Mutaxassislik fanlari o`qitish metodikasi


Download 69.09 Kb.
Sana28.09.2020
Hajmi69.09 Kb.

Fan:Mutaxassislik fanlari o`qitish metodikasi

1-seminar mashg’uloti: Tabiatshunoslik fanini o`qitishda innovatsion yondashuv. Tabiatshunoslikni o`qitishda jahon metodologiyasining ilg`or g`oyalari bo`yicha test topshiriqlarini bajarish va savol-javob o`tkazish
Ta’lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang‘ich ta’lim)

2-kurs magistrantlar uchun

1. O’quv fani sifatida tabiiyotga asosslangan “Tabiiyot tarixining ko’rgazmalari” darsligi...........................yozilgan?
a) V.F.Zuyev, 1786 y c) Q.Niyoziy, 1786 y

b) M.N.Skatkin, 1886 y d) Y.M.Belskaya, 1972 y


2.“Tabiatshunoslik” fanining rivojlanishiga oid birinchi bosqich davrini belgilang?

a) Eramizgacha bo’lgan VIII-VI asrlarni o’z ichiga oladi

b) Eramizgacha bo’lgan V-I asrlarni o’z ichiga oladi

c) VIII va XII asrlarni o’z ichiga oladi

d) XIXva XX asrlarni o’z ichiga oladi
3. Kuzatishlar, tajribalar, eksperimentlarga asoslangan o’qitishni qaysi metodist olim o’z asarlarida ta’kidlagan?


 1. V.A.Gerd

 2. Y.M.Belskaya

 3. V.F.Zuyev

d) M.N.Skatkin
4. O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qaysi moddalari atrof muhitni muhofaza qilish masalalariga qaratilagan?
a) 50,60,65 va 100-moddalari

b) 50,54,80 va 100-moddalari

c) 54,55,70 va 100-moddalari
d) 50,54,55 va 100-moddalari

5. O’rta Osiyo, Afg’oniston va Hindistonning tabiiy geografik joylashishi, o’simlik va hayvonot dunyosi haqidagi mashhur biografik asar kim tomonidan yozilgan va qanday nomlanadi?


 1. Beruniy “Geodeziya”

 2. Bobur, “Boburnoma”

 3. Firdavsiy “Shohnoma”

d) Gulxaniy “Sayoxatnoma”

6. Ekologik muammolarning xillari to’g’ri ko’rsatilgan javobni toping?

a) Umumbashariy, mintaqaviy, mahalliy

b) Umumbashariy, umumsayyoraviy, lokal

c) Mintaqaviy, regional, lokal

d) Mahalliy, umumsayyoraviy, global
7. Hayotning anorganik moddalardan abiogen molekulalar evolyutsiya natijasida hosil bo`lishi to`g`risidagi nazariyasini ilgari surgan olimlarni aniqlang?
a) Frensis Krik va Lesli Orgel c) A.Oparin va Z.Xoldeyn

b) E.Zyus va V. Vernadskiy d) V.Vernadskiy va Z.Xoldeyn


8. Ilg’or pedagogik texnologiyani amaliyotga tadbiq etish zaruriyati-bu:

a) Axborot manbalarining keskin ko’payishi

b) Axborotlardan foydalanishda vaqtning chegaralanganligi

c)Yangilangan ta’lim tizimi

d) Mustaqillik tufayli
9. XVII asrga kelib hayotning har xil shakllarining hozirgi zamonda o’z-o’zidan paydo bo’la olmasligini o’z tadqiqotlarida uzil-kesil tasdiqlan olimlar bu……?
a) Frensis Krik va Lesli Orgel c) A.Oparin va Z.Xoldeyn

b) F. Redi va L. Paster d) V.Vernadskiy va Z.Xoldeyn10. O’zbekiston Respublikasining “Atmosfera havosini muhofaza qilish to’g’risida”gi qonuni qachon qabul qilingan?

a) 1996 yil 27 dekabrda b) 1999 yil 20 oktyabrda

c) 1992 yil 9 dekabrda d) 1993 yil 7 mayda
11. Tabiat- bu:


 1. Atrofimizni o’rab olgan barcha jonli va jonsiz narsalar

 2. Tog’u-toshlar

 3. Hayvonlar

d) O’simliklar
12.“Tabiatshunoslik” fanining rivojlanishiga oid birinchi bosqich davrini belgilang?
a) Eramizgacha bo’lgan VIII-VI asrlarni o’z ichiga oladi

b) Eramizgacha bo’lgan V-I asrlarni o’z ichiga oladi

c)VIII va XII asrlarni o’z ichiga oladi

d)XIXva XX asrlarni o’z ichiga oladi
13.O’zbekiston tabiatini aks ettiruvchi “Tabiatshunoslik” darsligi qachon, kim tomonidan yaratilgan?

 1. V.A.Gerd, 1970 y

 2. D.Z.Tixomirov, 1959 y

 3. Y.M.Belskaya, 1961 y

 4. M.N.Skatkin, 1950 y14. Interfaol-bu:

 1. Ta’lim olish uchun o’zaro harakat qilish

 2. Mustaqil o’zlashtirish

 3. Ijodiy yondashuv

d) O’z-o’zini nazorat qilish.
15. Muammoli ta’lim metodining ta’rifi qaysi javobda keltirilgan?

 1. Voqelikni o’zgartirishga, uning muammolari va usullarini yechishni aniqlashga qaratilgan

 2. Ilmiy bilish jarayonining ob’ektiv qarama-qarshiliklarini aniqlash va ularni hal qilishga qaratilgan, fikrlashga o’rgatish va bilimlarni ijodiy o’zlashtirishga qaratilgan ta’lim metodi.

 3. Faol (anglash) idrok etish faoliyati, mustaqil ravishda murakkab masalalarni hal etish

 4. O’qituvchi yangi mavzuni tushuntiradi, so’ngra o’quvchilarning kichik guruhlardagi mustaqil ishlarini tashkil etadi.


16. 1-4 sinflar uchun “Kuzatish kundaliklari” birinchi marta qachon nashr etilgan?

 1. V.A.Valerianova,1959 y

 2. Y.M.Belskaya, 1961 y

 3. V.A.Gerd, 1970 y

 4. D.Z.Tixomirov,1959 y


17.Abu Rayhon Beruniyning bizgacha nechta asari yetib kelgan?

 1. 27 ta

 2. 28 ta

 3. 152 ta

d) 114 ta

18. Milliy dasturning pedagogik texnologiyalarni joriy qilishga doir ko’rsatmasi qaysi javobda keltirilgan?

 1. Pedagogik texnologiyalarga o’tish

 2. Yangi pedagogik texnologiyalar joriy etish

 3. Ilgor pedagogik texnologiyalar bilan ta’milash va to’liq ta’minlash

 4. Yangi pedagogik texnologiyalar bilan to’liq ta’minlash


19. Darsda turli xil metodlar qo’llanilishining mohiyati-bu:

 1. Yangi mavzuni to’liq, tushunishga imkon beradi, ular faolligini oshiradi

 2. Narsa va hodisalar to’g’risida yorqin, aniq va to’liq tasavvur hosil qiladi

 3. Yangi mavzuni o’qib, tushunish imkonini beradi

d) Narsa hodisalarni ko’z bilan ko’rish imkonini beradi


20. O’quvchilarni bilim olish faoliyati o’yin faoliyati bilan uyg’unlashgan dars qaysi

ta’lim texnologiyasiga mansub?

 1. Didaktik o’yinli ta’lim texnologiyasi

 2. Muammoli ta’lim texnologiyasi

 3. Modulli ta’lim texnologiyasi

 4. Hamkorlikda o’qitish texnoligiyasi21.Tabiatni o’rganishda og’zaki o’qitishga qarshi chiqib, tabiatni kuzatishlar, tajribalar, tabiat jismlarini namoyon qilishga tayanib o’rganishni e’tirof etgan metodist olim-bu:

 1. M.N.Skatkin

 2. V.A.Gerd

 3. V.F.Zuyev

 4. V.P.Vaxterov

22. Tabiatshunoslikka oid “O’qitishning predmetli metodi” kitobining muallifi kim?

 1. V.P.Vaxterov

 2. M.N.Skatkin

 3. S.A.Pavlovich

 4. Ye.M.Belskaya


23.“Bog’lang’ich maktabda tibiiyot o’qitish amaliyoti” nomli kitobi nechanchi yilda kim tomonidan yaratilgan?

 1. 1927 yil Y.M.Belskaya tomonidan

 2. 1883 yil B.A.Gerd tomonidan

 3. 1786 yil V.F.Zuev tomonidan

d) 1939 yil S.A.Palvovich tomonidan
24.Yerning sharsimon ekanligini ilmiy asosda isbotlagan, meridian uzunligini hisoblagan, shuningdek, Nil daryosi suvini o’lchash uchun asbob yasagan qomusiy olim?

 1. Al-Xorazmiy

 2. Al-Farobiy

 3. Al-Farg’oniy

 4. Mirzo Ulug’bek
25.Mirzo Ulug’bekning tabiiyot ilmidagi eng buyuk asari qanday nomlanadi?

 1. “Ziji Ko’ragoniy..

 2. “Atrofimizdagi olam”..

 3. “Tib qonunlari”..

 4. “Tabiatshunoslik”


26.Tabiatshunoslikni o’qitish metodikasining birinchi metodisti bu:

 1. Y.M.Belskaya

 2. V.F.Zuyev

 3. V.A.Gerd

 4. M.N.Skatkin


27“O’z joyi tabiatini o’rganishning bosh metodlaridan biri kuzatishdir, chunki kuzatish kuzatuvchanlikni vujudga keltirishga yordam beradi” deb ta’kidlagan metodistlaridan biri kim?

 1. Y.M.Belskaya

 2. M.N.Skatkin

 3. V.F.Zuyev

d) V.P.Vaxterov

28.Abu Ali ibn Sinoning bizgacha asosan nechta asari yetib kelgan?

 1. 250 ta

 2. 200 ta

 3. 114 ta

d) 152 ta

29. Mamlakatimiz umumta’lim maktablarida nechanchi yildan boshlab 4 yillik boshlang’ich ta‘limga o’tildi?

 1. 1995 y

 2. 1999 y

 3. 1997 y

d) 1986 y

30. “ Tabiyat qisqa kursi” nomli darslikning muallifi kim?

 1. U. M. Belskaya

 2. V.A. Gerd

 3. V.F. Zuyev


d) D.Z.Tixomerov

Tuzuvchi: dots. X.Norbo’tayevKafedra mudiri: dots.D.Qodirova

Test javoblariSavol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Javob
Savol

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Javob
Savol

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JavobDownload 69.09 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling