Nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika


 Bitiruv malakaviy ishini baholash mezonlari


Download 0.49 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/4
Sana16.03.2020
Hajmi0.49 Mb.
1   2   3   4

5. Bitiruv malakaviy ishini baholash mezonlari 

 

Bitiruv malakaviy ishi himoyasining baho ko‘rsatkichlari 

 

maksimal bal (100 %) 

 

To‘plangan ball 

diapazoni 

 

Baho ko‘rsatkichi 

 

100 


 

86-100 


71-85 

55-70 


0-54 

 

5 (a’lo) 4(yaxshi) 

3 ("qoniqarli") 2 

("qoniqarsiz") 

 

 Bitiruv malakaviy ishini baholash mezonlari va ular bo‘yicha baholashga 

oid ko‘rsatmalar (namuna) 

 

№ 

Bitiruv malakaviy        

ishini baholash                         

mezonlari 

 

Mezonlarga javob berish darajasi 

 

Ballari 

 

1. 


Bitiruv malakaviy ish mavzui 

dolzarbligining 

asoslanganligi  

 

 - yetarli darajada asoslangan 

9-10 


- yetarli darajada asoslanmagan 

7-8 


- qisman asoslanmagan 

5-6 


- asoslanmagan 

0-4 


2. 

Bitiruv


 

 malakaviy ish         

mavzuining to‘la 

yoritilganligi: 

 

- 100 % yoritilgan 11-12 

- 75 % yoritilgan 

8-10 

- 50 % yoritilgan 5-7 

- 30 % dan kam yoritilgan 

0-5 

3.   Bitiruv malakaviy ishining hajmi va uning matniga 

qo‘yilgan talablarga mosligi: 

 

 

  

- hajmi va matniga qo‘yilgan talablarga 

to‘la javob beradi 

7-8 


 

- hajmi to‘la va matniga qo‘yilgan talabga 

qisman javob beradi 

5-6 


- hajmi yetarli- emas va matniga qo‘yilgan 

talabga qisman javob beradi 

3-4 

 

- xajmi va matniga qo‘yilgan talablarga javob bermaydi 

0-2 


4.  

Bitiruv malakaviy ish 

tuzilishining to‘g‘ri 

tanlanganligi: 

 

- to‘g‘ri tanlangan 7-8 

- ba’zi bir chetlanishlar bor 

5-6 

- ko‘p chetlanishlar bor 3-4 

- to‘g‘ri tanlanmagan 

0-2 


 

14 


5. 

 

  

 

Bitiruv malakaviy ishi nazariy qismi 

materiallarining yoritilishi: 

 

- to‘la yoritilgan 11-12 

-ba’zi chetlanishlar bor 

8-10 

- qisman yoritilgan 5-7 

- to‘la yoritishgan 

0-5 

6. 


 

 

  

Bitiruv malakaviy ishi amaliy 

qismi materiallarining 

yoritilishi: 

 

 

  

- to‘la yoritilgan 

12-14 

 

- texnologik jarayon tavsifi va hisob-kitoblarda ba’zi bir nuqsonlar mavjud 

9-11 


 

- texnologik jarayon tavsifi va hisob-

kitoblarda qo‘pol xatolar mavjud 

6-8 


 

- texnologik jarayon tavsifi va hisob-

kitoblarda qo‘pol xatolar mavjud va to‘la 

yoritilmagan 

0-5 

 

7.  

 

  

Bitiruv malakaviy ishi va 

uning ilovasida keltirilgan 

chizma va grafiklarning 

talablarga mosligi: 

 

  

- talablarga to‘la mos keladi 

9-10 

- chizma va grafiklarda ba’zi bir nuqsonlar uchraydi 

7-8 


- chizma va grafiklarda ko‘plab nuqsonlar 

uchraydi 

5-6 

- talablarga mos kelmaydi 0-4 

8. 


 

Adabiyotlar va internetdan 

foydalanganlik darajasi 

 

- me’yoriy - texnik hujjatlar ilmiy — amaliy jurnallar o‘quv qo‘llanmalar, 

darsliklar, internet tarmog‘idan olingan 

materiallar va ma’lumotlardan samarali 

foydalangan 

7-8 

 

  

 

  

 

  

- faqat me’yoriy-texnik hujjatlar, o‘quv 

qo‘llanmalar va darsliklar, nnternet 

tarmog‘idan olingan materiallardan 

foydalangan 

5-6 


 

- darslik, ma’ruza matnlari, texnik xujjat 

va internet materiallaridan foydalangan 

3-4 


 

- darslik ma’ruza matnlari va tayyor 

internet materiallaridan foydalangan 

0-2 


 

9. 


 

 

  

Bitiruv malakaviy ishining 

taqdimoti: 

 

  

 

- taqdimot mavzuni to‘la qamrab olgan, reglamentga rioya qilingan, kompyuter 

texnologiyalaridan foydalangan xolda 

amalga oshirilgan 

9-10 


 

- taqdimot mavzuni to‘la qamrab 

olgan,reglamentga rioya qilinmagan, 

kompyuter texnologiyalaridan 

foydalangan holda amalga oshirildi 

7-8 


 

- taqdimot mavzuni to‘la qamrab olgan, 

reglamentga rioya qilingan holda amalga 

5-6 


 

 

15 


oshirildi 

- taqdimot chala, reglamentga rioya 

qilmagan holda amalga oshirildi 

0-4 


 

10. 


 

 

  

Bitiruvchining malakaviy 

ishning taqdimotida o‘zini 

tutishi va qo‘shimcha 

savollargi javob berishi: 

 

  

-o‘zini ishonchli tutdi va berilgan 

savollarga to‘la javob berdi 

7-8 


 

- o‘zini ishonchli tutdi va berilgan 

savollarga qisman javob berdi 

5-6 


 

- o‘zini ishonchli tuta olmadi va berilgan 

savollarga qisman javob berdi 

3-4 


 

- savollarga javob bera olmadi 

0-2 

JAMI: 

100 


 

6. 

«

Boshlang‘ich ta’lim metodikasi» kafedrasining «Ona tili o‘qitish metodikasi»,  «Matematika o‘qitish metodikasi» fanlaridan bitiruv 

malakaviy ishlari  mavzulari banki 

 

«Ona tili o’qitish metodikasi» fanidan bitiruv malakaviy ishlari  

mavzulari 

1.    Ot  so’z  turkumini  yangi  pedagogik  texnologiyalar  asosida  tashkil  qilish 

metodikasi. 

2.  Ona tili darslarida ijodiy topshiriqlarni amalga oshirish metodikasi. 

3.  Ona tili darslarida test texnologiyasidan foydalanish metodikasi. 

4. Nazariy topshiriqlarni tayyorlash va amalga oshirish metodikasi.  

5.  O’quvchilarni morfemik tahlilga o’rgatish metodikasi. 

6.Savod o‘rgatish tayyorlov davri yozuv darslarini tashkil etish 

7 Savod o‘rgatish tayyolov davrida o‘yinlardan foydalanish. 

8.Alifbe davrida yozuv ko‘nikmalari shakllantirish 

9 Savod o‘rgatish darslarida ko‘rgazmali vositalardan foydalanish. 

10.Savod o‘rgatish davri yozuv darslarida nutq o‘stirish. 

11.Savod o‘rgatish davri yozuv darslarida mustaqil ishlarni tashkil etish. 

12.Savod o‘rgatish darslarida axborot texnologiyalardan foydalanish. 

13.Savod o‘rgatish darslarida lug`at ustida ishlash. 

14.Savod o‘rgatish darslarida dam olish daqiqalarini tashkil etish. 

15.Savod o‘rgatish darslarida o`quvchiarni ongli o‘qishga o‘rgatish. 

16.Savod o‘rgatish darslarida mantiqiy mashqlarni tashkil etish.  

17.Bolalarning savod o‘rgatish jarayoniga tayyorgarligini o‘rganish. 

18.Boshlang’ich  sinf o`quvchilarining o‘qish sur’atini oshirish.  

19.Savod o‘rgatish tajribalarini tadbiq etish. 

20.Savod o‘rgatish davrida o‘qish va yozuv faoliyatining bog`liqligi  

21.Savod o‘rgatish mashqlarini tashkil etish. 

22.O‘qish darslarida «Oltin kuz» mavzusini o‘rganish.  

23.O‘qish darslarida «Zumrad bahor» mavzusini o‘rganish.  

24.O‘qish darslarida «Kumush qish» mavzusini o‘rganish.  

16 


25.O‘qish darslarida «Oltin kuz – xosiling yuz» mavzusini o‘rganish  

26.O‘qish darslarida «Tabiatni seving va asrang» mavzusini o‘rganish (3 - sinf)  

27.O‘qish  darslarida  «Go‘zal  fazilat  –  inson  qusni»  mavzusini  o‘rganish(3- 

sinf) 


28.O‘qish darslarida «9-may Xotira va qadrlash kuni» mavzusini o‘rganish (3 - 

sinf). 


29.O‘qish  darslarida  «Bahor  manzarasi  va  mehnat»  mavzusini  o‘rganish  (3- 

sinf).  


30.O‘qish darslarida «Tengdoshlar» mavzusini o‘rganish (3-sinf). 

31.O‘qish darslarida «Oltin kuz» mavzusini o‘rganish (4-sinf)  

32. O‘qish darslarida «Istiqlolim - istiqbolim» mavzusini o‘rganish(4-sinf). 

33.  O‘qish darslarida «Kumush qish» mavzusini o‘rganish (4-sinf).  

34.O‘qish darslarida «Zumrad bahor» mavzusini o‘rganish (4-sinf).  

35.O‘qish darslarida lug`at ustida ishlash.  

36. O‘qish darslarida «Ulug`larni o‘rganmok - oqillik» mavzusini o‘rganish(3 - 

sinf).  


37. O‘qish darslarida «Vatan posbonlari» mavzusini o‘rganish (3-sinf).  

38.O‘qish darslarida «Yoz-o‘tadi soz» mavzusini o‘rganish (4-sinf). 

39.  O‘qish  darslarida  «Ma’naviyat  –  qalb  quyoshi»  mavzusini  o‘rganish(4-

sinf). 40.O‘qish darslarida «Xalq og`zaki ijodi» mavzusini o‘rganish (4-sinf). 

41.Boshlang’ich  sinfda unli tovush va harflarni o‘rganish. 

42.Boshlang’ich  sinfda undosh tovush va harflarni o‘rganish. 

43. Boshlang’ich  sinflarda so‘z ustida ishlash.  

44. Sinfdan tashqari o‘qish jarayonida bolalar adabiyotidan foydalanish. 

45. O‘qish darslarida «Kumush qish – misoli oqqush» mavzusini o‘rganish.  

46.Boshlang’ich  sinflarda «So‘z tarkibi» mavzusini o‘rgatish metodikasi. 

 47.Boshlang’ich  sinflarda «Ot» mavzusini o‘rgatish metodikasi. 

48. Boshlang’ich  sinflarda «Sifat» mavzusini o‘rgatish metodikasi.  

49.Boshlang’ich  sinflarda so‘z ustida ishlash.  

50.Sinfdan tashqari o‘qish jarayonida bolalar adabiyotidan foydalanish. 

51. O‘qish darslarida «Kumush qish – misoli oqqush» mavzusini o‘rganish. 

 51.Boshlang’ich  sinflarda «So‘z tarkibi» mavzusini o‘rgatish metodikasi. 

 52.Boshlang’ich  sinflarda «Ot» mavzusini o‘rgatish metodikasi. 

53. Boshlang’ich  sinflarda «Gap» mavzusini o‘rgatish metodikasi.  

54.Boshlang’ich  sinflarda tinish belgilarini o‘rgatish metodikasi. 

55. Boshlang’ich  sinflarda grammatik tahlilni o‘tkazish metodikasi. 

56.  Boshlang’ich    sinf  o`quvchiarini  yozilishi  qiyin  so‘zlarni  yozishga 

o‘rgatish. 

 57.Boshlang’ich    sinf  grammatika,  imlo  va  nutq  o‘stirish  darslarida 

ko‘rgazmali qurollardan foydalanish. 

58. Boshlang’ich  sinflarda bayon yozishga o‘rgatish. 

59. Boshlang’ich  sinflarda insho yozishga o‘rgatish.  

60.Boshlang’ich  sinflarda rasmga qarab insho yozish yo‘llari.  

61.Boshlang’ich    sinf  o`quvchilarining  yozma  ishlarida  yo‘l  qo‘yadigan 

xatolari ustida ishlash.  


 

17 


62.Boshlang’ich  sinf ona tili darslarida texnika vositalaridan foydalanish. 

 63.Grammatika va imlo o‘rgatish jarayonida muammoli ta’lim elementlaridan 

foydalanish . 

64.Boshlang’ich    sinf  grammatika  va  imlo  darslarida  qiziqarli  o‘yinlardan 

foydalanish.  

65.Oz  komplektli  maktab  boshlang’ich    sinflarida  ona  tilidan  o`quvchiarning 

mustaqil ishlarini uyushtirish. 

66.Boshlang’ich  sinflarda ona tilidan o`quvchiarning mustaqil ishlari.  

67.2 – sinfda jarangli va jarangsiz undoshlarni o‘rganish uslubiyoti.  

68.Ona tili darslarida tinish belgilarga doir bilimlarni shakllantirish. 

69. Unli tovushlarni o‘rganish jarayonida o`quvchilarda imloviy savodxonlikni 

shakllantirish. 

70. Boshlang’ich  sinf ona tili darslarida «Gapning bosh bo‘laklari» mavzusini 

o‘rganish. 

71.Ona tili darslarida «Gap va uning turlari» mavzusini o‘rganish. 

72.Boshlang’ich  sinflarda imloviy sezgirlikni o‘stirish.  

73.Ona tili darslarida o`quvchiar nutqini o‘stirish. 

74.1 – 2 sinfda «Ot» turkumini o‘rganish.   

75.Boshlang’ich  sinflarda «Sifat» so‘z turkumini o‘rganish. 

76.Ona tili darslarida noan’anaviy usullardan foydalanish. 

77.Ona tili darslarida didaktik materiallardan foydalanish. 

78. Ona tilidan dars tiplari va ularga qo‘yiladigan talablar.  

79.1 – 2 sinfda «Fe’l» turkumini  o‘rganish. 

80.Sifat so‘z turkumini o‘rganish jarayonida o`quvchiar nutqini o‘stirish.  

81.Ot so‘z turkumini o‘rganish jarayonida o`quvchiar nutqini o‘stirish. 

82.Ona tilidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish.  

83. Boshlang’ich  sinflarda ta’limiy diktant va uni tashkil etish.  

84.Boshlang’ich  sinflarda tekshiruv diktanti va uni tashkil etish. 

85.4  –  sinfda  otlarning  kelishik  qo‘shimshalari  bilan  turlanishi  mavzusini 

o‘rganish. 

86.4  –  sinfda  otlarning  egalik  qo‘shimshalari  bilan  qo‘llanishi  mavzusini 

o‘rganish. 

87.2-sinf o’qish darslarida ertak o’tish uslubiyati. 

88.3-sinf o’qish darslarida ertak o’tish uslubiyati. 

89.4-sinf o’qish darslarida ertak o’tish uslubiyati. 

90. 2-sinf o’qish darslarida masal o’tish uslubiyati.  

91.3-sinf o’qish darslarida masal o’tish uslubiyati. 

92. 4-sinf o’qish darslarida masal o’tish uslubiyati 

93.3 – sinfda «So‘z tarkibi» mavzusini o‘rganish. 

94.4  –  sinfda  «Fe’llarning  shaxs  –  son  qo‘shimshalari  bilan  tuslanishi» 

mavzusini o‘rganish. 

95. 4 – sinfda «Fe’l zamonlari» mavzusini o‘rganish.  

96.Boshlang’ich  sinfda kishilik olmoshlarini o‘rganish uslubiyoti.  

97.Boshlang’ich  sinfda son turkumini o‘rganish uslubiyoti. 

98. 4 – sinfda uyushiq bo‘laklarni o‘rganish uslubiyoti.  


 

18 


99.4 – sinfda undalmali gaplarni o‘rganish uslubiyoti.  

100.Boshlang’ich  sinf o`quvchiarini bayon yozishga o‘rgatish. (2 – 4 sinflar)  

101.Boshlang’ich  sinf o`quvchiarini insho yozishga o‘rgatish(3-4 sinflar).  

102.Boshlang’ich  sinf o`quvchiarining ona tilidan bilimini tekshirish usullari.  

103.Boshlang’ich  sinf ona tili darslariga qo‘yiladigan talablar. 

104.Boshlang’ich  sinfda «2 – darajali bo‘laklar» mavzusini o‘rganish.  

105.Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  seriyali  rasmlar  asosida  insho  yozishga 

o’rgatish.  

106.Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  mavzuli  rasm  asosida  insho  yozishga 

o’rgatish.  

107.Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  kuzatishlar  asosida  insho  yozishga 

o’rgatish. 

108.4-sinf o’qish darslarida hikoya o’tish uslubiyati 

109.4-sinf o’qish darslarida epik she’r o’tish uslubiyati 

110. Boshlang’ich  sinflarda «Ot» mavzusini o’rgatish metodikasi.  

111.Boshlang’ich  sinflarda «Sifat» mavzusini o’rgatish metodikasi. 

112.Boshlang’ich  sinflarda «Gap» mavzusini o’rgatish metodikasi. 

113.Boshlang’ich  sinflarda tinish belgilarini o’rgatish metodikasi. 

114.Boshlang’ich  sinflarda grammatik tahlilni o’tkazish metodikasi. 

115.O’qish darslarida «Kumush qish» mavzusini o’rganish. 

116. O’qish darslarida «Zumrad bahor» mavzusini o’rganish.  

117.O’qish darslarida «Oltin kuz» mavzusini o’rganish.  

118.Savod  o’rgatish  davrida  sinfdan  tashqari  ishlar  («Alifbe»  bayrami  va 

shuning kabilar) ni uyushtirish.  

119.Savod o’rgatish davrida sinfdan tashqari o’qish mashg’ulotlari.  

120.Savod o’rgatish davri darslarini pedagogik texnologiyalardan foydalanish 

121.Sinfdan tashqari asosiy bosqich darslarini tashkil etish (2 - sinf). 

122.Boshlang’ich sinfda sinfdan tashqari darslarini tashkil etish. 

123.Sinfdan tashqari asosiy bosqich darslarini tashkil etish (4 - sinf). 

124.Sinfdan tashqari asosiy bosqich darslarini tashkil etish (3 - sinf). 

125.Sinfdan tashqari tayyorlov bosqich darslarini tashkil etish (1 - sinf). 

126.  Sifat  so’z  turkumini  o’rgatishda  yangi  pedagogik  texnologiyadan 

foydalanish. 

127. Fe’lning leksik-grammatik xususiyatlari. 

128. SHartlangan munosabatli qo’shma gaplar. 

129. Sintaktik aloqa va sintaktik munosabatning farqi. 

130. Badiiy matnda varvarizm va vulьgarizmning qo’llanilishi. 

 

  

«Matematika o’qitish metodikasi» fanidan bitiruv malakaviy ishlari  

mavzulari 

1.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  ta’lim  vositalaridan    foydalanish 

metodikasi. 

2. Boshlang’ich sinflarda ko’rgazmali qurollardan foydalanish.   

19 


3. Boshlang’ich sinf matematika darslarida rasm va chizmalardan foydalanish 

metodikasi. 

4.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  analiz  va  sintez  metodlaridan 

foydalanish. 

5. Boshlang’ich sinf matematika darslarida induktsiya, deduktsiya va analogiya 

metodlaridan foydalanish.   

6.  Boshlang’ich  sinf    o’quvchilarning  o’quv    -  bilish  faoliyatini  tashkil  etish 

metodlari.  

7. Boshlang’ich sinf  o’quvchilarning  matematik taffakurini shakllantirish. 

8. 1-sinfda mustaqil ishlarni tashkil etish metodikasi. 

9. 2-sinfda mustaqil ishlarni tashkil etish metodikasi.  

10. 3  -sinfda mustaqil ishlarni tashkil etish metodikasi. 

11. 4-sinfda mustaqil ishlarni tashkil etish metodikasi. 

12.  Boshlang’ich  sinf    o’quvchilarning  mantiqiy  fikrlash  qobiliyatlarini 

rivojlantirish. 

13.  Boshlang’ich  sinf    matematika  darslarida  muammoli  vaziyatlardan 

foydalanish metodikasi. 

14.  Boshlang’ich  sinf      o’quvchilarning  darslarida  uy  ishlarini  tashkil  etish 

metodikasi. 

15. 1-sinfda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish metodikasi. 

16. 2- sinfda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish metodikasi. 

17. 3- sinfda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish metodikasi. 

18. 4- sinfda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish metodikasi. 

19. Boshlang’ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish metodikasi. 

20.Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  tarkibli  masalalar  yechishga      o’rgatish 

metodikasi.  

21. 3-sinfda vaqt birliklarini o’rgatish metodikasi.  

22. “O’nlik” mavzusida sonlarni nomerlashni o’rganish metodikasi.  

23.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  o’zgaruvchili  ifodalar  ustida  ishlashga 

o’rgatish metodikasi.  

24. 3-sinfda massa o’lchovlarini o’rgatish metodikasi.  

25. 4-sinfda test nazoratidan foydalanish  metodikasi.  

26. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini to’rt amal va ularning bajarilish tartibini 

bajarishga   o’rgatish metodikasi.  

27. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini qo’shish va ko’paytirishning xossalaridan 

foydalanib misollar yechishga   o’rgatish metodikasi.  

28. Boshlang’ich sinf matematika darslarining sifat va samaradorligini oshirish 

yo’llari.  

29.  4-sinf  o’quvchilarida  og’zaki  va  yozma  hisoblashni        shakllantirish 

metodikasi.  

30.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  misol  va  masalalarni  yechishda 

algoritmlardan foydalanish metodikasi.  

31.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  sodda  masalalar  yechishga      o’rgatish 

metodikasi.  

32. Boshlang’ich sinf o’quvchilarining matematik tafakkurini shakllantirish. 


 

20 


33. 4-  sinf  o’quvchilarini  vaqt,masofa  va  tezliklarga  doir  masalalar  yechishga   

o’rgatish metodikasi.  

34.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  miqdorlarning  ulushlari  bilan 

tanishtirish metodikasi.  

35. Yuz ichida ko’paytirish va bo’lishga o’rgatish metodikasi.  

36.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  sharq  mutafakkirlari  merosidan    

foydalanish.  

37. Ko’p xonali sonlar ichida arifmetik amallarni o’rgatish metodikasi.  

38.  Ming ichida arifmetik amallarni o’rgatish metodikasi.  

39.    Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  O’rta  Osiyolik  olimlar  ijodidan     

foydalanish.  

40.    Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  masalalar  yechishga      o’rgatish 

metodikasi  

41.  1-sinfda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish metodikasi.  

42.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  texnik  vositalaridan  foydalanish 

metodikasi.  

43.  Boshlang’ich sinf  matematikadan DTS va darsliklarning uzviyligi.  

44. Boshlang’ich sinf matematika darslarida kasrlarni o’rganish  metodikasi. 

 45. Boshlang’ich sinfda  geometrik elementlarini   o’rgatish metodikasi. 

46.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  tenglamalar  ustida  ishlashga  o’rgatish 

metodikasi.  

47.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  geometrik  shakllarni  perimetrini 

topishga o’rgatish  metodikasi.  

48.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  qoldiqli  bo’lishga  o’rgatish  

metodikasi.  

49. Ikki xonali va uch xonali songa ko’paytirishga o’rgatish metodikasi.  

50. 3-sinfda algebra elementlarini urganish metodikasi.  

51. “Yuzlik” mavzusida geometrik material ustida ishlash  metodikasi.   

52.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  jadvalli  ko’paytirish  va  bo’lishga    

o’rgatish metodikasi.  

53. 3-sinfda qoldiqli bo’lishga o’rgatish metodikasi.  

54. Boshlang’ich sinflarda o’quvchilarni nomerlashga o’rgatish metodikasi.  

55. Boshlang’ich sinflarda test nazoratidan foydalanish  metodikasi.  

56. Boshlang’ich sinfda matematika o’qitish jarayonida fanlararo aloqadorlik.  

57.  3-sinf  o’quvchilarida  og’zaki  va  yozma  hisoblashni        shakllantirish 

metodikasi.  

58.  “Yuzlik”  mavzusida  masalalar  ustida  ishlash    metodikasi.                                                                

59.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  ta’lim  vositalaridan  foydalanish 

metodikasi.  

60. Boshlang’ich sinflarda ko’rgazmali qurollardan foydalanish.  

61. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini murakkab masalalar yechishga   o’rgatish 

metodikasi.  

62.    Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarining  mantiqiy  fikrlash  qobiliyatlarini 

rivojlantirish.  

63.  Yuz ichida qo’shish va ayirishga o’rgatish metodikasi.  


 

21 


64.  4-sinfda to’garak mashg’ulotlarini tashkil etish metodikasi.  

65. Boshlang’ich sinflarda o’qitish vositalaridan foydalanish.  

66.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  pedagogik  texnologiyalardan  

foydalanish.  

67. 4-sinfda xajmlarni o’lchashga o’rgatish metodikasi. 

68.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  narx,miqdor,bahoga  doir  masalalar 

yechishga   o’rgatish metodikasi. 

69. Boshlang’ich sinf o’quvchilarining geometrik figuralarning yuzi щaqidagi  

tasavvurlarini shakllantirish. 

70.  2-sinf  o’quvchilariga  algebraik  materiallarini      o’rgatish  metodikasi.  .  71. 

Boshlang’ich sinflarda vaqt tushunchasini shakllantirish metodikasi.  

72.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarida  ulush  va  kasrlar  tushunchasini   

shakllantirish metodikasi.  

73. “Minglik” mavzusida masalalar ustida ishlash  metodikasi.   

74. Ming ichida ko’paytirish va bo’lishga o’rgatish metodikasi.  

75.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarida  geometrik  tasavvurlarni      shakllantirish 

metodikasi.  

76.  Ko’p  xonali  sonlar  ichida  ko’paytirish  va  bo’lishga  o’rgatish  metodikasi.                                                                

77. 3-  sinf  o’quvchilarini  vaqt,masofa  va  tezliklarga  doir  masalalar  yechishga   

o’rgatish metodikasi.  

78.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarida  “tenglik”,  “tengsizlik”,  “tenglama” 

tushunchalarini shakllantirish. 

79. 1-sinfda daftar ustida ishlash  metodikasi. 

80. Boshlang’ich sinfda to’garak mashg’ulotlarini tashkil etish metodikasi.  

81.  2-sinfda fakulьtativ mashg’ulotlarini tashkil etish metodikasi.  

82.  3-sinf  o’quvchilarini  tenglamalar  tuzish  bilan  masalalar  yechishga  

o’rgatish metodikasi. 

83.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  uy  ishlarini  tashkil  etish 

metodikasi  

84. 2-sinfda takrorlash-umumlashtirish darslarini o’tkazish metodikasi.  

85. 3-sinf matematika darslarida pedagogik texnologiyalardan  foydalanish.  

86. Minglik” mavzusida sonlarni nomerlashni o’rganish metodikasi.  

87. 4-sinfda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish metodikasi.  

88. “O’nlik” mavzusida geometrik material ustida ishlash  metodikasi.  

89. Boshlang’ich sinf matematika darslarida didaktik o’yinlardan  foydalanish 

metodikasi.  

90. 2-sinf o’quvchilarini ko’paytirish bo’lishga o’rgatish metodikasi. 

91.  2-sinf  o’quvchilarida  og’zaki  va  yozma  hisoblashni        shakllantirish 

metodikasi.  

92.  Boshlang’ich  sinfda  “qiziqarli  matematika”  to’garagi  mashg’ulotlarini 

tashkil etish metodikasi. 

93.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilariga  og’irlik  o’lchovlarini  o’rgatish 

metodikasi.  

94.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  sonli  ifodalar  ustida  ishlashga  o’rgatish 

metodikasi.  


 

22 


95. Boshlang’ich sinf matematika darslarida kasrlarni taqqoslash va ular ustida 

amallar bajarishga o’rgatish  metodikasi. 

96. 3-sinfda arifmetik amallarni o’rgatish metodikasi.  

97. 4-sinfda takrorlash-umumlashtirish darslarini o’tkazish metodikasi.  

98.  “Ko’p  xonali  sonlar”  mavzusida  geometrik  material  ustida  ishlash  

metodikasi.  

99.  “Ko’p  xonali  sonlar”  mavzusida  sonlarni  nomerlashni  o’rganish 

metodikasi. 

100.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarining  uzunlik  haqidagi    tasavvurlarini 

shakllantirish.  

101.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarida  og’zaki  va  yozma  hisoblashni    

shakllantirish metodikasi  

102. “Minglik” mavzusida geometrik material ustida ishlash  metodikasi. 103. 

Boshlang’ich sinf matematika darslarida miqdorlarni o’rganish metodikasi.  

104.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  matematikadan  olimpiadaga  tayyorlash 

metodikasi.  

105.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  asosiy  kattaliklarni      o’rganish 

metodikasi. 

106.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  ikki  amalli  masalalar  yechishga   

o’rgatish metodikasi.  

107. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini vaqt,masofa va tezliklarga doir masalalar 

yechishga   o’rgatish metodikasi.  

108. 4-sinf matematika darslarida pedagogik texnologiyalardan  foydalanish.  

109. Ko’p xonali sonlar ichida qo’shish va ayirishga o’rgatish metodikasi.  

110.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilariga  geometrik  materiallarini      o’rgatish 

metodikasi.  

111.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarida  fazoviy  tasavvurlarni      shakllantirish 

metodikasi.  

112.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  tarixiy  materiallardan   

foydalanish metodikasi.  

113. Ikki xonali va uch xonali songa bo’lishga o’rgatish metodikasi  

114. 1-sinfda takrorlash-umumlashtirish darslarini o’tkazish metodikasi.  

115. “O’nlik” mavzusida masalalar ustida ishlash  metodikasi.  

116. 4-sinfda arifmetik amallarni o’rgatish metodikasi.  

117. Boshlang’ich sinf matematika darslarida to’g’ri to’rtburchakning  yuzini 

topishga o’rgatish  metodikasi.  

118.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  tenglamalar  tuzish  bilan  masalalar 

yechishga  o’rgatish metodikasi.  

119. 3-sinfda uzunlik o’lchovlarini o’rgatish metodikasi.  

120. Ming ichida qo’shish va ayirishga o’rgatish metodikasi.  

121. Yuzlik” mavzusida sonlarni nomerlashni o’rganish metodikasi  

122. 2-sinf matematika darslarida pedagogik texnologiyalardan  foydalanish. 

123.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilariga  algebraik  materiallarini      o’rgatish 

metodikasi.  

124. 3-sinfda to’garak mashg’ulotlarini tashkil etish metodikasi  


 

23 


125.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarida  hajm  tushunchasini      shakllantirish 

metodikasi.  

126. Boshlang’ich sinfda matematika bilan mehnat ta’limi fanlari aloqadorligi  

127.  “Ko’p  xonali  sonlar”  mavzusida  masalalar    ustida  ishlash    metodikasi. 

128.  4-  sinf  o’quvchilarini  tenglamalar  tuzish  bilan  masalalar  yechishga  

o’rgatish metodikasi.  

129. Boshlang’ich sinfda fakulьtativ mashg’ulotlarini tashkil etish metodikasi.   

130. Yuz ichida arifmetik amallarni o’rgatish metodikasi.  

131. 4-sinfda qoldiqli bo’lishga o’rgatish metodikasi.   

132.  Boshlang’ich  sinflarda  takrorlash-umumlashtirish  darslarini  o’tkazish 

metodikasi.  

133. 3-sinfda  fakultativ mashg’ulotlarini tashkil etish metodikasi.  

134. Boshlang’ich sinf o’quvchilarining matematik madaniyatini shakllantirish.  

135.  1-sinf  o’quvchilarida  og’zaki  va  yozma  hisoblashni        shakllantirish 

metodikasi  

136.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  sonning  ulushini  topishga  doir 

masalalar yechishga o’rgatish   metodikasi. 

137.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  ismli  sonlar  ustida  arifmetik  amallar 

bajarishga    o’rgatish metodikasi.  

138.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarining  vaqtga  oid    tasavvurlarini 

shakllantirish.  

139.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  vaqtga  doir  masalalar  yechishga   

o’rgatish metodikasi.  

140. 4-sinfda  fakulьtativ mashg’ulotlarini tashkil etish metodikasi . 

141.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarining  matematikadan  bilim,ko’nikma  va 

malakalarini  shakllantirish. 

142. 2-sinfda to’garak mashg’ulotlarini tashkil etish metodikasi.  

143. O’n ichida arifmetik amallarni o’rgatish metodikasi.  

144. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini harfiy belgilashga    o’rgatish metodikasi  

145.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  tengliklar  va  tengsizliklar  ustida 

ishlashga o’rgatish metodikasi.  

146. 4-sinfda  masalalar yechishga o’rgatish  metodikasi.  

147. 2-sinfda arifmetik amallarni o’rgatish metodikasi.  

148.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  tezliklarga  doir  masalalar  yechishga   

o’rgatish metodikasi.  

149.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  zamonaviy  texnologiyalar 

asosida o’qitish 

150. Boshlang’ich sinf matematika darslarida “Insert metodidan ” foydalanish 

151.      O’quvchilar  matematik  nutqini  o’stirishda  axborot  texnologiyalardan 

foydalanish. 

152. Boshlang’ich sinf matematika darslarida “Kubik metodi” dan foydalanish 

153. Boshlang’ich sinf matematika darslarini samaradorligini oshirish. 

154. Boshlang’ich sinf matematika darslarida muammoli ta’limdan foydalanish 

155. Boshlang’ich sinf matematika darslarida fanlararo aloqadorlik. 

156. Boshlang’ich sinfda matematikaning ona tili fani bilan aloqadorligi. 


 

24 


157.  Boshlang’ich  sinfda  matematikaning  tasviriy  san’at  fani  bilan 

aloqadorligi. 

158. Boshlang’ich sinf matematika darslarida misol va masalalarni yechishda 

analiz va sintez metodidan foydalanish  

159.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida    o’yinli  texnologiyalardan  

foydalanish metodikasi.  

160.  “Ko’p  xonali  sonlar”  mavzusida  algebraik  material  ustida  ishlash  

metodikasi.  

161.  “Ko’p  xonali  sonlar”  mavzusini  o’qitishda  pedagogik  texnologiyalardan 

foydalanish metodikasi. 

162. “Minglik” mavzusini o’qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish 

metodikasi. 

163.  “Yuzlik” mavzusini o’qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish 

metodikasi. 

164.  “O’nlik” mavzusini o’qitishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish 

metodikasi. 

165.  Boshlang’ich sinflarda  mustaqil ishni tashkil etish metodikasi 

166.  Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida    o’qitish  metodlari  va  ulardan 

foydalanish. 

167. Boshlang’ich sinf matematika darslarida  miqdorlarning qadimiy o’lchov 

birliklarning qo’llash. 

168. 1-sinfda matematika  darslarida didaktik o’yinlardan  foydalanish. 

169. 2-sinfda matematika  darslarida didaktik o’yinlardan foydalanish. 

170. 3-sinfda matematika  darslarida didaktik o’yinlardan foydalanish. 

171. 4-sinfda matematika  darslarida didaktik o’yinlardan foydalanish. 

172. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini  masala tuzish  va yechishga o’rgatish. 

173.  Boshlang’ich  sinfda  matematika  tafakkurni  shakllantirishning  shaxs 

kamolotidagi o’rni. 

174. 1-sinfda matematik diktantni o’tkazish metodikasi. 

175. 2-sinfda matematik diktantni o’tkazish metodikasi. 

176. 3-sinfda matematik diktantni o’tkazish metodikasi. 

177. 4-sinfda matematik diktantni o’tkazish metodikasi. 

178. 1- sinflarda matematikadan o’quvchilar bilimini nazorat qilish. 

179.2-sinflarda matematikadan o’quvchilar bilimini nazorat qilish. 

180.3- sinflarda matematikadan o’quvchilar bilimini nazorat qilish. 

181.4-sinflarda matematikadan o’quvchilar bilimini nazorat qilish. 

182.1- sinfda teskari masala tuzib yechishni o’rgatish metodikasi. 

183. 2-sinfda teskari masala tuzib yechishni o’rgatish metodikasi. 

184. 3-sinfda teskari masala tuzib yechishni o’rgatish metodikasi. 

185. 4-sinfda teskari masala tuzib yechishni o’rgatish metodikasi. 

186. 1-sinfda matematikadan boshlang’ich darslarni tashkil etish. 

187. Boshlang’ich sinflarda geometriyadan amaliy ishlarni tashkil etish.  

188. 1-sinfda geometriyadan  amaliy ishlarni tashkil etish. 

189. 2- sinfda geometriyadan  amaliy ishlarni tashkil etish. 

190. 3- sinfda geometriyadan  amaliy ishlarni tashkil etish. 


 

25 


191. 4- sinfda geometriyadan  amaliy ishlarni tashkil etish. 

192.  Boshlang’ich  sinflarda    matematikadan  o’quvchilar  bilimini  nazorat 

qilish. 

193.  Boshlang’ich  sinfda  matematikadan  past  o’zlashtiruvchi  o’qituvchilar 

bilan  ishlashni metodikasi. 

194.  Geometrik  masalalarni  o’rgatishda  amaliy  ishlarni  tashkil  etish 

metodikasi. 

195.1- sinfda amaliy ishlar tashkil etish. 

196. 2-sinfda amaliy ishlar tashkil etish. 

197. 3-sinfda amaliy ishlar tashkil etish. 

198. 4-sinfda amaliy ishlar tashkil etish. 

199.  Boshlang’ich  sinflarda  matematikadan  o’quvchilar  bilim,ko’nikma  va 

malakalarini nazorat qilish. 

200. Boshlang’ich sinflarda matematik diktantga qo’yiladigan talablar.  

201. Boshlang’ich sinflarda matematika darslarida amaliy ishlarni tashkil etish 

metodikasi. 

202. Massani o’rganishda amaliy ishlarni tashkil etish. 

203. Miqdorlarni o’rganishda amaliy ishlarni tashkil etish. 

204.  Boshlang’ich  sinflarda  matematika  o’qitishda  an’anaviy  va  noan’aviy 

ta’lim texnologiyalari. 

205.    Boshlang’ich  sinflarda  matematika  o’qitishda  o’quvchilar  o’quv-biluv 

faoliyatini faollashtirishga qaratilgan pedagogik texnologiyalar. 

206.    Boshlang’ich  sinflarda  matematika  o’qitishda  zamonaviy  axborot-

kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish. 

207.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  vaqt,  masofa,  tezlikka  doir  misollarni 

yechishga o’rgatish metodikasi. 

208. 3-sinf matematika darslarida algebraik material ustida ishlash metodikasi. 

209.Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  masalalar  yechishga  o’rgatishda 

innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish metodikasi 

210. Boshlang’ich sinf o’quvchilarini muammoli masalalar yechishga o’rgatish 

metodikasi 

211.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  ortiqcha  ma’lumotli  masalalarni 

yechishga o’rgatish metodikasi 

212.  Boshlang’ich  sinf  o’quvchilarini  butunni  ulushiga  doir  masalalarni 

yechishga o’rgatish metodikasi 

213. Sinfdan tashqari ishlarda masalalar yechishga o’rgatish 

214.Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  didaktik  o’yinlar  va  pedagogik 

texnologiyalardan foydalanish. 

215.Boshlang’ich  sinf  matematikadan  sinfdan  tashqari  o’qitish  formalarida 

asosiy miqdorlar va ular orasidagi bog’lanishni o’rgatish metodikasi.  

216.Boshlang’ich  sinf  matematika  fanidan  to’garak  ishlarida  axborot 

texnologiyalaridan foydalanish.   

217.Boshlang’ich sinf matematika darslarida O’rta Osiyo mutafakkirlari xayoti 

va ijodidan foydalanish.  

26 


218.Boshlang’ich  sinf  matematika  darslarida  geometrik  materiallarni 

o’rgatishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish. 
Download 0.49 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling