Namangan davlat universiteti e. Kenjayev qadimgi dunyo tarixi


Download 1.87 Mb.
Pdf ko'rish
bet50/53
Sana08.12.2019
Hajmi1.87 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53

Tayanch iboralar 

Trayan,   Antoniylar  sulolasi,   Mesopotamiya,  

tinchlik  shartnomasi,   Adrian  vali  (istehkomi),  

printseps,   Mark Avreliy (161-yildan 180-yilgacha),  


 

862 


Vindobona,   Kommod,   gladiator,   Pannoniya,  

Britaniya,   Klavdiy,   Osiyo,   Afrika,   nobilitet,  

procurator,   iberlar, kel’tlar,   Frakiya,   Fokiya,  

Dalmatsiya, Meziya,  mulk (pekuliy),  temir rudasi,  

Klikiya,  kolonat,  hunarmandchilik ustaxonalari. 

 

Tavsiya etiladigan adabiyotlar 

 

Каримов  И. А. Тарихий  хотирасиз  келажак йук. Тошкент 1998. 

 

Бойназаров  Ф. А. Кадимги  дунё  тарихи.  Тошкент  2004. 

Кузищин  В. И. Генезис  рабовладельческих 

латифундий в Италии.                     М., 1976.   

Луццатто Дж. Экономическая история Италии. 

М., 1954. 

Трухина Н. Н. Политика и политики “ золотого 

века “ Римской  

республики II в. до н. э. М., 1986. 

 

Asosiy  sanalar 

Eramizning I-II asrlari  

Rim imperiyasining tashqi 

siyosati  

mudofaa xarakteriga ega bo’ldi. 

Eramizning I-II asrlari    O’rtayer dengizi xalqlari 

Rim imperiyasi  

tarkibiga kiritildi. 

105-107-yillari   

Dakiya 


podsholigi 

bo’ysundirildi.  

863 


96-117-yillar   

imperator Trayan hukmronlik 

yillari. 

117-138-yillar   

imperator Adrian hukmronlik 

yillari. 

161-180-yillar    Mark Avreliy hukmronlik 

yillari. 

 

Mustaqil ish mavzulari 

Eramizning II asrida Rim imperiyasining iqtisodiy 

taraqqiyoti 

Eramizning II asrda rim provinsiyalari 

Eramizning  II  asrda   savdo-hunarmandchilik, 

shaharlar ravnaqi 

Eramizning II asrida Rimning tashqi siyosati 

 

Reyting  savollari

1.  Eramizning  I-II 

asrlarida 

Rim 


imperiyasining  tashqi 

siyosatini  xususiyatini 

ayting? 

A) 


istilochilik 

xususiyatida  ega edi 

B) mudofaa xususiyatida 

ega edi 


S)  ichki  nizolar 

kuchaygan davr edi 

D)istilochilik  urushlari 

boshlangan davr edi 

E)  siyosiy  tarqoqlik 

davri edi 

2.  Rim  shahridan 

tashqarida 

tug’ilgan,  

kelib  chiqishi  italiyalik  

bo’lmagan birinchi Rim 

imperatori kim edi? 

A) Oktavian Avgust 

B) Yuliy Sezar 

S) Mark Ulpiy Trayan 


 

864 


D) Antoniy 

E) Neron 

3. 

“Printseps” atamasining  ma’nosi 

nima? 


A) imperator 

B) harbiy boshliq 

S)  hirinchilar  ichida 

birinchi 

D) mutlaq hukmdor 

E) erkin qo’yilgan qul 

  4. Fisk nima? 

A) 


Imperatorning 

shaxsiy xazinasi 

B) senat xazinasi 

S) harbiy xazina 

D) shahar xazinasi 

E) urush tovoni 

5. 

Prinseps hokimiyatining  ijtimoiy 

tayanchi kimlar edi? 

A) dehqonlar 

B) erkin qo’yilgan qullar 

S) provinsiya noiblari 

D)suvoriylar 

va 

provinsiya zodagonlari E) shahar plebsi 

6.  O’rtayer  dengizi 

xalqlari  qachon  Rim 

imperiyasi  tarkibiga 

kiritildi? 

A)  er.avv  I  asr 

boshlarida 

B)  er.avv  II-asr 

o’rtalarida  

S)  eramizning  I-II 

asrlarda 

D) er. avv I-II asrlarda 

E) S va D 

7. Latifundiya bu... 

A)  guldorlarning  yirik 

xo’jaligi edi 

B) 

gullarning quldorlarga  qaramligi 

edi 


S) imperatorning shaxsiy 

yerlari edi 

D) mayda yer egaligi edi  

E) dehqon xo’jaligi edi 

8.  Eramizning  I-II 

asrlarida 

quldor 

xo’jaligida asosiy ishlab chiqaruvchi kuch… 

A)  provinsiya  noiblari 

edi 


 

865 


B) qullar edi 

S) erkin dehqonlar edi 

D) kolonlar edi 

E) jamoatchilar edi 

9.  Rimda  ulkan 

Trayan  bozori  qachon 

qurildi? 

A) er.avv I-II asrlarda 

B) er.avv III asr oxirida  

S) eramizning III asrida 

D) eramizning I asrida 

E) eramizning II asrida 

10.  Eramizning  I-II 

asrlarida Rim jamiyati... 

A) qullar jamiyati edi 

B) quldorlar jamiyati edi 

S)  erkin  dehqonlar 

jamiyati edi 

D)  senatorlar  jamiyati 

edi 


E) ibtidoiy jamiyat edi 

   11.  eramizning  I-II 

asrlarida 

Rim 


jamiyatining 

asosiy 


qatlamlarini 

kimlar 


tashkil qilgan? 

A) erkin dehqonlar  va 

qullar 

B) qullar va senatorlar S)  quldorlar  va 

imperatorlar 

D) qullar va quldorlar 

E)  imperator  va 

senatorlar 

12.  Qaysi  imperator 

davrida qullarni sababsiz 

o’ldirish taqiqlandi? 

A)  Oktavian  Avgust 

davrida 


B) Antoniy davrida 

S) Trayan davrida 

D) Yuliy Sezar davrida 

E) Adrian davrida 

13. Domisian o’limidan 

keyin  imperator  qilib 

kimni sayladilar? 

A)  Mark  Koksey 

Nervani 

B) Antoniyni 

S) Gay Mariyni 

D) Oktavianni 

E) Mark Avreliyni 

14. Mark Ulpiy Trayan 

qayerda tug’ilgan? 

A) Ispaniyada 

B) Afinada 


 

866 


S) Misrda 

D) Eronda 

E) Bobilda 

15.  Trayan  davrida 

legionlar  soni  nechtaga 

yetdi? 


A) 45 taga 

B) 40 taga 

S) 30 taga 

D) 50 taga 

E) 20 taga 

16. Trayan qachon vafot 

etdi? 

A) er. avv. 38-yilda B) er. avv. 140-yilda 

S) er. avv. 117-yilda 

D) er. avv. 120-yilda 

E) er. avv. 155-yilda 

17.  Trayanning  o’rniga 

taxtga kim o’tirdi? 

A) Publiy Eliy Adrian 

B) Mark Ulpiy Trayan 

S) Mark Koksey Nerva 

D) Oktavian 

E) Antoniy 

18. Publiy Eliy Adrian 

Trayanga kim bo’ladi? 

A) jiyani 

B) amaldori 

S) asrandi o’g’li 

D) ukasi 

E) o’g’li 

19.  Venera  va  Roma 

ibodatxonalari  qayerda 

joylashgan? 

A) Parfiyada 

B) Frotda 

S) Rimda 

D) Ispaniyada 

E) Armanistonda 

20. Mark Avreliy Rimda 

necha  yil  hukmronlik 

qildi? 

A) 19 yil B) 25 yil 

S) 30 yil 

D) 16 yil 

E) 14 yil 

 

So’ngi imperiya davri (III-V asrlar) 

 

  

867 


 

        So’ngi imperiya davri. III  asr tushkunligi 

Kommod   o’ldirilganidan  so’ng  turli  guruhlar  

o`rtasidagi  kurash  fuqarolarurushiga   olib  keldi ( 

193 – 197 yillar )  Turli provinsiyalardagi  nishonlar  

o`z  nomzodlarini  imperator  deb e`lon  qildilar:  

Suriyada imperator deb legat Pestsenniy niger e’lon 

qilindi, uni sharqdagi   provinsiyalar   tan oldi; 

Britaniyada, gall zodagonlari ham qo’llab-

quvvatlagan  Kladiy  Olbin,  Pannoniyada  dunay 

provinsiyalari bilan legat Lutsiy Septimiy  Sever 

hokimiyatini da’vo qildilar. 

Da’vogarlar  o’rtasidagi  kurashda  Shimoliy 

Afrikada   tug’ilgan Septimiy   g’olib chiqdi va 

imperatorlik hokimiyatini egalladi (193-211-yillar). 

Septimiy Severlar sulolasiga asos soldi (193-235-

yillar). Uning davrida imperiya qo’shinga tayanib 

boshqarildi. Septiley Sever qo’shinda bir necha 

islohotlar o’tkazdi. Rim qo’shinlari Dunay va Suriya 

legionlaridan  tashkil  topa  boshladi.  Qo’shinni 

varvarlashuvi jarayoni chuqurlashdi. Legionerlar, turli 

lavozimdagi harbiylar  qator   imtiyozlarga  ega 

bo’ldilar. Oddiy legioner xizmat davomida yuqori 

harbiy lavozimlargacha ko’tarilishigacha suvoriylar 

toifasi   tarkibiga kirish, qonuniy oila ko’rish 

huquqlariga ega bo’ldi.  Legioner hukumatdan  oziq-

ovqat ulushi, ijarachi sifatida yer olar edi. Imtiyozlar, 


 

868 


sovg’alar va turli yengilliklar qo’shinda intizomni 

susayishi  va aynishiga olib keldi. 

Imperator  o’z  ma’muriyatini  suvoriylar,  asosan  

Afrika va Sharq   provinsiya shaharlarining katta 

amaldorlari bilan to’ldirdi.  Boshqaruv  apparatida 

harbiylarning soni ko’payib krtdi. Eski muassasalarga 

yangilari  qo’shildi, ularni shtatlari yildan-yilga oshib 

bordi. Eski magistrat lavozimlarga (kvestura, pretura 

va konsulat) byurokratik amalparatslik bosqichlari 

bo’ldi. 


Septimiy Sever kichik va o’rta tabaqalar manfaatini 

ko’zlab, ish olib bordi. Agrar muammo va qo’shin 

saflarini to’ldiradigan ijtimoiy qatlamlarni qo’llab-

quvvatlash  maqsadida   davlat  jamg’armasi 

ixtiyoridagi  yerlarni hadya qilish va sotishni yo’lga 

qo’ydi. Tashqi siyosatda u Parfiya bilan 195-199-

yillar g’olibona urush olib bordi. Mesopotamiya bosib 

olinib, Ktesifon talandi. Britaniyada 208-211-yillarda 

kaledon qabilalari bilan g’olibona urush olib borildi.  

Severlarni navbatdagi vakili Karakalla (211-217-

yillar) qo’shin va boshqaruv xarajatlarini  qoplash 

maqsadida soliq to’lovchilar sonini oshirishni ko’zlab 

212-yilda provinsiyalarni barcha erkin aholisini rim 

fuqarosi deb e’lonj qildi, lekin  ular immunitetdan 

mahrum  qilinib  soliq  to’lovchilarga  aylandilar. 

Senatning mavqeyini  pasaytirish  va qo’shinlarga 

tayanishni imperatorning o’g’li Mark Avreliy Antoniy 

Karakalla  davom  ettirdi.  Karakalla  212  yilda  

869 


imperiyaning barcha erkin aholisiga rim fuqarolik 

huquqini  bergan  mashhur  ediktini  e’lon  qildi. 

Imperator 215 yilda Aleksandriyada undan norozi 

bo’lgan aholisidan qattiq o’ch oldi. Keyingi yil 

Karakalla Parfiyaga tinchlik va do’stlik taklif qidi. 

Ammo u Parfiyaga bostirib kirib ko’pgina Parfiya 

zodagonlarini qirib tashladi. Arbela shahrini talon -

taroj qildi.  Karakalla 35 yoshida fitna qurboni bo’ldi.  

Tez orada Karakallaning o’gay onasini singlisi 

Mezani  nevarasi  Variy  Avit  Bassian  legionlar  

tomonidan imperator deb e’lon   qilindi. Finikiya  

quyosh xudosi  Geliogabalni  kohini bo’lgan 14 yoshli  

Geliogabal    (Varit  Avit          Bassian  shu  nom  bilan  

tarixga kirdi) Rimga kelib eng avvalo o’zini sevimli 

xudosi  sharafiga ibodatxona qurib har kun  unga 

qurbonliklar keltirdi. Ahloqi buzuq, kaltafaxm o’smir  

davlat ishlari bilan shug’ullanishni istamay ko’ngil  

ochishga berilib ketdi. Ziyofat zallari pollarini atirgul 

yaproqlari  bilan  to’shab,  maishat  qilayotgan 

do’stlariga misli ko’rilmagan  qimmatbaho sovg’alar 

qildi, quyon terisi yoki qirg’ovul patlari bilan 

qoplangan, so’rida yastanib yotdi; u tuyalar tovoni, 

xo’roz tojini, tovus va bulbullar tilini yedi, baliq va 

tryufelni ustiga tuz o’rniga marvarid sepdi; uning  bir 

tushlik ovqati 100 ming  sestersiydan kam turmas edi. 

Imperator-kohin jamoa g’ashini keltirib oltin iplar 

bilan tikilgan, qimmatbaho toshlar bilan  bezalgan 

ipak tunika kiyar edi. U aktyor, aravakash va  turli  

870 


firibgarlarni oliy davlat mansablariga tayinlab, qullar 

va ozod qo’yilganlarni provinsiya noiblari qildi. 

Barchaning nafratiga sazovor bo’lgan   Geliogabal 

222-yil mart oyida onasi bilan harbiylar tomonidan 

o’ldirildi.  Aqlsiz  hukmdorning  o’ligi  Rim 

ko’chalarida ilmoq bilan sudralib, keyin ahlatga 

cho’miltirilib, Emiliy  ko’prigidan Tibrga tashlandi. 

Severlar sulolasining so’ngi imperatori Aleksandr 

235-yil  o’ldirilganidan  so’ng   qo’shin  davlat 

nazoratidan  chiqdi.  Legionerlar  birin-ketin 

tarixshunoslikda “askar imperatorilari” deb atalgan 

hukmdorlarni taxtga chiqardilar.   Ular taxtda uzoq 

o’tira olmadilar.  

Imperator Filipp Arab (244-249-yillar) davrida 

248-yil aprelida  abadiy shahar deb atalgan Rimning 

1000 yilligi hashamatli bayram qilindi. Publiy Litsiniy 

Valeriyan (253-260-yillar) va uning o’g’li 35 yoshli 

Gallien  (253-268-yillar)  davrida  tushkunlik  eng 

yuqori cho’qqisiga chiqib, imperiya amalda bir necha 

qislarga parchalandi.  Galliya, Ispaniya va Britaniyada 

hokimiyatni Kassian Postum (258-268-yillar) bosib 

olib Gall imperiyasini, Sharqda Septimey Odinat 

(261-267-yillar)  qudratli  Palmira  podsholigini 

tuzdilar. Dunay provinsiyalari Bolqon va Misrda ham 

markazga bo’ysunmagan hukmdorlar paydo bo’ldi.  

Faqat Illiriyalik 49 yoshli Mark Avreliy Klavdiy 

(268-270-yillar)  imperator  bo’lganidan  so’ng 

imperiyani qayta tiklash boshlandi. U alleman va  

871 


gotlarning  hujumlarini  qaytardi,  Dunay 

provinsiyalarini qayta tuzdi. Tez orada Klavdiy vabo 

kasalligidan vafot etdi, uning o’rniga yana bir 

illiriyalik  55 yoshli harbiy boshliq lutsiy Domitsiy 

Avrelian (270-275-yillar) taxtga  o’tirdi.  Avrelian 

uzoqni ko’ra oladigan, g’ayratli siyosatchi bo’lib, 271-

yilda u Shimoliy Italiyaga bostirib kirgan german 

qabilalari hujumini qaytardi va Rim atrofini 18-18 km. 

uzunlikdagi  mustahkam  mudofaa  istehkomlarini 

qurishga buyruq berdi. Shu yilda imperator Dakiya 

provinsiyasiga  safar  qilib,  imperiyaning  Dunay 

chegaralarini barqaror qilishga harakat qildi.  

Palmirada Odinatning bevasi Zenobiya hukmronlik 

qilar edi. Zenobiya qo’shinlari Suriya, Falastin, 

Kichik Osiyo va Misrni nazorat qilar edi. Avrelian 

272-273-yillarda Zenobiya qo’shinlarini tor-mor qilib, 

Sharqiy provinsiyalarda Rim hokimiyatini tikladi. U 

Gall  imperiyasini  ham  nisbatan  qiynalmay 

bo’ysundirdi. Shundan so’ng Rim imperiyasining 

yaxlitligi  tiklandi. Hukmdor  davlatning iqtisodiy 

ahvolini yaxshilash uchun pul islohotini o’tkazdi va 

o’zini ilohiy homiysi sifatida “yengilmas quyosh” 

xudosini joriy qilib, unga  e’tiqod qilishga buyruq 

berdi (274-yil). Avrelianning hokimiyati mutlaq edi. 

U “janob va xudo” deb ulug’lanib, “davlatni qayta 

tiklovchi” unvoniga ega edi. Qattiqqo’l imperator 

forslarga qarshi yurish vaqtida uyushtirilgan fitna 

natijasida  275-yilda o’ldirildi.   

872 


Imperiyada yana siyosiy beqarorlik, tartibsizliklar 

boshlandi. Davlat tizimini yemirilishi, ichki o’zaro 

nizolar, german qabilalari hujumi va III asrda sharqda 

tashkil topgan qudratli Sosoniylar davlati bilan uzoq 

muvoffaqiyatsiz  olib  borilgan  urushlar  Rim 

imperiyasining tushkunligiga olib keldi.  

Ishlab chiqarish hajmlari keskin kamayib ketdi. 

Provinsiyalar  o’rtasidagi  savdo  aloqalari  buzildi.  

Imperiyaning turli hududlari o’rtasidagi  iqtisodiy 

aloqalar zaiflashdi. Xo’jalik tobora natural xususiyat 

kasb eta boshladi. Markaziy hokimiyat boshqaruv 

apparati va qo’shinini saqlab turish uchun juda katta 

sarf-harajatlar qilib, davlat xazinasini barbod qildi. 

Davlat hokimiyati  moliyaviy qiyinchilikni tugatish 

uchun  pulni  qadrsizlantira  boshladi,  pulning 

qadrsizlanishi yer-mulkni sotib olishda katta miqdorda 

pul sarflashga majbur qilar edi. Denariyda kumush 

miqdori 50% ga kamaytirildi. III asr oxiriga kelib 

kumush denariy mis tanga qiymatiga ega bo’lib qoldi. 

Pilning  qadrsizlanishi  iqtisodiyotga  salbiy  ta’sir 

ko’rsatdi,  savdo-hunarmandchilik  tushkunlikka 

uchradi.  

Yerga ijara haqi keskin oshdi, bu kolonlarni 

xonavayron bo’lishiga olib keldi. Qarz majburiyati 

oshdi. Qullarning soni kamayib ishchi  kuchiga 

bo’lgan ehtiyoj ortdi. Provinsiyalarda quyi tabaqa 

vakillarining qo’zg’olonlari ko’tarildi. Jumladan III 

asrning 50 yillarida Galliyada dehqonlar va qullar  

873 


qo’zg’oloni, shimoliy Afrikada dehqonlarning qurolli 

chiqishlari yuz berdi. 

  III asrning 70-80 yillarida german qabilalarining 

imperiyaga  hujumi  kuchaydi.  Dakiyani  gotlar, 

sarmatlar va markomannlar bosib oldi.  Imperiyaning 

shaharlariga tegishli bo’lgan juda ko’p yerlar qarovsiz 

qoldi. Shaharlar savdo-hunarmandchilik markazlari 

sifatida  o’z ahamiyatini yo’qotdi. Imperator buyrug’i 

bilan bo’sh yotgan yerlar qo’shni shahar yoki 

magnatlar mulkiga qo’shib berildi. Davlat hokimiyati 

g’arbiy  provinsiyalarning  magnatlariga  urushda 

olingan asirlarni ishchi kuchi sifatida ishlatish uchun 

taqsimlab berdi.  Bu asirlar kolonlarga aylantirildi.  

 

 Dominat davrida imperiya 

235 yilda navbatdagi imperator Aleksandr Sever 

o’ldirilishi bilan hokimiyat uchun turli da’vogarlar 

o’rtasida kurash boshlanib, bu siyosiy tushkunlik 

yarim asr davom etdi.   Oddiy jangchilar ichida ham 

imperatorlikka  da’vogarlar  chiqdi.  Jangchi 

imperatorlar bir -birlarini tez- tez almashtirdilar. 

Odatda ularning barchasi o’ldirilar edi.  284-yil kuzida 

tarixda Diokletian nomi bilan kirgan illiriyalik 39-

yoshli Diokl (284-305-yillar) imperator deb e’lon 

qilindi. Diokletianning hukmronligi boshlanishi bilan 

so’ngi Rim imperiyasining davri yoki Dominat (284-

476-yillar) davri boshlandi. Ozod qo’yilgan qulning 


 

874 


o’g’li tegishli ma’lumot olmagan, lekin aqlli va 

shafqatsiz bo’lgan imperator Gay Avreliy Valeriy 

Diokletian  hukmronligi vaqtida “Dominat” (latincha 

Dominus “janob”, “xo’jayin”) nomini olgan siyosiy 

tizimning  asoslari  yaratildi.  Diokletian  davrida 

imperator  hokimiyati  mutlaq,  cheklanmagan 

xususiyatga ega bo’ldi; imperator-“xo’jayin va xudo”-

beso’naqay harbiy byurokratik boshqaruv mashinasini 

boshqardi. Imperator o’z fuqarolari hayoti va mulkiga 

egalik qildi. Prinsipat davridan qolgan respublika 

muassasalari  endilikda tugatildi. Senat bor yo’g’i Rim 

shahar kengashiga aylandi. Saroyda sharq an’analari 

kiritildi. 

Diokletian  yirik  tashkilotchi  va  hgushyor 

siyosatchi bo’lgani uchun bir qator provinsiyalarni 

separat kayfiyatlarini hisobga olgan holda imperiyani 

4  qismga  bo’ldi  va  o’ziga  uch  yordamchi 

(tetrarxiya)ni belgiladi. Bundan tashqari imperiya 101 

provinsiyaga bo’linib, bir necha provinsiyalar yana 

kattaroq ma’muriy birlik Dioses (jami 12 dioses)ga 

birlashtirildi.  

Diokletian imperiyani siyosiy ahvolini nisbatan 

barqaror holatga keltirib, iqtisodiyot va moliyani 

sog’lomlashtirishga  qaratilgan  qator  tadbirlarni 

amalga oshirdi. Pul muomulasi unifikatsiya qilindi, 

provinsiyalarda pul zarb qilish taqiqlandi va 286-yilda 

to’la qonli tilla, kumush va mis tangalar zarb qilina 

boshlandi. Soliq tizimi ham isloh qilindi, ilgari  

875 


soliqlar pul bilan emas mahsulot bilan ko’proq olinar 

edi. Imperator soliqqa tortish tizimini unifikatsiya 

qildi, 289-290-yillar imperiya aholisi yalpi ro’yhatdan 

o’tkarildi. Ro’yxatga olish har 15 yilda bir marta 

takrorlanishi kerak edi, soliq kvotalari 5 yilda bir 

marta qayta ko’rilar edi. Ekin yerlari va yaylov 

o’tloqlar kadastri tuzilgan edi. Qishloq aholisi ekin 

yeri, yaylovlar sifati, chorva va boshqa mulkka qarab 

yer solig’i  to’lar edi. Hunarmand-savdogarlar esa 

qator soliqlarni to’lar edilar. 

Diokletian juda ko’p inshootlarni qurdi. Saroylar, 

tsirk, Rimda termalar, Illiriyadagi Salona shahrida 

(Hozirgi Bosniyadagi Split)gi ulkan saroy ansambli 

bunyod  qilindi.  Diokletianning  eng  oxirgi 

tadbirlaridan biri nasroniylik dinini taqib qildi. 303-

304-yillarda keksa va kasal Diokletian yordamchisi 

Galeriy tazyiqi ostida nasroniylarga qarshi o’zini 4 

ediktini e’lon qildi.  

  

Rim  imperiyasi  g’arbiy  va  sharqiy  qismlarga bo’lindi. Italiya shuningdek imperiya markazi sifatida 

imtiyozini to’la yo’qotdi.  

  

Agar  II  asr  boshlari  Trayan  davri provinsiyalarining soni 45 ta bo’lsa, endilikda eski 

bepoyon provinsiyalarning bo’lish yo’li bilan ularning 

soni 108 taga etdi. Diokletian markazi Nikomediya 

bo’lgan imperiyaning sharqiy qismini  boshqardi. 

Markazi Mediolon (Milan, Shimoliy Italiya) bo’lgan 

g’arbiy qismini Maksimian boshqaruviga topshirdi.  

876 


Diokletian va Maksimian “Avgust” unvonini olib, 

o’zlariga yordamchi olib, ularga “Tsezar” unvonini 

berdilar. Tsezarlar avgustlarning avlodi hisoblangan 

Diokletianning  fikricha  bunday  tartib  imperiya 

birligini  saqlashga  yordam  berishi,  viloyatlarda 

xokimiyatning  zo’rayonlik  bilan  tortib  olinish 

imkoniyatiga yo’l qo’ymasligi va shuningdek Rim 

davlat chegaralarini qo’riqlashni osonlashtirishi lozim 

bo’lgan. German qabilalarining Rim hududiga doimiy 

ravishda bostirib kirishi harbiy islohot o’tkazishga 

majbur qildi.  

  Qo’shinning  soni  ko’paytirildi.  Endilikda  yirik 

yer egalari kolonlar va ozod qo’yilgan qullardan 

jangchilar berishga majbur edilar. Harbiy xizmatga 

german qabilalarining qismlari-federatlar qabul qilina 

boshlandi. Bundan tashqari qo’shinni tezkor harakat 

qilishini ta’minlash uchun chegara qo’shinlari va 

harakatdagi qo’shinlarga bo’lindi. Chegara qo’shinlari 

imperiyaning  mustahkamlangan  qal’alari  va 

chegaralarida  joylashtirildi.  Harakatdagi  yoki 

zahiradagi qo’shin urush havfi bo’lgan chegara 

hududiga yuborish uchun javgovor holatda saqlab 

turildi. Davlat hokimyati narx-navo va ish haqining 

o’sishi ustidan qat’iy nazorat o’rnatdi. Bir vaqtning 

o’zida soliq va pul islohotlari o’tkazildi va natijada 

ijtimoiy-iqtisodiy  tushkunlik  vaqtinchalik  bartaraf 

etildi. III asr oxiri IV asr boshlarida o’tkazilgan 

ma’muriy-harbiy va iqtisodiy islohotlar ulkan Rim 


1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling