Mustaqil ta’lim topshiriqlari Aziz talaba, jurnal raqamingiz bo’yicha biletni oling va topshiriqlarni bajaring. Unutmang, biletning 1-topshirig’I 15 ball, 2-savoli 15 ball, 3-savoli – 10 ball va 4-savoli – 10 ball bilan baholanadi


Download 22.65 Kb.
Sana04.01.2022
Hajmi22.65 Kb.
#541624
Bog'liq
Mustaqil ta&-1
ko'phad, ko'phad, 16,17-Амалий машғулот, 2019 yil 6 fevral kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi boʻlib oʻtdi, 1-dars dm slayd, Алишернинг Ахборот технологиялари фанидан (1), 5-семинар, TASK FROM LESSON EDUCATION, TASK FROM LESSON EDUCATION, 01 ozgarmas tok zanjirlari, JORIY Дон хом ашё ва дон маҳсулотларин сақлаш технологияси. (Автосохраненный) (1), venetsiya 1212(1), Fuqarolik jamiyati 8-mavzu, Fuqarolik jamiyati 8-mavzu, Fuqarolik jamiyati 8-mavzu

Mustaqil ta’lim topshiriqlari

Aziz talaba, jurnal raqamingiz bo’yicha biletni oling va topshiriqlarni bajaring. Unutmang, biletning 1-topshirig’I - 15 ball, 2-savoli - 15 ball, 3-savoli – 10 ball va 4-savoli – 10 ball bilan baholanadi. Jami: 50 ball. Jiddiy yondashing. Har bir javobingiz tekshiriladi. Agar bitta javobingiz biror talabada takrorlansa, qolgan javoblaringiz ham baholanmaydi! Sifatli ishlang!

1-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. “Notiqlik san’ati “mavzusiga taqdimot tayyorlash.

2. “Nutqning tozaligi” mavzusida referat tayyorlang.

3. Orfoepiya me’yorlarini misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida so‘zlashuv uslubida matn tuzing.


2-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. “Nutq madaniyati fanining maqsad va vazifalari” mavzusiga taqdimot tayyorlang.

2. “Va’z, voiz, va’zxonlik” mavzusida referat tayyorlang.

3. Aksentologik me’yorni misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida publitsistik uslubda matn tuzing.
3-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. “Nutqning kommunikativ sifatlari “mavzusiga taqdimot tayyorlash.

2. “Til va nutq madaniyatining o‘zaro bog‘liqlik jihatlari”mavzusida referat tayyorlang.

3.Orfografiya me’yorlarini misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4.Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida ilmiy uslubida matn tuzing.
4-mustaqil ta’lim topshirig’i

1.”Nutq madaniyatini egallashninig usullari va yo‘llari “mavzusiga taqdimot tayyorlash.

2.”Notiqlikning turlari”mavzusida referat tayyorlang.

3. Grammatik me’yorni misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida badiiy uslubida matn tuzing.

5-mustaqil ta’lim topshirig’i

1.”O‘qituvchining kommunikativ qobiliyati” mavzusiga taqdimot tayyorlang.

2.”Adabiy me’yor tushunchasi. O‘zbek adabiy tili me’yorlari” mavzusiga referat tayyorlang.

3.So‘z yasalish me’yorini misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida ilmiy uslubida matn tuzing.


6-mustaqil ta’lim topshirig’i

1.”Sharq notiqligi. Uning mashhur vakillari” mavzusiga taqdimot tayyorlash

2. “Nutq mexanizmlari. Nutqiy faoliyat, uning turlari”mavzusida referat tayyorlang

3. Punktuatsiya me’yorini misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida publitsistik uslubida matn tuzing.
7-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. ”O‘zbek tilining nutq uslublari” mavzusiga taqdimot tayyorlash

2. “Qobusnoma”da nutq madaniyati va notiqlik xususidagi fikrlar”mavzusida referat tayyorlang.

3.Uslubiy me’yorlarni misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida so‘zlashuv uslubida matn tuzing.
8-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. “Nutq madaniyati va notiqlik san’atining o‘zaro aloqasi” mavzusiga taqdimot tayyorlash

2. “Va’z,voiz,va’zxonlik”mavzusida referat tayyorlang.

3. Leksik-semantik me’yorini misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4.Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida badiiy uslubida matn tuzing.

9-mustaqil ta’lim topshirig’i

1.”G‘arb notiqligi. Uning mashhur vakillari” mavzusiga taqdimot tayyorlash.

2.“Alisher Navoiy ijodida til va nutq madaniyati masalalari”mavzusida referat tayyorlang.

3.So‘z, atama va termin, ularning o‘ziga xosliklarini yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida so‘zlashuv uslubida matn tuzing.


10-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. “Nutq madaniyati va stilistika” mavzusiga taqdimot tayyorlash.

2.“Nutqning ta’sirchanligi“ mavzusida referat tayyorlang.

3. Imloviy me’yorni misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida so‘zlashuv uslubida matn tuzing.

11-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. “Notiqlik san’ati “mavzusiga taqdimot tayyorlash.

2. “Nutqning tozaligi” mavzusida referat tayyorlang.

3. Orfoepiya me’yorlarini misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida so‘zlashuv uslubida matn tuzing.


12-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. “Nutq madaniyati fanining maqsad va vazifalari” mavzusiga taqdimot tayyorlang.

2. “Va’z, voiz, va’zxonlik” mavzusida referat tayyorlang.

3. Aksentologik me’yorni misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida publitsistik uslubda matn tuzing.
13-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. “Nutqning kommunikativ sifatlari “mavzusiga taqdimot tayyorlash.

2. “Til va nutq madaniyatining o‘zaro bog‘liqlik jihatlari”mavzusida referat tayyorlang.

3.Orfografiya me’yorlarini misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4.Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida ilmiy uslubida matn tuzing.
14-mustaqil ta’lim topshirig’i

1.”Nutq madaniyatini egallashninig usullari va yo‘llari “mavzusiga taqdimot tayyorlash.

2.”Notiqlikning turlari”mavzusida referat tayyorlang.

3. Grammatik me’yorni misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida badiiy uslubida matn tuzing.

15-mustaqil ta’lim topshirig’i

1.”O‘qituvchining kommunikativ qobiliyati” mavzusiga taqdimot tayyorlang.

2.”Adabiy me’yor tushunchasi. O‘zbek adabiy tili me’yorlari” mavzusiga referat tayyorlang.

3.So‘z yasalish me’yorini misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida ilmiy uslubida matn tuzing.


16-mustaqil ta’lim topshirig’i

1.”Sharq notiqligi. Uning mashhur vakillari” mavzusiga taqdimot tayyorlash

2. “Nutq mexanizmlari. Nutqiy faoliyat, uning turlari”mavzusida referat tayyorlang

3. Punktuatsiya me’yorini misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida publitsistik uslubida matn tuzing.
17-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. ”O‘zbek tilining nutq uslublari” mavzusiga taqdimot tayyorlash

2. “Qobusnoma”da nutq madaniyati va notiqlik xususidagi fikrlar”mavzusida referat tayyorlang.

3.Uslubiy me’yorlarni misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida so‘zlashuv uslubida matn tuzing.
18-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. “Nutq madaniyati va notiqlik san’atining o‘zaro aloqasi” mavzusiga taqdimot tayyorlash

2. “Va’z,voiz,va’zxonlik”mavzusida referat tayyorlang.

3. Leksik-semantik me’yorini misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4.Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida badiiy uslubida matn tuzing.

19-mustaqil ta’lim topshirig’i

1.”G‘arb notiqligi. Uning mashhur vakillari” mavzusiga taqdimot tayyorlash.

2.“Alisher Navoiy ijodida til va nutq madaniyati masalalari”mavzusida referat tayyorlang.

3.So‘z, atama va termin, ularning o‘ziga xosliklarini yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida so‘zlashuv uslubida matn tuzing.


20-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. “Nutq madaniyati va stilistika” mavzusiga taqdimot tayyorlash.

2.“Nutqning ta’sirchanligi“ mavzusida referat tayyorlang.

3. Imloviy me’yorni misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida so‘zlashuv uslubida matn tuzing.

21-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. “Notiqlik san’ati “mavzusiga taqdimot tayyorlash.

2. “Nutqning tozaligi” mavzusida referat tayyorlang.

3. Orfoepiya me’yorlarini misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida so‘zlashuv uslubida matn tuzing.


22-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. “Nutq madaniyati fanining maqsad va vazifalari” mavzusiga taqdimot tayyorlang.

2. “Va’z, voiz, va’zxonlik” mavzusida referat tayyorlang.

3. Aksentologik me’yorni misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida publitsistik uslubda matn tuzing.
23-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. “Nutqning kommunikativ sifatlari “mavzusiga taqdimot tayyorlash.

2. “Til va nutq madaniyatining o‘zaro bog‘liqlik jihatlari”mavzusida referat tayyorlang.

3.Orfografiya me’yorlarini misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4.Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida ilmiy uslubida matn tuzing.
24-mustaqil ta’lim topshirig’i

1.”Nutq madaniyatini egallashninig usullari va yo‘llari “mavzusiga taqdimot tayyorlash.

2.”Notiqlikning turlari”mavzusida referat tayyorlang.

3. Grammatik me’yorni misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida badiiy uslubida matn tuzing.

25-mustaqil ta’lim topshirig’i

1.”O‘qituvchining kommunikativ qobiliyati” mavzusiga taqdimot tayyorlang.

2.”Adabiy me’yor tushunchasi. O‘zbek adabiy tili me’yorlari” mavzusiga referat tayyorlang.

3.So‘z yasalish me’yorini misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida ilmiy uslubida matn tuzing.


26-mustaqil ta’lim topshirig’i

1.”Sharq notiqligi. Uning mashhur vakillari” mavzusiga taqdimot tayyorlash

2. “Nutq mexanizmlari. Nutqiy faoliyat, uning turlari”mavzusida referat tayyorlang

3. Punktuatsiya me’yorini misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida publitsistik uslubida matn tuzing.
27-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. ”O‘zbek tilining nutq uslublari” mavzusiga taqdimot tayyorlash

2. “Qobusnoma”da nutq madaniyati va notiqlik xususidagi fikrlar”mavzusida referat tayyorlang.

3.Uslubiy me’yorlarni misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida so‘zlashuv uslubida matn tuzing.
28-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. “Nutq madaniyati va notiqlik san’atining o‘zaro aloqasi” mavzusiga taqdimot tayyorlash

2. “Va’z,voiz,va’zxonlik”mavzusida referat tayyorlang.

3. Leksik-semantik me’yorini misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.

4.Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida badiiy uslubida matn tuzing.

29-mustaqil ta’lim topshirig’i

1.”G‘arb notiqligi. Uning mashhur vakillari” mavzusiga taqdimot tayyorlash.

2.“Alisher Navoiy ijodida til va nutq madaniyati masalalari”mavzusida referat tayyorlang.

3.So‘z, atama va termin, ularning o‘ziga xosliklarini yozma tarzda tushuntiring.

4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida so‘zlashuv uslubida matn tuzing.


30-mustaqil ta’lim topshirig’i

1. “Nutq madaniyati va stilistika” mavzusiga taqdimot tayyorlash.

2.“Nutqning ta’sirchanligi“ mavzusida referat tayyorlang.

3. Imloviy me’yorni misollar yordamida yozma tarzda tushuntiring.4. Tanlagan kasbingiz to‘g‘risida so‘zlashuv uslubida matn tuzing.
Download 22.65 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling