Mustaqil yechish uchun uyga vazifalar 1


Download 46.4 Kb.
Sana02.01.2022
Hajmi46.4 Kb.
#186841
Bog'liq
2 5271714859942152443


Mustaqil yechish uchun uyga vazifalar

1. Ikki moddiy nuqtaning harakatlari quyidagi tenglamalar orqali ifodalanadi:

bunda A1=20 m, A2=2m, B2=B1=2 m/s, C1= –4 m/s2, C2=0,5m/s2. Vaqt t ning qaysi momentida bu nuqtalarning tezliklari bir xil bo’ladi? Shu moment uchun nuqtalarning tezliklari va , hamda tezlanishlari a1 va a2 aniqlansin.


2. Ikki moddiy nuqta quyidagi tenglamalarga binoan harakatlanmoqda:

bunda A1=4 m/s, A2=2m/s, B1=8 m/s2, B2= –4m/s2, C1= - 16 m/s3, C2=1m/s3. Vaqt t ning qaysi momentida bu nuqtalarning tezlanishlari bir xil bo’ladi? Shu moment uchun nuqtalarning tezliklari va aniqlansin.
3. Ikki nuqta bir joydan bir xil yo’nalishda tekis tezlanuvchan harakat qila boshladi, bunda ikkinchi nuqta o’z harakatini birinchisidan 2 s keyin boshladi. Birinchi nuqta boshlang’ich tezlik va a1=2 m/s2 tezlanish bilan, ikkinchisi esa boshlang’ich tezlik va a2=1 m/s2 tezlanish bilan harakat boshlagan bo’lsa, qancha vaqtdan keyin va boshlang’ich joydan qancha masofada ikkinchi nuqta birinchisiga yetib oladi?
4. Val 180 ayl/min chastotaga mos o’zgarmas tezlik bilan aylanadi. Val tormozlangan vaqtdan boshlab son jihatdan 3rad/s2 ga teng burchak tezlanish bilan tekis sekinlanuvchan aylanma harakat qiladi. 1) Val qancha vaqt o’tgach to’xtaydi? 2) To to’xtaguncha u necha marta aylanadi?
5. Tosh boshlang’ich tezlik bilan yuqoriga tik otilgan. τ=1 s dan keyin shunday boshlang’ich tezlik bilan boshqa tosh ham yuqoriga tik otilgan. Toshlar qanday h balandlikda to’qnashishadi?
6. 300 m balantlikdagi aerostatdan tosh tashlangan. 1) Aerostat 5 m/sek tezlik bilan yuqoriga ko’tarilayotganda, 2) 5 m/sek tezlik bilan pastga tushayotganda va 3) aerostat bir joyda turgandagi hollarda toshning yerga tushguncha o’tadigan vaqtini hisoblang.
7. Jisimni bosib o’tgan yo’li s ning t vaqitga bog’liqligi tenglama orqali berilgan, bunda A=2, B=3 va C=4. 1) Tezlik ning va tezlanish a ning vaqt t ga bog’liqligi, 2) harakat boshlanishidan 2 o’tgandan kiyin jisimning bosib o’tgan yo’li, tezligi va tezlanishi topilsin. intervalda 0,5 dan oralatib yo’l, tezlik va tezlanishning grafigi chizilsin.
8. Odam poyezd bilan yonma – yon, poyezdning old qalqonlari bilan bir chiziqda turibdi. Poyezd a=0,1m/s2 tezlanish bilan harakat qila boshlagan lahzada odam ham shu yo’nalishda =1,5m/s tezlik bilan harakatlana boshladi. Qancha t vaqtdan keyin poyezd odammi yetib oladi? Shu paytdagi poyezdning tezligi va odamning shu vaqt ichida o’tgan yo’li topilsin.

9. Radiusi R=5 sm bo’lgan g’ildirak shunday aylanadiki, gildirak radiusining burilish burchagi bilan vaqt orasidagi bog’lanish tenglama orqali berildi, bunda D=1. Harakatning har sekundida g’ildirak gardishida yotgan nuqtalar uchun tangensial tezlanish ning o’zgarishi topilsin.

10. Tosh gorizantal yo’nalishda =15 tezlik bilan otilgandan 1o’tgach, uning normal va tangensial tezlanishi topilsin. Havoning qarshiligi hisobga olinmasin.
Download 46.4 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling