Navoiy kon-metallurgiya kombinati navoiy davlat konchilik instituti


Sexlarni KTP, kabel liniyalarni texnik-iqtisodiy taqqoslash bilan tanlash


Download 0.75 Mb.
bet8/20
Sana12.11.2021
Hajmi0.75 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
5. Sexlarni KTP, kabel liniyalarni texnik-iqtisodiy taqqoslash bilan tanlash
5.1. Variant 1. KTP ni tanlash

Hamma sexlarda reaktiv quvvat kompensatsiya Qk–kilingandan sung cosφ xar bir sexda bir xil bo‘lib ularni yig‘indisi ham bir xil bo‘ladi. Sexlarni umumiy quvvatini topish uchun ularni quvvatini ko‘shib chakamiz,KTP-1 Sexa 11, 1: Un = 10/0,4 kV, S = 726,76+356,1=1082,86 kVA

KTP 2xTM630/10 tanlaymiz, K=50,183 mln.so‘m, ΔRkz=7,6 kVt, ΔRxx=2,27 kVt

YUklama koeffitsientikz=Sr /pSnt=1082,86/1260=0,85

YUklanish Qobilyati bo‘yicha Kzp . Snt = 1,4 . 630 = 882 > 1082.86 – 200.86 KVA yetarli emas

Bir yil uchun elektr energiya isrofi narxi

Upet = n . (Kz2. m .ΔRkz + m0.ΔRxx); m=180100 so‘m/kVt∙yil;

m0=462528 so‘m/kVt∙yil;

Upet=2 .(0,852. 180100 . 7.6 + 462528 . 2.27)=4.077 mln.so‘m/yil

KTP-2 Sexa 9,8,4,2: Un = 10/0,4 kV, S = 979.29+443.9+390.1+83=1896.19 kVA

KTP 2xTM1600/10 tanlaymiz, K=124.707mln.so‘m,

ΔRkz=16.5 kVt, ΔRxx=3.3 kVt

YUklama koeffitsientikz=Sr /pSnt=1896.19/3200=0.59

YUklanish kobilyati bo‘yichaKzp . Snt = 1,4 . 1600= 2240 > 1896.19 – yuklanish kobilyati yetarli

Bir yil uchun elektr energiya isrofi narxiUpet = n . (Kz2. m .ΔRkz + m0.ΔRxx); m=180100 so‘m /kVt∙yil;

m0=462528 so‘m /kVt∙yil

Upet=2 .(0,592. 180100 . 16.5 + 462528 . 3.3)=5.121 mln.so‘m / yil

KTP-3 Sexa 5, 7: Un = 10/0,4 kV, S = 834.9+403.8=1238.7 kVA

KTP 2xTM1000/10 tanlanadi, K=71.25 mln. so‘m, ΔRkz=12.7 kVt, ΔRxx=3.8 kVt

YUklama koeffitsientikz=Sr /pSnt=1238.7/2000=0.61

YUklanish kobilyati bo‘yicha Kzp . Snt = 1,4 . 1000 = 1400 > 1238.7– yuklanish kobilyati bo‘yicha yetarli

Bir yil uchun elektr energiya isrofi narxi

Upet = n . (Kz2. m .ΔRkz + m0.ΔRxx); m=180100 so‘m /kVt∙ yil;

m0=462528 sum/kVt∙god

Upet=2 .(0,612. 180100. 12.7 + 462528 . 3.8)=5.217 mln so‘m / yil

KTP-4 Sexa 6: Un = 10/0,4 kV, S = 1411kVA

KTP 2xTM1000/10 tanlanadi, K=71.25 mln.sum, ΔRkz=12.7 kVt, ΔRxx=3.8 kVt

YUklama koeffitsientikz=Sr /pSnt=1411 /1000=0,70

YUklanish kobilyati bo‘yicha Kzp . Snt = 1,4 . 1000 = 1400 < 1411 – etarli emas 11kVA

Bir yil uchun elektr energiya isrofi narxi

Upet = n . (Kz2. m .ΔRkz + m0.ΔRxx); m=180100 so‘m /kVt∙ yil;

m0=462528 so‘m/kVt∙yil

Upet=2 .(0, 72. 180100 . 12.8 + 462528 . 3.8)=5.77 mln.so‘m / yil

KTP-5 Sexa 3,10: Un = 10/0,4 kV, S = 867.3+576.8=1444.1 kVA

KTP 2XTM1000/10 tanlanadi, K=71.25 mln.so‘m, ΔRkz=12.7 kVt, ΔRxx=3.8 kVt

YUklama koeffitsien0ti


kz=Sr /pSnt=1444.1/2000=0,72

YUklanish kobilyati bo‘yicha Kzp . Snt = 1,4 . 1000= 1400<1444.1– etarli emas 44.1KVA

Bir yil uchun elektr energiya isrofi narxi

Upet = n . (Kz2. m .ΔRkz + m0.ΔRxx); m=180100 so‘m /kVt∙ yil;

m0=462528 so‘m/kVt∙yil

Upet=2 .(0,722. 180100 . 12.7 + 462528 . 3.8)=5.886mln.so‘m / yil
KTP larni tanlashda 1-variant uchun texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar.

KTP-1 50.183 mln. so‘m

KTP-2 124.7 mln. so‘m

KTP-3 71.25 mln. so‘m

KTP-4 71.25 mln. so‘m

KTP-5 71.25 mln. so‘m

RP-1 10 kV 31,7 mln. so‘m

RP-2 10 kV 31,7 mln. so‘m

RU-1 0,4 kV 1,4 mln. so‘m

RU-2 0,4 kV 1,4 mln. so‘m

RU-3 0,4 kV 1,4 mln. so‘m

RU-4 0,4 kV 1,4 mln. so‘m

RU-5 0,4 kV 1,4 mln. so‘m

RU-6 0,4 kV 1.4mln. so‘m

a) Kapital mablag‘i:

K`ktp+RU10+RU0,4 = 50,183 + 124,7 +3 . 71,25 + 2 . 31,7 + 6 . 1,4 =

460.433mln. so‘m

b) Bir yil uchun elektr energiya isrofi narxiU`pet = ΣUpet = 4,07+5,21+5,217+5,77+5,86= 26,127 mln.so‘m / yil
5.2. Variant 2. KTP larni tanlash

KTP-1, 1,11 1-variant singari.

KTP-2 , Sex 2,4: Un = 10/0,4 kV, S = 979.29+443.9=1423.19 kVA

KTP 2XTM1000/10 tanlaymiz, K=71,25mln.so‘m,ΔRkz=12.7 kVt, ΔRxx=3.8 kVt

YUklama koeffitsientikz=Sr /pSnt=1423.19/2000=0.71

YUklanish qobilyati bo‘yichaKzp . Snt = 1,4 . 1000= 1400 > 1423.19– yuklanish kobilyati yetarli

Bir yil uchun elektr energiya isrofi narxiUpet = n . (Kz2. m .ΔRkz + m0.ΔRxx); m=180100 so‘m /kVt∙yil;

m0=462528 so‘m /kVt∙yil

Upet=2 .(0,712. 180100 . 12,7 + 462528 . 3.8)=5,821 mln.so‘m / yil

KTP-3 Sexa 8.9: Un = 10/0,4 kV, S = 390.1+83=473.1 kVA

KTP 2xTM400/10 tanlaymiz, K=33.8 mln.so‘m, ΔRkz=5.5 kVt, ΔRxx=1.45 kVt

YUklama koeffitsientikz=Sr /pSnt=473.1/800=0.6

YUklanish Qobilyati bo‘yicha Kzp . Snt = 1,4 . 400 = 560 > 473.1 – yetarli

Bir yil uchun elektr energiya isrofi narxi

Upet = n . (Kz2. m .ΔRkz + m0.ΔRxx); m=180100 so‘m/kVt∙yil;

m0=462528 so‘m/kVt∙yil;

Upet=2 .(0,0.62. 180100 . 5.5 + 462528 . 1.45)=2.054 mln.so‘m/yil
KTP-4 Sex 5, 7: Un = 10/0,4 kV, S = 834.9+403.8=1238.7 kVA

KTP 2xTM1000/10 tanlanadi, K=71.25 mln. so‘m, ΔRkz=12.7 kVt, ΔRxx=3.8 kVt

YUklama koeffitsienti

kz=Sr /pSnt=1238.7/2000=0.61

YUklanish kobilyati bo‘yicha Kzp . Snt = 1,4 . 1000 = 1400 > 1238.7– yuklanish kobilyati bo‘yicha yetarli

Bir yil uchun elektr energiya isrofi narxi

Upet = n . (Kz2. m .ΔRkz + m0.ΔRxx); m=180100 so‘m /kVt∙ yil;

m0=462528 sum/kVt∙god

Upet=2 .(0,612. 180100. 12.7 + 462528 . 3.8)=5.217 mln so‘m / yil

KTP-5 Sex 6,10: Un = 10/0,4 kV, S = 1411+576,8=1987,8kVA

KTP 2xTM1600/10 tanlanadi, K=124,7 mln.sum, ΔRkz=16.5 kVt, ΔRxx=3.3 kVt

YUklama koeffitsientikz=Sr /pSnt=1987,8 /3200=0,62

YUklanish kobilyati bo‘yicha Kzp . Snt = 1,4 . 1600 = 2240 >1987.8 – yuklanish kobilyati bo‘yicha yetarli

Bir yil uchun elektr energiya isrofi narxi

Upet = n . (Kz2. m .ΔRkz + m0.ΔRxx); m=180100 so‘m /kVt∙ yil;

m0=462528 so‘m/kVt∙yil

Upet=2 .(0, 622. 180100 . 16.5 + 462528 . 3.3)=5.337 mln.so‘m / yil

KTP-6 Sex 3: Un = 10/0,4 kV, S = 867.3kVA

KTP 2xTM630/10 tanlaymiz, K=50,183 mln.so‘m, ΔRkz=7,6 kVt, ΔRxx=2,27 kVt

YUklama koeffitsientikz=Sr /pSnt=867.3/1260=0.68

YUklanish Qobilyati bo‘yicha Kzp . Snt = 1,4 . 630 = 882 > 867.3 yuklanish kobilyati bo‘yicha yetarli

Bir yil uchun elektr energiya isrofi narxi

Upet = n . (Kz2. m .ΔRkz + m0.ΔRxx); m=180100 so‘m/kVt∙yil;

m0=462528 so‘m/kVt∙yil;

Upet=2 .(0,682. 180100 . 7.6 + 462528 . 2.27)=3.365 mln.so‘m/yil


KTP larni tanlaщda 2-variant uchun texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar.

KTP-1 50,183 mln. so‘m

KTP-2 71,25 mln. so‘m

KTP-3 33,8 mln. so‘m

KTP-4 71,25 mln. so‘m

KTP-5 124,7 mln. so‘m

KTP-6 50,183 mln. so‘m

RP-1 10 kV 31,7 mln. so‘m

RP-2 10 kV 31,7 mln. so‘m

RU-1 0,4 kV 1,4 mln. so‘m

RU-2 0,4 kV 2,8 mln. so‘m

RU-3 0,4 kV 1,4 mln. so‘m

RU-4 0,4 kV 1,4 mln. so‘m

RU-5 0,4 kV 1,4 mln. so‘m

a) Kapital mablag‘i:

K`ktp+RU10+RU0,4 =2 .50,183+ 2 . 71,25+ 33,8+ 124,7+ 2 . 31,7+ 4 . 1,4 + 2,8 =

473,166 mln. so‘m

b) Bir yil uchun elektr energiya isrofi narxiU`pet=ΣUpet=4,077 +5,821 + 2,054 +5,217 + 5,337+ 3,365=25,871 mln.so‘m/ yil


Download 0.75 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   20
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling