Mustaqillik va milliy istiqlol g`oyasi asosiy tushuncha va tamoyilar konsepsiyasini ishlab chiqilishi


Download 12.04 Kb.
Sana14.02.2020
Hajmi12.04 Kb.

Mustaqillik va milliy istiqlol g`oyasi asosiy tushuncha va tamoyilar konsepsiyasini ishlab chiqilishi

O`zbekiston xalqining milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillari konsepsiyasi - bu g`oya xalqimizning necha asrlik orzu - armonlari, ezgu - intilishlari, bunyodkorlik faoliyatining ma`no mazmunini ifodalagani, mustaqil taraqqiyotimizning asosiy maqsad-muddaolarini aks ettirgani uchun ham xalqimizning birlashtiruvchi bayroqdir.

 • O`zbekiston xalqining milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillari konsepsiyasi - bu g`oya xalqimizning necha asrlik orzu - armonlari, ezgu - intilishlari, bunyodkorlik faoliyatining ma`no mazmunini ifodalagani, mustaqil taraqqiyotimizning asosiy maqsad-muddaolarini aks ettirgani uchun ham xalqimizning birlashtiruvchi bayroqdir.

. Xalqimizning mustaqil taraqqiyot yo`lidagi bosh maqsadi nima? Bu yo`ldagi bosh maqsad buyuk davlat barpo etishdir. Davlatning buyukligi, nima bilan belgilanadi? Davlatning buyukligi, avvalo, Vatanning ozodligi va obodligi, insonning komilligi, xalqning tinch va farovon hayoti bilan belgilanadi.

 • . Xalqimizning mustaqil taraqqiyot yo`lidagi bosh maqsadi nima? Bu yo`ldagi bosh maqsad buyuk davlat barpo etishdir. Davlatning buyukligi, nima bilan belgilanadi? Davlatning buyukligi, avvalo, Vatanning ozodligi va obodligi, insonning komilligi, xalqning tinch va farovon hayoti bilan belgilanadi.

Obod yurtda fayz-baraka bo`ladi, odamlar o`rtasida mehr-oqibat hukm suradi, ilm-ma`rifat, madaniyat rivojlanadi. Obod yurtning odamlari faqat yaxshilik haqida o`ylaydi. Obod yurtga Ollohning nazari tushadi. Shuning uchun ham Prezidentimiz: “Ona Vatanimiz Allohning nazari tushgan muqaddas diyordir”,- deb ta`kidlaganlar.

 • Obod yurtda fayz-baraka bo`ladi, odamlar o`rtasida mehr-oqibat hukm suradi, ilm-ma`rifat, madaniyat rivojlanadi. Obod yurtning odamlari faqat yaxshilik haqida o`ylaydi. Obod yurtga Ollohning nazari tushadi. Shuning uchun ham Prezidentimiz: “Ona Vatanimiz Allohning nazari tushgan muqaddas diyordir”,- deb ta`kidlaganlar.

Istiqlol mafkurasining asosiy g`oyalari mustaqil taraqqiyotimizning bosh g`oyasidan kelib chiqadi va o`zining ma`no-mohiyati, falsafasi, jozibasi bilan uni xalqimizning qalbi va ongiga chuqurroq singdirishga xizmat qiladi. Jumladan, Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi g`oyalari o`z ma`no - mohiyati va falsafasiga ko`ra, avvalo, jamiyatimiz o`z oldiga qo`ygan ulug`vor maqsad-muddaolarni yaqqol aks ettiradi, binobarin, bosh g`oyamizni yanada kuchaytiradi.

 • Istiqlol mafkurasining asosiy g`oyalari mustaqil taraqqiyotimizning bosh g`oyasidan kelib chiqadi va o`zining ma`no-mohiyati, falsafasi, jozibasi bilan uni xalqimizning qalbi va ongiga chuqurroq singdirishga xizmat qiladi. Jumladan, Vatan ravnaqi, yurt tinchligi, xalq farovonligi g`oyalari o`z ma`no - mohiyati va falsafasiga ko`ra, avvalo, jamiyatimiz o`z oldiga qo`ygan ulug`vor maqsad-muddaolarni yaqqol aks ettiradi, binobarin, bosh g`oyamizni yanada kuchaytiradi.

Vatan ravnaqi.

 • Vatan insonning kindik qoni to`kilgan tuproq, uni kamol toptiradigan tabarruk maskandir. U ajdodlardan avlodlarga qoladigan buyuk meros, eng aziz xotira. Vatan ota-bobolarimizning hoki-poklari jo bo`lgan zamindir.
 • Vatan insonning g`ururi timsoli. Har kim Vatani misolida o`zining, xalqining baxtini ko`radi, uning tabiati, havosi, odamlari yoshligimizdan har birimizni ma`naviyatimiz, fazilatlarimizni shakllantirishga xizmat qiladi. Vatan ozod bo`lsa, xalq ham ozod. Vatan ravnaq topsa, xalq ham farovon bo`ladi.

Vatan inson uchun eng muqaddas maskan hisoblanadi. Shuning uchun Prezident Islom Karimov: “Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir”,- degan.

 • Vatan inson uchun eng muqaddas maskan hisoblanadi. Shuning uchun Prezident Islom Karimov: “Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir”,- degan.
 • Shoirlarimiz Vatanni inson hayotining ma`no - mazmunini belgilaydigan qadriyat deb bilgan. Chunonchi, buyuk mutafakkir bobomiz Alisher Navoiy “Vatan tarkini bir nafas aylama, yana ranji g`urbat xavas aylama” deb nasixat qilganlar, ya`ni shoir Vatandan tashqarida baxt ham, tole ham yo`q, Inson faqat o`z yurtida murodga yetadi, demoqda.

Yurt tinchligi

 • Tinchlik dunyodagi eng katta boylik hisoblanadi. Chunki tinchlik bo`lsa, hamma erkin nafas oladi., hamma o`z ishi bilan mashg`ul bo`ladi. Shuning uchun yurt tinchligi barqaror taraqqiyot garovi.
 • Demak, istiqlol g`oyalari bir-biri bilan uzviy bog`lanib ketgan. Bundan oldin vatanimiz ravnaqi haqida gapirgan edik. Ana shu taraqqiyotning muhim sharti tinchlik ekan. Shu bois odamzoò yaralgandan buyon tinchlik-totuvlikka intilib keladi.

Xalq farovonligi

 • Xalq farovonligi deganda odamlarning munosib turmush sharoiti, iqtisodiy jihatdan to`la-to`kis yashashni, taraqqiyot taqozo etgan eng zarur moddiy imkoniyatlarga ega bo`lishi tushuniladi.
 • Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar aynan ana shu maqsadga qaratilgan. Lekin xalq farovonligiga erishish uchun odamlarning bunyodkorlik salohiyatini ishga solish, ularning ongini islohotlar ishtirokchisiga aylantirish zarur., buning uchun esa ularning dunyoqarashini, hayotga, mehnatga, yerga munosabatini tubdan o`zgartirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki farovon turmush asosi erkinlik, tadbirkorlik, tashabbuskorlikdir.

Komil inson g`oyasi

 • Komillik -mukammallik deganidir. Inson mukammal bo`lishi uchun ozod va hur bo`lishi lozim. Chunki ozod va hur insongina erkin harakat qila oladi, o`zining jismoniy va ma`naviy sifatlarini oshirish yo`lida intiladi. Shuning uchun vatanimiz mustaqillikka erishgandan so`ng sog`lom va barkamol avlodni voyaga yetkazishga e`tibor kuchaydi.

Ijtimoiy hamkorlik

 • Jamiyatga turli toifalar - siyosiy kuchlar va partiyalar o`rtasidagi ijtimoiy hamkorlikdir.
 • Ijtimoiy hamkorlik - Murosa falsafasi bo`lib, xilma-xil qarashlar va fikrlarga ega bo`lgan, turli millat, irq va dinga mansub shaxs va guruhlarning umumiy maqsad yo`lidagi hamjihatligini ta`minlaydi.

Millatlararo totuvlik (hamjihatlik)

 • Jahonning aksariyat mamlakatlari kabi, O`zbekiston ham ko`p millatli davlat. 130 dan ortiq millat va elat vakillari O`zbekistonni o`z vatani deb biladi. Shuning uchun, bu muborak zamin barchamizniki, chunki barchamizning baxt-saodatimiz mana shu vatan ravnaqi bilan bog`liq. Jahonda1600 ta millat va elat vakillari istiqomat qiladi.
 • Respublikamizda 7 ta tilda (o`zbek, qozoq, tojik, qirg`iz, turkman, qoraqalpoq va rus tilida) o`qish olib boriladi.
 • Millatlararo totuvlik -umumbashariy qadriyat, u yagona maqsad yo`lida mehnat qilayotgan jamiyatdagi turli millat va elat vakillari hamjihatligining ma`naviy asosidir, har bir millat vakili o`z iste`dodini umumilliy maqsad yo`lida safarbar qiladi. Bu esa fuqarolar birligini yanada oshiradi, shuning uchun Prezident I.Karimovning fikrlari ulkan ahamiyat kasb etadi:

Dinlararo bag`rikenglik (Tolerantlik)

 • Dinlararo bag`rikenglik g`oyasi-xilma-xil diniy e`tiqodga ega bo`lgan kishilarning bir zamin, bir vatanda, olijanob g`oya va niyatlar yo`lida hamkor va hamjihat yashashini aynglaydi. Dunyodagi dinlarning barchasi ezgulik g`oyalariga asoslanadi, yaxshilik, tinchlik, do`stlik kabi fazilatlarga tayanadi. Odamlarni halollik va poklik, mehr-shafqat va bag`rikenglikka da`vat etadi.
 • Hozirgi zamonda bu g`oya ezgulik yo`lida nafaqat dindorlar, balki butun jamiyat a`zolarining hamkorligini nazarda tutadi, tinchlik va barqarorlikni mustahkamlashning muhum sharti hisoblanadi.

“Vatan ravnaqi, xalq manfaati barchamiz uchun birdek muqaddas bo`lishi shart. Tom ma`noda mana shunday olijanob tuyg`ular milliy g`oya va milliy mafkuramizning ma`no-mazmuniga, mana shu yurtda yashaydigan har qaysi insonning hayot dasturiga aylanishiga erishish darkor”.

 • “Vatan ravnaqi, xalq manfaati barchamiz uchun birdek muqaddas bo`lishi shart. Tom ma`noda mana shunday olijanob tuyg`ular milliy g`oya va milliy mafkuramizning ma`no-mazmuniga, mana shu yurtda yashaydigan har qaysi insonning hayot dasturiga aylanishiga erishish darkor”.
 • Prezident I.Karimov

Foydalaniladigan adabiyotlar ro`yxati

 • Foydalaniladigan adabiyotlar ro`yxati
   • O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. -Toshkent.: O’zbekiston, 2011 y.
   • Karimov I.A. Bizning Bosh maksadimiz jamiyatni demokratlashtirish va yangilash, mamlakatni modernizatsiya va islox etishdir. - Toshkent.:O’zbekiston, 2005 y.
   • Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat - engilmas kuch - Toshkent.: Ma’naviyat, 2008.
   • Karimov I.A. Eng asosiy mezon - xayot xakikatini aks ettirish. Toshkent.: O’zbekiston, 2009.
   • Karimov I.A. Asosiy vazifamiz-vatanimiz tarakkiyoti va xalkimiz farovonligini yanada yuksaltirish. Toshkent.: O’zbekiston, 2010.
   • Karimov. I.A.Mamlakatimizda demokratik isloxotlarni yanada chukurlashtirish va fukarolik jamiyatini rivojlantirish kontseptsiyasi. Toshkent.: O’zbekiston, 2010.
   • Karimov. I.A. O’zbekiston mustakillikka erishish ostonasida. Toshkent.: O’zbekiston, 2011y.
   • Otamurotov S., Ramatov J., Xusanov S. Ma’naviyat asoslari. Ukuv kullanma. A. Kodiriy nomidagi xalk merosi nashriyoti. Toshkent.: 2002.
   • Umarov E., Abdullaev M. Ma’naviyat asoslari. Ukuv kullanma. Toshkent.: Cho'lpon nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi.-2006.
   • Imomnazarov M., Saidov M. Milliy tarakkiyotning ma’naviy-axlokiy asoslari. O`quv qo`llanma. "Akademiya" Toshkent.: -2005.
   • Abduraxmonov M., Otamurotov S., Ma’naviy saloxiyat. Ukuv kullanma. Toshkent.: Universitet. -2009.
 • Elektron talim resurslari:
     • "Marifat" jurnali - www ma'rifat - inform.
     • www.press-servise.uz.
     • www.literature.uz
     • www.Ziyonet.uz.

Download 12.04 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling