Navoiy kon-metallurgiya kombinati navoiy davlat konchilik instituti


Download 0.75 Mb.
bet5/20
Sana12.11.2021
Hajmi0.75 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
t/r

Sexlarni nomlanishi

Rust

kVt

kspr

cosφ

tgφ

Rr

kVt

Qr

kVar

Sr

kVA

Rud. osv

Vt/m2

Ks

Rro

kVt

Q`k

kVar

S`k

kVA

1

Mexanika sexi №1

2200

0,3

0,6

1,33

660

880

1100

14,3

0,95

62.15

145

726,76

2

Kuyish sexi №1

1100

0,8

0,85

0,619

880

544,72

1034,949

12.4

0,95

97.77

54.72

979,29

3

Kuyish sexi№2

990

0,8

0,85

0,619

792

490,248

931,4543

12.4

0,95

40

245.248

867,3

4

Temirchilik sexi

1380

0,3

0,6

1,33

414

550,62

688,8965

14.3

0,95

28.5

60.6

443,9

5

Mexanika sexi №2

2700

0,3

0,6

1,33

810

1080

1350

14.3

0.95

16.3

120

834,9

6

Termik sexi №1 0,4 kv

Termik sexi №2 10 kv

1800

1980

0,75

0,85

0.85

0,619

1350

1485


835,65

1512,8

635

2120

15.6

0.95

40

195,64

-1411,4

14857

Komp.sexi №1 0.4kv

Komp.sexi №1 10kv

520

3340

0,7

0,8

0.8

0,75

364

2338


273

1753,5

455

2922


9.1

0,95

23.3

113

-

403,8

2338

8

Nasos sexi

460

0,75

0,8

0,75

345

258,75

431,25

12

0,95

32.49

98.7

390,1

9

Kotel sexi

178

0,31

0,75

0,881

55,18

48,61

73,5375

15,6

0.85

12

48,61

83

10

Mex. Ta’mirlash sexi.


1200

0,37

0,65

1,169

444

519,036

683,0332


15

0,95

120.4

119


576,8

11

Zavod boshqarma


515

0,6

0,75

0,881

309

272,22

411,8067

9,2

0,9

46.1

27.22


356,1
Jami:0,61

1,29

9436,18

8499,4

12835,8519.01

1227,73

10071,75

Izoh: S`k - zavodni territoriyasini yoritish quvvati va transformatorning aktiv quvvatini isrofini hisobga olmagan holdagi tula quvvatidir

2. Elektr yuklamalar markazini aniqlash(EYUM) va elektr yuklamalarning kartogrammasini kurish.
2.1. Elektr yuklamalar markazini aniqlash(EYUM)

X0 = Σ(Rri ∙ Xi) / ΣPpi

Y0 = Σ(Rri ∙ Yi) / ΣPpi

Bunda Rri = (R0,4 + R10 + Rro)


Rri1 = 660 + 62.15 = 712,15 kVt

Rri2 = 880 + 97.77 = 977,77 kVt

Rri3 = 792+ 40= 872kVt

Rri4 = 414+28,5 = 442,5 kVt

Rri5 = 810+ 16,3 = 826,3 kVt

Rri6 = 1350+1483 + 40= 2873kVt

Rri7 = 364+2338 + 23,3 = 2725,3 kVt

Rri8 = 345 + 32,49 = 377,49 kVt

Rri9 = 55,18+ 12= 67,18 kVt

Rri10 = 444 + 120,4 = 564,4 kVt

Rri11 = 309+ 46,1 = 355,1 kVt
X0 = (712,15∙ 1,8 + 977,77∙ 4 + 872∙ 2,3 + 442,5 ∙ 6 + 826,3 ∙ 6,7 + 2873∙ 6,6 + 2725,3 ∙ 7,5 + 377,49 ∙ 7,1 + 67,18 ∙ 6,3 + 564,4 ∙ 4,5 + 355,1 ∙ 0,8)/ 9982,89

= 303,5 m
Y0 = (712,15∙ 6,7 + 977,77∙ 6,5+ 872∙ 2,7 + 442,5 ∙ 6,2 + 826,3 ∙ 3,5 + 2873∙ 1,8 + 2725,3 ∙ 1,8 + 377,49 ∙ 7,1 + 67,18 ∙ 7,5 + 564,4 ∙ 2,5 + 355,1 ∙ 4,1)/ 9982,89

= 176,5 m
X0 = 303,5 m

U0 = 176,5 m


Masshtabni hisobga olib bosh rejada sex elektr yuklamalarini ko‘rsatamiz.

2.2. Elektr yuklamalar kartogrammasini kurish


Maksimal quvvatni 7-sex kobul qiladi. R7 =2725.3 kVt, va uni aylana radiusni r10 = 5 sm, deb olsak unda masshtab:


m = 2725.3 / (3,14 ∙ 52) = 34.7 kVt/sm2

Boshqa sexlarni radiuslari quyidagi formula buyicha topiladi:r1 = 2,5 sm; r2 = 2,9 sm; r3 = 2,8 sm; r4 = 2,01 sm; r5 = 2,75 sm; r6 = 4,35 sm; r7 = 5 sm; r8 = 1,86 sm; r9 = 0,78 sm;

r10 = 2,27sm; r11 = 1,8 sm.
2.3. YOritish iste’moli quvvati buyicha yoritish sektorini aniqlash

Ppi = 3600

α = 3600 ∙ Po / Pp

Po = αoyoritish sektori

P10 = α1010 kVli iste’molchilar sektori

Z0,4 = 3600 – αo – α10–0,4 kVli iste’molchilar sektori
αosv1 = 3600 ∙62,15 / 712,15 = 31,4 = 31040`

αosv2 = 3600 ∙97,77 / 977,77 = 35,9 = 36030`αosv3 = 3600 ∙40 / 872 = 16,5 = 16050`

αosv4 = 3600 ∙28,5 / 442,5 = 23,1 = 23010`

αosv5 = 3600 ∙16,3 / 826,3 = 7,1 = 7010`

10kv αosv6 = 3600 ∙1483 / 2873 = 185,8 = 18508`

αosv6 = 3600 ∙40 / 2873 = 5,01 = 5001`

10kv αosv7 = 3600 ∙2338 / 2725,3 = 308,8 = 309020`

αosv7 = 3600 ∙23,3 / 2725,3 = 3,07 = 3007`

αosv8 = 3600 ∙32,49 / 377,49 = 30,9 = 31030`

αosv9 = 3600 ∙12 / 67,18 = 64,3 = 64030`

αosv10 = 3600 ∙120,4 / 564,4 = 76,7 = 77010`

αosv11 = 3600 ∙46,1 / 355,1 = 46,7 = 47010`

Elektr yuklamalar markazini topish, kartogramma kurish va yoritish sektorini kurish buyicha hisoblagan qiymatlarni 6-jadvalga kiritamiz.6-jadval

sexa

Rr

kVt

y

[m]

x

[m]

r

[sm]

αiosv

0,4 kV

αiosv

10 kV

1

712,15

335

90

2,5

31040`

-

2

977,77

325

200

2,9

35090

-

3

872

135

115

2,8

16050`

-

4

442,5

310

300

2,01

23010`

-

5

826,3

175

335

2,75

7010`

-

6

2873

90

330

4,35

5001`

18508`

7

2725,3

90

375

5

3007`

308080`

8

377,49

355

355

1,86

30090`

-

9

67,18

375

315

0,78

64030`

-

10

564,4

125

225

2,27

76070`

-

11

355,1

205

40

1,8

46070`

-

Zavod EYUM

9982.89

2520


2680

Download 0.75 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling