Mustaqil ishi


Download 0.89 Mb.
bet6/10
Sana11.11.2021
Hajmi0.89 Mb.
#443393
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Bog'liq
8-variant AF, 8-variant AF, Сем 1, CV, gazlar va sochiluvchan moddalar namligini olchash (1), Fonetik-fonologik sath., Fonetik-fonologik sath., Fonetik-fonologik sath., Fonetik-fonologik sath., Fonetik-fonologik sath., Fonetik-fonologik sath., Semenar, Kiber (1-amaliy)
{dezaksial) (1.7-b shakl) mexanizmlarga bo'linadi. Oraliq e esa

dezaksial masofa deyiladi. Krivoship-polzunli mexanizmning OAл А

zvenosi to 'r t zvenoli sharnirli mexanizmdagi singari krivoship yoki koromislo bo'lishi ham mumkin. 1 .8 - shaklda tormozlash sistemasi ko'rsatilgan: torm oz silindrini ishga tushiradigan mexanizmdagi torm oz pedali bosilganda koromislo m a’lum burchakka buriladi, bunda suyuqlik shtok va porshenning harakati ta ’siri natijasida gidro kuchaytirgich silindriga o'tadi.

3. Agar to 'rt zvenoli mexanizm pozuni qo'zg'aluvchi zvenoga nisbatan harakatda bo'lsa, to 'r t zvenoli kulisali mexanizm deyiladi (1.9-a shakl). Bunda polzun 3 yo'naltiruvchi zveno 4 ning sirtida harakatlanadi. Zveno 2 va 4 sham ir О va В atrofida aylanadi. Zveno 3, ya’ni polzun tosh deyiladi.

Tebranma, aylanma yoki to 'g 'ri chiziqli harakat qilib, polzun uchun yo'naltiruvchi vazifasini bajaruvchi zveno kulisa deyiladi.

Kulisali mexanizm texnikada aylanma harakatni har xil tez- likdagi tebranm a chiziqli yoki aylanma harakatga aylantirish uchun ishlatiladi. Bu m exanizm yordam ida sinusoidal, kosinusoidal,tangensial va boshqa geometrik ko‘rinishdagi egri chiziqlar olish m um kin, masalan: to 'r t zvenoli m exanizm ning korom islo va shatunlari polzunlar bilan almashtirilsa tangensial-kulisali mexanizm hosil bo'ladi (I. 9-b shakl). Bu mexanizm matematik am allami bajarishda qo'llaniladi. Zveno (polzun) 4 ning surilishi zveno (kulisa) 2 og'ish burchagining tangensiga proporsional bo'ladi. 1.9- d shaklda sinusoidal egri chiziq olish uchun m o'ljallangan kulisali mexanizm keltirilgan.

Yuqorida ko'rilgan to 'r t zvenoli m exanizm lar asosida 5 ta ham da 6 ta yoki undan ham ko'p zvenoli har xil tezlikdagi va turli yo'nalishda harakat hosil qiladigan mexanizmlar ham yaratiladi, masalan, to 'r t zvenoli krivoship-polzunli mexanizmi 6 zvenoli V-simon dvigatelning mexanizmi (I.10 -a shakl) — kulisali m exa­ nizm asosida yaratilgan: ko'ndalang randalash stanogining qirqish mexanizmi (I.10-Z> shakl) — to 'r t zvenoli sharnirli m exanizm asosida yaratilgan: avtom obilning sham ol to 'sadigan oynasini tozalaydigan c h o 'tk a la rn i harak a tg a keltiruvchi m exanizm ( 1 . 1 0 - d shakl) va boshqalar yaratilgan.

Download 0.89 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling