Nazorat ishi


Download 47.17 Kb.
Sana06.11.2020
Hajmi47.17 Kb.
#141519
Bog'liq
Fizika 6-sinf 201 201
11-dars (Kompyuter tarmoqlari), 11-dars (Kompyuter tarmoqlari), mustaqil ish, Озиқ – овқат ўсимликлари, Малакавий амалиёт топшириғи., 202-Sayidmurodov Ahadjon-kurs ishi HO`AT, VERIFIED CERTIFICATE OF PARTICIPATION, 6-sinf tarix yopiq test, 2 5230968698478529036, o-zbekistonning-eng-yangi-tarixi-mustaqil-ish, 1122-converted, 3 kg go'sht, 2 5242408477015409504, 2 5242408477015409501

Fizika 6-sinf

201____-201_____
 1. NAZORAT ISHI


Mavzu: Modda tuzilishi haqida dastlabki ma’lumotlar

Nazorat shakli: Fizik diktant

Jumlalarni matn ostidagi so‘zlardan to‘g‘risini topib to‘ldiring.

Ayrim fizik hodisalar xuddi bitta jismdagidek namoyon bo‘ladigan jismlar to‘plamiga_____________________________________________________deyiladi;

Moddani tashkil etgan zarralar o‘zgarmay qolgan holda sodir bo‘ladigan hodisalarga____________________________________________________deyiladi;

Hodisalarni xarakterlovchi kattaliklar orasidagi miqdoriy bog‘lanishdan iborat bo‘lgan ifodaga_______________________________________________________deyiladi;

Modda tuzilishi haqidagi dastlabki tushunchalar yunon olimi _________________________________________________________ga tegishli edi;

Unga ko‘ra hamma narsalar juda mayda zarrachalar __________________________________________________________lardan tashkil topgan;

Modda xossasi saqlanib qoladigan eng kichik zarrachaga ________________________________________________deyiladi;

Molekulalarning to‘xtovsiz va tartibsiz harakati fanga_______________________________________ nomi bilan kirdi;

Bir modda molekulalarining ikkinchi moddaga, ikkinchi modda molekulalarining birinchi moddaga o‘zaro o‘tishiga __________________________________________________deyiladi;

Diffuziyaning borish tezligi________________________________________________ham bog‘liq;

Molekulalar orasidagi o‘zaro ta’sir kuchi____________________________________ _________________________________________namoyon bo‘ladi.

Nazorat ishining bali-bahosi:

2- NAZORAT ISHI

Mavzu: Mexanik hodisalar

Nazorat shakli: Test sinovi

I variant.
1. 10 dm3 suv necha litrga teng.

A) 10; B) 100; C) 1; D) 0,1.2. «Jismlarning vaqt o‘tishi bilan fazoda joylashgan o‘rnining boshqa jismlarga nisbatan o‘zgarishiga... deyiladi». Nuqtalar o‘rniga to‘g‘ri javobni qo‘ying.

A) ...trayektoriya; B) ...mexanik harakat;

C) ...bosib o‘tilgan yo‘l; D) ... tezlik.

3. 1500 gramm necha kilogrammga teng?

A) 15; B) 1,5; C) 0,15; D) 150.4. 15 m/s necha km/soat ga teng?

A) 36; B) 15; C) 30; D) 54.5. «Matiz» avtomobili joyidan qo‘zg‘alib 10 sekundda 150 m yo‘l bosib
o‘tdi. Uning o‘rtacha tezligini toping (m/s) .

A) 15; B) 10; C) 30; D) 5.6. Quyonning tezligi 15 m/s, baliqniki 72 km/soat. Ularning tezliklarini
solishtiring.

A) Baliqniki 1,33 marta kichik; B) Baliqniki 1,33 marta katta;

C) Quyonniki 4,8 marta kichik; D) Tezliklari teng.

7. Kerosinning zichligi 0,8 g/sm3ga teng. Uni kg/m3larda ifodalang.

A) 800; B) 8000; C) 80; D) 1800.8. Avi-I-G‘atx Abdurahmon al-Mansur-al-Hozin kimning shogirdi bo‘lgan?

A) A. R. Beruniy; B) Ibn Sino;

C) U. Chag‘miniy; D) Umar Hayyom.

9. «Bir jismning ikkinchi jismga ta’siri tufayli tezligi yoki shakli o‘z-
ga­rishiga sabab bo‘ladigan kattalik.... deb ataladi».


Nuqtalar o‘rniga to‘g‘ri javobni qo‘ying.

A) ...massa; B) ...zichlik; C) ...kuch; D) ...tezlik.10. Dinamometr yordamida qanday fizik kattalik o‘lchanadi?

A) Massa; B) Zichlik; C) Kuch; D) Tezlik.


II variant.

 1. 100 dm3 suv necha litrga teng?

 1. 100 b) 150 c) 1 d) 0,01

 1. C6 H6–benzol molekulasi nechta atomdan tashkil topgan?

 1. 4; b) 6; c) 8; d) 12.

 1. 72 km/soat necha m/s ga teng?

 1. 20 m/s; b) 30 m/s; c) 15 m/s; d) 25 m/s.

 1. 150 gramm necha kilogrammga teng?

 1. 0,15; b) 0,150; c) 1,5; d) 1,6.

 1. Matiz avtomobili joyidan qo‘zg‘alib 20 sek.da 200 m yo‘l bosib o‘tdi. Uning o‘rtacha

tezligini toping (m/s)

 1. 18; b) 10; c) 15; d) 25.

 1. Quyonnig tezligi 30 m/s, baliqniki 144 km/soat. Ularning tezliklarini solishtiring.

 1. Baliqniki 1,33 marta kichik

 2. Baliqniki 1,33 marta katta

 3. Quyonniki 4,8 marta kichik

 4. Tezliklari teng

 1. Oltinning zichligi 19,3 g/sm3 ga teng. Uni kg/m3 larda ifodalang.

 1. 1930; b) 1920; c) 1900; d) 1800.

 1. SI sistemasida zichlik birligi qanday ifodalaniladi?

 1. kg/sm3; b) kg/m3; c) mg/m3; d) kg/mm3.

 1. Moddaning birlik hajmiga to‘g‘ri kelgan massaga .... deb ataladi.

 1. Massa; b) kuch; c) zichlik; d) tezlik.

 1. Dinamomik yordamida qanday fizik kattalik o‘lchanadi?

 1. Kuch; b) massa; c) zichlik; d) tezlik.
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

3- NAZORAT ISHI

Mavzu: Mexanik hodisalar

Nazorat shakli: Yozma ish

I variant

 1. Massasi 48 kg, oyoq kiyimi ostgi qismining yuzi 320 sm2 bo‘lgan bolaning yerga ko‘rsatadigan bosimi qanday?

 2. Asosining yuzi 1,5 m2, hajmi 6 m3 marmar ustunning yerga ko‘rsatadigan bosimi qanday? (=2.7 g/sm3)?

 3. O‘lchamlari 4,5x1, 5x0,2 m bo‘lgan temir beton plita butunlay suvga botirilgan. Plitaga ta’sir qiluvchi Arximed kuchi qanday? psuv=1000 kg/m3.


II variant

1. Massasi 50 kg bo‘lgan o‘quvchining har bir oyoq kiyimi tagining yuzi 160 sm2. O‘quvchining yerga ko‘rsatadigan bosimini toping.

2. Og‘irligi 32 N ga teng bo‘lgan g‘isht o‘zi turgan sirtga 800 Pa bosim bermoqda. Shu g‘ishtning yuzi qancha?

3. O‘lchamlari 3,5x1,5x0,2 m bo‘lgan temir beton plita butunlay suvga botirilgan. Plitaga ta’sir qiluvchi Arximed kuchi qanday? psuv=1000 kg/m3


_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

4- NAZORAT ISHI

Mavzu: Jismlarning muvozanati. Oddiy mexanizmlar

Nazorat shakli: Test sinovi

1. O‘zbekistonda chiqadigan «Matiz» rusumli avtomobil dvigatelining
quvvati 52 «ot kuchi» ga teng. Uni kWlarda ifodalang.


A) 52,14; B) 38,246; C) 75; D) ≈ 78.

2. Xonada ishlayotgan sovutgichning quvvati 280 W. Uning 3 soatda sarf­lagan energiyasini aniqlang (kJ) .A) 840; B) 3024; C) 1680; D) 1512.

3. Mexanik ish formulasini ko‘rsating.

A) F·s; B) pgh; C) mgh; D) mυ2/2.

4. Jismlarning ish bajara olish qobiliyatiga … deyiladi. Nuqtalar o‘rniga to‘g‘ri ja­vob­ni qo‘ying.

A) potensial energiya; B) kinetik energiya;

C) mexanik ish; D) energiya.

5. Keltirilganlardan qaysi biri richagning muvozanat shartini ifodalaydi?

A) F1l1= F2l2; B) F1,2=-F2,1; C) F = N·t; D) F2S1=F2S2.

6. «Jismni muvozanat holatidan chetga chiqarilganda, uni dastlabki
vaziyatiga qaytaruvchi kuch hosil bo‘ladigan muvozanatga ... deyiladi.
Nuqtalar o‘rniga to‘g‘ri javobni qo‘ying.

A) turg‘un muvozanat; B) turg‘unmas muvozanat;

C) befarq muvozanat; D) massa markazi.

7. N • m birlik bilan qanday fizik kattalik o‘lchanadi?

A) bajarilgan ish; B) energiya;

C) quvvat; D) kuch momenti.

8. Odam og‘irligi 120 N bo‘lgan bir chelak suvni chuqurligi 20 m bo‘l­gan quduqdan 15 s da tor­tib chiqarishda o‘rtacha qanday quvvatga erishgan?

A) 160 W; B) 240 W; C) 3600 W; D) 90 W.

9. Ishqalanishni hisobga olmasdan, arqonning erkin uchiga 210 N kuch
ta’sir qilib, og‘irligi 20 N bo‘lgan qo‘zg‘aluvchan blok yordamida qancha yuk
ko‘tarish mumkin?


A) 200 N; B) 400 N; C) 420 N; D) 190 N

10. Qo‘zg‘aluvchan blok nimadan yutuq beradi?

A) Kuchdan; B) Yo‘ldan; C) Ishdan; D) Vaqtdan


Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

5- NAZORAT ISHI

Mavzu: Issiqlik hodisalar.

Nazorat shakli: Fizik diktant.

Qiya tekislik ham, richag ham_______________________________________yutuq bermaydi; Наr qanday mexanik mexanizm__________________________ _____________________________________________dan necha marta yutuq bersa, ________________________________________________shuncha marta yutqazadi. Bunga ________________________________________________________deyiladi. Foydali ishning umumiy ishga nisbati bilan o‘lchanadigan kattalik mexanizmning__________________________________________________deyiladi. Moddalarning yoki jismlarning isitilganlik darajasini ifodalovchi kattalik _________________________________________________________________deb ataladi____________________________________________________deb moddani tashkil etgan zarrachalarning o‘zaro ta’sir potensial energiyasi va harakati bilan bog‘liq kinetik energiyalari yig‘indisiga aytiladi. Issiqlik o‘tkazuvchanligi turlicha bo‘lgan bir-biriga parchalanib mahkamlangan ikkita metal __________________________________________________deyiladi. Moddalarning temperaturasi_______________________________________________deb ataluvchi asbob yordamida o‘lchanadi. Ishchi moddasi sifatida yoki _____________________________________________ishlatiladi. Jismning isitilgan qismidan isitilmagan qismiga issiqlikning o‘tishiga _________________________

_____________________________________________________hodisasi deyiladi. Notekis isitilgan gaz, suyuqliklarda moddaning bir joydan ikkinchi joyga oqimi tufayli issiqlik uzatish hodisasiga___________________________________deyiladi. ___________________tez bo‘lishi uchun isitish radiatorlari bino devorining_____________ qismiga o‘rnatiladi.
Nazorat ishining bali – bahosi:

6- NAZORAT ISHI

Mavzu: Yorug‘lik hodisalar

Nazorat shakli: Test o‘tkazish

1. Ichki yonuv dvigateli silindridagi gazning energiyasi qaysi taktning oxirida katta bo‘ladi?

A) so‘rish; B) ish yo‘li; C) siqish; D) chiqarish.2. Dizel dvigatelining foydali ish koeffitsiyenti taxminan qaysi oraliqda bo‘ladi?

A) 31-44%; B) 25-30%; C) 45-50%; D) 13-25%.3. «Issiqlik energiyasini mexanik energiyaga aylantirib beradigan qurilmaga ... deyiladi». Nuqtalar o‘rniga to‘g‘ri javobni qo‘ying.

A) bug‘ mashinasi; B) bug‘ turbinasi;

C) issiqlik dvigateli; D) dizel dvigateli.

4. Ko‘k siyohda yozilgan yozuvga yashil rangli shisha orqali qaralsa qanday rangda ko‘rinadi?

A) yashil; B) ko‘k; C) sariq; D) qora.5. Botiq linzada buyumning tasviri qanday bo‘ladi?

 1. mavhum, to‘g‘ri va kattalashgan;

 2. mavhum, to‘g‘ri va kichiklashgan;

 3. haqiqiy, to‘g‘ri va kattalashgan;

 4. haqiqiy, to‘nkarilgan va kichiklashgan.

6. Buyumni qavariq linzadan F va 2F masofaga qo‘yilsa tasviri qanday bo‘ladi?

 1. mavhum, to‘g‘ri va kattalashgan;

 2. haqiqiy, to‘g‘ri va kichiklashgan;

 3. haqiqiy, to‘g‘ri va kattalashgan;

 4. haqiqiy, to‘nkarilgan va kattalashgan.

7. Fokus masofasi 2,5 sm bo‘lgan lupadan foydalanib buyumni necha marta kattalashtirish mumkin?

A) 10; B) 0,1; C) 100; D) 1.8. Quyidagilardan qaysilari yorug‘likning sun’iy manbalariga kiradi?

1. Oy; 2. Quyosh; 3. Yulduzlar; 4. Elektr lampochkasi; 5. Yaltiroq qo‘ng‘iz; 6. Yaltirab ko‘rinadigan yo‘l belgilari.

A) 1,2,3; B) 3,4,5; C) 4,6; D) 1,3,6.

9. Oy yer atrofida qancha vaqt davomida bir marta aylanib chiqadi?

A) 26 sutkada; B) 27 sutkada 7 soat 43 minut;C) 27 sutkada; D) 26 sutkada 7 soat 43 minutda.

10. Buyum orqasida qaysi holda yarim soya hosil bo‘ladi?

 1. Buyum bitta yorug‘lik manbayi bilan yoritilganda;

 2. Buyum ikkita yorug‘lik manbayi bilan yoritilganda;

 1. Buyum bilan bir to‘g‘ri chiziqda joylashadigan ikkita yorug‘lik bilan yoritilganda;

 2. Buyum o‘lchamlari, yorug‘lik manbayi o‘lchamlariga nisbatan ancha katta bo‘lganda.
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

7- NAZORAT ISHI

Mavzu: Yorug‘lik hodisalar

Nazorat shakli: Yozma ish

I variant


 1. Yassi va botiq ko‘zgular haqida ma’lumotlar yozing.

 2. Prizmadan yorug‘lik o‘tishi hodisasini chizmada tasvirlang.

 3. Fokus masofasi deb nimaga aytiladi?


II variant


 1. Ko‘zgu deb nimaga aytiladi?

 2. Buyum botiq ko‘zgudan 2F masofadan nariga qo‘yilgan bo‘lsa, tasvir qanday hosil bo‘ladi?

 3. Spektrda nurlarning ketma ket joylashish tartibini yozing.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:

8- NAZORAT ISHI
Mavzu: Tovush hodisalar

Nazorat shakli: Test o‘tkazish
1. 20°C temperaturali suvda tovush tarqalishi tezligi intervali qaysi javobda to‘g‘ri keltirilgan?

A) 500-1000 m/s; B) 1000-2000 m/s;

C) 2000-3000 m/s; D) 4000-5000 m/s.

2. Qaysi qatorda ayollar chiqaradigan ovoz nomlari keltirilgan?


 1. bas, bariton, tenor;

 2. bas, bariton, kontralto;

 3. soprano, kontralto, messo-soprano;

 4. tenor, koloratursoprano, messo-soprano.

3. Tog‘ yonbag‘rida otilgan miltiq ovozi 2 s dan so‘ng qayta eshitildi. Tog‘ qoyasigacha bo‘lgan masofani aniqlang. Tovushning havodagi tezligi 330 m/s.

A) 330 m; B) 660 m; C) 495 m; D) 165 m.4. «Tovushni yutish koeffitsiyentini topish uchun materiallarga … kerak».
Nuqtalar o‘rniga to‘g‘risini topib qo‘ying.

A) yutilgan tovush energiyasini tushgan tovush energiyasiga bo‘lish;

B) yutilgan tovush energiyasini tushgan tovush energiyasiga ko‘paytirish;

C) yutilgan tovush energiyasini tushgan tovush energiyasiga qo‘shish;

D) yutilgan tovush energiyasidan tushgan tovush energiyasini ayirish.

5. Infraqizil tovushlarning chastota diapazonini ko‘rsating.

A) 100-2000 Hz; B) 16 Hzdan kichik;

C) 20000 Hzdan yuqori; D) 2000-20000 Hz.

6. Exolot qanday asbob?


 1. tovush tembrini o‘lchaydigan asbob;

 2. tovush balandligini o‘lchaydigan asbob;

 3. tovush qattiqligini aniqlaydigan asbob;

 4. suv havzalarining chuqurligini o‘lchaydigan asbob.

7. Ovoz chiqayotganda shamol esmoqda. Shamol tezligi 25 m/s. Ular qarama-qarshi yo‘nalishda bo‘lsa, natijaviy tezlik nimaga teng bo‘ladi? Tovushning havodagi tezligi 330 m/s.

A) 330 m/s; B) 355 m/s; C) 305 m/s; D) aniqlab bo‘lmaydi.
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

Javob


BallNazorat ishining bali – bahosi:

Javobi yoziladigan testlar.

8. Me’morchilik akustikasi nima bilan shug‘ullanadi?

Javob_______________________________________________________________9. Tovush tembri nima bilan belgilanadi?

Javob_______________________________________________________________10. Kamertonni kim va qachon ixtiro qilgan?

Javob_______________________________________________________________11. Ultratovushlar diapazonini yozib ko‘rsating.

Javob_______________________________________________________________12. Qanday joyda aks-sado eshitilmaydi?

Javob_______________________________________________________________Nazorat ishining bali – bahosi:


Download 47.17 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling