Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti


Download 0.8 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/8
Sana07.03.2017
Hajmi0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 

  O‟ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

OLIY VA O‟RTA MAXSUS  TA‟LIM  VAZIRLIGI 

    NIZOMIY NOMIDAGI  

TOSHKENT DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI 

№_______                                  B U Y R U Q                        2013-yil  _______  

 

O‟ZBEK TILI VA ADABIYOTI FAKULTETI 

 

Bitiruv malakaviy ishi 

mavzulari va ularga ilmiy 

rahbarlik qiluvchi 

professor-o‟qituvchilarni 

tasdiqlash haqida: 

 

        O‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o‘rta  maxsus  ta‘lim vazirligining        2010-yil  9-iyun  225-sonli  buyrug‘i  bilan 

tasdiqlangan  ―Oliy  ta‘lim  muassasalarida  bakalavrlarning  bitiruv 

malakaviy  ishini  bajarishga  qo‘yiladigan  talablarni  tasdiqlash 

to‘g‘risida‖gi  buyrug‘iga  muvofiq  ―O‘zbek  tili  va  adabiyoti‖ 

hamda  ―Qozoq  tili  va  adabiyoti‖  bakalavr  ta‘lim  yo‘nalishlari 

bo‘yicha  4-kurs  talabalarining  quyidagi  bitiruv  malakaviy  ishi 

mavzulari va ularga ilmiy rahbarlik qiluvchi professor-o‘qituvchilar 

tarkibi tasdiqlansin: 

 

№ 

Talabalarning 

ismi sharifi 

guruhBMI mavzulari 

Ilmiy rahbar 

Kafedra 

nomi 

1. 


 

 

Nugumanova Aziza Alisherovna  

401 


Ona tili va adabiyot 

darslarida elektron 

ko‗rgazmalardan foydalanish 

metodikasi 

f.f.d., prof. 

B.To‗xliyеv 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

2. 


 

 

Barliboyeva Sitora Komiljon qizi 

401 


Boshlang‘ich sinf va V sinf 

ona tili ta‘limi uzviyligi 

f.f.n.,dots. 

I.Azimov 

O‘zbek 

tilshunosligi 3. 

 

 Bahramova Dilfuza 

A‘zamjon qizi 

401 

Dars ishlanmalarini tayyorlashdagi zamonaviy 

yondashuvlar (Navoiyga oid 

mavzular misolida). 

f.f.d., prof. 

B.To‗xliyеv 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

4. 


 

 

Boboyorova Mohidil Umirzoq 

qizi 


401 

Uyushiq bo‗lakli gaplarning 

semantik xususiyatlari 

f.f.n.,dots. 

I.Azimov 

O‘zbek 


tilshunosligi 

5. 


 

 

Vohobova Sayyoraxon 

Abdusattor qizi 

401 

Ch.Aytmatovning ―Oxir 

zamon  nishonalari‖  asarida 

davr  va  inson  muammolari 

talqini 


 

f.f.n. 


G.Jo‘rayeva 

O‘zbek 


adabiyoti 

6. 


 

 

Parpiyeva  Nazokat G‘ofurjon qizi 

401 


O‗zbek tilida 

lingvokulturemalar tadqiqi

 

f.f.n. 


N.Saydirahimov

a

 O‘zbek 

tilshunosligi  

80 


7. 

 

 Imomova Dilnora 

Fayzullayevna 

401 

Usmon Azim she‘riyatida poetik obrazlar (―Kuz‖ 

she‘riy to‘plami misolida) 

f.f.n. 

Sh.Ergasheva O‘zbek 

adabiyoti 

8. 

 

 Normamatova 

Nigora Hayitovna 

 

 

 401 

Hozirgi adabiy jarayonini 

tadqiq etish tamoyillari 

(―O‘zbek tili va adabiyoti‖, 

―Sharq yulduzi ‖ jurnallari 

materiallari misolida) 

f.f.n.,dots. 

T.Shermurodov 

O‘zbek 

adabiyoti 9. 

 

 G‘iyosova Hilola 

Normaxamat qizi 

401 

Morfologik ifoda aspektining til konseptual mohiyatida aks 

etishi 


f.f.n. 

N.Saydirahimov

O‘zbek 


tilshunosligi 

10. 


 

 

Ochilova Maftuna Abdukomilovna 

 

401 Alisher Navoiy g‗azallarida 

gap modellari (qoliplarining) 

voqelanishi 

f.f.n. dots. 

M.Rahmatov 

O‘zbek 


tilshunosligi 

11. 


 

 

Kuchkinov Uyg‘un Usmonovich 

401 


XIX asrning ikkinchi 

yarmidagi manbalar tilida 

ijtimoiy-siyosiy leksika  

f.f.n. dots. 

M.Rahmatov 

O‘zbek 


tilshunosligi 

12. 


 

 

Abiyev Xurshid 

Xolmanovich  

401 

O‘zbek tilida sifatlarning semantik-uslubiy 

xususiyatlari 

f.f.n.dots. 

Q.Sapayev 

O‘zbek 

tilshunosligi 13. 

 

 Olimov  Ulug‘bek 

Choriyevich 

401 

Ta'lim bosqichlarida Asqad Muxtor asarlarining til 

xususiyatlarini o‗rganish 

p.f.n.,dots. 

T. Yusupova 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

14. 


 

 

Olloberganova Sarvinoz 

Ravshanbekovna 

401 

O‘zbek tilida zargarlik leksikasi 

F.f.n. 


G.Norimova 

 

Umumiy tilshunoslik 

15. 


 

 

Ilhomova Munisa G‘iyosovna 

401 


Furqat she‘riyati leksikasi 

f.f.n.,dots. 

Q.Sapayev 

O‘zbek 


tilshunosligi 

16. 


 

 

Ochilova Munira 

Farhod qizi 

401 

Termiz 


tumani 

(chegara 

qishloqlari) 

shevasining 

leksik xususiyatlari 

f.f.n. dots. 

Q.Sapayev 

O‘zbek 


tilshunosligi 

17. 


 

 

Jamolova Komila Jalol qizi 

401 


Abdulla Oripovning adabiy 

estetik qarashlari 

f.f.n.dots. 

G.Ashurova 

O‘zbek 

adabiyoti 18. 

 

 Rahimova  Go‘zal 

Ravshanovna 

401 

O‗zbek she‘riyatida metaforaning lingvistik 

asoslari 

f.f.n.,dots. 

I.Azimov 

O‘zbek 

tilshunosligi 19. 

 

 Rahmonov 

Jasurbek 

Xolliyevich  

401 


O‗zbek tilida 

yog‗ingarchilikni 

anglatuvchi  otlarning 

semantik xususiyatlari 

f.f.n.,dots. 

Q.Sapayev 

O‘zbek 

tilshunosligi 20. 

 

 Soatov 

Olim 


Abrahmatovich  

 

 401 

O‗zbek 


tilida 

hurmat 


ma‘nosining  leksik-semantik 

va sintaktik-stilistik usullarda 

ifodalanishi 

f.f.n.,dots. 

Q.Sapayev 

O‘zbek 


tilshunosligi 

21. 


 

 

Sayfullayeva Sadoqat  Muxiddin 

qizi 


401 

Tarixiy asarlarda  odob-

axloqqa oid leksika 

 

 f.f.d.,prof. 

I.Yuldashev 

 

Umumiy 


tilshunoslik 

 

81 


22. 

 

 Sobirova 

Shalola 


Ilhomovna 

401 


Dars tahlili – bo‗lajak 

o‗qituvchilarning kasbiy 

ko‗nikma va malakalarini 

shakllantirish hamda 

rivojlantirish omili. 

f.f.d., prof. 

B.To‗xliyеv 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

23. 


 

 

Tilavova Oqila 

O‘tkir qizi 

401 

O‘zbek zardo‘zlik  terminologiyasi (Buxoro 

viloyati misolida) 

f.f.d.,prof. 

I.Yuldashev 

 

Umumiy 


tilshunoslik 

24. 


 

 

To‘rayeva  Maftuna Rahimovna 

401 


Odil Yoqubovning 

―Ulug‘bek xazinasi‖ romani 

leksikasi 

f.f.d.,prof. 

I.Yuldashev 

 

Umumiy tilshunoslik 

25. 


 

 

O‘taganov Sirojiddin 

Olimovich 

401 

Said Ahmadning essenavislik mahorati 

f.f.n. 


Sh.Ergasheva 

O‘zbek 


adabiyoti 

26.  


Xalilova 

Barno 


Xabibulla qizi 

401 


Huvaydo g‘azallarining 

badiiy xususiyatlari  

f.f.n.,dots. 

T.Matyakubova 

O‘zbek 

adabiyoti 27. 

 

 Xoliqulova  Yulduz 

Muxiddin qizi 

401 

O‘zbek tili  lingvistik terminologiyasida  

o‘zlashmalar 

f.f.d.,prof. 

I.Yuldashev 

 

Umumiy 


tilshunoslik 

28. 


 

 

Xolmirzayev G‘ayrat Jo‘rayevich 

401 


Odil Yoqubovning tarixiy 

romanlarida tarixiy shaxslar 

va to‘qima obrazlar talqini 

p.f.d.,prof. 

M.Mirqosimova 

 

O‘zbek adabiyoti 

 

29.  Egamberdiyeva 

Gulnoza 


Mahkamtosh qizi 

401 


Odil Yoqubovning 

dramaturglik mahorati 

p.f.d.,prof. 

M.Mirqosimova 

 

O‘zbek 


adabiyoti 

 

30.  

 

Imamaliyeva Madinabonu 

Ismoilovna 

401 

 

 Oybekning poetik mahorati 

 

 p.f.d.,prof. 

M.Mirqosimova 

 

O‘zbek 


adabiyoti 

31. 


 

 

Abdullayeva Yulduzxon 

Muhiddin qizi 

402 

Poetik sintez va uslubiy o‘ziga xoslik (Isajon Sulton 

nasri asosida) 

f.f.n.,dots. 

T.Shermurodov 

O‘zbek 

adabiyoti 32. 

 

 Abduraimov 

Solijon Olimjon 

o‘g‘li 

402 


Mahmud Toirning  poetik 

mahorati 

p.f.d.,prof. 

M.Mirqosimova 

O‘zbek 

adabiyoti 33.  

Absalomova 

Dildora 

Ravshanovna 

402 

O.Yoqubov asarlarida badiiy tasvir vositalarining 

qo‘llanilishi  

f.f.n.,dots. 

Sh.Isayeva 

O‘zbek 

adabiyoti 34.  

Boykalonova 

Madina Isoqul qizi 

402 


O‗zbek 

tili 


morfologiyasining 

o‗rganilish tarixi  

f.f.n.,dots. 

M.Rahmatov 

O‘zbek 

tilshunosligi 35. 

 

 Ermatova Shahnoza 

Yuldashovna 

402 

Omon Muxtorning ―Ming bir qiyofa‖ romanida shakl va 

uslub 


f.f.n.,dots. 

I.Yakubov 

O‘zbek 

adabiyoti 36. 

 

 Xatomov Yahyo 

Xayrullayevich 

402 

Shukur Xolmirzayevning adabiy-estetik qarashlari 

f.f.n. 


Sh.Ergasheva 

O‘zbek 


adabiyoti 

37. 


 

 

Kengboyev Oybek Narqizikovich 

402 


Syujet va kompozitsiyada 

retrospektivlik (Nazar 

Eshonqul asarlari asosida) 

f.f.n.,dots. 

T.Shermurodov 

O‘zbek 


adabiyoti 

38. 


 

 

Jumaniyazova Dilnoza 

402 


Gumon ma‘nosi va uning 

o‗zbek tilida ifodalanishi 

F.f.n.,dots.v/b 

N.Ahmedova 

O‘zbek 

tilshunosligi  

82 


Zaripbayevna 

39. 


 

 

Mengnarova Mahliyo Shaydulla 

qizi 


402 

Qahramon 

xarakterini 

ochishda 

monologik 

va 


dialogik 

nutqning 

o‘rni 

(Murod  Muhammad  Do‘st hikoya va qissalari misolida) 

 

f.f.n.,dots. T.Shermurodov 

O‘zbek 


adabiyoti 

40. 


 

 

Norqulova Dilafro‘z 

Boboraimovna 

402 

Ulug‘bek Hamdam romanlarida konflikt 

f.f.n.,dots. 

I.Yakubov 

O‘zbek 


adabiyoti 

41. 


 

 

Qurbonsaidova Go‘zal 

Ulug‘xo‘jayevna 

402 

Muhammad Yusuf she‘riyatida lirik kechinma 

f.f.n.,dots. 

I.Yakubov 

O‘zbek 


adabiyoti 

42. 


 

 

Qurbonov Muzaffar Alisherovich 

402 


Yozma 

manbalar 

tilida 

kelishiklarning qo‗llanishi f.f.n.,dots. 

M.Rahmatov 

O‘zbek 

tilshunosligi 43. 

 

 Raimova 

Dilfuza 


Abdillayevna 

402 


Munis g‘azallarida ma‘rifiy 

g‘oyalar talqini 

f.f.n.,dots. 

T.Matyakubova 

O‘zbek 

adabiyoti 44. 

 

  Radjabova  Feruza 

Asqaraliyevna 

402 

Xurshid Davron ijodida Vatan mavzusi 

f.f.n.,dots. 

G.Ashurova 

O‘zbek 


adabiyoti 

45. 


 

 

Rahmanova Madina Mirvali qizi 

402 


Tohir Malik asarlarida 

ekspressiv-sintaktik 

konstruksiyalar 

f.f.n.,dots. 

M.Saparniyazov

O‘zbek tilshunosligi 

46. 


 

 

Raupov  Faxriddin Farhodovich 

402 


Qo‗shma gaplarda shakl va 

mazmun munosabati 

f.f.n.,dots. 

M.Saparniyazov

O‘zbek 


tilshunosligi 

47. 


 

 

Sayfiyeva Charos 

Shuhrat qizi 

402 

Saida 


Zunnunova 

hikoyalarida ona obrazi 

 

f.f.n. 


Sh.Ergasheva 

O‘zbek 


adabiyot 

 

48.  

 

Saparboyeva Dilnoza 

Bekpulatovna 

402 

Aruz vaznidagi asarlarni o‗rganish muammolari  

f.f.d.,prof. 

B.To‗xliyеv 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

49. 


 

 

Toshmurodova Feruza 

Nodirqul 

qizi 

402 


Sh.Xolmirzayev hikoyalarida 

konflikt va xarakter yaratish 

mahorati 

f.f.n.,dots. 

Sh.Isayeva 

O‘zbek 


adabiyoti 

50. 


 

 

Umirova Dildora 

Akbarovna 

402 

O‗zbek tilida yig‗iq gaplar semantikasi 

f.f.n.,dots. 

M.Rahmatov 

O‘zbek 


tilshunosligi 

51. 


 

 

O‘taganova Gulchehra 

Jo‘ra 


qizi 

402 


Sodda gaplarda shakl va 

mazmun nomutanosibligi 

f.f.n.,dots. 

M.Saparniyazov

O‘zbek 


tilshunosligi 

52. 


 

 

Meyliyeva Sevara Juma qizi 

402 


To‗ldiruvchi va hol 

vazifasidagi grammatik 

shakllarining qiyosiy tahlili 

f.f.n.,dots. 

M.Saparniyazov

O‘zbek tilshunosligi 

53. 


 

 

Xasanova Nilufar 

Mansurovna 

402 

Inkor kategoriyasi va uning lingvistik tadqiqi (o‗zbek va 

ingliz tillari misolida) 

f.f.n.,dots.v/b 

N.Ahmedova 

O‘zbek 

tilshunosligi 54. 

 

 Xasanova 

E‘zoza 


Tadjiboyevna 

402 


O‘zbek qissalarida inson 

ruhiyati tasviri 

f.f.n.,dots. 

Sh.Isaeva 

O‘zbek 

adabiyoti 55. 

 

 Xurramov 

Tohir 


Sayid o‘g‘li 

402 


O‗zbek tilida grammatik 

mo‗tadillashuv 

f.f.n.,dots.v/b 

N.Ahmedova 

O‘zbek 

tilshunosligi 56. 

 

  Sharipova Iroda 

402 


Badiiy matnda varvarizm va 

f.f.n.,dots. 

O‘zbek 


 

83 


Allamurodovna 

vulgarizmlarning uslubiy 

xususiyatlari 

M.Hakimova 

tilshunosligi 

57. 


 

 

Qodirova Madina 

Tursunpo‘latovna 

402 

Odil Yoqubovning ―Osiy banda‖ romanida davr fojiasi 

talqini 


p.f.d.,prof. 

M.Mirqosimova 

O‘zbek 

adabiyoti 58. 

 

 Niyazova 

Shahlo 


Abdurahmanovna 

402 


Tohir  Malik  qissalarida  fosh 

qilish san‘ati 

f.f.n.,dots. 

X.Hamroqulova 

O‘zbek 

adabiyoti 59. 

 

 Yo‘ldosheva 

Gulnoza 


Shakirovna 

402 


Kiritma konstruktsiyalar 

bilan murakkablashgan 

sodda gaplar 

f.f.n. 


M.Hakimova 

O‘zbek 


tilshunosligi 

60. 


 

 

Yusupova Shahlo 

Sa‘dullayevna 

402 

 

Ona tili  ta‘limida substantivatsiyani o‗rganish 

f.f.d.,prof. 

S.Ashirboyev 

O‘zbek 


tilshunosligi 

61. 


 

 

Abdullayev Baxtiyor 

Xudoyberganovich 

403 

Umumta‘lim maktablarining adabiyot darslarida  she‘riy 

asarlarni o‘rganish 

p.f.n.,dots.  

G. Eshchanova 

O‘zbek tili 

va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

62. 

 

 Abduraimova 

Yulduz Bahodir 

qizi 

403 


O‘zbek tili oshpazlik 

terminologiyasi 

f.f.d.,prof. 

I.Yuldashev 

 

Umumiy 


tilshunoslik 

63. 


 

 

Allayeva Sevara Sattorovna 

403 


Ozod Sharafiddinov 

―Iqrornoma‖lari va 

munaqqid ―men‖i 

f.f.d.,prof. 

Q.Qahramonov 

O‘zbek 


adabiyoti 

64. 


 

 

Ashirova Xurshida Nuraliyevna 

403 


―Lison ut-tayr‖dostonida 

tariqat maqomlari tasviri  

f.f.n.,dots. 

K.Mullaxo‘jaye

va 

O‘zbek 


adabiyoti 

65. 


 

 

Businov Hasan Rahmatullayevich  

403 


Hamid Olimjon ijodi Naim 

Karimov talqinida 

f.f.d.,prof. 

Q.Qahramonov 

O‘zbek 

adabiyoti 66. 

 

 Jalilova Dilruh 

Halim qizi 

403 

O‗zbek 


tilida 

birikma 


terminlar 

f.f.n. dots. 

M.Rahmatov 

O‘zbek 


tilshunosligi 

67. 


 

 

Jalolova Zo‘rabi Rustam qizi 

403 


Bobur g‘azallarida badiiy 

san‘at va tasvir vositalarining 

o‘rni 

 

f.f.n.,dots. K.Mullaxo‘jaye

va 


O‘zbek 

adabiyoti 

68. 

 

 Jo‘raqulov Sherzod 

Rahmonqulovich 

403 

O‗zbek tilida qo‗shma fe‘llar va ularning funksional 

xususiyatlari 

f.f.n.,dots. v/b 

N.Ahmedova 

O‘zbek 

tilshunosligi 69. 

 

 Qarshiyeva 

Maftuna 


Boymirzayevna 

403 


Shuhratning ―Oltin 

zanglamas ‖ romanida davr 

va shaxs fojiasi tasviri 

f.f.d.,prof. 

Q.Qahramonov 

O‘zbek 


adabiyoti 

70. 


 

 

Qosimova Munisa To‘ra qizi 

403 


Rasmiy uslubning leksik-

semantik xususiyatlari 

f.f.d.,prof. 

S.Muhamedova 

 

Umumiy 


tilshunoslik 

71. 


 

 

Muslimova  Malika Baxtiyor qizi 

403 


Usmon Azim she‘riyati 

lingvopoetikasi  

f.f.n. dotsent 

I.Azimov 

O‘zbek 

tilshunosligi 72. 

 

 Nayobova 

Laylo 


Raxmonjon qizi 

403 


Ta'lim jarayonida barqaror 

birikmalarni badiiy matn 

asosida o‗rganish (Abdulla 

Qahhor asarlari misolida)  

p.f.n.,dots. 

O.Oxunjonova 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

73. 


 

 

Normirzayev Shuhrat 

Qayumjonovich 

403 

Frazeologik birliklarning  vujudga kelishida  nolisoniy  

omillar 


f.f.n.,dots. 

I.Umirov 

Umumiy 

tilshunoslik  

84 


74. 

 

 Normurodova 

Shahnoza 

Erkin 

qizi 


403 

Ayub G‘ulom – buyuk 

o‘zbek tilshunosi 

f.f.d.,prof. 

S.Muhamedova 

 

Umumiy tilshunoslik 

75. 


 

 

Po‘latova  Dilnoza Hasanovna 

403 


Akademik litseylarda 

Uvaysiy hayoti va ijodini 

o‗rganish 

p.f.d.,prof. 

R.Niyozmеtova 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

76. 


 

 

Rahimova  Gulnoza Ergash qizi 

 

 403 

O‘zbek jadid dramaturgiyasi 

va Husayn Jovidning 

―Morol‖ dramasi   

f.f.n.,dots. 

A.Shoimov 

O‘zbek 

adabiyoti 77. 

 

 Rahimova  Ruxsora 

To‘ychi qizi 

403 

Shukur Xolmirzayev hikoyalarida psixologizm 

f.f.n. 


Sh.Ergasheva 

O‘zbek 


adabiyoti 

78.  


Ro‘ziyeva  Oysuluv 

G‘ulomovna 

403 

So‗roq olmoshlarining semantik-sintaktik 

xususiyatlari 

f.f.n.,dots. 

M.Saparniyazov

O‘zbek 


tilshunosligi 

79.  


Salimova  Gulhayo 

Furqat qizi 

403 

―Cho‘lpon‖  ma‘rifiy romanida yozuvchi 

shaxsiyati va mahorati talqini 

f.f.d.,prof. 

Q.Qahramonov 

O‘zbek 

adabiyoti 80.  

Sovutov 


Ilhom 

Ibroyimovich 

403 

Jamila Ergashevaning ―Qir ustidagi ayol‖ romanida 

ruhiyat tasviri 

f.f.d.,prof. 

Q.Qahramonov 

O‘zbek 

adabiyoti 81.  

Tayloqova Manzura 

Ne‘matullo qizi 

403 


Tog‗ay Murod asarlarida 

dialektizmlar  

f.f.n.         

M.Hakimova 

O‘zbek 

tilshunosligi 82. 

 

 Turginbayev 

Husniddin 

Akmalovich 

403 


Alisher Navoiyning 

―Navodir ush-shabob‖ 

devonidagi hamd g‘azallar 

badiiyati 

f.f.n.,dots. 

K.Mullaxo‘jaye

va 

O‘zbek 


adabiyoti 

83. 


 

 

Hamidova Nafisa 

Fayzulla qizi 

403 

Behbudiy publitsistikasining ijtimoiy-estetik tamoyillari 

f.f.n.,dots. 

A.Shoimov 

O‘zbek 


adabiyoti 

84. 


 

 

Xamrayeva Shaxzoda 

Nurullaevna 

403 

O‘zbek tilida  harakatning boshlanishini anglatuvchi 

fe‘llarning semantik-

funksional xususiyatlari 

f.f.d,prof. 

S.Muhamedova 

 

Umumiy tilshunoslik 

85. 


 

 

Hasanova  Gulhayo Mirtemirovna 

403 


Fozil  Yo‘ldosh o‘g‘li 

dostonlarida  so‘z 

birikmalarining tuzilishiga 

ko‘ra turlari 

f.f.d.,prof.  

R.Rasulov 

Umumiy 

tilshunoslik 86. 

 

 Xusenova 

Munira 


Sulaymon qizi 

403 


O‗zbek tilida gapning 

grammatik zamon 

kategoriyasi 

f.f.n.,dots. 

M.Saparniyazov

O‘zbek tilshunosligi 

87. 


 

 

Shukurova Zubayda Murod qizi 

403 


O‗zbek  tilida  qoramolchilik 

terminlari tahlili 

f.f.n.dots. 

M.Hakimova 

O‘zbek 

tilshunosligi 88. 

 

 Elboyeva  Mahliyo 

Polvonguli qizi 

403 

O‘zbek tilida atov birliklar semantikasi 

f.f.n.,dots. 

M.Saparniyazov

O‘zbek tilshunosligi 

89. 


 

 

Ergasheva Aziza 

G‘ayratovna 

403 

Elbekning    tilshunoslikka oid  merosi 

f.f.d.,prof. 

S.Muhamedova 

 

Umumiy tilshunoslik 

90. 


 

 

Sag‘dullayeva Dilafruz G‘ofur qizi 

403 


Jadid prozasining ma‘rifiy-

estetik  xususiyatlari 

f.f.n.,dots. 

A.Shoimov 

O‘zbek 

adabiyoti  

85 


91. 

 

 Abdurayimov Eldor 

Abdusalomovich 

404 

20-yillar o‘zbek dramaturgiyasining 

g‘oyaviy-badiiy  

xususiyatlari 

f.f.n.,dots. 

A.Shoimov 

O‘zbek 


adabiyoti 

92. 


 

 

Abruyeva Muhayyo Burxon qizi 

404 


Ta‘lim bosqichlarida Saida 

Zunnunova hayoti va ijodini 

o‘rganish 

 

p.f.n.,dots. T. Yusupova 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

93. 


 

 

Avazova Uljahon Rajapboyevna 

404 


G‘azal janrini o‗rganishda 

Ogahiy ijodidan foydalanish. 

 

p.f.d.,prof. R.Niyozmеtova 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

94. 


 

 

Axmedov Shoxruz Zokirjonovich 

404 


 O‘zbek  tilida  salbiy 

munosabat ifodalovchi fe‘llar 

(―Shaytanat‖ romani asosida) 

f.f.d.,prof 

R.Rasulov 

Umumiy 


tilshunoslik 

95. 


 

 

Baqoyeva Durdona Ne‘matovna 

 

404 ―Tarixi Rashidiy‖ da 

madaniy hayot va adabiy 

muhit tasviri 

f.f.n.,dots. 

T.Matyakubova 

O‘zbek 


adabiyoti 

96. 


 

 

Vaisova Muhayyo Quranbayevna 

404 


Ta'lim bosqichlarida Chingiz 

Aytmatovning hayoti va 

ijodini o‗rganish. 

p.f.n.,dots. 

G.Eshchanova 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

97. 


 

 

Do‘smurodova Yulduz To‘ychi 

qizi 


404 

Alisher Navoiyning ―Xamsa‖ 

asarida kasb-hunarga oid 

so‗zlar 


f.f.n. dots. 

M.Rahmatov 

O‘zbek 

tilshunosligi 98. 

 

 Ismatova Maftuna 

O‘rol qizi 

404 

Kaykovusning ―Qobusnoma‖  asaridagi  arabcha 

o‘zlashmalar tadqiqi 

f.f.n.,dots. 

N.Sulaymonova 

Umumiy 

tilshunoslik 99. 

 

 Qayimova 

Shahnoza 

Bahodirovna 

404 


 Ogahiy tarixiy asarlarida 

adabiy ma‘lumotlar  

f.f.n.,dots. 

T.Matyakubova 

O‘zbek 

adabiyoti 100.  

Majidova Farida 

G‘ofurovna 

404 


―Boburnoma‖da adib 

shaxsiyati talqini 

f.f.n.,dots. 

T.Matyakubova 

O‘zbek 

adabiyoti 101.  

Masharipova 

Nodira 

Rahmanovna 404 

O‗quvchilarning badiiy-

estetik didini o‗stirishda 

Furqat asarlaridan 

foydalanish  

f.f.d.,prof. 

B.To‗xliyеv 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

102.  


Misirova 

Dildora 


Sharofiddinovna 

404 


O‗quvchilarni badiiy asar 

qahramonlarini baholashga 

o‗rgatish usullari 

p.f.d.,prof. 

R.Niyozmеtova 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

103.  


Nurmatov  Jahongir 

Luqsonmurodovich 

404 

Fitrat adabiyotshunos olim va publitsist 

f.f.n.,dots. 

A.Shoimov 

O‘zbek 


adabiyoti 

104.  


Ochilova 

Iroda 


Bahodir qizi 

404 


Ta'lim bosqichlarida  Bobur 

ruboiylarini o‗rganish 

p.f.d.,prof. 

R.Niyozmеtova 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

105.  


Pardayev  Sherzod 

Abdurashid o‘g‘li 

 

 

404 Muhammad Alining ―Ulug‗ 

salnanat‖ asaridagi 

fe‘llarning semantik 

guruhlari 

f.f.n.,dots. 

G.Norimova 

 

Umumiy 


tilshunoslik 

 

86 


 

 

106.  Rahimova Donoxon 

Mamaroziqovna 

404 

Asar qahramonlarini qiyosiy tahlil asosida o‘rganish 

p.f.n.,dots 

G.Eshchanova 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

107.  


Tojiboyeva 

Shahnoza 

G‘apporali qizi 

404 


 Oybekning ―Qutlug‘ qon‖ 

romanida xarakter yaratish 

mahorati 

f.f.n.,dots. 

A.Shoimov 

O‘zbek 


adabiyoti 

108.  


Uzoqova 

Dilbar 


Qiyom qizi 

404 


 

O‗zbek tili sud leksikasida 

o‗zlashma  so‗zlar  

 

 f.f.d.,dots. 

O‘.Sharipova 

Umumiy 

tilshunoslik 109.  

O‘ljayeva  Gulbahor 

Ro‘ziboyevna 

404 


Erkin Vohidov she‘riyati 

lingvopoetikasi 

f.f.n.,dots. 

M.Saparniyazov

O‘zbek 


tilshunosligi 

110.  


Haydarov 

Muhiddin 

Mamatqulovich 

404 


Rang-tus bildiruvchi sifatlar 

va ularning semantikasi 

f.f.n.,dots.  

M.Hakimova 

O‘zbek 

tilshunosligi 111.  

Xaliqulov  Jamshid 

Xushmuratovich 

404 


Umumta‘lim maktablarda 

fe‘l nisbatlarini o‘rganish 

p.f.n.,dots. 

T.Yusupova 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

112.  


Xalilov 

Oybek 


Abdusamad o‘g‘li 

404 


Bolalar  adabiyotida  adabiy 

ta‘sir  va  o‘ziga  xoslik 

(Ekzyuperi  va  Xudoyberdi 

To‘xtaboev ijodi misolida) 

f.f.n. 

Sh.Ergasheva O‘zbek 

adabiyoti 

113.  

Xolboyeva Shahnoza 

Nosirovna 

404 

 ―Mahbub ul-qulub‖ asarida Alisher Navoiy irfoniy 

qarashlarining badiiy talqini 

f.f.n.,dots. 

K.Mullaxo‘jaev

O‘zbek 


adabiyoti 

114.  


Xushvaqtova 

Muxlisa  Zayniddin 

qizi 

404 


Mashg‗ulotlar 

samaradorligini ta‘minlashda 

texnologik xaritalarning o‗rni 

f.f.d.,prof. 

B.To‗xliyеv 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

115.  


Ergasheva  Zulayho 

Rauf qizi 

 

404 


Mumtoz adabiyotni 

o‗rganishda inshoning roli  

p.f.d.,prof. 

R.Niyozmеtova 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

116.  


Yusupova 

Adiba 


Matlubovna 

404 


So‘fi Olloyorning  ―Sabotu-l-

ojizin‖ asarida arabizmlar 

f.f.n.,dots. 

N.Sulaymonova 

Umumiy 

tilshunoslik 117.  

Rahmonova 

Kamola A‘zamovna 

 

 404 

O‘zbek tilida sintaktik 

figuralar  (G‘afur 

G‘ulomning ―Shum bola‖ 

asari asosida ) 

f.f.n.,dots. 

O‘.Sharipova 

Umumiy 


tilshunoslik 

 

 118.  

Otajonova  Dilrabo 

Olimboyevna 

404 


Nodira hayoti va ijodini 

akadеmik litsеylarda 

o‗rganish metodikasi 

p.f.d.,prof. 

R.Niyozmеtova 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

119.  


Mamatova  Rushana 

Ismoil qizi 

404 

Taqlidiy so‘zlarning lingvopoetik xususiyatlari 

f.f.n.,dots. 

M.Hakimova 

O‘zbek 


tilshunosligi 

120.   Xayitboyev 

404 

Umumta'lim maktablarida p.f.n.,dots. 

O‘zbek tili  

87 


Quvondiq 

Sharipovich 

fе'l mayllarini o‗rganish 

O.Oxunjonova 

 

va adabiyoti o‘qitish 

metodikasi 

121.  

Abdullayeva Feruza Xayrullayevna 

405 


―Ulug‘ saltanat‖ 

tetralogiyasida tarixiy shaxs 

va uning badiiy talqini 

f.f.n.,dots. 

I.Yakubov 

O‘zbek 


adabiyoti 

122.  


Ahmedova Nazokat 

Nig‘madjon qizi 

405 

Arxaik syujet va motivlar poetik transformatsiyasi 

(O‘zbek va hind folklori  

asosida) 

f.f.n.,dots. 

I.Yakubov 

O‘zbek 


adabiyoti 

123.  


Boboqulova 

Shohsanam  Komil 

qizi 

405 


―Saddi Iskandariy‖ 

dostonidagi hikmat va 

hikoyatlarningbadiiy 

xususiyatlari 

f.f.n.           

Sh.Ergasheva 

O‘zbek 

adabiyoti 124.  

Boynazarov 

Iskandar 

Abduxalimovich 

405 

Abdulla Qodiriy hajviyoti xarakter yaratish mahorati 

f.f.n.,dots. 

G.Ashurova 

O‘zbek 


adabiyoti 

125.  


Zaripova Shoxista 

Mirza qizi 

405 

XIX  asr Xorazm shoirlari ijodida mifologik va diniy-

tarixiy obrazlar 

f.f.n.,dots. 

T.Matyakubova 

O‘zbek 

adabiyoti 126.  

Qurbanova Nafisa 

Ruzibayevna 

405 


Shayxzoda tragediyalarida 

shaxs fojiasining falsafiy-

badiiy talqini 

f.f.n.,dots. 

I.Yakubov 

O‘zbek 


adabiyoti 

127.  


Mamatnazarova 

Gulnoza Hidoyat 

qizi 

405 


O‘zbek va ingliz tillari 

barqaror birlikmalarida 

gender aspektining   qiyosiy 

tadqiqi  

f.f.d.,prof. 

S.Muhamedova 

 

Umumiy 


tilshunoslik 

128.  


Muhammadiyeva 

Lobar Ashur qizi 

405 

Ko‘chim asosli  lisoniy  birliklar 

f.f.n.,dots. 

I.Umirov 

Umumiy 


tilshunoslik 

129.  


Odilova Nafosat 

Shuhrat qizi 

 

405 


O‗zbek tilida troplar (Zulfiya 

she‘rlari asosida) 

 

 

f.f.n.,dots. O‘.Sharipova 

 

Umumiy tilshunoslik 

130.  


Olimova Maftuna 

Xalimovna 

405 

O‗zbek tilida funksional ko‗makchilarning 

semantikasi va sintaksisi 

f.f.n.,dots. 

I.Azimov 

O‘zbek 

tilshunosligi 131.  

Oqmirzayeva 

Farog‘at Egamberdi 

qizi 


405 

Mashrab g‗azallarida estetik 

ideal va badiiy talqin 

f.f.n.,dots. 

T.Matyakubova 

O‘zbek 


adabiyoti 

132.  


Rahmanov 

Bobur 


Abdumannon o‘g‘li 

405 


Iqbol Mirzo she‘riyatida lirik 

―men‖ ruhiyati talqini 

f.f.n. 

G.Jo‘rayeva O‘zbek 

adabiyoti 

133.  

Rejabova  Xayriniso Xidirovna 

405 


Tog‘ay Murod romanlarida 

obrazlar dinamikasi 

f.f.n.,dots. 

I.Yakubov 

O‘zbek 

adabiyoti 134.  

Ro‗zimatova  Bahor 

Maratovna 

405 


O‗zbek tilida variantlilik 

f.f.n.,dots.v/b 

N.Ahmedova 

O‘zbek 


tilshunosligi 

135.  


Samatova  Surayyo 

Choriyevna 

405 

 Mumtoz asarlarni o‗rganishda lug‗atlardan 

foydalanish mеtodlari 

p.f.n.,dots. 

G.Eshchanova 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

136.  


Toirov 

Nuriddin 

Ikrom o‗g‗li 

405 


Nutqiy mahoratni oshirishda  

paralingvistikaning o‘rni  

f.f.n.,dots.  

I.Umirov 

Umumiy 

tilshunoslik  

88 


137.  

Turdiyeva  Maftuna 

Abdirahmanovna 

405 


―Hayrat ul-abror‖ dostonida  

ko‗ngil talqini 

f.f.n.,dots. 

K.Mullaxo‗jaev

O‘zbek 


adabiyoti 

138.  


To‗rayeva  Dilorom 

Latif qizi 

 

 

405 Badiiy matnning diskursiv 

tahlili  asoslari  

 

 

f.f.n.,prof. S.Muhamedova 

Umumiy 


tilshunoslik 

 

 139.  

Fozilov 


Azizbek 

Yangiboyevich 

405 

Tog‗ay Murod qissalarida fojiaviylik 

f.f.n.,dots 

Sh.Isayeva 

O‘zbek 


adabiyoti 

140.  


Fuzuliyeva  Munisa 

Asqarovna 

405 

Dramatik asarlarni o‗rganish mеtodlari (Akademik 

litseylar misolida) 

p.f.n.,dots 

G.Eshchanova 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

141.  


Hayitova 

Aziza 


Alimovna 

405 


Xalq dostonlarini obrazlar 

tizimi asosida o‗rganish  

f.f.d.,prof. 

B.To‗xliyеv 

 

O‘zbek tili va adabiyoti 

o‘qitish 

metodikasi 

142.  


Xayrullayeva 

Sharofat 

Sayfullayevna 

405 


―Saddi Iskandariy‖ dostonida  

ramziy timsollar talqini  

f.f.n.,dots. 

K.Mullaxo‗jaev

O‘zbek 


adabiyoti 

143.  


Hasanova 

Saodat 


Nematovna 

405 


O‗zbek tilida tazodning 

lingvopoetik xususiyatlar  

f.f.n. 

M.Hakimova O‘zbek 

tilshunosligi 

144.  

Choriyeva Zilola 

Baxtiyorovna 

405 

Deskripsiya va uning gap bo‗laklaridagi ifodasi 

f.f.n.,dots. 

N.Ahmedova 

O‘zbek 


tilshunosligi 

145.  


Ergashev 

Nurbek 


Umar o‘g‘li 

405 


Gulxaniyning  

―Zarbulmasal‖ asaridagi 

arabiy so‘zlar tadqiqi 

f.f.n.,dots. 

N.Sulaymonova 

Umumiy 


tilshunoslik 

146.  


Ergasheva 

Gulruxsor 

Nurmatzod qizi 

405 


O‗zbek tilida diplomatiyaga 

oid terminlarning  semantik 

tadqiqi (mustaqillik davri)  

f.f.d.,prof. 

S.Muhamedova 

 

Umumiy tilshunoslik 

147.  


Umirov 

Dilshod 


Raxmankulovich 

405 


―Hayrat ul-abror‖ dostoni 

tabdillari tadqiqi 

f.f.n.,dots. 

K.Mullaxo‘jaev

O‘zbek 


adabiyoti 

148.  


Ro‘ziqulova 

Gulhayo 


Farhod 

qizi 


 

 

405 Frazeologik stilistika 

(Abdulla Qahhor  hikoyalari 

asosida) 

 

 f.f.n.,dots. 

O‘.Sharipova 

Umumiy 

tilshunoslik 149.  

Anuvarov Jang‗ali  

Raximovich 

401kz 


M.  Maqatayev  she‘riyatining 

badiiy xususiyatlari   

f.f.n.,dots. 

N. Sizdiqbaev 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

150.  

Arifova Jursinay Oral qizi 

401kz  Umumiy 

o‗rta 

ta‘lim 


maktablarida 

badiiy 


asar 

syujeti  va  kompozitsiyasini 

o‗rgatish 

 

p.f.n.,prof. A. Qaldibekova 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

151.  


Asetova Janar  

Nurbayovna 

401kz  Umumiy 

o‘rta 


ta‘lim 

maktablarning 

V-IX 

sinflarida  Abay  she‘riyatini  o‗qitish   

p.f.n.,dots. 

E. Abduvalitov 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

152.  


Axmedov Tursinali 

Saparali o‘g‘li 

401kz  ―Kultegin‖  va  ―Tunyuquq‖ 

dostonlarini  o‗qitish  orqali 

o‗quvchilarni  vatanparvarlik 

ruhida tarbiyalash 

p.f.n.,prof. 

A. Qaldibekova 

Qozoq tili 

va adabiyoti  

89 


153.  

Asqarov Janibek  

Qurbanovich 

401kz  Umumiy 

o‗rta 

ta‘lim 


maktablarida  taqlid  so‗zlarni 

o‗qitishda 

o‗yin 

texnologiyasining mohiyati f.f.n.,dots. 

N. Sizdiqbaev 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

154.  

Djurayeva Ortig‘ay Urazaliyevna 

401kz  Ertaklarni o‗qitishda 

muammoli ta‘lim turidan 

foydalanish  

p.f.n.,prof. 

A. Qaldibekova 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

155.  

Peysenova Ra‘no Abdullayevna 

401kz  Umumiy o‗rta ta‘lim 

maktablarida adabiy asarlarni 

sinfdan tashqari o‘qitish 

texnologiyasi 

p.f.n.,dots. 

E. Abduvalitov 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

156.  


Ismoilova Asiya 

Savurbay qizi 

401kz  Adabiyot darslarida nutq 

o‘stirish usullari 

p.f.n.,prof. 

A. Qaldibekova 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

157.  

Isaxanova Nigora Baxtiyor qizi 

401kz  Umumiy 

o‗rta 

ta‘lim 


maktablarida 

M. 


Avezov 

hayoti va ijodini o‘rgatish 

p.f.n.,dots. 

E. Abduvalitov 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

158.  

Ibragimov Azimbek Abdumajid o‘g‘li 

401kz  XV – XVІІІ asrlarda 

yaratilgan xalq 

afsonalarining syujet 

tipologiyasi 

f.f.n.,dots. 

N. Sizdiqbaev 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

159.  


Kobilova Sholpan 

Bekjanovna 

401kz  Ch. Aytmatovning ―Asrga 

tatigulik kun‖ asaridagi 

Nayman ona timsoli  

p.f.n.,dots. 

E. Abduvalitov 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

160.  


Karabalaeva Dinara 

Kaldibek qizi  

401kz  Umumiy 

o‗rta 


ta‘lim 

maktablarida 

olmoshni 

o‗qitishda 

interaktiv 

usullardan foydalanish 

p.f.n.,prof. 

A. Qaldibekova 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

161.  

Kojakov Kadirali  Sherali o‘g‘li 

401kz  Qozoq tilidagi ergashgan 

qo‗shma gapni o‗qitish 

f.f.n.,dots. 

N. Sizdiqbaev 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

162.  


Kipchakbaeva 

Aliya 


Mamirbekovna 

401kz  Fe‘lning 

zamon 

kategoriyasini interaktiv 

usullar asosida o‗qitish 

p.f.n.,prof. 

A. Qaldibekova 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

163.  

Madalieva Marjan Abdumalik qizi  

401kz  S. Muqonovning hayot va 

ijod yo‘lini o‘qitish 

texnologiyasi 

p.f.n.,dots. 

E. Abduvalitov 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

164.  

Musakulova Sevara Erkinovna 

401kz  Umumiy o‘rta ta‘lim 

maktablarida so‘z 

birikmalarini o‘qitish  

f.f.n.,dots. 

N. Sizdiqbaev 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

165.  

Ongarbaeva Aziza Abdumutalip qizi 

401kz  Umumiy o‘rta ta‘lim 

maktablarida 

M.Mag‗auinning ―Bir 

otaning bolalari‖ asarini 

o‗qitish 

p.f.n.,dots. 

E. Abduvalitov 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

166.  

Satginova Sara Serikbayovna 

401kz  O‗rta maktabda gapning 

ifoda maqsadiga ko‗ra 

turlarini o‘qitish 

f.f.n.,dots. 

N. Sizdiqbaev 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

167.  

Saxieva Jansaya Srajadinovana 

401kz  Umumiy o‗rta ta‘lim 

maktablarida  

J.Aymautovning hayot va 

ijod yo‘lini o‗qitish  

p.f.n.,dots. 

E. Abduvalitov 

Qozoq tili 

va adabiyoti 


 

90 


168.  

Sotbarov Atabek 

Asilbek o‘g‘li 

401kz  O‘zbekistonlik qozoq 

adiblarining asarlarini 

o‘qitish orqali o‘quvchilarni 

vatanparvarlik ruhida 

tarbiyalash  

p.f.n.,prof. 

A. Qaldibekova 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

 

170 


 

Tashmetova Fariza 

Boxodir qizi 

401kz  Sinonimlarni innovatsion 

texnologiyalar asosida 

o‘qitish 

f.f.n.,dots. 

N. Sizdiqbaev 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

171 

Usmanova Rayxon  Abdurashidovna 

401kz  Umumiy o‘rta ta‘lim 

maktablarida holni o‘qitish 

texnologiyasi 

p.f.n.,prof. 

A. Qaldibekova 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

172 

Umaralieva Aynur Abduvohid qizi 

401kz  Umumiy o‘rta ta‘lim 

maktablarida Abay 

poemalarini o‘qitish 

texnologiyasi 

p.f.n.,dots. 

E. Abduvalitov 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

173 


Xalikulova 

Aqmarjan  

Tadjikulovna 

401kz  Umumiy o‘rta ta‘lim 

maktablarida Muxtor 

Shaxanovning asarlarini 

interaktiv usullarda o‘qitish 

f.f.n.,dots. 

N. Sizdiqbaev 

Qozoq tili 

va adabiyoti 

 

 
Download 0.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling