Навоий давлат кончилик иистиути академик лицейи № Йуналиш номи Фамилияси


Download 0.52 Mb.
Pdf ko'rish
bet3/3
Sana10.10.2020
Hajmi0.52 Mb.
1   2   3

4

12,42

4,2


7

7,7


24,3

24,3


190

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Ахатов

Азим


Кудратилло угли

2

6,26

12,6


5

5,5


24,3

24,3


191

И жтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Акмалов

Алиш ер


А кмалович

3

9,35

10,5


4

4,4


24,2

24,2


192

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Хайруллаев

Ж амш ид


Хамидулло Угли

4

12,43

6,3


5

5,5


24,2

24,2


193

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Ботирова

Зебинисо


Садриддиновна

4

12,44

8,4


3

3,3


24,1

24,1


194

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Файзуллаев

Баходир


Учкун угли

4

12,44

8,4


3

3,3


24,1

24,1


195

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Коматиллаев

Садриддин

Собир угли

4

12,45

10,5


1

1,1


24

24

196Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Рахматов


Элбек

Валишер угли

5

15,5


3

6,3


2

2,2


24

24

197Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

БегмаматовГолиб

Ш авкатович

3

9,3


4

8,4


5

5,5


23,2

23,2


198

Ижтимоий- 

гуманитар  фанлар 

(тарих)


Насимов

Ж авохир


Амон угли

4

12,43

6,3


4

4,4


23,1

23,1


199

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Пайзиев

Огабек


Отабек угли

3

9,35

10,5


3

3,3


23,1

23,1


200

Ижтимоий-

Усмонова

М аржона


М урод кизи

3

9,35

10,5


3

3,3


23,1

23,1


201

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Джабборова

Камола


Ш авкатовна

3

9,36

12,6


1

1,1


23

23

202Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

БоймуродоваЗарина

Илхомвна


4

12,4


4

8,4


2

2,2


23

23

203Ижгимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Уринбоев


С арварбек

Саид угли

3

9,3


3

6,3


6

6,6


22,2

22,2


204

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Эргаш жонова

Гулсанам


Ж алол кизи

2

6,25

10,5


5

5,5


22,2

22,2


205

И жгимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Ахмадова

Сабина


Аминжон кизи

3

9,34

8,4


4

4,4


22,1

22,1


206

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Бофокулова

Н игина


Телмон кизи

4

12,42

4,2


5

5,5


22,1

22,1


207

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


М амарахимов

Сухроб


Ш ухрат угли

4

12,42

4,2


5

5,5


22,1

22,1


208

Ижтимоий- 

гуманитар  фанлар 

(тарих)


Рузикулов

Ш охрух


Тотлибой угли

2

6,26

12,6


3

3,3


22,1

22,1


209

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Турдиниёзов

Сухроб


Гофур угли

2

6,24

8,4


6

6,6


21,2

21,2


210

И жтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Ш арипова

Фарахноз


Рамазон кизи

3

9,32

4,2


7

7,7


21,2

21,2


211

И жтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Азимов

Диёрбек


А нвар угли

1

3,17

14,7


3

3,3


21,1

21,1


212

И жтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Нормуминова

Ойгул


Умиркул кизи

1

3,17

14,7


3

3,3


21,1

21,1


213

Ижтимоий- 

гуманитар  фанлар 

(тарих)


Нормуродова

У  мида


Н орпулат кизи

3

9,34

8,4


3

3,3


21

21

214И жтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Сохибов


Ш охжахон

Ш ахобиддинович

4

12,4


2

4,2


4

4,4


21

21

215И жтимоий- 

гуманитар  фанлар 

(тарих)

ЛукмоноваМ аржона

У лугбек кизи

1

3,1


6

12,6


4

4,4


20,1

20,1


216

И жтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Актамова

Сарвиноз


Собир кизи

2

6,25

10,5


3

3,3


20

20

217Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Темирова


Ю лдуз

Темир кизи

2

6,2


5

10,5


3

3,3


20

20

218И жтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Намозов


Руслан

Н аим угли

4

12,4


2

4,2


3

3,3


19,9

19,9


219

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Рахимов

Амирхон


Ахрорович

3

9,34

8,4


2

2,2


19,9

19,9


220

И жтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Холикулова

Ш ахло


Ш ерзод кизи

2

6,24

8,4


4

4,4


19

19

221И жтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Ш авкиев


Хасан

И смат кизи

2

6,2


4

8,4


4

4,4


19

19

222И жтимоий-

гуманитар фанлар 

(тарих)

ХужамуролрваДилновоз

Н уриддин кизи

2

6,2


5

10,5


2

2,2


18,9

18,9


223

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


М адатов

Сухроб


Ш ухратович

2

6,22

4,2


7

7,7


18,1

18,1


224

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Умртош ева

Нафосат


Хамдам  кизи

1

3,16

12,6


1

1,1


16,8

16,8


225

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Ш одибоев

Исматилло

Ш авкиддин угли

3

9,32

4,2


3

3,3


16,8

16,8


226

И жгимоий- 

гуманитар  фанлар 

(тарих)


Хамитова

Диёра


Тулкин кизи

1

3,14

8,4


4

4,4


15,9

15,9


227

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Ю нусов

Сухробжон

Жасур угли

3

9,33

6,3


0

0

15,615,6

228


Ижтимоий- 

гуманитар  фанлар 

(тарих)

БобокуловФеруз

Сирожиддин угли

1

3,1


4

8,4


3

3,3


14,8

14,8


229

Ижгимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Эш муродов

М адаминбек

А зам ат угли

2

6,23

6,3


2

2,2


14,7

14,7


230

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Ж уманазарова

Озода


Рахим кизи

3

9,31

2,1


2

2,2


13,6

13,6


231

Ижтимоий- 

гуманитар  фанлар 

(тарих)


М ухиддинов

Садриддин

Ф ахриддинович

2

6,23

6,3


1

1,1


13,6

13,6


232

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Садинова

Зарина


И лхомовна

2

6,22

4,2


2

2,2


12,6

12,6


233

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Ж ураклов

Асадбек


Бахтиер угли

3

9,30

0

11,1

10,4


10,4

234


Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

А бдимажидоваСитора

А бдунажим кизи

0

0

00

0

00

0

235Ижтимоий- 

гуманитар  фанлар 

(тарих)

А бдурасуловаМ алика

Н уриддиновна

0

0

00

0

00

0

236Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

А дизов


А самбек

И стам  угли

0

0

00

0

00

0

237Ижтимоий-

гуманитар  фанлар 

(тарих)

А хмадкуловаНилуфар


П улат кизи

0

00

0

00

0

0238

Ижтимоий- 

гуманитар  фанлар 

(тарих)


Бехзодова

Ш амсикамар

Бехзод кизи

0

00

0

00

0

0239

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Дониёрова

Диёра


Азаматовна

0

00

0

00

0

0240

И жгимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Жуманов

Камариддин

Каспарович

0

00

0

00

0

0241

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Иброхимов

Авазбек


А диз угли

0

00

0

00

00

242


Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Каю мова


Зарина

Ш ухратовна

0

0

00

0

00

0

243Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Кубаева


М адинабону

Д илмурод кизи

0

0

00

0

00

0

244Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Раш идов


Сухроб

Суннат угли

0

0

00

0

00

0

245Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Саидова


М униса

Хайрулло кизи

0

0

00

0

00

0

246Ижтимоий- 

гуманитар  фанлар 

(тарих)

Сайпиева


Севинч

Давлатбой кизи

0

0

00

0

00

0

247Ижтимоий- 

гуманитар  фанлар 

(тарих)

СафтароваИнтизор

У мид кизи

0

0

00

0

00

0

248И жтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Собитова


Зарифа

Зохид кизи

0

0

00

0

00

0

249Ижгимоий-, 

гуманитар  фанлар 

(тарих)

Суярова


Ф отима

Собировна

0

0

00

0

00

0

250Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

ТошмукимоваБарчиной

Нуъмон кизи

0

0

00

0

00

0

251Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

ХамрокуловаУмида

Уктамжон кизи

0

0

00

0

00

0

252Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Хатамов  ,Захриддин

Зокирович

0

0

00

0

00

0

253Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Холдоров


»

Огабек


Файзулло угли

0

00

0

00

0

0254

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Худойбердиева

Райхона


Отамуродовна

0

00

0

00

0

0255

И жтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Ш ербеков

Атдамжон


Акмал угли

0

00

0

00

0

0256

Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)


Ш ерниёзова

Зарина


Хасан кизи

0

00

0

00

0

*  ,

0

257И жтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

ЭлмуродоваФ отима

Дилмурод кизи

0

0

00

0

00

0

258И жтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Эш боева


Ш ахноза

Бурхоновна

0

0

00

0

00

0

259Ижтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Ю лдош еваМ адина

Абдумумин кизи

0

0

00

0

00

0

260И жтимоий- 

гуманитар фанлар 

(тарих)

Ю лдош еваНаргиза

Илхом кизи

0

0

00

0

00

0

»Download 0.52 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling