Navoiy kon-metallurgiya kombinati navoiy davlat konchilik instituti


Download 0.75 Mb.
bet7/20
Sana12.11.2021
Hajmi0.75 Mb.
#444135
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
Bog'liq
NASIMOV OQILJON
To'garak 2020-2021, Tarbiya, Musiqa tarixi 3 kurs majmua, Asking basic question, Asking basic question, Asking basic question, cover letter pakistan, cover letter pakistan, cover letter pakistan, Venn-diagrammasi-, Mustaqil ta`lim №1
Utr = Etr ∙ K`vl = 0,004 ∙ 333200000 = 1332800 so‘m

Ekspluatatsiyaga chikimUe = Ua + Utr + Upe = 9329600+ 1332800 + 78853471= 89515871 so‘m

Keltirilgan yillik xarajat En = 0,12 daZpr = En ∙ K`vl + Ue

Zpr = 0,12 ∙ 333200000 + 89515871 = 129499871so‘m
Variant 2. Un = 110 kV

O‘tkazgichni ko‘ndalang kesim yuzasini topish uchun yuklama tokini hisoblaymiz.

Ip = 10402.5 / (2 ∙ 1,73 ∙ 110) = 27,3 A

Avariya rejimida tok kuchi

Ia = 10402.5 / (1,73 ∙ 110) = 54,6 A

Ko‘ndalang kesim yuzasi formula buyicha:F = Ip / je = 27,3 / 1,2 = 22,7 mm2

Jadval buyicha o‘tkazgichni tanlaymiz – – 2xAS-3x70

uzok davomiy toki Id.d = 265 A

Avariya rejimida Ia< Id.d– ga kura 54,6 < 265 A

YUklama koeffitsienti:

Kz = Ip / Id.d

Kz = 27,3 / 265 = 0,103

Temir –beton tayanchli bir zanjir osiladigan havoda elektr uzatish liniyasini tanlaymiz. AS(3x70+1x11) 110 kV kVli liniyani 1 kilometri 7,69 mln.so‘m/km

Butun liniya narxi:

K`vl = n ∙Kvl ∙ L

K`vl = 2 ∙ 7690000 ∙ 17 = 261460000 so‘m

Liniyadagi quvvat isrofi jadval buyicha ∆Rvl = 125 kVt/km

1 yil uchun mksimal isrof vaqti

τm = (0,124 + Tm / 10000)2 ∙ Tyil

Tm – Tuxtovsiz ishlaganda maksimal isrof vaqti = 5000 soat

Tgod – Bir yildagi maksimal soat = 8760 soat

τm = (0,124 + 5000/ 10000)2 ∙ 8760 = 3411 soat/yil

Bir yilda 1 kVt maksimal quvvatni narxim = (α / Tm + β) ∙ τm

α – asosiy stavka = 64000 so‘m/kVt

β – ko‘shimcha stavka = 40 so‘m/kVt

m = (64000 / 5000 + 40) ∙ 3411 = 180100 so‘m/kVt∙yil

Butun liniya isrofi L = 17 kmkVt

Bir yil uchun isrof narxiUpe = ∆W ∙ m

Upe = 45,08 ∙ 180100 = 8118908 so‘m/yil

Metall va temir-betonli kuchlanishi 35-110 kVli HEUL uchun amortizatsiyaga norma chikimiEa = 0,028

Ua = Ea ∙ K`vl = 0,028 ∙ 261460000 = 7320880 so‘m

Joriy ta’mirlash va xizmat ko‘rsatishga chikim normasi Etr = 0,004Utr = Etr ∙ K`vl = 0,004 ∙ 261460000 = 1045840 so‘m

Ekspluatatsiyaga chiqimUe = Ua + Utr + Upe = 7320880 + 1045840 + 8118908 = 16485628

so‘m


Keltirilgan yillik xarajat En = 0,12

Zpr = En ∙ K`vl + Ue

Zpr = 0,12 ∙ 261460000+ 16485628

= 47860828so‘m
Ikki variantni texnik-iqtisodiy ko‘rsatkilarini taqqoslashni 7- jadvalda keltiramiz.

7- jadval№ var

Un

kV


Ir

A


Sim markasi

Kz

K`vl

mln.so‘m


∆W

kVt


Upe

mln.so‘m


Ue

mln.so‘m


Zpr

mln.so‘m


1

35

85,5

2xAS95

0.25

333.2

437.8

78.8

89.5

129.49

2

110

27.3

2xAS70

0.103

216.4

45.08

8.11

16.48

47.86

O‘z xarajatini koplash muddati:Tok­= (K`vl2 - K`vl1) / (Ue1 – Ue2) = (216.4 – 333.2) / (16.48 – 89.5) =

=-116.8 / -73.02 = 0,3472 = 577 kun ≈ 48 oy

Natijada 2- variant tejamli. Har xil kapital mablag‘larda ikkinchi variant 4,2 oyda o‘z xarajatini koplaydi.Yuqori kuchlanishli elektr ta’minoti liniiyasi variantlarini taqqoslash 8-jadvalda keltirilgan.
8-jadval

Taqqoslanadigan kattaliklarni nomlanishi

Variant 1

Variant 2

1. Nominal kuchlanish Un [kV]

35

110

2. Hisobiy tok kuchi Ir [A]

85.5

27.3

3 Avariya rejimidagi tok Ia [A]

171.6

54.6

4. Simni hisobiy kundalang yuzasi F [mm2]

86,25

27,45

5. Tanlangan sim markasi

2xAS-95

2xAS-70

6. YUklama koeffitsienti Kz

0.25

0.103

7. 1 km. liniya narxi Kvl [mln.so‘m/km]

9.8

7.69

8. Butun liniya narxiK`vl [mln.so‘m/km]

333.2

261.46

9. Liniyadagi isrof ∆W [kVt]

437.8

45.08

10. 1yil el. en. isrof narxi Upe [mln.so‘m/yil]

78.8

8.11

11. Amortizatsiyaga chikim Ua [mln.so‘m]

9.329

7.32

12. Joriy ta’mirlashga chikim Utr [mln.so‘m]

1.33

1.045

13. Ekspluatatsiyaga chikim Ue [mln.so‘m]

89.5

16.48

14. Keltirilgan xarajat Zpr [mln.so‘m]

129.49

47.86

15. O‘z xarajatini koplash muddati Tok [oy]
48

Izoh: Hisoblashlarda TIK Ea, Etr, Kvl, α va β narx navoni o‘zgarishi bilan o‘zgarib turadi.


4. Bosh pasaytirgich podstansiyani tanlash. BPPni ikki variantini texnik iqtisodiy jihatdan taqqoslash.

Kuchtransformatorlarnisoniniite’molchilarnitoifasivaishochlilikdarajasibuyichatanlanadi.

Tanlangan quvvat normal sharoitda hamma iste’molchilarni elektr energiya bilan ta’minlashi shart. Tanlashda avariya holatida bir transformator ishda bo‘lganda shu transformator butun yuklamani yoki qisman cheklashlar bilan elektr iste’molchilarni elektr energiya bilan tanlashni hisobga olish kerak.
4.1. BPP uchun kuch trasformatorlarni tanlash
1va2–toifali elektr energiya iste’molchilari uchun ikki transformatorli podstansiya tanlanadi. Ikki transformatorli podstansiya uchun 1 va 2 toifali ite’molchilari uchun: Kpr = 1,4

Snt = Sp ∙ 0,7 bir transformatorda

Snt = 10402.5∙ 0,7 = 7281.75 ≈ 8000 kVA

Ikki variantda hisoblash uchun: 10000 va 16000 kVA transformatorlarni texnik iqtisodiy ko‘rsatkichlarini ko‘rib chikamiz.


Variant 1. Snt = 10000 (kVA)

Ikkita transformator TDN-10000/110

Rxx =27 kVt

Rkz =74kVt

Komplekt BPP narxi:

K`t1 = n ∙ K = 2 ∙ 510000000 = 1020000000 so‘m

Ortikcha yuklamada Kpr ∙ Snt> S11,4 ∙ 10000 = 14000 (kVA) >8000 (kVA) – qanoatlantiradi.

YUklama koeffitsienti Kz = Sp / (n ∙ Snt)Kz = 10402.5/ (2 ∙ 10000) = 0,52

1 va 2 toifa uchun tug‘ri keladi.m = 180100 (so‘m/kVt∙yil) da 1 kVtni bir yillik salt ishlashida maksimal isrofi

m0 = (α / Tm + β) ∙ TV

m0 = (64000 / 5000 + 40) ∙ 8760 = 462528 so‘m/kVt∙yil

Transformatordagi bir yillik isrof narxiUp1 = n (m ∙ ∆Rkz ∙ K32 + m0 ∙ ∆Rxx) = 2 ∙(180100 ∙74 ∙ 0,522 + 462528 ∙ 27) = =32183969 so‘m/yil

Podstansiya va taqsimlash qurilmalarni elektr texnik jihozlari uchun amortizatsiyaga chiqim normasida: Ea =0,063Ua = K`t1 ∙ Ea = 1020000000 ∙ 0,063 = 64260000 so‘m

Joriy ta’mirlash va xizmat ko‘rsatishga chiqim:Etr = 0,03

Utr = K`t1 ∙Etr =1020000000 ∙ 0,03 = 30600000 so‘m
Ekspluatatsiya chiqimlari:

Ut1 = Up1 + Ua + Utr = 32183969 + 64260000 + 30600000 = 127043969 so‘m

Keltirilgan xarajat En = 0,12Zpt = En ∙ K`t1 + Ut1 = 0,12 ∙ 1020000000+ 127043969 = 249443969so‘m

Variant 2. Snt = 16000 (kVA)

Ikki transformator TDN-16000/110 tanlaymiz

Rxx = 26 kVt

Rkz = 85 kVt

Komplekt BPP narxi:K`t2 = n ∙ K = 2 ∙ 743000000 = 1486000000 so‘m

Ortikcha yuklamada Kpr ∙ Snt> S21,4 ∙ 16000 = 22400 (kVA) > 8000 (kVA) – kanoatlantiradi

YUklama koeffitsienti Kz = Sp / (n ∙ Snt)Kz = 10402.5 / (2 ∙ 16000) = 0,32 – ko‘p kamaygan

m = 180100 (so‘m/kVt∙yil) da 1 kVtni bir yillik salt ishlashida maksimal isrofi

m0 = (α / Tm + β) ∙ TV

m0 = (64000 / 5000 + 40) ∙ 8760 = 462528 so‘m/kVt∙yil

Transformatordagi bir yillik isrof narxiUp2 = n (m ∙ ∆Rkz ∙ K32 + m0 ∙ ∆Rxx) = 2 ∙(180100 ∙85 ∙ 0,322 + 462528 ∙ 26) = =27186636 so‘m/yil

Podstansiya va taqsimlash qurilmalarni elektr texnik jihozlari uchun amortizatsiyaga chiqim normasida: Ea =0,063Ua = K`t2 ∙ Ea = 106000000 ∙ 0,063 = 6678000 so‘m

Joriy ta’mirlash va xizmat ko‘rsatishga chikim:Etr = 0,03

Utr = K`t2 ∙Etr =1486000000 ∙ 0,03 = 44580000 so‘m

Ekspluatatsiya chikimlari:Ut2 = Up2 + Ua + Utr = 27186636 + 6678000 + 44580000 = 78444636 so‘m

Keltirilgan xarajat En = 0,12Zpt = En ∙ K`t2 + Ut2 = 0,12 ∙ 1486000000 + 78444636 = 256764636 so‘m
1- variantni keltirilgan xarajati 2 variantga nisbatan kam va hamma ko‘rsatkichlari jihatdan tejamli – Variant 1- 2xTDN10000/110 kVA ni loyiha uchun tanlaymiz.
BPPni variantini tanlash buyicha taqqoslash 9-jadvalda keltirilgan.

9-jadval


Taqqoslanadigan kattaliklarni nomlanishi

Variant 1

Variant 2

1. Tanlangan transformatorlar quvvati [kVA]

10000

16000

2 Komplekt BPP narxi [mln.so‘m]Kl

1020

1486

3. YUklama koeffitsienti Kz

0,52

0,32

4. 1yil el. en. isrof narxi Up [mln.so‘m/yil]

32,18

27,18

5. Amortizatsiyaga chikim [mln.so‘m]Ua

64,26

6,678

6. Joriy ta’mir. va xiz. ko‘rsat.chikim [mln.so‘m]Utr

30.6

44.58

7. Ekspluatatsiya chikimlari [mln.so‘m]

127

78.44

8. Keltirilgan xarajatlar[mln.so‘m]

249.44

256.7

O‘z xarajatini qoplash muddati:


Tok­= (K`t2 - K`t1) / (Ut1 – Ut2) = (1486 – 1020) / (127 – 78.44) =

=466 / 48.56 = 9.59 oy
Bu qiymat manfiy bo‘lganligi uchun keltirilgan yillik xarajatlarni o‘zaro taqqoslaymiz
∆Z = % = % = 9,5%

Demak birinchi variant tejamli va loyiha uchun qabul kilamiz.
Download 0.75 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling