Naceu en Ourense o 4 de xuño de 1903


Download 445 b.
Sana28.03.2017
Hajmi445 b.Naceu en Ourense o 4 de xuño de 1903

 • Naceu en Ourense o 4 de xuño de 1903

 • Pai carpinteiro e nai costureira

 • Pai : Xoán Bóveda Valcárcel, despedido nunha folga de 1901, emigrou a Bilbao e Arxentina, voltou e montou carpintería.

 • Nai: Luísa Iglesias.

 • Sete fillos, el é o terceiro.

Estudia Primaria na anexa a Maxisterio.

 • Estudia Primaria na anexa a Maxisterio.

 • Cursos de peritaxe mercantil no colexio dos irmáns Villar

 • Ía á Coruña aos exames de Comercio.

 • Estudaba francés e debuxo noutros centros ourensáns.Estudos musicais na Coral de Ruada e no Orfeón a Unión Ourensá.

 • Estudos musicais na Coral de Ruada e no Orfeón a Unión Ourensá.

 • Estudos de debuxo no Círculo Católico.

 • Participaba no “Oratorio festivo” dos Salesianos.

 • Foi capitán do Remedios F.C. e estivo ligado ao Royal e ao Galicia F.C.Anécdota: burgués que ve ao seu pai lendo e di “Ata os obreiros len!”

 • Anécdota: burgués que ve ao seu pai lendo e di “Ata os obreiros len!”Púxose a preparar as oposicións de Madrid.

 • Púxose a preparar as oposicións de Madrid.

 • Fracasa no primeiro intento.

 • Prepáraas na Academia Reus (Madrid) e aproba.

 • Obtén o nº1 da oposición a Auxiliares de Contabilidade do Estado.

Está catro anos na Delegación de Facenda de Ourense.

 • Está catro anos na Delegación de Facenda de Ourense.

 • Obtén o nº5 da oposición para dez prazas do Corpo Pericial de Contabilidade do Estado.

 • José Calvo Sotelo (ministro de Facenda daquela) ofrécelle traballo nos ministerios.

 • Pide destino en Pontevedra (1927) como Xefe de Contabilidade de Facenda.

Cantaba na Coral Polifónica.

 • Cantaba na Coral Polifónica.

 • Amalia Álvarez Gallego e tres irmáns dela (Felipe, Xosé María e Lolita) tamén cantan alí.

 • Ennoivan en 1929.

 • Casan o 29 de outubro de 1930 na igrexa do mosteiro dos Mercedarios (Poio).Abre casa en Poio en 1934. Antes viviran noutros tres domicilios.

 • Abre casa en Poio en 1934. Antes viviran noutros tres domicilios.

 • Vive coa familia unha relixiosidade ilustrada e de practicante responsable.

 • Tivo cinco fillos: Xela, Alexandro, Xosé Luís, Lola e Amalia (póstuma).1928: Daniel de la Sota (presidente da Deputación) pídelle axuda para poñer en marcha o Servicio de Cédulas da Deputación, e en 1930 encárgalle unha mellora dese mesmo Servicio.

 • 1928: Daniel de la Sota (presidente da Deputación) pídelle axuda para poñer en marcha o Servicio de Cédulas da Deputación, e en 1930 encárgalle unha mellora dese mesmo Servicio.

 • 1930: Pon a funcionar a Caixa de

 • Aforros de Pontevedra (como

 • director fundador).

 • Anima a Sociedade Filharmónica.

 • Simpatiza co Eiriña F.C.Participa nas actividades do Museu de Pontevedra e da Misión Biolóxica de Cruz Gallástegui.

 • Participa nas actividades do Museu de Pontevedra e da Misión Biolóxica de Cruz Gallástegui.

 • 1935: Funda xunto co farmacéutico Rubira e o médico Ramón Obella o Instituto Bioquímico Miguel Servet en Vigo, co obxectivo de explotar dez patentes farmacéuticas fornecidas por Obella. Obella e parte do seu equipo fuxen a Portugal e voltan en 1939, e co apoio dos irmáns Fernández López fundan Zeltia.

Ao comezo dos anos 20, coñece a Risco e as súas teorías do nacionalismo e escribe un artigo sobre a liña de ferrocarril Ourense-Zamora en “La Zarpa” de Basilio Álvarez.

 • Ao comezo dos anos 20, coñece a Risco e as súas teorías do nacionalismo e escribe un artigo sobre a liña de ferrocarril Ourense-Zamora en “La Zarpa” de Basilio Álvarez.

 • Chega no ano 27 á Pontevedra intelectual e de emerxente actividade política

 • Coñece a Castelao e Losada Diéguez.

 • Alterna con Filgueira Valverde, Xerardo Álvarez Gallego, Iglesias Vilarelle, Álvaro Xil, Evaristo Mosquera....

 • Tertulias no Méndez Núñez (A Peregrina) e no Café Moderno (Praza San Xosé)

O 25 de xullo de 1930 na Barxa (Vigo) xúntanse uns 300 simpatizantes do nacionalismo galego para deseñar unha campaña de sensibilización. Están Otero Pedrayo, Gómez Román, Enrique Peinador, Ánxel Casal, Castelao, Ramón Cabanillas, Núñez Búa....

 • O 25 de xullo de 1930 na Barxa (Vigo) xúntanse uns 300 simpatizantes do nacionalismo galego para deseñar unha campaña de sensibilización. Están Otero Pedrayo, Gómez Román, Enrique Peinador, Ánxel Casal, Castelao, Ramón Cabanillas, Núñez Búa....

 • Xuntanzas en Lestrove e Barrantes artellaron pactos e proxectos

 • 1930: O Seminario de Estudos Galegos pídelle colaboración no proxecto de Estatuto galego

Chega a República o 14 de abril de 1931.

 • Chega a República o 14 de abril de 1931.

 • Obteñen escano os galeguistas Castelao (Pontevedra) e Otero Pedrayo (Ourense) e Suárez Picallo e Antón Villar Ponte (ORGA).

 • A Constitución de 1931 é republicana e progresista, pero NON federal.Entre o 5 e o 6 de decembro de 1931 fúndase o Partido Galeguista.

 • Entre o 5 e o 6 de decembro de 1931 fúndase o Partido Galeguista.

 • Na Asemblea constituínte, xuntáronse en Pontevedra representantes de 32 agrupacións que reunían uns 700 asistentes, que acordan unha Declaración de Principios.Autodeterminación política de Galicia

 • Autodeterminación política de Galicia

 • Antiimperialismo

 • Igualdade de dereitos políticos para a muller

 • Supresión das Deputacións provinciais e recoñecemento da parroquia

 • Concerto económico co Estado e reforma tributariaCooficialidade do galego

 • Cooficialidade do galego

 • Reinstauración do dereito foral

 • Creación dun Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

 • Reforma agraria: supresión dos foros, melloras e fomento do cooperativismo

 • Recoñecementos dos dereitos sindicaisA dirección do Partido Galeguista:

 • A dirección do Partido Galeguista:

 • Voz sen voto (Castelao, Otero Pedrayo, Suárez Picallo)

 • Secretario Xeral (Pedro Basanta)

 • Secretario Técnico (Filgueira Valverde)

 • Secretario de Organización (Alexandre Bóveda sempre, agás un ano que foi Secretario Xeral)

 • Secretario de Propaganda (X. Núñez Búa).A preocupación máxima de Bóveda era o PG, era o “motor de explosión” do PG, segundo Castelao.

 • A preocupación máxima de Bóveda era o PG, era o “motor de explosión” do PG, segundo Castelao.

 • O PG pasou de minorías (700) a masas (3.000), con grupos en Madrid, Bos Aires e Barcelona.

 • No 1932 impulsa a creación das Mocidades Galeguistas, e no 34 a Federación.

 • A Nosa Terra convértese no boletín do PG.Labregos: 27%

 • Labregos: 27%

 • Artesáns e autónomos: 13%

 • Estudantes: 8,5%

 • Empregados e dependentes de comercio: 8,5%

 • Obreiros e xornaleiros: 8%

 • Empresarios medios e pequenos: 6%

 • Menor presenza de mariñeiros, artistas e intelectuais, aínda que estes últimos moi importantes cualitativamenteA 1ª Asemblea pro-Estatuto foi convocada o 4 de xuño de 1931 na Coruña; presentáronse tres anteproxectos e dúas ponencias, o mellor foi o do SEG. Pero a Asemblea non aceptou ningún, e encargou unha ponencia.

 • A 1ª Asemblea pro-Estatuto foi convocada o 4 de xuño de 1931 na Coruña; presentáronse tres anteproxectos e dúas ponencias, o mellor foi o do SEG. Pero a Asemblea non aceptou ningún, e encargou unha ponencia.

 • A Asemblea de Concellos de Galiza, celebrada o 3 de maio de 1932, en Santiago, creou unha comisión para redactar o Estatuto.

 • Estaba formada por nove poñentes, cinco deles galeguistas, que traballaron durante 5 meses, reuníndose os sábados en Santiago.Foi aprobado na Asemblea de Concellos de Galiza do 17 ao 19 de decembro de 1932.

 • Foi aprobado na Asemblea de Concellos de Galiza do 17 ao 19 de decembro de 1932.

 • Bóveda defendiu Economía e a cooficialidade do galego, e dixo o discurso final.

 • Foi aprobado polo 77% dos delegados (representaban ao 85% da poboación).

 • A preparación da Campaña do Estatuto supuxo: revitalización das parroquias, PG máis interclasista, pedirlle á intelectualidade e á Igrexa a cooficialidade do idioma.

Chega o bienio negro de Lerroux (P. Radical) e Gil Robles (CEDA).

 • Chega o bienio negro de Lerroux (P. Radical) e Gil Robles (CEDA).

 • A finais de outubro de 1934, Castelao é desterrado a Badaxoz e Bóveda a Cádiz, é censurada ANT, hai inspección de locais, destitucións.

 • Alexandre Bóveda perde ingresos secundarios, sufre soidade, un expediente.

 • PG: Filgueira Valverde crea Dereita Galeguista, Álvaro das Casas tamén marcha....

 • O 12 de xuño de 1935 é enviado a Madrid; o 19 de outubro de 1935 a Vigo; finalmente en febreiro de 1936 volve a Pontevedra de novo despois de permutar o traslado cun compañeiro a Vigo.

Lerroux deixara o posto a Portela Valladares.

 • Lerroux deixara o posto a Portela Valladares.

 • Bóveda pactara alianza con Azaña para ir na FP

 • En xaneiro do 36, na II Asemblea do PG acórdase iso, non ir co P. Centro de Portela Valladares.

 • Lista do PG: Castelao, Suárez Picallo, Antón Villar Ponte e Bóveda.

 • Bóveda pugna en Ourense con Calvo Sotelo. Gana éste, hai “pucheirazo”, pero parece que iso garante a paz republicana.Convenio económico co Estado, maltrato fiscal, creación do Banco de Galiza , dirixido e avalado pola Xunta.

 • Convenio económico co Estado, maltrato fiscal, creación do Banco de Galiza , dirixido e avalado pola Xunta.

 • Banco de Galiza:

  • Ordenaría o creto mariñeiro, agrícola, industrial e mercantil
  • Faríase cargo de servizos recaudatorios galegos
  • Desempeñaría as funcións de Caixa da Administración Galega
  • Prestaría outros servizos de banca pública


En febreiro do 36, o triunfo da FP fai posible o referendum do Estatuto.

 • En febreiro do 36, o triunfo da FP fai posible o referendum do Estatuto.

 • Campaña:

  • Castelao (Pontevedra)
  • Suárez Picallo e Antón Villar Ponte (A Coruña)
  • Xerardo Álvarez Gallego (Lugo)
  • Alexandre Bóveda (Ourense)
 • O 3 de marzo de 1936 morre Antón Villar Ponte, supón un duro golpe.Referendum o 28 de xuño de 1936.

 • Referendum o 28 de xuño de 1936.

 • Nos 15 días anteriores: carteis de Castelao, Luís Seoane, Camilo Díaz Baliño e Carlos Maside; traballo das Mocidades Galeguistas, Xuventudes Socialistas, Dereita Galeguista.

 • Aprobado con máis do 99% dos votos emitidos. Quorum é sobrepasado en case 100.000 votos.

Os adversarios buscaban a abstención

 • Os adversarios buscaban a abstención

 • Prensa:

  • a prol (Pueblo Gallego, de Portela Valladares)
  • neutral (La Voz de Galicia)
  • en contra (Faro de Vigo, La Región, El Ideal Gallego)


O Estatuto atíñase á Constitución do 31: refunde as catro deputacións provinciais, recoñece a parroquia, presidente elixido por sufraxio universal, cooficialidade do galego, vixencia do Dereito Civil galego.

 • O Estatuto atíñase á Constitución do 31: refunde as catro deputacións provinciais, recoñece a parroquia, presidente elixido por sufraxio universal, cooficialidade do galego, vixencia do Dereito Civil galego.

 • Foi presentando en Cortes o 15 de xullo de 1936 por alcaldes, presidentes da Deputación e deputados (Bóveda non).

 • En 1945 o Goberno Republicano no exilio mexicano aproba a “Comisión do Estatuto galego”.O 13 de xullo de 1936 asasinan a Calvo Sotelo en Madrid. Iso preocupa moito a Alexandre Bóveda.

 • O 13 de xullo de 1936 asasinan a Calvo Sotelo en Madrid. Iso preocupa moito a Alexandre Bóveda.

 • O 18 de xullo os cuarteis galegos están controlados polos golpistas, e coordinados polo coronel Martín Alonso que decide sublevarse o 20.

 • Bóveda acudiu ao Goberno Civil de Pontevedra o día 18, a axudar ao seu amigo Acosta Pan.

 • Principal temor galeguista: Estatuto posposto.

 • O Goberno de Casares Quiroga quere aparentar tranquilidade, non entrega armas aos voluntarios.O día 20 esténdese o alzamento por Galiza.

 • O día 20 esténdese o alzamento por Galiza.

 • O día 21 caen A Coruña e Ferrol , despois Santiago, Ourense, Vigo, Lavadores, Tui o día 26.

 • A maior represión é en Ferrolterra, Baixo Miño e barrios obreiros das cidades.En Pontevedra, os militares saen á rúa o día 19.

 • En Pontevedra, os militares saen á rúa o día 19.

 • Apodéranse do Concello e do Goberno Civil, apuntado con dous canóns. Entran dous oficiais e levan a Bóveda, ao gobernador e dous leais máis ao cuartel para un convite.

 • En Pontevedra as mortes son provocadas pola “Guardia Cívica” de Víctor Lis

 • O día 19 Bóveda foi para a casa do seu sogro, non a Poio.O día 20 prenden a Bóveda, vai ao cárcere de Pontevedra, e déixanlle telefonear.

 • O día 20 prenden a Bóveda, vai ao cárcere de Pontevedra, e déixanlle telefonear.

 • Outros presos: Víctor Casas (director ANT), Xohán Rico (Capitán Garda Asalto), Lois Poza e Amancio Caamaño (médicos), X. Adrio Mañá (mestre).

 • O 25 de xullo cantan o himno; o 26 pola noite a Garda Civil sácao en coche, dinlle que baixe, el négase, e eles tamén néganse a matalo, dicindo que deben ser os falanxistas.

 • Lévano uns días a Pontecaldelas, máis días a Caldas e despois ao Instituto de Bacharelato de Pontevedra. Negouse a fugarse ou a pagar sobornos.Decrétase xuízo sumarísimo militar (13 de agosto)

 • Decrétase xuízo sumarísimo militar (13 de agosto)

 • Acusación: responsabilidade no Estatuto e presenza no Goberno Civil

 • Instrutor: X. Vila, inimigo de Bóveda e do galeguismo.

 • Auditor: R. Rivero de Aguilar, fiscal da Audiencia da Coruña.

 • Presidente: Coronel de artillería Durán

 • Avogado de oficio: Capitán de infantería López de RodaTestemuñas favorables: X. García Vidal, avogado da Deputación e antes profesor da USC, perdeu a praza de funcionario

 • Testemuñas favorables: X. García Vidal, avogado da Deputación e antes profesor da USC, perdeu a praza de funcionario

 • Algún galeguista foi deslealNo mesmo sumario foi xulgado o socialista Amado Guiance.

 • No mesmo sumario foi xulgado o socialista Amado Guiance.

 • Testemuñas pola mañá, fiscal e defensor pola tarde.

 • Dez minutos para falar, pero prohíbenlle falar en galego.

 • Condeado a morte

 • A Guiance, cadea perpetua.

Os familiares intentan recurso na Coruña (Capitán Xeral, rechazo) e en Burgos (Xeral Cabanellas –zona norte dos sublevados-, imposible chegar)

 • Os familiares intentan recurso na Coruña (Capitán Xeral, rechazo) e en Burgos (Xeral Cabanellas –zona norte dos sublevados-, imposible chegar)

 • Bóveda os disuade e non asina o recurso

 • Volve á prisión da Escola Normal, recibe á muller e aos nenos (dille a estes que vai facer unha longa viaxe)A última noite le poemas de Rosalía.

 • A última noite le poemas de Rosalía.

 • O 17 de agosto, ás 4 horas, vai para o cárcere de Pontevedra.

 • Están alí dous padres franciscanos, Aquilino e Luís María, Xosé Sesto e Xosé Álvarez Limeses e os seus sobriños Xosé María e Xerardo Álvarez Gallego. O pai deles dous, Xerardo Álvarez Limeses, era o sogro de Bóveda.

 • Confesou co P. Aquilino, oe misa na cela. Meditou. Escribiu cartas a Amalia, ao seu irmán Vicente e a Pedro Basanta (PG).+ Confesor (P.L, P.A. ou D.L.) [Padre Luís, Padre Aquilino ou Don Lino]

 • + Confesor (P.L, P.A. ou D.L.) [Padre Luís, Padre Aquilino ou Don Lino]

 • + Papel e pruma

 • + Crucifixo

 • + Oración en galego

 • + Enterro humilde

 • ….

 • Deseño da lápidaPediu ao xuíz que o enterraran coa bandeira. Prohibiuno e só puido facerse por artimaña de Xosé Sesto cando estaba amortallado.

 • Pediu ao xuíz que o enterraran coa bandeira. Prohibiuno e só puido facerse por artimaña de Xosé Sesto cando estaba amortallado.

 • Alba: unha camioneta da Garda de Asalto lévao á Caeira. Ve a súa casa. O piquete dirixido polo tenente Antonio Vázquez Quintián pégalle un tiro no corazón.

 • Soterrado no panteón da familia Álvarez, en San Amaro (San Mauro).A Irmandade Galega en Bos Aires, en 1942, institúe o 17 de agosto como “Día da Galiza Mártir”

 • A Irmandade Galega en Bos Aires, en 1942, institúe o 17 de agosto como “Día da Galiza Mártir”

 • Milleiros de condenados e paseados

 • Jenaro Marinhas del Valle, estando no exército nacional en Asturias, escoitoulle a varios militares que alí estaban dicir: “Alejandro Bóveda, pena capital. Si, era buena persona, y muy trabajador, pero últimamente se había aliado con los comunistas”.“A miña saúde aínda quixo visitar devotamente os moitos cemiteiros de Galiza, onde durmen os derradeiros mártires da Liberdade, en número incontable. A miña imaxinación viu unha fogueira en cada cemiterio, como outros tantos clamores de xusticia. Pero no de Pontevedra viu unha labarada que chegaba até o ceo. Era o lume do esprito de Bóveda que non figura na Santa Compaña dos inmortaes, porque non perteñece á Historia senón á Tradición, en arume de lenda. Bóveda terá de ser nun mañá próximo ou lonxano a bandeira da nosa Redención”

 • “A miña saúde aínda quixo visitar devotamente os moitos cemiteiros de Galiza, onde durmen os derradeiros mártires da Liberdade, en número incontable. A miña imaxinación viu unha fogueira en cada cemiterio, como outros tantos clamores de xusticia. Pero no de Pontevedra viu unha labarada que chegaba até o ceo. Era o lume do esprito de Bóveda que non figura na Santa Compaña dos inmortaes, porque non perteñece á Historia senón á Tradición, en arume de lenda. Bóveda terá de ser nun mañá próximo ou lonxano a bandeira da nosa Redención”“Ao primeiro que fusilaron foi a Alexandre Bóveda. Eu non coñecín a un mozo máis austero na conducta, nen con máis finura no cerebro, nen máis profundo na ternura. Cando se lle ouvía, un se impresionaba forzosamente e non polas cousas que dicía, case sempre fondas, porque saían das súas propias nobles entrañas, como el non as dicía ninguén”

 • “Ao primeiro que fusilaron foi a Alexandre Bóveda. Eu non coñecín a un mozo máis austero na conducta, nen con máis finura no cerebro, nen máis profundo na ternura. Cando se lle ouvía, un se impresionaba forzosamente e non polas cousas que dicía, case sempre fondas, porque saían das súas propias nobles entrañas, como el non as dicía ninguén”“...querían enterrar cadavres, pero enterraban semente” (Castelao)

 • “...querían enterrar cadavres, pero enterraban semente” (Castelao)Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda; Xerardo Álvarez Gallego; A Nosa Terra 1996

 • Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda; Xerardo Álvarez Gallego; A Nosa Terra 1996

 • Alexandre Bóveda; Francisco Carballo; A Nosa Terra 1999

 • Alexandre Bóveda: unha vida por Galiza; banda deseñada con guión de Raimundo Martínez Fraga e ilustracións de Alberto Vázquez; Agrupación Cultural Alexandre Bóveda 2007

 • Agrupación Cultural Alexandre Bóveda: acab.fiestras.com

 • Galipedia, a wikipedia en galego: http://gl.wikipedia.org/wiki/Alexandre_B%C3%B3veda

 • - Galicia espallada, Bóveda, o motor do galeguismo:

 • http://www.galespa.com.ar/boveda_motor_galeguismo.htm“El Primer Bóveda” de Rafael L. Torre. Editado pola Deputación de Ourense en 2003 (281 pax.)

 • “El Primer Bóveda” de Rafael L. Torre. Editado pola Deputación de Ourense en 2003 (281 pax.)

 • “Coroa poética para un mártir (35 poemas á morte de Alexandre Bóveda) Edición de Xesús Alonso Montero para Edicións Xerais en 1996. (94 pax)

 • “Las polémicas de Bóveda en la gestación del Estatuto de Autonomía” de Baldomero Cores Trasmonte para Edicións do Castro en 1986 (220 pax)

 • “Alexandre Bóveda na Historia do nacionalismo galego” coordinado por Xosé Enrique Acuña para A Nosa Terra en 2003 (120 pax.)

 • “Alexandre Bóveda, motor do galeguismo” de Enrique Bande Rodríguez para Duen de Bux en 2003 (80 pax.)

 • “Alexandre Bóveda” de Francisco Carballo para A Nosa Terra en 1999 (56 pax.)“Cartafol poético para Alexandre Bóveda”. Varios autores para A Nosa Terra en 2006 (58 pax.)

 • “Cartafol poético para Alexandre Bóveda”. Varios autores para A Nosa Terra en 2006 (58 pax.)

 • “Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda” de Xerardo Álvarez Gallego. Edicións Nós. Bos Aires 1972. reeditado por A Nosa Terra (280 pax.)

 • “Alexandro Bóveda” De José María Álvarez Blázquez para Ir Indo. 1992. (194 pax.)

 • “Alexandre Bóveda en A Nosa Terra” de Eduardo Gutiérrez para AC Alexandre Bóveda en 1988 (64 pax.) reeditado por Edicións Laiovento en 2003 (102 pax.)

 • “Alexandre Bóveda, unha crónica da Galiza Mártir” libro e DVD de Xan Leira para Acuarela Comunicación en 2004.“Inmolados Gallegos. Alexandro Bóveda, Victor Casas, Telmo Bernárdez…” de Luís Lamela García para Edicións do Castro en 1993 (372 pax.)

 • “Inmolados Gallegos. Alexandro Bóveda, Victor Casas, Telmo Bernárdez…” de Luís Lamela García para Edicións do Castro en 1993 (372 pax.)

 • “Alexandre Bóveda, unha vida por Galiza” (Banda deseñada) de Rai Fraga e Alberto Vázquez para AC Alexandre Bóveda en 2007 (24 pax.)

 • “Revista monográfica de cultura nº. 2. De Castelao a Bóveda ” por Xosé Mª. Monterroso Devesa para  AC  O Facho da Coruña (48 pax.)

 • “Alexandre Bóveda nos seus documentos” coordinado por Uxio-Breogán Diéguez Cequiel para Difusora en 2010 (132 pax.)

 • “Cantigas para catro mortes. Bóveda, Companys, Gernika, Lorca ) coordinado por Xosé Sesto para AGER e CIG no 2008 (188 pax.)

 • “Encrucillada. Revista galega de pensamento cristián. Nº154” Artigos sobre Bóveda de Torres Queiruga e Engracia Vidal. 2007“Bóveda contado á xente nova” Caderno xalgarete Nº1 da Asociación Xuvenil Amencer de Ourense (2008) (20 pax.)

 • “Bóveda contado á xente nova” Caderno xalgarete Nº1 da Asociación Xuvenil Amencer de Ourense (2008) (20 pax.)

 • “Alexandre Bóveda” de Jaime Marí Lloreda para Fundación Bóveda. Cadernillo de 16 pax.

 • “A Galiza de Bóveda. Actas do congreso 2003” coordinado por Uxio-Breogán Diéguez Cequiel para Difusora en 2009 (496 pax.)

 • “Alexandre Bóveda. En demanda de restauración”, de David Otero para Edicións Laiovento en 2008 (235 páx.)

 • Castelao e Bóveda irmáns. A Nosa Terra, números 5-6-extra (maio 1986).

 • (Re)Coñecermos Alexandre Bóveda. Terra e tempo, 22-23 (2003)

 • Voz "Alexandre Bóveda Iglesias" no tomo 4 da Gran Enciclopedia GalegaCapítulo titulado "O Estatuto, e cartas de Bóveda" no libro de Francisco Fernández del Riego "O río do tempo" editado por do Castro en 1990 (pp. 83-93)

 • Capítulo titulado "O Estatuto, e cartas de Bóveda" no libro de Francisco Fernández del Riego "O río do tempo" editado por do Castro en 1990 (pp. 83-93)

 • No "Libro dos amigos" de Otero Pedrayo editado por Ediciones Galicia en Buenos Aires en 1953 (coido que hai unha reedición actual, tal vez en Galaxia) hai un capítulo adicado a Alexandre Bóveda

 • Justo Beramendi escribiu un artigo titulado "Boveda na Galicia do 2004. Nacionalismo e país" na revista Tempos Novos nº 79 de decembro de 2003 (pp. 90-93)

 • Nos dous boletíns editados pola FAB (en 1993 e 1994) existen numerosas referencias a Alexandre, dende Manuel Beiras ou Guillermo Campos ata Avelino Pousa, Xaquina Trillo ou Amalia Álvarez Gallego.
Download 445 b.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling