Navoiy kon-metallurgiya kombinati navoiy davlat konchilik instituti


- Variant. Kabel liniyani tanlash


Download 0.75 Mb.
bet10/20
Sana12.11.2021
Hajmi0.75 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
5.4 2- Variant. Kabel liniyani tanlash.

KTP-1 1-variant kabi.KTP-4,KTP-3 kabi


KTP-2:

GPP dan KTP-2gachaS=979.29+443.9+83+390.1=1896.29 kVA, Un=10 kV, L= 170 m = 0,17 km

a) Ip = 1896.29/(2 . 1,73 . 10)=54.8 A

b) Ia = 1896.29/(1,73 . 10)=109.6 A

v) Kabelni ko‘ndalang kesim yuzasi F=54.8 /1,2=45.6mm2

g) Kabelni yotqizishni transheyada bajaramiz 2xAASHv (3x50)

Id.d=140 A; ΔR=44 kVt/km; K=1,61 mln. so‘m /km

d) Avariya rejimida Id.d> Ia = 140 > 109,6 – etarli

e) K3=54,8 /140=0,39

j) K`=1,61 . 0,17 . 2 = 0,54 mln. so‘m

z) ΔW=44 . 0,392. 2 . 0,17=2,27 kVt

k) UPE=2,27. 180100=0,4 mln. so‘m / yil

KTP-2 dan RU2 gacha

S=443.9kVA, Un=0,4 kV, L= 65 m = 0,065 km

a) Ip = 443.9/(4 . 1,73 . 0,4)=160.3 A

b) Ia = 443.9/(2 . 1,73 . 0,4)=320.7 A

v) Kabelni ko‘ndalang kesim yuzasi F=160.3 /1,2 =133.58mm2

g) Kabelni yotqizishni transheyada bajaramiz 4xASB (3x120+1x70)

Id.d=2x305 A; ΔR=88 kVt/km; K = 54 mln. so‘m /km

d) Avariya rejimida 1,3 .Id.d> Ia = 793 > 641.4 – etarli

e) K3=320.7/610=0,52

j) K`=54 . 0,065 . 4 = 14,04 mln.so‘m

z) ΔW=88 . 0,522. 4 . 0,065=6,18 kVt

k) UPE=6,18 . 180100=1,11 mln. so‘m / yil


KTP-3:


GPP dan KTP-3gacha

S=390,1+83=473,1 kVA, Un=10 kV, L= 175 m = 0,175 km

a) Ip = 473,1 /(2 . 1,73 . 10)=13,6 A

b) Ia = 473,1 /(1,73 . 10)=27,2 A

v) Kabelni ko‘ndalang kesim yuzasi F=13,6 /1,2=11,39 mm2

g) Kabelni yotqizishni transheyada bajaramiz 2xAASHv (3x16)

Id.d=75 A; ΔR=39 kVt/km; K=12 mln. so‘m /km

d) Avariya rejimida Id.d> Ia = 75 > 27.2 – etarli

e) K3=13.6 /75=0.18

j) K`=12 . 0.175 . 2 = 4.2 mln. so‘m

z) ΔW=39 . 0,182. 2 . 0,175=0.44 kVt

k) UPE=0.44. 180100=0.79 mln. so‘m / yil

KTP-2 dan RU3gacha

S=83kVA, Un=0,4 kV, L= 40 m = 0,04 km

a) Ip = 83/(4 . 1,73 . 0,4)=30 A

b) Ia = 83/(2 . 1,73 . 0,4)=60 A

v) Kabelni ko‘ndalang kesim yuzasi F=30/1,2 =25mm2

g) Kabelni yotkizishni transheyada bajaramiz 4xASB (3x50+1x25)

Id.d=165 A; ΔR=77 kVt/km; K = 23,5 mln. so‘m /km

d) Avariya rejimida 1,3 .Id.d> Ia = 214,5 > 60 – etarli

e) K3=60/165=0,36

j) K`=23,5. 0,04 . 4 = 3,76 mln. so‘m

z) ΔW=77 . 0,362. 4 . 0,04=1,6 kVt

k) UPE=1,6. 180100=0,28 mln. so‘m / yil

KTP-5:

GPP dan KTP-5 gachaS=1411+576.8=1987.8 kVA, Un=10 kV, L=70 m = 0,07km

a) Ip = 1987.8/(2 . 1,73 . 10)=57.4 A

b) Ia = 1987.8/(1,73 . 10)=114.9 A

v) Kabelni ko‘ndalang kesim yuzasi F=57.4 /1,2=47.8mm2

g) Kabelni yotkizishni transheyada bajaramiz 2xAASHv (3x50)

Id.d=165 A; ΔR=77 kVt/km; K = 23,5 mln. so‘m /km

d) Avariya rejimida 1,3 .Id.d> Ia = 214,5 > 114.9 – etarli

e) K3=57.4 /165=0,34

j) K`=23.5 . 0,07 . 2 = 3.29 mln. so‘m

z) ΔW=77 . 0,342. 2 . 0,07=1.24 kVt

k) UPE=1.24. 180100=0.22 mln. so‘m / yil


RP2 danKTP-5gacha

S=1411 kVA, Un=10 kV, L= 10 m = 0,01 km

a) Ip = 1411/(2 . 1,73 . 10)=40.7 A

b) Ia = 1411/(1,73 . 10)=81.5 A

v) Kabelni ko‘ndalang kesim yuzasi F=40.7/1,2=33.9mm2

g) Kabelni yotkizishni transheyada bajaramiz 2xAASHv (3x35)

Id.d=115 A; ΔR=42 kVt/km; K=36 mln

d) Avariya rejimida Id.d> Ia = 115 > 81.5 – etarli

e) K3=40.7/115=0.35

j) K`=36 . 0,01 . 2 = 0,72 mln. so‘m

z) ΔW=42 . 0,352. 2 . 0,01=0.1 kVt

k) UPE=0,1 . 180100=0.018 mln. so‘m / yil


KTP-5 dan RU5 gacha

S=576.8kVA, Un=0,4 kV, L= 30 m = 0,03 km

a) Ip = 576.8/(2 . 1,73 . 0,4)=208,3 A

b) Ia = 576.8/(1,73 . 0,4)=416,7A

v) Kabelni ko‘ndalang kesim yuzasi F=416.7 /1,2=173,6 mm2

g) Kabelni yotqizishni transheyada bajaramiz 2xASB (3x195+1x95)

Id.d=2*345 A; ΔR=91 kVt/km; K=38.5 mln. so‘m /km

d) Avariya rejimida Id.d> Ia = 448.5 > 416.7 – etarli

e) K3=208.3 /345=0.6

j) K`=38.5 . 0,03 . 4 = 4.62 mln. so‘m

z) ΔW=91 . 0,62. 4 . 0,03=3.93 kVt

k) UPE=3.93 . 180100=0.7 mln. so‘m / yil

KTP-6:

GPP dan KTP-6gachaS=867.3 kVA, Un=10 kV, L= 195m = 0,195 km

a) Ip = 867.3/(2* 1,73 . 10)=25 A

b) Ia = 867.3/(. 1,73 . 10)=50 A

v) Kabelni ko‘ndalang kesim yuzasi F=25/1,2 =20.8 mm2

g) Kabelni yotkizishni transheyada bajaramiz 2хAASHv (3x25)

Id.d=90 A; ΔR=40 kVt/km; K=31,35 mln.so‘m/km

d) Avariya rejimida Id.d> Ia = 90 > 50 – etarli

e) K3=25/90=0.27

j) K`=31.25*. 0.195 . 2= 12.18 mln. so‘m

z) ΔW=40 . 0,272. 2 . 0,195=1.13 kVt

k) UPE=1.13*180100=0.2 mln. so‘m / yil


2-variant uchun kabel liniyaning texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarini tanlash.

a) Kapital mablag‘:K`l=17.18+2.19+0.54+14.04+4.2+3.76+3.6+18.36+0.45+3.29+0.72+4.62+12.18=85.13 mln. so‘m
b) Bir yilda kabel liniyadagi elektr energiya isrofi narxi:

Upel`=0.47+0.258+0.4+1.11+0.79+0.28+0.72+1.19+0.22+0.018+5.11+0.7+0.2=11.464mln. so‘m /yil
5.5. KTP va kabel liniyalar uchun texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarni tanlash

Elektr ta’minotini loyihalashda texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar elektr energiya bilan uzluksiz ta’minlashda va tejamkorlikda muhim ahamiyatga ega.

Texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlarni hisoblashda muhim ko‘rsatkichlardan materiallarni chikimi, ya’ni elektr bilan ta’minlash inshootlarini kapital mablag‘i hisobga olinadi..

Boshqa ko‘rsatkichlariga: ekspluatatsiyaga chikimlar, xizmat ko‘rsatishga va joriy xizmatga, shuningdek elektr bilan ta’minlashga chikimlar kiradi..

Amortizatsiyaga chikim quyidagi formula orkali aniqlanadi
Ua=K . Ea
Bu erda Ea – amortizatsiiyani yillik koeffitsienti va, K – inshootni yoki kurilmaning elementini narxi.

Xizmat ko‘rsatishga va joriy ta’mirlashga chikimi quyidagi formula orkali aniqlanadiUtr=K . Etr
bunda Etr – xizmat ko‘rsatish va joriy ta’mirlashga yillik koeffitsient.

Tejamli va effektli variantni tanlashda taqqoslash metodi kulaydir. Bu holatda o‘z xarajatlarini koplash muddati quyidagi formula orkali aniqlanadiTok=(K1 – K2)/(Ue2 – Ue1) [yil]
Norma qoidasiga asosan o‘z xarajatlarini koplash muddati Tok=7-8 yil.

O‘z xarajatlarini koplash muddatini aniqlashda quyidagi holatlar kuzatiladi:  1. AgarTok< Tnbo‘lsa kam ekspluatatsiya xarajatli va katta kapital mablag‘li variant tanlanadi.

  2. AgarTok> Tn bo‘lsa katta ekspluatatsiya xarajatli va kam kapital mablag‘li variant tanlanadi.

  3. AgarTok = Tnbo‘lsa ishonchliligi buyicha taqqoslanib maksadga muvofik variant tanlanadi.

Variant 1
a)Kapital mablag‘ K=K`+Kl`=460.443+156 =616.443mln. so‘m

b) Bir yilda elektr energiya isrofi narxi:Upe=Upe`+Upel`=26.127+11.88 =38 mln. so‘m /yil

v) Amortizatsiyaga chiqimi

transformator uchun Ea=0,063

Ua=K . Ea =616.443∙0,063=38.83 mln. so‘m /yil;

kuchlanishi10 kVgacha erda yotkizilgan kabel liniya uchun Ea=0,03 bo‘lganini hisobga olibUa=K . Ea = 156. 0,03 = 4.68 mln. so‘m/yil;

g) Xizmat ko‘rsatish va ta’mirlashga chikim koeffitsienti

transformator uchun Ea=0,03

Utr=K . Etr =460.443∙0,03= 13.8 mln. so‘m/yil;

kuchlanishi10 kVgacha erda yotkizilgan kabel liniya uchun Etr=0,015 bo‘lganini hisobga olibUtr=K . Etr = 156. 0,015 = 2.34 mln. so‘m /yil

d) Ekspluatatsiyaga chikimlarUe=Upe+Ua+Utr = 38+38.83+4.68+13.8+2.34=97.65 mln. so‘m

e) Keltirilgan xarajatlar En=0,125Z=En. K+Ue = 0,125 . 616.443 +97.65=174.7 mln. so‘m /yil
Variant 2
a) Kapital mablag‘ K=K`+Kl`=473.166+71.21=544.376 mln. so‘m

b) Bir yilda elektr energiya isrofi narxi:Upe=Upe`+Upel`=25,871+11,08=37 mln. so‘m / yil

v) Amortizatsiyaga chikimi transformator uchun Ea=0,063 bo‘ladi vaUa=K . Ea =473,166∙0,063=29,8 mln. so‘m / yil

kuchlanishi10 kVgacha erda yotqizilgan kabel liniya uchunEa=0,03 bo‘ladi va

Ua=K . Ea =71.21∙0,03=2.13 mln. so‘m

g) Xizmat ko‘rsatish va ta’mirlashga chiqim koeffitsientini

transformator uchun Ea=0,03

Utr=K . Etr =473.166 ∙0,03=14.19 mln. so‘m/yil;

kuchlanishi10 kVgacha erda yotqizilgan kabel liniya uchun 10 kV Etr=0,015Utr=K . Etr = 71.21. 0,015 = 1.06 mln. so‘m /yil

d) Ekspluatatsiyaga chikimlarUe=Upe+Ua+Utr = 37+29.8+2.13+14.19+1.06=84.1mln. so‘m

e) Keltirilgan xarajatlar En=0,125Z=En. K+Ue = 0,125 . 544.376+84.1=152.147 mln. so‘m /yil
1- variant uchun o‘z xarajatlarini koplash muddati

Tok=(K1 – K2)/(Ue2 – Ue1)= (616.443– 544.376)/(84.1– 97.65)=3,3/3,66=-5.3 yil
KTP va kabel liniyalarni tanlash bo‘yicha variantlarni taqqoslash

10- jadvalda keltirilgan.


10-jadval

Taqqoslanadigan kattaliklarni nomlanishi

Begilanishi

Ulcham birligi

Variant 1

Variant 2

1. Kabel liniya soni 10 kV

10 kV

dona

7

8

2. Kabel liniya soni 04 kV

0,4 kV

dona

6

5

3. KTP soni

KTP

dona

5

6

4. KTP ni kapital mablag‘i

Kktp

mln. so‘m

460.443

473,166

5. Kabellarni kapital mablag‘i

Kl

mln. so‘m

170

85,13

6. KTPda energiya isrofi

Upet

mln. so‘m

26,172

25,871

7. Kabellarda energiya

isrofi


Upel

mln. so‘m

12,2

11,464

8. To‘la kapital mablag‘

K

mln. so‘m

616,443

544,376

9. To‘lik energiya isrofi

Upe

mln. so‘m

38

37

10. Amortizatsiyaga chikim

Ua

mln. so‘m

43,51

31,93

11. Kapital ta’mir.chikim

Utr

mln. so‘m

16,14

15,25

12. Ekspluatatsiyaga chikim

Ue

mln. so‘m

97,65

84,1

13. Keltirilgan xarajat

Z

mln. so‘m

174,7

152,147

14. O‘z xarajatlarini

koplash muddatiniTok

yil

-5.3Natijalar ikkinchi variant foydasiga bo‘lib, ichki elektr ta’minoti buyicha loyihamiz uchun 2- variantni qo‘llaymiz.
Download 0.75 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling