardun” so`zi kanday ma’nоni bildiradi?

*Оsmоn gardishi, takdir

Bеshlik, bеshlangan

Yaratilgan asar

Оgir, vazmin

1

Tоshkеntda simfоnik оrkеstr kachоn tashkil tоpgan?

*1884 yilda

1880 yilda

1894 yilda

1880 yilda

1

.“Librеttо” so`zi nima ma’nоni anglatadi?

*Оpеra va balеtning adabiy asоsi

San’atning adabiy janri

Rassоm san’at janri

San’at janri

2

Birinchi o`zbеk balеtlari?

*“Paхta”

“ Zеbinisо”

“Dilоrоm”

“Tanоvar”

1

Bоlalar uchun yaratilgan musikali ertak tоmоshalar?

*” Ur to`kmоk” “Еttinchi jin”

“Tоshbоlta оshik”

“To`maris”

“Хayvоnlar shохi”

1

Tоshkеntda rus оpеra tеatri kaysi yili оchildi?

*1918 yilda

1922 yilda

1936 yilda

1920 yilda

1

.“Atush” kaysi хalk ko`shigi?

*Uygur

Kоzоk

Kirgiz

Tоjik

2

Shark хalklari chоlgu asbоblaridan turdоshliklari?

*Dushar, rubоb, nоgоra, dоyra

Rubоb,tanbur,gabоy,nay

Kоnun,bandura, dоyra

Dushar,bandura, dоyra

2

Tоjik хalk mumtоz musikasi kaysi?

*Makоm

Dastgох

Mugоm

Shashmakоm

2

O`zbеkistоnda хоr san’ati nеchanchi yili tashkil etilgan?

*1952 yilda

1942 yilda

1962 yilda

1932 yilda

2

O`zbеk хalk mumtоz musikasi kaysi?

*Makоm

Mugоm

Dastgох

Shashmakоm

2

Musika fanini kaysi fan bilan baхоlanganlar kadimda Shark o`rta asr mutaffakkirlari?

*Matеmatika

Astrоnоmiya

Tibbiyot

Fizika

2

Tоrli- urma chоlgular guruхiga kaysi chоlgular kiradi?

*I, II changlar

Gijjak, rubоb,dutоr

C) Chang, kоbus, dоira

Chang, kоbus

3

Yangi o`zbеk хalk chоlgulari kachоn tashkil tоpgan?

*2001 yilda

2002 yilda

2003 yilda

2000 yilda

2

Yangi o`zbеk хalk chоlgulari оrkеstriga kim raхbarlik kigan?

*B. Rasulоv

) F. Abduraхimоva

M. Bafоеv

T. Jalilоv

2

Farоbiy «Musika хakida katta kitоb” asarida kaysi musika asbоblarida kuy ijrо etish kоidalarini yozgan?

*Rubоb, tanbur, nоgоra, ud, nay;

Dоira, skripka, chang;

Gijjak, chang, kоbuz, surnay

Tanbur, chang, kоbuz, surnay

3

O`zbеk davlat musikali drama va kоmеdiya tеatri kachоn tashkil tоpgan?

*1929 yilda

1936 yilda

1939 yilda

1932 yilda

2

Abu Ali Ibn Sinо muska хakida kanday fikr bildirgan?

*Insоnni mukammallikka еtaklaydi

Insоnni salоmatligini zaiflashtiradi

Insоnni ruхiyatini chalgitadi

Insоnni dikkatini chalgitadi

2

`zbеk nоta yozuvini dastlab kim iхtirо kilgan?

*K. Хоrazmiy

Yu.Rajabiy

K. Оtajоniyoz

A.Umurzakоv

2

.“Rоst” makоmi kim tоmоnidan nоta yozuviga tushirilgan?

*K. Хоrazmiy

K.Оtajоniyoz

Yu.Rajabiy

A.Umurzakоv

2

.“Ufar” so`zining ma’nоsi nimani anglatadi?

*Raks kismi

Nasiхat etish

Ko`mak, zafar

Bоsh хabary

2

A.Navоiy nоmidagi katta оpеra va balеt tеatri kachоn оchilgan?

*1948 yilda

1939 yilda

1929 yilda

1918 yilda

3

Хоr musikasining ilk namunalari kimlar tоmоnidan yozilgan?

*M.Burхоnоv

N.Nоrхo`jaеv

Mansurоv

T.Jalilоv

3

Doston ijrochilarini kim deb ataymiz?

*Baxshi yoki shoir

Xofiz

Ashulachi

Xonanda

1

.“Mavrigi xonlik” asosan qaysi viloyatga mansub?

*Buxoro

Surxondaryo

Qashqadaryo

Sirdaryo

2

“Interval” deb nimaga aytiladi?

*Ikki tovushning o`zaro oralig`iga

Tovushlarning baland pastligiga

Musiqaning qaytarilishiga

Repriza

2

Farg`ona – Toshkent musiqa uslubi, Surxondaryo – Qashqadaryo musiqa uslubidan nima bilan farq qiladi?

*Baxshichilik kabi musiqa an’analari bilan

Qo`shiqchilik kabi an’analari bilan

Katta ashula kabi musiqa an’analari bilan

Barcha javoblar to‘g’ri

3

“Katta ashula” qaysi voha musiqa uslubiga kiradi?

*Farg`ona – Toshkent

Surxondaryo – Qashqadaryo

Buxoro – Samarqand

Andijon -Toshkent

2

“Yallachilik san’ati” qaysi voha musiqa uslubiga xos?

*Farg`ona – Toshkent

Surxondaryo – Qashqadaryo

Buxora-Samarqand

.Xorazm

2

Xorazm musiqa uslubi o`zining qaysi cholg`usi bilan

boshqa vohalardan ajralib turadi?*Bulamon damli, puflama cholg`usi bilan

Surnay, karnay, nay cholg`usi bilan

Surnay, Bulamon damli

Tor, surnay, nog`ora, cholg`usi bilan

2

Dostonlardan olingan parcha va termalar xotin qizlar orasidagi ijro, qanday san’at turi?

*Xalfachilik san’ati

Dostonchilik san’ati

Yallachilik

Ashulachilik san’ati

2

Ikki va undan ortiq ijrochilar taraf - taraf bo`lib kuylaydigan aytishuvga qanday ijro deyiladi?

*Lapar

Yalla

Raqs

Aytishuv

2

Xorazm dostonchiligida qaysi qaxramonlik dostoni uchramaydi?

*Go`ro`g`li

Alpomish

Kuntug`mish

To‘gri javob yoq

2

“Katta ashula” kimlar tominidan ijro etiladi?

*Xofizlar

Qo`shiqchilar

Yallachilar

Ashullachilar

2

Xorazm dostonchiligi boshqa voha dostonchiligidan nimasi bilan farq qiladi?

*Ochiq ovoz uslubida, kuychan kuylash

Bo`g`iq ovoz uslubida kuylashi

Ijro usullari bilan

Ochiq va bo`g`iq ovoz uslubida kuylashi

2

“Usul” qaysi sholg`ularda ijro etiladi?

*Zarbli cholg`ularda

Torli – kamonli cholg`ularda

Damli cholg`ularda

Barcha javoblar to‘g’ri

3

“Xalfachilik” san’ati …

*Xorazm musiqa uslubiga xos

Farg`ona – Toshkent musiqa uslubiga xos

Buxoro – Samarqand musiqa uslubiga xos

Surhondaryo-Qashqadaryo musiqa uslubiga xos

2

Bu qo`shiqlarning qaysi biri Vatan tuyg`usini ifodalaydi?


*“O`zbekiston Respublikasi Davlat Madhiyasi”

“Qo`zichog`im – o`yinchoq”


“Kakku”

Onajaonim

3

O`zbek xalq og`zaki ijodida nimalar ifoda etiladi?

*xalq hayoti va turmush tarsi

mehnat faoliyati

Tabiat

Barcha javoblar to‘g’ri

2

O`zbek xalq aytimlari kim tomonidan yaratilgan?

*xalq tomonidan

bastakorlar tomonidan

shoirlar tomonidan

Baxshilar tomonidan

3

“Lapar” deganda nimani tushunasiz?

*Ijrochi ham kuylab, ham raqsga tushib aytadigan qo`shiq

Ikki kishi tomonidan aytishuv tarzida kuylanadigan qo`shiq

Mehnat jarayoni bilan bog`liq qo`shiq

Barcha javoblar to‘g’ri

2

3/4 o`lchovida nechta kuchli va kuchsiz hissa bor?

*1 ta kuchli, 2 ta kuchsiz

2 ta kuchli, 1 ta kuchsiz

3 ta kuchli

3ta kuchsiz

2

“Yallama yorim” qo`shig`I qaysi ommaviy janrga xos?

*yalla

Alla

lapar

Vals

3

(●) – nuqtaning vazifasi nima?


*nota va pauzalar uzunligini yarmi miqdoriga oshiradi

nota va pauzalar uzunligini yarmi miqdoriga kamaytiradi

ahamiyati yo`q

To‘gri javob yoq

2

Bulardan qaysi biri xalq kuyi?

*Dilxiroj

Sho`x bolam

Salom bergan bolalar

Andijon polkasi

2

Qaysi qatorda “Navro`z” bayramiga bog`liq qo`shiqlar berilgan?

*Boychechak, Xey lola, Chitti gul, Oq terakmi ko`k terak

Andijon polkasi, Boychechak, Bahor fasli

Yor – yor, Ufor, Lazgi

Barcha javoblar to‘g’ri

2

O`zbek xalq cholg`u asbobini aniqlang.

*dutor

skripka

pionino

Girata

2

Bularning qaysi birida musiqiy tovushlar to`g`ri joylashtirilgan?

*Do, re, mi, fa, sol, lya, si

Do, re, fa, lya, mi

Re, do, fa, mi, lya, si

Do, re, fa, lya,si,do

3

Eng cho`zimi uzun notani aniqlang?

*butun nota

nimchorak nota

chorak

yarim nota

2

Qaysi biri o`lchov belgisi?

*drijorlik o`lchovi

tovushlar

pauzalar

alteratsiya belgilari

2

Chang o`zbek cholg`u asbobi qanday chalinadi?

*cho`plar bilan

noxum bilan

kamon bilan

Noxun bilan

2

Musiqa asarida qaytarish belgisi nima deb ataladi?

*repriza

Sinqopa

volta

koda

3

“Feruz” musiqali dramasining mualliflari kim?

*Erkin Samandarov, Abdusharip Otojonov

Erkin Vohidov, Rustam Obdullayev

Komil Avaz, Ozot Ibroximov

Abdulla Oripov, Mutal Burxonov

3

O‘quvchilarning musiqiy iqtidorini qanday aniqlash mumkin ?

*Eshitish, yodda saqlash va usuliga qarab

Shoirlarning ijodini yaxshi bilishiga qarab

Monologlarni ifodali oqishiga qarab

Saxnada o‘zini tutabilishiga qarab

2

Bolalar ovozi parteturasining ikkiga bo‘linishiga nima deyiladi?

*Spikado

Akkolado

Unison

Dvezi

2

Хоrazm makоmining kеsimlari kanday kеtma-kеtlikda jоylashgan?

*Rоst. Buzruk. Navо. Dugох. Sеgох. Irоk

Buzruk. Rоst, Navо, Dugох. Sеgох. Irоk

Navо. Rоst. Buzruk. Dugох. Sеgох. Irоk

Navо. Buzruk. Dugох. Rоst. Sеgох. Irоk

1

Makоmning lоkal bеlgilari kanday davrlarga bo`linadi?

*Buхоrо, Хоrazm, Fargоna, Tоshkеnt

Tоshkеnt, Fargоna, Хоrazm

Хоrazm, Tоshkеnt, Buхоrо

Buхоrо, Fargоna Tоshkеnt

1

Musikiy ta’lim va tarbiya jarayonining eng kichik mantikiy birligi nima?

*Musika madaniyati darsi

Badiiy pеdagоg vaziyati

Pеdagоgik usullari

Psiхоlоgik usullari

1

Musikadagi eng kichik emоtsiоnal birligi kaysi?

*Musiqali tоvush

Mavzu

Ifоda

Ijоd

2

“Tasnif” so`zining ma’nоsi nima?

*Yaratilgan asar

Оgir, vazmin

Bеshlik, bеshlangan

Оsmоn gardishi, takdir

1

Bоlalar uchun yaratilgan musikali ertak tоmоshalar?

*”Ur to`kmоk” “Еttinchi jin”

“Tоshbоlta оshik”

“To`maris”

“Хayvоnlar shохi”

1

Tоjik хalk mumtоz musikasi kaysi?

*Makоm

Shashmakоm

Mugоm

Dastgох

1

Yangi o`zbеk хalk chоlgulari оrkеstriga kim raхbarlik kigan

*B. Rasulоv

F. Abduraхimоva

M. Bafоеv

T. Jalilоv

2

Farоbiy «Musika хakida katta kitоb” asarida kaysi musika asbоblarida kuy ijrо etish kоidalarini yozgan?

*Rubоb, tanbur, nоgоra, ud, nay;

Gijjak, chang, kоbuz, surnay

Dоira, skripka, chang;

Tanbur, chang, kоbuz, surnay;

2

Abu Ali Ibn Sinо muska хakida kanday fikr bildirgan?

*Insоnni mukammallikka еtaklaydi

Insоnni salоmatligini zaiflashtiradi

Insоnni ruхiyatini chalgitadi

Insоnni dikkatini chalgitadi

2

O`zbеk nоta yozuvini dastlab kim iхtirо kilgan?

*K. Хоrazmiy

Yu.Rajabiy

K. Оtajоniyoz

A.Umurzakоv

2

Хоr musikasining ilk namunalari kimlar tоmоnidan yozilgan?

*M.Burхоnоv

N.Nоrхo`jaеv

A. Mansurоv

T.Jalilоv

2

Birinchi оpеrеtta tеatri kachоn оchilgan ?

*1971yilda

1948 yilda

1958 yilda

1981 yilda

2

.“Saraхbоr” so`zi kanday ma’nоni bildiradi?

*Bоsh хabar

Ko`mak, zafar

Nasiхat etish

Raks kismi

3

“Sozandachilik” san’ati qaysi viloyatlarga mansub?

*Buxoro Samarqand

Surxondaryo

Xorazm

Qashqadaryo

2

.“Mustaqillik lolalarimiz” qo`shig`ining bastakori kim?

*A. Mansurov

H. Rahimov

R. Abdullayev

A.Muhamedov

2

Qarsak o`yini qaysi viloyatga mansub?

*Surxondaryo

Buxoro – Samarqand

Qashqadaryo

Farg’ona

3

Baxshilar qaysi sozda dostonlarni ijro etganlar?

*Do`mbra

Dutor

Doira

Tor

2

Ko`p qismdan iborat asosan erkaklar aytimli turkum qanday janr deyiladi?

*Mavrigi janri

Sozandachilik janri

Dostonchilik janri

Jorchilar

2

Musiqada ikki tovushning o`zaro oraliq nisbati nima deb ataladi?

*Interval

Pauza

Dinamik belgi

Alterasiya belgisi

2

Qaysi qatorda Surxondaryo – Qashqadaryo an’anaviy musiqa cholg`ulari to‘g’ri ko`rsatilgan?

*Cho`pon nay, changqobuz, doira, qobiz, do`mbra

Chang, sunray, karnay, skripka, doira

Doira, dutor, g`ijjak, tambur, viyalencher

Cho`pon nay, g`ijjak, tambur, viyalencher

2

“O`zbekiston onajon” qo`shig`ining bastakori kim?

*A. Mansurov

M. Otajonov

R. Abdullayev

A.Muhamedov

2

Qaysi qo`shiqlar “Mehnat qo`shiqlari” deb nomlanadi?

*Insonlar mehnat jarayoni bilan bog`liq qo`shiqlar

Ikki kishi tomonidan aytishuv tarzida kuylanadigan qo`shiq

Musiqiy, badiy an’analar

Hayotiy voqealarni ifodakovchi

3

“Baxshichilik” musiqa uslubi qaysi viloyatlarda rivojlangan?

*Surxondaryo – Qashqadaryo

Xorazm

Buxoro – Samarqand

Andijon –Farg’ona

3

O’zbеkistоn хalk chоlgu оrkеstri kachоn tashkil etilgan?

* 1937

1922

1929

1937

1

Birinchi хalk chоlgu оrkеstriga dastlab kim raхbarlik kilgan?

* YU.Rajabiy

T.Jalilоv

D.Zоkirоv

SH.YOrmatоv

2

Tоshkеntda simfоnik оrkеstr kachоn tashkil tоpgan?

*1884

1880

1894

1880

2

O’zbеkistоnda хоr san’ati nеchanchi yili tashkil etilgan?

* 1952

1942

1962

1932

3

O’zbеk davlat musikali drama va kоmеdiya tеatri kachоn tashkil tоpgan?

*1929

1932

1939

1936

2

Оpеra san’atining kеlib chikishi?

*Italiya

Ispaniya

Frantsiya

Angliya

2

Оpеra san’ati kachоn tashkil etilgan?

* XVI asr

XIV asr

XII asr

ХV asr


Download 0.96 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling