Muxammadsodiq


Download 40.64 Kb.
Pdf ko'rish
Sana30.08.2020
Hajmi40.64 Kb.
#128145
Bog'liq
i m o abdumanopov-m-m cb526cd7
11- sinf kasb hunar, йигилиш баёни, йигилиш баёни, axborot uning turlari va fan uchun ahamiyati xususiyatlari (1), 15 Мавзу, Тўпламлар устида амаллар, Тўпламлар устида амаллар, Hujjat (2), Ona tili, 754-XII 09.12.1992, Milliy istiqlol g’oyasi asosiy tushunca va tamoyillar, 7-мавзу маъруза матни, men3, jismoniy shaxslardan mahalliy soliqlarni undirishdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yollari

M 00004727

Ferghana, Murabbiylar street, 19

Farg'ona shahar, Murabbiylar

ko'chasi, 19 uy

+998 73 244 4402

fardu_info@umail.uz

www.fdu.uz

ABDUMANOPOV /

ABDUMANOPOV

MUXAMMADSODIQ

MUXAMMADYUSUB O‘G‘LI /

MUHAMMADSODIK

22.10.1995

32210951380071

2014 - 2018, Farg'ona davlat universiteti, BN 062935 / 2014 -

2018, Fergana state university, BN 062935Magistr, 16.07.2020 / Master, 16.07.2020

19.06.20205A130101 - Matematika (yo‘nalishlar bo‘yicha) /

5A130101 - Mathematics (by directions)

Matematik (tadqiqotchi-o‘qituvchi) / Mathematician

(researcher-teacher)

Farg‘ona davlat universiteti, Oliy ta'lim muassasasi / Ferghana

State University, Higher educational institution

Oʻzbek/UzbekMagistr / Master

2 Yil / 2 Year

Oliy ta’lim to’g’risidagi davlat tomonidan tasdiqlangan namunadagi diplom va kirish sinovlaridan

muvaffaqiyatli o’tish / Successful completion of state-approved higher education diplomas and entrance

exams

Kunduzgi / Full time education5A130101-Matematika ( yo’nalishlar bo’yicha) magistratura mutaxassisligi – Oliy,malaka oshirish va

qayta tayyorlash, o’rta mahsus, kasb-hunar ta’lim muassasalarida matematik fanlarni o’qitish,

O’zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlarida, ilmiy-tadqiqot

markazlarida, ilmiy-ishlab chiqarish birlashmalarida, ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, matematik

me’todlar va komputer texnalogiyalardan foydalanadigan sohalarda ilmiy-tadqiqot faoliyati; jarayonlar

va obyektlarning matematik modellaridan foydalanilib turli masalalarni yechish va ularning dasturiy

ta’minoti; tabiatshunostlik, texnika, iqtisod va boshqarish masalalarini yechishning effektiv matematik

metodlarini yaratish; tadqiqotlar olib borish, proyekt-konstruktorlikfaoliyatini dasturiy-axborot

ta’minotini ta’minlash / 5A130101-Mathematics (by directions) Master's degree - Teaching mathematics

in higher, advanced training and retraining, secondary special, vocational education institutions, the

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan and the branch of scientific research activities in

research institutes, research centers, research and production associations, in the field of conducting

research, using mathematical methods and computer technology; solve various problems using

mathematical models of processes and objects and their software; creation of effective mathematical

methods for solving problems of natural sciences, engineering, economics and management; conducting

research, software and information for design and construction activitiesABDUMANOPOV MUXAMMADSODIQ MUXAMMADYUSUB O‘G‘LI / ABDUMANOPOV MUHAMMADSODIK

T/p

Fan (modul)ning nomi / Name of the course (module)

Soatlarning

umumiy

miqdori /

Total hours

in the

curriculum

Baholash/Grade

(reyting, ball,

kredit, baho /

rating, score,

credit, mark)

1

Ilmiy tadqiqot metodologiyasi / Methodology of scientific research65

5

2Furye qatori / Fourier series

70

53

Almashtirish operatorlari va ularning tadbiqlari / Switching operators and

their applications

140


5

4

Amaliy xorijiy til (ingliz tili) / Practical foreign language (english)130

5

5Borel o‘lchovlari va potensiallar nazariyasi / Borel measures and potential

theory


186

5

6Abstrakt algebra / Abstract algebra

186


5

7

Topologiyaning tanlangan boblari / Selected sections of Topology186

5

8Matematik analizning tanlangan boblari / Selected chapters of

mathematical analysis

124

5

9Ko'p kompleks o'zgaruvchili funksiyalar nazariyasi / Theory of multiple

complex variable functions

140

5

10Furye qatori tadbiqlari / Fourier series applications

64

511

Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi / Methods of teaching special subjects

65

5

12Umumlashgan funksiyalar ularning tadbiqlari / Generalized functions are

their applications

124

5

13Kasr tartibli integrodifferensial operatorlar va ularning tadbiqlari /

Fractional-order integrodifferential operators and their applications

140

5

JAMI / TOTAL1620

5 (100)

Kurs ishlari / Coursework

1

Matematika analizning tanlangan boblari / Selected chapters ofmathematical analysis

100


5

2

Umumlashgan funksiyalar ularning tadbiqlari / Generalized functions andtheir application

100


5

Malakaviy amaliyot / Qualification practice

1

Ilmiy faoliyat / Scientific activity1350

5

Yakuniy davlat attestatsiyalari / Final state attestation

1

Mutaxassislik fani / Specialty science100

5

Bitiruv malakaviy ishi (magistrlik dissertatsiyasi) / Graduationqualification work (master's) dissertation

1

Integro-differensial tenglamalar uchun integral shartli masalalar / Integralconditional problems for integral-differential equations

100


5

Talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushoxada yuritadi, olgan bilimini amalda qo’llay oladi, fanini (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega deb topilganda – 5 (a’lo) baho; talaba mustaqil

mushoxada yuritadi, olgan bilimini amalda qo’llay oladi, fanini (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega deb topilganda – 4 (yaxshi) baho; talaba olgan bilimini amalda qo’llay oladi, fanini (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi,

ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega deb topilganda – 3 (qoniqarli) baho; talaba fan dasturini o’zlashtirmagan, faning (mavzuning) mohiyatini tushunmaydi hamda fan (mavzu) bo’yicha tasavvurga ega emas deb topilganda – 2 (qoniqarsiz) baho bilan baholanadi / The

student is able to make independent conclusions and decisions, think creatively, observe independently, apply the acquired knowledge in practice, understand, know, express, tell the essence of the subject (subject) and have an idea about the subject (subject). - 5 (excellent) grades; the student is able to

observe independently, apply the acquired knowledge in practice, understand, know, express, tell the essence of the subject (subject), and when it is found that he has an idea of the subject (subject) - 4 (good) grade; the student is able to apply the acquired knowledge in practice, understands, knows,

expresses, tells the essence of the subject (subject) and has an idea of the subject (subject) - 3 (satisfactory) grade; If the student is not mastered the science program, does not understand the essence of the science (topic) and has no idea about the science (topic) - 2 (unsatisfactory)

• Matematik tushunchalar, gipotezalar, teoremalar, metodlar; • Fanlar akademiyasi va tarmoq ilmiy-tekshirish institutlari hamda oliy o’quv yurtlarining ilmiy-tadqiqot bo’limlari

faoliyatlari; • Mos kasb-hunar kollejlari va oliy ta’lim muassasalarida pedagogik faoliyat; • Fundamental va tadbiqiy matematika va tabiiy fanlar mazmunini tashkil etuvchi

matematik modellar / • Mathematical concepts, hypotheses, theorems, methods; • Activities of the Academy of Sciences and sectoral research institutes and research

departments of higher education institutions; • Pedagogical activity in relevant professional colleges and higher education institutions; • Mathematical models that make up the

content of fundamental and applied mathematics and natural sciences

Magistratura bitiruvchilari magistr akademik darajasini olgandan so’ng oliy ta’lim muassasalari hamda O’zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi va tarmoq ITIlarda

katta ilmiy xodim-izlanuvchi va mustaqil tadqiqotchi sifatida ilmiy-tadqiqot ishlarini davom ettirishi mumkin / After obtaining a master's degree, master's degree

graduates can continue their research work as senior researchers and independent researchers in higher education institutions, as well as in the Academy of Sciences of

the Republic of Uzbekistan and network research institutes

• Ilmiy-tadqiqot faoliyati; • Tashkiliy boshqaruv faoliyati; • Pedagogik faoliyat- Oliy, malaka oshirish, qayta tayyorlash ta’lim muassasalarida ilmiy-pedagogik hamda

umumiy o’rta, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalarida pedagogik faoliyat (o’rnatilgan tartibda) • Turli xizmatlar ko’rsatish kabilarni o’z ichiga oladi / • Research

activities; • Organizational management activities; • Pedagogical activity - scientific and pedagogical activity in higher, advanced training, retraining educational

institutions and pedagogical activity in general secondary, secondary special, vocational educational institutions (in the established order) • Provides a variety of services

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi xuzuridagi Davlat test markazi tomonidan 2011 yil 30 dekabrda berilgan va OT №000085 raqam

bilan qayd etilgan Davlat akkreditatsiyasi to‘g‘risidagi sertifikat / Certificate of state accreditation issued by the State Testing Center under the

Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on December 30, 2011 and registered under the number OT №000085M 00004727

R.X.MAKSUDOV

2590

16.07.2020

Download 40.64 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling