Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti


 Ma`ruza va taqdimotlarni tayyorlash


Download 0.57 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/7
Sana13.11.2017
Hajmi0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

6.3 Ma`ruza va taqdimotlarni tayyorlash 

 

Bitiruv  malakaviy  ishning  himoya  qilish  tartibi  talaba  tomonidan  olingan 

asosiy natijalar namoyishi – taqdimoti hisoblangan ma`ruzani o’z ichiga oladi. 


 

55 


Taqdimot  namoyish  etiladigan  materialning  ko’rgazmaliligini  ta`minlaydi, 

DAK  a`zolariga  bitiruv  malakaviy  ish  natijalarining  ilmiy  va  amaliy  ahamiyatini 

baholash kabi talabaning o’ziga ularni qisqa bayon etish imkoniyatini beradi. 

Taqdimot o’z ichiga quyidagilarni olishi lozim: 

 

mavzu nomlanishi va ishni namoyish etishni talab etuvchi salomlashish;   

kirish va asosiy qismdan tashkil topgan taqdimotning o’zini  

xulosa. Taqdimotlar  bilan  birga  olib  boriladigan  ma`ruzaning  davomiyligi  10 

minutdan  oshmasligi  kerak.  Agar  ma`ruza  100  foiz  davomiylikda  olinadigan 

bo’lsa, bunda taqdimot o’z ichiga olgan kismlari 10/80/10 foizga muvofiq kelishi 

lozim.  


CHiqish so’zi birinchi navbatda bitiruv malakaviy ish mavzuning dolzarbligi, 

tadqiqot ob`ekti va predmeti, tadqiqot metodlari haqida tasavvur berishi lozim. 

Ma`ruzaning  asosiy  qismi:  tadqiqot  ob`ekti  va  predmeti,  talaba  tomonidan 

olib  borilgan  natijalar  tahlili,  aniqlangan  muammolar,  tadqiq  etilgan  tizim  va 

yo’nalishning mavjudligi boyicha asoslangan takliflar, metodlar, ushbu takliflarni 

tatbiq  etish  vositalari,  shuningdek,  takliflarni  tatbiq  etishning  ijtimoiy-iqtisodiy 

samaradorligi yoki iqtisodiy qiymati kabi masalarni qamrab olishi lozim. 

Ma`ruzaning  xulosa  qismida  bitiruv  malakaviy  ish  natijalari  boyicha  xulosa 

qilinadi. 

Taqdimot  elektron  slayd  –  film  shaklida  taqdim  etiladigan  va  MS 

POWERPOINT  dasturida  bajariladigan  vizual  materiallar  bilan  tasvirlanadi. 

Vizual  materiallarning  qo’llanilishi,  birinchidan,  DAK  a`zolari  diqqatini  bitiruv 

malakaviy  ishning  ko’proq  muhim  elementlariga  qaratish,  ikkinchidan,  verbal 

(so’z  bilan  ifodalanadigan)  ma`lumotni  so’zma-so’z  takrorlamasdan  asoslash, 

uchinchidan, og`zaki taqdim etish murakkab bo’lgan dalillarni tasvirlashga yordam 

beradi. 


Bitta  slayd  matnida  sarlavxadan  tashqari  maksimum  36  so’z  qo’llanishi 

lozim. Material maksimum 6 qator va uning har birida 6 so’zdan oshmagan holda 

bayon etilishi  kerak. 


 

56 


Matn maqsadi - bitiruv malakaviy ishning asosiy g`oyasini asoslaydi.   

 

6.4 Malakaviy ishning asosiy himoyasini o’tkazish tartibi 

 

Bitiruv malakaviy ish ximoyasi DAK a`zolari tarkibining uchdan ikki qismi, 

ilmiy  rahbar  va  talaba,  shuningdek,  imkon  qadar  taqrizchilar  ishtirokida  ochiq 

yig`ilish tarzida o’tkaziladi. 

DAK  kotibi  har  bir  bitiruv  malakaviy  ish  boyicha  yig`ilish  komissiyasiga 

quyidagilarni taqdim qiladi: 

 

ish nusxasi;  

ilmiy rahbar xulosasi;  

taqrizchilar taqrizi;  

bitiruv malakaviy ishga olingan boshka taqrizlar  

talabaning reyting daftarchasi. Bitiruv malakaviy ishni himoya qilish tartibida quyidagilar talab etiladi: 

 talabaning  chiqish  so’zida  (10  minutgacha)  mavzu  asosnomasi  keltirilishi, 

olib borilgan tadqiqot maqsadi va vazifalari ko’rsatilishi, foydalanilgan adabiyot va 

manbalar  tavsifi  berilishi,  tadqiqot  ob`ekti  va  predmeti  aniqlanishi,  tadqiqot 

xulosalari bayon etilishi lozim. 

 

talabaning DAK a`zolari savollariga javoblari;  

taqrizchi va boshka shaxslarning chiqishlari;  

bitiruv malakaviy ishga olingan boshqa taqrizlar o’qib eshittirilishi;  

talabaning  yakunlovchi  so’zi  –  ishni  muhokama  qilish  jarayonida ko’rsatilgan kamchiliklarga javobi. 

DAK  yig`ilishida  barcha  ishtirok  etuvchilar  savollar  berishi  va  ijodiy 

muzokarada ishtirok etishi mumkin.  

YAkunlovchi ball tizimidagi baho DAK a`zolarining oddiy, ko’pchilik ovozi 

olingan  DAK  yopiq  yig`ilishida,  albatta,  komissiya  raisi  yoki  uning  o’rinbosari 

ishtirokida tavsiya etiladi. Ovozlar soni teng bo’lgan taqdirda komissiya raisi yoki 

uning  o’rinbosari  ovozi  hal  qiluvchi  xuquqqa  ega.  Ilmiy  rahbar  yoki  taqrizchi 


 

57 


o’zining  fikrini  bildirish  huquqiga  ega,  biroq  ular  ovoz  berishda  ishtirok 

etishmaydi. 

DAK  bitiruv  malakaviy  ishni  nashr  qilish,  tanlovlarda  ishtirok  etish, 

amaliyotda  tadbiq  etish  boyicha  tavsiya  berish  xuquqiga  ega.  DAK  raisi  (fakultet 

dekani  va  kafedra  mudiri  bilan  kelishilgan  holda)  ko’proq  qobiliyatli  talabani 

magistraturaga kirish uchun tavsiya berishi ham mumkin. 

DAK  kotibi  barcha  berilgan  savollar,  javoblar,  asosiy  fikrlar  va 

komissiyaning  (imtiyozli  yoki  imtiyozsiz)  diplom  berish  yoki  bermaslik 

to’g`risidagi  hukmi  chiqarilgan  yig`ilish  bayonnomasini  yuritadi.  Bayonnoma 

yig`ilishda ishtirok etgan komissiya raisi va a`zolari tomonidan imzolanadi. Xuddi 

shu kuni DAK yig`ilishi bayonnomasi rasmiylashtirilgandan so’ng talabaga bitiruv 

malakaviy ish himoyasining natijasi e`lon qilinadi. 

Bitiruv malakaviy ishni uzrli sabablarga ko’ra belgilangan muddatda himoya 

qila olmagan talaba hujjat asosida tasdiqlangach, DAKning keyingi ishlari davriga 

qadar  o’qish  muddati  uzaytirilishi  mumkin.  Birok  bu  muddat  ilk  o’tkazilgan 

yakuniy  attestatsiya  o’tkazilgandan  so’ng  uch  oydan  kam  bo’lmasligi  va  besh 

yildan ham oshmasligi lozim. Buning uchun talaba fakultet dekaniga uzrli sababni 

tasdiqlovchi  hujjat  ilova  qilingan  ariza  berishi  kerak.  Bitiruv  malakaviy  ishning 

qayta himoyasi ikkinchi marotaba belgilanmaydi. 

DAK  ishi  to’g`risidagi  hisobot  OTM  Ilmiy  kengashida  ko’riladi  va  yakuniy 

davlat  attestatsiyasi  tugallangandan  so’nggi  ikki  oy  mobaynida  mutaxassislarning 

kasbiy  tayyorgarlik  sifatini  oshirish  boyicha  tavsiyalar  bilan  birgalikda 

O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o’rta  maxsus  ta`lim  vazirligiga  taqdim  etiladi. 

Kasb  ta`limi 

yo’nalishi  bitiruvchilarining  yakuniy  davlat  attestatsiyasi 

bayonnomasi OTM arxivida saqlanadi.  

6.5 Malakaviy ishni baholash mezonlari 

 

Bitiruv malakaviy ishni asosiy baholash mezonlari quyidagilardan iborat:  

 

mavzuning dolzarbligi va yangiligi, uni ishlab chiqishning murakkabligi;  

58 


 

ko’rilayotgan  masala  boyicha  mahalliy  va  xorijiy  manba  va  maxsus adabiyotlardan to’la foylanilganligi; 

 tadqiqot ob`ekti boyicha daliliy ma`lumotlarni to’liq va sifatli to’planganligi; 

 qoyilgan  masalani  hal  qilishda  metod  va  vositalardan  foydalanishning 

tasdiqlanganligi;  

 

olingan natijalarni tahlil qilib, sharhlay olinganligi;   

xulosa,  taklif,  tavsiyalarning  ilmiy,  uslubiy  va  amaliy  ahamiyati  hamda ularni isbotlanganlik darajasi va real tadbiq etish imkoniyatlari; 

 materialni  aniq  va  to’g`ri,  xatosiz  bayon  etilganligi,  ishni  sifatli 

rasmiylashtirilganligi, 

mazkur 

«Metodik  tavsiyanoma»  talablari  hisobga olinganligi; 

 bitiruv  malakaviy  ishning  nazariy  va  amaliy  masalalar  boyicha  munozara 

yurita  olinganligi,  DAK  a`zolarining  savollari  va  taqrizchilar  kamchiliklariga 

berilgan javoblarning to’g`ri va chuqur ifodalanganligi. 

Agar  ish  mavzui  ilmiy  asoslanib,  o’zida  nazariy,  uslubiy  yoki  amaliy 

qiziqishni uyg`ota olsa, qoyilgan masalani hal qilishda muallif tomonidan maqbul 

tahlil  qilish  usullari,  zamonaviy  metod  va  vositalarni  qo’llash  mumkinligi 

tasdiqlansa,  shuningdek,  u  kasb-hunar  ta`limining  ilmiy-nazariy,  uslubiy  yoki 

amaliy  masalalariga yordam bersagina, bitiruv malakaviy ish «a`lo» bahoga loyiq 

deb topiladi. «A`lo» baxolangan ishning tarkibiy tuzilishi aniq, mantikan to’g`ri va 

qoyilgan  maqsadga  muvofiq  bo’lishi  lozim.  Xulosa  qismda  anik,  qoyilgan 

masalani  xal  qilishda  xissa  qo’shadigan  har  tomonlama  asoslangan  xulosalar 

keltirilishi lozim. CHunki bu uning kelajakdagi istiqbolini belgilaydi.  

Bitiruv  malakaviy  ish  adabiy  tilda  yozilishi,  to’g`riligi  puxta  tekshirilgan, 

unda berilgan ma`lumotlar amaldagi Davlat ta`lim standartiga va mazkur metodik 

tavsiyanomaga  mos  bo’lishi,  chizma,  rasm,  jadval  va  turli  xil  ko’rgazmali 

materiallar shaklidagi ilovalarni o’z ichiga olishi lozim. 

Talabaning  chiqish  so’zi  qisqa  va  izchil  tarzda  asosiy  xolatlar  yoritilgan, 

shuningdek,  DAK  a`zolari  savollariga  aniq  va  isbatlangan  javoblar  berilgan 

shartlardagina, unga «a`lo» baho qoyiladi.  


 

59 


Agar  bitiruv  malakaviy  ish  yuqorida  keltirilgan  talablarga  to’liq  javob 

bermagan hollarda, u ko’proq past ball bilan baholanadi. 

Nizomiy nomidagi TDPU “Kasb ta`limi” fakulteti bitiruvchi barcha 

mutaxassisliklar uchun bitiruv malakaviy ishlarini baholashning mezonlari 

BAHOLASH MEZONI 

BALL 


Mavzu dolzarbligining asoslanganligi

Respublikamiz  ta`lim  tizimida  mavzuga  oid  masalalarning  aks  etishi,  bu 

boradagi amalga oshirilgan nazariy, amaliy va metodik ishlarning yoritilishi. 

10 


 

BMI tuzilishi: 

Bob  va  paragraflarning  o’zaro  mantiqan,  to’g`ri  izchil    ishlab  chiqilganligi, 

mavzuni yoritishi, qoyilgan muammoning echimiga qaratilganligi. 

20 


BMI mazmuni: 

Bob  va  paragraflar  mazmunining  qoyilgan  mavzuga  mosligi,  uni  yoritish 

darajasi, talaba o’z shaxsiy fikri qay darajada ifodalanganligi 

30 


Amaliy taklif, tavsiyalarning ahamiyatliligi: 

Taklif  hamda tavsiyalarning amaliyotga  tadbiq qilish  imkoniyatlari,  miqyosi, 

ta`lim  sifatini  oshirishga  ta`siri,  pedagogik,  psixologik  hamda  metodik 

samarasi. 

10  

Bitiruv malakaviy ishining bajarilish savodxonligi: 

Imloviy  va  stilistik  jihatdan  savodxonligi,  fikrni  aniq  va  mantiqan  to’g`ri 

ifodalanganligi, jadvallar va grafiklarni talab darajasida rasmiylashtirilishi. 

10 


Talabaning BMIni  himoya qilishi: 

Mavzu matnini butun tafsilotlari bilan bilish va tushunish, mazmunini izchil, 

mantiqan  bog`langan  holda  xatosiz  bayon  etish,  savollarga  javob  berishda 

o’zlashtirilgan  bilimlarni  mustaqil,  dadil  va  to’g`ri  tatbiq  eta  bilish  hamda 

ulardan o’rinli foydalanish, talab darajasida sifat ko’rsatkichlariga rioya qilish. 

20 


JAMI 

100 


 

 

 

6.6 Bitiruv malakaviy ishni saqlash va undan foydalanish tartibi 

 

 

60 


Bitiruv malakaviy ish himoya qilingach, oliy ta`lim muassasasi axborot resurs 

markaziga saqlash uchun beriladi. 

Himoya  qilingan  bitiruv  malakaviy  ishlari  haqidagi  ma`lumotlar  oliy  ta`lim 

muassasasi  axborot  resurs  markazining  o’quv  zalidagi  muntazam  to’ldirib 

boriladigan kartotekalarda saqlanadi. 

Professor-o’qituvchilar,  talabalar  va  boshqa  shaxslar  fakultet  dekanining 

ruxsatnomasini  olgan  taqdirdagina  bitiruv  malakaviy  ish  bilan  oliy  ta`lim 

muassasasi axborot resurs markazida tanishib chiqishlari mumkin.  

Tayanch  kafedralar  bitiruv  malakaviy  ishni  oliy  ta`lim  muassasasi  axborot 

resurs markazidan vaqtinchalik olib foydalanish huquqiga egadirlar.  

 


 

61 


Ilovalar 

 1 - ilova 

BITIRUV MALAKAVIY ISHNI BAJARISH  

UCHUN KAFEDRAGA BIRIKTIRILISHI XAQIDAGI 

ARIZA NAMUNASI 

 

«Mehnat ta’limi va dizayn» kafedrasi mudiri, p.f.n., dots. 

R.G.Mullaxmetovga 4-kurs talabasi 

Tosheva Iroda Sobirjonovna 

tomonidan  

 

 

ARIZA  

Menga Bitiruv malakaviy ishni « Mehnat ta’limi va dizayn » kafedrasida 

tayyorlashga ruxsat berishingizni so’rayman. 

Bitiruv malakaviy ishning mavzusi:  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________deb nomlanishi ko’zlangan. 

 

Ilmiy rahbar etib ________________________________________________ni tayinlashingizni so’rayman 

 

  

 

                                                                                         ________________________ 

                                                     (talabaning shaxsiy   imzosi)     

 

                _______  (sana) 

 

________________ (kafedra xulosasi) 

 

№   - sonli bayonnoma  «_____» _______________ 20  _ y. 

 

  

 

 

62 


2 – ilova 

BITIRUV MALAKAVIY ISHNI BAJARISHDA 

BAJARILADIGAN TOPSHIRIQLAR NAMUNASI 

 

 TASDIKLAYMAN 

Nizomiy nomidagi TDPU      

  «Kasb ta`limi» fakulteti dekani 

                                                                 p f.n. ____________ Y.О‘.Ismadiyarov 

«___»_____________20 _ y. 

         

« Mehnat ta’limi va dizayn » kafedrasi 

 

BITIRUV MALAKAVIY ISHNI BAJARISHDA BAJARILADIGAN TOPSHIRIQLAR 

 

Talaba______________________________________________ Ismi-sharifi (kurs______,  guruh__________) 

Bitiruv malakaviy ish mavzui 

_______________________________________________________________

______________________________________________________ 

Talaba tomonidan tugallangan ishni topshirish muddati _____________ 

Ishga dastlabki ma`lumotlar  

______________________________________________________________ 

 

Bitiruv malakaviy ishda ko’riladigan masalalar royxati: 1.______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

63 


3.______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Kafedra mudiri__________________________ 

 

Ilmiy rahbar___________________________  

Ilmiy maslahatchi_____________________________ 

 

Topshiriqni bajarishga qabul qilib olindi _________________________ 

            (talaba imzosi) 

«_____»____________20__ y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

64 


3 - ilova 

 

BITIRUV MALAKAVIY ISHNI TAYYORLASH JADVALI SHAKLI 

Kafedra majlisida 

tasdiqlangan______________ 

bayonnoma №______                                                 

«_____»____________20 _y. 

 

CHizma 

Bitiruv malakaviy ishni tayyorlagan talaba_________________________ 

Mavzu__________________________________________________________

(1) 


 

№ 

Bitiruv malakaviy ishni tayyorlash bosqichlari Bajarish 

muddati 


Kafedra 

mudiri va 

ilmiy 

rahbarning bajarilishi 

to’g`risidagi 

bahosi 

1  Bitiruv  malakaviy  ish  tadqiqot  yo’nalishini  tanlash. Talabaning  bitiruv  malakaviy  ishini  yozish  uchun 

kafedraga berkitilishi. Ilmiy rahbarni tayinlash (2) 

 

 

2  Bitiruv  malakaviy  ishning  mavzuini  kafedrada tasdiqlash (3) 

 

 3  Bitiruv  malakaviy  ish  tuzilishini  ilmiy  rahbar 

tomonidan muxokama etilishi. Nazariy materiallarni 

to’plash. Bibliografiyaning tuzilishi. 

 

 4  Bitiruv  oldi  amaliyotining  o’tkazilishi.  Daliliy 

materiallarni yig`ish. 

 

 

5  Bitiruv malakaviy ishni tayyorlash qismlari: Kirish  

 

  

65 


1-qism 

2-qism  


3-qism 

4-qism…- 

Xulosa 

6  Ilmiy rahbar takliflari boyicha bitiruv malakaviy ish matnini qayta ishlash. 

 

 7  Bitiruv  malakaviy  ishni  kafedrada  dastlabki 

himoyasi (4)  

Himoya  tavsiya  etish  yoki  himoya  qilishga  yul 

qoymaslik (5) 

 

 

8  Bitiruv malakaviy ishga taqriz berilishi. Ilmiy  rahbar  va  taqrizchi  opponentlarning  taqrizi 

bilan tanishish (6) 

 

 

9  DAK  yigilishida  bitiruv  malakaviy  ishni  ximoya qilish 

 

        Talaba________________________ 

Ilmiy rahbar____________ 

Izox: 

(1) – kafedera yig`ilishida tasdiqlangandan so’ng yoziladi; (2) – o’quv jarayoni 7-semestrining sentabr-oktabr oylarida; 

(3) - o’quv jarayonining 8-semestri mobaynida; 

(4) – himoyaga bir oy qolishidan kechikmasdan; 

(5)  –  bitiruv  malakaviy  ishni  himoya  qilishga  tavsiya  etilishi  ish  mukovasida 

kafedra mudirining imzosida aks etadi; 

(6) – dastlabki himoyaga qadar bir xaftadan kechikmasdan. 

 

 

  

 

66 


4 -ilova 

SARVARAG`NI RASMIYTIRISH NAMUNASI 

 

O’ZBEKISTON  RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA`LIM VAZIRLIGI 

 

NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI 

 

           

  

“Himoyaga tavsiya etilsin” «Kasb ta`limi» fakulteti dekani  

..................  Y.О‘.Ismadiyarov 

“....”............................ 20...y 

 

5111000 – Kasb ta`limi (________________) Kunduzgi bo’lim 4-kurs talabasi 

NAVRUZOVA Sharofat Ixtiyor qizining 

«

...................................................................................» mavzusida 

yozilgan 

 

BITIRUV MALAKAVIY ISHI   

 

“Himoyaga tavsiya etilsin”  

Kafedra mudiri__________________ 

                       (ilmiy daraja, ilmiy unvon) 

 

_______________   ______________ 

     (shaxsiy imzo)          (ismi sharifi) 

_______________ 

           (sana) 

     


.................... talaba I.Tosheva 

 

Ilmiy rahbar______________________   (ilmiy daraja, ilmiy unvon, ismi sharifi) 

Ilmiy maslahatchi____________________ 

(ilmiy daraja, ilmiy unvon, ismi sharifi) 

Taqrizchilar:_______________   

______________ 

     (shaxsiy imzo)         (ismi sharifi) 

_______________ 

         (sana) 

______________   ______________ 

     (shaxsiy imzo)         (ismi sharifi) 

_______________ 

         (sana) 

     


TOSHKENT -20... 

 

 

67 


5 - ilova 

 

BITIRUV MALAKAVIY ISH MAVZUSI MAZMUNINI RASMIYLASHTIRISH NAMUNASI 

 «………………………………………..» 

 

Mundarija  

 

Kirish……………………………………………………………….…………......3 1-BOB. …………………………………………………………....…….…….....10 

1.1. ………………………………………………………………..……………..10 

1.2. ……………………………………………………………………..………..17 

1.3.…………………………………………………………………..…………...27 

2- BOB…………………………..…….……………………….………………...36 

2.1. ……………..………………………..………………………………..……..36 

2.2. ...………………………..……………………..……..………………...…....44 

2.3. …………………………..……………………………………………...…....55 

Xulosa.................................................................................................................64 

Foydalanilgan adabiyotlar royxati…………...………………….……..…..........65 

Ilovalar…..………………………………………………………….………........68 

 

    

 

  

 

  
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling