Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti


Foydalanilgan adabiyotlar royxati


Download 0.57 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/7
Sana13.11.2017
Hajmi0.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

 

Foydalanilgan adabiyotlar royxati 

1.

 O’zbekiston  Respublikasining  “Ta`lim  to’g`risida”gi  Qonuni  /  Barkamol 

avlod –O’zbekiston taraqqiyotining poydevori –T.: Shark nashriyot-matbaa 

kontserni, 1997. 20-29 b. 

2.

 O’zbekiston  Respublikasining  “Kadrlar  tayyorlash  Milliy  dasturi” 

Barkamol  avlod  -  O’zbekiston  taraqqiyotining  poydevori.-  T.:  Sharq 

nashriyot-matbaa kontserni, 1997, 31-61-b. 

3.

 Sinfdan va maktabdan tashqari tarbiyaviy  ishlar Kontseptsiyasi. –Ma`rifat 

gaz., 1993. 3 mart. 

4.

 

Milliy  istiqlol  g`oyasi:  asosiy  tushuncha  va  tamoyillar.  –T.:  O’zbekiston, 2000.- 77 b. 

5.

 Azizxujaeva N.N. O’qituvchi tayyorlashning pedagogik texnologiyasi. –T.: 

Nizomiy nomli TDPU, 2000, - 52 b. 

6.

 

Ziyomuxammedov B. Yangi pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. –T.: Chinoz ENK, 2002, - 124 b. 

7.

 Ochilov M.  Yangi pedagogik texnologiyalar  /  O’quv  qo’llanma.  -  Qarshi, 

Nasaf, 2000, - 79 b.          

8.

 

Ochilov M., Ochilova N. O’qituvchi odobi. - T.: O’qituvchi, 1998, -   94 b. 9.

 

Ochilov  S.  Mustaqillik  ma`naviyati  va  tarbiya  asoslari.  -  T.:  O’qituvchi, 1995, - 207 b. 

10.


 

Pedagogika / A.K. Munavvarovning umumiy taxr. ostida. - T.: O’qituvchi, 

1996, - 215   b. 

 

  

 

69 


7 - ilova 

HAR BIR SATR OSTIDA BERILADIGAN KO’CHIRISHLARNI 

RASMIYLASHTIRISH NAMUNASI  

 

ME`YORIY DALILLARNI KO’CHIRISH  

 

1. 

Xalqimizning huquqiy madaniyatini yuksaltirish davlat siyosati darajasiga 

ko’tarilishi  lozim.  Zero,  mustaqillik  so’zining  zaminida  ham  katta,  ulug` 

huquqqa ega bo’lish degan tushuncha yotadi».  

 

1-misol.  

Jamiyatda  xuquqiy  madaniyatni  yuksaltirish  Milliy  dasturi  (O’zbekiston 

Respublikasi Oliy Majlisining 1997 yil 29 avgustdagi qarori bilan tasdiqlangan)

1

 

____________________ 

 

1  

   

 Xalk suzi g. 1997. 29 avgust. 

 

  

 

  

 


 

70 


BITTA VARAQQA JOYLASHUVCHI BIRINCHI VA HAR BIR SATR 

OSTIDA TAKROR KELADIGAN KO’CHIRISHLAR 

 

2-misol.  

Bugungi 


kunda 

oldimizga 

qoygan 

buyuk 


maqsadlarimiz, 

ezgu 


niyatlarimizga 

erishishimiz, 

jamiyatimizning 

yangilanishi, 

hayotimizning 

taraqqiyoti  va  istiqboli  amalga  oshirayotgan  islohotlarimiz,  rejalarimizning 

samarasi  taqdiri  –  bularning  barchasi,  avvalambor,  zamon  talablariga  javob 

beradigan  yuqori  malakali,  ongli  mutaxassis  kadrlar  tayyorlash  muammosi  bilan 

chambarchas bog`liqligini barchamiz anglab etmoqdamiz

1

 Pedagogik  texnologiya  -  bu,  ta`lim  shakllarini  optimallashtirish  maqsadida 

texnik    vositalar,  inson  salohiyati  hamda  ularning  o’zaro  ta`sirini  inobatga  olib, 

o’qitish  va  bilim  o’zlashtirishning  barcha  jarayonlarini  aniqlash,  yaratish  va 

qo’llashning tizimli metodidir

2

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1

 

Каримов И.А. Баркамол авлод - Ўзбекистон тараккиётининг пойдевори. – Т.:  Шарк. 1998. – Б. 4-19. 

2

 Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – Москва: Педагогика. 1989. – 190 б.

 


 

71 


8 – ilova 

 

CHET TILLARDA HIMOYA QILISH UCHUN TAQDIM ETILADIGAN 

BITIRUV MALAKAVIY ISHNI TAYYORLASH BOYICHA 

TAVSIYANOMA  

 

Chet tillarda himoya qilish uchun taqdim etiladigan bitiruv malakaviy ish bir 

qancha talablarga javob berishi lozim. 

1.

 Ximoyada quyidagilar namoyish etiladi: 

a)  bitiruv  malakaviy  ishning  to’liq  matni  chet  tilida  (talabaning  tanlovi 

boyicha) mazkur «Metodik tavsiyanoma» talablariga muvofiq rasmiylashtiriladi; 

b) bitiruv malakaviy ishning rus tilidagi referati keltirilgan me`yorning 50 % 

hajmidan oshmagan holda talablarga muvofiq rasmiylashtiriladi (rus tilidagi bitiruv 

malakaviy ishning talablariga monand); 

v)  bitiruv  malakaviy  ishning  rus  tilidagi  to’liq  matni  himoya  jarayonida 

ma`ruza qilishdan oldin Davlat attestatsiya komissiyasining har bir a`zosiga taqdim 

etiladi; 

g)  bitiruv  malakaviy  ishning  himoyasida  ko’rgazmali  vosita  sifatida 

keltirilgan  illyustrativ  materiallar  (rus  va  chet  tillardagi  rasm,  chizma,  jadval, 

diagrammalar) kuzatiladi; 

d)  DAK  oldida  bitiruv  malakaviy  ishning  himoyasi  chet  tillar  kafedrasi 

a`zolari ishtirokida chet tilida o’tkaziladi. 

2.

 

Chet tilidagi bitiruv malakaviy ishning mazmuni va rasmiylashtirilishiga qoyiladigan talablar to’liq hajmda mazkur metodik tavsiyanomada bayon etilgan. 

Referatda  olib  borilgan  tadqiqot  natijalari,  muallif  tomonidan  ishlab 

chiqilgan  tavsiya  va  takliflar,  tadqiqotning  ayrim  natijalari  singari  yakunlovchi 

xulosalar,  shuningdek,  bitiruv  malakaviy  ish  zahirasini  tuldiruvchi  tashkilotda 

aprobatsiyadan  o’tkazilib  tavsiya  etilgan  natijalarni  tasdiqlovchi  ma`lumotlar 

ifodalanishi lozim. Referatda asosiy illyustrativ va raqamli materiallar keltiriladi.  

72 


3.

 

 Chet  tilida  himoyaga  taqdim  etiladigan  bitiruv  malakaviy  ishga institutning tayanch kafedralaridan biri tomonidan belgilangan asosiy ilmiy rahbar 

hamda chet tili kafedrasidan havola qilingan maslahatchi-o’qituvchilarga rahbarlik 

topshiriladi. 

4.

  Chet  tilidagi  bitiruv  malakaviy  ishni  tayyorlash  jarayonida  talaba 

bitiruv  malakaviy  ish  mavuzi,  qaysi  tilda  yozilishi  va  ishning  tayyorlanishini 

nazoratga  oluvchi  ilmiy-maslahatchini,  shuningdek,  DAK  yigilishida  ishtirok 

etishini  ko’rsatgan  holda  mutaxassis  chiqaruvchi  kafedra  mudiri  nomiga  ariza 

beradi. 

5.

  Bitiruv  malakaviy  ishning  dastlabki  ximoyasida  (DAK  yigilishi 

boshlanishidan  2-3  xafta  oldin)  talaba  rus  tilida  loyihalashtiriladigan  bitiruv 

malakaviy ishning barcha asosiy materiallari (referat) va ishning chet tilidagi to’liq 

matnini namoyish etadi. Dastlabki himoya ish tayyorgarligi uchun muhim jarayon 

hisoblanadi va u mutaxassis chiqaruvchi kafedrada rus tilida o’tkaziladi.  

6.

  Chet  tilida  himoyaga  taqdim  etiladigan  bitiruv  malakaviy  ishni  sifatli 

tayyorlash  maqsadida  bitiruv  malakaviy  ishda  loyihalashtirilgan  topshiriqlar 

mutaxassis  chiqaruvchi  kafedraning  ilmiy  rahbari,  chet  tili  kafedrasi  maslaxatchi-

ukituvchisi bilan kelishilgan bo’lishi, zaruriy hollarda esa tayanch kafedrasi mudiri 

tomonidan tasdiqlanishi lozim 

7.

  Talab  darajasida  bajarilmagan  bitiruv  malakaviy  ishlarni  mutaxassis 

chiqaruvchi kafedra himoya qilishga ruxsat bermasligi mumkin. 

 

 

  

 

  

 

  

73 


9 - ilova 

 

ILMIY RAHBAR YAKUNIY XULOSASI SHAKLI 

 

NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI 

 

BITIRUV MALAKAVIY ISHGA ILMIY RAHBAR XULOSASI  

Bitiruv malakaviy ish talaba 

____________________________________________________ 

______________________________________________________tomonidan 

ishlab chiqilgan 

Fakultet_______________________________________________________ 

Kafedra___________________________________________Gurux________ 

Ixtisoslik______________________________________________________ 

Bitiruv malakaviy ish mavzusi 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

1. Tanlangan mavzuning dolzarbligi va maqsadga muvofikligi 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Bitiruv malakaviy ish mazmunining qoyilgan maqsad va shakllantirilgan 

vazifalarga mosligi 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

74 


3. Bitiruv malakaviy ishning ilmiy-amaliy darajasi  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Bitiruv malakaviy ishning mustaqil bajarilganlik darajasi  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5.Manbalardan to’liq foydalanilgaligi   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

 6.  Adabiyotlar  bilan  ishlash,  hisob-kitob  ishlarini  amalga  oshirish,  statistik 

materiallarni tahlil qilib, jadval va diagramma shaklida umumlashtirish ko’nikmasi  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Ilmiy izlanish uchun tanlangan metodlarning  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 8. Mustaqil ilmiy va amaliy xulosalar chiqara olish ko’nikmasi  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9.  Tadqiqot  natijalari  boyicha  chiqarilgan  xulosa  va  tavsiyalarning  ahamiyati 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. 

Ilmiy-lug`aviy kismning 

to’g`ri 


rasmiylashtirilganligi  

__________________________________________________________________  

75 


__________________________________________________________________ 

11.  Bitiruv  malakaviy  ishdagi  mantiq,  matnning  savodli  yozilganligi  hamda 

madaniy-estetik jihatdan bajarilganligi  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Bitiruv malakaviy ishning rasmiylashtirilish sifati  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Ilmiy rahbar______________________                                                                           (ilmiy daraja, ilmiy unvon, ismi sharifi) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

76 


10- ilova  

 

TAQRIZCHINING BITIRUV MALAKAVIY ISH XAQIDAGI  

TAQRIZ SHAKLI 

 NIZOMIY NOMIDAGI TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA 

UNIVERSITETI 

TAKRIZCHINING BITIRUV MALAKAVIY ISH XAQIDA TAQRIZI  

 

Bitiruv malakaviy ish talaba _______________________________________tomonidan ishlab chiqilgan 

Fakultet_______________________________________________________ 

Kafedra______________________Guruh_____________________________ 

Ixtisoslik______________________________________________________ 

Bitiruv malakaviy ish mavzusi  

________________________________________________________________ 

 

1. Mavzuning dolzarbligi __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Bitiruv malakaviy ish mazmunining qoyilgan maqsad va shakllantirilgan 

vazifalarga mosligi 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Ishning asosiy afzallik jihatlari 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Natijalarning ilmiy asoslanganligi va ishning amaliy ahamiyati  


 

77 


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Ishning O’zR OUMTV talablariga muvofiqligi  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Ishdagi kamchiliklar 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Xulosa_____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Taqrizchi______________________                                                                    (ilmiy daraja, ilmiy unvon, ismi sharifi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 


FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR 

1.

 O’zbekiston Respublikasining «Ta`lim to’g`risida»gi Qonuni (Barkamol avlod - 

O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T.: Sharq nashriyot matbaa-kontserni. 

1997. –B.20-29. 

2.

 O’zbekiston  Respublikasining  «Kadrlar  tayyorlash  milliy  dasturi»  //Barkamol 

avlod  -  O’zbekiston  taraqqiyotining  poydevori.  –T.:Sharq  nashriyot  matbaa-

kontserni.1997. B.-31-61. 

3.

 O’zbekiston Respublikasi Oliy ta`lim muassasasalarida bitiruv malakaviy ishini 

tayyorlash tartibi haqida NIZOM. - T.: 2008. – 20 b. 

4.

 

O’zbekiston  Davlat  standarti.  O’zbekiston  uzluksiz  ta`limi  Davlat  standartlari tizimi. Oliy ta`lim. 5140900 – Kasb ta`limi yo’nalishi boyicha bakalavrlarning 

tayyorgarlik darajasi va zaruriy bilimlar mazmuniga qoyiladigan talablar. -  T.: 

2008. – 25 b. 

5.

 Архипова  Н.И.,  Овчинникова  Н.В.,  Артемов  О.Y.  и  др.  Методические 

рекомендаsии  по  выполнениyu  выпускных  квалификаsионных  работ  для 

студентов 

всех 


форм 

обучения 

(первое 

и 

второе высшее 

профессиональное образование) спеsиальностей  061000 Государственное 

и  муниsипальное  управление,    061100  Менеджмент  организаsии.  М.: 

РГГУ, 2005. – 37с. 

6.

 

Salaeva  M.,  Muslimov  N.A.  Bitiruv  malakaviy  ishlarini  tayyorlash  boyicha metodik  tavsiyanoma  5140900  –  Kasb  ta`limi  yo’nalishlari  bakalavrlari  uchun 

mo’ljallangan. T.: TTESI, 2009, - 37 b. 

7.

 

Слесарева Г.Д. Использование информаsионных технологий в подготовке выпускных  квалификаsионных  работ  [Текст]  /  Г.Д.Слесарева  //  Вестник 

Челябинского  государственного  педагогического  университета. –  2007. – 

№ 8. – С. 172–181. – 0,5 п. л. 

8.

 Слесарева Г.Д. Как подготовит и защитит выпускнуyu квалификаsионнуyu 

работу  [Текст]:  учебно-методическое  пособие  /  Г.Д.Слесарева. –  Киров: 

Изд-во ВятГГУ, 2006. – 141 с. – ISBN 5-93825-377-2. – 8,8 п. л. 


 

79 


9.

 

Потапов  И.В.  Методические  рекомендаsии  по  выполнениyu  письменных работ,  отчетов  по  практике,  подготовке  и  защите  выпускных 

квалификаsионных работ. Филиал СЗАГС в г. Великий Новгород. – 2007. 

– 51 с. 

10.


 

Sharipov  SH.S.  va  b.  Oliy  ta`lim  muassasalarida  talabalar  ilmiy  faoliyatini 

tashkil qilish tizimi. Metodik qo’llanma. – T.: TDPU,2010. – 50 b. 

www. inter – pedagogika. ru. 

www.search.re.uz

 - O’zbekiston axborotlarini izlab topish tizimi.  

80 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Download 0.57 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling