Muxtorov Mardonbek


Download 64.5 Kb.
Sana12.06.2022
Hajmi64.5 Kb.
#752232
Bog'liq
zoologiyadan umumiy 30talik test
4-mus algoritm loyihalash, mashinali o`qish maruza3, Yulchiyev Dilshod, Xalilova Gulxayo, To`rayeva Jumagul, malumotlar bazasi 5-top, kampyuter arxitekturas 1, shaxs tarbiyasi, kampyuter arxi 2 amaliy, pedagokika psixalogiya maruza 2 mustaqil ish, lab1, 62a3de021a1f5, kompyuter amaliy

Muxtorov Mardonbek

1. Anal teshigi bo’lmagan (a) va bo’lgan (b) parazit chuvalchanglarni juftlab ko’rsating.
1)exinokokk 2)cho’chqa tasmasimon chuvalchangi 3)nereida 4)bolalar gijjasi 5)jigar qurti 6)oq planariya 7)yomg’ir chuvalchangi
A) a-1,2,5,6; b-3,4,7; B) a-1,2,5; b-3,4,7;
C) a-1,2,5; b-4; D) a-3,4,7; b-1,2,5,6

2. Faqat sutemizuvchilarga xos belgilarni belgilang.


1) quloq suprasining mavjudligi 2) tishlarining ixtisoslashganligi 3) 4 kamerali yurak 4) issiq qonli 5) miyachasi kuchli ixtisoslashgan 6) katta yarimsharlari po’stlog’i ko’p burmali
A) 1,2,6 B) 1,2,4,6 C) 1,3 D) 1,3,4

3. Tuxumdan chiqan jo'jasi par bilan qoplangan, ko'zi ochiq, ko'p o'tmay onasining ketidan ergashadigan bola ochadigan qushlarni belgilang.


1) tovuq 2) chumchuq 3) musicha 4) o'rdak 5) kaptar 6) qaldirg'och 7) qirg'ovul 8) qarg'a 9) bedana 10) laylak 11) g'oz 12) barcha yirtqich qushlar
A) 1,4,7,9,10,11 B) 2,3,5,6,8,12 C) 1,4,7,9,11 D) 2,3,5,6,8,10,12

4. Qushlarning qaysi sezgi organi yaxshi rivojlangan (a) va yaxshi rivojlanmagan (b)?


1) ko'rish 2) hid bilish 3) eshitish
A) a-2; b-3; B) a-1,2; b-3; C) a-1,3; b-2; D) a-3; b-1,2;

5. Qushlarning panja suyagini mustahkam bo’lishining sababi nimada?


1) barmoqlar soni kam bo’lganligidan 2) qo’nayotganda zarbning kamayishi 3) havo bilan to’lganligi 4) mayda suyaklarning qo’shilishi
A) 2,4 B) 4 C) 3,4 D) 1,3,4

6. Ikkita qon aylanish doirasi va 3 kamerali yurakka ega bo’lgan organizmlarni aniqlang


1) itbaliq 2) triton 3) alligator 4) gavial 5) quloqdor 6) kaputsin 7) gekkon 8) Turkiston agamasi 9) losos
A) 1,2,3,4,7,8 B) 2,3,4,7,9 C) 7,8,9 D) 2,7,8

7. Baqaning qaysi organ(lar)ida aralash qon bo'ladi?


1) bosh miyasi 2) chap bo'lmacha 3)o'ng bo'lmacha 4) yurak qorinchasi 5) o'pka arteriyasi 6) qorinchadan tana organlariga qon olib boruvchi arteriya qon tomirlari 7) hujayralarga boruvchi qon tomirlarida
A) 1,2,7 B) 1,3,5,6,7 C) 1,3,5,7 D) 4,6,7


8. Baliqlar sinfining tirik tug’uvchi turkumlari qaysi javobda to’g’ri keltirilgan? A) skatlar, losossimonlar B) bakralar, karipsimonlar C) akulalar, skatlar D) gigant akula, manta
9. Faqat suv muhitida tarqalgan sutemizuvchi sinfining vakillarining to’g’ri ajrating. a-ko’k kit b-oqbiqin c-kit akulasi d-gigant akula e-kashalot g-tulen h-dengiz mushugi A) a,c,d B) c,d,g C) a,g,h D) a,b,e


10. Jadvalning qaysi qatorlarida raqamlarida organizmlar, ularning xususiyatlari va ular mansub turkumlar muvofiq tarzda to’g’ri berilgan?
Organizmlar

Organizmning xususiyatlari

Turkumi

1.

Yo’rg’a tuvaloq

Uyiga yaqinlashgan dushmaniga hiyla ishlatadi

Tuvaloqlar

2.

Chigirtka

Maxsus ko’zachalarga tuhum qo’yadi

Ninachilar

3.

Qora baliq

Skeleti suyakdan iborat

Karp- simonlar

4.

Kalxat

Uchayotganda ayri qanotiga qarab ajratib olish mumkin

Yapaloq qushlar

5.

Qaldirg’och

So’laklaridan in qurishda foydalanadi

Chumchuq-simonlar

6.

To’ng’iz

Tugunak va mayda jonivorlar bilan oziqlanadi

Juft tuyoqlilar

  1. 1,2,4 B) 2,3,5 C) 1,5,6 D)3,4,6

11. Itlarning oldingi oyoq kamari qanday suyaklardan tashkil topgan?


A) 2ta kurak; ko’krak-tirgak; o’mrov suyaklari
B) 2ta kurak; 2ta o’mrov suyaklari ko’krak-tirgak;
C) ko’krak-tirgak; o’mrov suyaklari kurak;
D) 2 tadan ko’krak-tirgak, kurak

12. Qashqaldoq qaysi turkumga mansub?


A) yirtqichlar B) suvsarsimonlar
C) kemiruvchilar D) mushuksimonlar

13. ….larning shoxlari har yili almashinib o'rniga yangisi o'sib chiqadi.


A) bugu va g'izol B) zubr va los C) bug'u va los D) jayron va bug'u

14. Suvda yashashga o’tgan, suvda bolalaydigan sutemizuvchini aniqlang


A) dengiz mushugi B) kit akula C) kasatka D) suv ayg’iri

15.Qaysi qush suv ayg’iri tarqalgan joyda qishlaydi? A) qaldig’och B) bulbul C) O’rta Osiyo laylaklari D) yevropa laylaklari


16. Yuragi 3 kamerali,yetisi yaxlit ko’chib tushuvchi kloakali hayvonlarni to’g’ri ajrating: a-gekkon b-salamandra c-sariq ilon d-urchiqsimon kaltakesak e-qora ilon g-ko’lvor A) a,c B) b,d C) e,g D) c,e

17. Ko`zacha shaklida tuxum qo`yuvchi hayvon qaysi turkumga mansub?


A) yashil bronza qo`ng`izi B) to’g’riqanotlilar
C) tut ipak qurti D) osiyo chigirtkasi


18. Hayvonlar sistematikasida urug’ sistematik birligi qaysi sistematik birlikdan oldin keladi?
A) turkum B) oila C) tur D) sinf


19. Evglena(1) va volvoks(2) tanasining shakli qanday shaklda bo’ladi?
a) duksimon b) noksimon c) sharsimon d) cho’zinchoq konussimon
A) 1-a; 2-b; B) 1-a; 2-c; C) 1-b; 2-a; D) 1-d; 2-b;c;


20. Kam (a) va ko’p (b) tukli chuvalchanglarni juftlab ko’rsating
1) yomg’ir chuvalchangi 2) nereida 3 ) o’troq dengiz chuvalchangi 4) qizil chuvalchang 5) nematoda
A) a-1;4; b-2;3 B) a-1;4; b-2;3;5
C) a-3;4; b-1;2; D) a-1;2; b-3;4

21 .Daryo qisqichbaqasiga xos bo'lmagan xususiyatni belgilang.


A) qorinoyoqlari 14 ta B) ikki shoxli oyoqlari 10 ta
C) qorin bo'limi 7 bo'g'imdan iborat
D) dum suzgichi 2 ta

22.Go’shtdor qoramol zotlarini aniqlang. A) Qizil Dasht, Bushuyev B) Qora-ola Xolmagor, Qizil Dasht C) Yaroslavl, Bushuyev D) Qozog’iston oqboshi, Gereford


23. Norka (1) va zorka (2) ga tegishli javoblarni to’g’ri juftlang: a-yuragi ko’p kamerali b-yuragi 4 kamerali c-sutemizuvchilar sinfiga mansub d-hashoratlar turkumiga mansub e-yurish oyoqlari 3 juft h-yurish oyoqlari 2 juft k-diafragma muskuli rivojlangan A) 1-b,c,h; 2-a,d,e B) 1-a,c,f; 2-b,d,k C) 1-c,h,k; 2-a,e D) 1-a,e,k; 2-b,d,h


24. Qaysi javobda bitiniyaga tegishli ma’lumot keltirilgan? A) ochiq qon aylanish doirasiga ega,yuragi 3 kamerali B) bir juft ochiluvchi va yopiluvchi muskullarga ega C) qorinoyoqli mollyuskalar tipiga mansub D) jigari oshqozon bo’shlig’iga hazm shirasi ishlab chiqaradi


25. Avlodlarni o’z ajdodlari bilan to’g’ri juftlang: a-Yevropa turi b-tarpan c-Stellerov sigiri d-Prjevalskiy oti 1-qoramollar nasl boshi 2-dengiz hayvoni 3-otlar nasl boshi 4-dengiz sigirining nasl boshi
A) a-1, b-3, c-2 B) a-1, b-3, d-2 C) a-3, b-4, d-1 D) a-2, c-1, d-3

26. Bezgakga tegishli to’g’ri javobni belgilang: A) bir hujayralilar sinfiga mansub B) bezgak chivinining erkagi bezgak hayvoni tarqatadi C) bezgak hayvonining harakatlanish,ayirish va hazm qilish sistemalari kuchli rivojlangan. D) qon plazmasiga chiqqanda odamning tana harorati ko’tarilib ketadi


27. Yuragi to’rt kamerali,issiq qonli,teri bezi rivojlanmagan kloakali hayvonlar qaysi javobda to’g’ri keltirilgan? A) yexidna,o’rdakburun B) qorayaloq,nandu C) rus yo’rg’asi,yo’rg’a tuvaloq D) kayra,yenotsimon it


28. Quyidagi qaysi hayvonlarni oshqozonida infuzoriyalar vakillari uchraydi: a-ko’rgalak b-qilquyruq c-ohu d-sayg’oq e-arxar f-to’ng’iz g-qulon h-tapir A) e,f,g B) a,b,e C) c,d,e D) f,g,h


29. Zararkunanda hasharotlarga qarshi kurashda qo’llanadigan pardaqanotlilar turkum vakillari to’g’ri ajrating : a-yirtqich xonqizi qo’ng’izi b-tillako’z c-inkarziya d-trixogramma e-gabrobrakon A) a,b B) c,d,e C) a,d,e D) b,c,e


30. Tut ipak qurtining urg’ochi lichinkalari 1000 metr ip hosil qilib pilla o’raydi,erkak lichinkalari esa urg’ochi lichinkalarga nisbatan 50% ko’p miqdorda ip hosil qiladi.Pillaxonalarga 800 ta ipak qurti lichinkalari olib keltirildi.Bu ipak qurtlarning erkagi va urg’ochilar teng miqdordaligi aniqlandi.Savol lichinkalar g’umbak hosil qilish uchun qancha metr ipak hosil qiladi? A) 10000 B) 1500000 C) 800000 D) 1000000


Fursat topilganda o’qish kerak
O’qish kerak bo’lganda fursat topaolmaysizBaliqchi 2019-2020-yil

Download 64.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling