Namangan davlat universiteti


Kursni o’qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar


Download 2.93 Mb.
Pdf ko'rish
bet22/23
Sana15.12.2019
Hajmi2.93 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

           
Kursni o’qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar 
“Boshlangich sinflarda chet tili ukitish metodikasi” kursini ukitishda darslik, 
kullanma  (ularning  ayrimlari  dasturning  foydalanilgan  adabiyotlar  kismida 
kursatilgan),  maruza  matnlari,  zamonaviy    pedagogik    va  informatsion  
Semestr 
Yuklama 
Auditoriya mashg‘ulotlari turi bo‘yicha 
o‘quv yuklamasi taqsimoti (soat) 
Mustaqil 
ta’lim 
Jami 
Ma’ruza 
Amaliy mashg‘ulot
 
IV 
64 
34 
16 
18
 
30 
Jami 
64 
34 
16 
18
 
30 

238 
 
texnologiyalar    usullari,  audio  va  video  kassetalar,  tarkatma  materiallar,  jadvallar 
va boshka kurgazmali kurollardan foydalaniladi.  
“Boshlangich  sinflarda  chet  tili  ukitish  metodikasi  ”  kursini 
loyihalashtirishda kuyidagi asosiy konseptual yondoshuvlardan foydalaniladi:  
Shaxsga  yunaltirilgan  ta`lim.  Bu  talim  uz  moxiyatiga  kura  talim 
jarayonining  barcha   ishtirokchilarini  tulakonli rivojlanishlarini kuzda tutadi.   Bu 
esa    ta`limni  loyihalashtirilayotganda,  albatta,  ma`lum  bir  ta`lim  oluvchining  
shaxsini    emas,    avvalo,    kelgusidagi    mutaxassislik  faoliyati  bilan  boglik  ukish 
masadlaridan kelib chikkan xolda yondoshilishni nazarda tutadi.  
Tizimli yondoshuv. Ta`lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini uzida  
mujassam etmogi  lozim:  jarayonning  mantikiyligi,  uning barcha boginlarini  ozaro 
boglanganligi, yaxlitligi.  
Faoliyatga  yunaltirilgan  yondoshuv.  SHaxsning  jarayonli  sifatlarini 
shakllantirishga,  ta`lim  oluvchining  faoliyatni  aktivlashtirish  va  intensivlashtirish, 
o’quv  jarayonida  uning  barcha  kobiliyati  va  imkoniyatlari,  tashabbuskorligini 
ochishga yunaltirilgan talimni ifodalaydi.  
Dialogik  yondoshuv.  Bu  yondoshuv  o’quv  munosabatlarini  yaratish 
zaruriyatini    bildiradi.  Uning  natijasida  shaxsning  uz-uzini  faollashtirishi  va  uz-
uzini kursata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.  
Xamkorlikdagi ta`limni tashkil etish. Demokratik, tenglik, ta`lim beruvchi 
va  ta`lim  oluvchi  faoliyat  mazmunini  shakllantirishda  va  erishilgan  natijalarni 
baxolashda birgalikda ishlashni joriy etishga e`tiborni karatish zarurligini bildiradi.  
Muammoli  ta`lim.  Ta`lim  mazmunini  muammoli  tarzda  takdim  kilish 
orkali  ta`lim  oluvchi  faoliyatini  aktivlashtirish  usullaridan  biri.  Bunda  ilmiy  
bilimni obektiv karama-karshiligi va uni xal etish usullarini, dialektik mushoxadani 
shakllantirish  va  rivojlantirishni,  amaliy  faoliyatga  ularni  ijodiy  tarzda  kullashni 
mustakil ijodiy faoliyati taminlanadi.  
Axborotni taqdim qilishning zamonaviy vositalari va usullarini qo’llash  
-  yangi  kompyuter  va  axborot  texnologiyalarini  o’quv  jarayoniga qo’llash.  
O‘qitishning  usullari  va  texnikasi.  Maruza  (kirish,  mavzuga  oid, 
vizuallash), muammoli ta`lim, keys-stadi, pinbord, paradoks va loyixalash usullari, 
amaliy ishlar.  

239 
 
O‘qitishni  tashkil  etish  shakllari:  dialog,  polilog,  mulokot  xamkorlik  va 
uzaro urganishga asoslangan frontal, kollektiv va gurux.  
O‘qitish    vositalari:  ukitishning    an`anaviy    shakllari  (darslik,  maruza 
matni) bilan bir katorda – kompyuter va axborot texnologiyalari.  
Kommunikatsiya  usullari:  tinglovchilar  bilan    operativ    teskari  alokaga 
asoslangan  bevosita  uzaro  munosabatlar.  Teskari  aloka  usullari  va    vositalari: 
kuzatish,  blits-surov,  oralik  va  joriy  va  yakunlovchi  nazorat    natijalarini    tahlili  
asosida  ukitish diagnostikasi.  
Boshqarish  usullari va vositalari: o’quv  mashguloti boskichlarini belgilab  
beruvchi  texnologik  karta  kurinishidagi  o’quv  mashgulotlarini  rejalashtirish, 
kuyilgan  maksadga  erishishda  ukituvchi  va  tinglovchining  birgalikdagi    xarakati, 
nafakat  auditoriya  mashgulotlari,  balki  auditoriyadan  tashkari  mustakil  ishlarning 
nazorati.  
Monitoring  va    baxolash:  uquv  mashgulotida    xam  butun  kurs  davomida 
xam  ukitishning  natijalarini  rejali  tarzda  kuzatib  borish.  Kurs  oxirida  test  
torshiriklari  yoki  yozma  ish  variantlari  yordamida  tinglovchilarning  bilimlari 
baxolanadi.  
AMALIY MASHG‘ULOTLARNING TAVSIYA ETILADIGAN 
MAVZULARI 
1-mavzu.  Boshlang‘ich  sinflarda  ingliz  tili  o‘qitish  metodikasining 
ta’limshunoslik  asoslari:  boshlang‘ich  ta’limda  chet  til  o‘qitish  konsepsiyalari,  
boshlang  ‘ich  sinflarda  ingliz  tili  o  ‘qitishning  didaktik,  psixologik,  lingvistik, 
metodik tamoyillari 
Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli ta`lim.  
Adabiyotlar: A2; A1;Q5; Q2; Q6;   
2-mavzu. Boshlang‘ich sinflarda ingliz tili o ‘quv fanining hususiyatlari
ta’lim sharoiti tushunchalardan kelib chiqib zamonaviy  metodikada kichik maktab 
yoshida  chet  tilni  tabiiy  muhitda  o‘zlashtirish  va  uni  maktab  sharoitida 
o‘rganilishining  ob’ektiv  qonuniyatlarini  ilmiy  jihatdan  asoslovchi  nazariyalar, 
boshlang‘ch  sinflarda  ingliz  tili  o‘qitishning  maqsad  va  vazifalari,  boshlang‘ich 
sinflarda  ingliz  tili  o‘qitishning  amaliy,  ta’limiy,  tarbiyaviy  va  rivojlantiruvchi 
maqsadlari,  boshlang‘ch  sinflarda  ingliz  tili  o‘qitish  vositalari,  o‘qitish  mazmuni, 
til  materiali,  til  birligi,  nutq  mavzusi,  o‘qitish  vositasi,  darslik  majmua,  bilim, 
malaka, ko‘nikma 

240 
 
Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli ta`lim.  
Adabiyotlar: A1; A3; Q4;Q1.   
3-mavzu.  Boshlang‘ich  sinflarda  chet  til  o‘qitish  metodikasining 
tilshunoslik  asoslari:  boshlang  ‘ich  sinflarda  chet  til  o  ‘qitish  metodikasining 
lingvistik  asoslari,  lingvistik  kompetensiya,  sosiolingvistik  kompetensiya, 
pragmatik kompetensiya, ingliz-o‘zbek tillarida nutq rivojlanishi filo va ontogenezi 
hamda  leksik  va  grammatik  ko‘nikmalarning  rivojlanishi  bo‘yicha  o‘xshash  va 
farqli xususiyatlari 
Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli ta`lim.  
Adabiyotlar: A1; A3; A5; Q5;Q4. 
4-mavzu.  Boshlang‘ich  sinflarda  chet  til  o‘qitish  metodikasining 
psixolingvistik  asoslari:  nutq  fiziologiyasi  (lingvofiziologiya)da,  nutqning  sodir 
bo‘lishi  va  uni  idrok  etilishi,  ona  tili  va  chet  tilda  leksik  ko‘nikmalarning 
shakllanishi,  ot  va  fe’llarning  morfologik  xususiyatlari,  ona  tili  va  chet  tilda 
grammatik 
ko‘nikmalarning 
rivojlanishi, 
kontrastiv 
gipoteza, 
tillararo 
interferensiya  
Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli ta`lim.  
Adabiyotlar: A1; A3; Q4;Q1.    
5-mavzu.  Boshlang‘ich  sinflarda  ingliz  tili  o‘qitish  metodikasining 
sosiolingvistik 
asoslari: 
sosiolingvistik 
kompetensiya, 
madaniyatlararo 
kompetensiya,  tili  o‘rganilayotgan  mamlakat  xalqlariga  xos  urf-odatlar,  e’tiqod, 
marosimlar,  san’at  turlari,  folklor,  axloq-odob  me’yorlari,  maqol,  matal,  ertak, 
milliy  qahramonlar,  kiyim-kechak,  taomlar,  kundalik  mashg‘ulotlar,  boshlang‘ich 
sinf  o‘quvchilari  uchun  sosiolingvistik  material  tanlash  xususiyatlari,  empirik 
yondashuv,  lingvistik  yondashuv,  sosiolingvistik  mazmun  (material)ni  tanlash 
yondashuvlari, sosiolingvistik materialni tanlash birliklari va prinsiplari 
Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli ta`lim.  
Adabiyotlar: A3; A2;Q1; Q2.   
6-mavzu.  Boshlang‘ich  sinflarda  ingliz  til  o‘qitish  metodikasining 
psixolingvistik  asoslari:    boshlangʻich  sinf  oʻquvchilariga  chet  til  oʻqitishda 
tillararo  interferensiyani  oldini  olish  usullari, 
nutqiy  faoliyatni  rivojlantirish  usuli, 
Boshlang‘ich  sinflarda  ingliz  tili  o  ‘qitishning  yoshga  oid  hususiyatlari,  1-2  sinf 
o‘quvchilarining 3-4 sinf o‘quvchilaridan farqlanishi, xotira, diqqat, tafakkur  
Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli ta`lim.  
Adabiyotlar: A3; A2;Q1; Q2.   
7
-mavzu
. 
Boshlang‘ich ta’limda chet til o‘qitishning psixologik asoslari: 
Kritik  davr  gipotezasi,  Eng  yaqin  rivojlanish  zonasi  nazariyasi,  Mediatsiya 
nazariyasi, 
«Kognitiv 
konstruktivizm» 
va 
«ijtimoiy 
konstruktivizm» 

241 
 
nazariyalarining qiyosiy tahlili
 
Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli ta`lim.  
Adabiyotlar: A3; A2;Q1; Q2.   
8-mavzu.  Boshlang‘ich  sinflarda  ingliz  tili  o‘qitishning  kommunikativ 
yondashuv  texnologiyalari:  mashqlar  sistemasi,  kommunikasiya  va  interaksiya 
mashqlari,  nazoratdagi  mashqlar,  skafolding  modeli,  topshiriqqa  asoslangan  til 
o‘qitish,  proyektga  asoslangan  faoliyat,  didaktik,  kommunikativ,  syujetli,  rolli 
o‘yinlar   
Qo’llaniladigan ta`lim texnologiyalaridialogik yondoshuv, muammoli ta`lim.  
Adabiyotlar: A3; A2;Q1; Q2.   
BOSHLANG ‘ICH SINFLARDA INGLIZ TILI O ‘QITISH FANI 
BO‘YICHA VI SEMESTRGA AJRATILGAN MA’RUZA SOATLAR 
TAQSIMOTI 
T/r                 Ma’ruza mavzulari   
Soat 
 
IV-semestr 
 

Boshlang‘ich sinflarda ingliz tili o‘qitish metodikasining lingvodidaktik 
asoslari 


Boshlang‘ich sinflarda ingliz tili o ‘quv fanining hususiyatlari  


Boshlang‘ich  sinflarda  chet  til  o‘qitish  metodikasining  tilshunoslik 
asoslari 


Boshlang‘ich  sinflarda  chet  til  o‘qitish  metodikasining  psixolingvistik 
asoslari 


Boshlang‘ich sinflarda ingliz tili o‘qitish metodikasining sosiolingvistik 
asoslari 


Boshlang‘ich sinflarda ingliz til o‘qitish metodikasining psixolingvistik 
asoslari 


Boshlang‘ich ta’limda chet til o‘qitishning psixologik asoslari 


Boshlang‘ich sinflarda ingliz tili o‘qitishning kommunikativ yondashuv 
texnologiyalari 

 
IV-semestr jami: 
16 

242 
 
BOSHLANG ‘ICH SINFLARDA INGLIZ TILI O ‘QITISH FANI 
BO‘YICHA VI SEMESTRGA AJRATILGAN AMALIY SOATLAR 
TAQSIMOTI 
T/r                 Ma’ruza mavzulari   
Soat 
 
IV-semestr 
 

Boshlang‘ich sinflarda ingliz tili o‘qitish metodikasining lingvodidaktik 
asoslari 


Boshlang‘ich sinflarda ingliz tili o ‘quv fanining hususiyatlari  


Boshlang‘ich  sinflarda  chet  til  o‘qitish  metodikasining  tilshunoslik 
asoslari 


Boshlang‘ich  sinflarda  chet  til  o‘qitish  metodikasining  psixolingvistik 
asoslari 


Boshlang‘ich sinflarda ingliz tili o‘qitish metodikasining sosiolingvistik 
asoslari 


Boshlang‘ich sinflarda ingliz til o‘qitish metodikasining psixolingvistik 
asoslari 


Boshlang‘ich ta’limda chet til o‘qitishning psixologik asoslari 


Boshlang‘ich sinflarda ingliz tili o‘qitishning kommunikativ yondashuv 
texnologiyalari 


Boshlang‘ich sinflarda ingliz tili o‘qitishda baxolash  

 
IV-semestr jami: 
18 
 
MUSTAQIL TA’LIMNI TASHKIL ETISHNING SHAKLI VA MAZMUNI 
“Boshlang’ich sinflarda chet tilini o’qitish metodikasi” kursi bo’yicha 
mustaqil ta`lim kutubxona yoki internet saytlari orqali quyida berilgan  mavzularni 
o’qib  o’rganish,  maktabda  mashg’ulot  tashkil  etish  va  darslarni kuzatish  shaklida 
tashkil  etiladi.  Talabalar  quyidagi  mavzular  asosida  ma`lumotlar  to’plashlari, 
ushbu mavzular asosida o’qigan ilmiy maqolalarga taqriz yozib, o’z portfoliolariga 
kiritishlari talab qilinadi. Tavsiya etilayotgan mustaqil ishlarning mavzulari: 

243 
 

   mul’tisensor ta`lim uslublari (vizual, audio, kinestet, taktil); 

   ta`limning samarali strategiyalari; 

   bolalarga autentik kitoblarni o’qib berishning afzalliklari; 

   boshlang’ich ta`limda informatsion texnologiyalardan foydalanish; 

   bolalarda madaniyatlararo bag’rikenglikni rivojlantirish; 

   portfolio bilan ishlash; 

   o’yinlar va qo’shiqlar yordamida boshlang’ich maktabda chet tilini 
      o’qitishning samarali usuli; 

   boshlang’ich maktabda chet tilini o’qitishning loyiha metodi; 

   ertaklar chet tilini o’qitishda motivatsiyani oshirish vositasi sifatida; 

   chet tillarni kichik yoshda o’qitish: kamchilik va yutuqlar; 

   chet tili darslarida videomateriallardan foydalanish; 

   
№  Mavzular 
Soatlar 
IV-semestr 

Teaching methods  of multisensory 


Productive strategies of teaching  


Advantages  of  teaching  young  learners  with  reading  authentic 
books 


Using mass media in primary classes 


Developing intercultural competence of young learners 


Working on portfolio 


Using songs and games in teaching primary classes 


Project method in teaching young learners 


Fairy tales as a means of teaching in primary classes 


Advantages  and  disadvantages  of  teaching  English  in    very  yong 
learners 


Using vedio materials in primary classes 

 
JAMI YILLIK 
30 

244 
 
 BAHOLASH TARTIBI VA MEZONLARI 
Talabalarning joriy semestrda fanlarni o‘zlashtirishi har bir baholash turlari 
bo‘yicha:  5  (a’lo),  4  (yaxshi),  3  (qoniqarli)  va  2  (qoniqarsiz)  ko‘rinishida 
baholanadi. 5, 4 va 3 baholar ijobiy hisoblanadi. Baholashda raqam va matn bir xil 
talqin etiladi. 
Malakaviy  amaliyot,  kurs  ishi  (loyihasi),  fan  (fanlararo)  davlat 
attestatsiyasi, bitiruv  malakaviy  ishi, shuningdek  magistraturada  ilmiy-tadqiqot  va 
ilmiy-pedagogik  ishlar  hamda  magistrlik  dissertatsiyasi  bo‘yicha  talabalar 
o‘zlashtirishi ham yuqoridagi baholash turlari bo‘yicha baholanadi. 
Talabaning  fan  bo‘yicha  o‘zlashtirishini  baholashda  quyidagi  namunaviy 
mezonlar tavsiya etiladi: 
5 (a’lo) baho:  
xulosa va qaror qabul qilish; 
ijodiy fikrlay olish; 
mustaqil mushohada yurita olish; 
olgan bilimlarini amalda qo‘llay olish; 
mohiyatini tushunish; 
bilish, ifodalash, aytib berish; 
fan bo‘yicha tasavvurga ega bo‘lish. 
4 (yaxshi) baho:  
mustaqil mushohada yurita olish; 
olgan bilimlarini amalda qo‘llay olish; 
mohiyatini tushunish; 
bilish, ifodalash, aytib berish; 
fan bo‘yicha tasavvurga ega bo‘lish. 
 
3 (qoniqarli) baho: 
mohiyatini tushunish; 
bilish, ifodalash, aytib berish; 
tasavvurga ega bo‘lish. 
 
2 (qoniqarsiz) baho: 
fan dasturni o‘zlashtirmaganlik; 
fanning mohiyatini bilmaslik; 
aniq tasavvurga ega bo‘lmaslik; 
mustaqil fikrlay olmaslik. 
 
 
 

245 
 
Boshlang‘ich sinflarda ingliz tili o‘qitish fani bo‘yicha talabalar bilimini 
baholash me’zonlari: 
Oraliq nazorat  -  Test (dars jarayonida o’tilgan mavzular yuzasidan) 
5 baho
 
Yakuniy nazorat - Test (Semestr mobaynida o’tilgan mavzular bo’yicha) 
5 baho 
 
NAZORAT SAVOLNOMALARI 
10. 
Konsepsiya atamasiga kengroq ta’rif bering. 
11. 
Kritik Davr Gipotezasi haqidagi ma’lumotlarni umumlashtiring.   
12. 
Chet  tillarni  boshlang‘ich  ta’lim  o‘quv  dasturiga  kiritish  qarorining 
maqsadlarini tushuntirib bering.   
13. 
O‘zbekistonda  boshlang‘ich  chet  til  ta’limining  asosiy  konsepsiyasini 
aniqlashtiring.  
14. 
Chet til o‘qitish konsepsiyalarini bir-biridan farqini aniqlab oling. 
15. 
Boshlang‘ich  sinflarda  chet  til  o‘qitishda  qo‘llaniladigan  tamoyillarni 
nomma-nom ayting. 
16. 
Boshlang‘ich  sinflarda  chet  til  o‘qitish  metodikasi  tamoyillari  nechta  va 
qanday guruhlarni tashkil etishini bilib oling. 
17. 
Ayrim tamoyillar haqida o‘z fikringizni bayon etishga tayyorlaning. 
18. 
Vizual  yondashuv  va  multisensor  (barcha  nutq  analizatorlarini  to‘liq 
qo‘zg‘atuvchi)  o‘rganishni  tatbiq  etish  bo‘yicha  o‘z  fikringizni  asoslashga 
tayyorlaning.     
19. 
Ta’lim tizimidagi boshqa fanlardan chet tilning farqini aniqlashtiring. 
20. 
Ta’lim sharoiti tushunchasining tarkibiy qismlarini tushunib olin. 
21. 
Chet til o‘qitish metodikasida  “o‘rganish”  va “o‘zlashtirish” deganda nima 
tushuniladi? 
22. 
Chet  tilni  o‘zlashtirish  va  o‘rganilishining  ob’ektiv  qonuniyatlarini  ilmiy 
jihatdan asoslovchi nazariyalarni qiyoslang. 
  
23. 
Chet  til  o  ‘qitishda  bilim,  ko‘nikma  va  malaka  tushunchalariga  berilgan 
ta’riflarni qiyoslang. 
24. 
Lingvistik  kompetensiya  tarkibidagi  kompetensiyalarning  ta’riflarini 
aniqlashtiring. 
25. 
Sosiolingvistik 
va 
pragmatik 
kompetensiyalarning 
farqlanishini 
aniqlashtiring.   
26. 
Umumiy o‘rta ta’lim maktab kursida chet til o‘rgatishning amaliy, ta’limiy, 
tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarini tushunib oling. 
27. 
 “O‘qitish vositalari” deganda nimani tushunasiz? 

246 
 
28. 
 Dastur va darslik orasidagi munosabatlarni aniqlang.  
29. 
 Chet til o‘qitish mazmunining tarkibiy qismlarini bayon qiling.  
30. 
 Metodik 
terminlar  “mavzu”,  “vaziyat”,  “malaka”,  “ko‘nikma”ni 
ifodalaydigan tushunchalar talqinini bayon eting.  
31. 
 Qaysi  nutq  faoliyati  turlari  bo‘yicha  mavzu  va  vaziyat  berilishi  maqsadga 
muvofiqligini muhokama qiling.  
32. 
Ta’limning mazmunini belgilashda qanday fikrlar mavjud? 
33. 
Til materiali nima va u ta’lim uchun qanday ahamiyat kasb etadi? 
34. 
Til va nutq tushunchalari qanday farqlanadi? 
35. 
Chet  til  o‘qitish  metodikasining  lingvistik  asoslari  o‘qituvchi  uchun  nimani 
anglatadi? 
36. 
Boshlang‘ich  chet  til  ta’limida  tilga  oid  kompetensiyaning  egallanishi 
muhim sanaladimi, yoki aksincha bo‘lishi lozimmi?   
37. 
Ona  tili  va  chet  tilda  nutq  rivojlanishining  o‘hshash  va  farqli  jihatlarini 
aniqlashtiring. 
38. 
Nutqning verballshuvi haqidagi bilimlaringizni takomillashtiring. 
39. 
Psixologiya fanidan metodika qanday ilmiy ma’lumotlar olishi mumkinligini 
aniqlang. 
40. 
Ta’limshunoslik, lingvota’limshunoslik va lingvometodika terminlari haqida 
bilimingizni sinab ko‘ring. 
41. 
Kontrastiv gipoteza haqida o‘z fikringizni asoslang. 
42. 
 O‘zbek  va  ingliz  tilllarini  qiyosiy  o‘rganish  orqali  har  ikki  tilning  fe’l  va 
otlarida morfologik va sintaktik jihatlaridagi farqlarni aniqlashtiring. 
34.  Chet  til  o‘qitish  metodikasidagi  sosiolingvistik  aspektning  hususiyatlarini 
aniqlashtiring. 
35.  Madaniyatlararo  kompetensiya  atamasiga  berilga  ta’riflarga  munosabat 
bildiring. 
36.  Metodikaning  sosiolingvistik  aspektini  bilish  bo‘lajak  chet  til  o‘qituvchisiga 
nima uchun  ahamiyatli? 
37.  Boshlang‘ich  chet  til  ta’limida  sosiolingvistik  kompetensiyaning  egallanishi 
uchun nimalarga e’tibor qaratish zarur? 
38.  Boshlang‘ich sinflarda sosiolingvistik materialning egallanish tarzi yoki usuli 
haqidagi bilimingizni sinab ko‘ring. 
39.  Dastur 
materialini  tanlashga 
  empirik,  lingvistik,  va  pragmatik 
yondashuvlarning umumiy va farqli hususiyatlarini aniqlashtiring. 
40.  Sosilingvistik materialni tanlash yondashuvlari yuzasidan fikr bildiring. 
41. Sosiolingvistik kompetensiyaning egallanishini ta’minlash  uchun darslik bilan 
ishlashda qanday metodik tadbirlar qo‘llanilishi lozimligini aniqlang. 
42. Mashq deganda nimani tushunasiz? 

247 
 
43.  Nazoratdagi  va  kommunikativ  mashqlarning  bajarilishidan  ko‘zlangan 
maqsadlarni aniqlashtiring.    
44.  “Texnologiya” tushunchasini metodik tahlil eting.  
45. Skafolding atamasiga berilgan ta’riflarni umumlashtiring.  
46.  Metodik  terminlar  “pedagogik  texnologiya”  va  “ped-texnologiya”ni 
ifodalaydigan tushunchalar talqinini bayon eting.  
47.  Ingliz tili o‘qitishda bolalarning qanay hususiyatlari e’tiborga olinishi lozim? 
48.  Kichik  maktab  yoshidagi  o‘quvchilarning  bilish  jarayonlarini  ifodalaydigan 
tushunchalar talqinini bayon eting.   
49.  «Nutq  namunasi  asosida  chet  til  o‘qitish»,  «Og‘zaki  nutqning  ilgarilashi», 
«Chet tilda tabiiy nutqqa yaqinlashish», «Nutqiy yo‘nalganlik», «Yaxlit o‘rgatish» 
tamoyillarining umumiy va farqli jihatlarini aniqlashtiring.  
50. A.N.Xomski nazariyasi haqida o‘z fikringizni bayon eting.  
51.  “Kognitiv  konstruktivizm”  va  “ijtimoiy  konstruktivizm”  nazariyalarining 
o‘hshash va farqli jihatlarini aniqlashtiring.  
52.  “Eng  yaqin  rivojlanish  zonasi”  tushunchasiga  berilgan  ta’riflarga  munosabat 
bildirng.  
 
FOYDALANISH UCHUN TAVSIYA ETILAYOTGAN ADABIYOTLAR 
1.  Galskova  N.D.,  Nikitenko  Z.N.  Teoriya  i  praktika  obucheniya  inostrannim 
yazikam. Nachalnaya shkola: Metodicheskoe posobie.  – M.: Ayriss-press, 2004. – 
240 s. 
2.  Gorlova  N.A.  Lichnostno-deyatelnostniy  metod  obucheniya  inostrannim 
yazikam  doshkolnikov,  mladshix  shkolnikov  i  podrostkov.  Teoreticheskie  osnovi. 
– M.: MGPU, 2010. – 248 s.  
3.  Jalolov  J.J.  Chet  til  o‘qitish  metodikasi:  chet  tillar  oliy  o‘quv  yurtlari 
(fakultetlari) talabalari uchun darslik. – T.: O‘qituvchi, 2012. – 432 b. 
4.  Jalolov  J.J.,  Makhkamova  G.T.,  Ashurov  Sh.S.  English  Language  Teaching 
Methodology. – T.: Fan va Texnologiyalar, 2015. – 336 b. 
5.  Cameron  L.  Teaching  Languages  to  Young  Learners.  Cambridge:  Cambridge 
University Press, 2005. – 158 p.  
6.  Enever  J.,  Moon  J.,  Raman  U.  Young  Learner  English  Language  Policy  and 
Implementation: International Perspectives. – UK., Garnet Publishing Ltd. 2009. – 
242 p.  
7.  Gordon  T.  Teaching  young  children  a  second  language.  –  Greenwood 
Publishing Group, 2007. – 234 p.  

248 
 
8. Halliwell S. Teaching English in the Primary classroom. – NY.: Longman, 2003. 
– 178 p.  
9. Lightbown P.S., Spada N. How  languages are learned.  –  L.: Oxford University 
Press, 2006. – 234 p.  
10.  Linse  C.T.  Practical  English  Language  Teaching:  Young  Learners.  –  New 
York: McCraw-Hill, 2005. – 216 p.  
11.  Moon  J.  Children  Learning  English.  A  guidebook  for  English  language 
teachers. – Macmillan, 2005. – 184 p.  
12.  Pinter  A.  Children  learning  second  languages.  Research  and  practice  in 
Applied Linguistics. – UK.: Palgrave &Macmillan, 2011. – 308 p. 

Download 2.93 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling